Archifau Categori: Blog

Blog – Golwg360: 🗣 Y peth gwaetha’ i gyd am sylwadau Jacob Rees-Mogg

Dylan Iorwerth yn edrych ar ystyr dyfnach sylwadau’r gweinidog cabinet Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Tair rheol anhrefn … tri argyfwng Boris

Dylan Iorwerth sy’n ystyried oblygiadau trafferthion y tri diwrnod a’r tair blynedd ddiwetha’… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Maes Eisteddfod am ddim – dyna’r rhan hawdd

Dylan Iorwerth yn cefnogi’r alwad am Faes di-dâl, ond dim ond fel man cychwyn Mi fyddai pawb yn licio Eisteddfod am ddim bob blwyddyn heb orfod talu am ddim ond y Pafiliwn, efallai, a’r cyngherddau fin nos. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🔊 “Cyhoeddi gwaddol” y diweddar brifardd, Gwynfor ab Ifor

Bu farw’r bardd o Sling, Dyffryn Ogwen, yn 61 oed ym mis Hydref 2015 Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Dau ‘frawychwr’ ISIS yn mynd â’u her i’r Goruchaf Lys

Y ddau heb gael sicrwydd gan Sajid Javid na fydden nhw’n cael dedfryd o oes yn yr Unol Daleithiau Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Yr esgob a Meic Stevens

Dylan Iorwerth yn rhoi barn ar storm sylwadau’r canwr Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 O Lanidloes 1839 at Boris Johnson 2019

Dylan Iorwerth yn tynnu sylw at 180 o flynyddoedd yn y frwydr am ddemocratiaeth Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: llyfr?

Cwestiwn i chi gyd, a byddwn yn falch iawn o dderbyn atebion!
A fyddai diddordeb mewn darllen llyfr wedi ei seilio ar hyn yr wyf wedi bod yn cynnwys yn y blog? Byddai’n canolbwyntio ar Astwrias ac ar yr ardd, rownd y flwyddyn.

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Mae’r Wefan Yn Symud!

Dim ond nodyn bach i ddweud mod i wrthi’n symud y wefan yma i gyfeiriad newydd: https://www.dafyddelfryn.cymru Mae’r rhan fwyaf o gynnwys wedi cael ei drosglwyddo drosodd yn barod – a fydd na ddim cynnwys newydd yn ymddangos ar y fersiwn yma o hyn ymlaen. Diolch i bawb sydd wedi dod draw i fysnesu dros y blynyddoedd, a gobeithio wela ni chi ar y safle newydd!   Hwyl Dafydd

Cafodd y post yma Mae’r Wefan Yn Symud! ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Pen-blwydd hapus, Cyw bach

Non Gwenhwyfar Tudur sy’n rhyfeddu – ac yn rhannu – rhai o gyfrinachau seren S4C Mae eisie cwtsh ar Cyw. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Sut y mae gwella ‘Dyn Sâl’ y Deyrnas Gyfunol?

Simon Thomas sy’n dadlau achos tros basio Bil Awyr Lân Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Sut y mae gwella ‘Dyn Sâl’ y Deyrnas Gyfunol?

Simon Thomas sy’n dadlau achos tros basio Bil Awyr Lân Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? I Belle ac Emmeline

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn egluro pam ei bod yn gorymdeithio ar strydoedd Caerdydd ddydd Sul Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Dathlu cydraddoldeb ac amrywiaeth y Brydain fyd-eang

Torfeydd yn cyd-lawenhau gyda Dug a Duges Sussex
Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Pont Hafren – beth sydd mewn enw?

Cadeirydd Yes Cymru Colorado, Huw Webber sy’n ymateb i’r ffrae tros Bont Tywysog Cymru Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? ‘Dadleuon creulon ac anghyfrifol’ Aled Gwyn Job

Mae Nia Edwards-Behi wedi cael llond bol ar ddadleuon Aled Job, Germaine Greer a Liam Neeson… Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: y Corpws

Cofnod yn bennaf i bob un sydd wedi gadael sylw dros y blynyddoedd. Bydd testun y blog yn cael ei gynnwys yn y Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes. Mae’r Corpws yn ‘gasgliad o ddata iaith lafar, ysgrifenedig ac electronig, sy’n rhoi ‘cliplun’ o’r iaith fel mae’n cael ei defnyddio mewn sefyllfaoedd ‘go iawn’. Bydd popeth yn […] Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Mapio Enwau – Rheilffyrdd

