Canlyniadau Chwilio: rygbi

BBC - Blog Vaughan Roderick: Yn Y Doc

Efallai eich bod chi’n credu fy mod yn berson anoracaidd braidd – ond nid fi yw’r gwaethaf yn Uned Wleidyddol y BBC!

Wrth i mi gyrraedd y gwaith heddiw roedd un o fy nghydweithwyr yn wen o glust i glust ac yn amlwg wedi ei gyffroi. Roedd ‘na sawl rhe… Parhau i ddarllen

BBC - Blog Vaughan Roderick: Gwlad! Gwlad!

Dyw e ddim yn orfodol i bob newyddiadurwr Cymreig ysgrifennu rhywbeth ynghylch Cwpan Rygbi’r Byd. Mae hi jyst yn ymddangos felly.

Peidiwch รข becso dydw i ddim am wneud rhyw sylwadau anwybodus ynghylch safon y chwarae. Pwynt bach arall sy gen i!

Pan … Parhau i ddarllen