Archives: Traedmawr

Traed Mawr: Traed Mawr 2012-05-06 16:24:00

Traed Mawr: Traed Mawr 2012-01-30 13:28:00

Nannau

Priododd Huw Nannau Hen, ferch i Rys Fychan, Corsygedol, sef Annes. Buont yn briod am bron i 60 mlynedd. Roedd Siôn Phylip yn fardd i Gorsygedol. Canodd ef foliant i’r Nannau:

Pwy yw’r dŷn pur diweniaith
pand yr un penadur iaith
pa ben Sir pawb yn neshau
pont a nen pan’t Huw Nannau……

Gan Siôn Phylip mae englyn i dŷ’r Nannau:

Tu ffyddlon tirion i tario Cyfion
Cyfoeth a fydd yno
Llawnder ai gyfiawnder fo
Lleinw byth llawen obeithio. Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2011-09-15 16:13:00

Darlledu, S4C a teledu lleolMae CM 7180 nawr ar gael – S4C, Gwasanaeth Tramor y BBC a theledu lleol.”BROADCASTINGAn Agreement BetweenHer Majesty‚Äôs Secretary of State for Culture,Olympics, Media and Sport andthe British Broadcasting Corporation”Dyma adr… Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2011-09-15 16:13:00

Darlledu, S4C a teledu lleol

Mae CM 7180 nawr ar gael – S4C, Gwasanaeth Tramor y BBC a theledu lleol.

“BROADCASTING
An Agreement Between
Her Majesty’s Secretary of State for Culture,
Olympics, Media and Sport and
the British Broadcasting Corporation

Dyma adroddiad newyddion gan y BBC wedi i’r gwelliant i dynnu S4C allan o’r cawdal fethu o un pleidlais.

:-(( Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2011-09-12 21:19:00

Traed Mawr: Traed Mawr 2011-08-23 20:50:00

Llun y dydd – y ffordd ymlaen

Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2011-07-27 07:29:00

Llun y dydd 27-7-2011Bedd Gwenallt ym mynwent Aberystwyth Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2011-04-24 19:47:00

Llun y Dydd – Kyoto

Gorsaf Kyoto

Dyma orsaf drenau Kyoto yn Siapan. Rwy’n hoff iawn o dynnu lluniau adeiladau ac adeiladwaith, ac mae Kyoto yn cynnig llu o gyfleuon i gael lluniau da.

Efallai rhywbryd, mewn dyddiau gwell, fe fyddai’n braf ail ymweld â’r wlad, a throedio dan y blodau ceirios unwaith yn rhagor. Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2011-04-21 18:42:00

Llun y Dydd – Aredig Parhau i ddarllen

: Traed Mawr 2011-04-12 14:33:00

Llun y dydd.Hen waith plwm, yn y bryniau uwchben Talybont/Bontgoch, Ceredigion.(hawlfraint Iestyn Hughes) Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2011-04-12 14:33:00

Llun y dydd.Hen waith plwm, yn y bryniau uwchben Talybont/Bontgoch, Ceredigion.(hawlfraint Iestyn Hughes) Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2011-03-15 21:14:00

Mae’r Arglwydd yn cofio y dryw yn y drain,
ei lygad sy’n gwylio y wennol a’r brain;
nid oes un aderyn yn dioddef un cam,
na’r gwcw na bronfraith na robin goch gam.

Rhown foliant i Dduw am ein cadw ninnau’n fyw,
am fwyd ac am ddillad moliannwn ein Duw;
rhown foliant i Dduw am ein cadw ninnau’n fyw,
am fwyd ac am ddillad moliannwn, moliannwn ein Duw.

Mae’n cofio’n garedig am adar y to,
caiff pob titw bychan ei fwyd yn ei dro;
ehedydd y mynydd a gwylan y môr
sy’n derbyn eu cinio a ddwylo yr Iôr.

Yr Arglwydd sy’n cofio y lili fwyn, wen
a’i gwisgo yn hyfryd o’i thraed hyd ei phen;
rhydd wisgoedd o borffor i’r grug ar y bryn
a mantell y rhosyn yn goch ac yn wyn.

Mae’n rhoddi hardd fenig i fysedd y cŵn
a gwelwch y ddraenen mor deg yn ei gŵn;
briallu y cloddiau a mwyar y ffos,
gofala amdanynt bob dydd a phob nos.

Gomer M Roberts (1904 – 93) Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2011-02-17 21:46:00

Spam diddorol a dderbyniwyd gan wefan y capel acw heddiw

Rhodd O Gilbert Roseline Mrs
Annwyl yng Nghrist,

Gall ein Harglwydd da bendithia chi, eich gwobrwyo am eich allan fynd a’ch yn dod i mewn trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Fy enw i yw Mrs Roseline Gilbert; Origin of Kuwait, i am briod â diweddar Mr William Gilbert. oedd yn gweithio gyda Kuwait llysgenhadaeth yma yn Ivory Coast am naw mlynedd cyn iddo farw yn y flwyddyn 2008.

Rydym yn briod am un mlynedd ar ddeg heb blentyn. Bu farw ar ôl salwch byr sy’n para am bedwar diwrnod yn unig. Cyn ei farwolaeth yr oeddem yn y ddau geni drachefn Cristnogol. Ers ei farwolaeth fi penderfynu peidio ag ailbriodi neu gael plentyn y tu allan i’m cartref priodasol y mae’r Beibl ei erbyn. Pan gafodd fy ngwr yn hwyr yn fyw iddo adael y swm o Dau filiwn bum can mil o ddoleri US ($ 2. 5 miliwn) mewn cyfrif ymddiriedolaeth yn gyffredinol gyda banc yma yn Abidjan, Côte d’Ivoire gorllewin Affrica, Yn ddiweddar, yn dilyn fy iechyd gwael fy meddyg dweud wrthyf bod fi na fyddai para am yr wyth mis nesaf o ganlyniad i ‘m broblem ganser.

Dywedodd wrthyf fod yn y 2 fis nesaf mae mynd i fod yn lledaeniad y canser hwn i fy esgyrn, ac nid wyf yn byw eto, yr un sy’n amharu ar y rhan fwyaf i mi yn fy salwch strôc. Wedi hysbys fy fi benderfynu amod i roi gronfa hon i eglwys Gristnogol, Unigol, a Sefydliad neu y gallai i yn gwybod ei angen ac a fydd yn defnyddio’r arian hwn y ffordd i am fynd i gyfarwyddo yma yn ôl dymuniad fy ngwr yn hwyr cyn ei marwolaeth.

Ar hyn o bryd, yr arian hwn yn dal i fod gyda’r banc. Yr wyf am y gronfa hon gael ei defnyddio mewn gweithgareddau gwaith rhyddhad yn hoffi, cymorth i deuluoedd pastors, cartrefi plant amddifad, llai breintiedig yn yr ysgolion cymdeithas ac Cristnogol, pobl dlawd yn eich yng nghanol a chadw i fyny o’r Eglwysi ac ar gyfer lluosogi gair Duw ac i ymdrechu bod y ty i Dduw yn cael ei gynnal.

Cymerais y penderfyniad hwn gan nad oes gennyf unrhyw blentyn a fydd yn etifeddu yr arian hwn ac mae fy ngwr pherthnasau nid ydynt yn Gristnogion a fi ddim eisiau fy ngwr ymdrechion i gael ei ddefnyddio gan unbelievers. Nid wyf am sefyllfa lle y bydd yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd annuwiol. Dyma pam dwi yn cymryd y penderfyniad hwn.

Gwnaeth y Beibl i ni ddeall bod “Gwyn ei fyd y llaw sy’n rhoddi”. Nid wyf yn ofni marwolaeth felly i yn gwybod ble i am fynd. Rwy’n gwybod bod fi wyf yn mynd i fod yn y fynwes yr Arglwydd. Exodus 14 vs 14 yn dweud bod “bydd y arglwydd frwydr yn fy achos a fi fydd yn cynnal fy heddwch” Nid fi dim angen unrhyw gyfathrebu dros y ffôn yn y cyswllt hwn oherwydd fy iechyd. Gyda Duw pob peth sydd bosibl.

Cyn gynted ag y fi fydd yn derbyn eich ateb i rhoi i chi y cyswllt y banc i chi gysylltu â nhw’n uniongyrchol ar gyfer trosglwyddo ymlaen. Byddaf hefyd yn cyhoeddi llythyr i chi awdurdod a fydd yn profi chi fel y buddiolwr presennol o fy arian. Yr wyf am i chi a’ch teulu i bob amser yn weddïo dros mi oherwydd yr arglwydd yw fy Mugail. Mae fy hapusrwydd yw bod fi yn byw bywyd Cristnogol yn deilwng. Pwy bynnag sy’n awyddus i wasanaethu yn rhaid i’r Arglwydd wasanaethu ef yn ysbryd a gwirionedd.

Os gwelwch yn dda bob amser fod yn weddigar bawb drwy eich bywyd, bydd oedi yn eich ateb yn rhoi i mi ddod o hyd ystafell mewn eglwys arall at y diben hwn yr un. Os gwelwch yn dda i mi y byddwch yn gweithredu yn unol â hynny gan fy mod yn Datgan yma. Bydd unrhyw oedi yn eich ateb yn rhoi i mi ddod o hyd ystafell yn berson arall at y diben hwn yr un. Os gwelwch yn dda fy sicrhau y byddwch yn gweithredu yn unol â hynny fel fi nodir yma. Yn gobeithio derbyn eich ateb.

Aros bendithio yn yr Arglwydd.

Yr eiddoch yn Nghrist
Gilbert Roseline Mrs,
Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-08-06 08:16:00

Best Archives on the NetThe Best Archives on the Net awards – re-purposing descriptive data.The Smithsonian example sounds very interesting and useful. So much for one-size-fits-all collections management solutions. Parhau i ddarllen

Traed Mawr: pethe’r Archif

pethe’r ArchifOriginally uploaded by traed mawrCriw cynhyrchu rhaglen newydd “diwylliant” S4C – pethe – yn recordio yn yr Archif Sgrin a Sain http://www.archif.com Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-02-26 22:40:00


Hwiangerdd dydd 13

Sion a Siân

Sion a Sian, oddeutu’r tan,
Yn bwyta blawd ac eisin man Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-02-14 12:06:00

Hwianderdd y dydd 12Gyrru i GaerGyrru, gyrru, gyrru i Gaer;I briodi merch y maer;Gyrru, gyrru, gyrru adre,Wedi priodi ers diwrnodie. Parhau i ddarllen

: Traed Mawr 2010-02-13 19:36:00

Hwiangerdd y dydd 11Sgwrs”Wel,” meddai Wil wrth y wal,Wedodd y wal ddim wrth Wil.. Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-02-13 19:36:00

Hwiangerdd y dydd 11Sgwrs”Wel,” meddai Wil wrth y wal,Wedodd y wal ddim wrth Wil.. Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-02-12 19:23:00

Hwiangerdd y dydd 10I’r YsgolMi af i’r ysgol fory,A’m llyfyr yn fy llaw;Heibio’r Castell Newydd,A’r cloc yn taro naw;Dacw mam yn dyfod,Ar ben y gamfa wen,”A rhywbeth yn ei barclod,A phiser ar ei phen.Mi af i’r ysgol fory,A’m llyfyr yn fy llaw,Heibio’r … Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-02-11 18:24:00

Hwiangerdd y dydd 9Medde Bibyn wrth Bobyn”A ddoi di i’r coed?” medde Bibyn wrth Bobyn,”A ddoi di i’r coed?” medde Richard wrth Robin,”A ddoi di i’r coed?” medde’r bachgen ei hun,”A ddoi di i’r coed?” medde nhw bod yg un.”Beth wnawn ni yno?” medde Bibyn… Parhau i ddarllen

: Traed Mawr 2010-02-10 19:50:00

Hwiangerdd y dydd 8Tarw corniogTarw corniog, torri cyrnau,Heglau baglog, higlau byglau;Higlau byglau, heglau baglog,Torri cyrnau tarw corniog.. Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-02-10 19:50:00

Hwiangerdd y dydd 8Tarw corniogTarw corniog, torri cyrnau,Heglau baglog, higlau byglau;Higlau byglau, heglau baglog,Torri cyrnau tarw corniog.. Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-02-10 19:38:00

Hwiangerdd y dydd 7Llong fy nghariadDacw long yn hwylio’n hwylus,Heibio’r trwyn, ac at yr ynys;Os fy nghariad i sydd ynddi,Hwyliau sidan glas sydd arni. Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-02-08 18:43:00

Hwiangerdd y dydd 6Y WylanY wylan fach adnebyddPan fo’n gyfnewid tywydd;Hi hed yn deg, ar aden wen,O’r mor i ben ymynydd. Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-02-07 15:50:00

Hwiangerdd y dydd 5 Y LleuadMae nhw’n dwedyd yn Llanrhaiad,Mai rhyw deiliwr wnaeth y lleuad;A’r rheswm am fod goleu drwyddo,Ei fod heb orffen cael ei bwytho. Parhau i ddarllen

: Traed Mawr 2010-02-07 15:50:00

Hwiangerdd y dydd 5 Y LleuadMae nhw’n dwedyd yn Llanrhaiad,Mai rhyw deiliwr wnaeth y lleuad;A’r rheswm am fod goleu drwyddo,Ei fod heb orffen cael ei bwytho. Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-02-04 16:18:00

Hwiangerdd y dydd 4I’r FelinDau droed bach yn mynd i’r felin,I gardota blawd ac eithin;Dau droed bach yn dyfod adra,Dan drofera, dan drofera. Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-02-03 11:38:00


Hwiangerdd y dydd 3

Pwsi meri mew

Pwsi mew, pwsi mew,
Lle collaist ti dy flew?
“Wrth gario tan
I dy modryb Siân,
Yng nghanol eira a rhew.”
Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-02-02 22:53:00

Hwiangerdd y dydd 2Si hei lwliSi hei-li-lwli, ‘r babi,Mae’r llong yn mynd i ffwrdd;Si hei-li-lwli, ‘r babi,Mae’r capten ar y bwrdd Parhau i ddarllen

: Traed Mawr 2010-02-02 22:53:00

Hwiangerdd y dydd 2Si hei lwliSi hei-li-lwli, ‘r babi,Mae’r llong yn mynd i ffwrdd;Si hei-li-lwli, ‘r babi,Mae’r capten ar y bwrdd Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-02-02 22:30:00

Hwiangerdd y dyddYr Ebol MelynMae gen i ebol melyn,Yn codi’n bedair oed,A phedair pedol arianO dan ei bedwar troed;Mi neidia ac mi branciaO dan y feinir wen,Fe reda ugain milldirHeb dynnu’r ffrwyn o’i ben Parhau i ddarllen

Traed Mawr: Traed Mawr 2010-01-25 20:06:00

Dave Berry, Film Historian1943 – 2010We received very sad news on Friday afternoon of the death of Dave Berry, the doyen of Welsh film, who worked tirelessly as Research Officer for the former Wales Film and Television Archive, and later the National S… Parhau i ddarllen