Archives: sgentilyfrimi

Sgen ti lyfr i mi?: Costa

Enillydd gwobr Costa eleni am y nofel orau ac mi fydd allan mewn clawr papur yr wythnos yma, mae nofel ddiweddaraf Kate Atkinson Life After Life yn bleser pur o’i dechrau i’w diwedd. Cawn hanes bywyd Ursula Todd a mwy nac un fersiwn o’i marwolaeth; od medde chi, ond nofel am yr ail gyfle ydy […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Woman’s Hour

Dwn i ddim os oes yna le i raglen fel ‘Woman’s Hour’ ar y radio erbyn hyn (er mod i’n gwrando ac yn mwynhau pan gai gyfle). Mae yna ambell gyfraniad sy’n chwerthinllyd fel yr un ar ‘scrunchies’ yn ddiweddar. Ond un peth maen nhw’n ei wneud yn dda iawn ydy cyflwyno nofelau ar ffurf […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Golwg Newydd 2014

Dwi wedi darllen cymaint o bethau da ers i mi gofnodi ola ac mae gen i awydd rhoi tro arall ar y blog – pam ddim! O leia mi fydd yn help i mi gofio’r hyn dwi wedi ei ddarllen. Beth am adael awgrym am lyfr da i mi yn 2014? Dwi ar Twitter erbyn hyn […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Noson Lyfr y Byd

Newydd ddechrau rhannu fy newis lyfr eleni: The Road Home gan Rose Tremain. Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Llun a Stori

Dydd Sadwrn, uwchben Dolwyddelan, Te yn y Grug.
Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Hen, hen stori

Bron iawn nad ydw i eisio darllen dim byd negyddol mewn adolygiad o lyfr; mae’n well gen i benderfynu drostaf fy hun ar ôl darllen nofel. Mi fydda’ i’n hoffi cael ryw syniad o’r stori a chlywed am y cefndir neu’r awdur, ond pan wela i ormod o ddadansoddi a hwnnw’n llawdrwm fedrai ddim meddwl […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Cynnwrf

Os hoffech chi fod yn rhan o Noson Llyfr y Byd 2013, cliciwch yma i wneud cais i rannu llyfr. Mae’n hawdd i’w wneud, mae’r dewis yn eang ac mae’n hwyl! Beth am ddweud mwy wrthon ni yn y sylwadau? Llynedd mi ges i fy newis cyntaf, cliciwch yma i weld be ges i ac mae’r […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Cofiant arall

Cofiant i Charles Dickens y tro yma, a wir, mi wnes i fwynhau pob munud o lyfr Claire Tomalin sy’n portreadu’r awdur lliwgar, egnïol ac anhygoel o gynhyrchiol yma. Mae’n llawn o fanylion am bobl a llefydd, am ddigwyddiadau ac ymgyrchoedd, am deulu a ffrindiau a gelynion – yr holl amrywiaeth enfawr o elfennau yr […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Cofiant

Mi brynais i The Lady and the Peacock gan Peter Popham yn y maes awyr cyn mynd ar fy ngwylie haf gan feddwl y byddai gen i ddigon o hamdden i’w ddarllen, heb feddwl am funud nad oedd o’r math o lyfr mae rhywun yn ei ddarllen ar draeth. A prin ei gyffwrdd wnes i’r adeg honno; […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Ysbrydoliaeth

Dwi wedi gadael i bethau fynd, pethau eraill wedi mynd â ’mryd, heb blogio ers oes, ond hwre mae yna bobol sy’n dal i ddarllen sgentilyfrimi, mae fy ‘stats’ yn dweud wrtha i! Diolch. Wnai ddim sôn gair am y enillydd y Man Booker, dwi ’di gwneud digon o hynny’n barod y llynedd, dim ond i […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Llyfrau’r haf 6

Allwch chi ddim rhoi ei ffydd mewn beirniaid eisteddfodol bob tro siwr iawn ond mi wnaethon nhw ddewis arbennig o dda yn dyfarnu Afallon Robat Gruffudd fel ennillydd Gwobr Goffa Daniel Owen eleni. Rhys John sy’n dweud ei stori ei hun yn gadael Berlin ar ôl bod yno’n gweithio am gyfnod go hir. Mae’n setlo’n ôl yn […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Llyfrau’r haf 5

Mae ’na amser maith ers i mi ddarllen llyfr mewn diwrnod ond doedd gen i ddim byd arall yn galw ac roedd hi’n tatsio glawio eto felly dyma fi’n bwrw ati efo hon, Untold Story gan Monica Ali. Ddarllenes i Brick Lane ganddi rai blynyddoedd yn ôl a dwi’n cofio i mi ei mwynhau – cafodd […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Pen-blwydd hapus!

Mae’r blog yn flwydd oed heddiw. Cliciwch yma, yma ac yma i weld y cofnodion cyntaf. Diolch i bawb sy’n dilyn neu sydd wedi dangos diddordeb drwy adael sylw – mae’n braf rhannu. Mae darllen drwy Blogiadur yn ffordd dda o ddod o hyd i bethau newydd; beth am fynd draw i chwilio? Mi fydd Sgen ti lyfri […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Llyfrau’r haf 4

Gan ’mod i wedi cael cystal blas ar Blasu yn ddiweddar (cliciwch yma), nofel Gymraeg arall oedd fy newis nesa ac ro’n i’n reit hapus pan ddalltais mai nofel hanesyddol oedd hi – Mab y Cychwr gan Haf Llewelyn (’dach chi’n gwybod erbyn hyn ’mod i’n hoffi nofel hanesyddol!) Roedd rhaid i mi ddarllen hon […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Llyfrau’r Haf 3

Mi gafodd y ffilm The Woman in Black lawer iawn o sylw pan ddaeth allan yn gynharach eleni, efallai mwy o sylw nag oedd hi’n haeddu wir – mae’n siwr gan mai Daniel Radcliffe oedd yn chwarae’r brif ran a phawb eisiau gweld oes oedd o’n gallu gwneud rhywbeth gwahanol i Harry Potter. Beth bynnag, […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Llyfrau’r haf 2

Ffrind awgrymodd hon i mi ac ro’n i angen ‘page turner‘ i ’nghadw fi fynd yn y maes awyr, a waw, mi wnaeth y tric – Before I Go to Sleep gan S.J. Watson. Mae’r prif gymeriad, Christine, wedi colli ei cho’ – yn llythrennol felly, nid yn yr ystyr ei bod hi’n drysu, ac […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Llyfrau’r haf 1

Fesul un fyddai orau i sôn am lyfrau’r haf felly dyna wna’ i nes bydda’ i wedi eu rhestru i gyd. Nofel eitha cynnar ydy The Swimming Pool Season gan un o fy hoff awduron –  Rose Tremain. Dwn i ddim be ydy ei chyfrinach hi, ond mae ei chymeriadau hi mor amrywiol a digon […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Yr Haf!

Dydw i ddim yn darllen rhyw lawer ar y funud – cadw fy llyfrau tan y gwylie! Beth bynnag, rhag ofn bod yna unrhywun yn chwilio am rywbeth i’w ddarllen yr haf yma edrychwch am nofel gan Sebastian Barry; mae’n awdur toreithiog gyda llwyth o wobrau i’w enw. Willie Dunne ydy arwr y nofel A […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Cromwell

Dwi’n teimlo ’mod i wedi bod yn byw efo Thomas Cromwell yn ddiweddar ac wedi dod i’w ’nabod yn reit dda, ac os ydw i’n onest, dwi ychydig bach, bach mewn cariad efo fo. Mae’n anodd peidio â bod – mae portread Hilary Mantel ohono yn un mor fyw a charismatig. Mae wedi llwyddo unwaith […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Trip da!

Deuddydd ges i yng Ngŵyl y Gelli a chyfle i glywed dwy yn siarad am eu gwaith ac yn cael eu holi sef Hilary Mantel (Bring up the Bodies) ar y dydd Sadwrn a Caitlin Moran (How to Be a Woman) ar y dydd Sul. Os ydach chi’n hoff o ddarllen ac os nag ydach chi wedi […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Blasu

At fy nofel Gymraeg yn gynta. Angharad Tomos soniodd am hon yn ei cholofn yn y Daily Post yn ddiweddar a chan fod bwyd yn rhan bwysig o’r nofel mi feddyliais y baswn i’n ei thrïo. (Bwyd ydy un arall o’m diddordebau; dyna pam dwi’n hoffi darllen y blog yma). Dwi’n sôn am Blasu gan […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Dal i fyny

Mae’r haf yn diflannu ac mae’r tywydd yn hydrefol. Mae amser yn mynd yn rhy gyflym. Dwi ’di darllen llwyth a ddim wedi cofnodi. Dwi wedi bod yn y Gelli Gandryll ac wedi gwirioni. Dwi ’di darllen nofel Gymraeg ac yn meddwl ei bod yn grêt. Cymaint i’w ddweud a dwn i’m lle i ddechrau. Felly […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Daily Post

Rhaid i mi ddechrau trwy ddweud nag ydw i’n ffan o’r Daily Post, nag ydw wir. Ond, ac mae hi’n ond go fawr, os mai dyna’r unig ffordd y cai ddarllen colofnwyr fel Angharad Tomos, Bethan Gwanas a Bethan Wyn Jones yn wythnosol, wel mi bryna i o ar ddydd Mercher. Cymrwch bapur dydd Mercher […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Hanes

Dwi’n cael blas arbennig y dyddiau yma ar nofelau sy’n gyfuniad o hanes a dychymyg – fel hon y gwnes i ei chrybwyll yn ddiweddar. Ydyn nhw’n nofelau haws i’w hysgrifennu dybed; mae’r stori a’r cymeriadau yna’n fras a dim ond (dim ond!) eisiau rhoi cig ar yr esgyrn sydd wedyn. Beth bynnag, mae gen […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Mwy o ddarllen

Tipyn o ddarllen wedi digwydd yn ddiweddar ond heb gyrraedd i gofnodi. Hon oedd y ddiweddaraf – The Sealed Letter gan Emma Donoghue. Fe’i prynwyd i mi o’r archfarchnad (nad wyf am yngan ei henw) mae’n ddrwg gen i ddweud. Mae’n rhaid ’mod i wedi bod yn sôn cymaint yr o’n i wedi mwynhau Room […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Eisteddfod

Dim ond cwestiwn sydyn – oes yna drefniant i bobl sy’n blogio drwy gyfrwng y Gymraeg gyfarfod o gwbwl? Yn yr Eisteddfod falle?
Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Y Llyfr!

Mae’n amser datgelu’r gyfrinach – dyma’r llyfr ges i i’w rannu – ac un da ydi o hefyd!
Dydy hi ddim yn rhy hwyr i adael sylw yma; fydda i ddim yn dewis tan dydd Mercher.

Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: World Book Night 2

Oes yna unrhyw un arall allan yna yn rhannu llyfrau i ddathlu Noson Genedlaethol y Llyfrau? Pan es i i’r llyfrgell i nôl fy nghyflenwad i o’r llyfr ddewisais i y bore ’ma, roedd yna ddau/ddwy wedi bod o’m blaen i. Tybed be ddewison nhw; gai byth wybod. Mae’r dewis cyflawn i’w weld ar y […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Shardlake

Dwi ’di dweud yn barod mod i’n mwynhau nofel hanesyddol dda – hon er enghraifft neu hon a dim ond rwan ydwi’n sôn am C. J. Sansom a’i gyfres o nofelau – pump i gyd dwi’n meddwl – am y twrne Matthew Shardlake yn oes y Tuduriaid. Dwi’n genfigennus iawn os nag ydach chi wedi darllen […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Y gorau hyd yn hyn

Mi gymrodd Beyond Black gan Hilary Mantel oes i mi fynd drwyddo fo, ac er ei bod hi’n ymdrech, ro’n i’n benderfynol o’i orffen gan fod gen i docyn i glywed yr awdur yn siarad yng Ngŵyl y Gelli. Ydw i wedi deud mod i’n mynd i Wyl y Gelli??? Mae o wedi cael y fath […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Dwi’n mynd!

