Archives: Rhys Aneurin

Rhys Aneurin: Maes parcio dinasol • City carpark Mixed paint on board (122 x…

Maes parcio dinasol • City carpark
Mixed paint on board
(122 x 61cm) • £500

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Union building • Adeilad Undeb Mixed paint on board (122 x 61cm)

Union building • Adeilad Undeb
Mixed paint on board
(122 x 61cm)

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Cadeirlan • Cathedral Mixed paint on board (58 x 84cm) • £400

Cadeirlan • Cathedral
Mixed paint on board
(58 x 84cm) • £400

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Queen St. 1 Mixed paints on board 61 x 122cm • £375

Queen St. 1
Mixed paints on board
61 x 122cm • £375

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: St Mary / Wood St Mixed paints on board 61 x 122cm • £420

St Mary / Wood St
Mixed paints on board
61 x 122cm • £420

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Taf / Taff (2017)Acrylic on board (122 x 61 cm)

Taf / Taff (2017)Acrylic on board (122 x 61 cm) Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Williamsburg Bridge(2017)Acrylic on board (48 x 36″)

Williamsburg Bridge
(2017)
Acrylic on board (48 x 36″)

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Bedford Ave & N 10th St, Williamburg, NYC(2017)Acrylic on…

Bedford Ave & N 10th St, Williamburg, NYC
(2017)
Acrylic on board (48 x 36″)

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Tŷ pinc ar ddiwedd y stryd / Pink house at the end of the…

Tŷ pinc ar ddiwedd y stryd / Pink house at the end of the street 

(2016)

Acrylic on canvas (80 x 60cm)

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Gardd / Garden(2016) Acrylic on canvas

Gardd / Garden
(2016) 

Acrylic on canvas

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Yr Olygfa o’r SdiwdioA View from the Studio(2016)Acrylic on…

Yr Olygfa o’r Sdiwdio
A View from the Studio
(2016)
Acrylic on canvas

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Cardiau Nadolig 2016Christmas Cards 2016

Cardiau Nadolig 2016Christmas Cards 2016 Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: #MilltirSgwarYByd

#MilltirSgwarYByd Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: #MilltirSgwarYByd

#MilltirSgwarYByd Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: #MilltirSgwarYByd

#MilltirSgwarYByd Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: #MilltirSgwarYByd

#MilltirSgwarYByd Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Posteri diweddar i / recent posters for Yr Hen Lyfrgell,…

Posteri diweddar i / recent posters for Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd // Cardiff

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Fy mhoster i / Poster for : Thirsty Thursdays @ The Waiting…

Fy mhoster i / Poster for :

Thirsty Thursdays @ The Waiting Room, Grangetown, Cardiff. 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: #MilltirSgwarYByd

#MilltirSgwarYByd Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Clare Food Stores, Grangetown. #MilltirSgwaryByd

Clare Food Stores, Grangetown. 
#MilltirSgwaryByd

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Clawr i nofel fuddugol y wobr Daniel Owen yn yr Eisteddfod…

Clawr i nofel fuddugol y wobr Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2016 – Ymbelydredd gan Guto Dafydd. Ar gael fan hyn

Cover for the victorious novel of the Daniel Owen prize in the 2016 National Eisteddfod – Ymbeldredd (Radiation) by Guto Dafydd. Available to purchase here 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Poster ddaru mi greu i’r bar/bwyty The Waiting Rooms yn…

Poster ddaru mi greu i’r bar/bwyty The Waiting Rooms yn Grangetown, Caerdydd.

Poster for Happy Hours at The Waiting Room in Grangetown, Cardiff. 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Brains bridge Grangetown Caerdydd / Cardiff 

Brains bridge 

Grangetown 

Caerdydd / Cardiff 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: #MIlltirSgwaryByd 

#MIlltirSgwaryByd 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Posteri at far Amser, Yr Hen Lyfrgell yng NghaerdyddPosters for…

Posteri at far Amser, Yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd

Posters for Amser bar, at the Old Library in Cardiff. 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: #MilltirSgwarYByd

#MilltirSgwarYByd Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Bus stop.

Bus stop. Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Deg cerddTen poems

Deg cerddTen poems Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Darlun cartŵnaidd at ddigwyddiad ‘Sdwnsh Coginio’ yng Ngwyl Bwyd…

Darlun cartŵnaidd at ddigwyddiad ‘Sdwnsh Coginio’ yng Ngwyl Bwyd Caernarfon, yn cynnwys Tudur Owen, Bryn Williams, Beca Lyne-Pirkis, Sian Beca, ac wrth gwrs, Dyl Mei. 

Cartoon for ‘Sdwnsh Coginio’ event in Caernarfon Food Festival next month, featuring Tudur Owen, Bryn Williams, Beca Lyn-Pirkis, Sian Beca & Dyl Mei.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Mwy o ddarluniau o drigolion Grangetown. More portraits of the…

Mwy o ddarluniau o drigolion Grangetown. 

More portraits of the fine people of Grangetown.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Lluniau at gardiau Santes Dwynwen – darluniau o adar sy’n aros…

Lluniau at gardiau Santes Dwynwen – darluniau o adar sy’n aros efo’u partneriaid am byth.

