Archives: rhys

Gwenu Dan Fysiau: Dysgwyr Cymraeg yn creu cynnwys ar gyfer y Wicipedia

Yng nghynhadledd EduWiki (prosiectau addysgol Wikipedia) a gynhaliwyd yng Nghaerdydd mis Tachwedd, dyma un o’r mynychwyr yn trydar: Martin Poulter: cysyniad o ddysgwyr fel cynhyrchwyr, dysgu mwy trwy sgwennu y llyfr na darllen y llyfr yn unig (unrhyw bwnc) #WiciAddysg … Continue reading Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Plentyn siawns Bruce – Syniad ar gyfer gweithdy ymarferol yn Hacio’r Iaith 2014

Er nad yw’r trefniadau ar gyfer Hacio’r Iaith 2014 wedi eu cadarnhau eto (SPOILER: mae’n bur debyg mai nid yn Aberystwyth fydd o am y tro cyntaf!), hoffwn gynnig y canlynol fel syniad ar gyfer sesiwn ymarferol. Y CEFNDIR Ers … Continue reading Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Plentyn siawns Bruce – Syniad ar gyfer gweithdy ymarferol yn Hacio’r Iaith 2014

Er nad yw’r trefniadau ar gyfer Hacio’r Iaith 2014 wedi eu cadarnhau eto (SPOILER: mae’n bur debyg mai nid yn Aberystwyth fydd o am y tro cyntaf!), hoffwn gynnig y canlynol fel syniad ar gyfer sesiwn ymarferol. Y CEFNDIR Ers … Continue reading Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Trafod blogiau pêl-droed ar Ar y Marc (20.7.13)

Yn dilyn rant diweddar ar y blog yma, cefais wahoddiad i ymddangos ar raglen radio Ar y Marc i drafod blogiau pêl-droed dw i’n eu darllen. Mond slot pum munud oedd i fod ar gyfer yr eitem felly dewisiais tri … Continue reading Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Tafarndai Dinbych

@rhysw1 Efallai byddi di’n gwybod beth yw’r dafarn orau yn Ninbych sydd yn agos i’r maes eleni? #steddfod2013 — Carl Morris ☺☻ (@carlmorris) July 4, 2013 Dw i wastad wedi meddwl byddai’n wych cael adolygiadau John Rowlands-aidd (sy’n adolygu llefydd … Continue reading Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Blog BBC Cymru yn camsefyll.

Dw i’n eitha hoffi Ar y Marc, blog am bêl-droed gan BBC Cymru,  (mae’n debyg mai fi ydy’r unig un sy’n ei ddarllen – tydi’r ffaith bod y blwch sylwadau wedi torri ers misoedd ddim yn help*), ond fe’m cythruddwyd gan osodiad mewn cofnod … Continue reading Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Efrog

Yn ddiweddar, gofynnodd Geraint i mi am dips am bethau i’w gwneud yn Efrog, gan fod fy rhieni-yng-nghyfraith yn byw gerllaw. Yn hytrach na jyst ebostio stwff ato, dyma gofnod blog yn y gobaith bydd y wybodaeth o ddefnydd i … Continue reading Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Dymp dolenni Hacio’r Iaith Bach (Newyddion Lleol ac Ein Caerdydd)

Yn yr Hacio’r Iaith Bach diweddaraf, cafwyd sawl sgwrs ddifyr.  Dyma grynodeb o beth drafodwyd o dan y thema ‘Newyddion Lleol’ (er mwyn rhoi dolen o’r cofnod gwreiddiol ar haciaith.com). Enghreifftiau o fodelau gwahanol/llwyddianus: wrexham.com – mewn amser byr, mae’r … Continue reading Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Digon gwrth-Brydeinig i swnio fel Sieg Hail?

