Archives: visitsnowdonia

Ymweld ag Eryri: Pump o lynnoedd cudd Eryri

Mae nifer o lynnoedd cuddiedig yn cuddio mewn gwahanol rannau o Eryri. Faint o’r rhain allwch chi eu darganfod? Mae’r agosrwydd at ddŵr yn dod ac ymdeimlad o lonyddwch a serenedd, beth bynnag yw’r tywydd. Mae 2018 yn #BlwyddynYMôr yng Nghymru, ac mae’n ddathliad o’n hafonydd, ein rhaeadrau a’n llynnoedd yn ogystal â’r arfordir ei … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Pump o raeadrau mwyaf trawiadol Eryri

Mae Eryri yn adnabyddus am ei dirlun dramatig, a’r mynyddoedd yn arbennig. A ble cewch fynyddoedd, yn aml iawn cewch raeadrau hefyd! Dyma bump o raeadrau Eryri mae’n rhaid i chi eu gweld… Mae rhywbeth hudolus am raeadr. Hyd yn oed o bell, mae’r olygfa honno o ddŵr mynydd clir, crisialaidd yn tasgu yn wefreiddiol. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Dathlu Hedd Wyn

“Mam, gawn ni stori Hedd Wyn?” Wrth deithio lawr o Benmynydd, Môn i Sir Gâr yn  ystod saithdegau’r ganrif ddwethaf , erbyn cyrraedd Trawsfynydd mi roedd hi’n amser stopio wrth y cerflun yng nghanol y pentref  a chael picnic. Eistedd yn syllu ar y cerflun o Hedd Wyn a chael clywed y stori. Dw i’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: ‘King Arthur: Legend of the Sword’ – Ble i ddarganfod Arthur yn Eryri

Gyda dyddiad rhyddhau ‘King Arthur: Legend of the Sword’ yn prysur agosau, a 2017 yn #BlwyddynChwedlau yng Nghymru, roeddem yn meddwl dilyn arweiniad Visit Britain gan rannu gyda chi rai o’n hoff lefydd i ymweld â hwy ar drywydd i ddarganfod Arthur yn Eryri. Y ffilm mawr eleni ar gyfer selogion ffilmiau hanes a ffantasi … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Digwyddiadau yn Eryri yn ystod Pasg 2016

Mae’r clociau yn mynd ymlaen, mae’r dyddiau’n ymestyn, ac mae’r gwanwyn wedi cyrraedd o’r diwedd! Ond beth i’w wneud yn Eryri yn ystod gwyliau’r Pasg? Dyma restr o ddigwyddiadau a gynhelir yn Eryri yn ystod y Pasg 2016. Mae’n ymddangos fel ei fod wedi cymryd am byth, ond mae’r gwanwyn wedi cyrraedd o’r diwedd – … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Digwyddiadau yn Eryri yn ystod Pasg 2016

Mae’r clociau yn mynd ymlaen, mae’r dyddiau’n ymestyn, ac mae’r gwanwyn wedi cyrraedd o’r diwedd! Ond beth i’w wneud yn Eryri yn ystod gwyliau’r Pasg? Dyma restr o ddigwyddiadau a gynhelir yn Eryri yn ystod y Pasg 2016. Mae’n ymddangos fel ei fod wedi cymryd am byth, ond mae’r gwanwyn wedi cyrraedd o’r diwedd – … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Pum ffordd i #DodOHydI’chEpig yn Eryri

I ddathlu Blwyddyn o Antur Cymru, rydym yn edrych ar ffyrdd y gallwch #DodOHydI’chEpig yn Eryri. Sut fyddwch yn dod o hyd i un chi? Eleni mae Eryri Mynyddoedd a Môr yn dathlu dewis helaeth o brofiadau antur gwych Cymru, golygfeydd hardd a diwylliant unigryw drwy gymryd rhan yn Ymweliad Cymru “Blwyddyn o Antur” (felly … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Deg lleoliadau priodi gwych arall yn Eryri

Yr adeg hon o’r flwyddyn mae rhamant yn yr awyr … yn fwy hyd yn oed yn 2016 oherwydd ei bod  yn flwyddyn naid! Meddwl am briodi yn Eryri? Dyma ein canllaw i ddeg o leoliadau seremoni sifil gwych. Mae yna ddechrau romantaidd ychwanegol i’r flwyddyn hon, gyda tri dyddiad rhamantus yn agos iawn at … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Pum rheswm i garu y gaeaf yn Eryri

