Archives: Wilias

Llafar Bro: Pryderon iechyd yn dwyshau!

Ar dudalen flaen, a thu mewn i rifyn Medi Llafar Bro, cafwyd y newyddion diweddaraf gan Bwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Bro Ffestiniog, gan gynnwys torri’r newyddion syfrdanol y gall y fro fod yn ddi-feddyg ymhen 6 mis. Cafwyd adroddiad am y cyfarfod c… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Hud a lledr

Mi ges i gyfle i hel ychydig o eirin gwyllt wythnos yn ol, a hynny am y tro cyntaf ers tua 4 blynedd, oherwydd hafau hesb yn y safleoedd arferol. Damsons ydyn nhw; rhai melys, hyfryd, ar goeden wedi tyfu trwy wal gardd allan i’r gwyllt.

Wrth gwrs mi wnes i  rywfaint o jam, fel arfer, ond o’n i isio rhoi cynnig ar be mae rhai yn alw’n ‘fruit leather’ hefyd. 

A dyma fo:

Dilyn rysait Pam Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Fel huddug i botas

Mae llwyth o bethau wedi digwydd yn yr ardd a’r rhandir, ond rhwng pob peth, ches i ddim cyfle i’w cofnodi. Yn bennaf oherwydd hyn:

Nid y fi, ond Y Pobydd druan: wedi torri ei choes ar ymweliad a cherrig llithrig Pistyll Rhaeadr.

Oherwydd gwario (cyndyn, ond angenrheidiol) ar ddwy ffenast fawr a tho newydd ar y cwt, gwyliau adra oedd y cynllun eleni. Diwrnod ar Ynys Llanddwyn, un arall Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr – Awdl 1934- Ogof Arthur

Rhan o golofn Rhod y Rhigymwr, gan Iwan Morgan, o rifyn Gorffennaf 2014:

Bedwar ugain mlynedd i eleni, cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghastell Nedd. Dan
feirniadaeth J.T.Job, T. Gwynn Jones a J.J.Williams, dyfarnwyd y gadair am Awdl i ‘… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg- yr heddychwr Richard Roberts

Darn a ymddangosodd yn rhifyn Gorffennaf 2014.
Bwrw Golwg: Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro.

Celf- Lleucu Gwenllian Williams

A ninnau’n nodi cychwyn y Rhyfel Mawr eleni, mae’n briodol hefy… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: D’yn ni ddim yn mynd i Birmingham

Mae gen i aduniad ysgol ym mis Medi, a dwi’n edrych ymlaen i ddal i fyny efo cyd-ddisgyblion alltud, 40  30* mlynedd ar ol i bawb ddilyn llwybrau a gorwelion gwahanol.

Ond mynd a dod fydd y rhan fwyaf y noson honno: mi fydd yn hyfryd eu gweld yn ol yn y fro, fel gwennoliaid yn y gwanwyn. Ond mynd maen nhw drachefn.

Adar o’r unlliw: y Peiriannydd, y Warden, a’r Dyn X-ray, ar Faen Esgob

Mae’r Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Cnwd

Wedi bod rhwng cawodydd heno i nol pys a ffa ac ati o’r rhandir.

Y farchysgall ola’ hefyd, gan fod y blagur sydd ar ol yn bethau bychain i gyd, heblaw’r un sydd i’w weld ar orwel y Manod Bach yn y llun. Mae’r petalau piws wedi dechrau gwthio trwy gragen hwnnw rwan.

Cnwd o dunelli o ffa melyn a ffa dringo ar ei ffordd, nes bydd pawb wedi syrffedu eto! Ond heno, mi wnaeth y Pobydd goginio Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dathlu penblwydd Antur Stiniog

Darn o erthygl ymddangosodd yn rhifyn Gorffennaf 2014:

Ers sefydlu Antur Stiniog fel Menter Cymdeithasol yn 2007, dim ond ers 2 flynedd, Gorffennaf 2012, mae’r cwmni wedi bod yn masnachu, ac erbyn hyn yn cyflogi 19 o drigolion lleol trwy ei amryw weit… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Waw! Be ‘di hwn?

Yn wahanol i’w chwiorydd, does gan y Fechan ofn dim!

Yno i helpu gwella’r llwybrau ar y rhandir oedd hi i fod, ond roedd y llyffaint; a’r chwilod; a’r gloynod byw; a’r lindysyn anferthol yma, i gyd yn fwy diddorol!

Dwi wedi defnyddio’r llun yma o’r blaen. Gwalchwyfyn yr helyglys (elephant hawk-moth) ydi o: creadur doniol a rhyfeddol fel lindysyn, ond hardd iawn fel gwyfyn. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Jam a Jeribincs

Dwi wedi bod at fy nghlustiau mewn ffrwythau.

Mae’r rhewgell yn orlawn rwan, o gyrins cochion a chyrins duon. Roedd yn rhaid hel yr olaf o’r gwsberins, ac roedd hi’n amser hel llus eto. Mae’r cnwd olaf o riwbob yn galw am sylw hefyd, ond bydd yn rhaid i hwnnw aros lle mae o am rwan. Diolch i’r drefn mae dim ond fesul llond llaw mae’r mafon a’r mefus yn cochi yma.

 Mi fuodd hi’n farathon yma Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Pry’ garw

Mae’r haul ‘ma wrth fy modd i.
Do, bu’r rhandir yn sych am wythnos, a phawb yn gorfod cludo dwr yno, ond chlywch chi mo’na i’n cwyno am yr haul.

Gwyn ein byd

Yn ei sgil daw pryfetach wrth y fil i’r ardd, a hyd’noed y rhai sy’n achosi difrod fel y gloynod gwyn yn cael croeso acw. Wrth gwrs, mae rhai’n cael mwy o groeso nac eraill. Cafodd y Fechan a finna fodd i fyw wrth wylio nifer yn Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dal dy ddwr

Rhan o erthygl o rifyn Gorffennaf 2014:

Mae cryn brysurdeb a gweithgaredd ar safle trin dŵr Garreglwyd ar hyn o bryd. Llanast ofnadwy medd rhai; ac eraill yn holi be’ ar y ddaear sy’n digwydd yno? O chwilio a holi rhyw ‘chydig, daw’n amlwg bo… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Mor soffistigedig

Mi fues i’n chwilota’r we eto am ffyrdd o baratoi marchysgall, a mynd rownd a rownd nes drysu’n hun!

Yn y diwedd cwbl wnes i oedd eu berwi a’u bwyta efo olew, finag a mwstard. A mwynhau gweddillion y tatws cyntaf yn oer efo nhw, a llond dwrn o ffa melyn a phys am y tro cyntaf eleni hefyd.

Braf ydi cymryd diwrnod achlysurol o wyliau pan mae’r Pobydd a’r plant yn gweithio, ac yn yr ysgol! Cael Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Newydd -Elis o’r Nant

Mae ysgrifennydd Llafar Bro wedi bod yn brysur eto, ac ar Nos Lun, 21ain Gorffennaf, am 6.30 o’r gloch, bydd Vivian Parry Williams, a Gwasg Carreg Gwalch yn lansio’i gyfrol ddiweddaraf ‘Elis o’r Nant –Cynrychiolydd y Werin’, yn neuadd Sefyd… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia- cadw ieir yn y Rhiw!

Rhan o erthygl Steffan ab Owain, o rifyn Gorffennaf 2014, o’i gyfres am Rhiwbryfdir yn y 1950au:

Fel llawer un arall yn y Rhiw, bu fy nhad yn cadw ieir yn rhan isaf yr ardd gefn ac un o’r pethau sydd wedi aros yn fy nghof amdanynt  yw’r noson pa… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Hysbysebion Coll

Yn anffodus, diflanodd tair hysbyseb o rifyn Gorffennaf, wrth fynd trwy’r wasg. Dyma nhw:

<!–[if gte mso 9]>

800×600

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

CY
X-NONE
X-NONE

<![endif]–><!–[if gte mso 9]> Parhau i ddarllen

Llafar Bro: DOD YN ÔL

Rhan o dudalen flaen rhifyn Gorffennaf, gan Nesta Evans, Llan:

Stori anhygoel jwg fedyddio!Bu dathlu yn Eglwys Sant Mihangel.  Ddeng mlynedd yn ôl, bydd llawer ohonoch y cofio y torri i mewn a dwyn creiriau gwerthfawr a hanesyddol o’r eglwys ac ni… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Gwsberins

Yn wahanol i’r coed gwsberins yn yr ardd gefn, mae’r ddwy sydd ar y rhandir yn ffrwythlon iawn. Wel, maen nhw wedi cael eu plannu yn y ddaear fel y dylian nhw, tra bod y rhai yn yr ardd yn sownd mewn pwcedi bwyd defaid ers tair blynedd, yn dioddef diffyg lle i ymestyn gwraidd, a phrinder maeth a chwarae teg.

 A deud y gwir, mae’r rhai ar y rhandir yn gwegian dan bwysau’r ffrwyth, a’r Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Nythu

O dan ein trwynau, mae par o ditws mawr wedi nythu yn yr ardd gefn acw. Roedden ni wedi hen feddwl nad oedd dim byd yn dod i’r blwch eleni, gan bod titws tomos las fel arfer wedi hen nythu ynddo erbyn yr adeg yma o’r flwyddyn. Efallai bod y par yma wedi cael methiant mewn nyth yn rhywle arall yn gynharach…

Mae’r titws mawr dipyn mwy swil wrth fynd a dod i’r blwch. Ar flynyddoedd blaenorol, Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr- Morning Mêt!

Y golofn farddol, gan Iwan Morgan

Rhod y Rhigymwr: dyna enw’r golofn y bum yn ei rhedeg yn ‘Llais Ardudwy’ pan oeddwn yn byw yn nalgylch y papur hwnnw yn ystod y 1970au.

gwaith celf gan Lleucu G Williams

Ers i Rhian y Ddôl symud i fyw i Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Archif -Ar Wasgar

Cyfres o bigion o archif Llafar Bro, wedi eu dewis gan Pegi Lloyd Williams.

Y tro hwn, darn o Ebrill 1998 gan Eigra Lewis Roberts. Un o gyfres ‘Ar Wasgar’ gan awduron o Fro Ffestiniog oedd yn byw ym mhedwar ban Cymru.

Taith bum munud
 
Rhyw bum m… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Corn Gwlad

Rhannau o golofn ‘Newyddion Seindorf yr Oakeley’ o rifyn Mehefin

CYNGERDD COFFA EILIR
Yn gynharach eleni cynhaliwyd cyngerdd arbennig iawn yn Ysgol y Moelwyn i gofio’n annwyl am Eilir Morgan a fu farw’n frawychus o sydyn trwy ddamwain ychydig dros… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Ysbeidiau heulog

Hen dro ‘de. Llanast peldroed Lloegr ‘lly.
Na, ‘mond tynnu’ch coes! Mae’r holl beth yn ddoniol tu hwnt. Ond y malu llechi ailadroddus a rhencian dannedd hyd syrffed ar y teledu yn ddiflas tydi.

Baner Uruguay- llun Wikimedia

Dwi’n hoffi baner Uruguay, yn enwedig wsos yma.

Gan Gymru mae’r faner fwya trawiadol yn y byd wrth gwrs, ond pwy fysa ddim isio haul i’w cynrychioli nhw? Yn ol wicipedia, Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Deiseb ola’r Ysbyty Coffa…

Rhan o hanes diweddaraf ymgyrch Pwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Ffestiniog, o rifyn Mehefin:

Ddechrau’r mis, bu cynrychiolaeth o’r Pwyllgor Amddiffyn i lawr yng Nghaerdydd yn cyflwyno deiseb derfynol yr ardal hon dros adfer gwasanaethau iechyd hanfo… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Eisteddfodwyr lleol

Mae rhifyn Mehefin wedi cyrraedd, a hanes Llio yn hawlio lle teilwng ar y dudalen flaen.
Dyma ychydig o hanes ein eisteddfotwyr llwyddianus, mae’r hanesion yn llawn yn y papur:

Llawenydd o’r mwyaf i’r dyrfa fawr oedd yn bresennol ym Mhafiliwn E… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Archif- Trem yn ol

Cyfres o bigion o archif Llafar Bro, wedi eu dewis gan Pegi Lloyd Williams. Y tro hwn, darn o 1976 gan Gareth Jones.

Anghofia’ i byth!
Un o’r pethau casaf gen i yw ysgydwad llaw llipa, ddi-deimlad. Credais erioed bod y modd mae person yn ysgwyd l… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Mynd a dod

Dilyn fy nhrwyn yn yr ardd ar droad y rhod.

Digwyddodd, darfu…
Rhai o’r blodau gwanwyn efo ogla’ sydd wedi mynd tan y flwyddyn nesa eto:

Lelog fach. Syringa pubescens patula- ogla arbennig dan y lein ddillad!

Azalea felen- Rhododendron luteum -wedi’i chodi o goedwig leol. Llenwodd yr ardd efo arogl hyfryd tra parodd.

Banhadlen. Cytisus praecox, apricot gem. Llwyn bler a heglog, ond Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Maes y Magnelau

Arddangosfa Newydd Llys Ednowain

Bu lansiad o arddangosfa arbennig yn rhannol er mwyn cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf mewn bore coffi yn Llys Ednowain, Trawsfynydd  bore Gwener 25ain o Ebrill.  Maes y Magnelau yw teitl yr arddangosfa, sef cyfeiriad at y… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Yma o Hyd

Aeth hi bron yn ysgariad rhwng Blogger a fi, ond cael bai ar gam oedd yr hen dlawd.
Dwi wedi datrys dirgelwch y lluniau anweledig* ac felly heb lyncu mul efo’r blog!

Ges i ddiwrnod ar y rhandir heddiw, yn yr haul. A’r gwynt.

O’r diwedd, mi blannais i’r holl blanhigion sydd wedi bod yn sgrechian i gael eu traed yn rhydd o’r potiau bach yn yr ardd gefn. Ffa dringo, ffa melyn, pys, india-corn, Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Estyn am y brig

Adroddiad arolwg ESTYN yn gosod Ysgol y Moelwyn ar y brig yng Nghymru

Darn allan o rifyn Mai (gyda ma^n-addasiadau):

Mae disgyblion sy`n cael addysg yn Ysgol y Moelwyn, Blaenau Ffestiniog, yn cael llwyddiant ysgubol!

Dyma ddyfarniad adroddiad arol… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Colli lluniau

Yn anffodus, mae Blogspot yn colli lluniau* o hen gofnodion ar hyn o bryd. Os oes unrhyw un yn gwybod sut i ddatrys hyn, byswn yn ddiolchgar am gyngor!

Pry’ blodyn (pryf hofran) ydi hwn, Chrysotoxum arcuatum, ar ddeilen cyrins duon yn yr ardd gefn.

Mimic gwenynen feirch arbennig o dda, ond yn cael mwy o groeso yn yr ardd am ei fod yn bwyta llyslau (aphids).

Rwan ‘ta; lle aeth y lluniau Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dirgelwch Plac Bryn Llywelyn

Darnau allan o rifyn Mai 2014. 

Daeth y plac haearn hwn i olau dydd yn ddiweddar yn ystod y gwaith ar hen blasty Bryn Llywelyn yn Llan Ffestiniog wrth i’r cwmni lleol SEREN addasu’r lle yn westy arbenigol ar gyfer rhai sydd ag anableddau c… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Rhiw

Steffan ab Owain yn parhau ar ei siwrna o amgylch Rhiw y 1950au.

Gallwch ddarllen yr erthygl yn llawn yn rhifyn Mai.

Un o’r pethau a fyddem yn ei wneud oedd cerdded i lawr tros y twnnel bach at Gelliwïog i ddwyn gellyg, neu i Roslyn ger gorsaf Y D… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Crafu

Heb fawr o antur, mi fues i’n gwneud pesto craf eto, ar ddiwrnod gwlyb a diflas.

Ond mae pawb (heblaw’r fechan) wrth eu boddau’n ei fwyta efo pasta neu salad, felly gwirion fysa peidio hel cnwd bob blwyddyn.

Cymysgu 50g o ddail a blodau craf y geifr (garlleg gwyllt), efo 30g o gnau pi^n, neu gashews, 30g o gaws caled fel parmesan, ac 80ml o olew. ‘Chydig o halan a phupur ‘fyd.

Heno: pasta  Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ysgol y Moelwyn yn rhagori eto

Ymddiheuriadau. Tydi cof y gwefeistr ddim cystal ag y bu, a rhoddwyd ail gopi o’r erthygl yn fan hyn.

Dyma lun deniadol rhag i chi feddwl eich bod wedi cael siwrna wag!

Cofiwch ddod yn ol eto!
Diolch
PW Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Crwydro -Erddig ac ati

Ar benwythnos Calan Mai, mi lusgais i Nhad a thad y Pobydd am wibdaith o ogledd-ddwyrain Cymru. Peldroed oedd yr esgus i ddianc am y diwrnod gan fod ffeinal Cwpan Cymru yn Wrecsam, ond gan i ni gychwyn yn weddol handi, mi gawson ni gyfle i ymweld a llefydd diarth hefyd.

Derwen Adwy’r Meirwon, yng ngwaelod Dyffryn Ceiriog, ychydig filltiroedd o safle derwen enwog Pontfadog. Coeden sydd dros fil Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Ar y llwybr cul

Wedi llwyddo o’r diwedd i greu llwybr caled yn ardal brysura’r lluarth, efo cymorth aelodau hynaf a ‘fenga’r teulu: fy nhad a’r Fechan (sydd wrthi’n gosod brethyn gwrth-chwyn yn y llun cynta’).

Diolch hefyd i Morfudd ac Arthur, a Gareth a Kevin, am eu haelioni yn rhoi tua 40 o slabiau concrid i mi wrth iddynt adnewyddu gardd newydd yn Stiniog.  Hen naddion ffordd -graean a tarmac- sydd bob Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dros y Top

Cafwyd noson gofiadwy iawn yn Ysgol y Moelwyn ddiwedd Ebrill, pan ddaeth Theatr Bara Caws i’n diddanu efo ‘rifiw yn nodi dechrau’r rhyfel byd cyntaf’.

Mae Bara Caws wastad yn llwyddo i ddenu cefnogaeth dda, ac roedd y neuadd yn llawn eto’r tro hwn i w… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Perlau mewn peryg

Darn allan o rifynnau Mawrth ac Ebrill 2014 (addasiad).

              Rhai o ddisgyblion blwyddyn 3 a 4 yn gafael mewn cregyn misglod perlog dwr croyw.

Ar y 5ed o Chwefror daeth y prosiect ‘Perlau mewn Perygl’ i Ysgol Bro Hedd Wy… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Tatws cynnar hwyr…

Yn ol fy arfer, roedd y tatws cynnar yn hwyr yn mynd i’r ddaear eto eleni. Ta waeth, maen nhw i mewn rwan, a ga’i edrych ymlaen at godi’r rhai cynta’ a chael desgliad o datws newydd poeth efo dim byd ond menyn hallt arnynt….

Tyllau ar gyfer pob tysan had eto; dim pwrpas agor rhych ar hyd y rhes. Gwaith di-angen ydi hynny. Duke of York ydi’r hanner dwsin coch yn y gwaelod. Sharpe’s express Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cwis y Cymdeithasau

Diolch i griw Pengwern Cymunedol am atgyfodi Cwis y Cymdeithasau eleni.

Cynhaliwyd y noson yn Y Pengwern ar nos Iau, 24ain Ebrill 2014, ar ol bwlch o bedair neu bum mlynedd. Clwb Gwawr y Blaenau fu’n gyfrifol yn y gorffennol ac roedd chwith garw ar ol… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y diweddaraf gan Bwyllgor Amddiffyn yr Ysbyty Coffa

Darn allan o rifyn Ebrill 2014:

Nid yw’n syndod i neb, bellach, bod aelodau’r Prosiect Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig (PIGCI) wedi croesawu a chymeradwyo’r cynlluniau pensaernïol i addasu adeilad yr Ysbyty. Dim problem cael y gefnogaeth… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Blodau’r ffrwythau

Llwyth o bethau’n blodeuo ar hyn o bryd: dwi’n falch bod yr haul a’r gwenyn a’r pryfaid allan i’w peillio, er i rhywfaint o law gyrraedd heddiw wrth i mi grwydro efo camera.

Dyma ambell lun yn dangos cyflwr y blodau ar goed ffrwythau’r ardd gefn….

Tyrd ‘nol mewn bythefnos… cnau codog:  braidd yn gynnar i’r planhigyn diarth yma. Dagrau Adda, a bladdernut yn enwau eraill (Staphylea pinnata) Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Coron Stiniog

Darn o newyddion cyffrous o rifyn Ebrill, gan y Cynghorydd Rory Francis, am Goron Eisteddfod Genedlaethol 1898, yn dychwelyd i’r dref lle’i cynhaliwyd.
Efallai i chi weld neu glywed yr hanes ar y teledu neu’r radio ddoe (Ebrill17eg). Ar waelod y dudalen mae dolen i wefan BBC Cymru.

<!–[if gte mso 9]>

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Cymdeithasau Hanes

Mae’r Cymdeithasau Hanes wedi cael chwarter cyntaf prysur a difyr hefyd.

Dyma ddetholiad o newyddion Cymdeithad Hanes Bro Ffestiniog; Cymdeithas Hanes Bro Cynfal; a Chymdeithas Trawsfynydd, o rifynnau Mawrth ac Ebrill 2014:

<!–[if gte mso 9]>

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Merched y Wawr a Sefydliad y Merched

Cafodd y merched gychwyn prysur iawn i’r flwyddyn eto eleni ym Mro Ffestiniog.

Dyma ddetholiad o newyddion o’r canghennau o rifynnau Mawrth ac Ebrill 2014:

 
<!–[if gte mso 9]>

<![endif]–>
<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-GB
X-NONE
X-NONE

<![ Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Gwely lasagne

Cynhwysion:

  > cardbord
  > dwr
  > hops
  > gwellt
  > deilbridd
  > tail

Offer:

  > styllod pren 8" x 2"
  > rhaw a morthwyl a hoelion a ballu

 1. Tynnwch y gorchudd sydd wedi bod ar lawr i ladd rhywfaint o’r glaswellt ers Ionawr. Dim angen tyllu a phalu. Dim ond troi y tywyrch ben i lawr, a lefelu’r ardal yn fras iawn.

2. Rhowch haen ddwbl o gardbord gwlyb ar lawr i ladd y Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Tommo yn Stiniog!

Wythnos yn ol bu Tommo, Radio Cymru yn y Blaenau yn siarad efo rhai o’r trigolion.

Bob dydd yr wythnos hon, roedd ganddo eitem lleol ar ei raglen brynhawn.
Dyma ddolenni; mae’r darnau o Stiniog tua 1 awr a 36 munud i mewn i’w raglen (1′ 26 Mercher)… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Gwell hwyr na hwyrach

Ddiwrnod yn hwyrach na’r ddwy flynedd ddwytha’ -ac roedd hynny’n hwyr- dwi wedi dechrau hau o’r diwedd!

 A hithau’n ddiwrnod gwlyb, diflas ddoe, mi es i allan i’r ty gwydr, o gywilydd, a’i glirio a golchi’r ffenestri. Mi fuodd y Fechan allan efo fi yn golchi potiau a labeli aballu hefyd chwarae teg iddi. Gawson ni gwmpeini cacynen gynnar.

Mi fuon ni’n hau pys a ffa a chorn a phwmpenni. Dwi Parhau i ddarllen

Llafar Bro: ‘Gwlad Rhyfel’

Dau ddarn o Llafar Bro, a bron degawd rhyngddynt, yn trafod yr un maes, a’r un awdur.

Y FAINC SGLODION- Y Cymry a Brodorion America

Cafodd aelodau’r Fainc eu tywys dros For Iwerydd at berthynas rhai o Gymry’r 19eg ganrif â’r Americanwyr brodorol.

B… Parhau i ddarllen