Canlyniadau Chwilio: s4c

rhysllwyd.com: Y Gwyll – S4C: Adolygiad

Mae’n bosib fod Y Gwyll wedi’i heipio’n fwy nag unrhyw gyfres arall erioed ar S4C. Pwy all anghofio’r poster enfawr yna, cymaint ag ochr bws, ar stondin S4C yn y ‘steddfod eleni o Richard Harington yn syllu arnoch chi. Fe gymharwyd Y Gwyll ymlaen llaw gyda chyfresi fel The Killing – rhaid cydnabod mod i […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Allfudo a symud S4C i Gaernarfon?

Roeddwn i’n falch o gael darllen ar Golwg360 heddiw fod Meirion Prys, Bwrdd yr Iaith, yn tynnu sylw at yr angen i fynd i’r afael a’r mewnfudo a’r allfudo o’r bröydd Cymraeg. Mae’n ddeng-mlynedd bellach ers i sylwadau Seimon Glyn godi proffil yr argyfwng oedd ac sy’n dal i wynebu ardaloedd Cymraeg. Mae’r llywodraeth, gan […] Parhau i ddarllen

: BBC Cymru ac S4C

Fel rhan o’r ymchwil i gyd fynd gyda’r ymgyrch i ddatganoli darlledu yng Nghymru wnes i anfon ambell i gais rhyddid gwybodaeth i’r BBC nol yng ngwanwyn 2010. Dwi ddim yn credu i mi rannu’r wybodaeth ar y blog o’r blaen ac roeddwn i’n meddwl hefyd y byddai’r wybodaeth yn ddifyr gan fod y BBC ar . . . → Read More: BBC Cymru ac S4C Parhau i ddarllen

: Schizophrenia y BBC ynglŷn ag S4C

Mae llawer yn cael hi’n anodd deall pam fod Cymdeithas yr Iaith yn targedu’r BBC yn ogystal â’r Llywodraeth yn yr ymgyrch i sicrhau dyfodol i S4C fel sefydliad Cymraeg annibynnol. Dyma i chi felly un rheswm pam. Yn ei lythyr fis Tachwedd mae’n gywir nodi fod Michael Lyons, Cadeirydd Ymddiriedolaeth y BBC wedi dweud wrth . . . → Read More: Schizophrenia y BBC ynglŷn ag S4C Parhau i ddarllen

: Week In Week Out – BBC In S4C Out

Yn dilyn Week In Week Out heno dwi wedi anfon y cwyn yma mewn i’r BBC:

Roeddwn i’n ei gweld hi’n annheg fod rhaglen gan y BBC yn rhoi cyfle i Menna Richards, Cyfarwyddwr BBC Cymru, werthu ac amddiffyn y syniad o fod y BBC ac S4C yn uno ond na roddwyd llais i’r ddadl gref gyhoeddus . . . → Read More: Week In Week Out – BBC In S4C Out Parhau i ddarllen

: Week In Week Out – BBC In S4C Out

Yn dilyn Week In Week Out heno dwi wedi anfon y cwyn yma mewn i’r BBC:

Roeddwn i’n ei gweld hi’n annheg fod rhaglen gan y BBC yn rhoi cyfle i Menna Richards, Cyfarwyddwr BBC Cymru, werthu ac amddiffyn y syniad o fod y BBC ac S4C yn uno ond na roddwyd llais i’r ddadl gref gyhoeddus . . . → Read More: Week In Week Out – BBC In S4C Out Parhau i ddarllen

: Dylan Iorwerth yn dramateiddio traflynciad S4C

Ar y cofnod blog yma ar flog Golwg360 mae Dylan Iorwerth yn llwyddo i bortreadu’n dda’r ffordd y mae S4C wedi cael ei ddefnyddio fel darn o wyddbwyll rhwng y DCMS a’r BBC.

Dyma ddywed Dylan:

Jeremy Hunt: Ti ddim eisio talu am drwydded deledu hen gojars nacwyt? Reit, felly, mi dorra’ i £76 miliwn oddi ar bres . . . → Read More: Dylan Iorwerth yn dramateiddio traflynciad S4C Parhau i ddarllen

: Dylan Iorwerth yn dramateiddio traflynciad S4C

Ar y cofnod blog yma ar flog Golwg360 mae Dylan Iorwerth yn llwyddo i bortreadu’n dda’r ffordd y mae S4C wedi cael ei ddefnyddio fel darn o wyddbwyll rhwng y DCMS a’r BBC.

Dyma ddywed Dylan:

Jeremy Hunt: Ti ddim eisio talu am drwydded deledu hen gojars nacwyt? Reit, felly, mi dorra’ i £76 miliwn oddi ar bres . . . → Read More: Dylan Iorwerth yn dramateiddio traflynciad S4C Parhau i ddarllen

: Cymharu dyfodol S4C a’r Coleg Cymraeg

Mae’r wythnos yma wedi bod yn wythnos sur felys go-iawn o ran dyfodol yr iaith. Ddydd Mawrth roeddwn i yng nghyfarfod olaf Bwrdd Gweithredu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (enw newydd a gwell y Coleg Ffederal Cymraeg gynt). Er na fydd y sefydliad fydd yn cael ei sefydlu dros y misoedd nesaf yr union beth oeddem ni wedi . . . → Read More: Cymharu dyfodol S4C a’r Coleg Cymraeg Parhau i ddarllen

