Canlyniadau Chwilio: rygbi

rhysllwyd.com: Adolygiad: Hunan-anghofiant Brychan Llyr

Mae fy ffrindiau a fy nheulu yn gwybod fod gen i ychydig bach o obsesiwn gyda Jess. Mae’n rhyfedd a dweud y gwir gan mod i rhy ifanc i’w cofio yn eu hanterth gan mai dim ond 10 oeddwn i pan wnaethon nhw chwalu yn 1995. Des i ar draws Jess yn gyntaf pan wnaethon […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Ffilm Souled Out: making of

Mae’n beth ffasiynol dyddiau yma i gynadleddau Cristnogol ddechrau gyda ffilm ddramatig sy’n ysbrydoli a gosod cywair i’r gynhadledd. Dyma sut mae cynadleddau Holy Trinity Brompton (dolen i’w ffilm nhw) ac yn fwyaf enwog cynadleddau Hillsong yn cychwyn. Eleni penderfynodd Souled Out Cymru eu bod nhw eisiau ffilm debyg fel rhan o’u cynhadledd nhw a […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Dweud Eich Dweud – 6 Chwefror 2012

Dwi’n gwneud ‘Dweud Eich Dweud’ ar y Post Cyntaf bob bore dydd Llun mis yma. Dyma oedd gen i ddweud bore ma: Mae gan y band Eitha Tal Ffranco gân ffraeth iawn o’r enw ‘Llysieuwyr Rhan-amser’ sy’n tynnu coes a … Continue reading Parhau i ddarllen