Archives: tomos

S4C Caban: Y gorau o’r byd bocsio ac ymladd MMA Cymru i’w gweld ar gyfres newydd S4C, Y Ffeit

Bydd cyfres chwaraeon newydd ar S4C yn dangos y gornestau bocsio ac MMA orau sy’n cael eu cynnal yng Nghymru. Bydd y gyfres newydd chwe rhan, o’r enw Y Ffeit, yn darlledu uchafbwyntiau gornestau proffesiynol ac amatur o’r nosweithiau bocsio …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Edrych ymlaen at y 6 Gwlad RBS ar S4C

Ar drothwy blwyddyn taith y Llewod i Seland Newydd, mae mwy o gyffro nag arfer wrth edrych ymlaen at y 6 Gwlad RBS eleni, yn ôl sylwebydd Clwb Rygbi Rhyngwladol, Gareth Charles. S4C yw’r unig ddarlledwr i ddangos pob un …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: 10 allan o 10 i gyngerdd mawreddog wrth i’r difas greu noson i’w chofio

Dyma’r nifer fwyaf o difas proffesiynol Cymreig i ddod at ei gilydd ar lwyfan ers peth amser – a’r canlyniad oedd digwyddiad cerddorol a darodd y nodyn uchaf un. Ac os nad oeddech chi yn Venue Cymru, Llandudno ar gyfer …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Angharad Mair yn edrych ymlaen at her Marathon Eryri

Wedi i redwr arall dorri ei record marathon Prydeinig yn ddiweddar, mae cyflwynwraig Heno a’r rhedwraig ddawnus Angharad Mair yn benderfynol o adennill ei choron yn fuan – ond nid penwythnos nesaf pan fydd hi’n rhedeg ym Marathon Eryri. Ym …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dyn mentrus o Ddolgellau yn ennill gwobr Ar y Dibyn ym Mlwyddyn Antur Cymru

Mae’r dyn o Feirionnydd sydd wedi ennill y gyfres awyr agored Ar y Dibyn eleni yn gobeithio y bydd y wobr o £10,000 yn ei helpu i ddechrau busnes fel arweinydd dringo mynyddoedd. Yn niweddglo cyffrous y gyfres nos Fercher, roedd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dau ddyn o Wynedd yn brwydro i fod yn Bencampwr Ar y Dibyn

Wedi rhedeg i lawr clogwyni, cerdded drwy afonydd dwfn a byw yng ngwylltineb Bannau Brycheiniog am dros 24 awr heb unrhyw offer, dau ŵr o Wynedd fydd yn cystadlu ym mhennod olaf y gyfres Ar y Dibyn. Roedd 10 cystadleuydd brwd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dathlu degawd o Sŵn: dogfen yn edrych ar y Gwŷl boblogaidd

Fydd degfed pen-blwydd Gŵyl Sŵn yn cael ei ddathlu mewn sawl gig y penwythnos yma, Hydref 21-23, wrth i’r ŵyl cael ei gynnal unwaith eto yng nghlybiau a thafarndai Gaerdydd. Ers i gyflwynydd BBC Radio 1 Huw Stephens a’r hyrwyddwr …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gemau rhyngwladol Rygbi’r Gynghrair yn fyw ar S4C

Yn dilyn eu buddugoliaeth ym mhencampwriaeth Ewrop y llynedd, mae tîm Rygbi’r Gynghrair Cymru nawr yn gobeithio gadael eu marc yn erbyn timau gorau’r byd yng Nghwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair 2017. Ond yn gyntaf, er mwyn sicrhau ei lle …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cwpan Irn-Bru yn gyfle i dimau Cymru brofi eu hunain

Mae cyn chwaraewr pêl-droed rhyngwladol Cymru Owain Tudur Jones yn credu bod gwahodd timau Uwch Gynghrair Dafabet Cymru i ymuno yng nghystadleuaeth Cwpan Irn-Bru Yr Alban yn gyfle i’r gynghrair brofi ei hun. Ar ddydd Sadwrn, 8 Hydref, bydd Sgorio …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Clwb Rygbi yn dychwelyd i amserlen nos Sadwrn