Byddech yn cael maddeuant am feddwl na all Eryri ond  gael eu fwynhau yn iawn yn yr haf; wedi’r cyfan, dyna pan fydd y tywydd yn debygol o fod yn well (yn ddamcaniaethol o leiaf!) Ond mae digon i’w garu am Eryri yn y gaeaf, hefyd – dyma ein pum prif reswm. Os mai’r unig … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Pum rheswm i garu y gaeaf yn Eryri

Byddech yn cael maddeuant am feddwl na all Eryri ond  gael eu fwynhau yn iawn yn yr haf; wedi’r cyfan, dyna pan fydd y tywydd yn debygol o fod yn well (yn ddamcaniaethol o leiaf!) Ond mae digon i’w garu am Eryri yn y gaeaf, hefyd – dyma ein pum prif reswm. Os mai’r unig … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

: Digwyddiadau Nadolig yn Eryri 2015

Fel pob amser, mae dwsinau o ddigwyddiadau Nadolig gwych yn digwydd yn Eryri yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr 2015. Ac fel erioed, ymddengys fod Nadolig yn cyrraedd ychydig yn gynt bob blwyddyn! Mae’r rhestr isod yn cynnwys ffeiriau crefft a bwyd, dangos ffilmiau, pantomeimiau, balet a llawer o ddigwyddiadau difyr eraill sy’n cael eu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Digwyddiadau Nadolig yn eryri 2015

Fel pob amser, mae dwsinau o ddigwyddiadau Nadolig gwych yn digwydd yn Eryri yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr 2015. Ac fel erioed, ymddengys fod Nadolig yn cyrraedd ychydig yn gynt bob blwyddyn! Mae’r rhestr isod yn cynnwys ffeiriau crefft a bwyd, dangos ffilmiau, pantomeimiau, balet a llawer o ddigwyddiadau difyr eraill sy’n cael eu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Cerdded i fyny’r Wyddfa

Ar ddiwrnod heulog ym mis Medi cymerodd bedwar ohonom daith i fyny’r Wyddfa. Dyma sut yr aeth … Roedd yn ddiwrnod gwych ar gyfer taith i fyny’r Wyddfa: llachar, heulog a chynnes, heb ormod o gwmwl i guddio’r golygfeydd bendigedig roeddem yn gwybod y byddem yn ei gael ar ôl i ni gyrraedd y copa. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Calan Gaeaf yn Eryri: beth sy’n digwydd yn 2015?

Mae’n adeg yna o’r flwyddyn unwaith eto! Chwilio am ddigwyddiadau Calan Gaeaf hwyliog yn Eryri ar gyfer 2015? Edrychwch dim pellach – mae digon yn mynd ymlaen! Mae Calan Gaeaf yma unwaith eto, ac eleni mae digon i’w wneud yn Eryri os ydych yn hoffi ddathlu’r diwrnod mwyaf erchyll y flwyddyn gyda’ch rhai bach. Darllenwch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Calan Gaeaf yn Eryri: beth sy’n digwydd yn 2015?

Mae’n adeg yna o’r flwyddyn unwaith eto! Chwilio am ddigwyddiadau Calan Gaeaf hwyliog yn Eryri ar gyfer 2015? Edrychwch dim pellach – mae digon yn mynd ymlaen! Mae Calan Gaeaf yma unwaith eto, ac eleni mae digon i’w wneud yn Eryri os ydych yn hoffi ddathlu’r diwrnod mwyaf erchyll y flwyddyn gyda’ch rhai bach. Darllenwch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Wyth cymeriad mewn hanes a llên gwerin gyda chysylltiadau i Eryri

Gwir neu chwedlonol, mae nifer o gymeriadau mawr sydd wedi chwarae rhan wrth lunio hanes Eryri a, thrwy estyniad, ei thirwedd. Dyma ond ychydig … Rydym i gyd yn gwybod bod tirwedd daearyddol Eryri wedi ei ffurfio gan ddigwyddiadau daearegol a ddigwyddodd filoedd o flynyddoedd yn ôl. Ond mae’r bobl sydd wedi byw yn Eryri … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Wyth cymeriad mewn hanes a llên gwerin gyda chysylltiadau i Eryri

Gwir neu chwedlonol, mae nifer o gymeriadau mawr sydd wedi chwarae rhan wrth lunio hanes Eryri a, thrwy estyniad, ei thirwedd. Dyma ond ychydig … Rydym i gyd yn gwybod bod tirwedd daearyddol Eryri wedi ei ffurfio gan ddigwyddiadau daearegol a ddigwyddodd filoedd o flynyddoedd yn ôl. Ond mae’r bobl sydd wedi byw yn Eryri … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Calon Eryri: pethau i’w gwneud yn Llanberis a Betws-y-Coed

Mae Llanberis a Betws-y-Coed yn ddau bentref sy’n eistedd yng nghanol Eryri. Nid ydynt yn leoedd mawr, ond maent yn sicr yn llawn gweithgareddau, fel mae ein rhestr o bethau i’w gwneud yn y ddau leoliad yn dangos! Mae Eryri yn llawn o fannau eang, agored, a dyna un o’r rhesymau i ymwelwyr – a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Calon Eryri: pethau i’w gwneud yn Llanberis a Betws-y-Coed

Mae Llanberis a Betws-y-Coed yn ddau bentref sy’n eistedd yng nghanol Eryri. Nid ydynt yn leoedd mawr, ond maent yn sicr yn llawn gweithgareddau, fel mae ein rhestr o bethau i’w gwneud yn y ddau leoliad yn dangos! Mae Eryri yn llawn o fannau eang, agored, a dyna un o’r rhesymau i ymwelwyr – a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Hanes byr iawn o Bentref Portmeirion

Cafodd Clough Williams-Ellis, creawdwr Portmeirion, ei eni yn 1883 ac adeiladwyd Pentref Portmeirion mewn dau gam: rhwng 1925 a 1939, ac o 1954 i 1976. Mae’r canlynol yn hanes byr iawn o’r pentref Eidalaidd sydd yn annwyl gan bobl leol ac ymwelwyr o bob cwr o’r byd. Roedd Pentref Portmeirion yn freuddwyd Clough am fwy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Hanes byr iawn o Bentref Portmeirion

Cafodd Clough Williams-Ellis, creawdwr Portmeirion, ei eni yn 1883 ac adeiladwyd Pentref Portmeirion mewn dau gam: rhwng 1925 a 1939, ac o 1954 i 1976. Mae’r canlynol yn hanes byr iawn o’r pentref Eidalaidd sydd yn annwyl gan bobl leol ac ymwelwyr o bob cwr o’r byd. Roedd Pentref Portmeirion yn freuddwyd Clough am fwy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Deg peth i’w gwneud yn ac o gwmpas Tywyn

Mae Tywyn yn dref glan môr yn Eryri, yn boblogaidd fel cyrchfan wyliau a sylfaen gwych ar gyfer archwilio rhannau deheuol y rhanbarth. Dyma ddeg o bethau i’w gweld a’u gwneud pan fyddwch yn ymweld aThywyn. Efallai ei fod yn dref glan môr bychan, ond mae gan y dref hanesyddol yma lawer i’w gynnig. Mae … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Deg peth i’w gwneud yn ac o gwmpas Tywyn

Mae Tywyn yn dref glan môr yn Eryri, yn boblogaidd fel cyrchfan wyliau a sylfaen gwych ar gyfer archwilio rhannau deheuol y rhanbarth. Dyma ddeg o bethau i’w gweld a’u gwneud pan fyddwch yn ymweld aThywyn. Efallai ei fod yn dref glan môr bychan, ond mae gan y dref hanesyddol yma lawer i’w gynnig. Mae … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Diwrnodau allan i’r teulu mewn atyniadau addysgol Eryri

Mae haf llawn o gestyll tywod, nofio a hufen iâ yn freuddwyd pob plentyn. Ond os, fel rhiant, ydych am gynnwys rhai atyniadau addysgol yn eich taith gwyliau’r haf, mae’r erthygl hon ar eich cyfer chi! Mae meddyliau ifanc fel sbwng, yn sugno gwybodaeth newydd yn frawychus o sydyn. Beth am gymryd mantais pan fyddwch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Diwrnodau allan i’r teulu mewn atyniadau addysgol Eryri

Mae haf llawn o gestyll tywod, nofio a hufen iâ yn freuddwyd pob plentyn. Ond os, fel rhiant, ydych am gynnwys rhai atyniadau addysgol yn eich taith gwyliau’r haf, mae’r erthygl hon ar eich cyfer chi! Mae meddyliau ifanc fel sbwng, yn sugno gwybodaeth newydd yn frawychus o sydyn. Beth am gymryd mantais pan fyddwch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Digwyddiadau gwyliau ysgol yn Eryri, yr haf 2015

