Archives: Rhos Prys

Hacio'r Iaith: Y Microsoft Edge Newydd :-)

Diweddariad *Mae modd diweddaru i’r Microsoft Edge newydd a defnyddio’r rhyngwyneb Cymraeg* Diolch i wefan cymorth Microsoft GB mae rhyngwyneb Cymraeg ar yr Edge newydd. Dyma sut mae ei gael i weithio: Mynd i Settings (clicio ar y byrgyr)>Language>Add language > Dewis y Gymraeg, yna clico ar y Tri dot > Display Microsoft Edge in […]

The post Y Microsoft Edge Newydd 🙂 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Linux Mint 19.3

Pob chwech mis mae’r dosbarthiadau mawr Linux yn diweddaru eu hunain, gan gynnig gwelliannau a’r meddalwedd diweddaraf. Yn yr achos yma ryddhaodd Linux Mint eu fersiwn newydd 19.3 “Tricia” ym mis Rhagfyr. Mae manylion am y diweddariad i’w gael ar wefan Linux Mint a chyfarwyddiadau ar sut i’w ddiweddaru o 19.2. Fersiwn Cinnamon sy’n cynnwys […]

The post Linux Mint 19.3 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 5.3

Mae’r fersiwn diweddaraf o WordPress, fersiwn 5.3 wedi ei ryddhau ac yn ymddangos ar fyrddau gwaith gweinyddwyr WordPress ar draws y byd. Dyma’r cyflwyniad: Mae 5.3 yn ehangu ac yn mireinio’r golygydd bloc a gyflwynwyd yn WordPress 5.0 gyda blociau newydd, rhyngweithio mwy greddfol, a gwell hygyrchedd. Mae nodweddion newydd yn y golygydd yn cynyddu […]

The post WordPress 5.3 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice Cymraeg – brawddegau newydd!

Mae bron i 3500 o frawddegau newydd difyr wedi eu hychwanegu i Common Voice Cymraeg yn ddiweddar ac yn chwilio am unigolion i’w recordio! Diolch am eich cefnogaeth i Common Voice yn y gorffennol. Byddwn yn ddiolchgar petai modd i chi sôn wrth eich ffrindiau, teulu, cydweithwyr am y datblygiad newydd yma a’r cyfle i […]

The post Common Voice Cymraeg – brawddegau newydd! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: @techiaith yn ennill gwobr RCSLT!

Neithiwr yn seremoni gwobrwyo’r Royal College of Speech and Language Therapists derbyniodd Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor wobr Giving Voice Award am eu gwaith yn datblygu Lleisiwr, project i greu lleisiau synthetig personol i gleifion sydd ar fin colli eu gallu i siarad o ganlyniad i gyflyrau megis Clefyd Niwronau Echddygol a Chanser y Gwddf. […]

The post @techiaith yn ennill gwobr RCSLT! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: LibreOffice 6.3

Mae’r fersiwn diweddaraf o LibreOffice wedi ei ryddhau gydag amryw o nodweddion newydd, y pennaf yw gwelliannau i’r Bar Adnoddau newydd sy’n ehangu’r swyddogaethau sydd ar gael ynddo. Dyma restr o’r nodweddion i gyd: Nodweddion Newydd i’r Bar Adnoddau! Mae rhyngwyneb defnyddiwr y Bar Adnoddau gyflwynwyd yn LibreOffice 6.2 wedi ei ddatblygu ymhellach ar gyfer […]

The post LibreOffice 6.3 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice Cymraeg yn yr Eisteddfod

Bydd gan ymgyrch Common Voice bresenoldeb ar faes yr Eisteddfod eleni. Dewch draw i stondin Common Voice Cymraeg sydd o dan ofal Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr @techiaith yn y Pentref Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Dewch i glywed am y datblygiad diweddaraf ym myd technoleg llais yn y Gymraeg! voice.mozilla.org/cy

The post Common Voice Cymraeg yn yr Eisteddfod appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Linux Mint 19.2

Mae Linux Mint yn system weithredu Linux poblogaidd iawn ac mae ar gael gyda rhyngwyneb Cymraeg. Mae ei gynllun yn debyg i gynllun Windows traddodiadol ac felly yn ddeniadol  ar gyfer y sawl sy’n trosglwyddo i Linux am y tro cyntaf. Mae Linux Mint 19.1 “Tina” yn yn fersiwn wedi ei ddiweddaru o linach Linux […]

The post Linux Mint 19.2 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Mentrau Iaith yn gosod targed o 22 awr i helpu ymgyrch Common Voice Cymraeg

Mae Common Voice Cymraeg yn gofyn i siaradwyr y Gymraeg ym mhob cwr o’r byd i chwarae eu rhan wrth ddiogelu dyfodol digidol yr iaith Gymraeg trwy recordio a dilysu lleisiau. Mozilla, y cwmni meddalwedd, sy’n arwain ar y prosiect hwn mewn ymdrech i hybu gwasanaethau digidol yn yr iaith Gymraeg. Rhagor…  

The post Mentrau Iaith yn gosod targed o 22 awr i helpu ymgyrch Common Voice Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Dathlu Blwyddyn o Common Voice Cymraeg

Mae’n flwyddyn nawr ers i Mozilla ryddhau Common Voice ar gyfer y Gymraeg, gw. Parlez-vous Deutsch? Rhagor o Leisiau i Common Voice Mae gennym darged cychwynnol o 100 awr ac rydym wedi cyrraedd 42 awr wedi’u dilysu a 48 awr wedi eu recordio, felly, cynnydd da, ond tipyn o ffordd i fynd! Diolchiadau felly i bawb […]

The post Dathlu Blwyddyn o Common Voice Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: 700 yn cefnogi Common Voice!!

Rydym wedi cyrraedd 700 o gyfranwyr! Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu. 🙂 Ar hyn o bryd mae gennym 40 awr o ddata wedi ei ddilysu a 47 awr wedi ei recordio. Felly, mae angen parhau i recordio gymaint ag y bo modd ac i wrando a dilysu lleisiau, os gwelwch chi’n […]

The post 700 yn cefnogi Common Voice!! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Fideo Gwrando ar leisiau ar Common Voice Cymraeg

Mae dilysu’r clipiau yn hanfodol i gael y dechnoleg i weithio ar ei orau. Dyma fideo’n dangos sut i gyfrannu tuag at wrando a dilysu clipiau llais Common Voice Cymraeg.   Mae croeso i chi rannu’r fideo yma gyda theulu, ffrindiau a chydweithwyr. Diolch!

The post Fideo Gwrando ar leisiau ar Common Voice Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Fideo Recordio eich Llais i Common Voice Cymraeg

Fel anogaeth i LOT o bobl gyfrannu eu lleisiau LOT o weithiau i Common Voice Cymraeg, dyma gyflwyniad fideo ar sut mae gwneud. Oes, mae angen *LOT FAWR IAWN* o ddata. 🙂   Mae croeso i chi rannu’r fideo yma gyda theulu ffrindiau a chydweithwyr. Diolch!

The post Fideo Recordio eich Llais i Common Voice Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 5.2

Gwaith pellach ar ddatblygu dull newydd WordPress o weithio drwy gyfrwng blociau. Mae’r pwyslais y tro yma ar gadw’r wefan yn ddiogel ac yn iach. Croeso i WordPress 5.2 Mae’r ategyn Classic Editor yn rhwystro’r defnydd o’r Golgydd Bloc newydd. Newid gosodiadau’r Classic Editor. Llongyfarchiadau ar ddiweddaru i WordPress 5.2! Mae’r diweddariad hwn yn ei gwneud […]

The post WordPress 5.2 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Frefox Send – gwasanaeth rhannu ffeiliau

Mae Firefox Send yn wasanaeth rhannu ffeiliau rhad ac am ddim y gall unrhyw un ei defnyddio, does dim rhaid defnyddio Firefox na bod a Chyfrif Firefox. Mae modd ychwanegu ffeiliau hyd at 1GB fel defnyddiwr heb gofrestru. Mae maint y ffeiliau’n codi i 2.5Gb i ddefnyddwyr wedi’u cofrestru. Mae cofrestru’n golygu bod â Chyfrif […]

The post Frefox Send – gwasanaeth rhannu ffeiliau appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 5.1

Mae WordPress ar garlam i gael y golygydd newydd “Gutenberg” yn ei le yn ddiogel ac yn gweithio’n dda. Dyma ail ran o’r datblygiad a bydd rhan arall yn cyrraedd ddiwedd Ebrill, gyda WordPress 5.2. Bosib bydd rhai ohonon ni’n cadw at yr hen drefn nes bod y drefn newydd i gyd yn ei le […]

The post WordPress 5.1 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cadw Google a Facebook yn eu lle…