: Cymharu dyfodol S4C a’r Coleg Cymraeg

Mae’r wythnos yma wedi bod yn wythnos sur felys go-iawn o ran dyfodol yr iaith. Ddydd Mawrth roeddwn i yng nghyfarfod olaf Bwrdd Gweithredu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (enw newydd a gwell y Coleg Ffederal Cymraeg gynt). Er na fydd y sefydliad fydd yn cael ei sefydlu dros y misoedd nesaf yr union beth oeddem ni wedi . . . → Read More: Cymharu dyfodol S4C a’r Coleg Cymraeg Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Tywalltiad Cwmbrân

Tan yr wythnos yma dwi wedi osgoi dweud unrhyw beth yn gyhoeddus am y tywalltiad yng Nghwmbrân. Dros yr wythnosau diwethaf mae eglwys Victory Church wedi gweld degau yn dod i gredu – yn cael tröedigaethau dramatig – a rhai yn honni eu bod nhw wedi eu hiachau drwy law gweinidogaeth yr eglwys. Yn sgil […] Parhau i ddarllen

: Dadl Cylch yr Iaith yn adlais o ddadl Adfer?

Yn ôl fy arfer fe es i ddyfroedd dyfnion bore ‘ma ar Twitter. Wnes i fynegi fy marn nad oedd un rhes hir o jôcs brwnt a hiwmor budur o’r rheidrwydd yn gwneud comedi dda. Y cyd-destun oedd fod un comedïwr Cymraeg wedi cyhuddo Peter Hughes Griffiths o siarad 100% “b****s”. Dyma fi’n llawn annoethineb yn . . . → Read More: Dadl Cylch yr Iaith yn adlais o ddadl Adfer? Parhau i ddarllen

: Disgwyl rhywbeth gwell i ddod

Mam, fi, Elain a Cynan yn 1990. Cymru wedi cymryd sawl cam ymlaen a sawl cam yn ôl yn yr un mlynedd ar hugain diwethaf. Roedd Cynan yn 21 wythnos yma!

Ychydig dros flwyddyn yn ôl fe ddechreuodd S4C hyrwyddo Pen Talar. Y gerddoriaeth gefndir i’r trailer a llawer o olygfeydd clo’r penodau oedd ‘Disgwyl rhywbeth . . . → Read More: Disgwyl rhywbeth gwell i ddod Parhau i ddarllen

: Amddiffyn Golyg.com

Datblygiad diddorol iawn yn y byd ar-lein Cymraeg yn ddiweddar oedd lansio Golyg.com. Mae’n wasanaeth sy’n rhannu ffeiliau BitTorrent o raglenni S4/C. O’r hyn rwy’n deall mae’r gwasanaeth yn anghyfreithlon fel y rhan fwyaf o wasanaethau BitTorrent yn yr iaith fain.

Yn bersonol dydw i heb ddefnyddio Golyg eto ond dwi wedi defnyddio gwasanaethau tebyg yn Saesneg . . . → Read More: Amddiffyn Golyg.com Parhau i ddarllen

: Fy 2010 mewn lluniau

Er na ches fawr amser i flogio (fel yr esboniais yn y cyfnod diwethaf) ces amser i dynnu rhai lluniau ar hyd y daith. Dyma bigion mewn trefn gronolegol:

4 Ionawr 2010 – Elidir Fawr dan eira o Ddeiniolen. Bues i'n byw yn Neiniolen rhwng Awst 2009 a Medi 2010.

30 Ionawr 2010 – Criw Hacio'r . . . → Read More: Fy 2010 mewn lluniau Parhau i ddarllen

: Anweledig! ‘r wy’n dy garu

John Roberts (1575/1576 – 1610)

Ers i mi gychwyn fy ngwaith fel Bugail dan hyfforddiant mi fydda i’n arfer codi gyda’r wawr ar fore Sul fel mod i’n gwbl effro erbyn y gwasanaeth am ddeg. O ganlyniad mi fydda i fel arfer yn bwyta fy mrecwast ar fore Sul tra’n gwrando ar Bwrw Golwg, rhaglen newyddion/trafod . . . → Read More: Anweledig! ‘r wy’n dy garu Parhau i ddarllen

: Pen Talar

Heno dechreuodd drama hir ddisgwyliedig S4C, Pen Talar. Fe addawyd ‘siwrne epig dau ffrind’ wedi blethu gyda ‘hanes cenedl.’ Dyma fydd ‘drama fawr yr hydref ar S4C’; ‘cyfres epig’ sy’n dilyn Defi a Doug dros hanner canrif, drwy un o’r cyfnodau mwyaf tymhestlog yn hanes Cymru, hanes y byd a’u hanes nhw. Roeddwn i’n meddwl fod . . . → Read More: Pen Talar Parhau i ddarllen

: Pen Talar

Heno dechreuodd drama hir ddisgwyliedig S4C, Pen Talar. Fe addawyd ‘siwrne epig dau ffrind’ wedi blethu gyda ‘hanes cenedl.’ Dyma fydd ‘drama fawr yr hydref ar S4C’; ‘cyfres epig’ sy’n dilyn Defi a Doug dros hanner canrif, drwy un o’r cyfnodau mwyaf tymhestlog yn hanes Cymru, hanes y byd a’u hanes nhw. Roeddwn i’n meddwl fod . . . → Read More: Pen Talar Parhau i ddarllen