Archives: Y Lolfa

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 NOFEL AM FYD DYSTOPIAN

Mae nofelau dystopian yn amlach na pheidio yn ddrych ar ein cymdeithas ni heddiw… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 LLYFR I GADW’R PLANT YN BRYSUR DROS Y PASG!

Mae digon o ddewis i ddifyrru’r plant dros y pasg! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: CLASURON MIHANGEL MORGAN

Edrych yn ol ar rai o glasuron Mihangel Morgan, un o awduron mwyaf dyfeisgar a bywiog y Gymru gyfoes… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: CHWEDLAU DE CYMRU

Dewch i ni gymryd golwg ar rhai o chwedlau fwyaf adnabyddus de Cymru… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: CHWEDLAU CANOLBARTH CYMRU

Taro golwg ar rhai o chwedlau canolbarth Cymru… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: CHWEDLAU GOGLEDD CYMRU

Faint o chwedlau gogledd Cymru ydych chi yn ei nabod? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 LLYFR I’W DARLLEN GYDA COFFI

Oes yna unrhyw beth gwell na ymlacio gyda chwpaned gryf o goffi a llyfr yn eich llaw? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: PUM MENYW O HANES CYMRU DYLID EU COFIO

I ddathlu diwrnod rhyngwladol y merched 2017 dyma edrych yn ol ar rai o ferched ysbrydoledig o hanes Cymru. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: CLASUR Y MIS: MAWRTH 2017

Campwaith y diweddar Gareth F Williams, Awst yn Anogia, yw clasur y mis y mis hwn. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DAN Y CHWYDDWYDR: HOLI IFAN MORGAN JONES

Yr awdur Ifan Morgan Jones sydd yn cael ei holi gan Y Silff Lyfrau yr wythnos hon! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: #DYDDMIWSIGCYMRU – DATHLU CERDDORIAETH GYMRAEG

Ein pigion ni ar gyfer #DyddMiwsigCymru Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: STORI SYDYN?!

Ydych chi’n cael trafferth darllen? Gadewch i ni gyflwyno Stori Sydyn i chi! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 NOFEL I’W DARLLEN O FLAEN Y TÂN

Beth well na swatio yn gynnes o flaen y tan gyda chlamp o nofel dda? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: PWY OEDD SANTES DWYNWEN?

Wyddoch chi am stori Santes Dwynwen? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: LLYFRAU I DDYSGWYR CYMRAEG – BOOKS FOR WELSH LEARNERS

Chwilio am gymorth wrth ddysgu Cymraeg? Handy guide for Welsh learners… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: CLASUR Y MIS: IONAWR 2017

Nofel enwog Caradog Prichard, Un Nos Ola Leuad, yw ein dewis ar gyfer clasur y mis Ionawr. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DAN Y CHWYDDWYDR: HOLI BET JONES

Yr awdur Bet Jones sydd yn cael ei holi gan Y Silff Lyfrau! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 2016: BLWYDDYN MEWN LLYFRAU

Sut flwyddyn oedd hi i lyfrau o Gymru? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: RAVENSBRÜCK

Profiad Robat Gruffudd o ymweld a gwersyll-garchar Ravensbrück ble llofruddiwyd ei fam-gu gan y Natsiaid yn 1944. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘OPERATION TÂN’

Yn 1980 cafodd Robat Gruffudd a’i wraig Enid, ill dau eu harestio ar gam a’u cyhuddo o losgi tai haf… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DAN Y CHWYDDWYDR: HOLI LLEUCU ROBERTS

Yr awdur Lleucu Roberts sydd yn cael ei holi gan Y Silff Lyfrau! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: CAMPAU CARYL

Pa mor gyfarwydd ydych chi a llyfrau Caryl Lewis? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DAN Y CHWYDDWYDR: HOLI RUTH RICHARDS

Yr awdur Ruth Richards sydd yn cael ei holi gan Y Silff Lyfrau! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Y GWREIDDYN

Blas o gyfrol newydd Caryl Lewis, ‘Y Gwreiddyn’. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: SIOCLEDI SINSIR

Beth well na chael p’nawn o goginio rhywbeth melys i’w bwyta tra’n darllen? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: YMBELYDREDD – DARN DA O LENYDDIAETH!

Barn un o’n darllennwyr am Ymbelydredd gan Guto Dafydd. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘TRI DEG UN’

Darn esgliwsif o nofel ‘Tri Deg Tri’ gan Euron Griffith. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DAN Y CHWYDDWYDR: HOLI ALAN LLWYD

Yr awdur â’r bardd Alan Llwyd sydd yn cael ei holi yn dwll gan Y Silff Lyfrau! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 LLYFR I DDARLLEN GYDA’R PLANT CYN AMSER GWELY…

Mae amser gwely yn amser pwysig iawn – ac yn gyfle gwych i ddarllen stori! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 LLYFR I’W DARLLEN YR HYDREF HWN

Pa nofelau ddyle chi ei darllen yr hydref hwn? Parhau i ddarllen