Archives: Y Lolfa

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Yr Ynys – Lleucu Roberts

Blas o nofel YR YNYS gan Lleucu Roberts – y gyntaf yn y drioleg YMA. 2140. Ynys yn yr Arctig. Cyn i fomiau niwclear ddod yn agos at ddinistrio bywyd ar y ddaear yn 2030, aeth 49 o bobl i guddio mewn ogof ar ynys oer, anghysbell. Ganrif yn ddiweddarach mae cymdeithas wedi datblygu yno. […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Prolog – ‘Efa’ gan Bethan Gwanas

Prolog o ‘Efa’ gan Bethan Gwanas – y gyntaf yn nhrioleg Y Melanai. Ar ei phen-blwydd yn 16 oed, rhaid i Efa, tywysoges y Melanai, ladd ei mam, y frenhines. Dyna’r drefn yng ngwlad Melania ers milenia; trefn sy’n sicrhau mai brenhines ifanc, iach a chryf sy’n rheoli.Ond fu Efa erioed yn un am ddilyn […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Calendr Adfent Y Lolfa Advent Calendar

Ymunwch a ni gyda calendr adfent 2017 Y Lolfa! Join us for our 2017 advent calendar! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Hen Bethau Anghofiedig – Mihangel Morgan (Blas)

Blas o nofel newydd sbon Mihangel Morgan, Hen Bethau Anghofiedig. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Dana Edwards

Busnesu ym myd yr awdur, Dana Edwards. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘Un da am drin geiriau’ blas o Myfi, Iolo – Gareth Thomas

Blas o nofel newydd sbon Gareth Thomas, MYFI IOLO – nofel hanesyddol fyrlymus yn dilyn ôl-troed un o gymeriadau mwyaf diddorol hanes Cymru, Iolo Morgannwg (Edward Willimas). Dyma nofel llawn antur, dirgelwch, cariad, gwrthryfel, trais, cyffuriau, angerdd, ysbïwyr a brad… RWY’N CUSANU PEGGY Roberts ar yr hewl fach wrth yr eglwys. Mae hi’n cusanu’n llawn […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Lleu – Manon Steffan Ros

Stori fer gan Manon Steffan Ros o’i chyfrol newydd ‘Golygon’. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Pwy oedd Niclas y Glais?

Mae cofiant newydd sbon wedi cael ei gyhoeddi am Niclas y Glais. Ond pwy oedd y dyn arbennig hwn? Gadewch i ni egluro… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Meleri Wyn James

Mae’r llyfr diweddaraf yn y gyfres boblogaidd, wreiddiol Gymraeg i blant Na, Nel! – Wps! yn cael ei gyhoeddi yr wythnos hon. Mae’r gyfres hefyd yn cael ei addasu ar gyfer y llwyfan! Bydd y sioe Na, Nel! – Wwww! yn mynd ar daith o amgylch theatrau Cymru gyda chwmni theatr Arad Goch yn haf […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2017

Roeddem ar ben ein digon o glywed fod tair o’n llyfrau ni wedi cyraedd rhestr fer gwobr Llyfr y Flwyddyn 2017. Ond faint ydych chi’n gwybod am y llyfrau hyn? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur: NIA GRUFFYDD

Nia Gruffydd, awdur Cyfres Maes y Mes, sy’n cael ei holi yr wythnos hon! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘Craff, crefftus, swmpus’ – Adolygiad o Gwales – Catrin Dafydd

Sioned Williams sydd yn adolygu Gwales gan Catrin Dafydd. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Does gen i byth amser i ddarllen…

Mae cipio cyfle i ddarllen YN bosibl. Dyma gyngor rhai o griw Y Lolfa… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Dathlu Diwrnod Barddoniaeth 2017

Pigion o farddoniaeth i’ch ysbrydoli chi roi pensil ar bapur – dim ots beth yw eich hoedran chi! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Syllu ar walia’ – Ffion Dafis

‘Nid stori dylwyth teg mo stori y gyrliog afieithus un…’ Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Lle wyt ti’n ysgrifennu?

Ble mae rhai o awduron amlycaf Cymru yn sgwennu eu campweithiau, tybed? Fe aethom ni i fusnesu… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Owain Glyndŵr – Tywysog Cymru

A hithau yn Ddiwrnod Owain Glyndŵr ar Fedi’r 16, dyma gyfle i edrych ar pwy yn union oedd y ffigwr chwedlonol hyn sydd yn parhau i fod yn symbol o Gymru rydd annibynnol 600 mlynedd wedi ei wrthryfel… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘Dyfeisgarwch arbennig’ – Adolygiad o Fabula – Llŷr Gwyn Lewis

Y llenor a’r academydd Angharad Price sy’n adolygu Fabula gan Llŷr Gwyn Lewis… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 O GLORIAU LLYFRAU TRAWIADOL

Dyma ddeg o rai o’n cloriau fwyaf trawiadol a chofiadwy. Ydych chi’n cytuno a’n dewis? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: FI A MR HUWS – BLAS O’R NOFEL NEWYDD I DDYSGWYR

Blas o nofel newydd Mared Lewis, Fi a Mr Huws, sydd yn addas ar gyfer dysgwyr Lefel Uwch. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: BETH OEDD MEDDYGINIAETHAU GWERIN CYMRU?

Cyn meddyginiaeth fodern a’r GIG bu yng Nghymru draddodiad maith a chyfoethog o ymarfer meddyginiaethau gwerin. Beth oedden nhw? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DAN Y CHWYDDWYDR – HOLI BETHAN GWANAS

Yr awdur Bethan Gwanas sydd yn cael ei holi gan Y Silff Lyfrau yr wythnos hon! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘GALAR A FI’ – STORI ESYLLT MAELOR

Esyllt Maelor, yn trafod pwysigrwydd siarad am alar a’i phrofiad personol hi. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DEG LLUN TRAWIADOL AM DRAWSFYNYDD

DEG llun arbennig i roi blas i chi ar hanes rhyfeddol Trawsfynydd. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 LLYFR I DDARLLEN AR Y TRAETH

Ta waeth lle byddwch chi’n treulio’ch haf dyma wledd o lyfrau addas i chi ddewis a pacio i fynd gyda chi! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 PETH RHAID GWYBOD AM NOFEL NEWYDD CATRIN DAFYDD ‘GWALES’

Mae gan Catrin Dafydd nofel newydd ar y ffordd – dyma roi blas i chi ohoni! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘Y CASGLWR’ – LLYFRAU GERALD MORGAN

Gerald Morgan sydd yn rhoi blas i ni ar hanes ei garwriaeth ef â llyfrau. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DAN Y CHWYDDWYDR: LLŶR GWYN LEWIS

Llŷr Gwyn Lewis sydd yn cael ei holi gan Y Silff Lyfrau yr wythnos hon! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 LLYFR I’CH YSBRYDOLI CHI GRWYDRO CYMRU

Chwilio am rywbeth i’w wneud dros yr haf? Beth am grwydro Cymru? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: PENBLWYDD HAPUS MELLTEN!

Wrth i gomic Mellten ddathlu pen-blwydd yn un oed dyma edrych yn ol ar y flwyddyn ddiwethaf! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘ANGEN MWY O LYFRAU CYMRAEG I BLANT A PHOBL IFANC’

Cyfweld ag Awen Schiavone, awdur newydd Cipio’r Llyw! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Clwb Llyfrau f8: Adolygu Dadeni

Originally posted on fideo wyth:
gan Elidir Jones Mae’n teimlo fel bod rhywbeth mawr yn digwydd. Rhwng gêm gardiau Chwedlau ac Arwyr Cymru gan Huw Aaron, ac ymdrechion cyson ein Daf ni ac eraill i ailafael yn ein hanes, ein straeon gwerin a’n chwedlau… mae o bron yn teimlo fel ryw fath o symudiad ar y gweill. Un… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DADENI – PENNOD ESGLIWSIF!

