Archives: Y Papur Gwyrdd

Y Papur Gwyrdd: Rhybudd Obama: Gallwn fod yn rhy hwyr gyda Newid Hinsawdd

“DYMA un o’r pynciau prin hynny sy’n golygu, oherwydd ei feintioli, oherwydd ei ehangder, os nad ydym yn ei gael yn iawn, efallai na fyddwn yn gallu ei droi ’nôl. A fyddwn ni ddim yn gallu addasu’n ddigonol. Mae’r fath … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Grwrandawn ar Ffransis, Pab y tlodion, Pab y Ddaear

MAE pob cyfraniad i’r ymdrech i drysori’r Ddaear yn werthfawr. Mae cyfraniad gan Bab Eglwys Rufain yn arbennig felly. “Faint o lengoedd sydd gan y Pab?” holodd Stalin un tro’n ddirmygus. Wel, mewn termau dylanwad ar laweroedd o bobl ledled … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Hwnt ag yma ynghanol helyntion dynoliaeth a Daear

Y TRO hwn, post gyda nifer o bwyntiau cyfredol: • Syfrdanu a thristáu wrth glywed bod yr Arlywydd Obama wedi caniatáu i gwmni Shell gynnal tyllu arbrofol am olew yn yr Arctig oddiar Alaska. Shell yn disgwyl llawer mwy o … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Etholiad San Steffan: Anwybyddu’r cwestiynau mawr, gan gynnwys Pobl a Phlaned?

Yn ei golofn yn yr Observer, mae’r newyddiadurwr gwleidyddol Andrew Rawnsley yn gresynu bod yr ymgyrch etholiadol ar gyfer Senedd San Steffan wedi’i gyfyngu cymaint gan ystrywiau tactegol y ‘spin doctors’. (Voters are being asked to go to the polls … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Croesawu ‘Gwyddoniaeth – a mwy’

MAE gwefan Y Papur Gwyrdd yn falch iawn bod yr Athro Emeritws Gareth Wyn Jones o Brifysgol Bangor wedi cytuno i ni gyhoeddi’r erthyglau am Newid Hinsawdd a ymddangosodd ganddo yng nghylchgrawn newyddion Cymraeg Golwg yn ystod 2013. Rydym yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Undod i’w groesawu ar Newid Hinsawdd

SÊR stormydd plentynnaidd San Steffan yw David Cameron, Ed Miliband a Nick Clegg. Llongyfarchiadau iddynt, felly, am roi eu nonsens o’r neilltu ar ddechrau’r ymgyrch etholiadol i gyd-ddatgan rhybudd a her ynghylch Newid Hinsawdd. “Newid hinsawdd yw un o’r bygythiadau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Dathlu paneli haul menter gydweithredol Egni

ROEDDEN ni’n falch iawn i fod yn rhan o ddathliad arwyddocaol iawn ym mhentref Banwen, ym mhen uchaf Cwm Dulais, ddoe – cwm sydd wedi ennill sylw byd-eang yn ddiweddar trwy ffilm Pride am y gefnogaeth gafodd glowyr lleol yn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Blwyddyn Newydd Hapus – o ymgyrchu

AR derfyn 2014, dymunwn Flwyddyn Newydd Hapus a Llwyddiannus yn 2015 i bawb yn y mudiad amgylcheddol ledled y Ddaear. Fe welodd 2014 y frwydr yn dwysau rhwng y corfforaethau a llywodraethau pwerus sy’n mynnu llosgi carbon dinistriol i’r blaned, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Magu hyder i ffrwyno newid hinsawdd

WEDI cytundeb hanesyddol Tachwedd 12 rhwng yr Arlywyddion Barack Obama a  Xi Jinping i’r Unol Daleithiau a Tsieina leihau eu hallyriadau C02, mae’r Arlywydd Obama yn magu hyder i weithredu i ffrwyno newid hinsawdd yn ystod ei ddwy flynedd olaf … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Gwrth-Ffracwyr Cymru’n magu nerth