Dwi wedi creu salw map yn ddiweddar yn seiliedig ar enwau llefydd yng Nghymru e.e. pob Aber, Llan ayyb. I greu’r mapiau yma, dwi wedi bod yn defnyddio rhestr enwau OS Opendata (ar gael am ddim yma – linc). Mae’r map isod yn dangos pobman yng Nghymru sydd â chysylltiad a’r rheilffordd. Y tro yma, dwi wedi cynnwys enwau strydoedd hefyd: Mae’r enwau yn cynnwys “Gorsaf”, “Station”, “Rheilffordd” a “Railway”. Mae’r rhestr llawn isod: (Os yw stryd yn hir, neu gyda sawl cangen, gall ymddangos mwy nac unwaith yn y rhestr)  

Cafodd y post yma Mapio Enwau – Rheilffyrdd ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Pynciau Lefel A Mwyaf Poblogaidd Cymru

Mae Cymru yn genedl o Haneswyr a Mathemategwyr yn ôl ffigyrau newydd. Mae data ar wefan StatsCymru yn dangos pa bynciau Lefel A oedd y mwyaf poblogaidd yng Nghymru yn ystod 2015-16. Ar dop y rhestr, o drwch blewyn mae Hanes, gyda Mathemateg yn ail agos iawn. (linc data llawn – CLIC) Pynciau Mwyaf Poblogaidd Mae’r siart isod yn dangos y pynciau lefel A fwyaf poblogaidd: Poblogrwydd Dros Amser Wrth edrych ar yr amrediad data o 2008-2016, mi fedrwn ni weld pa bynciau sydd wedi bod fwyaf poblogaidd dros amser. Mae’r siart yma yn dangos y pynciau sydd wedi denu’r…

Cafodd y post yma Pynciau Lefel A Mwyaf Poblogaidd Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Sgôr Gruff Rhys Ar Gyfer Ffilm Set Fire To The Stars Allan Heddiw, Medi 20fed 2016 ar LP a CD

Prynwch ar CD/Feinyl Prynwch ar I Tunes Wele chydig o ffeithiau am y ddisg ddirgel hon, mae arni; 3 cân swynol, 20 darn offerynol, 2 bedwarawd llinynol, 1 pedwarawd Jazz, 1 Monolog gwallgo bost gan Elijah Wood, Cân ar ôl cân o biano gwefreiddiol gan Osian Gwynedd, 5 Ffolio plastig gwyrdd yn llawn dop oDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Rhaeadr Fawr – Abergwyngregyn

Os am daith gerdded go sidet – mae’r llwybr i fynu i’r Rhaeadr Mawr uwchben Abergwyngregyn yn berffaith. Mae’r llwybr llydan yn cychwyn o’r Bont Newydd, ac yn dringo’n ddiog i fynu dyffryn Afon Rheadr Mawr i droed y rheadr. Mae’n ymweld a coedwigoedd hen ac ifanc, ac yn rhedeg drwy borfeydd agored. Mae’r rheadr ei hyn yn wych – da chi’n ei chlywed yn hir cyn ei gweld. Wrth gwrs – does ddim modd dianc yn hir o’r byd modern!  

Cafodd y post yma Rhaeadr Fawr – Abergwyngregyn ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Mapio Uchder Adeiladau Caerdydd

Uchder Adeiladau Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn gweld lot o fapiau ar y we yn dangos uchder adeiladu yn rhai o drefi a dinasoedd mwya’r byd – fel y rhain yn dangos rhai o Loegr yn y Guardian – Linc Gan nad oedd neb i weld wedi creu un o Gymru eto – mi es i ati i greu un sydyn o Gaerdydd. Data Dyw creu mapiau fel hyn ddim yn anodd (mae  ‘na ganllawiau gwych yma – linc) Y broblem fel arfer yw cael gafael ar y data craidd, sef yn yr achos yma, data DSM, DTM ac…

Cafodd y post yma Mapio Uchder Adeiladau Caerdydd ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Pethe: Enillwyr Llyfr Y Flwyddyn 2016

Llongyfarchiadau mawr i’r holl enillwyr, ac i drefnwyr y noson. Y cam nesaf ydi mynd ati i ddarllen y llyfrau! Os ydach chi’n methu penderfynu pa lyfr, neu lyfrau, i […] Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Rali Cymru Rydd, Caernarfon

Roedd ‘na awyrgylch wych yn y rali Cymru Rydd yng Nghaernarfon heddiw. Braf gweld cymaint, o bob oed, wedi dod allan i gefnogi.  

