Archives: Y Lolfa

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Syniadau anrhegion hosan ‘Dolig 2018

Mae 2018 wedi bod yn flwyddyn brysur, a gyda Nadolig yn agosau dyma ambell i syniad ar gyfer anrhegion hosan Nadolig neu Santa Cudd i chi. Mae rhywbeth at ddant pawb ymysg yr 8 teitl yma – cerddoriaeth, hiwmor, coginio, ffeithiau a chwaraeon! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi awdur | D. Geraint Lewis a’i lyfr Amhos!b: Ffeithiau a syniadau fydd yn newid dy fyd am byth!

Llyfr newydd D. Geraint Lewis yw’r llyfr Cymraeg cyntaf ym maes Freakonomics – math o lyfrau hynod o boblogaidd sy’n datgelu bod y pethau rydym yn eu cymryd yn ganiataol yn anghywir, a hynny yn ôl darganfyddiadau gwyddonol cyfoes. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Cyflwyniad gan Caryl Lewis | Byd Crwn a Straeon Eraill

Yn dilyn galw gan athrawon a rhieni, comisiynwyd dwy gyfrol o straeon byrion i lenwi’r bwlch ar gyfer plant yn eu harddegau cynnar. Mae Byd Crwn a Straeon Eraill a Seren Wib a Straeon Eraill yn ddwy gyfrol o straeon byrion gan rai o awduron mwyaf blaengar Cymru.

Mae’r cyflwyniad gan yr awdures Caryl Lewis sydd yn sôn am sut dylid ystyried darllen yn anrheg, yn arwydd o hunan-barch ac yn meddwl dros eich hun yn hytrach na derbyn pob dim mae’r byd yn dweud ac aros ar yr wyneb….. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Llenwi bwlch “anferthol a phoenus” ym maes llyfrau Cymraeg

Mae dwy o awduron amlycaf Cymru wedi cyhoeddi ail nofelau mewn triolegau er mwyn llenwi’r bwlch ‘anferthol a phoenus’ sydd mewn llyfrau Cymraeg ar gyfer oedolion ifanc. Cyhoeddir ail ran Cyfres Y Melanai sef Y Diffeithwch Du gan Bethan Gwanas ac ail ran Cyfres Yma sef Hadau gan Lleucu Roberts. Mae’r ddwy drioleg eisoes wedi […] Parhau i ddarllen

: Cyflwyniad gan Caryl Lewis | Seren Wib a Straeon Eraill

Yn dilyn galw gan athrawon a rhieni, comisiynwyd dwy gyfrol o straeon byrion i lenwi’r bwlch ar gyfer plant yn eu harddegau cynnar. Mae Seren Wib a Straeon Eraill a Byd Crwn a Straeon Eraill yn ddwy gyfrol o straeon byrion gan rai o awduron mwyaf blaengar Cymru. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Cyflwyniad gan Caryl Lewis | Seren Wib a Straeon Eraill

Yn dilyn galw gan athrawon a rhieni, comisiynwyd dwy gyfrol o straeon byrion i lenwi’r bwlch ar gyfer plant yn eu harddegau cynnar. Mae Seren Wib a Straeon Eraill a Byd Crwn a Straeon Eraill yn ddwy gyfrol o straeon byrion gan rai o awduron mwyaf blaengar Cymru. Parhau i ddarllen

: Iechyd meddwl yn y Gymraeg

Mae 1 o bob 4 yn dioddef o salwch meddwl.

A hithau’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd ar Hydref y 10fed, dyma dair cyfrol sydd yn delio gydag agweddau gwahanol o iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Iechyd meddwl yn y Gymraeg

Mae 1 o bob 4 yn dioddef o salwch meddwl.

A hithau’n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y byd ar Hydref y 10fed, dyma dair cyfrol sydd yn delio gydag agweddau gwahanol o iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Dysgu Cymraeg? Taflenni gwaith am ddim wedi’u selio ar Myfi, Iolo gan Gareth Thomas

Ydych chi’n fyfyriwr sy’n chwilio am prosiect a fydd yn helpu ymarfer eich Cymraeg neu’n diwtor ac yn chwilio am bwnc ar gyfer dosbarthiadau neu grŵp darllen? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Y Düwch gan Jon Gower | Blas

Dyma flas o nofel newydd dywyll Jon Gower, Y Düwch, sef y bennod gyntaf.

Nofel drosedd, dywyll wedi ei lleoli ar rust belt Cymru, yr arfordir diwydiannol ac ôl-ddiwydiannol o Gynffig i Lansamlet. Caiff prifathro ysgol gynradd ei herwgipio a’i boenydio gan ‘Y Bwystfil’, seicopath mileinig sydd wedi lladd dau berson yn barod. Mae’r darn yma yn cyflwyno’r ‘Bwystfil’ a’i ffyrdd o artaith…. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad | Rhyddhau’r Cranc gan Malan Wilkinson

Arddun Rhiannon o wefan meddwl.org aeth ati i adolygu Rhyddhau’r Cranc, sef atgofion Malan Wilkinson sydd wedi byw gyda phroblemau salwch meddwl ers blynyddoedd. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Ffug newyddion BBC Cymru Fyw am werthiant cyfrolau Llyfr y Flwyddyn yn gwbl gamarweiniol

Ym marn Y Lolfa mae’r eitem newyddion yma Cyfrolau Llyfr y Flwyddyn ‘heb werthu dros 200 copi gan BBC Cymru Fyw yn gwbl gamarweiniol. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2018 | Ffeithiol Creadigol

Cafwyd newyddion da o glywed fod tair o’n llyfrau ni wedi cyrraedd rhestr fer gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018, category Ffeithiol Creadigol. Ond faint ydych chi’n gwybod am y llyfrau hyn?

Dyma fwy o fanylion am y tair cyfrol sydd ar y rhestr fer: Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Sioned Wiliam

Mae Sioned Wiliam wedi ennill canmoliaeth uchel am ei nofelau, gyda Bethan Gwanas yn disgrifio llyfr cyntaf Sioned fel

‘tonic o nofel! Wedi chwerthin yn uchel ond yn agos at ddagrau weithiau hefyd’.

Mae ei thrydydd nofel Cicio’r Bar yn nofel ysgafn a ffraeth sy’n mynd â’r darllenydd nol i fyd myfyrwyr Aberystwyth yr 80au, fe aethom ni i holi Sioned Wiliam… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Geraint V. Jones

Ac yntau newydd gyhoeddi ei nofel gyntaf ers bron i ddeg mlynedd, Yn Fflach y Fellten – nofel gyffrous sy’n mynd â’r darllenydd i fyd y goruwchnaturiol, fe aethom ni i gamu i fyd yr awdur ac un o brif nofelwyr Cymru, Geraint V Jones… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 peth mae rhaid gwybod am Philip Jones Griffiths

Pwy oedd Philip Jones Griffiths? Dyma ddeg peth mae rhaid gwybod am y cawr o Gymro a’r ffotograffydd byd enwog, Philip Jones Griffiths. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad o Blodau Cymru

Gwenllïan Dafydd aeth ati i adolygu’r gyfrol swmpus, gynhwysfawr, Blodau Cymru gan Goronwy Wynne. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 8 llyfr Cymraeg ffeministaidd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod ar Fawrth yr 8fed, dyma WYTH llyfr sy’n cyfrannu at ddathlu menywod drwy rhoi llais i brofiadau a safbwynt menywod yng Nghymru gyfoes. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Beth dylen i ddarllen nesaf?

Dyma restr byr o ambell syniad ac awgrymiad beth i ddarllen nesaf… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Heulwen Davies

A hithau newydd gyhoeddi ei chyfrol gyntaf, Mam – Croeso i’r Clwb, fe aethom ni i fusnesu i fyd yr awdur, Heulwen Davies… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Barod am y gêm? Ond ydych chi’n gwybod y caneuon i gyd? / Ready for the next rugby match? But do you know all the songs?

