Archives: sioned

S4C Caban: Cam-drin plant yng Ngogledd Cymru: brwydr newyddiadurwr i brofi’r gwir

Roedd dedfrydu cyn uwch arolygydd yr heddlu Gordon Anglesea am droseddau rhyw yn erbyn plant fis diwethaf yn ben llanw i lawer a ddioddefodd o ganlyniad i’w weithredoedd. Roedd yn gyfiawnder o’r diwedd i’r ddau fachgen a ddioddefodd ymosodiadau anweddus …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cantata Memoria: gwaith “mwyaf emosiynol” Syr Karl Jenkins

I nodi 50 mlynedd ers y drychineb Aberfan, fe wnaeth S4C gomisiynu’r cyfansoddwr Syr Karl Jenkins a’r prifardd Mererid Hopwood i greu darn o waith newydd fyddai’n deyrnged i gryfder y gymuned. Bydd Cantata Memoria: Er mwyn y Plant yn cael ei …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Noson Gwylwyr ym Mlaenau Ffestiniog

Pa raglenni mae pobl ardal Blaenau Ffestiniog wedi eu mwynhau ar S4C yn ddiweddar? Mi fydd cyfle i drigolion leisio eu barn ar y pwnc hwnnw, a llu o gwestiynau eraill am y gwasanaeth Cymraeg, mewn Noson Gwylwyr yn y …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gêm Rygbi Ffantasi – dewiswch eich tim i ennill £1000

A allwch chi reoli tîm rygbi i guro’r bencampwriaeth? Mae S4C yn eich gwahodd i gystadlu mewn gêm Rygbi Ffantasi, am y cyfle i ennill £1,000 a thocynnau i gemau rhanbarthol a rhyngwladol. http://ffantasirygbi.s4c.cymru/ Mae gêm Rygbi Ffantasi S4C wedi cael ei …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Daliwch yn dynn! Uchafbwyntiau’r tymor rasio harnes

Mae 2016 wedi bod yn dymor cyffrous o rasio harnes yng Nghymru a gallwch fwynhau’r munudau mwyaf cofiadwy ar raglen yn llawn cyffro ar nos Lun 29 Awst 9.00. Bydd y rhaglen uchafbwyntiau Rasus yn cael ei chyflwyno o Rasus …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ffilmiau Shakespeare yn y Gymraeg ar gael ar-lein

Macbeth Romeo a Juliet Hamlet Y Dymestl (The Tempest) Nos Ystwyll (Twelfth Night) Breuddwyd Noswyl Ifan (A Midsummer Night’s Dream) Mae rhai o gampweithiau mwyaf Shakespeare nawr ar gael ar-lein yn y Gymraeg ac ar ffurf ffilmiau animeiddiedig. Bydd y …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dewiswch eich tîm delfrydol

Mae Chris Coleman wedi dewis ei garfan ar gyfer Euro 2016, ac nawr dyma’ch cyfle chi i ddewis eich tîm delfrydol – dychmygol – yng Nghynghrair Ffantasi S4C. Ewch i s4c.cymru/ffantasi i gofrestru eich tîm ar gyfer y gystadleuaeth Bêl-droed …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Noson Gwylwyr Abertawe – 7 Mehefin 7.00

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Miloedd mwy o blant y gogledd i fwynhau Sioe Tag a Rimbojam

Daeth 460 o blant Sir Ddinbych i Ruthun i fwynhau Sioe Tag a Rimbojam ar ddydd Mercher, 11 Mai. Mae’r sioe ar daith i ddiddanu a dathlu’r Gymraeg gyda miloedd o blant y gogledd, yn dilyn llwyddiant Sioe Tag a …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dewch i wylio cystadleuaeth Band Cymru yn Aberystwyth

Mae cyfle i chi fwynhau rhai o fandiau chwyth, pres, a jazz gorau’r wlad yn Aberystwyth – a hynny heb orfod talu ceiniog o’ch ‘pres’ neu ddarn ‘arian’ i wneud hynny. Bydd pedair rownd gynderfynol cystadleuaeth Band Cymru 2016 yn cael …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Tri Isuzu i enillwyr cyntaf Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr

Mae yna wên lydan ar wynebau tri ffermwr yr wythnos hon wedi iddyn nhw dderbyn goriadau i dri cherbyd Isuzu D-Max Yukon fel enillwyr cyntaf Fferm Ffactor: Brwydr y Ffermwyr. Ac wrth iddyn nhw dderbyn eu gwobrau, fe all S4C …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyw yn camu i’r dosbarth

Ar ddydd Gwener 4 Mawrth fe wnaeth Cyw ymweld ag Ysgol y Dderwen, Caerfyrddin, i weld pecynau addysg newydd yn cael ei defnyddio gan blant yr ysgol. Yno hefyd roedd Huw, cyflwynydd rhaglenni Cyw, a bu’r plant yn canu nerth …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyw yn y Senedd i ddymuno Pen-blwydd Hapus!

Mae S4C yn dymuno pen-blwydd hapus i’r Senedd yn 10 mlwydd oed, ac yn edrych ymlaen at fod yn rhan o’r dathlu. I nodi’r achlysur mi fydd Penwythnos i’r Teulu yn cael ei gynnal yn adeilad y Senedd ym Mae …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ffilm bwerus sydd yn mynd am Oscar

Nos Fercher 24 Chwefror 10.00 bydd S4C yn darlledu ffilm sydd yn mynd am Oscar. Mae Claude Lanzmann: Cysgodion y Shoah yn fersiwn isdeitlau Cymraeg o’r ffilm Spectres of the Shoah; ffilm sy’n portreadu profiadau’r cyfarwyddwr ffilmiau Claude Lanzmann fu’n …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: £1,400 er budd elusen rygbi

Mae S4C yn falch iawn o gyflwyno £1,400 er budd Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru, sy’n rhoi cymorth i chwaraewyr a’u teuluoedd yn dilyn anafiadau difrifol ar y cae. Roedd yr arian wedi ei godi yn ystod Cwpan Rygbi’r Byd 2015 …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Apêl Santes Dwynwen am gystadleuwyr a chynulleidfa Sion a Siân

Ar Ddiwrnod Santes Dwynwen, mae Sion a Siân, y gyfres hwyliog i barau ar S4C, yn chwilio am gyplau cariadus i gymryd rhan yn y gyfres, yn ogystal â chwilio am gynulleidfa i ddod i wylio’r sioe yn cael ei …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dwy fil o blant Gwynedd yn codi’r to!

Yn ystod tridiau swnllyd o hwyl a chanu, bu bron 2,000 o blant Gwynedd yn dathlu’r iaith Gymraeg yn rhan o daith Sioe Arbennig Tag a Rimbojam. Ar 18 i 20 Ionawr, daeth bron 2,000 o blant i fwynhau’r sioe …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cynulleidfa Jonathan – Chwe Gwlad 2016

Bydd criw Jonathan yn eu hôl ar gyfer pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2016. Wyt ti eisiau bod yn y gynulleidfa? Dyddiadau recordio: 3 Chwefror 8 Chwefror 17 Chwefror 23 Chwefror 29 Chwefror 9 Mawrth 16 Mawrth 6.30 yr hwyr yn …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sioe Arbennig Tag a Rimbojam yn creu twrw yng Ngwynedd

Bydd twrw yng Ngwynedd wythnos nesaf wrth i gannoedd o blant ddod o bedwar ban y sir i fwynhau Sioe Arbennig Tag a Rimbojam! O ddydd Llun i ddydd Mercher, 18-20 Ionawr, bydd disgyblion blwyddyn 5 a 6 ysgolion cynradd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rownd a Rownd, rownd y byd

O Borthaethwy i’r byd! Mae  Rownd a Rownd bellach ar gael ar draws y byd. Mae S4C yn gweithio i gynyddu nifer y rhaglenni sydd ar gael i wylwyr tramor ar-lein, gan ateb galw gan Gymry sy’n dymuno cynnal cysylltiad …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gwreiddiau Celtaidd Michael Sheen yn cael eu datgelu ar DNA Cymru

