Canlyniadau Chwilio: deddf

rhysllwyd.com: Pedwar o resymau da pam y dylai Cristnogion yr Alban bleidleisio IE

1. Byd o genhedloedd nid byd o ymerodraethau greodd Duw Rwy’n credu fod y Beibl yn dangos yn weddol glir mae dymuniad Duw oedd i ddyn greu byd o genhedloedd. Byd sydd ag undod mewn amrywiaeth gyda pob dyn a dynes yn gyfartal gan fod pawb wedi ei greu ar lun a delw Duw. Trwy’r […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Paratown am chwyldro achos NI yw y byd!

Ddeg mlynedd yn ôl es i fy mhrotest Cymdeithas yr Iaith gyntaf. Mae gen i gof plentyn o fynd i rai pan oeddwn i’n blentyn ond dyma oedd y brotest gyntaf i fi fynd gan mod i wedi dewis mynd. … Continue reading Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Democratiaeth Gymreig: yr absoliwt newydd – darlith Simon Brooks

Yn ei ddarlith heddiw dadleuodd Simon Brooks y dylai Cymdeithas yr Iaith ymwrthod yn derfynol gyda’r mathau mwyaf difrifol o anufudd-dod sifil. Mae’n dadlau hyn gan mai Cymry ac nid Saeson sydd a chyfrifoldeb bellach dros y rhan helaethaf o … Continue reading Parhau i ddarllen

: Tiriondeb ac Erwinder

Yn ‘Adnabod Duw’ ar Nos Fawrth yng Nghaersalem Caernarfon rydym ni’n mynd trwy Knowing God gan J.I. Packer gyda’n gilydd. Arwel sydd fel arfer yn arwain ac mae e’n wych yn arwain y drafodaeth a thynnu pawb i mewn. Ond wythnos yma roedd Arwel yn brysur felly roedd angen i mi arwain. Cyrraedd y bennod ar . . . → Read More: Tiriondeb ac Erwinder Parhau i ddarllen