Mae’r gystadleuaeth Chwech Gwlad yn bwrw mlaen, gyda gêm arall i Gymru y penwythnos yma! Ydych chi’n barod? Os yn y stadiwm neu mewn tafarn neu adref ar y soffa, a hoffech chi ymuno yn y canu a rhoi cymorth i’r bechgyn ar y cae? Dyma ambell darnau o ambell i gân i chi ddarllen […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Dana Edwards – Sut es i ati i ysgrifennu Am Newid / How I wrote Am Newid

Mae Dana Edwards newydd ryddhau ei hail lyfr yn y Gymraeg, Am Newid. Yma, mae hi’n esbonio mwy am sut gwnaeth hi greu’r llyfr… / Dana Edwards has recently released her second book in Welsh, Am Newid. Here, she explains more about how she created the book… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: PUM ARWR/ARWRES O HANES CYMRU

Dyma bump ohonynt…Ydych chi’n cytuno a’r rhestr? Pwy yw eich arwr/res cenedlaethol chi? Pam? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad o Syllu ar walia’ – Ffion Dafis

Elin Llwyd Morgan aeth ati i adolygu’r gyfrol arbennig, Syllu ar walia’ gan Ffion Dafis. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Brett Johns – Ymladdwr Cymru!

Golwg ar yr ymladdwr cawell proffesiynol o Bontarddulais, Brett Johns… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 peth mae RHAID gwybod am lyfr newydd ‘Mam – Croeso i’r Clwb!’

Mae ‘na lyfr newydd Cymraeg ar y ffordd fydd yn trawsnewid bywydau rhieni a darpar rieni fel ei gilydd…dyma flas i chi o Mam – Croeso i’r Clwb! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad o Cyfres Yma: Yr Ynys

Sioned Lleinau aeth ati i adolygu’r gyntaf yn nhrioleg Cyfres Yma – Yr Ynys gan Lleucu Roberts… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad o Cyfres Y Melanai: Efa – Bethan Gwanas

Alaw Glesni-Griffiths aeth ati i adolygu’r gyntaf yn nhrioleg Cyfres Y Melanai – Efa gan Bethan Gwanas… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Sut mae creu clawr da i lyfr?

‘Peidiwch a beirniadu llyfr yn ol ei glawr’. Dyna yw’r dywediad. Ond pan mae’n dod i lyfrau go iawn, y clawr yw un o’r darnau pwysicaf wrth gyhoeddi. Ond sut mae sicrhau clawr da? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 rheswm dros ddarllen llyfr

Dyle darllen fod yn rhan hanfodol o’n bywyd pob dydd. Pryd oedd y tro diwethaf i ti ddarllen llyfr? Methu gweld y pwynt? Dyma ddeg rheswm i dy berswadio di i gydio mewn llyfr a dechrau darllen… 10. Ffynhonell o wybodaeth! Mae darllen yn addysgu, ta beth yw’r llyfr – ffuglen neu ffeithiol. Mae cyfle […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adduned Blwyddyn Newydd (New Year’s Resolution) 2018 – dysgu Cymraeg!

Os ydych chi, neu rhywun yr ydych yn adnabod yn trio dysgu Cymraeg eleni, beth am rhoi help llaw – dyma rhai llyfrau gan wasg (publisher) Y Lolfa wedi’u anelu (aimed) at ddysgwyr o bob lefel… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Diflas a digalon? Dechreua ar y darllen!

Dyma ambell syniad i chi o nofelau a llyfrau y gellid ei darllen wrth swatio rhag y gaeaf… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 2017: UCHAFBWYNTIAU MEWN LLYFRAU

Sut flwyddyn oedd hi i lyfrau o Gymru? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Chwedlau i’w lliwio / Welsh tales to colour in

Dau lun i argraffu a’i lliwio mewn o gyfrol Lliwio’r Chwedlau/Colouring Welsh Tales gan Dawn Williams / Two pictures to print off and colour in from Dawn Williams’ Lliwio’r Chwedlau/Colouring Welsh Tales. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Gareth Thomas

Busnesu ym myd yr awdur, Gareth Thomas. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Yr Ynys – Lleucu Roberts

Blas o nofel YR YNYS gan Lleucu Roberts – y gyntaf yn y drioleg YMA. 2140. Ynys yn yr Arctig. Cyn i fomiau niwclear ddod yn agos at ddinistrio bywyd ar y ddaear yn 2030, aeth 49 o bobl i guddio mewn ogof ar ynys oer, anghysbell. Ganrif yn ddiweddarach mae cymdeithas wedi datblygu yno. […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Prolog – ‘Efa’ gan Bethan Gwanas

Prolog o ‘Efa’ gan Bethan Gwanas – y gyntaf yn nhrioleg Y Melanai. Ar ei phen-blwydd yn 16 oed, rhaid i Efa, tywysoges y Melanai, ladd ei mam, y frenhines. Dyna’r drefn yng ngwlad Melania ers milenia; trefn sy’n sicrhau mai brenhines ifanc, iach a chryf sy’n rheoli.Ond fu Efa erioed yn un am ddilyn […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Calendr Adfent Y Lolfa Advent Calendar

Ymunwch a ni gyda calendr adfent 2017 Y Lolfa! Join us for our 2017 advent calendar! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Hen Bethau Anghofiedig – Mihangel Morgan (Blas)

Blas o nofel newydd sbon Mihangel Morgan, Hen Bethau Anghofiedig. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Dana Edwards

Busnesu ym myd yr awdur, Dana Edwards. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘Un da am drin geiriau’ blas o Myfi, Iolo – Gareth Thomas

Blas o nofel newydd sbon Gareth Thomas, MYFI IOLO – nofel hanesyddol fyrlymus yn dilyn ôl-troed un o gymeriadau mwyaf diddorol hanes Cymru, Iolo Morgannwg (Edward Willimas). Dyma nofel llawn antur, dirgelwch, cariad, gwrthryfel, trais, cyffuriau, angerdd, ysbïwyr a brad… RWY’N CUSANU PEGGY Roberts ar yr hewl fach wrth yr eglwys. Mae hi’n cusanu’n llawn […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Lleu – Manon Steffan Ros

Stori fer gan Manon Steffan Ros o’i chyfrol newydd ‘Golygon’. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Pwy oedd Niclas y Glais?

Mae cofiant newydd sbon wedi cael ei gyhoeddi am Niclas y Glais. Ond pwy oedd y dyn arbennig hwn? Gadewch i ni egluro… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Meleri Wyn James

Mae’r llyfr diweddaraf yn y gyfres boblogaidd, wreiddiol Gymraeg i blant Na, Nel! – Wps! yn cael ei gyhoeddi yr wythnos hon. Mae’r gyfres hefyd yn cael ei addasu ar gyfer y llwyfan! Bydd y sioe Na, Nel! – Wwww! yn mynd ar daith o amgylch theatrau Cymru gyda chwmni theatr Arad Goch yn haf […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2017

Roeddem ar ben ein digon o glywed fod tair o’n llyfrau ni wedi cyraedd rhestr fer gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017. Ond faint ydych chi’n gwybod am y llyfrau hyn? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur: NIA GRUFFYDD

Nia Gruffydd, awdur Cyfres Maes y Mes, sy’n cael ei holi yr wythnos hon! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘Craff, crefftus, swmpus’ – Adolygiad o Gwales – Catrin Dafydd

Sioned Williams sydd yn adolygu Gwales gan Catrin Dafydd. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Does gen i byth amser i ddarllen…

Mae cipio cyfle i ddarllen YN bosibl. Dyma gyngor rhai o griw Y Lolfa… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Dathlu Diwrnod Barddoniaeth 2017

Pigion o farddoniaeth i’ch ysbrydoli chi roi pensil ar bapur – dim ots beth yw eich hoedran chi! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Syllu ar walia’ – Ffion Dafis

‘Nid stori dylwyth teg mo stori y gyrliog afieithus un…’ Parhau i ddarllen