DANGOSODD Rali Cyfeillion y Ddaear a Mudiad Gwrth Fracio Cymru yng Nghaerdydd ddoe (Sadwrn, Hydref 11) fod yr ymgyrch holl bwysig i atal y tyllwyr nwy ffosil anghyfrifol yn magu nerth yn ein plith. Dim ond un Arweinydd o’r pleidiau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Tyrfaoedd yn rhybuddio am newid hinsawdd

I BAWB sy’n caru’r Ddaear, roedd rheswm i ddathlu ar Ddydd Sul, Medi 21. Ar y dydd hwnnw, gwelwyd cannoedd o filoedd o bobl yn gorymdeithio mewn dros 2,000 o ddinasoedd ledled y byd i bwyso am bolisiau brys i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Troi at BP am gyngor diogelwch ffracio?

LLONGYFARCHIADAU i’r bobl ifanc gynhaliodd brotest effeithiol iawn yn ddiweddar yn erbyn y ganolfan ffracio nwy £38 miliwn sy’n cael ei chodi ar y cyd gyda BP ar gampws newydd Prifysgol Abertawe (Y Papur Gwyrdd, Campws Caniwt neu Campws Cynffig, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Heidio ar ein beiciau i’r Eisteddfod

RHYW dair wythnos yn ol, fe gafodd y ddau ohonom ein gwlychu’n sylweddol iawn, iawn, wrth feicio o Barc Gwledig Bryngarw ger Pen-y-bont ar Ogwr i Flaengarw. Un dydd gwlyb oedd hwnnw ynghanol yr holl heulwen, a dyna ni wedi … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Gweinier y Cledd – a phlanner y coed!

Mwynhau dydd braf yn Llanelli ar Faes glanmor hyfryd Eisteddfod Shir Gar. Gwerthfawrogi oedfa gofiadwy yn y pafiliwn ar thema ‘Efengyl Tangnefedd’ – hynod gyfoes yn wyneb yr erchylltra presennol yn Gaza. Diolch i bawb, yn enwedig Beti-Wyn James am … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Gweriniaethwyr i dderbyn Newid Hinsawdd?

DA clywed bod rhai pobl flaenllaw yn y Blaid Weriniaethol yn yr Unol Daleithiau wedi dechrau ymgyrch i berswadio’u cyd-aelodau i dderbyn bod Cynhesu Byd-eang yn ffaith a bod Newid Hinsawdd yn fygythiad difrifol. Trueni bod rhaid dadlau ar y … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Fferm wynt hudolus Mynydd y Betws

AR OL bod am dro ola’r dydd nos Lun diwethaf gyda’n llamgu Cymreig, Taliesin, penderfynnodd Charlotte a minnau neidio i’r car i fynd am dro bach ychwanegol i fwynhau’r machlud ar Fynydd Gelli Wastad a Mynydd y Gwair. Ry’n ni’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Llongyfarchiadau, Jill

Llongyfarchiadau mawr i Jill Evans am lwyddo i gadw sedd Plaid Cymru yn etholiadau Senedd Ewrop – ymysg y pedwarawd o Gymru sydd yno. Ar wahan i’w gwaith ymroddedig dros Gymru a mudiadau cyfiawnder dynol mae Jill wedi profi’n ymgyrchydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: ‘Mae’r oll yn gysegredig’ – ond nid i Miller Argent na Celtic Energy

DWY ergyd, a dau gyfarchiad. Dyna sydd gen i. Rwy’n arwain gyda right jab ffyrnig i gwmni Celtic Energy. Pam felly? Am eu bod yn mynd i rwygo mwy eto o lo o Flaenau’r Cymoedd. Dyna’u bwriad er y rhybuddion … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Rhaid inni ddysgu gwrando ar ein gwyddonwyr!

NID un i ofyn cwestiynau llipa mo’r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, a diolch am hynny – yn enwedig yn sesiynau agored, cysglyd ein Cynulliad Cenedlaethol. Wrth holi’r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, ar ddydd Mercher, Ebrill 2, daeth Dafydd a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Gobaith am gychwyn newydd?

MAE’R sylw a roddwyd ar y cyfryngau yr wythnos hon i gyhoeddiad 5ed Adroddiad Asesu’r Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd (gan yr IPCC), yn codi rhywfaint o obaith y bydd llywodraethau yn dechrau o ddifrif i geisio gyfyngu ar Gynhesu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Nodiadau o Dde Carolina

I EGLURO – bu taw ar ein blogiau wedi i ni orfod rhuthro i Columbia, De Carolina, ar Fawrth 3 lle roedd mam Charlotte, yn 94 oed, yn prysur wanhau. Er y tristwch, roeddem yn falch i fod wrth ei … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Tystiolaeth y gwyddonwyr hinsawdd

MAE sefydliadau gwyddonol aruchel y Royal Society yn y DG a’r National Academy of Sciences yn yr UD wedi cyhoeddi adroddiad arbennig ar y cyd heddiw ar Newid Hinsawdd – Tystiolaeth ac Achosion. Mae’r cwestiynau a’r amheuon yn cael eu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Newid hinsawdd – yma, nawr

DA iawn Duncan Brown yn Golwg am feiddio â chyfeirio at y ffaith ein bod yn wynebu ‘armagedon hinsoddol’ (Llythyrau, Chwefror 13). Mae amgylcheddwyr yn cael eu cynghori i beidio â defnyddio disgrifiadau brawychus fel yna. Y ddadl yw eu … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: BBC yn hybu’r Gwadwyr

HEDDIW, ar raglen Radio 4 ‘Today’, fe gawson ni enghraifft glasurol gan y BBC yn Llundain o sut i beidio â chyflwyno ‘trafodaeth’ gall am y perthynas rhwng newid hinsawdd a’r tywydd eithafol presennol. Roeddent wedi gwahodd y gwyddonydd blaenllaw … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Nofel am newid hinsawdd

YN ystod y cyfnod diweddaraf o law trwm, gwyntoedd uchel, stormydd cryf, a llifogydd, rydw i wedi bod yn darllen llyfr o’r enw Flight Behavior, nofel newydd gan yr Americanes Barbara Kingsolver. Mae Kingsolver eisoes ymysg y mawrion fel nofelydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Campws Caniwt neu Campws Cynffig?

BORE heddiw, aeth Charlotte a minnau ar y bws Metro – y ‘bendy bus’ ar lafar – o Gwmrhydyceirw i gampws Prifysgol Abertawe gan ddilyn ffordd y môr. Cymryd llyfr yn ôl i lyfrgell y Brifysgol oedd Charlotte – fel … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Angen cyfrol gan yr Athro

DIOLCH yn fawr iawn i’r Athro Gareth Wyn Jones am yr arweiniad mae wedi rhoi i’r genedl ar bwnc yr amgylchedd a pherthynas Dynoliaeth a’r Ddaear yn ei golofn wythnosol yng nghylchgrawn Golwg. Roedd yn flin gennym ddarllen ei fod … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: DYDD CALAN 2014 – LANSIO GWEFAN / BLOG NEWYDD Y PAPUR GWYRDD

CROESO atom, a Blwyddyn Newydd Dda, wrth i ni gychwyn ar fenter newydd, sef Gwefan / Blog Y Papur Gwyrdd. Yn swn cawodydd glaw mawr ac arwyddocaol y Gaeaf hwn, gwthiwn i’r dyfroedd gyda’r cyfrwng Cymraeg hwn o newyddion am … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: MWY O ANGEN NAG ERIOED I WARCHOD Y DDAEAR

WRTH ddod â chylchgrawn Y Papur Gwyrdd i ben wedi pum mlynedd yn Awst 2012, roedden ni wedi addo y bydden ni’n mynd ati i gryfhau ein presenoldeb ar y Wê. Dyma ni’n gwneud hynny, o’r diwedd, gyda’r wefan newydd … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen