Archives: Rhos Prys

Hacio'r Iaith: Firefox Monitor

Mae gwasanaeth Firefox Monitor yn cynnig cyfle i weld os yw eich cyfrif(on) e-bost wedi cael eu torri a’r posibilrwydd fod eich manylion personol wedi eu cipio. Mae’r gwasanaeth, sy’n seiliedig ar Have I been pwnd, ar gael am y tro cyntaf yn Gymraeg. Bydd angen i chi sicrhau fod y Gymraeg yn uchaf ar […]

The post Firefox Monitor appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg – Uned Technolegau Iaith

Dydd Gwener, 25 Ionawr, 2019, yn Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor  10.30 y bore i 4 y prynhawn http://techiaith.cymru/cynadleddau/cynhadledd-2019/ Bydd rhaglen y gynhadledd yn dilyn. Y drydedd yn ein cyfres ar gyfer academyddion ac ymarferwyr sydd â diddordeb yn nefnydd a lledaeniad technolegau iaith mewn ieithoedd lleiafrifol, ac yn arbennig, y Gymraeg. I’w agor gan […]

The post Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg – Uned Technolegau Iaith appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Diweddariad Mis Hydref Common Voice Cymraeg

Newyddion am ddatblygiadau Common Voice Cymraeg i’w gweld ar wefan Meddal.com. Apêl arbennig i Hacwyr Iaith gyfrannu! Common Voice Cymraeg

The post Diweddariad Mis Hydref Common Voice Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice Cymraeg ar y Radio!

Bore’ma bues i ar rhaglen Aled Hughes ar Radio Cymru i siarad am Common Voice Cymraeg a chyfle i brofi mor hawdd yw recordio a dilysu lleisiau. Mae’r eitem hanner ffordd trwy’r rhaglen. Yn ystod yr eitem dwi ac Aled yn trafod sut mae mynd at y wefan yn voice.mozilla.org/cy ac wedyn gwrando a dilysu […]

The post Common Voice Cymraeg ar y Radio! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Mae’n Wythnos Codio!

Fel rhan o wythnos codio mae Scratch yn cynorthwyo plant a pobl ifanc i ddysgu sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd yn yr 21ain ganrif. Mae gan y RaspberryPi Foundation llwythi o ddeunyddiau Cymraeg ar eu gwefan ar gyfer chwarae/arbrofi. Cofiwch fod modd arbrofi gyda Scratch 3 Beta, sydd hefyd ar gael yn Gymraeg. Cliciwch y […]

The post Mae’n Wythnos Codio! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice Cymraeg

A wnewch chi gyfrannu eich llais i Common Voice Cymraeg? Project Common Voice yw’r ymgais i greu data rhydd ar gyfer adnabod lleferydd, fel bod peiriannau yn gallu cofnodi’r hyn rydych yn ei ddweud wrthyn nhw ei ddeall ac ymateb iddo. Mae hyn yn galluogi darparu rhaglenni a pheiriannau ar gyfer y deillion ac anabl, […]

The post Common Voice Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Digital Language Survivl Kit

Mae’r  Digital Language Diversity Project (DLDP) wedi ryddhau eu hadroddiad, Digital Language Survival Kit ac mae ar gael yn: http://wp.dldp.eu/wp-content/uploads/2018/09/Digital-Language-Survival-Kit.pdf Gwefan: DLDP.eu Darllen defnyddiol.

The post Digital Language Survivl Kit appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Apelio am leisiau ar gyfer technoleg Cymraeg

Erthygl ar Golwg360: https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527475-apelio-leisiau-gyfer-technoleg-gymraeg

The post Apelio am leisiau ar gyfer technoleg Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Scratch 3.0 Beta’n cael ei ryddhau…

Heddiw, Awst 1 yw dyddiad ryddhau Scratch 3, fersiwn beta newydd o Scratch sy’n cynnig amryw o welliannau a chyfleoedd newydd i arbrofi ym myd codio ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’n cynnwys gwelliannau fydd yn ei wneud yn fwy addas ar gyfer defnydd ar offer symudol, fel tabledi, yn ogystal â gliniaduron a […]

The post Scratch 3.0 Beta’n cael ei ryddhau… appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Firefox Focus newydd

