Canlyniadau Chwilio: cacen

: Cacen Ben-blwydd Lemon a Mafon

Dydych chi byth yn rhy hen i gael cacen ben-blwydd, a hyd yn oed heb barti roedd rhaid gwneud rhywbeth i ddathlu pen-blwydd fy ngŵr yn ddiweddar. A pan ofynnais i’r gŵr Pa fath o gacen yr oedd o eisiau eleni, cacen lemon drizzle meddai. Digon teg, mae’n dipyn o ffefryn gen i hefyd. Ond […] Parhau i ddarllen

: Cacen foron a courgette

Does dim dwywaith bod y Gwanwyn wedi cyrraedd. Mae’r haul wedi bod yn tywynnu ers dyddiau nawr a dwi hyd yn oed wedi cyfnewid fy nhrainers am flip flops unwaith. Ac wrth i’r tymhorau newid yna hefyd mae’r hyn dwi’n ei goginio, a’r awydd nawr i bobi cacennau sy’n gwneud y mwyaf o gynhaeaf hael […] Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CWIS A CACEN

Cynhaliwyd Cwis a Cacen difyr iawn yn y festri nos Wener 21ain Mai. Y Cwis-feistres oedd Margaret Wyn Ellis ac roedd ganddi gwis hwyliog iawn gyda’r rhif 5 yn gysylltiedig a’r cwestiwn neu’r ateb! Roedd pedwar tim, ac ar y diwedd roedd y marciau yn a… Parhau i ddarllen

: BWYD

Ar ôl darllen llyfr gwych Lara Catrin, Llyfr Bach Paris, on ni’n meddwl bydde ni’n dwyn ‘chydig o’i syniad hi a sôn am y caffis/bwytai fi’n hoffi o amgylch Munich. Nawr FULL DISCLOSURE dyw’r rhan fwyaf o rhein ddim yn fwytai Almeinig achos wel mwy ‘na dim dyw’i bwyd nhw ddim mor ddiddorol a hynny, … More BWYD Parhau i ddarllen

: Myffins Marmaled

Am ryw reswm dyw hi jyst ddim yn dderbyniol i fwyta cacen i frecwast. Er dwn i ddim pam chwaith, dyw darn o gacen ddim gwaeth i chi na phowlen o Frosties neu patisserie melys llawn menyn a siwgr – ac mae’r Ffrancwyr wedi’n dysgu ni bod hynny yn fwy na derbyniol. Ond dwi’n benderfynol […] Parhau i ddarllen

: Tartenni afal

Mae cyfres arall o’r Great British Bake Off wedi dod i ben ac fel y cyfresau eraill cyn hyn, dwi wedi mwynhau hon yn aruthrol, ac yn hapus iawn o weld Nadiya yn ennill. Pencampwr haeddiannol yn fy marn i, wnaeth gynyddu mewn hyder wrth i’r gyfres fynd yn ei blaen gan greu cacennau trawiadol […] Parhau i ddarllen

: Dyw hi ddim yn hawdd pobi gyda babi!

Mae hi wedi bod yn sbel ers i mi flogio, ond mae gen i esgus da – dwi di cael babi! Roeddwn i’n dal i weithio pan ddaeth Gruff bach, bron i fis yn gynnar, gan roi dipyn o sioc i fi a’r gŵr. Yn amlwg doedd o methu aros i ddod fewn i’r byd […] Parhau i ddarllen

: Andorra (7.9.2014-10.9.2014)

Cyflwyniad Dechrau fis Medi 2014 ymwelais ag Andorra. Gwladwriaeth fechan yw hon, llai na Sir Fôn mewn arwynebedd, a leolwyd ynghanol cadwyn mynyddoedd y Pyreneau, ar y ffin rhwng Ffrainc a Sbaen. Cefais i a’m cyd-deithiwr, Andy Settatree, ein denu yno yn bennaf oherwydd fan hyn ar 9 Medi oedd tîm pêl droed Cymru yn […] Parhau i ddarllen

: Andorra (7.9.2014-10.9.2014)

Cyflwyniad Dechrau fis Medi 2014 ymwelais ag Andorra. Gwladwriaeth fechan yw hon, llai na Sir Fôn mewn arwynebedd, a leolwyd ynghanol cadwyn mynyddoedd y Pyreneau, ar y ffin rhwng Ffrainc a Sbaen. Cefais i a’m cyd-deithiwr, Andy Settatree, ein denu yno yn bennaf oherwydd fan hyn ar 9 Medi oedd tîm pêl droed Cymru yn […] Parhau i ddarllen

: Radio Crymi

Mae Betsan Powys yn mynd dros ben llestri ac yn rhoi’r sac i bob cyflwynydd ar Radio Cymru heblaw Ifan Evans, sy’n cael y job o gyflwyno bob dim. Mae’n cael trafferth braidd. Mae’n apelio ar Betsan i gyflogi rhywun newydd i’w helpu, gan nad ydio wedi b… Parhau i ddarllen

: Rhamant, Cariad a Rhosys Cochion

Rwyf wrth fy modd hefo diwrnodau fel Sant Ffolant a Santes Dwynwen, esgus i fwyta llwyth o siocled a cyfle i ddefnyddio fy nhwb bach coch silicon siap calon i wneud cacennau!  Rhyfadd o beth ydi rhamant, fedrwch chi greu rhamant heb gwir gariad, m… Parhau i ddarllen

: Caru paradwys

   Yr wythnos hon, gadawsom Brydain gwlyb a hydrefol am dywod gwyn, haul crasboeth a moroedd glaswyrdd y trofannau, fi fy nghariad, fy mrawd a’i gariad. Ar ol gweithio’n galed ar y Ty… Continue reading Parhau i ddarllen

: Helo Kitty!

Dwi ‘di mwynhau’n hun drwydda draw heddiw. ‘Dio ddiawch o bwys genai os byddai fel brechdan fory,neu hyd yn oed am ddyddiau. Dwi wedi cael fy nymuniad Nadolig – ymweld hefo Nain, yn y cartre’ Nyrsio. Ac roedd hi wrth ei bodd i’m gweld gan nad oeddwn wedi gallu mynd yno ers bron i fis […] Parhau i ddarllen

: Helo Kitty!

Dwi ‘di mwynhau’n hun drwydda draw heddiw. ‘Dio ddiawch o bwys genai os byddai fel brechdan fory,neu hyd yn oed am ddyddiau. Dwi wedi cael fy nymuniad Nadolig – ymweld hefo Nain, yn y cartre’ Nyrsio. Ac roedd hi wrth ei bodd i’m gweld gan nad oeddwn wedi gallu mynd yno ers bron i fis […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Jonsi yn methu a dal ei afal!

Wel mae’n biti gweld yr hen greadur yn mynd dan gwmwl ond, mewn difri, doedd o ddim yn ffit i fod ar ein radio genedlaethol ni. Mae isio sbio pen pwy bynnag roddodd deirawr i’r truan yn y pnawn. Mi wnes i ddarllen peth o’i hunangofiant yn ddiweddar a beth oedd yn fy nharo oedd […] Parhau i ddarllen

: Cymru yn Iwerddon

Rwyf wedi bod yn byw yma yn Ddulyn ers 3 mlynedd. Yr diwrnod wnes i dal yr llong o Gaergybi doeddwn i ddim ‘di ystyred fydda’i dal yma yn 2010. Roeddwn i wedi meddwl dod i’r ddinas i astudio tra roeddwn i’n byw yn Llundain – dwi’n caru Llundain, ag roe… Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Llan Ffestiniog

Dwi’m yn rhy dda heddiw. Wedi gorfod gohirio diwrnod o ffilmio am mod i’n giami – a dydi hynna rioed wedi digwydd o’r blaen, i chi gael dallt! Dwi’m yn siwr be ydi/oedd o – unai mod i wedi bwyta rhywbeth oedd ddim fy hoffi i yng Nghaerdydd neu mod i wedi dal byg gan […] Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB HWYL A SBRI

Cynhaliwyd Oedfa Masnachdeg ar gyfer y teulu, nos Fercher 24ain Mawrth. Roedd y plant wrthi’n brysur ers 5 o’r gloch yn addurno cacennau gyda siocled Masnachdeg yn barod ar gyfer paned cymunedol ar ol y gwasanaeth. Roedd hefyd siocled Masnachdeg yn y f… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: CLWB GWAU

Cynhaliwyd y Clwb Gwau fel arfer ar y dydd Llun cyntaf yn y mis. Mae croeso i aelodau newydd bob amser ac mae’r Clwb yn un hapus iawn! Mae Blwyddyn 6 Ysgol yr Eifl wrthi’n gosod sgwariau gyda’u gilydd i greu blancedi i’w danfon i gartref Bryn Meddyg. A… Parhau i ddarllen

Copa'r Mynydd: Pawb yn sôn am y tywydd!

Rwyf wedi penderfynu ymuno â phawb ac yn ysgrifennu am y tywydd. Wedi’r cyfan, i fi mae’n yr peth gorau i ddigwydd ers tipyn ar ôl i mi gael fy hun yn fod yn gaeth yn y tŷ ers cyn y Nadolig. Doedd gen i ddim llawer o eira tan nos Fawrth diweddaf,… Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Ymweliad i Nottingham a Chymru

Ymweliad i Nottingham cyn mynd dros y ffin i GymruYr ydw i wedi bod yn brysur yn y gwaith ers sbel, felly doedd dim cyfle i sgwennu dim byd am amser maith ond yn diweddar mi ges i ddigon o amser i bicio draw i Nottingham ar gyfer Cyfarfod Bore Coffi Cy… Parhau i ddarllen

Wierdo: Siwgr i frecwast

Wnai ddim bwyta siriyl melys i frecwast – mae’r syniad o frosties neu coco pops yn troi arnai a dweud y gwir.   Ar y llaw arall, mi ydwi’n rhoi siwgr ar fy uwd ac ar fy rice crispies.   Mi wnai hefyd, fwyta bara siocled (pain de chcolat) pan … Parhau i ddarllen