Gyda Dadeni gan Ifan Morgan Jones yn cael ei gyhoeddi yr wythnos hon dyma ryddhau pennod esgliwsif ohoni yn damed i aros pryd… ‘JONI’ PEFRIAI ARWYNEB RHEWLLYD afon Teifi yng ngoleuni machlud yr haul llwynog a gamai’n ysgafndroed ar hyd crib y dyffryn. Prociai Joni’r wyneb â blaen brigyn, gan wylio ei adlewyrchiad yn ymgasglu […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: UCHAFBWYNTIAU’R LOLFA – 00AU I’R DYFODOL!

Dathlu 50 Y Lolfa gan gyraedd y 00au – ac edrych ymlaen i’r dyfodol… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: UCHAFBWYNTIAU’R LOLFA MEWN LLUNIAU – Y 90AU

Edrych yn ol ar rai o uchafbwyntiau Y Lolfa mewn lluniau gan droi ein golygon at y 90au… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: LLYFRAU MWYAF POBLOGAIDD Y LOLFA ERIOED!

Dyma edrych yn ôl ar rai o lyfrau fwyaf poblogaidd Y Lolfa drwy’r degawdau… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: UCHAFBWYNTIAU’R LOLFA MEWN LLUNIAU – YR 80AU

Edrych yn ol ar rai o uchafbwyntiau mwyaf y wasg mewn lluniau. Y tro hyn, yr 80au sy’n dal ein sylw… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ‘MAE PETHAU’N BOSIBL’ – O’R PEDWAR GWYNT I’R LOLFA YN 50

Neges ben-blwydd gan olygydd O’r Pedwar Gwynt, Sioned Puw Rowlands, i’r Lolfa yn 50. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: UCHAFBWYNTIAU’R LOLFA MEWN LLUNIAU – Y 70AU

Mwy o uchafbwyntiau y wasg wrth i ni deithio yn ol i’r 70au… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: DAN Y CHWYDDWYDR: HOLI AWEN SCHIAVONE

Yr awdur Awen Schiavone sydd yn cael ei holi gan Y Silff Lyfrau yr wythnos hon! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: UCHAFBWYNTIAU’R LOLFA MEWN LLUNIAU – Y 60AU

Edrych yn ol ar rai o uchafbwyntiau y wasg gan ddechrau gyda’r 60au – degawd y chwyldro… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: ’60’

Darn egsliwsif o gyfrol newydd sbon Mihangel Morgan, 60. Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 NOFEL AM FYD DYSTOPIAN

Mae nofelau dystopian yn amlach na pheidio yn ddrych ar ein cymdeithas ni heddiw… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 LLYFR I GADW’R PLANT YN BRYSUR DROS Y PASG!

Mae digon o ddewis i ddifyrru’r plant dros y pasg! Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: CLASURON MIHANGEL MORGAN

Edrych yn ol ar rai o glasuron Mihangel Morgan, un o awduron mwyaf dyfeisgar a bywiog y Gymru gyfoes… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: CHWEDLAU DE CYMRU

Dewch i ni gymryd golwg ar rhai o chwedlau fwyaf adnabyddus de Cymru… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: CHWEDLAU CANOLBARTH CYMRU

Taro golwg ar rhai o chwedlau canolbarth Cymru… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: CHWEDLAU GOGLEDD CYMRU

Faint o chwedlau gogledd Cymru ydych chi yn ei nabod? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 LLYFR I’W DARLLEN GYDA COFFI

Oes yna unrhyw beth gwell na ymlacio gyda chwpaned gryf o goffi a llyfr yn eich llaw? Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: PUM MENYW O HANES CYMRU DYLID EU COFIO

I ddathlu diwrnod rhyngwladol y merched 2017 dyma edrych yn ol ar rai o ferched ysbrydoledig o hanes Cymru. Parhau i ddarllen