Archives: Y Twll

Y Twll: Mae gwefan Y Twll yn 10 mlynedd oed heddiw

Mae gwefan Y Twll yn 10 mlynedd oed heddiw! Dyma rai o’n huchafbwyntiau dros y blynyddoedd: Twinfield: “Dwi’n creu popeth fy hun mewn un stafell fach…” Dylunio cloriau llyfrau Cymraeg: y da, y drwg ac yr hyll Cyfweliad Keith Morris: lluniau siopau Aberystwyth Rupi Kaur – byd y bardd Instagram Nid yw senoffobia yn erbyn … Parhau i ddarllen “Mae gwefan Y Twll yn 10 mlynedd oed heddiw”

The post Mae gwefan Y Twll yn 10 mlynedd oed heddiw appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Prosiect Bendigeidfran, Caernarfon, 27 Ebrill 2019

Mae Prosiect Bendigeidfran yn “creu pont rhwng byd cyfoes y Wyddeleg a byd cyfoes y Gymraeg”.

Dyma fanylion llawn.
The post Prosiect Bendigeidfran, Caernarfon, 27 Ebrill 2019 appeared first on Y Twll.
Parhau i ddarllen

Y Twll: Porth gan Gruffudd Owen ar Hansh

Dyma Porth gan Gruffudd Owen, awdl fuddugol cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.
Cynhyrchwyd y ffilm gan Griff Lynch ar gyfer cyfres ffilmiau barddoniaeth Beirdd // Beats Hansh.
The post Porth gan Gruffudd Owen ar Hansh appeared first on Y Tw… Parhau i ddarllen

Y Twll: Porth gan Gruffudd Owen ar Hansh

Dyma Porth gan Gruffudd Owen, awdl fuddugol cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.
Cynhyrchwyd y ffilm gan Griff Lynch ar gyfer cyfres ffilmiau barddoniaeth Beirdd // Beats Hansh.
The post Porth gan Gruffudd Owen ar Hansh appeared first on Y Tw… Parhau i ddarllen

: Porth gan Gruffudd Owen ar Hansh

Dyma Porth gan Gruffudd Owen, awdl fuddugol cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.
Cynhyrchwyd y ffilm gan Griff Lynch ar gyfer cyfres ffilmiau barddoniaeth Beirdd // Beats Hansh.
The post Porth gan Gruffudd Owen ar Hansh appeared first on Y Tw… Parhau i ddarllen

: Porth gan Gruffudd Owen ar Hansh

Dyma Porth gan Gruffudd Owen, awdl fuddugol cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.
Cynhyrchwyd y ffilm gan Griff Lynch ar gyfer cyfres ffilmiau barddoniaeth Beirdd // Beats Hansh.
The post Porth gan Gruffudd Owen ar Hansh appeared first on Y Tw… Parhau i ddarllen

Y Twll: Porth gan Gruffudd Owen ar Hansh

Dyma Porth gan Gruffudd Owen, awdl fuddugol cadair Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.
Cynhyrchwyd y ffilm gan Griff Lynch ar gyfer cyfres ffilmiau barddoniaeth Beirdd // Beats Hansh.
The post Porth gan Gruffudd Owen ar Hansh appeared first on Y Tw… Parhau i ddarllen

Y Twll: Rhestr ddu BBC, yr asiant MI5, “a’r goeden Nadolig”

Mae’r ffilm ddogfen fer hon, Blacklisted, yn honni yr oedd y BBC yn derbyn gwybodaeth wrth yr MI5 fel rhan o’r broses cyflogi. Canolbwynt y ffilm yw’r cyfarwyddwr Paul Turner a geisiodd yn aflwyddiannus am sawl swydd gyda’r BBC am flynyddoedd maith. Yn ôl y sôn nid oedd y goeden Nadolig yn arwydd dda i … Parhau i ddarllen “Rhestr ddu BBC, yr asiant MI5, “a’r goeden Nadolig””

The post Rhestr ddu BBC, yr asiant MI5, “a’r goeden Nadolig” appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Mae gwefan Y Twll yn saith mlwydd oed heddiw.