Mae rygbi byw yn ôl ar nos Sadwrn ar S4C gyda thîm Clwb Rygbi yn barod am yr her o daclo gemau byw Pencampwriaeth y Guinness PRO12. Gyda’r gic gyntaf am 7.35, bydd Clwb Rygbi yn rhan o amserlen gyffrous …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyfres yn dathlu rhai o gampau cefn gwlad Cymru

Fe ddylai’r gamp Tynnu Rhaff gael ei hail gyflwyno fel camp Olympaidd unwaith eto. Dyna yw galwad Dorian Phillips, un o dynwyr rhaff mwyaf adnabyddus Cymru. Mae Dorian yn aelod amlwg o dîm Tynnu Rhaf Clwb Llanboidy ers iddo ddechrau …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sêr ifanc rygbi Cymru yn wynebu her yn Ne Affrica

Mae maswr y Scarlets, Billy McBryde, yn credu y bydd tîm Cymru Dan 18 yn wynebu her anoddaf eu gyrfaoedd pan fyddan nhw’n teithio i Dde Affrica i chwarae yn y Gyfres Ryngwladol Dan 19. Roedd McBryde yn aelod o …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Y Gweilch a’r Gleision yn arwain y ffordd dros Gymru

Y Gleision a’r Gweilch fydd yn cynrychioli Cymru yn rowndiau terfynol Rygbi Saith Bob Ochr Singha 2016 yn Coventry. A bydd Owain Gwynedd yn arwain y tîm cyflwyno wrth i S4C ddangos uchafbwyntiau y diwrnod nos Lun, 8 Awst yn …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Plant ysgolion Gwynedd yn cael blas ar Ewrop a phêl-droed

Daeth 144 o blant o 24 ysgol gynradd yng Ngwynedd at ei gilydd i glwb pêl-droed Bangor yn ddiweddar i gymryd rhan mewn deuddydd o weithgareddau Ewropeaidd gan gynnwys cystadleuaeth pêl-droed ar y Playstation. Cyflwynydd BBC Radio Cymru Geraint Iwan …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Pum athletwraig yn cystadlu yn Ras Hwylio’r Tri Chopa

Bydd cyfres S4C yn dilyn tîm o bum athletwraig elît wrth iddyn nhw geisio ennill un o’r rasys mwyaf heriol yn y byd. Bydd Pum Merch, Tri Chopa, Un Cwch yn dilyn tîm Aparito Digital Health wrth iddyn nhw gystadlu …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Le Tour de France yn dychwelyd i S4C

O Faendy i Mont Ventoux, mae sylwebydd Seiclo S4C, Wyn Gruffydd, wedi dilyn gyrfa ddisglair Geraint Thomas wrth iddo ennill y fedal aur mewn Gemau Olympaidd a datblygu i fod yn rhan allweddol o dîm buddugol yn y Tour de …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rhieni talentog Amlwch ar eu ffordd i chwarae yn Ffrainc

Mae pobl Ynys Môn unwaith eto wedi profi eu dawn ar lwyfan cenedlaethol wrth i dîm o rieni o Amlwch ennill y gyfres bêl-droed Codi Gôl. Yn dilyn ei buddugoliaeth ar pennod diweddara’r gyfres a gafodd ei ddangos neithiwr (Nos …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rhieni Amlwch, Pwllheli, Ffostrasol a Rhydaman yn cystadlu am drip bêl-droed i Ffrainc

Mae’r enwau allan o’r het ar gyfer rowndiau cynderfynol cyfres pêl droed S4C, Codi Gôl.  A bydd cyfle ichi wylio’r gemau a’r ffeinal ar y rhaglen nos Sul (12 Mehefin) ar S4C. Ers rhai wythnosau mae timau o rieni chwaraewyr …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cannoedd yn mwynhau Taith Ewros S4C rownd y clybiau

Daeth cannoedd o gefnogwyr pêl droed i rannu cyffro Euro 2016 wrth i Daith yr Ewros S4C deithio i glybiau pêl-droed ledled Cymru. Dros yr wythnosau diwethaf, mae criw Euro 2016 S4C wedi teithio i Landudno, Bangor, Y Bala, Penrhyncoch …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ymgyrch Euro 2016 S4C yn dathlu’r gefnogaeth a chariad tuag at dîm Cymru