Cafodd y post yma Rali Cymru Rydd, Caernarfon ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Pethe: Rhestr Fer Llyfr Y Flwyddyn 2016

Rydym yn falch o gael cefnogi cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn eto eleni, gan gychwyn trwy gyhoeddi’r Rhestr Fer. Mae’r llyfrau wedi cael eu rhannu’r dri categori – Gwobr Farddoniaeth Prifysgol […] Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Pleidleisiwch UE

  Cofrestrwch i bleidleisio! Wele gân serchus yn yr iaith Saesneg a ddaeth i mi tra’n synfyfyrio tra’n trwsio fy radio – pam ysgrifennu hon yn y Saesneg? Wel – ysdywed Dafydd Iwan: pam ma’ eira yn wyn gyfaill? Pwy a wyr beth sy’n gyfrifol am awen adloniant ysgafn mor afreolus. Ta waeth – ysgrifennwydDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Mapio Lliwiau Ysgolion Cynradd Cymru

Mapio Lliwiau Ysgolion Cynradd Sbel yn ôl, mi wnes i fapio canlyniadau system graddio’r llywodraeth ar gyfer Ysgolion Uwchradd (linc). Yn y blogiad bach yma, dwi wedi mapio’r ysgolion cynradd. Mae’r system lliwiau’r un peth, gyda – Gwyrdd = Gwych Melyn = Da Oren = Angen Gwella, angen cefnogaeth fyrdymor Coch = Angen cefnogaeth sylweddol Mae’r data canlyniadau o wefan y BBC (linc). Ar gyfer y mapio, ges i gyfeiriad a chod post pob ysgol o wefan y llywodraeth (linc). Roedd posib wedyn cyfuno’r data cod post yma gyda’r ffeiliau OS opendata CodePoint (linc) i greu’r haen. Mapiau Ysgolion Gan…

Cafodd y post yma Mapio Lliwiau Ysgolion Cynradd Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Mapio Lliwiau Ysgolion Uwchradd Cymru

Mapio Lliwiau’r Ysgolion Mae’r llywodraeth newydd gyhoeddi canlyniadau system graddio ysgolion Cymru. (manylion yma http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/35428451) Mae pob ysgol yn cael un o’r lliwiau canlynol: Gwyrdd = Gwych Melyn = Da Oren = Angen Gwella, angen cefnogaeth fyrdymor Coch = Angen cefnogaeth sylweddol Yn y blog sydyn yma, es i ati i fapio’r canlyniadau yma i drio gweld os oedd unrhyw batrwm yn ymddangos. Y Data Ges i ddata’r canlyniadau o wefan y BBC (linc uchod). Ar gyfer y mapio, ges i gyfeiriad a chod post pob ysgol o wefan y llywodraeth (linc). Roedd posib wedyn cyfuno’r data cod post yma…

Cafodd y post yma Mapio Lliwiau Ysgolion Uwchradd Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: SFA’s 20th birthday celebration turns 21 on the Left Coast!

