Archives: Wilias

Llafar Bro: AAntur AArdderchog!

Erthygl o rifyn Gorffennaf Llafar Bro.

Mae Antur ‘Stiniog wedi llwyddo i sicrhau Trwydded Gweithgareddau Antur (AALA) ar gyfer  Canolfan Llyn Traws. Mae hyn yn newyddion gwych i’r fenter, a bydd yn ei galluogi i ddatblygu’r ochr gweithgareddau awyr… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ymwelwyr o’r Wladfa

Parhau’r
gyfres yn nodi canrif a hanner ers taith y Mimosa i greu gwladfa
Gymreig yn Ne America. Y tro hwn, dathlu’r closio rhwng Patagonia a Stiniog, o
rifynnau Mehefin a Gorffennaf.

Yn dilyn ymweliad i Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili, er mwyn … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Y diweddaraf [o rifyn Gorffennaf Llafar Bro] o Bwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Bro Ffestiniog.
Mae’n hysbys i bawb, bellach, bod yr Athro Trevor Purt, Prif Weithredwr y Bwrdd Iechyd (BIPBC), wedi gorfod gadael ei swydd a bod y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, wedi rhoi’r Betsi o dan fesurau arbennig.

       ‘Nid cyn pryd!’ meddai pawb.

Sut bynnag, y sawl sydd bellach yn gyfrifol am roi trefn Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Cwt coed a draenogod

Mae o leiaf un rhan o’r ardd gefn yma mewn llanast ac anhrefn ar ryw adeg trwy’r flwyddyn.

Wrth inni ddod i ben efo creu’r ardd fesul darn, rydan ni’n arbenigwyr mewn symud pethau o un lle i’r llall; dybl-handling a hanner. Mae’n teimlo weithia fel bo’ angen gwneud tri neu bedwar peth cyn allwn ni wneud y joban sydd dan sylw. Mynd rownd mewn cylchoedd…

Ta waeth, gwaelod yr ardd sydd wedi cael Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl- Atgofion Hanner Canrif

Erthygl gan Pegi Lloyd Williams a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Hydref 1990 Llafar Bro.

Atgofion Hanner Canrif. Profiadau geneth fach yn tyfu i fyny’n y Blaenau yn nhridegau’r ganrif ddiwetha’.

Lle braf i blentyn mewn tref oedd byw yn Str… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem- "i’r alltud, dyma baradwys"

Dyma erthygl a ymddangosodd fel rhan o’r golofn ‘Ar Wasgar’ gan alltudion Bro Ffestiniog, yn rhifyn Rhagfyr 1997. Datblygodd yn gyfres ei hun, a cawn eu mwynhau eto dros y misoedd nesaf. Dyma’r cyntaf, efo’r cyflwyniad gwreiddiol. 

Dyma’r bennod cy… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Tatws cynta’

Daeth y clwy tatws acw.

Dwi wedi codi dwy res o’r tatws cynnar yn gynt nag oeddwn isio gwneud. Ond roedden nhw wedi bod yn y ddaear ers 100 o ddyddiau, felly mi gawson ni gnwd golew.

Roedd y clwy wedi difetha rhai o’r tatws, ond argian, roedd y lleill yn dda efo menyn hallt.

Blas yr haf. Hyfryd.

Rhes arall o  Arran Pilot i edrych ymlaen atyn nhw, a’r tatws ail-gynnar -Bonnie- i ddilyn o’r Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd -cywion a gwyfynnod

Erthygl arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a chrwydro’r fro; y tro hwn o rifyn Gorffennaf 1997.

Mae’n anodd credu weithiau bod rhai o’n adar prydferthaf ni wedi dechrau eu bywyd fel cywion di-sylw a hyll.  Mae nifer o gywion bellach yn amlwg o’… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Pigwr- parcio

Ein colofnydd pigog yn gollwng rhywfaint o stêm am bwnc lleol arall.

Wrth groesawu ysbryd nadoligaidd Cyngor Gwynedd yn caniatáu parcio am ddim ym meysydd parcio’r dref dros yr ŵyl ddiwedd llynedd, digon dilewyrch oedd masnach y siopau yma, wedi’r … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -Now’r Allt

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Mehefin 2015.

Yn y gyfrol ‘Cymeriadau Stiniog’ (Golygydd: Geraint V. Jones – Cyfres Cymêrs Cymru 5: Gwasg Gwynedd – 2008), mae’r diweddar Emrys Evans, yn ei ddull dihafal ei hun, yn adrodd hanes ‘Now’… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Calendr Bro

Cyfnod prysur arall rhwng rwan a rhifyn Medi. Prynwch Llafar Bro i gael y manylion yn llawn.

GORFFENNAF-

Nos Iau 16eg: Pwyllgor Llafar Bro. Neuadd WI, 7.00
Dydd Sul 19eg: Capel Bethesda 10yb, oedfa gyda’r Parch Pryderi Llwyd Jones.

Nos Wener 24ain:… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm- Sul, gwyl, a gwaith

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.  
Rhan 3 o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Pan aethum i standard 4 a 5 Mr Cadwaladr Morris oedd fy athraw. Byddwn bob amser yn edrych i fyny at fy athrawon, ac nid wyf yn meddwl i mi gael gwg gan yr un o hony… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Pobl ‘Stiniog ym Mhatagonia.

Dros ugain mlynedd yn ôl, yn rhifyn Rhagfyr 1994, dechreuodd Steffan ab Owain gyfres o erthyglau ar hanes pobl Blaenau Ffestiniog yn y Wladfa. A ninnau’n nodi canrif a hanner ers i’r ymfudwyr cyntaf hwylio am Batagonia, dyma atgynhyrchu’r ysgrifau hyn… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt

Yn y nawdegau, bu Eurwyn Roberts, o Feithrinfa Blodau’r Felin, Dolwyddelan, yn cyfrannu colofn arddio yn fisol yn Llafar Bro. Dyma golofn a ymddangosodd yn rhifyn Gorffennaf 1998, sydd yr un mor berthnasol eleni.

Gorffennaf

YN YR ARDD LYSIAU… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Pry’ da, pry’ drwg…

Mae’n amlwg i bawb sydd wedi bod yma o’r blaen fy mod i’n dipyn o anorac am bryfetach. Ond, mae rhai pethau’n cael llai o groeso yma.

Gwenyn meirch er enghraifft. Roedd brenhines wedi dechrau adeiladu nyth yn y bocs nythu titws sydd yn yr ardd gefn acw. Mi welais i hi wrthi digon buan i roi diwedd ar hynny. Be na welis i oedd ei bod hi wedyn wedi troi ei sylw at y cwt!

Mae’r nyth dros wsos Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr- Pierce Jones

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yn dilyn cyhoeddi f’erthygl gyntaf yn y gyfres, cefais alwad ffôn gan Mrs Gwyneth Wynne, Penlan, Llan. Roedd wedi mwynhau darllen yr ysgrif, meddai, gan ychwanegu fod … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Ysgol Glanypwll

Erthygl arall o’r gyfres achlysurol sy’n edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a sefydliadau hanesyddol ein bro. Y tro hwn, blynyddoedd cynnar un o hen ysgolion y fro, gan W. Arvon Roberts.

Dyma lun o ddosbarth o blant yn Ysgol Glan y Pwll, a dynnwyd yn … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Y Rhwyfwr

Rhan o  erthygl o rifyn Gorffennaf 2006, yng nghyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans.

Y Rhwyfwr
Y mis y cysylltir y ‘Rhwyfwr’ yn bennaf ag ef yw Gorffennaf. Yn ystod y mis yma mae pysgota nos ar ei orau, neu felly yr yda’ ni yn ei obeithio, ac o… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Hwyl fawr hanner cyntaf 2015!

Anodd credu bod chwe mis cynta’r flwyddyn wedi mynd i rywle mwya’ sydyn! Mae’r diwrnod hiraf wedi bod… "downhill o hyn ymlaen" medda rhywun!

Twt lol, dyma adeg orau’r flwyddyn. Mae wedi c’nesu digon i rywun fedru aros allan yn yr ardd ar ôl i’r haul fachlud dros Graig Nyth y Gigfran, heb i’r gwybaid ddod allan o fewn eiliadau!

Nosweithiau hir, unai yn chwynu a gweithio, neu -rhywbeth nad ydym Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed- timau’r ardal

Trydedd ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’.
 
Yn anffodus, ychydig yn garpiog yw gweddill o gofnodion Ernest Jones ar bêl-droed Stiniog yn y cyfnod cynharaf, â’r tueddiad i neidio o gyfnod i gyfnod.

Ond mae un rhan sy’n ddiddorol dro… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mae’r Dref Werdd yn ôl!

Rhan o erthygl am gynlluniau amgylcheddol Y Dref Werdd, o rifyn Mehefin.

Wedi cyfnod o seibiant, mae’r prosiect wedi llwyddo i sicrhau cyllid gan y Loteri Fawr am y tair blynedd nesaf dan y cynllun – ‘Datblygu Tref Werdd Ddyfeisgar’

Bydd cyfleo… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia

Rhan o erthygl Steffan ab Owain, o rifyn Mehefin:

Can mlynedd yn ȏl“Yr wythnos ddiweddaf yr oedd dau Italiad a oedd yn cadw siop pytatws yn Blaenau Ffestiniog, yn myn’d i ffwrdd i ymladd  dros eu gwlad, a daeth yr adran leol o’r milwyr, y rhai s… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dilyn y Llwybr Llechog

Mae’r gwaith ar lwybrau’r ardd gefn bron a gorffen, diolch i’r drefn, ac mae gwell trefn yma o’r diwedd.

Mae’r gwely bach onglog tua top y llun yn wely newydd. Glaswellt oedd yn fanno tan wsos dwytha. Ardal flodau gwyllt i fod; ond weithiodd o ddim ar ôl y flwyddyn gynta.

Gwely i dyfu blodau i’w torri ar gyfer y tŷ fydd hwn, ond mae’n rhy hwyr i wneud hynny’n iawn eleni, felly ‘dan ni wedi Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Adolygiad: Llên Gwerin Meirion

Adolygiad llyfr, o rifyn Mehefin.

Llên Gwerin Meirion. Detholiad o Draethawd Buddugol 1898.  William Davies; Golygydd: Gwyn Thomas.Y diweddara’ o’r gyfres ddifyr ‘Llyfrau Llafar Gwlad’ ydi’r gyfrol hon. Ac yn wir, mae’r cynnwys hefyd y… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: O fewn tafliad malwan

Ydi malwod yn medru nofio dwad?

O fewn tafliad carreg i’r ardd gefn acw, mae Afon Bowydd. Handi iawn.
Neu o leia, dyna dwi ‘di bod yn feddwl… oherwydd pan dwi’n hel malwod, dwi’n eu taflu dros yr afon i’r lan bellaf.  Na, ddim i ardd rhywun arall: i dir gwyllt. Wir yr.

Ond, does dim diwedd i’w niferoedd nhw nagoes. Diawlad!

Er inni fwynhau cyfnod sych-ar-y-cyfan trwy’r mis, ac wedi cael Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Urddo a gwobrwyo

Pytiau o dudalen flaen rhifyn Mehefin. Os na welsoch gopi bellach, ewch allan i brynu un, neu cysylltwch â’r dosbarthwyr i gael y straeon yn llawn, a llawer iawn mwy.
ANRHYDEDDU BRYN TŶ COCH
Daeth Bryn Williams, Tŷ Coch, Cwm Cynfal ar restr fer ‘… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd -gwybedog brith

Erthygl arall o’r gyfres am fywyd gwyllt a chrwydro’r fro; y tro hwn o rifyn Mehefin 1997:

J648663.
Tydi o ddim yn edrych yn fawr o ddim nac ydi, ond efo rhywfaint o lwc mi fydd y rhif unigryw yma yn ein galluogi i ddilyn hynt a helynt, a dysgu mwy am… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Ar ôl i rifyn Mehefin Llafar Bro fynd i’r wasg, daeth y newyddion mawr am gynlluniau Llywodraeth Cymru i ymyrryd yn rheolaeth Bwrdd Iechyd Betsi Dwalad, gan gynnwys ymadawiad Mr Purt y prif weithredwr. Erbyn hyn hefyd, clywn bod yr heddlu’n ymchwilio… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl -Yn ôl i’r Gloddfa

Mae’r ysgrif afaelgar, ddarllenadwy yma, gan Rhiannon Jones yn sôn am brofiad un a ddychwelodd i le oedd mor wahanol pan oedd yn blentyn. Cyhoeddwyd hi gyntaf yn rhifyn Gorffennaf 1979.

AIL-YMWELD Â CHWAREL
Bore braf ym mis Mehefin, ac awel ysgaf… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Dim Clem

Mae rhai pethau’n llwyddo yn yr ardd gefn acw trwy mwy o ffliwc na dim byd arall.

Mi fuon ni’n tocio’r Clematis montana ar ôl blodeuo bob blwyddyn yn gynnar yn yr haf. Ar y cychwyn, tocio’n arw gan adael dim ond troedfedd o fonyn; wedyn ychydig llai egar, ond yn dal i dynnu llwyth o’r tyfiant.

Ond llynedd ddaru ni ddim tocio o gwbl. Eleni mae’r planhigyn yn wych!

Marjorie ydi enw hon. Mae Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Bwrw Golwg -Richard Lloyd, Vermont

Cyfres achlysurol yn edrych ‘nôl ar rai o gymeriadau a
sefydliadau hanesyddol ein bro. Darn arall gan W. Arvon Roberts; un a
ymddangosodd gyntaf yn rhifyn Mai 2015.
 Carwn dynnu sylw’r darllenwyr y mis hwn at un arall o fechgyn ‘Stiniog a wna… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Calendr Bro

Wrth ddarllen rhifyn Mehefin, daw’n amlwg unwaith eto bod ein bro’n fwrlwm o weithgareddau, efo rhywbeth i ddifyru pawb rhwng rwan a rhifyn Gorffennaf. Cofiwch brynu Llafar Bro i gael y manylion yn llawn.

Dyma flas o’r hyn sydd ar y gweill, gan gychwy… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Peldroed- y caeau cyntaf

Ail ran y gyfres am ‘hanes y bêldroed yn y Blaenau’. Y tro hwn, dyfyniadau, air-am-air, o nodiadau Ernest Jones:

Mae hanes am gêm o ryw fath yn 1883, ond ym 1886 y ffurfiwyd tîm y gellid ei ystyried fel tîm trefol.  Yr oedd gemau yn digwydd r… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm- dechrau’r ysgol

Dyddiau fu yng Nghwm Cynfal.  
Rhan 2 o gyfres atgofion y diweddar Ellen Williams.

Wedi i mi gyrhaedd fy mump oed roedd rhaid cychwyn i’r Llan am yr ysgol, rhyw ddwy filltir o ffordd i gerdded, doedd dim son am bus na motocar yr adeg hono. Roedd pe… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Lloffion o’r Wladfa

Parhau’r gyfres yn nodi canrif a hanner ers taith y Mimosa i greu gwladfa Gymreig yn Ne America. Y tro hwn, rhan o erthygl W. Arvon Roberts, o rifyn Mai.

Y ‘CYRNOL JONES’ o BATAGONIA

Ganwyd Robert E. Jones (Y ‘Cyrnol Jones’) yn Fuches Wen,… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr- Bedydd tân

Parhau cyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf:

Fel y cynyddai’r brwydro ar feysydd y gad, cynyddu byddai effeithiau’r rhyfel, mewn gwahanol ffyrdd, ar fywyd pob-dydd yn ein cymunedau. Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd cyhoed… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Pigwr- Ras y Moelwyn

Ein colofnydd pigog yn gollwng rhywfaint o stêm yn rhifyn Mai, ac yn canmol weithiau hefyd.

Llongyfarchiadau mawr i bawb oedd yn ymwneud â threfnu Râs y Moelwyn eleni. Roedd y trefniadau manwl i groesawu’r 316 o redwyr o bob rhan o Brydain wedi talu ar ei ganfed. Mae’r ras hon yn cael ei chydnabod yn un bwysig yng nghalendr rasio mynyddoedd, ac yr un gyntaf mewn cyfres o rasys a gynhelir drwy’r Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog- cyfoeth Llyn Morwynion

Erthygl o Ionawr 2003 yng nghyfres reolaidd Emrys Evans.

LLYN MORWYNION
Yr hyn yr ydw’i am ei wneud y mis yma yw sôn rywfaint am Lyn y Morwynion a’i gwmpasoedd, ond gan adael sôn am ei bysgota tan ryw dro eto. Yr hyn sydd wedi fy sbarduno i wneu… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Y mae’r haf yn hir yn dyfod

Ar ôl deuddydd braf ar ddechrau’r wythnos hanner tymor, mae hi wedi bod yn ddifrifol yma. Dim ond ganol pnawn heddiw cododd y tymheredd yn ôl uwchben 11 gradd C.

Dwi ar ei hôl hi’n ddiawledig felly, ac yn dal i aros iddi gynhesu cyn hau pethau’n syth i’r ddaear.   Er bod llwyth o bethau’n aros yn y tŷ gwydr i’w plannu allan, go brin ga’i flwyddyn gynhyrchiol iawn  bellach.

Mi gymris fantais o’r Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwynfyd- pryfeta

Ymddangosodd
cyfres ‘Gwynfyd’ am dair, bedair blynedd yn y
nawdegau, yn trafod bywyd gwyllt a llwybrau troed ein bro. Dyma ddarn a ymddangosodd yn rhifyn Mai 1996, yn crwydro ym Maentwrog.

Un o ddyddiau hyfrytaf y gwanwyn fu’r pumed o Ebrill, ac fel… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Blas ar y Wladfa

Ar yr 28ain o Fai, 1865, union ganrif a hanner yn ôl i heddiw, yr hwyliodd y ‘Mimosa’ o Lerpwl am Batagonia bell. Gan fod sawl cysylltiad rhwng ein hardal ni a’r Wladfa, mae cyfres o erthyglau wedi ymddangos am Batagonia. Y tro hwn, rhan o erthygl o rifyn Mai gan Pegi Lloyd-Williams.

A ninnau yma’n ardal Ffestiniog yn gobeithio gefeillio â thref Rawson ym Mhatagonia, roeddwn yn meddwl y byddai o Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhod y Rhigymwr -mis Mai

Rhan o erthygl Iwan Morgan, o rifyn Mai 2015:

Dros y canrifoedd, canodd nifer o feirdd i fis Mai. Un o feirdd enwocaf Cymru, a ystyrir yn feistr ar y cywydd a’r canu serch oedd Dafydd ap Gwilym, a ganai yng nghyfnod Beirdd yr Uchelwyr, yn ôl yn y 1… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Senedd ‘Stiniog

Pytiau o gofnodion Y Cyngor Tref, o rifyn Mai…

Degau o erwau’n troi’n anialwch du …

Yng nghyfarfod mis Ebrill, trafodwyd y tanau gwair a grug a dorrodd allan yn yr ardal. Ni wyddys, wrth gwrs, pwy oedd yn gyfrifol. Ond un peth a wyddom yw e… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Llyn Morwynion

Milltir sgwâr sawl chwedl; ffynnon ddŵr Blaenau Ffestiniog; cynefin yr ehedydd; man cyfarfod Cymdeithas Caru Cymylau Cwm Cynfal a’r Cylch; a lleoliad picnic ardderchog. Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Galwad Cynnar- Plas Tanybwlch

Trwy wahoddiad Cymdeithas Ted Breeze Jones, recordwyd pennod holi-ac-ateb o’r rhaglen Galwad Cynnar ym Mhlas Tan y Bwlch, Maentwrog, ar nos Fawrth, Ebrill 28.

Daeth criw da ynghŷd i wrando ar gyngor aelodau’r panel, Bethan Wyn Jones, Rhys Owen, Ke… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pobl y Cwm -Dyddiau Fu yng Nghwm Cynfal

Yn y misoedd bob ochr i’r milflwydd bu cyfres o erthyglau yn Llafar Bro yn cofnodi atgofion am Gwm Cynfal. Bydd y rhain yn ymddangos fesul dipyn ar y we dros yr wythnosau nesa’. Dyma’r cyntaf ohonynt (o rifyn Mawrth 1999), yn dilyn y rhagair i’r gyfres… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Rhan o golofn y pwyllgor amddiffyn, o rifyn Mai.
 Fore Llun, Ebrill 20fed, aeth cynrychiolaeth o’r pwyllgor i Fangor i gyfarfod aelodau Cyngor Iechyd Cymunedol (CIC) Gwynedd a Chonwy, ac i gyflwyno cynllun dros ail agor yr Ysbyty Coffa fel ysbyt… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Daw hyfryd fis…

Mae hi’n ail hanner mis Mai, ond argian mae hi’n oer ambell fore.

Mae’n mynd yn hwyr, ond yn parhau’n rhy oer i hau lot o bethau allan yn yr ardd: beryg iawn mae tymor byr gawn ni yn Stiniog eto eleni.

‘Da ni ‘di cael dwy gawod o genllysg a glaw trwm heddiw, ar ôl cyfnodau heulog, cynnes dros ginio.

ceirios….gobeithio

Mae’r goeden geirios morello a’r eirinen a’r gellygen wedi bod yn Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr- newyddion a barn

Parhad o gyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf:

Ar 21 Tachwedd 1914, cyhoeddodd Y Rhedegydd y gerdd gyntaf yn ymwneud â’r Rhyfel Mawr yn y papur. Yn nodweddiadol o’r nifer fawr o gerddi tebyg a ymddangosodd ar dud… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -tywydd Mai

Erthygl o rifyn Mai 1998, o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans.Wrth weld yr eira’n disgyn yn ystod y Pasg, ac hefyd y dyddiau’n dilyn yr wyl daeth hen ddywediad i’m cof’:

‘Ni saif eira ym mis EbrillMwy na dwr ar gefn brithyll.’
Roedd… Parhau i ddarllen