Archives: Rhys Wynne

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 3: Technoleg lleferydd

Delyth Prys yn cyflwyno yn lle Rhos ei gwr, sy’n brysur iawn gyda lleoleiddio. (Helo Rhos gan bawb yma gyda llaw!) Tra yn Berlin yn son am eu gwaith ar yr ap Paldaruo, clywodd cynrychiolwyr Mozilla am hyn. Sonio’n nhw am Common Voice, ble roedd 20,000 wedi cyfrannu at gynnwys Saesneg. Perswadwyd Mozilla i agor Common […]

The post Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 3: Technoleg lleferydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Prosiect Llyfryddiaeth Cymru

Jason Evans. Delweddau’r Llyfrgell wedi gael eu gweld hanner biliwn o weithiau drwy fod ar Wikimedia Commons. Y Llyfrgell nawr hefyd yn defnyddio llwyfan Wikidata, sy’n ffordd o rannu data cysylltiedig, 40,000 o eitemau unigryw gan y Llyfrgell ar Wikidata, gan gynnwys Papurau Newydd Cymru. Modd dangos eitem ar sail lleoliad. Llyfryddiaeth Cymru, data am hanner miliwn […]

The post Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Prosiect Llyfryddiaeth Cymru appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Lleoleiddio Android ar ffonau symudol

Aled Powell yn esbonio sut mae’n newid ffonau Android i’r Gymraeg. Mae’n defnyddio system weithredu LineageOS. Mae 60% o’r gwaith cyfieithu wedi’i wneud (gallwch helpu drwy fynd i crowdin). Dangos sut mae LineageOS 15.1 yn edrych. Mae gan Aled amryw o ffonau sydd wedi’i llwytho gyda’r fersiwn Cymraeg i’w gwerthu. Bydd yn cynnal sesiwn demo […]

The post Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Lleoleiddio Android ar ffonau symudol appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 6 (Ystafell 1)

Cynnwys i blant Rhodri ap Dyfrig a Sioned Mills ar lwyfan i gynnwys Cymraeg A ddylid, fel yn Denmarc, cyhoeddi ar lwyfannau sydd ddim ar gyfer plant? Cynnwys anaddas sy’n ymddangos ar YouTube yn ddiofyn ymysg fideos i blant (e.e. ffilmiau Pepa Pinc gwyrdroedig, hefyd gweler Weird Video’s for kids and gaming the algorithms) Ar […]

The post Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 6 (Ystafell 1) appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 5 (Ystafell 1)

Dihareb y dydd Gareth Morlais Creu cyfrif Twitter awtomatig Diharhebion. Yn gryno – canfod y testun > twtio > Excel (trefnu, pennu dyddiadau) >WordPress (+amryw ategolion JetPack, ImageInject a mwy) > Twitter Archif Ddarlledu Genedlaethol Illtud Daniel Archif sydd ar y gweill (ond mae cyfrif Twitter) Oherwydd bod BBC yn symud o Landaf, fydd dim […]

The post Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 5 (Ystafell 1) appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 4 (Ystafell 2)

Arloesi ar Lawr Gwlad Marged Rhys (Mentrau Iaith Cymru) Cydweithio rhwng Mentrau (e.e. Môn a Sir Ddinbych). Rhannu arbenigedd. Clwb Flogio yn Abertawe, wedi’i ddechrau mewn clwb ieuenctid. 5 menter wedi derbyn grant Arloesi 2050: Cered – Clwb Codio yn y de-orllewin. Hyfforddi hyfforddwyr gwirfoddol lleol Cered – ap Bys a Bawd. Ap reality cymysg yn […]

The post Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 4 (Ystafell 2) appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 3 (Ystafell 1)