Gŵyl y Gelli – ac am y tro cynta’ ’rioed mae gen i docynnau!  Wel, dydyn nhw ddim yn fy llaw i eto ond dwi wedi archebu rhai. A dyma pwy dwi’n mynd i’w chlywed – ymysg eraill gobeithio – edrych ymlaen!  Wnes i fwynhau’r nofel yma ganddi yn fawr a rwan dwi wrthi’n darllen […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Kindle

Dydy’r Kindle ddim yn newydd bellach er ei fod o’n dal i fod yn chwyldroadol ym myd y llyfrau. Does gen i ’run a dwi ’di bod yn dal allan rhag prynu un ond alla i ddim esbonio pam yn iawn i mi fy hun na neb arall. Rhyw ran fechan ohona i yn sylweddoli […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Croesair

Diwrnod y Llyfr a Dydd Gŵyl Dewi ar yr un diwrnod; digon o ddathlu i ni felly yr wythnos yma. Mae gofyn i Sgen ti lyfr i mi? wneud ymdrech arbennig! Ond dwi wedi sylweddoli ’mod i ar ei hôl hi’n ofnadwy lle mae llyfrau Cymraeg yn y cwestiwn. Rhoi cynnig ar groesair y Cyngor Llyfrau yn […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Y Llew Gwyn

Mae angen stori i gynhesu’ch calon chi weithiau ’does? Mae hon wedi bod gen i ers tipyn ar fenthyg ond dim ond yr wythnos yma wnes i gyrraedd i’w darllen, a wir, roedd hi jyst be ro’n i angen. Michael Morpugo ydy’r awdur – enw sydd wedi cael llawer o sylw yn ddiweddar oherwydd llwyddiant […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Y Llew Gwyn

Mae angen stori i gynhesu’ch calon chi weithiau ’does? Mae hon wedi bod gen i ers tipyn ar fenthyg ond dim ond yr wythnos yma wnes i gyrraedd i’w darllen, a wir, roedd hi jyst be ro’n i angen. Michael Morpugo ydy’r awdur – enw sydd wedi cael llawer o sylw yn ddiweddar oherwydd llwyddiant […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: World Book Night – rhan 2

Wel, coeliwch neu beidio ond dwi’n cael rhannu llyfrau ar Ebrill 23ain – wedi gwirioni! Deud dim mwy ar y funud, jyst ’mod i wrth y modd, ac ydy, mae o’n un o’r tri ddewisais i.
Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Chwerthin!

Peth od ydy chwerthin wrth ddarllen ’de? Mae o braidd yn debyg i gael eich dal yn canu yn y car yn y goleuadau – crinj. Fydda i’m yn amal yn chwerthin yn uchel wrth ddarllen i fod yn onest. Mae gen i ffrind oedd yn arfer lladd ei hun yn chwerthin dros lyfrau P.G. […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Bodlon

A dyma fi’n dod o’r diwedd at un o fy llyfrau Nadolig – dwn i’m lle’r aeth yr amser. Dwi’m am siarad am y lleill tan dwi wedi eu darllen, oherwydd cofnod o be dwi’n ddarllen ydy’r blog yma i fod! Anrheg oedd hwn – Bodlon, Byw’n hapus ar lai gan Angharad Tomos, ac mi roedd o’n […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: World Book Night

Dwi wedi gwneud cais i gael rhannu llyfrau ar World Book Night ond dydw i ddim yn disgwyl y caf fy nerbyn rhywsut; mae’n siwr fod yna filoedd wedi dewis yr un llyfrau â fi. Roedd rhaid dewis tri allan o’r rhestr o bump ar hugain (mae’r rhestr i’w gweld ar y wefan) a dyma ddewisais […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: ‘Page turner’ yn Gymraeg?

Weithie dim ond ‘page turner‘ wnaiff y tro. Ches i ddim help wrth drïo meddwl am derm Cymraeg am ‘chick lit‘  ond falle gwnaiff rhywun gyfieithu ‘page turner‘ i mi? Ond ’dach chi’n gwybod be dwi’n feddwl. Mae ’na sothach sâl – ac ma’ bywyd rhy fyr i drafferthu efo hwnnw – ac mae ’na sothach […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Gŵyl y Gelli

Dwi ’di bod yn deud ers blynyddoedd bellach mod i eisio mynd i Wyl y Gelli; mi fuo’r ffaith fod Eisteddfod yr Urdd yn digwydd yr un adeg yn fy rhwystro am gyfnod. Be sy’n fy rhwystro rwan? Wel, dim ond rhyw deimlad mai yn Eisteddfod yr Urdd y dyliwn i fod, yn lle ’mod […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Silff a siop