Designed for St. Dwynwen cards. Illustrations of birds that stay with their partners forever. 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Dyma glawr ddaru mi ddarlunio at nofel nesaf Dewi Prysor, yr ail…

Dyma glawr ddaru mi ddarlunio at nofel nesaf Dewi Prysor, yr ail i mi greu iddo.

Bydd Rifiera Reu allan cyn y Nadolig ar gyhoeddiadau Y Lolfa

Here is my cover for Dewi Prysor’s latest novel, Rifiera Reu, available very soon. Published by Y Lolfa. 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Tamad o rywbeth i ddod … A taste of something to come 

Tamad o rywbeth i ddod … A taste of something to come 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Mynd i briodas yr hâf yma, neu gyda ffrindiau sy’n dathlu eu…

Mynd i briodas yr hâf yma, neu gyda ffrindiau sy’n dathlu eu pen-blwyddi?

Dyma gardiau newydd llawn hwyl gena i, £2.75 yr un, neu 4 am £10.
Ar gael yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Gyrrwch neges neu ebostiwch rhysaneurin@hotmail.co.uk os a diddordeb. x

********************************************************************************

Attending a wedding this summer, or have any friends who are celebrating their birthdays? 


Here are some fun new cards I have illustrated. £2.75 each, or 4 for £10. Available with English or Welsh language greeting inside.

Send a message or email rhysaneurin@hotmail.co.uk if interested. x

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Sabotage…

Sabotage…

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Dynes yn cysgu, wedi rhoi gorau i’r araith, ar y trên Caerdydd…

Dynes yn cysgu, wedi rhoi gorau i’r araith, ar y trên Caerdydd > Lerpwl

Woman sleeping having given up on her speech. Cardiff > Liverpool

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: “The most dangerous woman in Britain”

“The most dangerous woman in Britain”

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Cwpl mewn caffi yng Copenhagen. Roedd y gŵr yn treulio’u holl…

Cwpl mewn caffi yng Copenhagen. Roedd y gŵr yn treulio’u holl amser yn chwarae gyda’i ffôn ac roedd y wraig yn edrych yn ddiflas.

A couple in a cafe in Copenhagen. The man spent their whole time there playing on his phone, and his wife looked bored and rather miserable. 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: “It wasn’t me, it was Michael”Cyfweliad carcrash Grant Shapps /…

“It wasn’t me, it was Michael”

Cyfweliad carcrash Grant Shapps / Michael Green / Sebastian Fox gyda Evan Davies neithiwr ar Newsnight

Grant Shapps / Michael Green / Sebastian Fox’ carcrash interview with Evan Davies on last night’s Newsnight

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Dyn yn sloutchio ar y trên, Gorsaf Victoria, LlundainSlouching…

Dyn yn sloutchio ar y trên, Gorsaf Victoria, Llundain

Slouching man on train, Victoria Station, London

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Photo

Rhys Aneurin: Photo

Rhys Aneurin: Darlun inc cyflym / Quick ink drawing

Darlun inc cyflym / Quick ink drawing Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Fe brynnodd Llywodraeth Cymru Maes Awyr Caerdydd yn ddiweddar am…

Fe brynnodd Llywodraeth Cymru Maes Awyr Caerdydd yn ddiweddar am £52m..a all Carwyn a’i griw newid dyfodol llwm y maes awyr? 
The Welsh Government recently bought Cardiff Airport for £52m. Can Carwyn & Co, reverse the airport’s fortunes? 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Carwyn yr Wylan yn fodlon pigo ar scraps Trident Yr Alban, os y…

Carwyn yr Wylan yn fodlon pigo ar scraps Trident Yr Alban, os y cawn nhw wared ohonynt

Wales First Minister Carwyn Jones has suggested that if Scotland were to be rid of Trident, that he would be open to the idea of taking them to Wales. 

Parhau i ddarllen

Y Twll: Elfyn Llwyd ac Adroddiad Chilcot – Cartŵn gan Rhys Aneurin

Cartŵn gan Rhys Aneurin

The post Elfyn Llwyd ac Adroddiad Chilcot – Cartŵn gan Rhys Aneurin appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Cynllun £1b Edwina Hart ar yr M4 – Cartŵn gan Rhys Aneurin

Cartŵn gan Rhys Aneurin

The post Cynllun £1b Edwina Hart ar yr M4 – Cartŵn gan Rhys Aneurin appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: “Get on with it!”Mae’r Aelod Seneddol Elfyn Llwyd…

“Get on with it!”

Mae’r Aelod Seneddol Elfyn Llwyd wedi galw i’r ymchwiliad mewn i fynd mewn i Iraq gael ei ryddhau cyn yr Etholiad Cyffredinol yn mis Mai.

Plaid Cymru MP Elfyn Llwyd has called for the Iraq Enquiry, led by Sir John Chilcot, to be released before the General Election in May.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Yr hâf yma, ddaru Swyddog Economi a Busnes Edwina Hart, gyhoeddi…

Yr hâf yma, ddaru Swyddog Economi a Busnes Edwina Hart, gyhoeddi cynlluniau i adnewyddu rhan o’r M4, gyda chost o £1 Biliwn…ie, £1 Biliwn
************************************************************************************************
Economy Minister Edwina Hart this summer announced plans for £1 Billion to be invested in a relief road for the M4 motorway…yep, £1 BILLION

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Photo