Archives: Rhys Aneurin

Rhys Aneurin: #MilltirSgwarYByd

#MilltirSgwarYByd Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: #MilltirSgwarYByd

#MilltirSgwarYByd Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: #MilltirSgwarYByd

#MilltirSgwarYByd Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Posteri diweddar i / recent posters for Yr Hen Lyfrgell,…

Posteri diweddar i / recent posters for Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd // Cardiff

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Posteri diweddar i / recent posters for Yr Hen Lyfrgell,…

Posteri diweddar i / recent posters for Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd // Cardiff

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Fy mhoster i / Poster for : Thirsty Thursdays @ The Waiting…

Fy mhoster i / Poster for :

Thirsty Thursdays @ The Waiting Room, Grangetown, Cardiff. 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Fy mhoster i / Poster for : Thirsty Thursdays @ The Waiting…

Fy mhoster i / Poster for :

Thirsty Thursdays @ The Waiting Room, Grangetown, Cardiff. 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: #MilltirSgwarYByd

#MilltirSgwarYByd Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Clare Food Stores, Grangetown. #MilltirSgwaryByd

Clare Food Stores, Grangetown. 
#MilltirSgwaryByd

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Clawr i nofel fuddugol y wobr Daniel Owen yn yr Eisteddfod…

Clawr i nofel fuddugol y wobr Daniel Owen yn yr Eisteddfod Genedlaethol 2016 – Ymbelydredd gan Guto Dafydd. Ar gael fan hyn

Cover for the victorious novel of the Daniel Owen prize in the 2016 National Eisteddfod – Ymbeldredd (Radiation) by Guto Dafydd. Available to purchase here 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Poster ddaru mi greu i’r bar/bwyty The Waiting Rooms yn…

Poster ddaru mi greu i’r bar/bwyty The Waiting Rooms yn Grangetown, Caerdydd.

Poster for Happy Hours at The Waiting Room in Grangetown, Cardiff. 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Brains bridge Grangetown Caerdydd / Cardiff 

Brains bridge 

Grangetown 

Caerdydd / Cardiff 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: #MIlltirSgwaryByd 

#MIlltirSgwaryByd 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Posteri at far Amser, Yr Hen Lyfrgell yng NghaerdyddPosters for…

Posteri at far Amser, Yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd

Posters for Amser bar, at the Old Library in Cardiff. 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: #MilltirSgwarYByd

#MilltirSgwarYByd Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Bus stop.

Bus stop. Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Deg cerddTen poems

Deg cerddTen poems Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Darlun cartŵnaidd at ddigwyddiad ‘Sdwnsh Coginio’ yng Ngwyl Bwyd…

Darlun cartŵnaidd at ddigwyddiad ‘Sdwnsh Coginio’ yng Ngwyl Bwyd Caernarfon, yn cynnwys Tudur Owen, Bryn Williams, Beca Lyne-Pirkis, Sian Beca, ac wrth gwrs, Dyl Mei. 

Cartoon for ‘Sdwnsh Coginio’ event in Caernarfon Food Festival next month, featuring Tudur Owen, Bryn Williams, Beca Lyn-Pirkis, Sian Beca & Dyl Mei.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Mwy o ddarluniau o drigolion Grangetown. More portraits of the…

Mwy o ddarluniau o drigolion Grangetown. 

More portraits of the fine people of Grangetown.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Lluniau at gardiau Santes Dwynwen – darluniau o adar sy’n aros…

Lluniau at gardiau Santes Dwynwen – darluniau o adar sy’n aros efo’u partneriaid am byth.

Designed for St. Dwynwen cards. Illustrations of birds that stay with their partners forever. 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Dyma glawr ddaru mi ddarlunio at nofel nesaf Dewi Prysor, yr ail…

Dyma glawr ddaru mi ddarlunio at nofel nesaf Dewi Prysor, yr ail i mi greu iddo.

Bydd Rifiera Reu allan cyn y Nadolig ar gyhoeddiadau Y Lolfa

Here is my cover for Dewi Prysor’s latest novel, Rifiera Reu, available very soon. Published by Y Lolfa. 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Tamad o rywbeth i ddod … A taste of something to come 

Tamad o rywbeth i ddod … A taste of something to come 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Mynd i briodas yr hâf yma, neu gyda ffrindiau sy’n dathlu eu…

Mynd i briodas yr hâf yma, neu gyda ffrindiau sy’n dathlu eu pen-blwyddi?

Dyma gardiau newydd llawn hwyl gena i, £2.75 yr un, neu 4 am £10.
Ar gael yn y Gymraeg neu’r Saesneg.

Gyrrwch neges neu ebostiwch rhysaneurin@hotmail.co.uk os a diddordeb. x

********************************************************************************

Attending a wedding this summer, or have any friends who are celebrating their birthdays? 


Here are some fun new cards I have illustrated. £2.75 each, or 4 for £10. Available with English or Welsh language greeting inside.

Send a message or email rhysaneurin@hotmail.co.uk if interested. x

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Sabotage…

Sabotage…

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Dynes yn cysgu, wedi rhoi gorau i’r araith, ar y trên Caerdydd…

Dynes yn cysgu, wedi rhoi gorau i’r araith, ar y trên Caerdydd > Lerpwl

Woman sleeping having given up on her speech. Cardiff > Liverpool

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: “The most dangerous woman in Britain”

“The most dangerous woman in Britain”

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Cwpl mewn caffi yng Copenhagen. Roedd y gŵr yn treulio’u holl…

Cwpl mewn caffi yng Copenhagen. Roedd y gŵr yn treulio’u holl amser yn chwarae gyda’i ffôn ac roedd y wraig yn edrych yn ddiflas.

A couple in a cafe in Copenhagen. The man spent their whole time there playing on his phone, and his wife looked bored and rather miserable. 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: “It wasn’t me, it was Michael”Cyfweliad carcrash Grant Shapps /…

“It wasn’t me, it was Michael”

Cyfweliad carcrash Grant Shapps / Michael Green / Sebastian Fox gyda Evan Davies neithiwr ar Newsnight

Grant Shapps / Michael Green / Sebastian Fox’ carcrash interview with Evan Davies on last night’s Newsnight

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Dyn yn sloutchio ar y trên, Gorsaf Victoria, LlundainSlouching…

Dyn yn sloutchio ar y trên, Gorsaf Victoria, Llundain

Slouching man on train, Victoria Station, London

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Photo

Rhys Aneurin: Photo

Rhys Aneurin: Darlun inc cyflym / Quick ink drawing

Darlun inc cyflym / Quick ink drawing Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Fe brynnodd Llywodraeth Cymru Maes Awyr Caerdydd yn ddiweddar am…

Fe brynnodd Llywodraeth Cymru Maes Awyr Caerdydd yn ddiweddar am £52m..a all Carwyn a’i griw newid dyfodol llwm y maes awyr? 
The Welsh Government recently bought Cardiff Airport for £52m. Can Carwyn & Co, reverse the airport’s fortunes? 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Carwyn yr Wylan yn fodlon pigo ar scraps Trident Yr Alban, os y…

Carwyn yr Wylan yn fodlon pigo ar scraps Trident Yr Alban, os y cawn nhw wared ohonynt

Wales First Minister Carwyn Jones has suggested that if Scotland were to be rid of Trident, that he would be open to the idea of taking them to Wales. 

Parhau i ddarllen

Y Twll: Elfyn Llwyd ac Adroddiad Chilcot – Cartŵn gan Rhys Aneurin

Cartŵn gan Rhys Aneurin

The post Elfyn Llwyd ac Adroddiad Chilcot – Cartŵn gan Rhys Aneurin appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Cynllun £1b Edwina Hart ar yr M4 – Cartŵn gan Rhys Aneurin

Cartŵn gan Rhys Aneurin

The post Cynllun £1b Edwina Hart ar yr M4 – Cartŵn gan Rhys Aneurin appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: “Get on with it!”Mae’r Aelod Seneddol Elfyn Llwyd…

“Get on with it!”

Mae’r Aelod Seneddol Elfyn Llwyd wedi galw i’r ymchwiliad mewn i fynd mewn i Iraq gael ei ryddhau cyn yr Etholiad Cyffredinol yn mis Mai.

Plaid Cymru MP Elfyn Llwyd has called for the Iraq Enquiry, led by Sir John Chilcot, to be released before the General Election in May.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Yr hâf yma, ddaru Swyddog Economi a Busnes Edwina Hart, gyhoeddi…

Yr hâf yma, ddaru Swyddog Economi a Busnes Edwina Hart, gyhoeddi cynlluniau i adnewyddu rhan o’r M4, gyda chost o £1 Biliwn…ie, £1 Biliwn
************************************************************************************************
Economy Minister Edwina Hart this summer announced plans for £1 Billion to be invested in a relief road for the M4 motorway…yep, £1 BILLION

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Photo

Rhys Aneurin: Dyma grys t ddaru mi ei ddylunio i’r band HMS Morris, a’u sengl…

Dyma grys t ddaru mi ei ddylunio i’r band HMS Morris, a’u sengl nesaf ‘I Dream of the Diner’. Cân hunangofiannol ydyw, trwy lygaid y cantores Heledd Watkins, sydd llawn profiadau syrreal a delweddau anffodus o fwyty Americanaidd-ei-naws yn Llundain.

Here’s a t-shirt that I designed for Cardiff-based band HMS Morris to celebrate the release of their next single “’I Dream of the Diner’. The song is a surreal autobiographical account of lead singer Heledd Watkin’s time as a waitress in a London diner.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Photo

Rhys Aneurin: Cyfres o gloriau ddaru mi eu creu i wasg Y Lolfa. A series of…

Cyfres o gloriau ddaru mi eu creu i wasg Y Lolfa. 

A series of covers I made for short novels, published by Y Lolfa.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: CASGLIAD CARDIAU CELF NADOLIG 2014 – NIFER CYFYNGEDIG o 30…

CASGLIAD CARDIAU CELF NADOLIG 2014 – NIFER CYFYNGEDIG o 30 PECYN

Byddaf unwaith eto y gaeaf hon yn rhyddhau casgliad arbennig o gardiau celf Nadolig. O fewn pecyn bydd y 5 cardyn (wedi’u rhifo), yn dod gyda amlenni a wedi’u lapio mewn rhuban gwyrdd nadoligaidd. Maent ar gael am £15 y pecyn (+P&P, os nad ydych o fewn pellter cerdded yng Nghaerdydd!).

ER MWYN RHAG-ARCHEBU EICH CARDIAU, E-BOSTWICH: rhysaneurin@hotmail.co.uk

(y ffordd o dalu bydd paypal / trosglwyddiad banc).

Gyntaf i’r felin cofiwch, a dim ond 30 pecyn sy’n bodoli! x

************************************************************************************************

CHRISTMAS ART CARD COLLECTION 2014 – LIMITED AMOUT OF 30 PACKS AVAILABLE

I shall once again this winter be releasing a special collection of christmas art cards. Within a pack are 5 cards with different festive illustrations, numbured and wrapped in a festive green ribbon. They are available for £15 (+P&P if not in walking disatance in Cardiff)

TO ORDER YOUR CARDS, EMAIL : rhysaneurin@hotmail.co.uk

The usual form of payment is PayPal, but BACS is also fine.

It’s first come first serve, only 30 in existence!! x

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Yn y misoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn darlunio tuag at…

Yn y misoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn darlunio tuag at “Un Stribedyn Bach”, cyfrol cyntaf y Prifardd Rhys Iorwerth.
Rwyf wedi cyd-weithio gyda Rhys sawl gwaith o’r blaen ar wahanol beth (fel welwch chi wrth fynd nôl trwy archifoedd yr wefan hon), a pleser ac anrhydedd oedd cael fy ngofyn i ddarlunio cerddi o’i gasgliad cyntaf anhygoel.
Allan nawr, wedi’i gyhoeddi gan Gwasg Carreg Gwalch.

************************************************************************************************
Here is the cover I illustrated for the bard Rhys Iorwerth’s first volume, “Un Stribedyn Bach” (“One Tiny Strip”).
I have worked with Rhys several times before (as you will see by wondering past posts on this site) and it was a pleasure and honour to be asked to draw some of his excellent works. Available now, published by Gwasg Carreg Gwalch.

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Nid Dai Scaffldau

Nid Dai Scaffldau Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: CASGLIAD CARDIAU NADOLIG 2013 – NIFER CYFYNGEDIG o 25 Byddaf y…

CASGLIAD CARDIAU NADOLIG 2013 – NIFER CYFYNGEDIG o 25

Byddaf y gaeaf hon, am y tro cyntaf, yn rhyddhau casgliad arbennig o gardiau celf Nadolig. O fewn pecyn bydd y 5 cardyn (wedi’u rhifo), yn dod gyda amlenni a wedi’u lapio mewn rhuban coch nadoligaidd. Byddent ar gael o wythnos nesaf ymlaen, am £15 y pecyn (+P&P, os nad ydych yng Nghaerdydd!).

Sgenai ddim siop ar-lein cweit eto, felly ER MWYN RHAG-ARCHEBU EICH CARDIAU, E-BOSTWICH:  rhysaneurin@hotmail.co.uk (trosglwyddiad banc)

Gyntaf i’r felin cofiwch, a dim ond 25 pecyn sydd ar gael! x

*********************************************************************************************

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Octopws / Octopus – (Comisiwn bersonol / Personal Commission)

Octopws / Octopus – (Comisiwn bersonol / Personal Commission) Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Brasluniau o SiliQuick sketches from Sully

Brasluniau o SiliQuick sketches from Sully Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Braslun sydyn o hên ddyn yn y orsaf bysiauQuick sketch of old…

Braslun sydyn o hên ddyn yn y orsaf bysiau
Quick sketch of old man i bus station

Parhau i ddarllen