Mae’r cofnod yma wedi bod y ffrwtian yn fy mlwch drafftiau ers mis Tachwedd 2011. Ers hynny, mae datganaiadau wythnosol bron yn dod sy’n cythruddo rhywun, felly dw i jyst eisiau postio’r cofnod yma! Falle mod i’n wrth-Brydeinig*, ond gan … Continue reading Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Blogio byw o Hacio’r Iaith 2012

Darllediad byw yma, a’r hashtag ydy #haciaith. Hefyd gofynwch gwestiwn ac gyfer panel Haclediad (12-1pm) drwy ddefnyddio #haclediad. Sesiwn Cloi: (Rhodri, Carl, Elin, Bryn a Sioned) Diolch i Elin a Mercator am y gofod ac i’r noddwyr, ac i bawb … Continue reading Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Hacio’r Iaith 2012

Bydda i’n mynd ar bererindod i Aberystwyth y penwythnos yma. Mae mynd i Aberystwyth wastad yn braf, ond mae’n well fyth pan mae anghynhadledd blynyddol Hacio’r Iaith ymlaen yno. Dyma fideo gan Rhodri (y boi sy’n gyfrifol am wneud i’r … Continue reading Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Rhaglen deledu ‘Cofio Dinas’ (S4C 12.1.12)

Fel hogyn bach yn byw ar fferm ar lethrau Dyffryn Clwyd, cefais fy mesmeru am y tro cyntaf gan oleuadau llachar ein prifddinas wrth wylio’r gyfres deledu Dinas, y Dallas … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Amser ‘Dolig, amser chwarae

Gan mai adeg ‘Dolig yw un o’r adegau prin ble mae’r teulu i gyd yn dod at ei gilydd, mae’n gyfle gwych i chwarae gemau bwrdd. Pictionary yw un o’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Ffônlyfr Menter Caerdydd 2012 a #staffcymraeg y brifddinas

Mae Ffônlyfr 2012 gan Fenter Caerdydd wedi ei gyhoeddi, sy’n cynnwys manylion gwahanol fusnesau sy’n gallu cynnig gwasanaeth Cymraeg yng Nghaerdydd. Yn ogystal a chopi caled sy ar gael yn ein llyfrgelloedd, mae yna hefyd fersiwn arlein. Ond, dyma fi’n meddwl i fi’n hun, pam ddim defnyddio’r dorf i ddod o hyd i fusnesau sy a […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Penwythnos prysur yng Nghaerdydd. Beth wnewch chi?

Dyma roi dechrau arni. Croeso i chi ychwanegu mwy yn y blwch sylwadau ac mi geisiaf ddiweddu’r cofnod. Nos Wener. Petawn i ddim yn mynd am bryd o fwyd Nadolig y gwaith heno, falle baswn i’n mynd am fins pei yn Ffair ‘Dolig Ysgolion Treganna a Than yr Eos yng Ngahnolfan Cymunedol Treganna. Nos fory. […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Gêm rygbi fawr y penwythnos: Clwb Rygbi Cymry Caerdydd v Treganna

Dyma dymor cyntaf Clwb Rygbi Cymry Caerdydd (CRCC) yn Adran 5 y De Ddwyrain o Gynghrair Rygbi’r Undeb SWALEC, yn dilyn dyrchafiad wedi iddyn ddod yn bencampwyr Adran 6 y De Ddwyrain y llynedd. Ar ôl wyth gêm, mae nhw ar frig y tabl. Yfory, byddant yn wynebu eu cymdogion agos, Treganna, yn y gynghrair. […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Busnes y Cyfryngau Cymdeithasol – cwrs 2 ddiwrnod (14eg a 15fed o Dachwedd)

Byddai eich cwmni neu fudiad yn hollol wallgof i fethu’r cwrs arbennig yma sy’n cael ei arwain gan un o gyfranwyr Ein Caerdydd*: Mae Cyfle wedi ein gwahodd eto i redeg ein cwrs 2-diwrnod, Busnes y Cyfryngau Cymdeithasol eto yng Nghaernarfon a Chaerdydd. Pwy Unigolion sy’n gweithio mewn marchnata, hyrwyddo neu datblygu busnesau bychan a mawrion […] Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Dim ond fi, y draffordd a gwasanaeth radio cyhoeddus