  Mae fersiwn newydd o Firefox Focus wedi ei ryddhau ac ar gael o Google Play a’r AppStore. Mae’r porwr syml a diogel wedi cael ei ddiweddaru gan ychwanegu nodweddion defnyddiol newydd. Canfod yn y Dudalen (Android yn unig) – er mwyn hwyluso chwilio am eitemau. Mae modd gwneud hyn ar wefan lawn, nid un […]

The post Firefox Focus newydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd

*Diweddariad* – Cafodd y ddeddfwriaeth ei wrthod. Bydd yn mynd nôl i’r Senedd Ewropeaidd ym mis Medi 2018 wedi’i adolygu. Gw. erthygl yn Wired Diolch i bawn wnaeth ymateb.

The post Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Linux Mint 19 Cinnamon

Mae Linux Mint yn system weithredu Linux poblogaidd iawn ac mae ar gael gyda rhyngwyneb Cymraeg. Mae ei gynllun yn debyg i gynllun Windows traddodiadol ac felly yn ddeniadol  ar gyfer y sawl sy’n trosglwyddo i Linux am y tro cyntaf. Sgrin Croeso Linux Mint 19 Mae “Tara” yn yn fersiwn newydd tymor hir fydd […]

The post Linux Mint 19 Cinnamon appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd

Mae’n bosib eich bod yn ymwybodol y bydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg ymhen rhai dyddiau yn pleidleisio ar gyfraith hawlfraint newydd all wneud niwed sylfaenol i’r rhyngrwyd yn Ewrop. Mae’r neges yma’n seiliedig ar gais gan Raegan ac Owen ar ran Tîm Polisi Mozilla. Rydym wedi brwydro’n galed yn erbyn darpariaethau mwyaf peryglus y gyfraith […]

The post Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Llongyfarchiadau i Delyth Prys – Gwobr Adeiladu Cymru, Womanspire 2018

Llongyfarchiadau i Delyth* ar ennill y wobr arbennig yma. Diolch i’r rhai wnaeth ei henwebu, yn gydweithwyr a chyn-gydweithwyr.   Mae broliant llawn i’w weld ar dudalen newyddion Prifysgol Bangor.   *datgan diddordeb 😉

The post Llongyfarchiadau i Delyth Prys – Gwobr Adeiladu Cymru, Womanspire 2018 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Rhagor o Leisiau i Common Voice – Blog Mozilla.org

Blogiad llawn Mozilla am y diweddaraf ar Common Voice – Heddiw mae’n bleser gennym gyhoeddi fod Common Voice, menter Mozilla i dorfoli set ddata fawr o leisiau dynol ar gyfer eu defnyddio mewn technoleg lleferydd, yn mynd yn mynd i fod ar gael ar gyfer nifer o ieithoedd! Diolch i ymdrechion glew cymunedau lleoleiddio Mozilla […]

The post Rhagor o Leisiau i Common Voice – Blog Mozilla.org appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Lansio Common Voice Cymraeg

Heddiw mae Mozilla‘n lansio eu cynllun Common Voice amlieithog i helpu dysgu peiriannau sut mae pobl go iawn yn siarad. Mae tair iaith yn cael eu hychwanegu i’r platfform Almaeneg, Ffrangeg, ac ie, – y Gymraeg! Bydd hyn yn gyfle i ddarparu data llais ar gyfer y Gymraeg ar blatfform byd-eang pwerus fydd yn codi […]

The post Lansio Common Voice Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress a’r GDPR

Mae WordPress wedi ryddhau diweddariad i gynorthwyo defnyddwyr WordPress sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau newydd sy’n dod i rym ar Fai 25. ‘Mond 7 diwrnod i fynd! Mae’r diweddariad yn cynnwys rhoi dewis ar sut mae cwcis yn trin eu data personol, creu adran newydd i wefan ddarparu ei dudalen polisi preifatrwydd (Gosodiadau>Preifatrwydd), […]

The post WordPress a’r GDPR appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice – technoleg llais Cymraeg

Mae rhaglen Common Voice, Mozilla, yn anelu i gynyddu’r data ar gyfer technoleg llais mewn ieithoedd gwahanol ac ar drwyddedau rhydd. Hyd yma mae technolegau llais wedi bod ar gael drwy Alexa, Cortana, Siri ac ati, ond mae cyfyngiadau ar hawlfraint a’r niferoedd yr ieithoedd i’r modelau hyn. Er bod y rhaglen wedi cychwyn gyda’r […]

The post Common Voice – technoleg llais Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ubuntu 18.04 LTS

Croeso i Ubuntu 18.04 – y fersiwn diweddaraf o’r system weithredu poblogaidd Linux. Mae’r newidiadau yn cynnwys defnyddio bwrdd gwaith GNOME yn lle Unity, er, mae yn edrych yn weddol debyg. Mae’n cynnwys cnewyllyn Linux 4.15; Xorg fel y gweinydd dangosydd rhagosodedig, yn lle Wayland; cefnogaeth i emojis lliw (*y nodwedd pwysicaf un* 😉 ); […]

The post Ubuntu 18.04 LTS appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Deiseb Facebook Mozilla

Efallai eich bod wedi gweld botwm “Like” neu “Hoffi” Facebook ar wefannau y tu allan i Facebook. Efallai nad oeddech yn gwybod fod y botwm yn caniatáu i Facebook i dracio pa wefannau rydych yn eu pori er mwyn targedu hysbysebion tuag atoch chi. Rydym yn galw ar Facebook i ddiffodd y defnydd o offer […]

The post Deiseb Facebook Mozilla appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cynnydd sylweddol yn y defnydd o WordPress yn Gymraeg!

Gwelwyd cynnydd o 81% yn y pecyn ryddhau a 219% yn y pecyn iaith ers WordPress 4.6, Tachwedd 2016. Mae oes 4.8 yn dod i ben rhywbryd wythnos nesaf, felly dyma’r ffigyrau’r pecynnau Cymraeg diweddaraf. Dyma’r ffigyrau yn ôl cyfrif WordPress o’r ‘cyfanswm y nifer o enghreifftiau o WordPress 4.8 — sydd wedi eu llwytho […]

The post Cynnydd sylweddol yn y defnydd o WordPress yn Gymraeg! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cynnydd sylweddol yn y defnydd o WordPress yn Gymraeg!

Gwelwyd cynnydd o 81% yn y pecyn ryddhau a 219% yn y pecyn iaith ers WordPress 4.6, Tachwedd 2016. Mae oes 4.8 yn dod i ben rhywbryd wythnos nesaf, felly dyma’r ffigyrau’r pecynnau Cymraeg diweddaraf. Dyma’r ffigyrau yn ôl cyfrif WordPress o’r ‘cyfanswm y nifer o enghreifftiau o WordPress 4.8 — sydd wedi eu llwytho […]

The post Cynnydd sylweddol yn y defnydd o WordPress yn Gymraeg! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: LibreOffice 5.4

        Mae fersiwn newydd o LibreOffice wedi ei ryddhau gyda nifer o welliannau defnyddiol. Mae’r manylion i’w gweld isod neu ar wefan Cymraeg LibreOffice: https://cy.libreoffice.org/ Nodweddion newydd i hybu eich gwaith. Mae cydnawsedd fformat ffeiliau wedi ei wella o fewn LibreOffice 5.4, gyda gwell cefnogaeth i ddelweddau fector EMF. Hefyd, mae ffeiliau […]

The post LibreOffice 5.4 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: LibreOffice 5.3

              Heddiw, mae fersiwn diweddaraf o LibreOffice yn cael ei ryddhau. Cofiwch ddiweddaru. Mae rhagor o wybodaeth ar LibreOffice i’w cael oddi ar eu gwefan Cymraeg. Nodweddion Newydd LibreOffice 5.3 Mae LibreOffice 5.3 yn llawn o nodweddion a diweddariadau newydd y mae modd eu defnyddio ar draws y pecyn. […]

The post LibreOffice 5.3 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Firefox Focus iOS

Heddiw mae Firefox yn rhyddhau Firefox Focus ar gyfer iPhone a’r iPad. Mae Firefox Focus ar gael yn Gymraeg a 26 iaith arall. Blaenoriaeth y porwr yw rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr na fyddan nhw’n cael eu tracio na’u haflonyddu gan hysbysebion diofyn. Mae’r Botwm Dileu amlwg yn ychwanegu ar allu’r defnyddiwr i ddiogelu ei hun. […]

The post Firefox Focus iOS appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Croeso i WordPress 4.7

Beth sy’n Newydd Dyma Twenty Seventeen… Mae ein thema ragosodedig newydd yn bywiogi eich gwefan gyda delweddau llawn a phenynnau fideo. Mae Twenty Seventeen yn bennaf ar gyfer gwefannau busnes ac yn cynnwys tudalen ffont cyfaddas gydag adrannau lluosog. Gallwch ei bersonoli gydag ategion, dewislenni cymdeithasol, logo, lliwiau cyfaddas, a mwy. Mae ein thema ragosodedig […]

The post Croeso i WordPress 4.7 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Iechyd y Rhyngrwyd

Mae Mozilla wedi cyhoeddi gwybodaeth bellach am eu hymgyrch i ddiogelu’r rhyngrwyd.

The post Iechyd y Rhyngrwyd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ystadegau WordPress 4.7

Cynnydd arall yn nifer y defnyddwyr Cymraeg WordPress. Bydd WordPress 4.7 yn cael ei lansio tua Dydd Mawrth nesaf, ac mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.6. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 521 o becynnau ryddhau a 4,191 pecyn iaith hyd heddiw. Roedd y ffigyrau cyfatebol am WordPress 4.6 […]

The post Ystadegau WordPress 4.7 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Macsen ar Radio Cymru!

Mae Macsen, y cynorthwywr digidol a’i ffrind gorau, Dewi Bryn Jones i’w clywed ar rhaglen radio Dinasoedd ar iPlayer y BBC . Mae’r eitem yn trafod slogan yr Uned Technoleg Iaith – Trwy Ddulliau Technoleg, a Macsen yn cychwyn tua 21:30 munud i fewn i’r rhaglen ond mae’n werth gwrando ar y rhaglen gyfan. Mae’r […]

The post Macsen ar Radio Cymru! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.6

Mae WordPress 4.6 yn cael ei ryddhau heddiw. Cofiwch ddiweddaru! Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd.   Dyma sy’n newydd: Diweddaru Llyfn Peidiwch colli’ch lle, arhoswch ar yr un dudalen tra eich bod chi’n diweddaru, gosod, a dileu eich ategion a’ch themâu. Ffontiau Cynhenid Mae bwrdd gwaith WordPress nawr yn cymryd mantais […]

The post WordPress 4.6 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ystadegau WordPress 4.5

Bydd WordPress 4.6 yn cael ei lansio Dydd Mawrth nesaf, ac mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.5. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 446 o becynnau ryddhau a 3,356 pecyn iaith hyd heddiw. Roedd y ffigyrau cyfatebol am WordPress 4.5 yn 250 a 3,369, felly mae rhywrai wedi bod […]

The post Ystadegau WordPress 4.5 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.5

Mae’r fersiwn diweddaraf o WordPress wedi ei ryddhau. Cofiwch ddiweddaru! Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd. Gyda lansio WordPress 4.5 mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.4. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 250 o becynnau ryddhau a 3,369 pecyn iaith hyd heddiw. Mae’r cofnod ar Haciaith.com […]

The post WordPress 4.5 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Robotiaid a Straeon Cynllwyn – Dan yr Wyneb

Roedd Dan yr Wyneb neithiwr yn trafod deallusrwydd artiffisial a robotiaid. Mae modd gwrando arno eto drwy wefan y BBC Radio Cymru. Cyflwynydd: Dylan Iorwerth. Cyfranwyr: Osborne Jones, Dr Wayne Aubrey a Rhoslyn Prys. Mae’r llun yn perthyn i’r BBC.