NEW SUPER FURRY ANIMALS TOUR ALERT Super Furry Animals’s momentous 20th birthday celebrations of 2015 become 21 this year as we embark on some adventures that passed us by last year. Starting next week (Feb 4th 2016) the furious Furry will be hitting North America’s West Coast, starting in Vancouver and visiting Portland, Seattle, SanRead more… Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: #DespiteBeingTaughtInWelsh – Dilyn y Trend

Pan gyhoeddodd @WalesOnline erthygl yn rhyfeddu bod Jamie Roberts wedi llwyddo bod yn ddoctor, er bod o wedi cael addysg Gymraeg, chymerodd hi fawr o amser i ddefnyddwyr twitter frwydro yn ôl, gan amddiffyn addysg Gymraeg, a chwestiynu addysg newyddiadurwyr @WalesOnline! Yng nghanol yr ymatebion yma, fe aned y hashnod #DespiteBeingTaughtInWelsh fel ymateb gwych i’r hyn oedd yn cael ei honni (bod addysg Cymraeg yn wael). O fewn dim, roedd #DespiteBeingTaughtInWelsh yn trendio ar twitter. Erbyn y diwedd, roedd ar y rhestr trendio uchaf drwy Brydain. Dwi wedi trio dilyn y trend yma drwy ddefnyddio API twitter i nôl pob…

Cafodd y post yma #DespiteBeingTaughtInWelsh – Dilyn y Trend ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Cymharu Perfformiad Ysgol Plant Cymraeg a Di-gymraeg

Yn ddiweddar mi ddes i ar draws adroddiad diddorol gan lywodraeth Cymru yn cymharu perfformaid ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg yng Nghymru. Ond, roedd yr adroddiad yn edrych ar fwy na iaith yr ysgolion, roeddynt hefyd yn edrych ar iaith y plant. Dwi wedi trio crynhoi rhai o’r prif ganlyniadau yma. Yr Adroddiad Mae’r adroddiad gwreiddiol ar gael yn adran adroddiadau ad-hoc y llywodraeth – Linc. (linc i’r ddogfen Excel gwreidiol yma – linc) Mae’r data wedi ei rannu i fyny i oedrannau 6-7 (key stage 1) ac oedrannau 7-11 (key stage 2), ac mae’n canolbwyntio ar fathemateg a gwyddoniaeth….

Cafodd y post yma Cymharu Perfformiad Ysgol Plant Cymraeg a Di-gymraeg ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Mapio Cyllideb Cynghorau Cymru 2016-2017

Mapio Cyllidebau Cymru Dwi wedi mapio cyllidebau cynghorau Cymru o’r blaen (linc), ond nawr bod y llywodraeth wedi cyhoeddi toriadau cyllidebau cynghorau Cymru ar gyfer 2016/17, dwi am edrych eto yn sydyn ar bwy sy’n colli a phwy (os unrhyw un!) fydd yn ennill. Y Toriadau Dwi wedi cael y wybodaeth o ffrwd twitter y BBC Rural councils worst hit by local government funding cuts of up to 4%
https://t.co/6KDFTKwunx pic.twitter.com/aVjC60wFKt — BBC Wales News (@BBCWalesNews) December 9, 2015 Mae’r map isod yn dangos canran y toriadau ymhob cyngor Ac mae’r map yma’n dangos cyllideb y cynghorau yn ystod 2016/17 Cyllid Y Pen…

Cafodd y post yma Mapio Cyllideb Cynghorau Cymru 2016-2017 ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: The Insatiable, Inflatable Candylion

The Return of Candylion I’m extremely excited to be working with playwright Tim Price and director Wils Wilson again on December and January’s mammoth Cardiff run of ‘The Insatiable Inflatable Candylion’ for National Theatre Wales. It will feature some of the songs from 2007’s Candylion album along with some new numbers conceived for the show.Read more… Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Mapio Tryweryn

Tryweryn Mae’n 50 mlynedd ers i Gorfforaeth Tref Lerpwl foddi cwm Tryweryn, gan suddo pentref Capel Celyn a nifer o ffermydd cyfagos. Cliciwch yma i gael yr hanes i gyd ar Wicipedia – linc Mae’r map rhyngweithiol yma yn dangos be gafodd ei golli o dan y dŵr. (cliciwch ar y llun isod i agor y map) Y Map Mae’n bosib gweld lleoliad pentref Capel Celyn, y ffermydd a’r tir gafodd ei suddo. Eironig hefyd yw’r rhybudd “Liable to floods” sydd ar y map ger afon Tryweryn. Newidiwch y lefel trylowder i gymharu’n well y newid. Data  Daw’r data mapiau…

Cafodd y post yma Mapio Tryweryn ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: American Interior at Nantwich Words & Music Festival

