Archives: samshannah

Hannah Sams: Saunders Lewis Memorial Fund: Aled Jones Williams and Sergi Belbel

I was recently awarded the Saunders Lewis Memorial Fund. Below I’ve written a brief outline of the project. Comparisons between Wales and Catalonia are not uncommon in political or sociolinguistic contexts but this is yet to be explored in relation to the theatre traditions of both nations. The research stemming from this project will begin … Parhau i ddarllen Saunders Lewis Memorial Fund: Aled Jones Williams and Sergi Belbel Parhau i ddarllen

Hannah Sams: CV Academaidd

Cymwysterau Academaidd 2012 –  2016 – PhD ‘Ffarwel i’r Absẃrd? [:] Agweddau ar y Ddrama Gymraeg Gyfoes – Prifysgol Abertawe 2011 – 2012 – M.A. trwy Ymchwil  – Perthynas gwaith dramataidd Gwenlyn Parry â Theatr yr Absẃrd – Prifysgol Abertawe 2008 – 2011    B.A. -Dosbarth 1af (Anrh) yn y Gymraeg – Prifysgol Abertawe   Cyhoeddiadau […] Parhau i ddarllen

Hannah Sams: Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis: Theatr yr Abswrd yng Nghymru a Chatalwnia : Aled Jones Williams a Sergi Belbel

Roeddwn i’n ddigon ffodus i ennill Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis yn ddiweddar, dyma amlinelliad bras o’r prosiect ymchwil isod. Fel rhan o’r prosiect, mi fyddaf i’n mynd ati i ddysgu Catalaneg, felly rwy’n siwr y byddaf i’n blogio am hynny cyn bo hir. Cymherir Cymru â Chatalwnia mewn cyd-destunau gwleidyddol a chynllunio ieithyddol yn aml. […] Parhau i ddarllen

Llais y Llwyfan: Adolygiad o ‘Not the Worst Place’

Drama gan Sam Burns. Perfformiwyd yn Theatr y Sherman, Caerdydd – 09/05/14. Disgrifiodd Dylan Thomas Abertawe fel ‘The Graveyard of ambition’ a chlywir adlais o’r geiriau hynny yn y ddrama hon wrth i’r dramodydd Sam Burns archwilio’r syniad o uchelgais a sut mae bywyd weithiau yn gallu eich rhwystro rhag cyflawni eich nod. Drama am… Parhau i ddarllen

Llais y Llwyfan: Y PhD – A yw hi’n amser ffarwelio â Theatr yr Absẃrd?

Ai fi yw’r unig un sy’n teimlo’r gronyn yna o gyffro yna pan mae rhywun yn gofyn i chi ar beth mae eich gwaith ymchwil yn canolbwyntio? Am eiliad rydych chi’n credu bod ganddyn nhw ddiddordeb go iawn yn eich gwaith a chyda hynny mae’r llifeiriant o eiriau yn dechrau llifo am nad oes unrhyw un wedi… Parhau i ddarllen

Llais y Llwyfan: Y blogiad cyntaf

Helo ‘na a chroeso i’r blog, Hannah Sams ydw i, myfyrwraig ymchwil yn Adran y Gymraeg, Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe. Bwriad y blog yma yw trafod elfennau o fy ngwaith ymchwil sy’n canolbwyntio ar agweddau o’r theatr Gymraeg gyfoes – Theatr yr Abswrd yn benodol. Ynghyd â thrafod elfennau o’r gwaith ymchwil mi fydd y… Parhau i ddarllen