Archives: Rhodri ap Dyfrig

Hacio'r Iaith: NODYN CALENDR: Hacio’r Iaith *27 Ionawr 2018*

Dalier sylw!  Ar wahoddiad S4C bydd Hacio’r Iaith 2018 yn cael ei gynnal yn Tramshed Tech, Stryd Pendyris, Grangetown, Caerdydd. Felly rhowch ddydd Sadwrn y 27 Ionawr yn eich dyddiaduron, bwciwch lety / ffoniwch ffrind sydd efo soffa a dechreuwch feddwl am rywbeth i’w gyflwyno / rhannu / esbonio / rhoi demo ohono ar y […]

The post NODYN CALENDR: Hacio’r Iaith *27 Ionawr 2018* appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: NODYN CALENDR: Hacio’r Iaith *27 Ionawr 2018*

Dalier sylw!  Ar wahoddiad S4C bydd Hacio’r Iaith 2018 yn cael ei gynnal yn Tramshed Tech, Stryd Pendyris, Grangetown, Caerdydd. Felly rhowch ddydd Sadwrn y 27 Ionawr yn eich dyddiaduron, bwciwch lety / ffoniwch ffrind sydd efo soffa a dechreuwch feddwl am rywbeth i’w gyflwyno / rhannu / esbonio / rhoi demo ohono ar y […]

The post NODYN CALENDR: Hacio’r Iaith *27 Ionawr 2018* appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Leighton Andrews i annerch Hacio’r Iaith 2017

Am y tro cyntaf a 7fed mlwyddyn Hacio’r Iaith bydd gennym ni siaradwr gwadd i ddechrau’r diwrnod , a rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd Leighton Andrews, cyn Weinidog Llywodraeth gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg a thechnoleg Cymraeg yn rhoi ei farn ar y pwnc ‘Llywodraeth, digidol ac arloesi’. Byddwch yn barod am […]

The post Leighton Andrews i annerch Hacio’r Iaith 2017 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haciaith Bach *HENO* – Chapter, Caerdydd, 7:30pm – fersiwn Basgeg-Cymreig!

There was a problem connecting to Twitter.
Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cyhoeddi Hacio’r Iaith 2015!

Mae’n falch iawn gen i ddweud, y bydd chweched anghynhadledd Hacio’r Iaith yn digwydd ym Mangor ar Ddydd Sadwrn y 7fed o Fawrth 2015. I’r rhai ohonoch chi fuodd llynedd, mae hi yn yr un lle, yn y Ganolfan Fusnes yn y Brifysgol ac yn swyddfeydd y Ganolfan Technoleg Iaith. Mawr ddiolch iddyn nhw am […] Parhau i ddarllen

Blogwyr Bro: Dinbych 2013 – Y Wasg? Dy Wasg!

Beth amdani? Sawl un sydd eisiau denfyddio’r llwyfan hwn i gyhoeddi straeon annibynnol o’r maes yn 2013 a dysgu mwy am gyhoeddi digidol? Cofrestrwch eich diddordeb yma. Parhau i ddarllen

Hanes y We Gymraeg: Beth nesaf i brosiect hanes y we Gymraeg?

Mae’r ymateb wedi bod yn wych, a’r llinell amser yn adnodd ardderchog ar gyfer cael cip ar ddatblygiadau pob math o agweddau ar fywyd Cymraeg ar y we. Ond beth nesaf? Parhau i gofnodi? Rydw i fel ymchwilydd am orffen y bennod ar y prosiect hwn o fewn yr wythnosau nesaf, ond er mwyn gallu […] Parhau i ddarllen

Hanes y We Gymraeg: Ymestyn dechrau’r llinell amser i 1989

Dwi wedi penderfynu ymestyn dechrau’r llinell amser i gynnwys beth mae Rhys Jones yn ystyried yn eni trafodaethau Cymraeg ar-lein, sef y neges Gymraeg gyntaf sydd wedi ei chadw yn archifau Google o drafodaethau Usenet. NEGES GYMRAEG GYNTAF AR USENET Yn ôl ymchwil Rhys Jones ar ddechreuadau’r Gymraeg arlein, y neges gyntaf Gymraeg sy’n bosib […] Parhau i ddarllen

Hanes y We Gymraeg: 150 cofnod ar linell amser Hanes y We Gymraeg!

Wrth gyrraedd 150 cofnod mae’n gyfle cystal ag unrhyw un i ddweud diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y prosiect ac am roi cymaint o ddeunydd diddorol yno. Mae wedi mynd ymhell tu hwnt i ngobeithion i ar y dechrau a dwi’n siwr bydd yn datblygu eto yn y dyfodol. Mae’r llinell amser wedi […] Parhau i ddarllen

Hanes y We Gymraeg: Dyfyniad diddorol o Wales on the Web (2005) gan Andrew Green

Mae Wales on the Web yn lyfryn bach sydd yn ceisio sôn am gynnwys unigryw Cymreig ar y we a lle oedd yr anghenion am ymyrryd er mwyn gwella natur, safon a chyrhaeddiad cynnwys Cymreig ar y we. Dyma oedd ganddo i’w ddweud am gynnwys Cymraeg: “Finally in this section it is worth looking briefly […] Parhau i ddarllen

Hanes y We Gymraeg: Diwrnod olaf i gyfrannu at y llinell amser…

Roedd yn fwriad o’r cychwyn i greu y prosiect yn un torfol ond un gyda ffiniau amser pendant. Un wers dwi wedi ei ddysgu o brosiectau torfol eraill ydi bod cael cyfnod pendant ar gyfer y torfoli yn llawer mwy effeithiol nac un penagored. Yn yr achos hwn, mae hynny i’w weld wedi bod yn […] Parhau i ddarllen

Hanes y We Gymraeg: Cyflwyniad am y prosiect yn y Llyfrgell Genedlaethol – sleidiau

Mi roddais i ddarlith awr-ginio ddoe yn y Llyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth, yn seiliedig ar rai canfyddiadau sy’n codi i fi o’r prosiect hwn. Mi gefais groeso yno a dwi’n gobeithio bod y cyflwyniad wedi bod rhoi rhyw fath o snapshot o weithgareddau 20 mlynedd a mwy o ddefnydd y gymraeg ar y we. Mae hynny’n […] Parhau i ddarllen

Hanes y We Gymraeg: Dolen: The Evolution of the Web

Llinell amser ryngweithiol arall sydd y tro hwn yn mapio twf y rhyngrwyd o ran maint data a nifer defnyddwyr, yn ogystal â datblygiad technolegau rhaglennu a phori’r we fel HTML, Flash, Netscape a Chrome. http://www.evolutionoftheweb.com/ Parhau i ddarllen

Hanes y We Gymraeg: Pimpio Hanes y We Gymraeg ar Heno

Cynrychioli cyfnod maes-e, yo!
(Diolch i archifdu am y recordiad!)
Parhau i ddarllen

Hanes y We Gymraeg: Cyrraedd y nod! 100 cofnod ar y llinell amser

Heddiw, aeth y nifer o gofnodion ar y llinell amser dros y 100. Cofnod am fideo YouTube Genod Droog yn cyrraedd dros 50,000 o wyliadau oedd y 100fed. Dyma’r fideo i chi:   Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu’n uniongyrchol i’r llinell, neu sydd wedi rhoi gwybodaeth drwy ebost, FB, Twitter a Hacio’r Iaith. Dwi’n […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Tecno Modiwlar gan Steevio

Jest rhywbeth bach ddes i ar ei draws drwy dudalen Facebook siop Andy’s Records, Aberystwyth. Mae cynhyrchydd tecno o’r enw Steevio ar fin rhyddhau EP tecno o’r enw MODULAR TECHNO VOL 2  ar label Mindtours. Enwau’r 4 trac yw “heddwch”, “chwyldro, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: Adolygiad: Amgueddfa Hergé, Louvain-la-Neuve, Gwlad Belg

Ma’r rhai sy’n fy nabod, yn gwybod mod i’n chydig o nyrd am rai pethau, ond falle’r peth dwi’n fwya o nyrd amdano yw rhywbeth digon plentynaidd, efallai, ym meddwl rhai. Dwi’n un o’r bobol hynny sydd wedi cael eu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blogwyr Bro: Pigion lluniau a dyfyniadau #maesb

View the story “Pigion trydar #maesb yn #steddfod2012″ on Storify Parhau i ddarllen

Blogwyr Bro: FIDEO: Ifan y Blogiwr Bro’n adolygu cwrw’r maes

Parhau i ddarllen

Blogwyr Bro: Barn y bobol ar ddiwedd #steddfod2012

Ac ambell lun de. Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blogwyr Bro: FIDEO: Blog Fideo o’r Lle Celf Dydd Iau

Parhau i ddarllen

Blogwyr Bro: FIDEO: barn Huw Evans am ei sesiwn Twitter yn y Gefnlen

Parhau i ddarllen

Y Twll: Gweledigaeth 360? Hoff draciau 2011

Mae rhestrau 10 uchaf yn un o’r ffurfiau yna o ysgrifennu sydd yn mynnu ymateb. Dyna ydi eu pwrpas nhw’n aml iawn. Mae rhestr fel hyn mor oddrychol, ond eto, mae’r ffaith ei fod yn cael ei argraffu mewn papur … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Be di ‘bee bole’ yn Gymraeg?

Ma na gyfeiriad at ‘fur gwenyn’ wrth Googlo. A ma’r mur yn Nolmelynllyn ar y gofrestr yma. Dyma ddisgrifiad pellach o bee boles. Beth bynnag ydi o, ma gan Blas Dolmelynllyn uffar o lot ohonyn nhw… Dail y Post, 26 … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Mynydd Moel

Filed under: Uncategorized Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Syrcas Buffalo Bill yn y dre, diwedd y 19eg Ganrif

O archif Cronfa.comFiled under: Hanes, Lluniau Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: FIDEO: Elfyn Evans yn ennill Rali Bulldog – Dulux Trade BRC 2011

Dwi’n cofio’r sticeri ar bob car o Ddinas Mawddwy (gan gynnwys y bws ysgol) yn deud “Go Gwyndaf, Go”. Gwyndaf Evans oedd y raliwr llwyddianus yna wrth gwrs. Wel ma mab Gwyndaf, Elfyn, i weld yn dilyn ôl traed ei … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Y Pasg drwy Playmobil

Mae Owain Meirion a phlant Capel Salem, Dolgellau, eisoes wedi gwneud fideo animeiddio wych o ddrama’r geni. Wel, dyma ei ymdrech ddiweddaraf: Y Pasg drwy Playmobil… Hynod greadigol chwarae teg. Well na The Passion of the Christ! (sylwi bod na … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Gigs Sŵnami yr haf yma

Ma’r band ‘ma o “Ddolgellau-ish” yn gigio’n galed dros y misoedd nesa. Dyma’r rhestr: 5 Mai= Feinal Brwydr Y Bandiau C2 Radio Cymru 28 Mai= Ty siamas Dolgellau hefo Al Lewis 2 Mehefin= Ar lwyfan maes Eisteddfod y Urdd 4 … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Llun: Y Tanws Dolgellau

Y Tanws Dolgellau, a photo by mte453 on Flickr.
(h)/(c) mte453 @ Flickr
Via Flickr:
Pete Clevs a Pete humphreysFiled under: Hanes, Llefydd, Lluniau Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Lluniau Dolgellau yng nghasgliad Library of Congress

Mae naw llun i gyd yn y casgliad gan gynnwys nifer o lwybrau Torrent, Preceipice, Tal y Llyn ac ati. Cliciwch ar y lluniau isod i weld llun mwy. Mae’r lluniau hyn yn gwbl rydd o hawlfraint (wel, does neb … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Gigs Dolgellau penwythnos y Pasg…

Dau gig yn y Cross Foxes. Falch bod lleoliad newydd ar gyfer cerddoriaeth fyw yn y cyffiniau.

Filed under: Cerddoriaeth, Digwyddiadau Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Gigs Dolgellau penwythnos y Pasg…

Dau gig yn y Cross Foxes. Falch bod lleoliad newydd ar gyfer cerddoriaeth fyw yn y cyffiniau.
Filed under: Cerddoriaeth, Digwyddiadau Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Hanes a Thirwedd Dolgellau

Mae Heneb, sef Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd, wedi creu gwefan ardderchog lle gallwch chi gael gwybodaeth fanwl ar ddaearyddiaeth, adeiladau a hanes Dolgellau a’r tir sy’n ei hamgylchynyu. Dyma’r map o’r ardaloedd: Wrth glicio ar y rhifau cewch dudalen ar wahân … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Hanes a Thirwedd Dolgellau

Mae Heneb, sef Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd, wedi creu gwefan ardderchog lle gallwch chi gael gwybodaeth fanwl ar ddaearyddiaeth, adeiladau a hanes Dolgellau a’r tir sy’n ei hamgylchynyu. Dyma’r map o’r ardaloedd: Wrth glicio ar y rhifau cewch dudalen ar wahân … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Pwy ydi Sŵnami?

Ma’r band yma sy’n deud eu bod nhw’n dod o “Dolgellau…ish” ar eu MySpace wedi bod yn cystadlu ym Mrwydr y Bandiau C2 yn ddiweddar. Gallwch chi weld fideo o gyfweliad efo’r grwp yma: Cyfweliad C2 gyda Sŵnami Ma’n grêt … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Y Llwyn – cerdd gan Meurig Ebrill

Rhan o englyn Meurig Ebrill i’r plas uchod: Man annwyl yw’n min Wnion,-y ffriwdeg Loyw ffrydiawl afon: Canfyddi’r mewn cain foddion Lwyni heirdd hyd lannau hon Ewch yma i ddarllen yr englyn cyfan, ar waelod y dudalen. Pwy oedd Meurig … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Y Llwyn – cerdd gan Meurig Ebrill

Rhan o englyn Meurig Ebrill i’r plas uchod: Man annwyl yw’n min Wnion,-y ffriwdeg Loyw ffrydiawl afon: Canfyddi’r mewn cain foddion Lwyni heirdd hyd lannau hon Ewch yma i ddarllen yr englyn cyfan, ar waelod y dudalen. Pwy oedd Meurig … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: “Dolgellau” gan Defaid (1990)