Wyddoch chi fod cwmnïau mawr y we yn eich dilyn o amgylch y we, yn casglu tystiolaeth o’ch ymddygiad ar-lein ac yn ei werthu i hysbysebwyr? Mwyaf o ddata sydd gan hysbysebwyr mwyaf effeithiol mae nhw’n credu y gallan nhw eich targedu. Mae’n fusnes mawr, mae’r biliynau o elw wnaeth Google a Facebook yn seiliedig […]

The post Cadw Google a Facebook yn eu lle… appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Rhoi Eicon Common Voice ar Sgrin y Ffôn neu Dabled

Mae’n haws cofio i recordion ar Common Voice gyda eicon ar sgrin y ffôn neu dabled er mwyn cofio. Sut mae gwneud? Ffwrdd â ni… Firefox Android Agor yr ap a thapio’r botwm  dewislen tri dot ar y dde, dewis Tudalen a thapio Creu Llwybr Byr Tudalen. Dyna ni, bydd eicon Mozilla’n ymddangos ar sgrin […]

The post Rhoi Eicon Common Voice ar Sgrin y Ffôn neu Dabled appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: LibreOffice 6.2

Croeso i’r Bar Adnoddau! Mae LibreOffice 6.2 yn cynnwys cynllun rhyngwyneb defnyddiwr newydd – dewisol – o’r enw’r Bar Adnoddau.. Mae’n uno’r barau offer a’u grwpio i dabiau, gan eich cynorthwyo i weithio’n gynt a chlyfrach. Gwyliwch y fideo er mwyn gweld y bar ar waith a sut mae modd i chi ei brofi.  https://youtu.be/6HUnR5IoAQk Prosesu […]

The post LibreOffice 6.2 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Signal, yr ap negesu preifat ar gael yn Gymraeg

Mae Signal, yr ap negeseuon diogel newydd ei ryddhau’n Gymraeg. Mae modd dewis y Gymraeg drwy fynd i Settings > Appearance a dewis Cymraeg. Bydd y rhyngwyneb yn troi’n Gymraeg. Ar hyn o bryd mae ar gael yn Android yn unig. Mae Signal yn ap sy’n defnyddio’r signal ffôn neu’r rhyngrwyd i gyfathrebu. Mae modd […]

The post Signal, yr ap negesu preifat ar gael yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice Cymraeg nawr ar Microsoft Edge

Hyd yma dim ond ar Firefox a Google Chrome mae Common Voice Cymraeg wedi bod ar gael. Heddiw, mae Mozilla wedi cyflwyno newidiadau i’r wefan sy’n golygu ei fod ar gael ar Microsoft Edge, y porwr Cymraeg sydd gan Microsoft yn Windows 10. Mae rhai sefydliadau yn cyfyngu eu dewis o borwr i offer Microsoft […]

The post Common Voice Cymraeg nawr ar Microsoft Edge appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cystadleuaeth Fideo Firefox

Mae Firefox yn rhedeg cystadleuaeth fideo 16 eiliad Firefox Fights for You ym mhob iaith posib. Byddai’n grêt cael rhai Cymraeg – beth amdani! Manylion creu’r fideo a’r testun: https://events.mozilla.org/firefoxfightsforyoucampaign

The post Cystadleuaeth Fideo Firefox appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Scratch 3.0 – y Scratch Newydd!

Mae Scratch wedi ei anelu at alluogi pobl ifanc o bob oed i raglennu eu straeon, gemau ac animeiddiadau rhyngweithiol eu hunain – a rhannu eu creadigaethau gydag eraill yng nghymuned ar-lein Scratch. Mae Scratch 3 yn cynnwys amryw o welliannau gan gynnwys, mae’n gweithio ar dabledi, estyniadau ar gyfer estyn galluoedd Scratch, gwell golygu […]

The post Scratch 3.0 – y Scratch Newydd! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Linux Mint 19.1

Mae Linux Mint yn system weithredu Linux poblogaidd iawn ac mae ar gael gyda rhyngwyneb Cymraeg. Mae ei gynllun yn debyg i gynllun Windows traddodiadol ac felly yn ddeniadol  ar gyfer y sawl sy’n trosglwyddo i Linux am y tro cyntaf. Mae Linux Mint 19.1 “Tessa” yn yn fersiwn wedi ei ddiweddaru o linach Linux […]

The post Linux Mint 19.1 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Adnoddau Codio yn Gymraeg

Dyma restr o rai o’r adnoddau sydd ar gael i ddysgu codio yn Gymraeg ac i godio yn Gymraeg. Mae’n cynnwys gwybodaeth am ddeunydd Scratch, Kodu, Python, ac ati. Hefyd mae gwybodaeth am yr hybiau gwybodaeth sydd ar gael sy’n cynnwys meddalwedd codio Cymraeg.  Mae’r rhestr wedi ei llunio gan Gareth Morlais o Uned y […]

The post Adnoddau Codio yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 5.0

Mae WordPress 5.0 nawr ar gael! Paratowch ar gyfer newidiadau sylfaenol i olygydd WordPress – mae nawr yn gweithio ar sail blociau. Mae’r golygydd yn ddatblygiad mae WordPress wedi bod yn gweithio arno ers tro er mwyn symleiddio creu cynnwys ar gyfer eu gwefannau ond mae modd defnyddio’r golygydd clasurol o hyd… Mae thema newydd […]

The post WordPress 5.0 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Firefox Monitor

Mae gwasanaeth Firefox Monitor yn cynnig cyfle i weld os yw eich cyfrif(on) e-bost wedi cael eu torri a’r posibilrwydd fod eich manylion personol wedi eu cipio. Mae’r gwasanaeth, sy’n seiliedig ar Have I been pwnd, ar gael am y tro cyntaf yn Gymraeg. Bydd angen i chi sicrhau fod y Gymraeg yn uchaf ar […]

The post Firefox Monitor appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg – Uned Technolegau Iaith

Dydd Gwener, 25 Ionawr, 2019, yn Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor  10.30 y bore i 4 y prynhawn http://techiaith.cymru/cynadleddau/cynhadledd-2019/ Bydd rhaglen y gynhadledd yn dilyn. Y drydedd yn ein cyfres ar gyfer academyddion ac ymarferwyr sydd â diddordeb yn nefnydd a lledaeniad technolegau iaith mewn ieithoedd lleiafrifol, ac yn arbennig, y Gymraeg. I’w agor gan […]

The post Cynhadledd Technoleg a’r Gymraeg – Uned Technolegau Iaith appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Diweddariad Mis Hydref Common Voice Cymraeg

Newyddion am ddatblygiadau Common Voice Cymraeg i’w gweld ar wefan Meddal.com. Apêl arbennig i Hacwyr Iaith gyfrannu! Common Voice Cymraeg

The post Diweddariad Mis Hydref Common Voice Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Mae’n Wythnos Codio!

Fel rhan o wythnos codio mae Scratch yn cynorthwyo plant a pobl ifanc i ddysgu sgiliau hanfodol ar gyfer bywyd yn yr 21ain ganrif. Mae gan y RaspberryPi Foundation llwythi o ddeunyddiau Cymraeg ar eu gwefan ar gyfer chwarae/arbrofi. Cofiwch fod modd arbrofi gyda Scratch 3 Beta, sydd hefyd ar gael yn Gymraeg. Cliciwch y […]

The post Mae’n Wythnos Codio! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice Cymraeg

A wnewch chi gyfrannu eich llais i Common Voice Cymraeg? Project Common Voice yw’r ymgais i greu data rhydd ar gyfer adnabod lleferydd, fel bod peiriannau yn gallu cofnodi’r hyn rydych yn ei ddweud wrthyn nhw ei ddeall ac ymateb iddo. Mae hyn yn galluogi darparu rhaglenni a pheiriannau ar gyfer y deillion ac anabl, […]

The post Common Voice Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Digital Language Survivl Kit

Mae’r  Digital Language Diversity Project (DLDP) wedi ryddhau eu hadroddiad, Digital Language Survival Kit ac mae ar gael yn: http://wp.dldp.eu/wp-content/uploads/2018/09/Digital-Language-Survival-Kit.pdf Gwefan: DLDP.eu Darllen defnyddiol.

The post Digital Language Survivl Kit appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Apelio am leisiau ar gyfer technoleg Cymraeg

Erthygl ar Golwg360: https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527475-apelio-leisiau-gyfer-technoleg-gymraeg

The post Apelio am leisiau ar gyfer technoleg Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Scratch 3.0 Beta’n cael ei ryddhau…

Heddiw, Awst 1 yw dyddiad ryddhau Scratch 3, fersiwn beta newydd o Scratch sy’n cynnig amryw o welliannau a chyfleoedd newydd i arbrofi ym myd codio ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’n cynnwys gwelliannau fydd yn ei wneud yn fwy addas ar gyfer defnydd ar offer symudol, fel tabledi, yn ogystal â gliniaduron a […]

The post Scratch 3.0 Beta’n cael ei ryddhau… appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Firefox Focus newydd

  Mae fersiwn newydd o Firefox Focus wedi ei ryddhau ac ar gael o Google Play a’r AppStore. Mae’r porwr syml a diogel wedi cael ei ddiweddaru gan ychwanegu nodweddion defnyddiol newydd. Canfod yn y Dudalen (Android yn unig) – er mwyn hwyluso chwilio am eitemau. Mae modd gwneud hyn ar wefan lawn, nid un […]

The post Firefox Focus newydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd

*Diweddariad* – Cafodd y ddeddfwriaeth ei wrthod. Bydd yn mynd nôl i’r Senedd Ewropeaidd ym mis Medi 2018 wedi’i adolygu. Gw. erthygl yn Wired Diolch i bawn wnaeth ymateb.

The post Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Linux Mint 19 Cinnamon

Mae Linux Mint yn system weithredu Linux poblogaidd iawn ac mae ar gael gyda rhyngwyneb Cymraeg. Mae ei gynllun yn debyg i gynllun Windows traddodiadol ac felly yn ddeniadol  ar gyfer y sawl sy’n trosglwyddo i Linux am y tro cyntaf. Sgrin Croeso Linux Mint 19 Mae “Tara” yn yn fersiwn newydd tymor hir fydd […]

The post Linux Mint 19 Cinnamon appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd

Mae’n bosib eich bod yn ymwybodol y bydd Senedd Ewrop yn Strasbwrg ymhen rhai dyddiau yn pleidleisio ar gyfraith hawlfraint newydd all wneud niwed sylfaenol i’r rhyngrwyd yn Ewrop. Mae’r neges yma’n seiliedig ar gais gan Raegan ac Owen ar ran Tîm Polisi Mozilla. Rydym wedi brwydro’n galed yn erbyn darpariaethau mwyaf peryglus y gyfraith […]

The post Deddf Senedd Ewrop ar Hawlfraint ar y Rhyngrwyd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Llongyfarchiadau i Delyth Prys – Gwobr Adeiladu Cymru, Womanspire 2018

Llongyfarchiadau i Delyth* ar ennill y wobr arbennig yma. Diolch i’r rhai wnaeth ei henwebu, yn gydweithwyr a chyn-gydweithwyr.   Mae broliant llawn i’w weld ar dudalen newyddion Prifysgol Bangor.   *datgan diddordeb 😉

The post Llongyfarchiadau i Delyth Prys – Gwobr Adeiladu Cymru, Womanspire 2018 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Rhagor o Leisiau i Common Voice – Blog Mozilla.org

Blogiad llawn Mozilla am y diweddaraf ar Common Voice – Heddiw mae’n bleser gennym gyhoeddi fod Common Voice, menter Mozilla i dorfoli set ddata fawr o leisiau dynol ar gyfer eu defnyddio mewn technoleg lleferydd, yn mynd yn mynd i fod ar gael ar gyfer nifer o ieithoedd! Diolch i ymdrechion glew cymunedau lleoleiddio Mozilla […]

The post Rhagor o Leisiau i Common Voice – Blog Mozilla.org appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Lansio Common Voice Cymraeg

Heddiw mae Mozilla‘n lansio eu cynllun Common Voice amlieithog i helpu dysgu peiriannau sut mae pobl go iawn yn siarad. Mae tair iaith yn cael eu hychwanegu i’r platfform Almaeneg, Ffrangeg, ac ie, – y Gymraeg! Bydd hyn yn gyfle i ddarparu data llais ar gyfer y Gymraeg ar blatfform byd-eang pwerus fydd yn codi […]

The post Lansio Common Voice Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress a’r GDPR

Mae WordPress wedi ryddhau diweddariad i gynorthwyo defnyddwyr WordPress sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau newydd sy’n dod i rym ar Fai 25. ‘Mond 7 diwrnod i fynd! Mae’r diweddariad yn cynnwys rhoi dewis ar sut mae cwcis yn trin eu data personol, creu adran newydd i wefan ddarparu ei dudalen polisi preifatrwydd (Gosodiadau>Preifatrwydd), […]

The post WordPress a’r GDPR appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice – technoleg llais Cymraeg

