Archives: Rhys Jones

Analog: Life in 2020

Wasn’t everyone, at some point in upper primary or lower secondary school, tasked with writing an essay about Life In The Future? Today’s one day when some of those predictions come true (and most don’t), so here’s my contribution to … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: Bywyd yn 2020

Siŵr iawn bod pawb, rywbryd yn yr ysgol gynradd neu’n gynnar yn yr ysgol uwchradd, wedi cael gwaith cartref ar Fywyd yn y Dyfodol. Y testun wnaeth Mr John osod i ni ym mlwyddyn 5 yn y Dderwen oedd Bywyd … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: England’s screaming? 3D Monster Maze (1981) and punk auteurism in 8-bit programming

[Meant for an internal Swansea University audience at this stage, but drop me a line, wherever you are, if this sort of thing appeals to you. It’s almost the definition of a work in progress though: please don’t expect much … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: England’s screaming? 3D Monster Maze (1981) and punk auteurism in 8-bit programming

[Meant for an internal Swansea University audience at this stage, but drop me a line, wherever you are, if this sort of thing appeals to you. It’s definitively a work-in-progress though: please don’t expect much finesse.] Dr Rhys Jones Department … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: Just published: the Routledge Companion to Global Internet Histories

Three-and-a-half years and an elephantine amount of effort in the making, Routledge have just published their Companion to Global Internet Histories, to which I was very pleased to be able to contribute a chapter. Congratulations to Gerard, Mark, Emily and … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: Making the most of the middle-aged micro (1)

There are comparatively few reasons to remember Saturday, February 6th, 1982. No notable events, no particularly memorable births or deaths. In the Five Nations, Wales scored a significant victory in Cardiff against France (a fact I didn’t have to look … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: Being wrong, bigly

Marking a clutch of (genuinely very good) student essays on the interrelationship between social media and journalism reminds me of something that happened a couple of years ago. At the time of the possible Grexit crisis, one of our journalism … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: Trwy ddulliau technoleg? (rhan 2)

Gydag ymddiheuriadau lu i Dylan Iorwerth am ddwyn ei arddull arobryn, dyma i chi Bryfociad 2. Un ar gyfer y #cachathon (neu’r bin sbwriel) yw hwn rwy’n amau, ond ys dywed yr hen ddihareb am y gwybedyn, ‘araf bach a … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: Trwy ddulliau technoleg? (rhan 1)

Fy hoff beth i yng nghynhadleddau Cyfrwng oedd y sesiynau pryfocio. Hanner awr o sesiwn, pawb yn medru siarad am hyd at ddwy funud yr un: dwedwch eich dweud ar thema’r flwyddyn honno. Rhyw fath o Speaker’s Corner cyfryngol oedd … Continue reading Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Telsa Gwynne, 1969-2015

Tua phythefnos yn ôl, clywsom y newyddion trist iawn am farwolaeth Telsa Gwynne, ar ôl anhwylder hir. Roedd yn adnabyddus i nifer fawr ohonom o fewn Hacio’r Iaith: yn ffrind, ac yn gydymaith. Mae hi’n anodd iawn gwneud cyfiawnder â’r amryfal weithgareddau yr oedd Telsa’n ymwneud â hwy. Digon yw dweud eu bod hi’n un […]

The post Telsa Gwynne, 1969-2015 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Analog: Telsa Gwynne, 1969-2015

At their request, I’ve written something for the Hacio’r Iaith blog about Telsa, a dear friend, who died recently. It’ll be published there later today, I expect, but I thought it reasonable to put a (fairly rough) English version here … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: Data rhesymol fawr / Reasonably big data, 2015-11-17, 13:00

CODAH – Centre on Digital Arts and Humanities CODAH – Canolfan y Celfyddydau a’r Dyniaethau Digidol Reasonably Big Data – #DataRhesymolFawr SURF Room, Fulton House, Singleton Campus 1pm, Tuesday 17th November Dr Rhys Jones: Department of Languages, Translation and Communication, Swansea University/Adran … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: Heno, chwarter canrif yn ôl…

Mae canol Medi’n gyfnod aruthrol o brysur i rywun fel fi, felly prin iawn o amser sydd gyda fi i wneud cyfiawnhad â chwarter canrif o Heno, ond dyma ambell beth na fyddwch chi, hwyrach, wedi’u gweld o’r blaen. Ychydig … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: How Jordan invented the iPlayer (sort of)

Charlotte Higgins’ excellent series on the BBC’s past, present and future has unearthed some gems; take this, for example, from her last-but-one instalment: [BBC iPlayer] was the product, so BBC folk memory goes, of a drunken night out in 2003 after a digital … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: Englynion ‘gweddol dda’ am y chwaraeydd recordiau, o Eisteddfod 1900

Wedi bod yn hel sgwarnogod drwy’r dydd o ran ymchwil, ond wrth geisio a methu canfod yr union ffynhonnell sydd angen arna i, dyma dod ar draws perl o gystadleuaeth o Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl, 1900. Yn agos at ddiwedd y … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: ‘From the far-flung corners of the world, as well as from Bala’

I dorri stori hir iawn yn fyr: mae project Cyfrwng, yr ydw i’n rhyw ymwneud ag e, wrthi’n diweddaru ei wefan – y tu ôl i’r llenni, am y tro. Fel rhan o hynny, fe fydd na fwy o ddeunydd fideo ar y safle newydd. Ac fel rhan o hynny, gyda diolch i Dafydd Sills-Jones […] Parhau i ddarllen

Analog: Cilfachau electronig

Mi wnes i addo hwn i ambell berson ar Twitter, felly dyma chi: PDF o bapur wnes i ei gyhoeddi yng nghyfnodolyn Cyfrwng yn 2010, sy’n bwrw golwg ar hanes cynnar iawn y Gymraeg ar-lein. Dyw’r ffurf PDF ddim yn … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: Zeroes and ones will take us there…

I realise that this will be too basic for most of you, and too abstruse for the rest of you – this entry, really, is for my benefit as I’m trying to bring a lot of different ideas together in … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: Ana(b)log

Wnes i gychwyn swydd newydd yn gynharach y mis ‘ma, a dyna’r prif reswm pam eich bod chi’n darllen hwn, am wn i. Lecturer in Digital Media, medd yr hyn sydd ar fy nrws – darlithydd cyfryngau digidol, felly, fyddai’r … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: Wrthi’n cychwyn // Just starting up

Parhau i ddarllen