Undeb a chariad Cymru tuag at y bêl gron yw’r brif thema tu ôl i trêl hyrwyddol y sianel sy’n dathlu ymddangosiad y tîm cenedlaethol ym Mhencampwriaeth UEFA Euro 2016. Y gân Llawenydd heb Ddiwedd, un o glasuron gan fand …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Y canllaw perffaith ar gyfer dilynwyr pêl-droed Euro 2016

Gyda thîm pêl-droed rhyngwladol Cymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol Euro 2016 yn Ffrainc mae’r cyflwynydd Dylan Ebenezer a’r cyn chwaraewr rhyngwladol Malcolm Allen ar grwydr i Bordeaux, Lens a Toulouse. Mae’r tair dinas yn wahanol iawn i’w gilydd a bydd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Llwyfan yn barod ar gyfer Gêm y Sêr: Pobol y Cwm v Rownd a Rownd

Mae’r timau wedi cael eucyhoeddi ar gyfer Gêm y Sêr: Pobol y Cwm v Rownd a Rownd, sy’n cael ei chynnal yn y Drenewydd ddydd Sul, 22 Mai. Bydd y gêm yn dechrau am 3.30 brynhawn Sul, ym Mharc Latham, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Taith clybiau pêl-droed i ddathlu cyffro’r Ewros gyda’r cefnogwyr

Gydag ymgyrch Cymru ym Mhencampwriaeth UEFA Euro 2016 yn Ffrainc yn goshau, mae S4C wedi trefnu taith clybiau ar hyd a lled Cymru i ddathlu cyffro’r Ewros gyda’r cefnogwyr. Bydd S4C yn dangos pob un o gemau grŵp yn fyw …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Sêr Cymru yn hyfforddi rhieni i chwarae pêl droed

Yn hytrach na gorfod gwrando ar waeddu’r rhieni, tro’r plant fydd hi i gefnogi o’r ystlus wrth i’w rhieni gystadlu yng nghyfres bêl droed newydd S4C. Ar gyfer Codi Gôl, sy’n dechrau nos Sul, 15 Mai i gyd-redeg â Phencampwriaeth Euro …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Rhowch eich barn yn Arolwg Chwaraeon S4C

A oes gennych ddiddordeb mawr mewn chwaraeon? A ydych chi’n gwylio rhaglenni fel Sgorio, Clwb Rygbi a Clwb? Os felly, byddai S4C yn falch iawn i glywed eich barn. Mae’r sianel yn cynnal Arolwg Chwaraeon arbennig sy’n cynnwys cwestiynau amrywiol …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Dydd y Farn yn agor penwythnos mawr o chwaraeon ar S4C

Y Stadiwm Principality fydd cartref rygbi S4C dros benwythnos Gŵyl y Banc ar ddechrau Mai wrth i gemau Dydd y Farn a Diwrnod Rowndiau Terfynol SSE Swalec gael eu dangos yn fyw ar y Sianel. Wrth i ddiweddglo’r tymor Guinness …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Mwynhau rhyfeddodau gwyllt gerddi a chefn gwlad Cymru

P’un ai moron neu fadfallod sy’n mynd â’ch bryd, bydd y gyfres newydd Garddio a Mwy ar S4C yn siŵr o apelio. Bob wythnos, yn dechrau nos Fercher, 27 Ebrill, bydd y rhaglen yn dod o ardd Pont-y-Tŵr ger Dinbych, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: “Sion a Siân yn rhan o DNA Cymru” – Stifyn Parri

Bydd y gyfres gwis poblogaidd Sion a Siân yn dychwelyd i S4C yr wythnos hon i ddarganfod faint mae cyplau Cymru yn gwybod am eu partneriaid. Mae’r rhaglen adloniant wedi bod yn rhan o amserlenni teledu yng Nghymru ers dros …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Her newydd wrth i John a Dilwyn godi hwyl

Bydd John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn herio dyfroedd gwyllt Yr Iwerydd mewn cwch newydd sbon yn y gyfres newydd o Codi Hwyl. Mae’r gyfres, sy’n dechrau nos Sul, 13 Mawrth ar S4C, yn dilyn John, yr actor poblogaidd …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gall Geraint brofi ei bwynt ar ddechrau’r tymor seiclo S4C?

Wrth i’r tymor seiclo ddechrau ar S4C y penwythnos yma, mae cyflwynydd Seiclo Rhodri Gomer Davies yn credu bod gan y Cymro Geraint Thomas bwynt i’w brofi. Bydd arlwy seiclo S4C eleni yn cychwyn ddydd Sul, 13 Mawrth, gyda darllediad …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Y Gwyllt Godidog – Iolo yn arddangos prydferthwch natur Lloegr

Bydd y naturiaethwr poblogaidd Iolo Williams yn ymweld â rhai o ardaloedd prydferthaf Lloegr mewn cyfres newydd o Natur Gwyllt Iolo, sy’n dechrau ar S4C nos Fercher, 2 o Fawrth. Dros y chwe wythnos nesaf, bydd Iolo yn ymweld â lleoliadau …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gwobrau Selar yn fyw o Aberystwyth ar wefan S4C a Radio Cymru

Fe fydd S4C a BBC Radio Cymru yn cynnig gwe darllediadau byw o Wobrau Selar eleni, ar nos Sadwrn 20 Chwefror. Mae’r noson yn cael ei chynnal yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ac mi fydd rhai o fandiau a cherddorion …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gêm fyw Sgorio wedi newid o’r Bala i Frychdyn ar sail rhagolygon glaw trwm

Mae Cymdeithas Pêl Droed Cymru (CPDC), S4C a’r cwmni cynhyrchu Rondo wedi penderfynu ar y cyd i newid y gêm fyw Uwch Gynghrair Dafabet Cymru brynhawn dydd Sadwrn o’r Bala i Airbus UK, ar sail rhagolygon glaw trwm. Gyda glaw …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Andrew Coombs yn credu bod gan Gymru’r garfan i ennill y Chwe Gwlad

Os bydd Cymru yn fuddugol yn eu gêm agoriadol ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad RBS 2016 oddi cartref yn Iwerddon, fe ddylai tîm Warren Gatland fynd yn eu blaen i ennill y gystadleuaeth. Dyna yw barn aelod diweddaraf tîm Clwb …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: O Sir Gâr i Falaysia: Dyn o Benygroes yn mynd ar daith i chwilio am ei dad genedigol

Fe fydd dogfen S4C yn dilyn dyn o Sir Gâr wrth iddo deithio i ochr draw’r byd i ganfod mwy am ei dad genedigol, a oedd yn aelod o deulu brenhinol Malaysia. Yn y rhaglen Fy Nhad y Swltan, ar …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn dewis cân Wynne Evans fel sengl elusennol

Mae cân sydd wedi’i pherfformio gan y tenor Wynne Evans a chôr o weithwyr o wahanol gwmnïau ledled Cymru, yn cael ei rhyddhau fel sengl elusennol S4C yr wythnos yma. Fe fydd ‘Cân Heb ei Chanu’ – cân gafodd ei …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: “Wnaeth ennill Cân i Gymru f’ysbrydoli i i fyw fy mreuddwyd” – Elin Angharad

Gyda dyddiad cau ceisiadau Cân i Gymru yn prysur agosáu, mae cyn enillydd y gystadleuaeth wedi dweud bod curo’r teitl wedi rhoi’r hyder a’r ysbrydoliaeth iddi ddilyn ei breuddwyd i fod yn gantores broffesiynol. Bydd cystadleuaeth Cân i Gymru y …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cwpan B&I Prydain ac Iwerddon yn fyw ar S4C

Wedi i bencampwriaeth Cwpan Rygbi’r Byd 2015 ddod i ben, fe fydd arlwy rygbi S4C yn parhau ddydd Sul a Llun, 15 a 16 Tachwedd gyda darllediad byw o gêm yng nghystadleuaeth Cwpan B&I Prydain ac Iwerddon, yn ogystal ag …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn dilyn taith beichiogrwydd cwpwl o Fotwnnog

Bydd S4C yn dangos holl gyffro a drama geni babanod dros yr wythnosau nesaf. Bydd cyfres Babi Del yn parhau nos Fawrth, 3 Tachwedd yn dilyn Tara a Geraint Evans wrth iddynt groesawu eu babi Lewis i’r byd. Mae gan …Darllen mwy Parhau i ddarllen