Gruff Rhys plays American Interior live at Nantwich Crown Ballroom on October 15th. doors 19.30 hrs.
The last scheduled American Interior concert for the time being. Includes songs, a slide show and possibly an historical reenactment tickets at wordsan… Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Yr Eisteddfod ar Twitter

Data Eisteddfodol Mae’r cyfrif twitter @TwitterData yn arbenigo ar ddadansoddi a dehongli data twitter yn ystod digwyddiadau mawr fel y gemau Olympaidd a’r elecsiwn. Dwi ‘di bod yn chware o gwmpas gyda data twitter ers sbel, a meddyliais sa’n arbrawf diddorol trio gwneud yr un math o ddehongliad ar ddigwyddiad yma yng Nghymru – a pha ddigwyddiad gwell na’r Eisteddfod! Y syniad yn fras oedd casglu’r holl twîts sy’n crybwyll yr eisteddfod at ei gilydd, a gweld pa batrwm ddaeth i’r golwg. Dwi ddim wedi dadansoddi cynnwys y twîts, heblaw am yr hashnodau – yn syml iawn, does gen i’m…

Cafodd y post yma Yr Eisteddfod ar Twitter ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Pethe: Pethe – Y Babell Lên 2015

O ganol Awst tan ddiwedd Mis Medi bydd cyfle i wylwyr S4C fwynhau rhai o uchafbwyntiau Pabell Lên Eisteddfod Genedlaethol Sir Drefaldwyn. Mewn cyfres o 6 rhaglen awr o hyd, […] Parhau i ddarllen

Pethe: Pethe – Y Babell Lên 2015

O ganol Awst tan ddiwedd Mis Medi bydd cyfle i wylwyr S4C fwynhau rhai o uchafbwyntiau Pabell Lên Eisteddfod Genedlaethol Sir Drefaldwyn. Mewn cyfres o 6 rhaglen awr o hyd, … Parhau i ddarllen

Y Llwyfan: Gyrru Drwy Storom (Gol. Alaw Griffiths) Y Lolfa

Dyma gyfrol newydd Gyrru Drwy Storom (Y Lolfa). Cafodd y gyfrol ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Yn y fideo isod, dw i’n son fymryn am fy nghyfraniad i’r gyfrol – dyddiadur o’r chwarter blwyddyn a mwy dreuliais i … Continue reading Parhau i ddarllen

Y Llwyfan: Penwythnos INC, 2015

Galeri yn cyflwyno Inc 2015 (04.06.2015 – 07.06.2015)  Swyddfa Docynnau Galeri – 01286 685 222  4-diwrnod llawn o weithgareddau’n ymwneud mewn rhyw ffordd neu gilydd â byd newyddiadura, y wasg a’r byd cyhoeddi. Dyma linc i Papur newydd INC 2015  Ymhlith … Continue reading Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Mapio’r Etholiad, Rhan 2 – Etholiad 2015

Mapio’r Etholiad, Rhan 2 – Etholiad 2015 Wel, mae’r etholiad drosodd o’r diwedd gyda chanlyniadau reit annisgwyl yn y diwedd. Yn dilyn i fyny o’r blog cynt (linc) dwi am fapio’r canlyniadau yma yng Nghymru. MAP RHYNGWEITHIOL Eto, dwi wedi creu ap rhyngweithiol i dangos y canlyniadau (linc) CANLYNIAD 2015 Mae’r map isod yn dangos y canlyniadau terfynol yn 2015.   NIFER BLEIDLEISIODD Mae’r map yma’n dangos faint bleidleisiodd ymhob etholaeth. Yr ardal gyda’r nifer uchaf oedd Gogledd Caerdydd eto, gyda 76.1% yn troi allan. Yr etholaeth isaf oedd Merthyr Tudful a Rhymni, gyda dim ond 53% wedi tro fyny….

Cafodd y post yma Mapio’r Etholiad, Rhan 2 – Etholiad 2015 ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Etholiad 2015 – Chwilota drwy’r Datganiadau

Chwilota dwy’r Datganiadau Cymru Gyda ni ar drothwy etholiad 2015, nes i feddwl gweld pa mor aml mae datganiadau’r pleidiau mawr yn cyfeirio at Gymru. Dyma’r canlyniadau: (er gwybodaeth – mi wnes i ddefnyddio fersiynau PDF Saesneg pob plaid i drio cael rhyw fath o gysondeb. Hefyd, dim ond chwilio am y geiriau wnes i, dim eu darllen i gyd!!) Wrth gwrs, dim syndod mai Plaid Cymru fysa ar y blaen, ond o ni wedi dychryn gweld o faint! Rhyfedd hefyd gweld Llafur, sydd gyda’r nifer fwyaf o seddi yng Nghymru, gyda chyfanswm gweddol isel o 11 – dim ond…

Cafodd y post yma Etholiad 2015 – Chwilota drwy’r Datganiadau ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: Mwnghygoel!

Bydd cwmni recordiau Domino yn ail ryddhau pedwerydd record hir yr Anifeiliaid Anhygoel o Flewog ar Fai y cyntaf. Mi fydd ar gael yn ddigidol am y tro cyntaf ac ar ffurf cryno ddisg a feinyl. Bydd un fersiwn brin ar gael mewn feinyl trifflyg gwyn 180 gram – yn cynnwys sesiwn Peel, cyngerdd ATPDarllen mwy… Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: API Data “Ar Y Dydd Hwn…” Wicipedia Cymraeg

Casglu Data Gyda YQL Yn ddiweddar, dwi wedi bod yn chware o gwmpas gydag adnodd datblygu YQL gan Yahoo (https://developer.yahoo.com/yql/). Mae’n galluogi ni ddefnyddio iaith debyg iawn i SQL i dynnu data allan o wefannau ayyb. Mae’n werth trio allan y consol datblygu i gael gweld sut mae’n gweithio (https://developer.yahoo.com/yql/console/) Ar ôl chware o gwmpas gyda’r consol – mi es ati i chwilio am brosiect diddorol ar ei gyfer. Mi nes i gofio am y twît yma gan Robin Owain, rheolwr Wicipedia Cymru . @rhyswynne @UCAC @addysgcymru @cymdeithas Ar Ddydd Gŵyl Dewi bydd @Wicipedia #Cymraeg yn lansio:
‘Ar y dydd hwn…’…

Cafodd y post yma API Data “Ar Y Dydd Hwn…” Wicipedia Cymraeg ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Yr Hashnodau Cymraeg Mwyaf Poblogaidd

Yr Hashnodau Cymraeg Mwyaf Poblogaidd Yn y blogiad olaf (linc), mi wnes i ddefnyddio data o gorpws twitter techiaiath (linc) i ddadansoddi datblygiad y Gymraeg ar twitter o 2007 ymlaen. Un rhan o’r dadansoddiad oedd edrych ar ba hashnodau (hashtags) oedd y fwyaf poblogaidd dros y cyfnod. Y tro yma, dwi wedi defnyddio’r un data i ddadansoddi’n fanylach pa hashnodau oed fwyaf poblogaidd dros y misoedd dan sylw. Cywirdeb y Dadansoddiad Cyn cychwyn, dwi angen pwysleisio nad yw’r dadansoddiad yma yn 100% cywir. O’r 2,831,265 cofnod yn y ffeiliau gwreiddiol, cafodd 10% eu tynnu allan oherwydd bod y data yn y…

Cafodd y post yma Yr Hashnodau Cymraeg Mwyaf Poblogaidd ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Datblygiad Y Gymraeg Ar Twitter

Datblygiad Y Gymraeg Ar Twitter – Data Techiaith Wrth bori drwy twitter ychydig yn ôl, ddes i ar draws y neges yma gan @techiaith Adnodd cyntaf y #PorthTechnolegauIaith: Corpora Gwefannau Cymdeithasol, 2.6 miliwn trydariad Cymraeg a mwy!
http://t.co/IuIcmgstmg — techiaith (@techiaith) February 13, 2015 Techiaith yw Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr ym Mangor sydd yn gweithio i ddatblygu adnoddau Cymraeg (e.e. Cysgair a Cysill). Un o’r adnoddau fwyaf newydd yw’r corpws data twitter– sef swmp anferth o dwîts Cymraeg wedi eu casglu ers 2007. (Linc – http://techiaith.org/corpora/twitter/) Penderfynais weld pa fath o ddadansoddiadau oedd posib eu creu gyda’r data yma. Y…

Cafodd y post yma Datblygiad Y Gymraeg Ar Twitter ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Gruff Rhys: BBC Radio 6 Music Festival

Gruff has been announced to play at this year’s BBC Radio 6 Music Festival – the Tyneside festival takes place in February. Click here to see the rest of the line-up. Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Orion o’r ardd gefn

  Ar drwydd Lovejoy! Os da chi ddigon ffodus i fyw mewn ardal heb lawer o oleuadau stryd, a gyda llygaid craff (neu binoculars) – ma’ na gyfle da i chi gael cip gomed Lovejoy, sydd wrthi’n trafeilio drwy gysawd yr haul. Dwi wedi trio sawl gwaith i’w weld, ond heb lwyddiant – gyda chymylau, glaw oerni neu botel o win yn fy ngyrru i mewn. Es i allan eto neithiwr, er gwaetha’r rhew, ond methiant fu’r ymdrech. Er hyn, ges i’r llun uchod o Orïon. Mae’n gytser hawdd i’w adnabod oherwydd y tair seren sydd mewn llinell sydd yn…

Cafodd y post yma Orion o’r ardd gefn ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Chris yn Gymraeg // Life in Wales: Ail-ddechrau’r blog // Start of a new year

Yn gyntaf, blwyddyn newydd dda i chi!

Bron flwyddyn ar ôl i mi ddechrau’r blog ac rwy wedi penderfynu dod nôl ato fe. Mae wastod digon yn mynd ymlaen ar fy meddwl.

Mae pleser gennyf i ddweud mod i wedi graddio gyda BA yn y Gymraeg ac roedd y blog hwn yn help mawr yn ystod cwplhau’r traethawd estynedig, cefais y farc uchaf dwi erioed wedi cael yn y brifysgol ac roedd y peth yn cyfrif am bron chwarter y gradd, felly diolch i chi am hwnna. Mi oedd yr arbrawf cymdeithasol yn lwyddiant.

Un o’r pwyntiau a wnes i ar ddiwedd y traethawd oedd ‘mae technoleg yn chwarae rôl fawr mewn bywydau pobl yn eu hugeiniau; fwy nag erioed’ ac rwy dal yn cytuno gyda hwnna. Rwy’n parhau i’w defnyddio, pethau fel Facebook, Twitter, LinkedIn. Mae’n rhywbeth arall i wneud nag ateb e-byst trwy’r dydd sbo. Ond mae na rhai bobl sydd yn ei defnyddio i’r eithaf ac yn ‘byw arno fe’. Rwy’n trial peidio â gwneud hwnna, ym mhersonol ond wrth gwrs, blogiau fel hyn yn un ffordd o ysgrifennu pethau a gweld a ydy pobl yn cytuno neu beth bynnag.

Mae tipyn o newid wedi bod ers Ionawr 2014; rwy wedi symud i Abertawe, dechrau cwrs MA Cyfieithu Proffesiynol ac rwy’n dechrau meddwl am gyrfaoedd yn ddifrifol, ar ôl gweithio rhan-amser trwy gydol fy astudiaethau ers oeddwn yn 16 oed. Teimlo’n hen nawr.

Hefyd, dwi am wneud y blog hwn yn ddwyieithog o hyn ymlaen. Nad oedd digon o amser i fi gwneud y tro diwethaf ond bellach rwy’n credu fod angen ymestyn. Bydd e’n help i fi cyfieithu hefyd. Bydd y Gymraeg wastod yn bwysig i mi ond mae digonedd o bobl sy’n cael ei caeed mas o fy mywyd oherwydd nad ydynt yn siarad Cymraeg. Mae’r tool ar ochr y tudalen Google Translate ddim yn cyfieithu o Gymraeg i Saesneg hefyd felly fel mae nhw’n dweud yn Saesneg, ‘if you want something done properly, do it yourself’.