Prynhawn ‘ma, ar ôl danfon fy ngwraig a’r peiriant pw-pw at dylwyth yn Warrington, gyrrais yn ôl am adre ar ben fy hun gyda rheolaeth llwyr ar fy nhynged, ac am unwaith, ar ddeial y radio. Ond cyn sôn am … Continue reading Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Torfoli llwyddianus i ariannu The Pride

(Des ar draws y stori ganlynol am ysgrifennydd comis lleol ar flog Rules of Play.) Fel glaslanc hoyw a ffan mawr o gomics, teimlai Joe Glass nad oedd y cymeriadau a ddarllenai amdanynt yn ei gynrychioli. Felly penderfynodd lawnsio gomic ei hun. Well, I actually came up with the idea of The Pride many years […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Y Lolfa Lên, Canolfan siopa Dewi Sant 2 drwy gydol mis Hydref

Mae Llenyddiaeth Cymru ar fin agor y Lolfa Lên,  sef ” emporiwm llenyddol dros dro”, mewn caffi gwag yng nghanolfan siopa Dewi Sant 2, a arferai fod yn siop siocled.  Dyma’r math o bethau y gallwch ddisgwyl eu gweld ynddo: perfformiadau gemau gweithdai sgyrsiau darlleniadau cyfnewidfa llyfrau Holais Casia William o Lenyddiaeth Cymru am gefndir […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Oktoberfest yn y City Arms

Ers ei hadnewyddu, y City Arms yw’r dafarn orau yng nghanol y ddinas, os nad yng Nghaerdydd gyfan, am ddewis da o gwrw go iawn yn fy marn i.  Ac mae’r dewis newydd fynd yn fwy gan bod ei gŵyl gwrw Oktoberfest newydd ddechrau. Rhwng y 24ain o Fedi a’r 9fed o Hydref, bydd chwech […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Cylch Llyfryddol Caerdydd: Rhaglen Gaeaf 2011-12

Tra’n aros wrth ddesg adran llyfrau Cymraeg y Llyfrgell Ganolog, dyma fi’n digwydd dod ar draws taflen ac arni raglen Cylch Llyfryddol Caerdydd.  Efallai bydd rhai o’r canlynol o ddiddordeb i chi: 30 Medi 2011: ‘Neb Ond Ni’ gan Manon Rhys 21 Hydref 2011: ‘Ifor, Harri a Saunders’ gan Peredur Lynch 18 Tachwedd 2011: ‘Ysgrifennu […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Clwb Darllen Canolfan y Mileniwm:Ifan Morgan Jones yn trafod ei nofel Yr Argraff Gyntaf 20.9.11 [Gohuriwyd]

O wefan Canolfan Mileniwm Cymru: Bydd y newyddiadurwr a’r awdur ifanc, Ifan Morgan Jones, yn darllen ac yn trafod ei nofel ddiweddaraf Yr Argraff Gyntaf , sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, yng Nghanolfan Glyn Jones (yng nghefn Canolfan y Mileniwm, gerllaw canolfan yr Urdd), Bae Caerdydd ar nos Fawrth, Medi 20, am 7.00 – […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Adolygiad: Gwdihŵ

Fe ymddangosodd yr adolygiad isod yn wreiddiol yn rhifyn Ebrill 2011 o’r cylchgrawn BARN. Diolch i’r awdur Llwyd Owen am ganiatáu iddo gael ei ailgyhoeddi yma. Delwedd gan: Walt Jabsco drwy drwydded Creative Commons CC BY-NC-ND 2.0 Bar a chaffi cŵl yw Gwdihŵ. Cŵl, ond eto ddim yn ymhongar mewn unrhyw ffordd. Mae’r sefydliad gweddol […] Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Eisteddfod Genedlaethol 2011 drwy lygaid blogwyr

Tra mae’r cyfryngau traddodiadol, megis papurau newydd a radio wedi rhoi llawer o sylw i’r Eisteddfod, mae yna amrwyiaeth da o gofnodion blogiau wedi bod hefyd. Dyma grynodeb: Gan bod y pedwar Eisteddfod diwetha wedi bod o fewn awr i … Continue reading Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Cyngerdd er cof am Michael Jackson i’w gynnal yng Nghaerdydd

Yn ôl golwg360.com, bydd cyngerdd arbennig er cof am Michael Jackson yn cael ei gynnal yn Stadiwm y Mileniwm ar yr 8fed o  Hydref. Enw’r digwyddiad fydd Michael Forever: The Tribute Concert ac mae’n cael ei drefnu gan gwmni Global Live. Tydy’r perfformwyr heb eu cadarnhau eto, ond bydd y noson yn codi arinn tuag […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Dau ddigwyddiad arbennig wrth i ymweliad dogfen wreiddiol Deddf Uno 1536 ddod i ben

Ar hyn o bryd mae dogfen wreiddiol Deddf Uno Cymru a Lloegr 1536 yng Nghaerdydd ar fenthyg gan Lyfrgell Seneddol Tŷ’r Cyffredin tan 27 Gorffennaf 2011 fel rhan o arddangosfa Creu Hanes 1500 -1700 yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru. I gyd fynd a hyn, mae dau ddigwyddiad wedi eu trefnu ar gyfer yr 22ain […] Parhau i ddarllen

Ein Caerdydd: Fideo llawn o ddigwyddiad Dysgwrdd Caerdydd

Nos Fawrth fe gynhaliwyd Dysgwrdd Caerdydd yng Nghanolfan yr Urdd ym Mae Caerdydd. Hyd y gwyddwn i, dyma’r TeachMeet cyntaf trwy gyfrwng y Gymraeg (tebyg i ddigwyddiadau Hacio’r Iaith), sef cynhadledd agored ble mae croeso i unrhyw un fynychu ac i roi cyflwyniad byr. Testun y dysgwrdd oedd dysgu Cymraeg fel ail-iaith, a daeth tua […] Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Casglu blogiau Cymraeg (byw neu’n cysgu) – Eich mewnbwn o.g.y.dd.

Ers i’r blog Cymraeg cyntaf ymddangos yn 2004 (neu 2003, neu gynt?), mae nifer o rai eraill wedi dilyn.  Mae rhai yn dal i fynd heddiw, rhai wedi eu gadael (ond yn dal ar gael), ac eraill wedi diflannu’n llwyr … Continue reading Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Y Teimlad Cenedlaethol: Cymru a’i gyfoeswyr

Yr uchod yw teitl cyfrol mis Hydref 2010 or’ cylchgrawn Y Traethodydd, ac hefyd teitl erthygl oddi mewn iddo gan Lowri Angharad Hughes o Brifysgol Bangor. Y ‘Cymru’ a gyferir ato yw’r cofnodolyn Cymru a lansiwyd yn 1891 gan O. M. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: grüvr (cyfuniad o MySpace, Gmaps ac RSS)

Ydych chi wedi cael llond bol ar y ffaith bod bandiau Cymraeg yn rhy ddiog i hyrwyddo eu gigs ar maes-e a Curiad? Fi hefyd. Tra’n gwglo am MySpace ffrind i’m gwraig a’i phartner (a gefnogodd Euros Childs mewn gig diweddar … Continue reading Parhau i ddarllen

Gwenu Dan Fysiau: Cam cyntaf gyda WordPress

Diolch i Carl am ei amynedd di ddiwedd wrth ddangos i mi, Mal ac Aelwyn sut mae mynd ati i greu blog/gwefan yn defnyddio’r meddalwedd cod-agored WordPress.  Dyma ffrwyth ein noson yn Chapter.  Y gobaith ydy mudo cynnwys Gwenu Dan … Continue reading Parhau i ddarllen