Mae rhaglen Common Voice, Mozilla, yn anelu i gynyddu’r data ar gyfer technoleg llais mewn ieithoedd gwahanol ac ar drwyddedau rhydd. Hyd yma mae technolegau llais wedi bod ar gael drwy Alexa, Cortana, Siri ac ati, ond mae cyfyngiadau ar hawlfraint a’r niferoedd yr ieithoedd i’r modelau hyn. Er bod y rhaglen wedi cychwyn gyda’r […]

The post Common Voice – technoleg llais Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ubuntu 18.04 LTS

Croeso i Ubuntu 18.04 – y fersiwn diweddaraf o’r system weithredu poblogaidd Linux. Mae’r newidiadau yn cynnwys defnyddio bwrdd gwaith GNOME yn lle Unity, er, mae yn edrych yn weddol debyg. Mae’n cynnwys cnewyllyn Linux 4.15; Xorg fel y gweinydd dangosydd rhagosodedig, yn lle Wayland; cefnogaeth i emojis lliw (*y nodwedd pwysicaf un* 😉 ); […]

The post Ubuntu 18.04 LTS appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Deiseb Facebook Mozilla

Efallai eich bod wedi gweld botwm “Like” neu “Hoffi” Facebook ar wefannau y tu allan i Facebook. Efallai nad oeddech yn gwybod fod y botwm yn caniatáu i Facebook i dracio pa wefannau rydych yn eu pori er mwyn targedu hysbysebion tuag atoch chi. Rydym yn galw ar Facebook i ddiffodd y defnydd o offer […]

The post Deiseb Facebook Mozilla appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cynnydd sylweddol yn y defnydd o WordPress yn Gymraeg!

Gwelwyd cynnydd o 81% yn y pecyn ryddhau a 219% yn y pecyn iaith ers WordPress 4.6, Tachwedd 2016. Mae oes 4.8 yn dod i ben rhywbryd wythnos nesaf, felly dyma’r ffigyrau’r pecynnau Cymraeg diweddaraf. Dyma’r ffigyrau yn ôl cyfrif WordPress o’r ‘cyfanswm y nifer o enghreifftiau o WordPress 4.8 — sydd wedi eu llwytho […]

The post Cynnydd sylweddol yn y defnydd o WordPress yn Gymraeg! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cynnydd sylweddol yn y defnydd o WordPress yn Gymraeg!

Gwelwyd cynnydd o 81% yn y pecyn ryddhau a 219% yn y pecyn iaith ers WordPress 4.6, Tachwedd 2016. Mae oes 4.8 yn dod i ben rhywbryd wythnos nesaf, felly dyma’r ffigyrau’r pecynnau Cymraeg diweddaraf. Dyma’r ffigyrau yn ôl cyfrif WordPress o’r ‘cyfanswm y nifer o enghreifftiau o WordPress 4.8 — sydd wedi eu llwytho […]

The post Cynnydd sylweddol yn y defnydd o WordPress yn Gymraeg! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: LibreOffice 5.4

        Mae fersiwn newydd o LibreOffice wedi ei ryddhau gyda nifer o welliannau defnyddiol. Mae’r manylion i’w gweld isod neu ar wefan Cymraeg LibreOffice: https://cy.libreoffice.org/ Nodweddion newydd i hybu eich gwaith. Mae cydnawsedd fformat ffeiliau wedi ei wella o fewn LibreOffice 5.4, gyda gwell cefnogaeth i ddelweddau fector EMF. Hefyd, mae ffeiliau […]

The post LibreOffice 5.4 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: LibreOffice 5.3

              Heddiw, mae fersiwn diweddaraf o LibreOffice yn cael ei ryddhau. Cofiwch ddiweddaru. Mae rhagor o wybodaeth ar LibreOffice i’w cael oddi ar eu gwefan Cymraeg. Nodweddion Newydd LibreOffice 5.3 Mae LibreOffice 5.3 yn llawn o nodweddion a diweddariadau newydd y mae modd eu defnyddio ar draws y pecyn. […]

The post LibreOffice 5.3 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Firefox Focus iOS

Heddiw mae Firefox yn rhyddhau Firefox Focus ar gyfer iPhone a’r iPad. Mae Firefox Focus ar gael yn Gymraeg a 26 iaith arall. Blaenoriaeth y porwr yw rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr na fyddan nhw’n cael eu tracio na’u haflonyddu gan hysbysebion diofyn. Mae’r Botwm Dileu amlwg yn ychwanegu ar allu’r defnyddiwr i ddiogelu ei hun. […]

The post Firefox Focus iOS appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen