Archives: ubuntucymraeg

Ubuntu Cymraeg: Conky Manager

Un o dempledi Conky Manager yn rhedeg ar Linux Mint

Mae Conky Manager yn cynnig ffordd hawdd o gyflunio Conky heb orfod golygu ffeil .conky yn eich plygell cartref. Daw’r rhaglen gyda llwyth o dempledi parod ar gyfer Conky, a gellir gweld sgrinluniau o’r rhain ar waith ar wefan Webupd8.

Cyn gosod Conky Manager mae angen […]

Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Ubuntu Edge yn torri’r record am brosiect ariannu torfol

Y stori’n llawn ar wefan Technoleg y BBC.

Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Defnyddio Platfform Dysgu Hwb ar Linux

Y llynedd cyhoeddodd Leighton Andrews fwriad Llywodaeth Cymru i greu platfform dysgu digidol newydd i Gymru o’r enw Hwb. Mae’r Hwb yn weithredol erbyn hyn, ac yn defnyddio proffil Addysg Cymru ar iTunesU fel ffordd o gynnig mynediad at lawer o’r adnoddau. Does dim fersiwn Linux o iTunes ar gael, ac nid yw iTunes yn […]

Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Ubuntu ar gyfer tabled

Mark Shuttleworth yn cyhoeddi Ubuntu ar gyfer tabled.

Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Rheoli Raspberry Pi drwy VNC o beiriant Ubuntu

Dyma gyfarwyddiadau defnyddiol a hawdd i ddilyn am sut i redeg gweinydd TightVNC ar y Raspberry Pi, a chleient i’w reoli ar beiriant Ubuntu.

Rheoli Raspberry Pi o beiriant Ubuntu

Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Steam ar gyfer Linux

Mae’r cwmni sy’n gyfrifol am y platfform gêmau poblogaidd Steam wedi rhyddhau fersiwn beta o’i cleient ar gyfer Linux. Gellir ei osod yn rhad ac am ddim drwy lwytho pecyn .deb, a rhoi clec ddwbwl i’r pecyn hwnnw. Bydd Canolfan Meddalwedd Ubuntu yn gwneud y gweddill. Wedi mynd ati i greu cyfri ar Steam ewch […]

Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Raspberry Pi

Cyfrifiadur bach maint cerdyn credyd sy’n medru rhedeg fersiwn ysgafn o Linux yw’r Raspberry Pi. Cafodd ei ddatblygu’n wreiddiol er mwyn hybu dysgu rhaglennu cyfrifiadurol mewn ysgolion, ac mae ar gael am £25 yn unig.

Er mai bwriad addysgol oedd i’r Raspberry Pi, mae llawer o bobl wedi darganfod dulliau eraill o’i ddefnyddio. Mae’n rhedeg o […]

Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Pori’r we’n anhysbys gyda Tor

Dyma sut i osod a rhedeg pecynnau Tor a Vidalia ar gyfer cuddio eich cyfeiriad IP wrth bori’r we. Mae Tor yn gallu amddiffyn eich preifatrwydd drwy sicrhau nad oes modd i bobl sy’n gwylio’ch cysylltiad rhyngrwyd, gan gynnwys y cwmni sy’n darparu eich cysylltiad rhyngrwyd, wybod na chofnodi pa safleoedd yr ydych yn ymweld […]

Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Ubuntu 12.10

Cafodd fersiwn newydd o Ubuntu ei ryddhau ar Hydref 18, 2012. I uwchraddio i Ubuntu 12.10 agorwch y Rheolwr Diweddariadau a rhoi clec i Uwchraddio.

Cyflwyniad i Ubuntu | Beth sy’n newydd yn Ubuntu 12.10

Rheolwr Diweddariadau: Uwchraddio i Ubuntu 12.10

Rheolwr Diweddariadau: y broses uwchraddio

Ubuntu 12.10

Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Lansiwr Unity: arbrofi gyda OpenShot

Fideo byr sy’n arbrofi gyda OpenShot, Gimp a recordMyDesktop. Mae OpenShot yn defnyddio Blender i animeiddio’r teitlau.

Cerddoriaeth: Draw ar y Mynydd, Cleif Prendelyn, Record Hir Lleisiau. Ar gael yn rhad ac am ddim o wefan y Faner Newydd.

Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Llyfr Ubuntu yn rhad ac am ddim

Mae llyfr pdf newydd Getting Started with Ubuntu 12.04 ar gael nawr i’w lwytho’n rhad ac am ddim. Fel mae’r teitl yn awgrymu mae wedi ei dargedu at bobl sy’n dechrau defnyddio Ubuntu ac felly’n canolbwyntio ar dasgau cyffredin a dod yn gyfarwydd â’r penbwrdd. Gellir ei lwytho drwy Ganolfan Meddalwedd Ubuntu a bydd copi […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Gimp 2.8

Mae’r rhaglen golygu graffeg poblogaidd Gimp – ateb Linux i Photoshop – wedi rhyddhau fersiwn Gimp 2.8. O’r diwedd mae modd defnyddio Gimp fel rhaglen un ffenest, yn hytrach nag agor ffenestri gwahanol ar gyfer delweddau a dewislenni.

Fydd Gimp 2.8 ddim yn dod yn rhan o gronfeydd swyddogol Ubunu tan fersiwn 12.10. I lwytho Gimp […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Ubuntu 12.04

Fideo gan OMG Ubuntu sy’n amlinellu’r hyn sy’n newydd yn Ubuntu 12.04.

Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Llwytho rhaglenni BBC iPlayer

Mae rhaglen get-iplayer yn galluogi defnyddwyr Ubuntu i lwytho copi cadw MP4 o raglenni o wefan iPlayer BBC. I lwytho’r meddalwedd chwiliwch am get-iplayer yng Nghanolfan Meddalwedd Ubuntu –  bydd CMU yn sicrhau bod pecynnau eraill sydd angen i redeg y rhaglen yn cael eu llwytho hefyd.

Rhaglen llinell orchymyn yw get-iplayer, ac mae cyfarwyddiadau ar […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Dydd Mercher Du

Bydd llawer o wefannau ar gau ar ddydd Mercher, Ionawr 18 fel rhan o streic fyd-eang yn erbyn mesurau sy’n cael eu trafod gan Gyngres Unol Daleithiau’r America i gyfyngu ar ryddid ar y we.

Fe fyddai’r mesurau’n effeithio ar lawer o wefannau sy’n cael eu defnyddio gan bobl y tu fas i UDA, a’r gofid […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Canllaw gosod rhaglenni a meddalwedd

Er mwyn sicrhau bod gwybodaeth am bynciau pwysig ar gael yn hawdd, a’r wybodaeth honno’n gyfredol, dyma dudalen ar sut i osod meddalwedd ar Ubuntu. Gellir mynd ati drwy glicio’r ddolen Gosod Rhaglenni yn y ddewislen ar frig y blog.
Ma… Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Tynnu sgrînlun o ran o’r sgrîn

Ar Ubuntu a nifer o systemau gweithredu eraill mae bysell PrtSc yn tynnu sgrînlun o’r sgrîn gyfan. Os oes angen llun o ran o’r sgrîn mae’n rhaid agor Gimp i olygu’r sgrînlun, neu newid gosodiadau Gimp cyn tynnu’r sgrînlun. Mae estyniad Area Screenshot yn gwneud hyn yn hawdd drwy greu llwybr byr ar gyfer y […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Hacio’r Iaith 2012

Cynhadledd agored ar y we a thechnoleg sy’n rhoi’r cyfle i bobol i ddod i gyflwyno eu profiadau ac i ddysgu oddi wrth ei gilydd mewn awyrgylch braf, hamddenol a thrwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd cynhadledd 2012 yn cynnwys sesiwn dan arweiniad Mark Jones am gyfieithu Ubuntu ar Launchpad.

Adeilad Parry-Williams, Prifysgol Aberystwyth, ar benwythnos Ionawr […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Gpaste: rheolwr clipfwrdd Gnome

Mae Gpaste yn declyn defnyddiol sy’n arbed y defnyddiwr rhag gorfod symud yn ôl ac ymlaen rhwng ffeiliau yn copïo a gludo testun a delweddau. Gall fod yn arbennig o ddefnyddiol wrth gyfieithu, blogio neu olygu dogfennau testun.

Gpaste: rheolwr clipfwrdd Gnome

I osod Gpaste bydd angen copïo, gludo a gweithredu’r canlynol mewn terfynell fesul llinell.

sudo […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Clic dde yn Nautilus

Fel y rhan fwyaf o reolwyr ffenestri mae gan Nautilus ddewsilen clic dde sy’n cynnwys pethau fel dileu, creu plygell ayb, yn dibynnu ar y cyd-destun. Mae modd ychwanegu llawer mwy o ddewisiadau drwy lwytho Nautilus Actions Extra, pecyn o sgriptiau defnyddiol ar gyfer Nautilus.

I lwytho’r pecyn bydd angen copïo a gludo’r canlynol fesul llinell […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Swp brosesu delweddau gyda Converseen

Er bod modd defnyddio ImageMagick i drosi, addasu a phrosesu delweddau, nid yw defnyddio terfynell at ddant pawb. Mae Converseen yn rhaglen gyda rhyngwyneb graffegol sy’n defnyddio ImageMagick i wneud y gwaith. I’w osod copia, gludo a gweithredu’r canlynol mewn terfynell fesul llinell.

sudo add-apt-repository ppa:faster3ck/converseen
sudo apt-get update
sudo apt-get install converseen

Gwefan Converseen | Sgrînluniau

Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Defnyddio GNOME 3

Dyma ran gyntaf canllaw ar ddefnyddio Gnome 3.

Y peth cyntaf i wneud ar ôl gosod Gnome ar y system yw cychwyn Gnome Tweak Tool. Os nad yw ar y system yn barod gellir ei lwytho drwy: sudo apt-get install gnome-tweak-tool

Drwy ddefnyddio Gnome Tweak Tool mae modd rheoli llawer o Gnome, gan gynnwys:

Thema Gnome Shell
Thema eiconau
Thema […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Full Circle 55

Mae rhifyn 55 o Full Circle ar gael i’w lwytho’n rhad ac am ddim o fan hyn. Mae hefyd modd ei lwytho erbyn hyn o Ganolfan Meddalwedd Ubuntu, a bydd yn cael ei gadw yn /opt/fullcircle/issues/.
Mae’r cylchgrawn hefyd yn rhyddhau podledi… Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: GNOME 3

GNOME 3 yw penbwrdd diofyn Linux Mint 12, Fedora 16 a nifer o systemau gweithredu eraill. Mae’r penbwrdd yn hawdd i’w ddefnyddio, deniadol, cyflym, a chyfoes, ac yn integreiddio’n hawdd gyda gwasanethau fel Gmail a Calendr Google, Twitter, Facebook ayb. Gellir ei osod ar Ubuntu drwy agor Terfynell a chopïo a gludo’r gorchymyn hwn:

sudo apt-get […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Linux Mint a Gnome 3

Mae’n debyg mai Linux Mint, ac nid Ubuntu, yw’r fersiwn mwyaf poblogaidd o Linux erbyn hyn ar gyfer defnyddwyr newydd. Mae ffigyrau diweddar o wefan Distrowatch yn dangos cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sy’n dewis llwytho Mint, a hynny ar draul Ubuntu. Y prif reswm sy’n cael ei roi dros y newid hwn […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Skype ar Ubuntu

Mae Skype yn un o’r miloedd o raglenni sydd ar gael yn rhad ac am ddim ar Ubuntu. I’w osod agor Canolfan Meddalwedd Ubuntu a’i ddewis, a rho glec i’r blwch wrth Indicator Support for QT. Er mwyn sicrhau bod Skype yn cychwyn gyda’r system cer i dop eithaf dde’r penbwrdd, rho glec i Startup […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Ubuntu ar werth ar gyfrifiaduron yn siopau China

Cyhoeddodd Canonical bod dros 200 o siopau yn China yn bwriadu gwerthu cyfrifiaduron Dell gydag Ubuntu wedi ei osod arnyn nhw.
Ubuntu ar werth ar gyfrifiaduron yn China
Y stori’n llawn ar flog Canonical.
Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Cyfweliad gyda datblygwr Ubuntu 15 oed

Cyfweliad gyda Bilal Akhtar gan Jason Gerard DeRose ar Vimeo.
Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Tudalen Google Plus Ubuntu Cymraeg

Mae gan Ubuntu Cymraeg dudalen ar Google+. Os wyt ti’n defnyddio Google Plus ychwanega’r dudalen at dy gylchoedd neu ei dilyn.

Dyma rai tudalennau Linux eraill sy’n werth eu dilyn ar Google Plus:

Ubuntu | Sefydliad Meddalwedd Rhydd | OMG Ubuntu | Linux Journal | The Document Foundation (Libre Office) | Gnome

Mae hefyd modd i ti […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Rhifyn 54 o Full Circle

Mae rhifyn 54 o Full Circle ar gael i’w lwytho’n rhad ac am ddim o fan hyn. Mae’n cynnwys erthyglau ar ddefnyddio Python i raglennu, FreeMind, strategaeth cadw copi wrth gefn, Apt-Cache NG, defnyddio Ubuntu mewn busnes ac addysg, a th… Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Arbedwr Sgrîn yn Ubuntu 11.10