Rhag ofn bod ’na rywun allan yn fan’na yn aros yn eiddgar i mi ychwanegu at y blog, mae hwn ar dy gyfer di!  Mae Pickwick Papers yn mynd â mwy o amser nag o’n i’n feddwl ond mi rydw i’n dal i ddarllen rhai blogs. Dach chi’n gwbod yn barod mod i’n ffan o The […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Sgrîn

Dwn i ddim pa mor amal mae Sgrîn yn cael ei gyhoeddi ond dwi’n ei dderbyn drwy’r post bob hyn a hyn. Dros y Gwylie mi wnes i gyrraedd i’w ddarllen o glawr i glawr. Mae o’n gylchgrawn sylweddol ac mae’r diwyg yn fy mhlesio’n fawr; lluniau da, llawn lliw a dim sglein, a’r cyfan […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Y Gwylie

Mi ddaeth, ac mi aeth! Ac mi ddaeth yna ambell lyfr yn ei sgîl, ond mwy am hynny eto. Ddarllenais i ddim cymaint â hynny o gysidro’r holl amser oedd gen i; ond mae’r wythnos yma rhwng Nadolig a’r flwyddyn newydd yn mynd trwy ddwylo rhywun, rywsut. Ray Winstone fel Magwitch Dwi ddim am ddechre […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Llyfrgell

Roedd gwyliau’r haf yn gallu bod yn hir i blentyn mewn pentre bach yn y wlad. Falle mai dyna pam mod i’n cofio bod ymweliad wythnosol y fan lyfrgell  yn rhywbeth i edrych ymlaen ato yn fawr. Roedd cael dewis llwyth o lyfrau yn wych ac ar ôl gwneud fy newis mi fyddwn i wedyn […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Pa un?

Ychydig dwi wedi ei ddarllen ar lyfrau Dickens erioed; mi wnai gywiro hynna, dim ond un llyfr gan Dickens dwi wedi ei ddarllen erioed, a Great Expectations oedd hwnnw. Roedd  yn llyfr gosod ar gyfer arholiad lefel ‘O’ ar y pryd. Mi ges i flas ar Girl in a Blue Dress (Gaynor Arnold) yn ddiweddar; mi roddodd […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Yr ail gyfaddefiad

Os mai cofnod o be dwi’n ddarllen ydy’r blog yma i fod rhaid i mi fod yn onest eto rwan a dweud mod i’n darllen mwy o flogs nag ydw i o lyfrau ar y funud. Dydy hyn ddim yn dda.  Mae nhw wedi cymryd lle y cylchgronau ro’n i’n arfer eu prynu. Barod am […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Cyfaddefiad neu ddau

Mae gen i ddau gyfaddefiad i’w wneud, ac mae’r ddau yn berthnasol i’r blog yma. Yn gyntaf, a dydy hyn ddim yn dda, ychydig iawn o lyfrau Cymraeg fydda i yn eu darllen. Dyna fi wedi ei ddeud o. Dwi’n eu prynu nhw’n selog fel dwi wedi sôn yn barod, ond am ryw reswm pan […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Rwsia

Es i i weld Tinker Tailor Soldier Spy yn y sinema yn ddiweddar a’i fwynhau yn fawr. Mi glywes am rai oedd wedi cerdded allan gan gwyno ei fod yn ara deg, ond roedd yr awyrgylch oeraidd oedd yn cael ei greu yn iasol ac yn llawn tensiwn. (Dwi ddim wedi darllen nofel John le Carré […] Parhau i ddarllen

Sgen ti lyfr i mi?: Persephone

Mae’r syniad y tu ôl i Persephone Books yn wych. India Knight glywes i gynta yn sôn am Persephone Books, yma, a byth ers hynny dwi’n dilyn y blog, yma. Dwi’n ysu am gael ymaelodi a derbyn llyfr y mis. Mi fase cael dewis detholiad yn fwynhad pur. Maen ’na rywbeth wedi gafael ynddo i ar […] Parhau i ddarllen