Archives: Rhos Prys

Hacio'r Iaith: Ystadegau WordPress 4.7

Cynnydd arall yn nifer y defnyddwyr Cymraeg WordPress. Bydd WordPress 4.7 yn cael ei lansio tua Dydd Mawrth nesaf, ac mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.6. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 521 o becynnau ryddhau a 4,191 pecyn iaith hyd heddiw. Roedd y ffigyrau cyfatebol am WordPress 4.6 […]

The post Ystadegau WordPress 4.7 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Macsen ar Radio Cymru!

Mae Macsen, y cynorthwywr digidol a’i ffrind gorau, Dewi Bryn Jones i’w clywed ar rhaglen radio Dinasoedd ar iPlayer y BBC . Mae’r eitem yn trafod slogan yr Uned Technoleg Iaith – Trwy Ddulliau Technoleg, a Macsen yn cychwyn tua 21:30 munud i fewn i’r rhaglen ond mae’n werth gwrando ar y rhaglen gyfan. Mae’r […]

The post Macsen ar Radio Cymru! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.6

Mae WordPress 4.6 yn cael ei ryddhau heddiw. Cofiwch ddiweddaru! Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd.   Dyma sy’n newydd: Diweddaru Llyfn Peidiwch colli’ch lle, arhoswch ar yr un dudalen tra eich bod chi’n diweddaru, gosod, a dileu eich ategion a’ch themâu. Ffontiau Cynhenid Mae bwrdd gwaith WordPress nawr yn cymryd mantais […]

The post WordPress 4.6 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ystadegau WordPress 4.5

Bydd WordPress 4.6 yn cael ei lansio Dydd Mawrth nesaf, ac mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.5. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 446 o becynnau ryddhau a 3,356 pecyn iaith hyd heddiw. Roedd y ffigyrau cyfatebol am WordPress 4.5 yn 250 a 3,369, felly mae rhywrai wedi bod […]

The post Ystadegau WordPress 4.5 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.5

Mae’r fersiwn diweddaraf o WordPress wedi ei ryddhau. Cofiwch ddiweddaru! Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd. Gyda lansio WordPress 4.5 mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.4. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 250 o becynnau ryddhau a 3,369 pecyn iaith hyd heddiw. Mae’r cofnod ar Haciaith.com […]

The post WordPress 4.5 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Robotiaid a Straeon Cynllwyn – Dan yr Wyneb

Roedd Dan yr Wyneb neithiwr yn trafod deallusrwydd artiffisial a robotiaid. Mae modd gwrando arno eto drwy wefan y BBC Radio Cymru. Cyflwynydd: Dylan Iorwerth. Cyfranwyr: Osborne Jones, Dr Wayne Aubrey a Rhoslyn Prys. Mae’r llun yn perthyn i’r BBC.

The post Robotiaid a Straeon Cynllwyn – Dan yr Wyneb appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress iOS ar gael yn Gymraeg

Mae WordPress iOS nawr ar gael yn Gymraeg ac yn gweithio ar iPhone, iPad ac iPad touch. Mae’r ap yn cynnig modd o weithio ar wefannau WordPress.com a gwefannau hunanwesteio ar sail WordPress.org. Mae hefyd yn cynnwys Darllenydd sy’n fodd o ddarllen cynnwys awduron eraill o fewn byd WordPress. Dyma’r cyflwyniad swyddogol: Mae ysbrydoliaeth yn […]

The post WordPress iOS ar gael yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Firefox iOS yn Gymraeg

Os ydych yn ddefnyddiwr iPhone, iPad, iPod touch byddwch yn falch o ddeall fod Firefox iOS nawr ar gael o App Store Apple. Mae Firefox iOS yn caniatáu i chi gymryd eich hoff borwr gyda chi lle bynnag fyddwch yn mynd. Mae’n cynnwys nodweddion poblogaidd – chwilio clyfar a hyblyg, rheoli tabiau yn hawdd, cydweddu […]

The post Firefox iOS yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Mozilla – Deall yn well am y We

Mae Mozilla wedi cychwyn cyhoeddi cyfres cymorth i ddiogelu defnyddwyr  ar y we o dan y teitl Deall yn Well, gan gychwyn gyda Tracio. Mae’r cynnwys yn amlygu beth yw tracio a sut mae cwmnïau ar y we, gan gynnwys trydydd partïon, yn gwneud defnydd o’r data rydym yn ei adael ar ein hôl. Mae’n […]

The post Mozilla – Deall yn well am y We appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Firefox 42, yn cynnwys Pori Preifat a Diogelwch rhag Tracio

Mae Firefox 42, newydd ei ryddhau ac yn cynnwys nodwedd newydd o’r enw Pori Preifat gyda Diogelwch rhag Tracio. Hyd yma nid yw pori preifat wedi cadw defnyddwyr rhag cael eu tracio. Does gan y rhan fwyaf o ddefnyddwyr y we ddim syniad fod trydydd partion yn casglu, cadw a gwerthu gwybodaeth amdanyn nhw. Mae […]

The post Firefox 42, yn cynnwys Pori Preifat a Diogelwch rhag Tracio appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Thunderbird yn Gymraeg

Mae Thunderbird yn raglen amlbwrpas, cyfoethog sy’n delio gydag e-bost, negeseuon sgwrsio, gan gynnwys Twitter a Facebook, calendr a thasgau. Mae popeth yma ar gyfer prysurdeb bywyd! A wnaethoch chi erioed golli e-byst o gyfrif ar-lein erioed, wel mae Thunderbird yn cynnig modd i’w cadw’n ddiogel os fydd rhywbeth yn digwydd i’ch cyfrif neu ddarparwr […]

The post Thunderbird yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress Android 4.5

Mae’r ap WordPress ar gyfer Android wedi cael ei ddiweddaru i fersiwn 4.5 gyda mân welliannau: Gosodiadau Hysbysiadau Newydd sy’n caniatáu i chi newid hysbysiadau pob blog yn unigol. Hoffi (neu beidio) beth rydych yn ei weld? Gallwch nawr gyhoeddi neu ddychwelyd newidiadau lleol yn y sgrin Rhagolwg. Cefnogaeth i bentwr o hysbysiadau yn Android […]

The post WordPress Android 4.5 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.3 yn Gymraeg

Mae un o raglenni creu gwefannau mwyaf poblogaidd newydd gael ei ddiweddaru ymhellach ac yn parhau ar gael yn Gymraeg. Hyd at ddoe cofnodwyd fod 205 o wefannau yn defnyddio’r Gymraeg, cynnydd o 50 ers y llynedd, cynnydd da felly. Y fideo… https://videopress.com/v/T54Iy7Tw Y cynnwys newydd… Cyfrineiriau Amgen Cadwch eich gwefan WordPress yn fwy diogel […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Post Dros Dro wedi’i Ddefnyddio i Ganfod Thema (ce303116-2972-4d2b-8c0b-c89c09c1bed2 – 3bfe001a-32de-4114-a6b4-4005b770f6d7)

Mae hwn yn bost dros dro na chafodd ei ddileu. Gwnewch hyn eich hun. (94d18ab9-be93-4726-9694-ac805ff8f6ef – 3bfe001a-32de-4114-a6b4-4005b770f6d7) Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cyfweliad fideo am Google Translate a’r Gymraeg

Cyfweliad gydag MacDuff Hughes, un o beirianwyr Google sy’n cynnwys rhywfaint o drafodaeth ar y Gymraeg ac anghenion ieithoedd llai eu defnydd eraill. Mae’r drafodaeth yn un o gyfweliadau Coffee with a Googler ar Flog Datblygwyr Google. Diolch Dewi. Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Windows 10 yn Gymraeg ar gael nawr!

Mae Windows 10 wedi ei lansio ac mae ar gael yn Gymraeg o’r cychwyn. Sut mae cael gafael ar Windows 10? Os ydych ar Windows 7 ac 8.1 ac wedi diweddaru’n gyson bydd ar gael i chi am ddim drwy gydol y flwyddyn nesaf. Os ydych ar ryw fersiwn cynt o Windows neu heb fod […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Swydd: Swyddog Ymchwil Project Seilwaith Cyfathrebu Cymraeg

Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn chwilio am arbenigwr technoleg lleferydd a/neu gyfieithu peirianyddol i ymuno gyda’r tîm. Y prif ddyletswyddau fydd ymchwilio a datblygu cydrannau technoleg lleferydd, cyfieithu peirianyddol ac allbynnau gweithredu, ateb a llefaru ar gyfer y Gymraeg, gan gynorthwyo i greu prototeip system drawsgrifio Cymraeg. Swydd 8 mis yw hon yn […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.2 Cymraeg

Y diweddaraf gan WordPress: Ffordd haws o rannu cynnwys Clipio, golygu, cyhoeddi. Ymgyfarwyddwch â’r Press This newydd a gwell. O’r ddewislen Offer, ychwanegwch Press This i’ch bar nodau tudalen yn eich porwr neu sgrin eich dyfais symudol. Unwaith mae wedi ei osod gallwch rannu eich cynnwys yn sydyn iawn. Dyw rhannu eich hoff fideos, delweddau […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ysgrifennu yn Gymraeg ar Android

Mae Google wedi cyhoeddi Google Handwriting Input sy’n gweithio mewn 82 iaith gan gynnwys y Gymraeg a’r Wyddeleg. Mae’r rhaglen ar gael oddi ar Google Play. Mae’r rhaglen yn cynnig cyfle i ysgrifennu ar y sgrin yn lle defnyddio’r bysellfwrdd. Mae modd ei ddefnyddio i ysgrifennu tecst, llanw blwch chwilio neu dudalen gwe neu ysgrifennu […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Windows 10 – Cyfle i ehangu’r adnoddau Cymraeg?

Mae’r rhifyn diweddaraf o’r Microsoft Windows 10 Pro Technical Preview newydd ei ryddhau ddoe, fel un o gyfres cyn rhyddhau’r Windows 10 terfynol yn yr haf – rhywbryd rhwng diwedd Mehefin a  diwedd Medi eleni. Mae Microsoft yn awyddus i bawb ddefnyddio Windows, felly bydd ar gael am ddim i unigolion sy’n rhedeg Windows 7 […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cyflwyniad Gwych i LibreOffice

 
Mae rhagor o wybodaeth am LibreOffice ar wefan Cymraeg LibreOffice.
Diolch i Aled Powell am y trosleisio.
 
Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Gwefan Cymraeg LibreOffice – cy.libreoffice.org

LibreOffice yw un o brif gasgliadau offer swyddfa sydd ar gael ar gyfer cyfrifiaduron. Mae’r casgliad yn cynnwys yr holl offer angenrheidiol ar gyfer gwaith swyddfa: prosesydd geiriau, taenlen, rhaglenni cyflwyno, lluniadu a chronfa ddata, ac ati. Mae’r holl offer pwerus yma ar gael am ddim, ac yn Gymraeg drwy gyfrwng LibreOffice. Mae’n bosib eich […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Diwrnod Preifatrwydd Data

Wel, mae heddiw’n ddiwrnod preifatrwydd data ac mae Mozilla wedi darparu rhywfaint o her ar ein cyfer i amlygu faint o breifatrwydd sydd gennym ar y we. Mae’r ddolen gyntaf yn Saesneg a’r ail yn Gymraeg. Private Eye –  mae hwn yn arbennig o ddifyr gyda gwefannau fel y Guardian, Telegraph, ac ati. Deall Preifatrwydd […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Copïo yn Firefox 35

Mae’n bosib eich bod wedi sylwi ar wall sydd wedi dod i’r amlwg yn y cyfieithiad Cymraeg o Firefox 35. Mae’r gwall yn codi wrth i chi ddefnyddio’r cyfuniad Ctrl/Cmd a C er mwyn copïo darn o destun yn y ffenestr. Yn lle gwneud hynny mae’r copïo’r dudalen gyfan. Mae modd defnyddio’r dull canlynol i […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.1 Cymraeg ar gael nawr

Mae’r fersiwn diweddaraf ar gael un ai drwy fwrdd gwaith eich gwefan fydd yn eich annog i ddiweddaru neu o wefan Cymraeg WordPress. Mae WordPress yn dilyn cylch ryddhau fersiwn newydd bod 3-4 mis ac felly’n cynnig cyfle i gynnig nodweddion newydd yn ogystal â chynyddu’r diogelwch. Cofiwch ddiweddaru i’r fersiwn diweddaraf er mwyn sicrhau […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Siopa Dolig? Beth am dabled Windows Cymraeg am £99?

Eisiau prynu anrheg i chi eich hun neu i rhywun sydd a diddordeb mewn gadgets neu dechnoleg o rhyw fath ac yn benboeth am y Gymraeg, wel dyma i chi eich anrhegion delfrydol. Mae pawb eisiau tabledi neu gliniaduron ac mae Microsoft nawr yn cefnogi eu darparwyr i lansio rhai am brisiau deniadol iawn ac […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Linux Mint 17.1 wedi ei ryddhau yn y Gymraeg

Dros y penwythnos ryddhawyd rhifyn newydd o un fersiynnau mwyaf poblogaidd o Linux, sef Linux Mint. Unwaith eto mae rhyngwyneb Linux Mint ar gael yn Gymraeg. Gyda bod y dosbarthiad wedi ei seilio ar Ubuntu mae’n cynnwys y deunydd Cymraeg o’r dosbarthiad hwnnw hefyd. Diolch i’r criw fu’n cyfrannu at y cyfieithiad Cymraeg Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Geiriadur Bangor – geiriadur.bangor.ac.uk

Erbyn hyn mae Geiriadur y BBC nôl yn fyw dan ei enw newydd Geiriadur Bangor. Mae wedi’i letya ar wefan Prifysgol Bangor ar http://geiriadur.bangor.ac.uk/. Cyfuniad yw e mewn gwirionedd o eiriadur cyffredinol Cysgair, sy’n rhoi geirfa gyffredin y Gymraeg a’r Saesneg, a Y Termiadur Addysg, sy’n rhoi termau wedi’u safoni ar gyfer addysg ysgol a […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Firefox Datblygwyr\Firefox Developer Edition

Mae Mozilla wedi dewis ei ddiwrnod pen-blwydd yn 10 oed i lansio porwr newydd yn benodol ar gyfer datblygwyr – Firefox Developer Edition. Mae’r porwr ar gael o wefan Firefox Developer Edition yn Gymraeg. Yn y gorffennol, mae Firefox wedi cynnwys offer ar gyfer datblygwyr ond mae hwn yn cynnwys popeth fydd ei angen ar […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Pen-blwydd Hapus Firefox yn 10 Oed Heddiw!

Mae’r porwr gwe Firefox yn dathlu deg mlynedd ers ei sefydlu fel pecyn annibynnol o’r casgliad o raglenni crëwyd gan Netscape. Mae’r rhaglen wedi dod yn boblogaidd iawn ac yn cystadlu gydag Internet Explorer, Chrome ac Opera am le yn y farchnad porwyr gwe. Un o gryfderau Firefox yw ei gymuned o ddatblygwyr gwirfoddol sydd […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Dathliad arbennig Firefox yfory!

Bydd Firefox yn dathlu diwrnod arbennig iawn yfory a hynny’n cynnwys y gwaith o ddarparu fersiwn yn Gymraeg. Cadwch lygad allan am wybodaeth am y dathliad ac yn y cyfamser ewch i wefan Gymraeg Mozilla i ddysgu rhagor am waith Mozilla a sut fedrwch chi gefnogi’r gwaith hwnnw. Mae modd gosod Firefox yn Gymraeg ar […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Ystadegau WordPress 4.0 Cymraeg

O fewn peiriant cynhyrchu WordPress 4.0 Cymraeg mae peiriant cyfrif sawl copi sydd wedi cael eu llwytho i lawr yn ôl iaith. Fel mae’n sefyll heddiw mae 104 copi o’r un Cymraeg wedi ei lwytho i lawr, sy’n fwy na fyddwn i wedi disgwyl. Wrth gwrs, mae’n bosib mai’r ffigwr go iawn yw 52 a […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 4.0 Cymraeg

Beth sy’n newydd? – dyma’r blyrb gan WordPress: Mae WordPress 4.0 yn cynnig profiad ysgrifennu a rheoli mwy llyfn. Rheoli eich cyfrwng yn rhwydd Gallwch weld eich cyfrwng o fewn un grid hardd hir. Mae rhagolwg manylion newydd yn ei gwneud hi’n haws edrych ar a golygu eich cyfrwng yn eu trefn. Mae gweithio gyda […] Parhau i ddarllen