Er nad yw Ubuntu 11.10 yn cynnwys pecyn arbedwr sgrîn, mae’n broses hawdd i osod un. Ceir cyfarwyddiadau syml ar sut i wneud hyn ar flog liberiangeek.net.
Arbedwr Sgrîn Pacman ar Ubuntu 11.10
Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Sefyll dros yr hawl i osod meddalwedd rhydd

Mae cwmni Microsoft wedi cyhoeddi y bydd yn rhaid i wneuthurwyr sydd eisiau gosod logo cytunedd Windows 8 ar eu peiriannau ddefnyddio’r hyn sy’n cael ei alw’n “Secure Boot.” Mae’n debygol y bydd hyn yn arwain at weithredu cyfyngiadau bwtio mewn ffordd fydd yn atal y defnyddiwr rhag bwtio mewn i unrhyw system heblaw Windows.

Dim […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Defnyddio Minitube i wylio fideos Youtube

Os wyt ti eisiau gwylio fideos YouTube heb fynd i’r drafferth o agor porwr a phori gwefan YouTube defnyddia Minitube. Mae fersiwn Linux ar gael yn rhad ac a ddim o Ganolfan Meddalwedd Ubuntu, a fersiynau Mac a Windows ar gael o wefan Minitube. Mae Minitube yn cynnig opsiwn i lwytho copi cadw o’r ffeil […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: 5 peth i wneud ar ôl gosod Ubuntu 11.10

Canolfan Meddalwedd Ubuntu

Unwaith y byddi wedi gosod Ubuntu 11.10, mae’n werth ymuno gyda Fforwm Ubuntu cyn mynd ati i wneud y pethau canlynol:

1 Dysgu sut i ddefnyddio llwybrau byr Unity

Mae rhestr ddefnyddiol o lwybrau byr Unity ar wefan Tech Drive-in.

2 Dysgu sut i ddefnyddio Canolfan Meddalwedd Ubuntu

3 Gosod Ubuntu Restricted Extras

Drwy osod pecyn […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Uwchraddio i Ubuntu 11.10

Ubuntu 11.10 yw’r ail fersiwn o Ubuntu i ddefnyddio penbwrdd Unity yn ddiofyn. Cafodd ei ryddhau yn Hydref 2011, ac mae uwchraddio o 11.04 yn hawdd. Agor y Rheolwr Diweddariadau a rhoi clec i’r botwm sy’n cynnig yr opsiwn i uwchraddio, wedyn cer i wneud paned o de! Gall y broses gymryd hyd at 45 […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Beth sy’n newydd yn Ubuntu 11.10

Fideo gan OMG Ubuntu sy’n amlinellu’r hyn sy’n newydd yn Ubuntu 11.10. Rhyddhawyd Ubuntu 11.10 (Oneiric) ar ddydd Gwener, Hydref 14, 2011.

Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Diweddariad i Ffontiau Ubuntu

Mae Canonical wedi rhyddhau diweddariad i ffontiau Ubuntu, gan gynnwys ffont newydd Ubuntu Condensed. Gellir eu llwytho o font.ubuntu.com, a’u gosod drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar wiki Ubuntu.
Ffontiau Ubuntu yn LibreOffice Cymraeg
Ymateb i gwes… Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Firefox 7

Firefox 7
Mae Firefox 7 wedi cyrraedd Cronfeydd Meddalwedd Ubuntu. Dim ond i ti agor y Rheolwr Diweddariadau yn Ubuntu bydd yn cael ei osod ar dy gyfrifiadur. Mae rhyngwyneb FF7 ar gael yn y Gymraeg.
Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Y Cyfeiriadur Meddalwedd Rhydd

Ddoe cyhoeddodd y Sefydliad Meddalwedd Rhydd (SMRh) ei fod yn ail-lansio’r Cyfeiriadur Meddalwedd Rhydd. Mae hwn yn rhestru dros 6,500 o raglenni y gall unrhyw un sy’n defnyddio cyfrifiadur eu llwytho, eu defnyddio a’u rhannu. Lansiwyd y cyfeiriadur gwreiddiol dros ddegawd yn ôl, ond mae’r fersiwn ryddhawyd ddoe yn cynnwys llawer o bethau newydd sy’n […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Rhedeg Android ar Ubuntu

Android

Os wyt ti eisiau datblygu rhaglenni neu apps ar gyfer ffônau symudol neu liniaduron sy’n rhedeg system Android, neu eisiau gweld system Android ar waith, mae modd i ti lwytho Pecyn Datblygu Meddalwedd (SDK) Android ar Ubuntu.

Wedi i ti osod yr SDK, bydd angen mynd ati i ychwanegu platfform: Android 2.3 (Gingerbread) yw’r un […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Firefox 5 yn y Cronfeydd Meddalwedd

Mae Firefox 5 ar gael i’w lwytho a’i osod ar Ubuntu. Bydd yn llwytho’n awtomatig drwy’r Rheolwr Diweddariadau pan fyddi’n diweddaru pecynnau nesaf.
Firefox 5
Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Profi Diogelwch Rhwydwaith Diwifr

(Neu sut i gracio dy rwydwaith diwifr dy hun).

Rhwydweithiau Diwifr

Os wyt ti’n byw mewn ardal gweddol boblog bydd dewis o nifer o rwydweithiau diwifr ar gael ar dy liniadur pan fyddi’n mynd ati i gysylltu i dy rwydwaith dy hun. Bydd y rhan fwyaf o bobl wedi gweithredu rhywfaint o ddiogelwch drwy amgryptio’r cysylltiad, […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Tabiau Rhaglennig ar Firefox 4

Firefox 4 yw porwr diofyn Ubuntu 11.04. Yn ogystal â’r ffaith ei fod yn gyflym iawn ac ar gael yn y Gymraeg, mae rhai nodweddion newydd yn fersiwn 4 sy’n werth rhoi cynnig arnyn nhw. Un o’r rhain yw Tabiau Rhaglennig sy’n dy alluogi i gadw dy hoff wefannau fel Gmail ac Ubuntu Cymraeg ar […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Unity ac Ubuntu 11.04

Y ffordd orau o farnu os oedd penderfyniad Canonical i gynnwys Unity fel rhyngwyneb diofyn Ubuntu yn lle penbwrdd Gnome yn iawn yw i roi cynnig arno. Mae person sy’n uchel ei barch fel un o brif awduron gwefan OMG Ubuntu yn dweud:

“Mae’n wahanol iawn, ond dyw gwahanol ddim yn gyfystyr â gwael. Y peth gorau […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Band llydan symudol ar Ubuntu

Newydd ddechrau defnyddio dongle usb band llydan symudol ar Ubuntu 11.04. Yn y gorffennol byddai’n dipyn o risg i brynu dongle rhag ofn ei fod ddim yn gweithio ar Linux, ond yn ffodus mae’r dyddiau hynny wedi hen fynd.

Dim ond plygio’r dongle mewn i’r gliniadur, agor y rheolwr rhwydwaith, ychwanegu cysylltiad dan y tab Mobile […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Gosod Firefox 4 ar Ubuntu

Firefox 4 bydd porwr diofyn y fersiwn nesaf o Ubuntu (11.04) fydd yn cael ei ryddhau ar Ebrill 28, 2011. Os nad wyt ti’n bwriadu uwchraddio’n syth mae modd ei osod ar dy system gyfredol gyda’r gorchmynion hyn. Agor terfynell a chopio a gludo’r llinellau hyn un ar y tro.

sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/firefox-stable
sudo apt-get update
sudo apt-get […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Profi Ubuntu 11.04 ar Virtualbox

Er bod rhyw dair wythnos i fynd tan i Ubuntu 11.04 gael ei ryddhau mae modd ei brofi erbyn hyn ar Virtualbox. Mae sawl cofnod ar y blog hwn am sut i osod a rhedeg Virtualbox. Mae blog Chris Blunt yn cynnwys cyfarwyddiadau manwl am sut i weld Unity ar waith yn Ubuntu 11.04.

Cychwyn […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: 20 mlynedd o Linux

Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Dropbox ar Ubuntu

Mae Dropbox yn cynnig ffordd hawdd i rannu a chysoni ffeiliau pwysig rhwng cyfrifiaduron sy’n rhedeg Ubuntu neu system weithredu arall. Mae hefyd yn gweithio drwy raglennig ar iPod neu iPhone, a theclynnau sy’n rhedeg Android.

Ar ôl dilyn y ddolen Download, llwytho pecyn .deb o wefan Dropbox, a rhoi clec ddwbwl i’r ffeil bydd cleient […] Parhau i ddarllen

Ubuntu Cymraeg: Cysylltu Ubuntu gydag iPod Touch drwy SSH

Newydd ddod ar draws canllawiau syml sy’n esbonio sut i rannu ffeiliau rhwng Ubuntu ac iPod Touch drwy SSH. Un peth nid yw’r cofnod yn nodi yw ei bod yn werth newid cyfrinair gwraidd iPod Touch sydd wedi ei hacio drwy jailbreak o alpine i rywbeth mwy diogel. Mae gwefan Cydia yn esbonio sut i […] Parhau i ddarllen