Archives: Steffan Radsma

Meithrinfa Tŷ'r Cymry: Swydd Wag

Helo, Mae Ty’r Cymry yn edrych am aelod o staff newydd. O leiaf 25 awr yr wythnos Hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg Hanfodol bod gennych lefel 3 Gofal Plant Tal Cyflog Byw Dechrau ym mis Ionawr 2020. Heb aelod o staff newydd fe fydd rhaid i… Parhau i ddarllen

Tŷ'r Cymry: Dyfodol Tŷ’r Cymry The Future

Helo Pawb, Rydyn wedi derbyn sawl cwestiwn am ddyfodol Tŷ’r Cymry a nifer o bobl yn cynnig helpu allan gyda beth bynnag sydd angen wneud. Felly rwyf wedi dewis ysgrifennu atoch i amlinellu ei’n gynllun ar gyfer tyfu’r sefydliad. Ar ôl… Parhau i ddarllen

Tŷ'r Cymry: Tymor Newydd / New Term 2019-20

Helo! Gobeithio eich bod wedi mwynhau gwyliau’r Haf ac yn barod i ddychwelyd nol i ddysgu a datblygu. Rydyn ni  wedi newid y pethau isod i symleiddio’r ffioedd ac i sicrhau dyfodol ariannol y busnes. Sesiwn Bore nawr yn dechrau am 08:30 Ses… Parhau i ddarllen

Tŷ'r Cymry: Dillad Newydd yr Ymerawdwr!

Mae’r gwefan wedi cael ei ail-ddylunio ac gobeithio ei fod hi’n haws i lywio ac yn edrych yn bert. Gadewch unrhyw sylwadau amdani ac unrhyw ffyrdd hoffech weld gwelliannau i’r wefan. Parhau i ddarllen