The post Robotiaid a Straeon Cynllwyn – Dan yr Wyneb appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress iOS ar gael yn Gymraeg

Mae WordPress iOS nawr ar gael yn Gymraeg ac yn gweithio ar iPhone, iPad ac iPad touch. Mae’r ap yn cynnig modd o weithio ar wefannau WordPress.com a gwefannau hunanwesteio ar sail WordPress.org. Mae hefyd yn cynnwys Darllenydd sy’n fodd o ddarllen cynnwys awduron eraill o fewn byd WordPress. Dyma’r cyflwyniad swyddogol: Mae ysbrydoliaeth yn […]

The post WordPress iOS ar gael yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Firefox iOS yn Gymraeg

Os ydych yn ddefnyddiwr iPhone, iPad, iPod touch byddwch yn falch o ddeall fod Firefox iOS nawr ar gael o App Store Apple. Mae Firefox iOS yn caniatáu i chi gymryd eich hoff borwr gyda chi lle bynnag fyddwch yn mynd. Mae’n cynnwys nodweddion poblogaidd – chwilio clyfar a hyblyg, rheoli tabiau yn hawdd, cydweddu […]

The post Firefox iOS yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Mozilla – Deall yn well am y We

Mae Mozilla wedi cychwyn cyhoeddi cyfres cymorth i ddiogelu defnyddwyr  ar y we o dan y teitl Deall yn Well, gan gychwyn gyda Tracio. Mae’r cynnwys yn amlygu beth yw tracio a sut mae cwmnïau ar y we, gan gynnwys trydydd partïon, yn gwneud defnydd o’r data rydym yn ei adael ar ein hôl. Mae’n […]

The post Mozilla – Deall yn well am y We appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Firefox 42, yn cynnwys Pori Preifat a Diogelwch rhag Tracio

Mae Firefox 42, newydd ei ryddhau ac yn cynnwys nodwedd newydd o’r enw Pori Preifat gyda Diogelwch rhag Tracio. Hyd yma nid yw pori preifat wedi cadw defnyddwyr rhag cael eu tracio. Does gan y rhan fwyaf o ddefnyddwyr y we ddim syniad fod trydydd partion yn casglu, cadw a gwerthu gwybodaeth amdanyn nhw. Mae […]

The post Firefox 42, yn cynnwys Pori Preifat a Diogelwch rhag Tracio appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Thunderbird yn Gymraeg

Mae Thunderbird yn raglen amlbwrpas, cyfoethog sy’n delio gydag e-bost, negeseuon sgwrsio, gan gynnwys Twitter a Facebook, calendr a thasgau. Mae popeth yma ar gyfer prysurdeb bywyd! A wnaethoch chi erioed golli e-byst o gyfrif ar-lein erioed, wel mae Thunderbird yn cynnig modd i’w cadw’n ddiogel os fydd rhywbeth yn digwydd i’ch cyfrif neu ddarparwr […]

The post Thunderbird yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress Android 4.5

Mae’r ap WordPress ar gyfer Android wedi cael ei ddiweddaru i fersiwn 4.5 gyda mân welliannau: Gosodiadau Hysbysiadau Newydd sy’n caniatáu i chi newid hysbysiadau pob blog yn unigol. Hoffi (neu beidio) beth rydych yn ei weld? Gallwch nawr gyhoeddi neu ddychwelyd newidiadau lleol yn y sgrin Rhagolwg. Cefnogaeth i bentwr o hysbysiadau yn Android […]

The post WordPress Android 4.5 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.3 yn Gymraeg

Mae un o raglenni creu gwefannau mwyaf poblogaidd newydd gael ei ddiweddaru ymhellach ac yn parhau ar gael yn Gymraeg. Hyd at ddoe cofnodwyd fod 205 o wefannau yn defnyddio’r Gymraeg, cynnydd o 50 ers y llynedd, cynnydd da felly. Y fideo… https://videopress.com/v/T54Iy7Tw Y cynnwys newydd… Cyfrineiriau Amgen Cadwch eich gwefan WordPress yn fwy diogel […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Post Dros Dro wedi’i Ddefnyddio i Ganfod Thema (ce303116-2972-4d2b-8c0b-c89c09c1bed2 – 3bfe001a-32de-4114-a6b4-4005b770f6d7)

Mae hwn yn bost dros dro na chafodd ei ddileu. Gwnewch hyn eich hun. (94d18ab9-be93-4726-9694-ac805ff8f6ef – 3bfe001a-32de-4114-a6b4-4005b770f6d7) Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cyfweliad fideo am Google Translate a’r Gymraeg

Cyfweliad gydag MacDuff Hughes, un o beirianwyr Google sy’n cynnwys rhywfaint o drafodaeth ar y Gymraeg ac anghenion ieithoedd llai eu defnydd eraill. Mae’r drafodaeth yn un o gyfweliadau Coffee with a Googler ar Flog Datblygwyr Google. Diolch Dewi. Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Windows 10 yn Gymraeg ar gael nawr!

Mae Windows 10 wedi ei lansio ac mae ar gael yn Gymraeg o’r cychwyn. Sut mae cael gafael ar Windows 10? Os ydych ar Windows 7 ac 8.1 ac wedi diweddaru’n gyson bydd ar gael i chi am ddim drwy gydol y flwyddyn nesaf. Os ydych ar ryw fersiwn cynt o Windows neu heb fod […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Swydd: Swyddog Ymchwil Project Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg

Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn chwilio am arbenigwr technoleg lleferydd a/neu gyfieithu peirianyddol i ymuno gyda’r tîm. Y prif ddyletswyddau fydd ymchwilio a datblygu cydrannau technoleg lleferydd, cyfieithu peirianyddol ac allbynnau gweithredu, ateb a llefaru ar gyfer y Gymraeg, gan gynorthwyo i greu prototeip system drawsgrifio Cymraeg. Swydd 8 mis yw hon yn […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.2 Cymraeg

Y diweddaraf gan WordPress: Ffordd haws o rannu cynnwys Clipio, golygu, cyhoeddi. Ymgyfarwyddwch â’r Press This newydd a gwell. O’r ddewislen Offer, ychwanegwch Press This i’ch bar nodau tudalen yn eich porwr neu sgrin eich dyfais symudol. Unwaith mae wedi ei osod gallwch rannu eich cynnwys yn sydyn iawn. Dyw rhannu eich hoff fideos, delweddau […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ysgrifennu yn Gymraeg ar Android

Mae Google wedi cyhoeddi Google Handwriting Input sy’n gweithio mewn 82 iaith gan gynnwys y Gymraeg a’r Wyddeleg. Mae’r rhaglen ar gael oddi ar Google Play. Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i ysgrifennu ar y sgrin yn lle defnyddio’r bysellfwrdd. Mae modd ei ddefnyddio i ysgrifennu tecst, llanw blwch chwilio neu dudalen gwe neu ysgrifennu […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Windows 10 – Cyfle i ehangu’r adnoddau Cymraeg?

Mae’r rhifyn diweddaraf o’r Microsoft Windows 10 Pro Technical Preview newydd ei ryddhau ddoe, fel un o gyfres cyn rhyddhau’r Windows 10 terfynol yn yr haf – rhywbryd rhwng diwedd Mehefin a  diwedd Medi eleni. Mae Microsoft yn awyddus i bawb ddefnyddio Windows, felly bydd ar gael am ddim i unigolion sy’n rhedeg Windows 7 […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cyflwyniad Gwych i LibreOffice

 
Mae rhagor o wybodaeth am LibreOffice ar wefan Cymraeg LibreOffice.
Diolch i Aled Powell am y trosleisio.
 
Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Gwefan Cymraeg LibreOffice – cy.libreoffice.org

LibreOffice yw un o brif gasgliadau offer swyddfa sydd ar gael ar gyfer cyfrifiaduron. Mae’r casgliad yn cynnwys yr holl offer angenrheidiol ar gyfer gwaith swyddfa: prosesydd geiriau, taenlen, rhaglenni cyflwyno, lluniadu a chronfa ddata, ac ati. Mae’r holl offer pwerus yma ar gael am ddim, ac yn Gymraeg drwy gyfrwng LibreOffice. Mae’n bosib eich […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Diwrnod Preifatrwydd Data

Wel, mae heddiw’n ddiwrnod preifatrwydd data ac mae Mozilla wedi darparu rhywfaint o her ar ein cyfer i amlygu faint o breifatrwydd sydd gennym ar y we. Mae’r ddolen gyntaf yn Saesneg a’r ail yn Gymraeg. Private Eye –  mae hwn yn arbennig o ddifyr gyda gwefannau fel y Guardian, Telegraph, ac ati. Deall Preifatrwydd […] Parhau i ddarllen