Mae ei enw’n un adnabyddus ar draws y byd. Ond pan dderbyniodd Michael Sheen  ganlyniadau ei brawf DNA ar raglen ola’ cyfres S4C DNA Cymru, fe wnaeth ei arwain e nôl i’w wreiddiau. Fe brociodd y canlyniadau gof yr actor …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gwreiddiau Celtaidd Michael Sheen yn cael eu datgelu ar DNA Cymru

Mae ei enw’n un adnabyddus ar draws y byd. Ond pan dderbyniodd Michael Sheen  ganlyniadau ei brawf DNA ar raglen ola’ cyfres S4C DNA Cymru, fe wnaeth ei arwain e nôl i’w wreiddiau. Fe brociodd y canlyniadau gof yr actor …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Noson Gwylwyr Llundain – 1 Rhagfyr

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Noson Gwylwyr Yr Wyddgrug – 24 Tachwedd

Beth yw eich barn chi am y rhaglenni a’r gwasanaethau mae S4C yn eu cynnig? Mewn Noson Gwylwyr sy’n cael ei chynnal yn Ysgol Maes Garmon ar nos Fawrth, 24 Tachwedd am 7.30, bydd cyfle i wylwyr tref Yr Wyddgrug …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cymru a De Corea – Partneriaeth Deledu dros y Dŵr

Cyd gynhyrchiad yn arwain y gohebydd Wyre Davies i ddilyn ôl troed y ffotograffydd rhyfel Philip Jones Griffiths i Fietnam. Mae partneriaeth arloesol rhwng sectorau cyfryngau Cymru a De Corea yn cymryd cam ymlaen yr wythnos hon, 16 Tachwedd, wrth i ffilmio …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyfle i glywed stori DNA Cymru – Canolfan y Mileniwm 22 Hydref

Darganfod ein gwreiddiau fydd testun noson arbennig sy’n cael ei chynnal fel rhan o brosiect  CymruDNAWales yng Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd nos Iau 22 Hydref.  Mae’r noson a gynhelir ar Lwyfan y Lanfa yn cael ei threfnu gan Ganolfan …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dangos dogfen am Gary Speed mewn wythnos hanesyddol i bêl-droed Cymru

Yn dilyn llwyddiant tîm pêl-droed Cymru yn sicrhau lle mewn prif gystadleuaeth am y tro cyntaf ers 1958, y penwythnos yma bydd S4C yn darlledu proffil o’r diweddar reolwr a’r arwr pêl-droed, Gary Speed. Cafodd y ddogfen Gary Speed: Arwr …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyw yn bywiogi canolfan Yr Atom yng Nghaerfyrddin

Bu Cyw yn rhan o ddathliadau arbennig tref Caerfyrddin wrth i ganolfan Gymraeg Yr Atom gael ei hagor yn swyddogol gan y Prif Weinidog Carwyn Jones, ar ddydd Iau 15 Hydref. Roedd S4C yn falch o gyd-weithio gyda datblygwyr Yr …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Lluniau Taith Cwpan Rygbi’r Byd

Diolch i bawb a ddaeth i nosweithiau arbennig taith Cwpan Rygbi’r Byd S4C yn ystod y pythefnos diwethaf. Gobeithio’ch bod chi wedi mwynhau! Cynhalwyd sesiynau hyfforddi a noson o adloniant mewn pum clwb rygbi gyda’r gweithgareddau yn codi arian er budd Ymddiriedolaeth …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Lluniau taith #CRB2015 i Glwb Rygbi Bethesda

Y cyn chwaraewyr rhyngwladol dros Gymru Dafydd Jones (chwith) ac Arthur Emyr (dde) gyda hogia’ rygbi Bethesda yn dilyn y sesiwn hyfforddi arbennig yn rhan o daith Cwpan Rygbi’r Byd S4C. Ar nos Fercher 2 Medi roedd y daith yn …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Taith Cwpan Rygbi’r Byd er budd Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru

Wrth baratoi ar gyfer darlledu cystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd 2015, bydd S4C yn mynd â chyn chwaraewyr rygbi Cymru ar daith arbennig er budd Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru. Yn dechrau ddydd Mercher 2 Medi, bydd y daith yn ymweld â …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gemau Sgorio ar gael yn rhyngwladol ar-lein ar alw

Mi fydd pêl-droed o Gymru ar gael i gefnogwyr ar draws y byd y tymor hwn, wrth i S4C gyhoeddi y bydd gemau Sgorio ar brynhawniau Sadwrn yn cael eu darparu ar wasanaeth ar alw Rhyngwladol s4c.cymru Bydd y gemau …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dathlu T. Llew Jones yn yr hydref

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd rhaglenni i ddathlu bywyd a gwaith T. Llew Jones yn cael eu darlledu ar y sianel ym mis Hydref, ar achlysur pen-blwydd y diweddar fardd ac awdur yn 100 oed. Ymhlith y rhaglenni arbennig …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ehangu gemau cyfrifiadurol iaith Gymraeg

Mae S4C a chwmni West Coast Software o Aberystwyth wedi cyhoeddi cynllun i ehangu’r ddarpariaeth iaith Gymraeg ar gyfer chwaraewyr gemau cyfrifiadurol, fydd yn gosod yr iaith fel sgil angenrheidiol yn y diwydiant datblygu gemau yng Nghymru. Bydd cangen masnachol …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cynllun Ffilm Fer newydd i gefnogi straeon lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT) yn y Gymraeg

S4C a Ffilm Cymru Wales yn cyd-weithio â Gwobr Iris  Bydd y ffilm fer yn cael ei dangos am y tro cyntaf ar achlysur pen-blwydd yr ŵyl yn 10 oed yn 2016  Mae trefnwyr Gwobr Iris heddiw (6 Awst 2015) …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Agor cystadleuaeth Cân i Gymru 2016

Mae cystadleuaeth Cân i Gymru 2016 ar agor! Mae S4C yn gwahodd cyfansoddwyr i gynnig eu caneuon am y cyfle i ennill gwobr o £5,000. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 20 Tachwedd, 2015. Mae mwy o wybodaeth ar …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Yr Eisteddfod yn rhyngwladol ar s4c.cymru

Gwyliwch Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau yn rhyngwladol ar wefan S4C, gyda rhaglenni byw bob dydd, sy’n dechrau am 10.00 y bore ac yn cynnwys y prif seremonïau o’r Goron i’r Gadair. Os am wylio uchafbwyntiau’r dydd, mae’r rhaglen Mwy …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Apiau a gwefan newydd i wylio S4C unrhyw le, unrhyw bryd

Mae  newidiadau mawr i wasanaethau gwylio ar alw S4C. Ar 20 Gorffennaf, fe wnaeth S4C lansio ei ap ar alw cyntaf ar gyfer dyfeisiadau Android, ynghyd â datblygiadau i’r ap iPhone, a gwefan ar alw ar ei newydd wedd: Ap gwylio …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyfres anturus i arddangos Cymru i’r byd

Mae cyfres newydd ar S4C yn gobeithio denu sylw cynhyrchwyr teledu ar draws y byd drwy arddangos tirwedd Cymru a’n hawydd am antur yn yr awyr agored. Mae Ar y Dibyn yn gyfres antur awyr agored sy’n gynhyrchiad gan Cwmni …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cystadleuaeth Rownd Post Radli yn Y Sioe Frenhinol

Amodau a thelerau llawn Cystadleuaeth‘Rownd Post Radli’.  1. Mae’r rheolau hyn yn berthnasol i gystadleuaeth Rownd Post Radli (“y Gystadleuaeth”). 2. Mae’r Gystadleuaeth hon yn agored i holl breswylwyr y Deyrnas Unedig sy’n 16 oed neu’n iau ac eithrio staff …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: cariad@iaith yn rhyngwladol

Wrth baratoi i lansio gwasanaeth i ddarparu rhagor o raglenni S4C ar gael yn rhyngwladol, rydym yn falch o gyhoeddi bod cyfres cariad@iaith 2015 ar gael ar alw, ar-lein i wylwyr ar draws y byd. Mae’r cyhoeddiad yn rhan o gynllun …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Chwe ffeinal chwaraeon fawr dros un penwythnos

Fe fydd S4C yn darlledu chwe’ ffeinal dros gyfnod o 28 awr ar benwythnos Calan Mai. Fe fydd pedair ffeinal yn cael eu dangos yn fyw ar y sianel ac uchafbwyntiau dwy gêm derfynol arall ar Sadwrn a Sul, 2 …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Pethe wedi cyhoeddi rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2015

Mae rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2015 wedi ei chyhoeddi ar wefan Pethe. Gwyliwch y cyhoeddiad yng nghwmni Lisa Gwilym a dau o’r beirniaid Annes Glynn ac Alex Clark ar wefan Pethe: http://www.s4c.cymru/pethe/ Yno hefyd mae fideos arbennig yn cynnig …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Galw am help i ysgrifennu cerdd fwya’r byd!

Estynnwn heddiw liain, Creu bryncyn o bob llawr A throi’r holl bethau bychain Yn gyfraniadau mawr. – Aneirin Karadog Mae Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru, yn galw am help pob plentyn, person ifanc a phob ysgol yng Nghymru i ysgrifennu …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Pobol y Cwm, chwaraeon ac adloniant yn rhan o amserlen newydd ar ddechrau’r noson

Ar ddydd Llun 13 Ebrill bydd amserlen S4C yn newid i gynnig trefn newydd ar ddechrau’r noson rhwng 6.00 a 7.30 o’r gloch. Newidiadau rhwng 6.00 a 7.30 Pobol y Cwm fydd y rhaglen gyntaf, am 6.00 bob nos Lun, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Brwydro i aros yn Uwch Gynghrair Cymru yn fyw ar S4C

Bydd holl gyffro a thensiwn ymdrechion Bangor i aros yn yr Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sport, yn fyw ar S4C ddydd Sul, 12 Ebrill, wrth i’r Dinasyddion herio Gap Cei Connah. Mae hi wedi bod yn dymor anodd i Fangor …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Yr eicon rygbi Non Evans i daclo tîm Jonathan

Fe fydd un o arwyr mwyaf rygbi merched Non Evans yw mynd benben â thîm bywiog o gyflwynwyr yn y sioe siarad rygbi Jonathan ar S4C nos Wener, 6 Mawrth 10.00 (isdeitlau Saesneg ar gael). Bydd cyn gefnwr tîm rygbi …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: s4c.cymru – Ein cyfeiriad newydd

Mae S4C wedi mynd i gyfeiriad newydd ers Ddydd Gŵyl Dewi, 2015. O 1 Mawrth 2015 ymlaen, mae holl gynnwys S4C ar-lein ar gael ar y cartref newydd s4c.cymru, gan ddisodli’r hen gyfeiriad s4c.co.uk Os ydych chi am wylio cynnwys y sianel …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dogfen ecsgliwsif am y Super Furry Animals

Bydd rhaglen ddogfen S4C yn rhoi mynediad ecsgliwsif gefn llwyfan gyda’r Super Furry Animals wrth iddyn nhw baratoi i berfformio’r daith gyntaf gyda’i gilydd ers 2009. Daeth cyhoeddiad mawr y band ar ddydd Gwener, 27 Chwefror, wrth iddyn nhw ddatgelu …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Amser stori gyda Cyw ar BBC Radio Cymru

Beth am fwynhau stori cyn mynd i’r gwely yn nghwmni Cyw a’i ffrindiau mewn cyfres radio newydd Stori Tic Toc ar BBC Radio Cymru? Mae Stori Tic Toc yn brosiect cyffrous ar y cyd rhwng S4C, BBC Radio Cymru a …Darllen mwy Parhau i ddarllen