Mae gwefan Y Twll wedi parhau am saith mlynedd o ddiwylliannau, celf, cerddoriaeth, ffilm, gwleidyddiaeth a threigladau ansafonol. Dw i’n dal i chwilio am ragor o gyfraniadau gyda llaw. Cysylltwch ar unwaith. Yn ogystal ag, o bosib, diod am ddim fe gewch chi’n fraint o fynegi safbwynt tu fas i unrhyw gydberthynas rhwng arian cyhoeddus a gwerthoedd … Parhau i ddarllen “Mae gwefan Y Twll yn saith mlwydd oed heddiw.”

The post Mae gwefan Y Twll yn saith mlwydd oed heddiw. appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Parti reff-erendwm Ifor ap Glyn

Mae’r parti wedi dechrau Mae pawb yn canu’n clod Mae’n tîm ni dal yn Ewrop ‘Na lle ni isho bod Os da chi fel finna Ishe’r parti i barhau Cofiwch fwrw’ch pleidlias Dros aros ar ddydd Iau

The post Parti reff-erendwm Ifor ap Glyn appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Gruff Rhys: pleidleisiwch UE

Meddai Gruff Rhys ar ei flog: Cofrestrwch i bleidleisio! Wele gân serchus yn yr iaith Saesneg a ddaeth i mi tra’n synfyfyrio tra’n trwsio fy radio – pam ysgrifennu hon yn y Saesneg? Wel – ysdywed Dafydd Iwan: pam ma’ eira yn wyn gyfaill? Pwy a wyr beth sy’n gyfrifol am awen adloniant ysgafn mor … Parhau i ddarllen “Gruff Rhys: pleidleisiwch UE”

The post Gruff Rhys: pleidleisiwch UE appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Nadolig llawen oddi wrth Y Twll

The post Nadolig llawen oddi wrth Y Twll appeared first on Y Twll.
Parhau i ddarllen

Y Twll: Gangster Cymraeg: cocên, cash ac Audi TT

Gwrandewch ar hanes hynod un bywyd gangster ar y rhaglen radio BBC Radio Cymru Straeon Bob Lliw. Hyd yn hyn does dim llawer o drafodaeth wedi bod ar-lein am y rhaglen a ddarlledwyd heddiw ond mae hi 0 leiaf yn werth eich amser … Parhau i ddarllen

The post Gangster Cymraeg: cocên, cash ac Audi TT appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Atgofion o John Bwlchllan

Rydym wedi gofyn i bobl gwahanol am eu hatgofion o John Bwlchllan a fu farw yr wythnos hon. Yn ogystal ag atgofion mae detholiad o ddyfyniadau sy’n dod o’r cyfryngau cymdeithasol – gyda chaniatad yr awduron. Gruffudd Antur: Yng nghornel fach, … Parhau i ddarllen

The post Atgofion o John Bwlchllan appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Y Twll: Siwper Cêt ac Ambell Fêt: llenyddiaeth Bro Dinbych

Siwper Cêt ac ambell Fêt Sesiwn i ddathlu campau a rhempau llenyddol Bro Dinbych Cerddi a chaneuon gan… Catrin Dafydd, Osian Rhys Jones, Rhys Iorwerth, Twm Morys, Aneirin Karadog, Dewi Prysor, Myrddin ap Dafydd, Ifor ap Glyn, Gwyneth Glyn, Geraint … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: Odlgymix vs. y ffagl Olympaidd

Wyt ti’n chwilio am y gwrthwenwyn i’r holl busnes ffagl Olympaidd? Dyma tiwn hiphop newydd sbon o’r enw Straffagl gan yr artist newydd Odlgymix. “Pa mor hawdd yw diffodd fflam / yn arbennig un di warchod gan mygs y Met bob … Continue reading Parhau i ddarllen

Y Twll: Sianel 62: nos Sul yma

Mi fydd Sianel 62 yn darlledu ar sianel62.com 8PM nos Sul yma a phob nos Sul o hyn ymlaen. Rhagor o wybodaeth am Sianel 62
Mwy dan y categori Cyfryngau ar Y Twll
Parhau i ddarllen

Y Twll: Ffeiliau Ffansin: Llmych gyda Gareth Potter yn 1988

Ffeiliau Ffansin yw cyfres achlysurol ar Y Twll – delweddau o hen ffansins gyda pherthnasedd i heddiw. Enw y ffansin heddiw yw Llmych. Mae Huw Prestatyn yn dweud “penderfynwyd ar yr enw reit ar ddiwedd cyfarfod hir hir Rhanbarth CyIG. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: Alys ar S4C: lluniau’r wasg

Alys yw drama S4C newydd gyda sgript gan Siwan Jones ac actorion Sara Lloyd Gregory, Aneirin Hughes ac eraill. Mae Alys yn dechrau nos Sul 23 Ionawr 2011 am 21:00 ar S4C. Croeso i ti cyfrannu erthygl amdano fe i’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: Os Gowni Plis Peidio? Tiwns 8-did gan Gwrachod

Yn cyflwyno’r EP newydd gan Gwrachod, Os Gowni Plis Peidio? yn gynnwys Breuddwyd Roc a Rol; fersiwn 8-did o’r cân gan Edward H. Dafis. Meddai Gwrachod “Cafodd yr EP ‘ma ei recordio mewn diwrnod. Y bwriad oedd recordio EP Plant … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: Canllaw i’r 60au: Duffy, Gruff, Euros, Y Niwl, Rich James a mwy!

Parhau i ddarllen

Y Twll: Dathlu un flwyddyn o’r Twll heddiw

Wastad yn ifanc. Diolch am ddarllen.
Parhau i ddarllen

Y Twll: 100,000,000 hedyn – o Jingdezhen, Tsiena i’r Tate Modern

Mae Menna Machreth yn siarad am y gwaith celf anhygoel Sunflower Seeds gan Ai Weiwei a chreuwyd o borslen gan ei dîm e yn Jingdezhen, Tsiena.
Mwy o wybodaeth ar y wefan Tate Modern
Parhau i ddarllen

Y Twll: Sŵn: lluniau lliwgar o’r noson Electroneg #swn

Gwyl Sŵn: noson Electroneg, Cardiff Arts Institute, Caerdydd, nos Sadwrn 24 mis Hydref 2010 peiriannau Plyci gwallgofrwydd o Dam Mantle curiadau wedi dryllio gyda Quinoline Yellow Mr Cian Ciarán, dyn o ddirgel – a thechno cyfandirol Geraint “Get UR” Ffrancon, … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Twll: John Cage 4’33″ – yn Gymraeg

Hyfryd. Parhau i ddarllen

Y Twll: Mae’r Twll yn cwrdd â Masters In France am bum munud

Dych chi i gyd yn byw ym Mangor? Sut allech chi ddisgrifio’r Ddinas Dysg ar hyn o bryd? erbyn hyn, does neb yn dod o bangor! sw nin deud na caernarfon di lleoliad y band wan, er bo un o b.ffestiniog a un o ynys mon Dych chi wedi bod yn fandiau yn y gorffennol? […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Dal yn aneglir pam gadawodd Iona Jones S4C yn sydyn – dyfyniadau

“Lle aeth pawb?” Rhiannon Michael, Golwg360 “Any MP will tell you that when the public can see your expenses, it’s often not the big ticket claims that cause embarrassment, but the little niggling ones.” Arwyn Jones, blog gwleidyddiaeth BBC “Upgrade i docyn tren… Upgrade ar docyn i Lundain… ayyb” Treuliau a hawliwyd gan IJ 2006-2010 […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Yr Enedigaeth

Cyfarchion a chroeso.
Parhau i ddarllen