Adnabod Lleferydd Dewi (Uned Technoleg Iaith). Cysylltu efo’r Wicipedia Cymraeg er mwyn cael ateb i gwestiynau. Dadansoddi cynnwys Wicipedia. Paldaruo – ap/gwefan casglu lleisiau, angen mwy o leisiau. Hefyd, mae angen pobl i wrando ar recordiau a chadarnhau bod o’n gywir. Coprws fersiwn 4 wedi cael ei ryddhau Gwefan newydd ar sail CommonVoice gan Mozilla Lleisiwr […]

The post Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 3 (Ystafell 1) appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 2 (Ystafell 1)

[Nid] Yw Hon ar Fap? Data a Mapio Wyn, Carl ac Angharad yn trafod Mapio Cymru, map Cymraeg yn defnyddio Open Street Map. Nod y prosiect, sut mae ychwanegu at y map ac ati (blog yma). Nid yw enw lleoedd Cymraeg (lle mae enw Saesneg hefyd yn bodoli) yn ymddangos ar wefan Open Street Map. Mae’r enwau […]

The post Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 2 (Ystafell 1) appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 1 (Ystafell 2)

Sesiwn 1 – Dysgu Cymraeg ar Duolingo Richard Morse, tiwtor Cymraeg i Oedolion, yn adrodd hanes ‘ymgyrchu’ i ychwanegu cwrs Cymraeg ar y llwyfan. Ceisio cefnogaeth, gan gynnwys llythyr at y Prif Weinidog. Memrise (gwasanaeth tebyg) ond yn derbyn un cyfieithiad ar gyfer pob brawddeg – Duolingo’n derbyn mwy. Hyd at 50 gwahanol ffordd o lunio […]

The post Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 1 (Ystafell 2) appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cwrw a thafarndai mwyaf poblogaidd Caerdydd (yn ôl Untappd)

Mae gwefan BarDiff yn dangos pob math o ystadegau am gwrw a yfir yng Nghaerydydd yn seiliedig ar ‘checkins’ ar Untappd. Mae’n cynnwys y cwrw unigol mwyaf poblogaidd (gweler y graff isod), y math o gwrw sy’n cael ei yfed, o ba fragdai, ym mha dafarndai ac ar ba adegau o’r dydd. Mae’r graff yn dangos y […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Gemeiddio dysgu – @leiawelsh

Annog ymddygiad da cynnydd   Class dojo Classcraft – mewn timau, staff yn cymryd rhan hefyd! Dewis beth sy’n haeddu clod(pwyntiau) , neu golli pwyntau Ystadegau, dros amser   Habitrpg Chorewars Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Model dehongli casgliadau @DyddiadurKate (@sara_huws)

Trydar pob dydd, yn defnyddio cofnodion o ddydiadur Kare Rowlands yn 1915.
Crynodeb weddol dwt o beth oedd wedi digwydd y diwrnod hynny, ddim llawer mwy na trydariad!
 
Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Gweiadur gyda @NuddGwerin

Hanes y wefan yn ymestyn yn ol i pan ddechreuodd ei dad (Geraint Lewis) ddysgu’r iaith a dechrau casglu ffurfiau geriau.  Dim ond 7% yn ffurfiau cysefin. Y Gweiadur yn eich helpu i werthfawrogi barddoniaeth! “Draw dros y don mae bro dirion nad ery Cwyn yn ei thir, ac yno ni thery Na haint na […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Wicigyfarfod Caerdydd, 22 Chwefror 2015

Mae tudalen ar Meta-wiki am y pedwerydd Wicigyfarfod yng Nghaerdydd: Wicigyfarfod Caerdydd Rhif 4 Dydd Sul 22 Chwefror 2015 — 12:00 ymlaen Lleoliad: The Central Bar (Wetherspoons), 39 Plas Windsor CF10 3BW #cdfwiki Mae wicigyfarfod yn gyfle i ddefnyddwyr prosiectau Wikimedia gwrdd â’i gilydd a… Sgwrsio am Wicipedia, Wikimedia, cynnwys agored neu unrhyw bwnc arall […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Hydref 2014

