Archives: WHH

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Pobl Aberteifi 2

Arthur Clougher (1864–1932) Gwerthwr papur newydd, llyfrau a nwyddau papur , 18 Stryd Fawr. Cynghorydd ar Gyngor y Dref. Maer yn 1901–02 a 1916–17. Byw yn Brooklands, Pendre. John Daniel (1861–1923) Gwerthwr dodrefn yn 19 Stryd Fawr. Cynghorydd ar Gyngor y Dref. Maer 1904–05, 1914. Gwarcheidwad y Tlodion (c.1912). Picton G. Davies (1885–1970) Gwerthwr nwyddau […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Pobl Aberteifi 1

William Pritchard Adey (1915–1987) Newyddiadurwr ar y Teifi-seid. Bardd. Cyhoeddodd Look to the Hills, 1982. Ysg. adran garddio Sioe Amaethyddol Aberteifi a’r cylch. Ysg. Cymdeithas Gwarchod Pysgotwyr Rhwyd y Teifi. Byw yn Stryd yr Eglwys ac wedyn Bron-y-dre. Thomas F. Baldwin (1880–1935). Yn wreiddiol o Plymouth. Daeth i Aberteifi tua 1910. Yn gyfrifol am siop […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Pobl Aberteifi 1

William Adey(m. 1983)Lisa Allen(1916–86)Thomas Baldwin (1880–1935)Evan Bowen (m. 1914)Roderic Bowen(1913–2001)Arthur Clougher(1864–1932)John Daniel(1861–1923)David G. Davies(m. 1906)Donald Davies(1920–1914)Picton DaviesVivian Edwards(m. 1980)Capt. Jam… Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Syffragét o Feidrfair?

A oedd menyw a chanddi gydymdeimlad â mudiad y syffragét yn byw yn Feidrfair ym 1911? Rwyf wedi bod yn casglu enwau pobl sy’n gysylltiedig ag Aberteifi ers amser (dros 20,000) ac erbyn hyn rwyf wedi cyrraedd cyfrifiad 1911. O dan y cofnod ar gyfer Palmyra, Feidrfair (tŷ sydd yn dal yno heddiw), wele’r canlynol: […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Pwy oedd Telynog?

Thomas Evans (TELYNOG; 1839–65) Cornel Lôn Eben, Aberteifi Amser maith yn ôl,  er i fi gerdded heibio’r gofeb yma sawl gwaith y dydd – doedd fawr o syniad gyda fi pwy oedd Telynog na Ossian Dyfed. Dyw’r plac ddim yn datgelu rhyw lawer. Dim hyd yn oed enw llawn y bobl. Yn ddiweddarach y sylweddolais […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Seremoni y Cyhoeddi a Gorseddu’r Archdderwydd ar Gae Chwarae Ysgol Uwchradd Aberteifi 29.6.2019

RHAGLEN Y SEREMONI Advertisements Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Aberteifi a’r Môr 2

Mae lleoliad daearyddol Aberteifi ar lan afon Teifi, sy’n llifo i Fae Ceredigion, Môr Iwerddon, yr Iwerydd a thu hwnt, yn golygu fod y môr wedi dylanwadu ar ei hanes erioed. Wrth bori drwy gofnodion claddu a darllen arysgrifau cerrig beddau y rhai a gladdwyd ym mynwent Eglwys y dref, mae’r cysylltiad yn un amlwg […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Aberteifi a’r Môr 1

Yn ôl tystiolaeth Dr J. Geraint Jenkins yn ei lyfr Maritime Heritage: the ships and seamen of Southern Ceredigion, Gomer, 1982: tudalen 111 “The port of Cardigan and, to a lesser extent, the riverside village of St. Dogmaels, developed into a very important shipbuilding centre and flourished tremendously, particularly during the first half of the […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Staff Ysgol y Bwrdd

  Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: 1950au: Hoci

1950, Hoci
Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: 1987: Ysgol Uwchradd Aberteifi

.@EmyrPenlan , ?, Iestyn Milton Jenkins, ? Tybed beth oedd yr achlysur? https://aberteifidrwyrcanrifoedd.wordpress.com/ysgol-uwchradd-aberteifi-1898-2018/ https://cardiganthroughtheages.wordpress.com/cardigan-county-school-1898-2018/ Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: 1996

1996
Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: 1970au: Merched y Canteen

https://aberteifidrwyrcanrifoedd.wordpress.com/ysgol-uwchradd-aberteifi-1898-2018/ Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Adroddwyr o fri

https://aberteifidrwyrcanrifoedd.wordpress.com/ysgol-uwchradd-aberteifi-1898-2018/ Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Ysgol Uwchradd Aberteifi 1898–2018

Cynhaliwyd arddangosfa blwyddyn neu ddwy nôl er mwyn codi arian ar gyfer gwella cyfleusterau’r gymnasiwm. Mae’r casgliad sy’n cynnwys dros 200 o luniau nawr ar wefan: “Aberteifi drwy’r canrifoedd”. Diolch yn fawr iawn i KEITH LADD am ganiatâd i gynnwys deunydd o’i gasgliad anferth ar hanes Aberteifi. Diolch yn fawr Keith. Trefnwyd y lluniau fesul […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Saturday Night at the Black: adolygiad Lyn Ebenezer (Cambrian News 16 Maw 2017)

Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Saturday Night at the Black – Llyfr newydd

Saturday Night at the Black: Cardigan in the Swinging Sixties. Llyfr 183 o dudalennau; dros 100 o luniau, nifer mewn lliw, gan William H. Howells. Pris £10. Argraffwyd gan E. L. Jones, Aberteifi. ISBN 978 1 78280 7698 Odi Aberteifi a’r ardal yn barod am hwn? Mae’n stori ryfeddol! Y cefndir cychwynnol yw’r cysylltiad agos […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Blodwen

Llyfr newydd gan Idris Mathias: Dolbadau Press, 180 tudalen. £8.99. 1870 yw’r flwyddyn. Mae Blodwen Morgan yn ddeuddeg mlwydd oed ac yn gan mlynedd o flaen ei hamser. Dociau’r Mwldan ac afon yr Afon Teifi yw’r lle chwarae… Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Ysbrydion Aberteifi gan Idris Mathias!

Fanny a’u Clocs Atsain, Ysbryd y Traeth, Twm Ffagod, Ysgerbwd y Cei, Pwll Sgrechh – ma’ nhw i gyd ‘ma!   Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Llyfr newydd ar hanes Castell Aberteifi

Llyfr newydd 48 tudalen ar hanes Castell Aberteifi a chanllaw ar gyfer ymwelwyr i’r Castell – sydd ar agor erbyn hyn. Mae’r fersiwn Cymraeg ar y ffordd. Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Donald Davies (1920–30.12.2014)

Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Tommo! – swn mawr Aberteifi!

Stori anhygoel Tommo! heb anghofio Gippy Fanny, Harry ‘Krishna’ a sawl cymeriad arall! Prynwch gopi heddi cyn bo nhw’n gwerthu mas! Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Donato Nardiello, Pêl droediwr Rhyngwladol g. Aberteifi 9 Ebrill 1957

Mae Donato Nardiello newydd ymddeol fel swyddog gyda heddlu Gorllewin y Midlands. Roedd e’n arfer chware i Ddinas Coventry (1977–81). Gwisgodd crys Cymru dwywaith (19777). Ganed yn Aberteifi ar 9 Ebrill 1957. Bu’n byw yno am 6 mlynedd? Ond ble? Oes unrhywun yn cofio rhywbeth amdano neu’r teulu? Oes plac ar un o’r tai? Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Ceri Wyn yw Bardd y Gadair yn Eisteddfod Sir Gâr 2014

Ceri Wyn yn ennill y gadair yn Eisteddfod sir Gâr 2014 Y Beirniaid: Llion Jones, Alan Llwyd ac Idris Reynolds “Y mae Cadwgan yn llwyr haeddu Cadair Eisteddfod Sir Gâr” – Llion Jones Alan Llwyd ac Idris Reynolds “Mae Cadwgan y gynganeddwr hynod o fedrus, mae’n amlwg, ond methodd gyda’r awdl hon, yn fy marn […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Fflach o Ail Symudiad

LLYFR NEWYDD am hanes Richard a Wyn Jones a sefydlu Ail Symudiad! yn cynnwys CD am ddim! Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Papur Bro Newydd i Aberteifi!

Croeso i bapur newydd Y Dwrgi: papur bro i Aberteifi Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Llyfr newydd o hen luniau Aberteifi 6.6.2014

Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Sadwrn Barlys

  COFIWCH SADWRN BARLYS 26.4.2014 Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: 12 Chwe (1960) Mast ar gyfer teledu ‘piped’ ar Banc y Warin

12 1960 (Gwe.)  Gosod mast ar gyfer teledu ‘piped’ ar Banc y Warin. Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Ysbyty Aberteifi

RENEWED THREAT TO HOSPITAL For many years the people of Cardigan and district, who established for themselves a hospital to serve the area, have experienced concern over the future of the hospital they had created but which the state assimilated. Again and again assurances were sought – and given – that the status of the […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: 31 Rhagfyr (1983) Bon Marche wedi cau

31 1983 (Sad.) Bon Marche wedi cau. Pan agorwyd y siop yn 1907 “The support of the upper structure of the premises is by an iron girder weighing over five tons, which does away with all columns, and gives additional space internally. It is the first of its kind in Cardigan.” 31 1887 (Sad.)  Adroddiad […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: 30 Rhagfyr (1983) Ail Symudiad – cyngerdd olaf?

30 1983 (Gwe.) Ail Symudiad – cyngerdd olaf?  Blaendyffryn gyda Eryr Wen, Treiglad Perffaith a Datblygu. Erbyn hyn maent wedi atgyfodi. Hir oes i’r trydydd symudiad! Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: 29 Rhagfyr (1939) 146ed yn gadael Aberteifi am Landudno

29 1939 (Gwe.) 146ed yn gadael Aberteifi am Landudno ar gyfer rhagor o hyffordddiant.
Parhau i ddarllen