Mae gan  Eryri atyniadau a gweithgareddau llawn dop. Ac yn yr haf,mae llwyth o ddigwyddiadau gwych i’r teulu i gyd hefyd! Felly os ydych chi’n ymweld ag Eryri yn ystod gwyliau’r ysgol gyda’r teulu yn ystod yr haf, mae digon i edrych ymlaen at … Mae cymaint i’w weld a’i wneud yn Eryri trwy gydol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Digwyddiadau gwyliau ysgol yn Eryri, yr haf 2015

Mae gan  Eryri atyniadau a gweithgareddau llawn dop. Ac yn yr haf,mae llwyth o ddigwyddiadau gwych i’r teulu i gyd hefyd! Felly os ydych chi’n ymweld ag Eryri yn ystod gwyliau’r ysgol gyda’r teulu yn ystod yr haf, mae digon i edrych ymlaen at … Mae cymaint i’w weld a’i wneud yn Eryri trwy gydol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Sul y Tadau yn Eryri: syniadau gwych ar gyfer pob math o dad!

Beth bynnag yw diddordebau a hobiau eich tad, mae yna atyniad neu weithgaredd yn Eryri ar ei gyfer o yn unig! Dyma rai syniadau ar gyfer diwrnodau hwyl allan i dadau yn Eryi ar Sul y Tadau hwn. Os ydych yn chwilio am wledd wych ar gyfer Dad Sul y Tadau hwn, beth am daith … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Sul y Tadau yn Eryri: syniadau gwych ar gyfer pob math o dad!

Beth bynnag yw diddordebau a hobiau eich tad, mae yna atyniad neu weithgaredd yn Eryri ar ei gyfer o yn unig! Dyma rai syniadau ar gyfer diwrnodau hwyl allan i dadau yn Eryi ar Sul y Tadau hwn. Os ydych yn chwilio am wledd wych ar gyfer Dad Sul y Tadau hwn, beth am daith … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Deg peth i’w gweld a’u gwneud yn ac o amgylch Dyffryn Dysynni

Mae Dyffryn Dysynni yn rhan brydferth o Eryri, yn dilyn Afon Dysynni o’i tharddiad yn Llyn Talyllyn i lawr i Fae Ceredigion. Mae hefyd yn lleoliad ar gyfer y Trailfest Dysynni, digwyddiad rhedeg oddi ar y ffordd poblogaidd sydd yn cymeryd lle ym mis Mehefin. Mae Canol Mehefin yn amser gwych i ymweld ag Eryri. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Deg peth i’w gweld a’u gwneud yn ac o amgylch Dyffryn Dysynni

Mae Dyffryn Dysynni yn rhan brydferth o Eryri, yn dilyn Afon Dysynni o’i tharddiad yn Llyn Talyllyn i lawr i Fae Ceredigion. Mae hefyd yn lleoliad ar gyfer y Trailfest Dysynni, digwyddiad rhedeg oddi ar y ffordd poblogaidd sydd yn cymeryd lle ym mis Mehefin. Mae Canol Mehefin yn amser gwych i ymweld ag Eryri. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Tair ffordd gall teuluoedd fwynhau heulwen y gwanwyn yn Eryri

Mae Eryri yn wyrdd drwy gydol y flwyddyn, diolch i’r glaw rydym yn cwyno gymaint amdano! Ond mae yn codi i fywyd yn ystod y gwanwyn, felly dyma rai syniadau ar gyfer mwynhau’r heulwen y gwanwyn yn Eryri. Er ein bod yn hoffi cwyno fod “gormod” o law yn Eryri, mae gan y tywydd gwlyb … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Tair ffordd gall teuluoedd fwynhau heulwen y gwanwyn yn Eryri

Mae Eryri yn wyrdd drwy gydol y flwyddyn, diolch i’r glaw rydym yn cwyno gymaint amdano! Ond mae yn codi i fywyd yn ystod y gwanwyn, felly dyma rai syniadau ar gyfer mwynhau’r heulwen y gwanwyn yn Eryri. Er ein bod yn hoffi cwyno fod “gormod” o law yn Eryri, mae gan y tywydd gwlyb … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Pawb ar fwrdd llong Eryri!!!

Gyda yo-ho-ho a photel o rym, croeso ar fwrdd y Llong dda Eryri! Gadewch y tir ffyddloniaid gartref ac archwyliwch atyniad dyfrol Eryri: o syrffio i bysgota, tonfyrddio i rafftio dŵr gwyn, efallai y byddwch yn synnu faint o hwyl dyfrllyd gallwch gael yn Eryri! Mae Sioe Gychod Cymru Gyfan (Mai 08-10, Pwllheli) yn ffordd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Y triathlon dewis a chymysgu Eryri

Os yw meddwl am gymryd rhan mewn triathlon go iawn yn gadael i chi allan o wynt, ond hoffech chi gymryd rhan mewn amgen (ac yn llai egniol) hwyl, gallech bob amser fynd ynghyd â  ffrindiau a chreu un eich hun. Dyma sut i wneud hynny, yn Eryri. Nid yw cystadlu mewn triathlon i’r gwan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Y deg lle mwyaf ffotogenig yn Eryri

Gellid dadlau bod y cyfan o Eryri yn ffotogenig – a byddem yn tueddu i gytuno! Ond pa lefydd mae ymwelwyr yn credu yw’r mwyaf ffotogenig? Darllenwch ymlaen i gael gwybod … Mae Eryri yn freuddwyd i ffotograffydd. Gyda’i gadwyn o fynyddoedd anwastad, bryniau, dyffrynnoedd ffrwythlon ac arfordir 200 milltir, mae cyflenwad diddiwedd o gefnlenni … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Eryri i bobol sydd yn mwynhau bwyd: Deg lle i Brynu cynnyrch blasus Eryri

Mae rhai pobl yn hapus i fynd ar wyliau heb roi llawer o feddwl i’r hyn y byddant yn ei fwyta a ble mae’n dod. Ond os ydych yn mwynhau bwyd, mae ymweliad ag Eryri yn llawenydd pur… Mae’n bosib nad ydych erioed wedi rhoi llawer o feddwl i’r pwnc o’r bwydydd a’r diodydd sy’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Dilyn Ffordd y Pererin Yn Eryri

Mae rhan fwyaf o bobl yn gwybod na Dewi Sant yw nawddsant Cymru, sy’n cael ei anrhydeddu pob blwyddyn ar Ddydd Gŵyl Dewi, 1 Mawrth. Ond oeddech chi’n gwybod fod yr ynys fechan mor ysbrydol fel roedd tair pererindod iddi yn gyfartal ac un i Rufain? Sut y gwnaeth ynys fechan ar flaen Penrhyn Llyn, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Pum ffordd hwyliog o gadw’n iach yn Eryri yn y Gaeaf

Wedi mwynhau gormod adeg y Nadolig, dim awydd ymarfer corff neu yn ei chael yn anodd i feddwl am ffyrdd o gadw’n heini sy’n llawn hwyl? Edrychwch ddim pellach nag Eryri, lle yr unig gyfyngiad i gael hwyl wrth i chi ymarfer corff yw eich dychymyg! Nid yw mynd i’r gampfa yn paned o de … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Deg o Atyniadau Eraill yn Eryri sydd yn Agored yn y Gaeaf

Gobeithio cael dihangfa ar ôl y Nadolig a’r holl firi, ond ddim yn siŵr beth sydd yn agored yn Eryri yn ystod misoedd y gaeaf? Byddai’n syniad ichi edrych ar ein rhestr hwylus i gael ychydig o syniadau! Un o’r prif bethau y mae ymwelwyr yn eu mwynhau yn Eryri yw’r ffaith fod digon o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Digwyddiadau’r Nadolig yn Eryri 2014

Mae’r Nadolig yn Eryri yn golygu rhaglen llawn hwyl o ddigwyddiadau Nadoligaidd, ar hyd a lled y rhanbarth, ar gyfer y teulu i gyd. Fel y gwnaethom y llynedd, byddwn yn rheolaidd yn diweddaru’r post hon pryd bynnag digwyddiadau Nadolig Eryri newydd yn cael eu darganfod. Os ydych chi’n trefnu digwyddiad Nadolig yn Eryri ac yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Calan Gaeaf yn Eryri : Deg o Weithgareddau Arswydus i Blant