Beth yw Hacio’r Iaith Bach? Cyfarfododd bychain (fel arfer mewn tafarn!) ble mae criw o rhwng (4 a 20+) yn cwrdd am drafodaethau rownd y bwrdd. Beth fyddwch yn ei drafod? Unrhyw beth, ond mae’n bosib y trafodwn data, ymgyrchu, diflaniad Geiriadur y BBC, gemau a chant a mil o bethau eraill. Dyma flas o […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: ‘Adopt a Dysgwr’ yng Nghaerdydd

Falle i chi weld stori ar Golwg360 yn sôn am syniad Hywel Gwynfryn ble mae siaradwyr Cymraeg yn ‘mabwysiadu’ dysgwr ac yn cwrdd gyda nhw’n rheolaidd er mwyn rhoi cyfle … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Cyfarfod i drafod ‘Y Dinesydd 24/7′, yn Chapter, Caerdydd 7/4/13

Efallai bydd y canlynol o ddiddordeb i chi: Newyddion a Chwaraeon Lleol Blogiau Adolygiadau Bwytai a Thafarndai Cymdeithasau a Mudiadau Rhwydweithiau Cymdeithasol Busnesau Lleol Digwyddiadur Os yw un neu fwy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gwenu dan Fysiau: Dw i wedi symud

Meddwl basai’n werth pwyntio allan mod i wedi symud i www.gwenu.com. Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Cestyll Caerdydd

Sawl castell sy yna yng Nghaerdydd? Mae’r map isod yn dangos lleoliad pob un, gyda rhai’n dal i sefyll heddiw ac eraill wedi hen ddiflannu. Mae cofnod blog Dic Mortimer … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Ymweliadau rheolaidd y Fyddin ag ysgolion Glantaf a Phlasmawr.

Wrth bori drwy’r wefan ardderchog, WhatDoTheyKnow (sy’n dangos Ceisiadau am Ryddid Gwybodaeth ac ymatebion iddynt), des ar draws ymholiad i’r Fyddin yn gofyn sawl gwaith y gwnaethon nhw ymweld ag … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Drysau Agored Caerdydd 2012

Mae nifer o adeiladau a safleoedd Caerdydd yn mynd i fod ar agor i’r cyhoedd y mis hwn o dan gynllun Drysau Agored. Mewn rhai oachosion mae’n rhoi cyfle i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Trydargwrdd yn y Dwyrain Pell (Y Rhath) 20.9.12

Mae’n hawdd anghofio weithiau nad yw siaradwyr Cymraeg y brifddinas i gyd yn byw o fewn ychydig strydoedd i dafarnau”r Cornwall a’r Duke of Clarence yng ngorllewin y ddinas. Penderfynodd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blogwyr Bro: Poster Eisteddfod Genedlaethol Y Barri 1920.

Tynnais y llun hwn ar stondin Cyngor Tref Y Barri. Mae’n atgynhyrchiad o hen boster a ddaeth i’r fei yn ddiweddar. Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Gwr o Gaerdydd yn ennill cystadleuaeth dylunio unigryw

Cyhoeddwyd ar y rhaglen Today ar Radio 4 y bore ‘ma mai dyluniad gan wr o Gaerdydd, David Hampson, sydd wedi cael ei ddewis ar gyfer radio DAB arbennig a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: ‘Sneb yn Becso Dam: Sioe gerdd Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd – Sherman Cymru

Bydd sioe gerdd diweddaraf Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd yn ymweld â Sherman Cymru ar nos Wener 13 Gorffennaf. Mae S’neb yn Becso Dam, sy’n seiliedig ar yr albwm o’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Ein Llyfrgell: Adran newydd ar Ein Caerdydd

Delwedd gan: Nic Dafis drwy drwydded Creative Commons CC BY 2.0 Dw i wrthi’n paratoi at gyfer digwyddiad Golygathon ar y penwythnos yma, ac yn edrych rhag ofn bod yna … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Fideo am Ardd Gymunedol Chapter

