Archives: Rhoslyn Prys

Cymraeg: WordPress 5.0

Mae WordPress 5.0 nawr ar gael! Paratowch ar gyfer newidiadau sylfaenol i olygydd WordPress – mae nawr yn gweithio ar sail blociau. Mae’r golygydd yn ddatblygiad mae WordPress wedi bod yn gweithio arno ers tro er mwyn symleiddio creu cynnwys ar gyfer eu gwefannau ond mae modd defnyddio’r golygydd clasurol o hyd… Mae thema newydd […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress a’r GDPR

Mae WordPress wedi ryddhau diweddariad i gynorthwyo defnyddwyr WordPress sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau newydd sy’n dod i rym ar Fai 25. ‘Mond 7 diwrnod i fynd! Mae’r diweddariad yn cynnwys rhoi dewis ar sut mae cwcis yn trin eu data personol, creu adran newydd i wefan ddarparu ei dudalen polisi preifatrwydd (Gosodiadau>Preifatrwydd), […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: Canllawiau ar gyfer WordPress 4.7

Mae yna ganllawiau ar gyfer defnyddio nodweddion newydd WordPress 4.7 – WordPress 4.7 Field Guide -i’w cael oddi ar wefan WordPress.
Parhau i ddarllen

Cymraeg: Ystadegau WordPress 4.6

Cynnydd arall yn nifer y defnyddwyr Cymraeg WordPress. Bydd WordPress 4.7 yn cael ei lansio tua Dydd Mawrth nesaf, ac mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.6. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 521 o becynnau ryddhau a 4,191 pecyn iaith hyd heddiw. Roedd y ffigyrau cyfatebol am WordPress 4.6 […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: WordPress 4.6

Mae WordPress 4.6 yn cael ei ryddhau heddiw. Cofiwch ddiweddaru! Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd.   Dyma sy’n newydd: Diweddaru Llyfn Peidiwch colli’ch lle, arhoswch ar yr un dudalen tra eich bod chi’n diweddaru, gosod, a dileu eich ategion a’ch themâu. Ffontiau Cynhenid Mae bwrdd gwaith WordPress nawr yn cymryd mantais […] Parhau i ddarllen

Cymraeg: Rhestr o themâu ac ategion yn Gymraeg

Mae rhestr helaeth o ddeunydd WordPress ar gael ar eich cyfer. Mae rhestr lawn o ategion a themâu i’w gweld ar wefan Hedyn. Cofiwch edrych yn fanno wrth ddatblygu eich gwefan – hen neu newydd!
Os ydych yn defnyddio ategyn neu thema rydych w… Parhau i ddarllen

Cymraeg: Thema WordPress Amlieithog i Gymru

Mae Thema wedi ei ddatblygu er mwyn galluogi unigolion i greu gwefannau amlieithog eu hunan, gyda’r gobaith o symleiddio cyhoeddi cynnwys digidol yn Gymraeg. Gall hefyd, drwy gael ei gyfieithu, alluogi amlieithrwydd tu hwnt i’r deuawd arferol o Gymraeg/Saesneg – a chael gwefannau Cymraeg/Basgeg, Cymraeg/Catalaneg, ac yn y blaen. Mae themâu pwrpasol hefyd ar gael ar […] Parhau i ddarllen