Filed under: Cerddoriaeth, Fideo Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: “Dolgellau” gan Defaid (1990)

Filed under: Cerddoriaeth, Fideo Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Ych Gwyn Nannau

Ar 25 Mehefin 1824 cynhaliwyd gwledd i ddathlu pen-blwydd mab prif dirfeddiannwr Meirionnydd yn un ar hugain oed, ar stad Nannau, Dolgellau. Roedd y dathliadau gyda’r mwyaf crand a welwyd yng Nghymru, ac eisteddodd 200 o westeion i fwynhau gwledd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Ych Gwyn Nannau

Ar 25 Mehefin 1824 cynhaliwyd gwledd i ddathlu pen-blwydd mab prif dirfeddiannwr Meirionnydd yn un ar hugain oed, ar stad Nannau, Dolgellau. Roedd y dathliadau gyda’r mwyaf crand a welwyd yng Nghymru, ac eisteddodd 200 o westeion i fwynhau gwledd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Croeso i wefan Dolgellau

Ar ôl gweld nad oes gwefan gall am Ddolgellau a’r cylch ar gael yn y Gymraeg, penderfynais i greu hwn er mwyn gweld os oedd ‘na alw amdano ac i weld os fasa unrhywun â diddordeb mewn cyfrannu ato, neu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Dolgellau: Croeso i wefan Dolgellau

Ar ôl gweld nad oes gwefan gall am Ddolgellau a’r cylch ar gael yn y Gymraeg, penderfynais i greu hwn er mwyn gweld os oedd ‘na alw amdano ac i weld os fasa unrhywun â diddordeb mewn cyfrannu ato, neu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Pethau Bychain: Pethau Bychain (rhan 2) – rhagor o bethau…

Dyma ddiweddariad bach arall i chi. Mae cymaint o bethau’n digwydd mae’n annodd cadw trac ar hyn o bryd. Cofiwch adael i ni wybod os nad ydyn ni wedi rhoi mensh i chi! Mae’r awdur Owen Martell wedi cyhoeddi un … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Pethau Bychain: Dwi eisiau gwneud rhywbeth…ond lle i’w roi?

Mae Pethau Bychain yn ddiwrnod i bawb gymryd rhan yn y diwylliant digidol Cymraeg, ond mae’n annodd weithiau gwybod sut i fynd ati i greu rhywbeth. Y gwir yw ei bod hi’n symlach nac erioed i roi rhywbeth ar-lein, boed … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Metastwnsh: SWYDDI: 2 swydd yn y Llyfrgell Genedlaethol

Datblygydd Meddalwedd
Adran Gwasanaethau Corfforaethol
Dyddiad cau: 2 Awst 2010
Cadair Casgliadau Digidol Prifysgol Cymru
Adran y Llyfrgellydd
Dyddiad cau: 9 Awst 2010
Manylion llawnach.
Parhau i ddarllen

Metastwnsh: Virgin yn treialu bandllydan 50Mb yng Nghrymlyn

…trwy ei redeg ochr yn ochr â pholion trydan.
Mae The Register yn adrodd ddoe bod Crymlyn yng Nghaerffili wedi ei ddewis ar gyfer y treial.
Byddan nhw’n cydweithio efo Western Power i roi feibr optig rhwng y polion, er mwyn cysylltu’r 5,000 o drigolion.
Plis dewch i Aberystwyth nesa!!
[Mwy]
Parhau i ddarllen

Metastwnsh: “Pobl Y Net – What Happens to Welsh National Identity in the New Global Media Community” (1998)

Traethawd gradd diddorol gan Robert Andrews, wedi ei ysgrifennu tra ar y cwrs “Newyddiaduraeth, Ffilm a Darlledu” ym Mhrifysgol Caerdydd. Chwarae teg iddo am ei roi ar-lein. Mae na sawl pwynt difyr iawn yno, a’r dyfyniad am y Mabinogi a rhyngweithio yn arbennig o dda. Faswn innau wedi rhoi dosbarth cynta iddo hefyd!
Pobl Y Net […] Parhau i ddarllen

Metastwnsh: Hacio’r Iaith (bach): Caernarfon, 24.07.10

Penwythnos nesaf bydd Caernarfon yn fwrlwm o ddigwyddiadau wrth i Wyl Arall gael ei chynnal am yr ail dro.
Yn rhan o’r penwythnos bydd yna sesiwn Hacio’r Iaith Bach yn cael ei gynnal ar y prynhawn Sadwrn, er mwyn rhoid cyfle i gîcs y Gogs ddod at eu gilydd am sgwrs a pheint.
Lleoliad yr Haciaith fydd […] Parhau i ddarllen