Archives: Wierdo

Wierdo: Griffin

Mae fi a f’annwylyd yn canlyn (ma’r gair na yn neud fi swnion hen) ers bron i wyth mlynedd. Gyda fi yn gosach i fy 30 na fy ugain (er, dim ond jesd abowt!), mana son wedi bod (gennyf i gan fwyaf) am briodi.Ers blynyddoedd bellach, ma’r yddyr half wedi … Parhau i ddarllen

Wierdo: Sgwrs ar stryd dre

(dre = Caernarfon i bobl nad ydynt yn dallt y dalldings)Dyma ni allan nôs Sadwrn dwetha am beint a coctêl neu ddau (da di coctêls llaeth gyda llaw – meddwi rwyn ond setlo’r stumog r’un pryd) ond odd rhaid cal chips (dim caws gwaetha’r modd) er mwyn … Parhau i ddarllen

Wierdo: Perryg

Sgin i’m pres achos mod i di prynu ty a ma’r yddyr hanner yn ddiwaith/gweithio’n rhan amser ac yn dymhorol.Ond dodd gin i byth bres eniwe rili nagodd?Ond ma’r busnas pres ma’n waeth pan dwi di prynu tŷ drws nesa i dafarn.Dio ddim yn unrhyw dafarn chwa… Parhau i ddarllen

Wierdo: Y cam nesaf

Unwaith mae rhywun yn cyrraedd rhyw oed, mae popeth yn dechrau digwydd yr un pryd. Mae PAWB yn cael ty yr un pryd, PAWB yn dyweddio ac yn priodi, PAWB yn cal babis.PAWB yn “tyfu fyny”.Ac i raddau, ma’ ‘na bwysau ar un i ddilyn y camau yma, yn eu trefn,… Parhau i ddarllen

Wierdo: Dal i fyny…eto

Dwi’n ymwybodol mod i wedi esgeuluso’r blog ma dros y flwyddyn dwetha, ymddiheuraf.Mae mis Ionawr yn gyffredinol amser i fyfyrio dros y flwyddyn a fu ac yn wir, dyna i chi flwyddyn!Ond wna i ddim o’ch diflasu chi gyda manylion.Ers blogio diwethaf, BIG … Parhau i ddarllen

Wierdo: Gorffen llyfr

Casgliad o eiriau/meddyliau, syth ar ôl gorffen llyfr

Dwi ddim yn hoffi gorffen llyfrau. Ma na dristwch mewn gorffen llyfr na all unrhyw eiriau eraill eu llenwi. Mae diwedd stori; boed yn un hapus, trist neu arall, yn wag.

Mae ‘na wastad rhyw godi c… Parhau i ddarllen

Wierdo: Gorffen llyfr

Casgliad o eiriau/meddyliau, syth ar ôl gorffen llyfr

Dwi ddim yn hoffi gorffen llyfrau. Ma na dristwch mewn gorffen llyfr na all unrhyw eiriau eraill eu llenwi. Mae diwedd stori; boed yn un hapus, trist neu arall, yn wag.

Mae ‘na wastad rhyw godi c… Parhau i ddarllen

Wierdo: Peirot

Pan yn y chweched ddosbarth, edrychais yn y drych rhyw fore braf o haf, a sylwais ddigon sydyn nad oeddwn i’n hafal. Roedd un ysgwydd yn wahanol i’r llall. Roedd na lwmp ar fy ysgwydd chwith.Wan ma’r gair lwmp yn gwneud i unrhywun banicio dydi? Dim ots… Parhau i ddarllen

Wierdo: Peirot

Pan yn y chweched ddosbarth, edrychais yn y drych rhyw fore braf o haf, a sylwais ddigon sydyn nad oeddwn i’n hafal. Roedd un ysgwydd yn wahanol i’r llall. Roedd na lwmp ar fy ysgwydd chwith.Wan ma’r gair lwmp yn gwneud i unrhywun banicio dydi? Dim ots… Parhau i ddarllen

Wierdo: Tai

Un o’r pethau gorau am fyw mewn pentref drud ydi pasio tai sydd ar werth, mynd adra, a gweld beth yw’r pris. £100,000 am apartment 1 llofft?! £140 am dŷ bler dau llofft reit yn ymyl y lôn?! Hahaha!Ond, wedyn, dwi ar y wefan gwerthu tai yndydw? Wnai… Parhau i ddarllen

Wierdo: Tai

Un o’r pethau gorau am fyw mewn pentref drud ydi pasio tai sydd ar werth, mynd adra, a gweld beth yw’r pris. £100,000 am apartment 1 llofft?! £140 am dŷ bler dau llofft reit yn ymyl y lôn?! Hahaha!Ond, wedyn, dwi ar y wefan gwerthu tai yndydw? Wnai… Parhau i ddarllen

Wierdo: Eira

Mi ydwi wedi treulio’r wythnos yma o eira yn cario fy eiddo (boed yn fag dros nos neu’n fwyd parti) ar slej ac yn ei lusgo ar fy ôl; Mae bod yn yr eira yn fy ngwneud yn hapus yn y ffordd symlaf bosib. Mae’n lot o hwyl ac yn lot o drafferth, mi wn hynn… Parhau i ddarllen

Wierdo: Eira

Mi ydwi wedi treulio’r wythnos yma o eira yn cario fy eiddo (boed yn fag dros nos neu’n fwyd parti) ar slej ac yn ei lusgo ar fy ôl; Mae bod yn yr eira yn fy ngwneud yn hapus yn y ffordd symlaf bosib. Mae’n lot o hwyl ac yn lot o drafferth, mi wn hynn… Parhau i ddarllen

Wierdo: Cowboi

Heddiw, dwi’n gowboi. Gyda fy nghrys/blows siec, fy denim a fy bŵts brown, dwi’n teithio o’r gorllewin gwyllt i’r gogledd ddwyrain, i’r eira i’r anhysbys. Fy nghart yw’r 6:02 o Fangor a mae’r awyr yn rhewi.Drws nesa i mi yn y cart mae bachgen rhu ifan… Parhau i ddarllen

Wierdo: Cowboi

Heddiw, dwi’n gowboi. Gyda fy nghrys/blows siec, fy denim a fy bŵts brown, dwi’n teithio o’r gorllewin gwyllt i’r gogledd ddwyrain, i’r eira i’r anhysbys. Fy nghart yw’r 6:02 o Fangor a mae’r awyr yn rhewi.Drws nesa i mi yn y cart mae bachgen rhu ifan… Parhau i ddarllen

Wierdo: Nadolig

Bob blwyddyn. Yr un peth bob tro. Tua’r adeg yma, mae fy nheimladau o gynwrf gogyfer â’r nadolig yn gorlifo ac yn troi’n restr o bethau hyfryd ar y blog. Nid oes dim wedi newid eleni.Dwi wrth fy modd gyda’r nadolig. Dwi’n hoffi’r oer pan mai fy mochau… Parhau i ddarllen

Wierdo: Nadolig

Bob blwyddyn. Yr un peth bob tro. Tua’r adeg yma, mae fy nheimladau o gynwrf gogyfer â’r nadolig yn gorlifo ac yn troi’n restr o bethau hyfryd ar y blog. Nid oes dim wedi newid eleni.Dwi wrth fy modd gyda’r nadolig. Dwi’n hoffi’r oer pan mai fy mochau… Parhau i ddarllen

Wierdo: y Fo

Ers i mi benderfynnu gwneud y blog ma fwy dienw (oni bai am y bobl sydd yn fy adnabod yn barod), dwi wedi galw fy nghariad yn f’annwylyd oherwydd fy mod i’n hoffi’r syniad o alw fo yr un peth bob tro fel ‘ch bod chi’n gwybod pwy dwi’n siarad amdano heb… Parhau i ddarllen

Wierdo: y Fo

Ers i mi benderfynnu gwneud y blog ma fwy dienw (oni bai am y bobl sydd yn fy adnabod yn barod), dwi wedi galw fy nghariad yn f’annwylyd oherwydd fy mod i’n hoffi’r syniad o alw fo yr un peth bob tro fel ‘ch bod chi’n gwybod pwy dwi’n siarad amdano heb… Parhau i ddarllen

Wierdo: Mi oedd hyfryd

Mae’n gwestiwn pwysig mae pawb yn meddwl amdano. Beth i gael fel pryd olaf, petai gennych chi’r cyfle i ddewis?Dwi’n hoffi’r stori tu ôl fy newis i, dwi’n licio’r ffaith fod na stori.Noson olaf un o’r coleg oedd hi, a pawb, yn amlwg wedi bod am beint … Parhau i ddarllen

Wierdo: Mi oedd hyfryd

Mae’n gwestiwn pwysig mae pawb yn meddwl amdano. Beth i gael fel pryd olaf, petai gennych chi’r cyfle i ddewis?Dwi’n hoffi’r stori tu ôl fy newis i, dwi’n licio’r ffaith fod na stori.Noson olaf un o’r coleg oedd hi, a pawb, yn amlwg wedi bod am beint … Parhau i ddarllen

Wierdo: Annwyd a cwyno

Am 2 o’r gloch nos Sadwrn/bore Sul, tra’n fwy meddw na sobor, mi oedd canu ar dop fy llais yn syniad o mor dda.”Pa mor ddoniol” neu geiriau o’r fath “fysa hi, swni’n colli’n llais ac yn methu gweiddi dydd Llun yn ysgol?!”Mi geshi annwyd ddydd Sul cynt,… Parhau i ddarllen

Wierdo: Annwyd a cwyno

Am 2 o’r gloch nos Sadwrn/bore Sul, tra’n fwy meddw na sobor, mi oedd canu ar dop fy llais yn syniad o mor dda.”Pa mor ddoniol” neu geiriau o’r fath “fysa hi, swni’n colli’n llais ac yn methu gweiddi dydd Llun yn ysgol?!”Mi geshi annwyd ddydd Sul cynt,… Parhau i ddarllen

Wierdo: All quiet on the bloggin front

Dwi’n ymddiheuro am y tawelwch. Fy esgus eto fyth yw diffyg ysbrydoliaeth. Ond, y tro hwn mae’r esgus yn glwyddau braidd.Dwi heb deimlo mor ysbrydioledig a hyn ers amser maith. Mi oedd y seidar yng ngwyl gwydir wythnos dwetha yn llawn syniada am ganeuo… Parhau i ddarllen

Wierdo: All quiet on the bloggin front

Dwi’n ymddiheuro am y tawelwch. Fy esgus eto fyth yw diffyg ysbrydoliaeth. Ond, y tro hwn mae’r esgus yn glwyddau braidd.Dwi heb deimlo mor ysbrydioledig a hyn ers amser maith. Mi oedd y seidar yng ngwyl gwydir wythnos dwetha yn llawn syniada am ganeuo… Parhau i ddarllen

Wierdo: Pethau bychain

Dim ond rhywbeth bychanDim digon, dim gwerthDim gymaint a ti’n haedduDdim yn berffaith, na’n brydferth.Cadw fo yn saff ond paid a’i guddiadNid ar silff y mae o fodNid ei golli na’i falu yw’r bwriadOnd ei ddangos a bod yn falchEfallai nad ydio’n euraidN… Parhau i ddarllen

Wierdo: Pethau bychain

Dim ond rhywbeth bychanDim digon, dim gwerthDim gymaint a ti’n haedduDdim yn berffaith, na’n brydferth.Cadw fo yn saff ond paid a’i guddiadNid ar silff y mae o fodNid ei golli na’i falu yw’r bwriadOnd ei ddangos a bod yn falchEfallai nad ydio’n euraidN… Parhau i ddarllen

Wierdo: Nostaljia

Dwi’n nostaljic weithia, am amser prifysgol yn bennaf. Ond wedyn mae’n pasio wrth ‘mi sylwi fod bywyd yn symud yn ei flaen a dwi dal yn gallu gwneud ffrindia, yfad a meddwi fel oeddwn i o’r blaen. A rwan ma’ gin i anturiaethau newydd o’m mlaen fatha cy… Parhau i ddarllen

Wierdo: Nostaljia

Dwi’n nostaljic weithia, am amser prifysgol yn bennaf. Ond wedyn mae’n pasio wrth ‘mi sylwi fod bywyd yn symud yn ei flaen a dwi dal yn gallu gwneud ffrindia, yfad a meddwi fel oeddwn i o’r blaen. A rwan ma’ gin i anturiaethau newydd o’m mlaen fatha cy… Parhau i ddarllen

Wierdo: Dim byd llawer

Beth mae rhywun fod i wneud gyda 6 wythnos o wyliau? Dydwi ddim yn cwyno plis peidiwch a chamddallt; dwi jesd ddim eisiau ei wastraffu!Dwi’n mynd ar wyliau am un ohonyn nhw, i ffrainc gyda 12 o’m ffrindiau. Felly dyna ni wythnos wedi mynd o’r 6 ac wyth… Parhau i ddarllen

Wierdo: Dim byd llawer

Beth mae rhywun fod i wneud gyda 6 wythnos o wyliau? Dydwi ddim yn cwyno plis peidiwch a chamddallt; dwi jesd ddim eisiau ei wastraffu!Dwi’n mynd ar wyliau am un ohonyn nhw, i ffrainc gyda 12 o’m ffrindiau. Felly dyna ni wythnos wedi mynd o’r 6 ac wyth… Parhau i ddarllen

Wierdo: Chwech Eiliad

5: Bochau’n cyffwrdd, geiriau’n disgyn, cwympo, o geg. Sisial geiriau’n suo, llais yn llonyddu. Eiliad yn tyfu, yn ymestyn i anfeidredd4: Bochau’n cochi dan anadl rhywun arall. Calon yn cyflymu, calon yn sdopio.3: Llygaid yn cwrdd a’r byd yn diflannu m… Parhau i ddarllen

Wierdo: Chwech Eiliad

5: Bochau’n cyffwrdd, geiriau’n disgyn, cwympo, o geg. Sisial geiriau’n suo, llais yn llonyddu. Eiliad yn tyfu, yn ymestyn i anfeidredd4: Bochau’n cochi dan anadl rhywun arall. Calon yn cyflymu, calon yn sdopio.3: Llygaid yn cwrdd a’r byd yn diflannu m… Parhau i ddarllen

Wierdo: Car

Pan ma’ pobl yn gofyn i mi pa fath o gar sydd gin i, dwi byth yn deall pam nad ydi “gwyrdd” yn ateb digonnol. Dyna fy ateb i yn syth bin bob tro – dyna ydi’r car i mi: gwyrdd. Pan aeth fi a mam i edrych am gar i mi ei brynu dwy flynedd yn ôl bellach, … Parhau i ddarllen

Wierdo: Car

Pan ma’ pobl yn gofyn i mi pa fath o gar sydd gin i, dwi byth yn deall pam nad ydi “gwyrdd” yn ateb digonnol. Dyna fy ateb i yn syth bin bob tro – dyna ydi’r car i mi: gwyrdd. Pan aeth fi a mam i edrych am gar i mi ei brynu dwy flynedd yn ôl bellach, … Parhau i ddarllen

Wierdo: Byw ar ben fy hun

Petawn i’n byw ar fy mhen fy hun mi fuaswn i’n dew iawn iawn. Mi fuasai’r ty yn lan iawn, mid fuaswn i wedi darllen pob llyfr yn y byd, mi fuaswn i’n sgwennu hydynoed mwy na dau flog (ac yn amlach na unwaith bob sul pys) a mi fuaswn i wedi gwylio pob c… Parhau i ddarllen

Wierdo: Byw ar ben fy hun

Petawn i’n byw ar fy mhen fy hun mi fuaswn i’n dew iawn iawn. Mi fuasai’r ty yn lan iawn, mid fuaswn i wedi darllen pob llyfr yn y byd, mi fuaswn i’n sgwennu hydynoed mwy na dau flog (ac yn amlach na unwaith bob sul pys) a mi fuaswn i wedi gwylio pob c… Parhau i ddarllen

Wierdo: Newid meddwl

Tydwi ddim yn mynd i’r eisteddfod eleni. Tydwi ddim yn gweld sut all yr eisteddfod fod yn well na llynedd. Hefyd, tydwi ddim eisiau campio yn maes B nac yn y maes carafanau a (er nad ydwi wedi gwneud dim ymchwil) dwi heb glywed am unrhywle arall i gamp… Parhau i ddarllen

Wierdo: Newid meddwl

Tydwi ddim yn mynd i’r eisteddfod eleni. Tydwi ddim yn gweld sut all yr eisteddfod fod yn well na llynedd. Hefyd, tydwi ddim eisiau campio yn maes B nac yn y maes carafanau a (er nad ydwi wedi gwneud dim ymchwil) dwi heb glywed am unrhywle arall i gamp… Parhau i ddarllen

Wierdo: Pres a gwario (rant)

A minna’n athrawes erbyn rwan, mae’r dyddiau o fod yn sdiwdant tlawd yn atgof hunllefys. Er gwaethaf hyn fodd bynnag, rwan fod gin i bres, mae’n ceisio dianc fyth a beunydd drwy dyllau yn fy mhocedi a fy nghyfrif banc.I ddechrau ma gena ni’r ffaith mai… Parhau i ddarllen

Wierdo: Pres a gwario (rant)

A minna’n athrawes erbyn rwan, mae’r dyddiau o fod yn sdiwdant tlawd yn atgof hunllefys. Er gwaethaf hyn fodd bynnag, rwan fod gin i bres, mae’n ceisio dianc fyth a beunydd drwy dyllau yn fy mhocedi a fy nghyfrif banc.I ddechrau ma gena ni’r ffaith mai… Parhau i ddarllen

Wierdo: Miwsic

Mae’r miwsic yn cychwyn ac yn sydun maer bobl feddw gysglyd o’ng nghwmpas yn cychwyn dawnsio. Mae cerddediad yn troin gamau cymleth yn swn y banjo a pawb fel petai nhwn canur gan sydd yn fy suo i a fi yn unig. Pawb iw gweld yn rhan or nodau ar mŵd yn… Parhau i ddarllen

Wierdo: Miwsic

Mae’r miwsic yn cychwyn ac yn sydun maer bobl feddw gysglyd o’ng nghwmpas yn cychwyn dawnsio. Mae cerddediad yn troin gamau cymleth yn swn y banjo a pawb fel petai nhwn canur gan sydd yn fy suo i a fi yn unig. Pawb iw gweld yn rhan or nodau ar mŵd yn… Parhau i ddarllen

Wierdo: Iwerddon

Mi oedd o’n syniad dddigon syml. Rygbi-Iwerddon-Pyb.Ond wrth sgwrs, doedd pethau ddim mor hawdd a hynny!Yn gyntaf, dwi’n athrawes. Mae hyn yn golygu tra roedd fy ffrindiau yn cyrraedd Dylun ddydd Iau, doeddwn i methu mynd tan ar ôl ysgol ddydd Gwener*… Parhau i ddarllen

Wierdo: Iwerddon

Mi oedd o’n syniad dddigon syml. Rygbi-Iwerddon-Pyb.Ond wrth sgwrs, doedd pethau ddim mor hawdd a hynny!Yn gyntaf, dwi’n athrawes. Mae hyn yn golygu tra roedd fy ffrindiau yn cyrraedd Dylun ddydd Iau, doeddwn i methu mynd tan ar ôl ysgol ddydd Gwener*… Parhau i ddarllen

Wierdo: Sgwennu

Pan oeddwn i’n fach mi oeddwn i eisiau bod yn fardd, fel taid. Mi oeddwn yn ysgrifennu “barddoniaeth” yn aml a roedd nain wrth ei bodd. Mi oedd bobl yn dweud wrthai eu bod yn dda, ac mi oeddwn i am fod mor enwog.Dwni ddim pa mor dda oeddwn i cofiwch, d… Parhau i ddarllen

Wierdo: Sgwennu

Pan oeddwn i’n fach mi oeddwn i eisiau bod yn fardd, fel taid. Mi oeddwn yn ysgrifennu “barddoniaeth” yn aml a roedd nain wrth ei bodd. Mi oedd bobl yn dweud wrthai eu bod yn dda, ac mi oeddwn i am fod mor enwog.Dwni ddim pa mor dda oeddwn i cofiwch, d… Parhau i ddarllen

Wierdo: Ty Bach twt

Dyma fi yn eistedd yn fy nhy bach twt. Wel, ein ty bach twt – mae f’annwylyd yn byw yma hefyd. Wel, ty bach twt rhywun arall ond deni’n cael ei rentio fo felly mae hynny ddigon da i mi.Dwin eistedd ar soffa lleder llwyd y gafwyd am ddim ond sydd yn gyf… Parhau i ddarllen

Wierdo: Ty Bach twt

Dyma fi yn eistedd yn fy nhy bach twt. Wel, ein ty bach twt – mae f’annwylyd yn byw yma hefyd. Wel, ty bach twt rhywun arall ond deni’n cael ei rentio fo felly mae hynny ddigon da i mi.Dwin eistedd ar soffa lleder llwyd y gafwyd am ddim ond sydd yn gyf… Parhau i ddarllen

Wierdo: Oinc Oinc

A finna wedi perswadio’n hun na imiwnedd isel i jyrms plant oedd gin i, dyma fi yn darllen am symtomau ffliw moch:unusual tiredness, aheadache, arunny nose, asore throat, ashortne… Parhau i ddarllen