Canlyniadau Chwilio: plaid

Storïau Tir Du: Fyddwch chi’n pleidleisio dros Plaid?

Mae Plaid Cymru wedi mynd o un eitha i’r llall. Beth amser yn ôl, roedden nhw’n mynnu eu galw’u hunain yn “Plaid Cymru The Party of Wales” bob gafael. Heb sôn am y ffaith ei fod yn ddiangen ac yn amlwg yn mynd i ennyn gwawd, roedd hyn yn llafurus dros ben. “Pleidleisiwch dros Plaid […] Parhau i ddarllen

Storïau Tir Du: Llythyr agored at Carwyn Jones #2

Wrth fy nghroesawu i fyd y blogiau ar blogmenai, soniodd yr awdur am flog Guto a holi “Tybed os mai dyma’r unig esiampl o fam a mab yn blogio trwy gyfrwng y Gymraeg? Mi gymrwn i fet go lew ar hynny. Mi fydd hi’n ddiddorol edrych os fyddan nhw’n cymryd yr un lein ar faterion […] Parhau i ddarllen