Dyna fel mae Cymru fodern – nid yw pawb yn gallu siarad Cymraeg bellach ac nid yw’n bosib i fyw yn Gymraeg trwy’r dydd bob dydd, er mod i o’r farn y mae llawer o ddiddordeb yn fwy o bobl nag erioed, yn enwedig pobl yn eu hugeiniau. Ond nid ydynt am ddysgu Cymraeg pe bai nad oes angen iddynt, hynny yw bydden nhw ddim yn colli mas os nad ydynt yn gallu siarad Cymraeg. A gorfodaeth yw’r ateb?
 
Felly, bant â ni. Bydd y blog yn wahanol y tro hyn gan fydd e’n trafod pethau dyddiol, stwff teithio, materion cyfoes ac unrhywbeth dwi am drafod mewn gwirionedd, yn Gymraeg a Saesneg. 

Diolch am ddarlen a dyma llun o Bae Rhossili yn Abertawe a gymerais nôl ym mis Tachwedd i chi gael gweld.

 

Happy new year to you and hope you like the photo of Rhossili Bay in Swansea that I took back in November.
 
Almost a year has passed since I started this blog and I’ve decided to restart it.  There’s always too much going on in my head to be honest.

First things first, I had the great pleasure of graduating from Swansea University with a BA in Welsh and this blog was a major help during my dissertation which got me the highest mark ever during my time at uni. Being that the dissertation counted for almost a quarter of my entire degree, I would very much like to thank my online audience for their involvement, as well as the Blogiadur and fellow friends and acquaintances who managed to promote it as well as they did; without you this would not have been possible. The social experiment was indeed a success in finding out to what extent do young adults use and care about the use of the Welsh language online.

One of the points I made at the end of the dissertation was how much technology plays a vital role in the everyday lives of young adults in their twenties. I still stand by that statement and continue to use things such as Faceboook, Twitter, LinkedIn (something to do instead of replying to e-mails every day I suppose) but there are alot of people who take this to the extreme and live on Facebook, which I don’t agree with. I try not to do that personally but of course, blogs like this are one way of talking to the world and gaining a response, be it positive or negative. 
 
Quite a lot has changed for me since January 2014; I’ve moved to Swansea, started a new Masters course in Translation and I am starting to grasp opportunities whole heartedly, having worked part-time for so long throughout my studies. I definitely feel old now.
 
I am also making this blog bilingual from now on. There wasn’t really enough time for me to do this last year, seeing as the blog was academic and had to be completed within certain time constraints but I think it needs extending. It will help me in my translation work, seeing as that is what I plan to make my living from. Also, quite frankly, the Google Translate function on the side of the page is rather useless and doesn’t translate from Welsh into English straight away.

Welsh will always be important to me but there are so many people that get shut out of my life sometimes due to the fact that they don’t speak Welsh. Unfortunately, that is modern Welsh society for you – not everyone has the ability to speak Welsh anymore and it isn’t possible to live in Welsh all day everyday. Having said that, the interest to learn Welsh within people in their twenties is far greater than ever before, the people that I have met have proved that, but I think the overall consensus is, ‘If I don’t need to learn it, I won’t’ which calls for all sorts of arguments with compulsion, Welsh only schools etc.

Anyway, that’s it for now. The blog will differ slightly this time as I will be discussing daily things, travelling, current affairs and anything I just want to talk about really, in Welsh and English.

Thanks for reading and have a good one. Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn...: Dwysedd Poblogaeth Cymru

Dwysedd Poblogaeth Cymru Dwi wedi sôn sawl gwaith ar y blog yma am ddwysedd poblogaeth y wlad neu sir. Mae canfod dwysed poblogaeth yn ffordd ddefnyddiol o gymharu ardaloedd, ac mae’n cael ei ddefnyddio mewn nifer o ddadansoddiadau. Er bod y rhesymeg y tu ôl i ddwysedd poblogaeth yn eithaf syml – rhannu’r boblogaeth gyda’r arwynebedd – nes i feddwl sgwennu blogiad ar sut dw’n mynd ati i gyfrifo’r dwysedd, a darganfod ychydig o ffeithiau diddorol ar y ffordd. Be Ydi Gwir Faint Cymru? Cyn darganfod beth yw dwysedd poblogaeth Cymru, mae rhaid darganfod beth yw ei wir faint. Mae’n…

Cafodd y post yma Dwysedd Poblogaeth Cymru ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen