Canlyniadau Chwilio: s4c

Storïau Tir Du: Yn y Gwyll yn ymgolli … weithiau

Ychydig iawn o deledu fydda i’n wylio.  Rwy’n hoffi dramâu 9 o’r gloch nos Sul S4C a Stella a Borgen pan fyddan nhw ymlaen ond ychydig iawn fydda i’n ei wylio’n rheolaidd fel arall. Roeddwn i’n edrych ymlaen yn fawr iawn at y Gwyll. Drama Gymraeg sylweddol, gyffrous, fodern gydag actorion da, wedi’i ffilmio yn […] Parhau i ddarllen

Storïau Tir Du: Cyfnod toreithiog

Ro’n i ar fy ffordd i ‘ngwely neithiwr pan sylwais i ar ddau lyfr ar lawr y parlwr, Y Pla gan Wiliam Owen Roberts a’r Dŵr Mawr Llwyd gan Robin Llywelyn. Felly, yn lle cyfri defaid i fynd i gysgu, mi ddechreuais gyfri’r beirdd/awduron/dramodwyr oedd yn y coleg yn Aber yn yr un cyfnod â […] Parhau i ddarllen

Storïau Tir Du: Ydw i’n afresymol?

Rhywun dwi’n ddilyn ar Facebook neu Twitter (dwi’m yn cofio pwy a dwi’n ffaelu ffeindio’r cofnod) newydd ddweud bod ei fab wedi bod ar raglen gwis ar S4C o’r enw Diwedd y Byd. O ran myrraeth mi gliciais ar y linc i weld y rhaglen. Tîm o Lanharri oedd ‘na – tua blwyddyn 7 swn […] Parhau i ddarllen

Storïau Tir Du: Steddfod Glyn Ebwy

Wel, dyna’r Steddfod drosodd. Fe wnes i fwynhau’n hunan yn ofnadwy – Eisteddfod gynnes braf. Ro’n i wedi gwneud amserlen amryliw lamineiddiedig unwaith eto, ac felly fe lwyddais i fynd i’r rhan fwyaf o bethau oedd o ddiddordeb i mi. Mae BlogMenai wedi sôn yn ddigon difyr am y Steddfod yma. Dwi’n meddwl ei fod […] Parhau i ddarllen