Os ydych chi’n dod draw i Eryri yn ystod hanner tymor mis Hydref, sut allwch chi gadw’r plantos yn hapus gydag ychydig o hwyl Calan Gaeaf? Dyma ddeg o awgrymiadau. Mae’r clociau wedi mynd yn ôl, mae’r nosweithiau yn byrhau, a chyn bo hir bydd hi’n Nadolig unwaith eto. Yn y cyfamser, fodd bynnag, mae’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Eryri i Ddechreuwyr: Pedwar o Bethau Gwerth eu Gwybod am Eryri

Os ydych chi’n cynllunio eich ymweliad cyntaf i Eryri, beth allwch chi ei ddisgwyl? Yn yr erthygl hon gallwn gael gwared o rai mythau am yr ardal, ac egluro pam yr ydym yn ymfalchïo mewn gŵr na fu efallai erioed yn bodoli. Eryri: tir y dreigiau, injans stêm sy’n gallu siarad, bwyta llawer iawn o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Deg o Bethau y Gallwch eu Gwneud yn Eryri yn Rhad ac am Ddim

Os ydych chi’n argyhoeddedig y bydd ymweliad ag Eryri yn gostus, byddwch yn sicr o gael syrpreis bach dymunol… yn wir, mae ‘na ddigon o bethau y gallwch eu gwneud yno heb dalu’r un geiniog! Dyma ddeg o syniadau cyntaf i roi blas ichi. Byddech yn cael maddeuant am feddwl bod ymweld ag atyniadau yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Drysau Agored: Dathlu Pensaernïaeth Eryri

Os oes gennych ddiddordeb mewn hanes, ni allai mis Medi fod yn well mis ar gyfer ymweld ag Eryri. Bob blwyddyn, mae mis Medi yn nodi mis ‘Drysau Agored’, a bydd mwy na 50 o adeiladau hanesyddol yn agor eu drysau i’r cyhoedd. Ym mhob rhan o Eryri ceir cannoedd o enghreifftiau o bensaernïaeth ddiddorol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Deg o Lynnoedd Harddaf Eryri

Mae llynnoedd Eryri yn ddelfrydol ar gyfer pob math o weithgareddau, megis pysgota, hwylio neu hamddena a mwynhau’r golygfeydd ysblennydd. Gormod o ddewis? Dyma ein harweiniad i ddeg o lynnoedd harddaf Eryri. Lle ceir mynyddoedd, ceir llynnoedd hefyd. Mae gan Eryri nifer fwy na’r cyffredin o’r rhain: yn wir mae ganddi ugeiniau ohonynt. Ond sut … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Pum Traeth Sy’n Croesawu Teuluoedd yn Eryri

Mae’r rhan fwyaf o blant wrth eu boddau ar y traeth – ond os ydych eisiau diwrnod allan i’r teulu ar lan y môr mae’n golygu sicrhau ymlaen llaw bod cyfleusterau da ar gael, er enghraifft digon o le parcio, toiledau a digon o leoedd bwyta. Os yw ymchwil o’r fath yn swnio’n waith caled, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Eryri i Rai Nad ydynt yn Chwarae Golff

Teithio gyda golffwyr ond yn casau’r syniad o wyliau golffio? Peidiwch â phoeni – mae gan Eryri ddigon ar eich cyfer! Rydyn ni i gyd wedi cael y profiad annifyr o fynd ar wyliau gyda grŵp o ffrindiau neu aelodau’r teulu, lle mae gan rai o’r grŵp ddiddordeb mawr mewn un gweithgaredd nad oes gan … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Deg Gweithgaredd Tywydd Gwlyb yn Eryri

Nid yw tirwedd mor wyrdd ag Eryri yn dod heb bris… ie, yr hen law Cymreig wrth gwrs! Ond peidiwch â phoeni os bydd y nefoedd yn agor yn ystod eich ymweliad, gan fod digon o ffyrdd o gael hwyl – beth bynnag fo’r tywydd! Rydym wedi siarad o’r blaen am bethau i’w gwneud yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Canllaw Mynychwyr Gwyliau Cerddoriaeth i Weithgareddau’r Haf yn Eryri

Bob haf mae rhai sy’n hoffi cerddoriaeth yn heidio i Eryri i fwynhau’r llu o wyliau cerddoriaeth sydd yn yr ardal. Ond pa weithgareddau eraill sydd ar gael yn y cyffiniau os ydych chi’n bwriadu aros ychydig mwy? Rock, blues, gwlad, indie – beth bynnag fo’ch oedran a’ch chwaeth gerddorol, ceir dewis ardderchog o wyliau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen