Canlyniadau Chwilio: rygbi

Ar Asgwrn y Graig: Paid a son am y rygbi..

Wedi mwynhau cwmpeini rhai o rapsgaliwns y dre’ neithiwr, a chael cyfle i rannu’r fodca rhiwbob ar ddiwedd y nos, ond ddim wedi mwynhau’r rygbi. Ded los!

Doedd neb yn hel at Blant Mewn Angen yn y tafarnau neithiwr; peth diarth iawn.
Bu’r Pobydd yn gwneud cacennau bach i’w gwerthu i’w chydweithwyr, oedd i gyd wedi mynd i’w gwaith yn eu byjamas a siwtiau Pudsey. Mi ddaeth hi adra wedi prynu Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Paid a son am y rygbi..

Wedi mwynhau cwmpeini rhai o rapsgaliwns y dre’ neithiwr, a chael cyfle i rannu’r fodca rhiwbob ar ddiwedd y nos, ond ddim wedi mwynhau’r rygbi. Ded los!

Doedd neb yn hel at Blant Mewn Angen yn y tafarnau neithiwr; peth diarth iawn.

Bu’r Pobydd yn gwneud cacennau bach i’w gwerthu i’w chydweithwyr, oedd i gyd wedi mynd i’w gwaith yn eu byjamas a siwtiau Pudsey. Mi ddaeth hi adra wedi prynu Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trafod Tictacs -Jess Kavanagh

Colofn achlysurol yn holi rhai o sêr a hoelion wyth chwaraeon Bro Stiniog. Y tro yma, mi fuon ni’n holi Jess Kavanagh, asgellwr tîm rygbi merched Cymru. (Ers i’r gwreiddiol ymddangos yn Llafar Bro, mae Jess wedi cael swydd newydd efo Undeb Rygbi Cymru … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trafod Tictacs -Edwyn Roberts

Colofn achlysurol yn holi rhai o sêr a hoelion wyth chwaraeon Bro Stiniog. Y tro yma, mi fuon ni’n holi Edwyn Roberts, prif hyfforddwr tîm rygbi Bro Ffestiniog.

Mae wedi bod yn dymor caled, be ydi dy argraffiadau di wrth i’r gemau ddod i ben am y tro?… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwyl Car Gwyllt 2018

Ar ôl hen edrych ymlaen, a phob tocyn wedi gwerthu ers chwe wythnos, daeth y 14eg o Orffennaf.

Dechreuodd y canu yn gynnar yn y pnawn, a bu’r ddau lwyfan -un y tu mewn i Glwb Rygbi Bro Ffestiniog, a’r llall mewn marquee ar y cae- yn brysur wedyn tan … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gwyl Car Gwyllt 2018

Ar ôl hen edrych ymlaen, a phob tocyn wedi gwerthu ers chwe wythnos, daeth y 14eg o Orffennaf.

Dechreuodd y canu yn gynnar yn y pnawn, a bu’r ddau lwyfan -un y tu mewn i Glwb Rygbi Bro Ffestiniog, a’r llall mewn marquee ar y cae- yn brysur wedyn tan … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Profi’r Powdwr Du

Ar benwythnos heulog braf yr 16eg a’r 17eg o Ebrill, daeth dros 300 o fyfyrwyr o bedwar ban Prydain a gogledd Iwerddon i gystadlu ym Mlaenau Ffestiniog.

Antur Stiniog oedd yn cynnal Pencampwriaeth Beicio Lawr-Allt Myfyrwyr Prifysgolion Prydain eleni… Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Deffro! Mae’n ddydd.

Ar ôl diwrnod yn mwynhau rygbi a chwrw da pedwar o dai potas y dre’ ma ddoe, dim ond wysg fy nhîn ac yn ara’ deg a fesul dipyn ddois i ‘nôl i dir y byw heddiw.

Ond am ddiwrnod! Haul cynnes ac awyr las. Buan iawn ciliodd y pen mawr wrth glirio a thocio a llifio a hollti. Cael crwydro ac arolygu be sy’n deffro, be sy’n tyfu, be sy wedi diodde dros y gaeaf hir gwlyb. Edmygu canu’r ceiliog mwyalchen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cefnogwyr Bro Ffestiniog yn cwrdd â’u harwr

Daeth cannoedd o gefnogwyr rygbi i gwrdd â’u harwyr mewn digwyddiad arbennig a drefnwyd gan gwmni Olew dros Gymru yng Nghlwb Rygbi Bro Ffestiniog.
Roedd llysgenhadon Olew dros Gymru, yr arwr cicio Dan Biggar, y taclwr o fri Dan Lydiate, y bachwr bla… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Rhifyn Mehefin

Mae rhifyn Mehefin allan!

Er gwaethaf y sgan gwael o’r clawr gen’ i ar ol dod adra o’r noson blygu, mae ynddo 20 tudalen yn llawn dop o erthyglau, newyddion, cyfarchion a lluniau.

Cawn hanes mwy o bontydd y fro yn Stolpia;
gwobrau i gynllun can… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Calendr y Cymdeithasau -Hydref

Digon o bethau’n digwydd yn y fro eto trwy fis Hydref. Gyrrwch fanylion unrhyw ddigwyddiadau eraill i’w cynnwys yma, ac ar dudalen Gweplyfr/facebook Llafar Bro.Hydref 3:   CYMDEITHAS HANES BRO CYNFAL       … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pytiau…

Ambell i ddarn o rifyn Medi.Tamaid i aros pryd… Arddangosfa Cymdeithas Hanes Bro FfestiniogCynhaliwyd  arddangosfa lwyddiannus iawn unwaith eto gan Gymdeithas Hanes Bro Ffestiniog dros yr haf. Dymuna’r trefnwyr ddiolch o galon i bob un a fu’n gw… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Golygu

Buan iawn y daeth y penwythnos golygu eto.Dwi’n eitha’ balch mae dau rifyn yr haf ydw i’n eu gwneud, gan fod bwlch rhyngddynt yn ystod Awst. Wrth gwrs, gallwn fod yn anlwcus iawn a bod yn sownd wrth y cyfrifiadur yn golygu ar ddau benwythnos heulog bra… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Fflamau

Golygyddol rhifyn Mehefin Hwyrach mai addas fyddai cyfeirio at ‘Lafar Bro’Mehefin 2012 fel ‘rhifyn y fflam.’ Yn ogystal â’r ‘fflam Olympaidd’y bu cymaint sôn amdani, gwelwyd cynnau sawl fflam arall yn ein bro:Mae sawl gohebydd wed… Parhau i ddarllen