Dyma eitem am Ardd Gymunedol Chapter a ymddangosodd ar raglen Byw yn yr Ardd ar S4C yn ddiweddar. Dyma i chi hefyd fideo o Sioe Flodau RHS Caerdydd 2012 o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Golygathon y Wicipedia Cymraeg, yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd 30.6.12

Cadwch y 30ain o Fehefin 2012 yn rhydd, gan y bydd golygathon y Wicipedia Cymraeg yn digwydd yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd. Beth yw Golygathon? Cyfle i bobl ddod at ei … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Cyfleoedd gwirfoddoli yn ffair Tafwyl

Mae Menter Caerdydd yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu yn ffair Tafwyl yng Nghastell Caerdydd ar 23 Mehefin. Disgwylir dros 8,000 o bobl i fynychu’r digwyddiad rhad ac ddim, sy’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Noson i drafod cyfryngau lleol Caerdydd 28.5.12

Yn dilyn oddi ar gofnod diweddar yma am sîn blogiau lleol Caerdydd, hoffwn eich gwahodd i ddigwyddiad Hacio’r Iaith Bach: Newyddion lleol yn y ddinas. Os nad ydych yn gyfarwydd a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Yn eisiau:Siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd (ac yn arbennig o Gaerdydd)

Dyma neges gan David Willis o Brifysgol Caergrawnt am waith ymchwil mae’n gynnal i dafodiaethau y Gymraeg. Mae’n swnio’n ddiddorol iawn, mor ddiddorol fel y cytunais i fod yn fochyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Blogiau lleol Caerdydd

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Talk About Local gofnod blog o’r enw Hyperlocal Cardiff, yn nodi’r blogiau sydd wedi dod i sylw Nicky Getgood o’r cwmni. Yn amlwg doedd pob blog lleol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Tafwyl 2012 – mwy nag erioed o’r blaen

Mae’r actor enwog Matthew Rhys yn un o nifer o wynebau amlwg sy’n cefnogi Tafwyl, dathliad wythnos o hyd o’r Gymraeg, sy’n cael ei gynnal eleni fel rhan o Ŵyl … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Cerddi am ferched Caerdydd o’r 18fed ganrif

Trwy garedigrwydd Sara Huws, joiwch… Pwy sisie clywed triban fasweddus o Gaerdydd, c. 1750?— sara huws (@sasaragor) April 05, 2012 O Mali fwyn eleni / Y forwyn fwya yn Gymru … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Cyhoeddi ymgeiswyr etholiadau Cynogr Caerdydd 2012

Gallwch weld rhestrau ymgeiswyr yn ôl pob ward ar wefan y cyngor. Oes ymgeiswyr wedi galw heibio eich tŷ chi eto? Pwy fydd yn rheoli’r cyngor wedi’r etholiad ar Fai y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Noson Gwis Pêl-droed 29.3.12

Mae rhai o aelodau Cochion De Cymru, grwp o gefnogwyr CPD Wrecsam, wedi trefnu noson gwis pêl-droed i godi arian tuag at Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam. Bydd y cwis yn Nos … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: CPD Dinas Caerdydd yn Wembley a cherdd gan Rhys Iorwerth

Bydd Dinas Caerdydd yn ymweld â Stadiwm Wembley am y pedwerydd tro mewn pedair blynedd dydd Sul, wrth iddynt gwrdd â Lerpwl yn rownd derfynol y Cwpan Carling. Dyma Rhydian Bowen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Gêm goffa Gary Speed, Stadiwm Dinas Caerdydd 29.2.12

Dyma gyfle i goffau Gary Speed a gweld gêm gyntaf Chris Coleman wrth y llyw fel rheolwr. Dewisiwyd Costa Rica fel y gwrthwynebwyr gan mai nhw hefyd oedd gwrthwynebwyr Cymru … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Tarddiad enwau ardaloedd Caerdydd

Dw i’n mwynhau’r gyfres newydd Darn Bach o Hanes ar S4C yn fawr iawn. Yn y rhaglen diweddaraf, roedd eitem fer jyst cyn y toriad (10:45), ble roedd Dewi Prysor … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Mawl i’r cawl

(Ymwadiad: Dw i ddim yn siwr ble dw i’n sefyll ar alw soup, yn cawl, ond mae sŵp yn edrych yn wirion) Mae hi wedi oeri yn ddiweddar, felly dw … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Y Gleision i ddychwelyd i Barc yr Arfau

..wel, ar gyfer un gêm o leiaf, sef yn erbyn Connacht yng Ngynghrair Pro 12 y nos Wener yma. Newyddion da i darfarndai canol y ddinas, dybiwn i, ac yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Digwyddiadau Santes Dwynwen yn codi’r galon

Bydd calon goch enfawr yn dosbarthu cardiau Santes Dwynwen yn rhad ac am ddim i siopwyr yn Asda, Lecwydd, Caerdydd, am 10.30am ddydd Mercher yma, 25 Ionawr, i ddathlu dydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Dysgwyr De Ddwyrain: 100 Lle – Cyfres newydd ar S4C

Mae cyfres newydd ar S4C o’r enw 100 Lle. Mae’r gyfres wedi ei selio ar lyfr John Davies, Cymru: y 100 lle i’w gweld cyn marw, a gafodd ei enwi yn Lyfr y Flwyddyn llynedd. Yn dilyn awgrym Carl Morris, mae Rhys Llwyd wedi creu map (gweler isod) i gyd fynd â’r gyfres.

Gallwch wylio’r gyfres ar CLIC ac mae mwy o wybodaeth a tasgau ar wefan S4C Dysgwyr.

Beth yw eich 10 hoff le chi yng Nghymru? Gadewch i ni wybod yn y blwch sylwadau isod.

View 100 Lle in a larger map

Parhau i ddarllen

Gwenu dan Fysiau: Fy meirniadaeth eisteddfodol mewn print (a rwan ar-lein)

Er mawr syndod gofynnwyd i mi feirniadu un o gystadleuaeth ar gyfer Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol 2010.Mae beirniadu (a chystadlu ran hynny) yn beth gwbl newydd i mi, felly awgrymwyd fy mod yn edrych ar gopi o Gyfansoddiadau a Beirniadaeth blynydd… Parhau i ddarllen

Gwenu dan Fysiau: Fy meirniadaeth eisteddfodol mewn print (a rwan ar-lein)

Er mawr syndod gofynnwyd i mi feirniadu un o gystadleuaeth ar gyfer Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol 2010.
Mae beirniadu (a chystadlu ran hynny) yn beth gwbl newydd i mi, felly awgrymwyd fy mod yn edrych ar gopi o Gyfansoddiadau a Beirniadaeth blynyddoedd cynt i weld pa arddull i’w ddefnyddio a.y.y.b.

Doeddwn i ddim yn gwybod am y llyfryn hwn, ac roedd yn reit diddorol, achos ar gyfer rhai cystadlaethau, roedd y darn buddugol hefyd yn cael ei gyhoeddi. Sylwais nad oedd fawr neb yn cystadlu mewn rhai cystadlaethau. Baswn i falle wedi ceisio un neu ddau fy hun, ond wyddwn i ddim am eu bodolaeth.

Dyma un o wendidau’r Eisteddfod, sef nad yw lot o bethau fel y testunau ddim yn cael hyrwyddo’n dda iawn, felly mond eisteddfodwyr hard-core sy’n gwybod pryd a ble i edrych am restr testunau. Gan mod i mor vain, es i’r llyfrgell ddoe i weld fy meirniadaeth mewn print, a sylwais bod testunau Eisteddfod 2011 allan yn barod, ond does dom sôn am hyn y y wasg, mewn hysbysebion, ar gyfrif Twitter yr Eisteddfod nac ar adran newyddion eu gwefan hyd yn oed..

Mae teitl y gystadleuaeth a’r feirniadaeth islaw:

Blog gan unigolyn yn cynnwys o leiaf tri mewnbwn, dim mwy na 300
gair yr un:
Lefel Agored

BEIRNIADAETH RHYS WYNNE

Cafwyd dim ond tri chynnig i’r gystadleuaeth hon a dau ohonynt gan yr un person. Efallai mai dryswch ynglŷn ag enw’r gystadleuaeth sy’n gyfrifol am y nifer isel yma, oherwydd beth yw blog ond cyfnodolyn ar-lein (daw’r enw o’r Saesneg, ‘web log’) ac nid darn o ysgrifen ar bapur. Cyflwynwyd y tri darn o waith ar ffurf dyddiadur, a’r tri yn ymwneud a theithiau y bu’r awdur arnynt.

Collen Fach: Roedd ‘AR y gwibdaith I Bortmeirion’ yn adrodd hanes gwibdaith o Sir Benfro i Bortmeirion a gafodd ei drefnu gan y Fenter Iaith leol. Mwynheais ddarllen am y daith gan fod y darn yn llawn disgrifiadau manwl ac yn fy atgoffa o wibdeithiau tebyg rwyf innau wedi bod arnynt. Yn anffodus, roedd nifer o wallau sillafu a chamdeipio, rhywbeth sy’n hawdd i’w hosgoi drwy ddefnyddio gwirydd sillafu. Roedd yna un neu ddwy idiom Saesneg wedi eu trosi’n anghywir; ‘ar gyrhaeddiad’ yn hytrach na ‘wedi cyrraedd’, a hefyd ‘o’r cwrs’ yn lle ‘wrth gwrs’ – ond fe ddaw hyn gydag ymarfer.

Fy mrawd: Dyma hanes taith Fy mrawd wrth iddo/iddi ymweld â dinas Belfast am dridiau. Nid ydym yn cael gwybod beth yn union yw diben yr ymweliad, ond o ddarllen rhwng y llinellau, dw i’n dyfalu taw cerddor yw Fy mrawd. Dros dri chofnod, un ar gyfer pob diwrnod o’r ymweliad, cawn ein cyflwyno i sawl rhan o ddinas Belfast ac ambell i gymeriad mae Fy mrawd yn cwrdd â nhw – sawl un yn bobl adnabyddus ac yn gysylltiedig â’r Trafferthion mewn un ffordd neu’r llall.
Ychydig iawn o wallau sydd, ac unwaith eto byddai gwirydd sillafu wedi mai ‘Dulyn’ yw’r sillafiad cywir, ac nid ‘Dulun’. Byddai’n ddiddorol gweld cofnod blog ar gyfer y daith hon, gan y byddai modd wedyn rhoi dolen at wefannau eraill i roi mwy o gefndir (e.e., ni esboniwyd mai gŵyl gerddorol yw Féile ân Earraigh).

Collen Fach
: Dyma ail gais Collen Fach, ac yn ‘Ysgol Pasg – Amser Arbennig’ cawn hanes yr awdur yn mynychu Ysgol Undydd yn y coleg lleol. Mae’n pwysleisio pwysigrwydd cymryd mantais o bob cyfle i ymarfer siarad Cymraeg ac adolygu beth a ddysgwyd yn ystod gwersi arferol. Cawn wybod pa fath o ymarferion sy’n cael eu gwneud ar gwrs penwythnos, a hefyd pwy arall o ddosbarth Collen Fach sy’n manteisio ar y gwersi ychwanegol hyn (neb y tro hwn, er mae digon o ddysgwyr eraill yno.) Unwaith eto, mae ambell enghraifft o gamdeipio a chamsillafu yn y darn hwn.

Dw i am roi’r wobr gyntaf i Fy mrawd. Nid am safon uchel a chywirdeb y Gymraeg, ond hefyd gan fod gan Fy mrawd y gallu i adrodd stori mewn ffordd mor ddarllenadwy. Diolch i’r ddau ymgeisydd.

Nid clod ffug yw’r uchod, mi roedd darn buddugol Fy mrawd (Les Barker o Fwlchgwyn, ger Wrecsam) yn wirioneddol ddifyr. Digwydd i mi sylwi heddiw bod blog Golwg 360 hefyd wedi cyhoeddi darn buddugol y gystadleuaeth ar gyfer trigolion y Wladfa. Oes rhywun yn gwybod am waith buddugol arall sydd wedi ei gyhoeddi ar lein?

Parhau i ddarllen

Gwenu dan Fysiau: Fy meirniadaeth eisteddfodol mewn print (a rwan ar-lein)

Er mawr syndod gofynnwyd i mi feirniadu un o gystadleuaeth ar gyfer Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol 2010.Mae beirniadu (a chystadlu ran hynny) yn beth gwbl newydd i mi, felly awgrymwyd fy mod yn edrych ar gopi o Gyfansoddiadau a Beirniadaeth blynydd… Parhau i ddarllen

Gwenu dan Fysiau: Clod i Lyfrgell Canolog Caerdydd

Efallai mai un o’r rhesymau nad oes cymaint o Lyfrau Cymraeg yn cael eu benthyg o lyfrgelloedd Caerdydd (o’i gymhau a’r rhai Saesneg) yw bod darllenwyr Cymraeg yn cael eu difetha’n llwyr gan yr holl cylchgronnau Cymraeg (a Chymreig) sydd i’w cael yno i… Parhau i ddarllen

Gwenu dan Fysiau: Clod i Lyfrgell Canolog Caerdydd

Efallai mai un o’r rhesymau nad oes cymaint o Lyfrau Cymraeg yn cael eu benthyg o lyfrgelloedd Caerdydd (o’i gymhau a’r rhai Saesneg) yw bod darllenwyr Cymraeg yn cael eu difetha’n llwyr gan yr holl cylchgronnau Cymraeg (a Chymreig) sydd i’w cael yno i… Parhau i ddarllen

Dysgwyr De Ddwyrain: Dawnsio gwerin, cerddoriaeth byw & bwyd, Caerdydd 21.7.10

ebost gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg:

Dawnsio gwerin, cerddoriaeth byw a bwyd

Dewch i noson gymdeithasol i ddawnsio gwerin, gwrando ar gerddoriaeth byw a chael bwyd AM DDIM! Croeso mawr i ddysgwyr o bob lefel. Cyfle da i chi ymarfer eich Cymraeg dros yr Haf.

Bydd Wedi 7 (rhaglen deledu S4C) yn darlledu yn fyw o’r digwyddiad!

Felly dewch yn llu i gymdeithasu a mwynhau a dewch â’ch ffrindiau gyda chi!

Dyddiad: dydd Mercher 21/7/10
Lleoliad: Chapter, Treganna, Caerdydd
Amser: 6.00pm

**Bydd angen i chi gadarnhau trwy yrru RSVP i cymraegioedolion@caerdydd.ac.uk erbyn dydd Llun 19/7/10**

Folk dancing, live music and food

Come and join us for a social evening with live music, Welsh folk dancing and FREE food! a warm welcome to learners of all levels – a great opportunity to practice your Welsh over the Summer.

Wedi 7 (S4C TV show) will be broadcasting live from the location!

So join us for a fun filled evening and bring some friends with you!

Date: Wednesday 21/7/10
Location: Chapter, Canton, Cardiff
Time: 6.00pm

**You will need to send an RSVP to welshforadults@cardiff.ac.uk by Monday 19/7/10**

Parhau i ddarllen

Gwenu dan Fysiau: Openbook – dangos bod Facebook llawn cachu.

Mae Openbook yn ceisio amlygu newidiadu i osodiadau preifatrwydd ar Facebook, (manylion ar ffurf siart handi yma) sy’n golygu bob mwy a mwy o fanylion amdanoch chi’n cael eu gwneud yn hysbys i eraill yn ddiarwybod i chi.Yn y gorffenol, roedd unai ang… Parhau i ddarllen