Canlyniadau Chwilio: deddf

Blog Guto Dafydd: Deddf iaith a’r Cofnod

Mae’r syniad o ‘hawl’ i ddefnyddio iaith yn un cymhleth. Dydw i ddim yn credu bod gen i hawl fel y cyfryw i fynd mewn i Tesco a chael gwasanaeth Cymraeg. Dydw i ddim am sarhau pobl anabl drwy ddweud bod methu defnyddio’r Gymraeg yr un peth â gorfod mynd fyny steps ar olwynion. Ar […] Parhau i ddarllen

: Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch! Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and… Parhau i ddarllen

: Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch! Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and… Parhau i ddarllen

: Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch! Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and… Parhau i ddarllen

: Blog dwyieithog Cymdeithas yr Iaith: Ad-drefnu’r Llywodraeth: y Gymraeg yn ôl yn y cabinet / Reshuffle – Welsh language back at cabinet table

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i benodiad Eluned Morgan fel Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol o fewn y cabinet.  Language campaigners have responded to the appointment of Eluned Morgan as Cabinet Minister for the Welsh language and International Relations. Meddai Osian Rhys, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Mae’n dda gweld bod Gweinidog y Gymraeg bellach yn eistedd o fewn y cabinet. Rhan bwysig o’i gwaith fydd sicrhau bod pob un o’r gweinidogion eraill yn cymryd eu cyfrifoldeb dros y Gymraeg hefyd. Mae angen holl rym y Llywodraeth y tu ôl i strategaeth y miliwn. Mae’n hanfodol hefyd bod adran lawn, nid is-adran, o fewn y gwasanaeth sifil… Parhau i ddarllen

: Blog dwyieithog Cymdeithas yr Iaith: Ad-drefnu’r Llywodraeth: y Gymraeg yn ôl yn y cabinet / Reshuffle – Welsh language back at cabinet table

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i benodiad Eluned Morgan fel Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol o fewn y cabinet.  Language campaigners have responded to the appointment of Eluned Morgan as Cabinet Minister for the Welsh language and International Relations. Meddai Osian Rhys, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Mae’n dda gweld bod Gweinidog y Gymraeg bellach yn eistedd o fewn y cabinet. Rhan bwysig o’i gwaith fydd sicrhau bod pob un o’r gweinidogion eraill yn cymryd eu cyfrifoldeb dros y Gymraeg hefyd. Mae angen holl rym y Llywodraeth y tu ôl i strategaeth y miliwn. Mae’n hanfodol hefyd bod adran lawn, nid is-adran, o fewn y gwasanaeth sifil… Parhau i ddarllen

: Blog dwyieithog Cymdeithas yr Iaith: Ad-drefnu’r Llywodraeth: y Gymraeg yn ôl yn y cabinet / Reshuffle – Welsh language back at cabinet table

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i benodiad Eluned Morgan fel Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol o fewn y cabinet.  Language campaigners have responded to the appointment of Eluned Morgan as Cabinet Minister for the Welsh language and International Relations. Meddai Osian Rhys, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Mae’n dda gweld bod Gweinidog y Gymraeg bellach yn eistedd o fewn y cabinet. Rhan bwysig o’i gwaith fydd sicrhau bod pob un o’r gweinidogion eraill yn cymryd eu cyfrifoldeb dros y Gymraeg hefyd. Mae angen holl rym y Llywodraeth y tu ôl i strategaeth y miliwn. Mae’n hanfodol hefyd bod adran lawn, nid is-adran, o fewn y gwasanaeth sifil… Parhau i ddarllen

: Blog dwyieithog Cymdeithas yr Iaith: Ad-drefnu’r Llywodraeth: y Gymraeg yn ôl yn y cabinet / Reshuffle – Welsh language back at cabinet table

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i benodiad Eluned Morgan fel Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol o fewn y cabinet.  Language campaigners have responded to the appointment of Eluned Morgan as Cabinet Minister for the Welsh language and International Relations. Meddai Osian Rhys, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Mae’n dda gweld bod Gweinidog y Gymraeg bellach yn eistedd o fewn y cabinet. Rhan bwysig o’i gwaith fydd sicrhau bod pob un o’r gweinidogion eraill yn cymryd eu cyfrifoldeb dros y Gymraeg hefyd. Mae angen holl rym y Llywodraeth y tu ôl i strategaeth y miliwn. Mae’n hanfodol hefyd bod adran lawn, nid is-adran, o fewn y gwasanaeth sifil… Parhau i ddarllen

: Blog dwyieithog Cymdeithas yr Iaith: Ad-drefnu’r Llywodraeth: y Gymraeg yn ôl yn y cabinet / Reshuffle – Welsh language back at cabinet table

Mae ymgyrchwyr iaith wedi ymateb i benodiad Eluned Morgan fel Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol o fewn y cabinet.  Language campaigners have responded to the appointment of Eluned Morgan as Cabinet Minister for the Welsh language and International Relations. Meddai Osian Rhys, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Mae’n dda gweld bod Gweinidog y Gymraeg bellach yn eistedd o fewn y cabinet. Rhan bwysig o’i gwaith fydd sicrhau bod pob un o’r gweinidogion eraill yn cymryd eu cyfrifoldeb dros y Gymraeg hefyd. Mae angen holl rym y Llywodraeth y tu ôl i strategaeth y miliwn. Mae’n hanfodol hefyd bod adran lawn, nid is-adran, o fewn y gwasanaeth sifil… Parhau i ddarllen

: Cyfarfod olaf Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog gyda Carwyn Jones AC

Read this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Gymraeg Bydd Pwyllgor y Cynulliad yn cyfarfod 16 Tachwedd i holi Carwyn Jones AC ar ei amser yn gyfrifol am Lywodraeth Cymru. Beth fydd y Pwyllgor yn ei drafod? Cyhoeddodd y Prif Weinidog ei fwriad i ymddiswyddo ym mis Rhagfyr 2018, a bydd y … Continue reading Cyfarfod olaf Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog gyda Carwyn Jones AC Parhau i ddarllen

: Asia Bibi

Asia Bibi yw’r Cristion o Bacistan a gafodd ei dedfrydu i farwolaeth yn 2010 ar ôl honiadau hanner-pan iddi gableddu’n erbyn y proffwyd Mohammed. Cafwyd y newyddion da (ac annisgwyl) rai dyddiau yn ôl y bydd yn cael ei rhyddhau. Yn anffodus, bu pr… Parhau i ddarllen

: “Dewis gwneud, nid gorfod gwneud!” RCE Cymru yn Rhannu ei Wybodaeth â Gwasanaethau Cyhoeddus

Nid yw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gymwys i brifysgolion yng Nghymru, felly pam eu bod yn ffurfio rhwydwaith i ymchwilio a rhannu eu gwybodaeth sy’n helpu gwasanaethau cyhoeddus i weithio tuag at nodau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol? Yr ateb syml yw bod gweithio o fewn fframwaith Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wedi bod o fudd i’w hymchwil, […] Parhau i ddarllen

: Cymru yn cynhesu

Ydy, mae’n digwydd Erbyn hyn does dim amheuaeth. Datganodd yr IPCC (UN International Panel on Climate Change) y mis yma fod tymheredd y blaned yn rhwym o godi’n sylweddol. Y brawddegau allweddol yn yr adroddiad yw’r rhain: Amcangyfrir bod gweithgareddau dynol wedi achosi tua 1.0°C o gynhesu byd eang yn uwch na lefelau cyn-ddiwydiannol … […] Parhau i ddarllen

: Dydd Sul, 14 Hydref 2018

Bore da a chroeso cynnes i bawb ohonoch i’n gwasanaethau ar draws Bro Aled. Â ninnau yng nghanol tymor diolchgarwch, gweddïwn ar i Dduw ddangos i ni trwy ei Ysbryd mor fawr yw ei allu, ac mor brydferth yw ei gariad achubol tuag at ei bobl yn Iesu Grist. Ac wrth i ni ryfeddu at . . . → Read More: Dydd Sul, 14 Hydref 2018

Parhau i ddarllen

: Y Newid sydd Angen

gan Daf Prys . 08 Medi 2018 Yn hanesyddol ‘da ni’r Cymry ddim wedi bod yn dda iawn am godi ffwdan pan mae pethau yn troi yn ein erbyn. Pitw yw protestiadau hanesyddol (Pont Trefechan ’63 a Gwynfor Evans ’80) ond gan feddwl ein safle ymysg gwledydd eraill Ynysoedd Prydain, syfrdanol ydyw nad oes protest […] Parhau i ddarllen

: Y Newid sydd Angen

gan Daf Prys . 08 Medi 2018 Yn hanesyddol ‘da ni’r Cymry ddim wedi bod yn dda iawn am godi ffwdan pan mae pethau yn troi yn ein erbyn. Pitw yw protestiadau hanesyddol (Pont Trefechan ’63 a Gwynfor Evans ’80) ond gan feddwl ein safle ymysg gwledydd eraill Ynysoedd Prydain, syfrdanol ydyw nad oes protest […] Parhau i ddarllen

: Sylwadau Boris Johnson am y gorchudd islamaidd

Rwyf wedi esbonio fy marn am y nicáb a’r bwrca o’r blaen, felly gwnaiff grynodeb sydyn y tro: nid wyf yn eu hoffi, mae’r rhesymeg crefyddol sy’n eu cyfiawnhau yn ffiaidd, ond ni ddylid eu gwahardd oherwydd rwy’n credu’n gryf na ddylai’r wladwriaeth dde… Parhau i ddarllen

: 🗣 Maesu ffug – be’ nesa’ i’r byd criced?

Alun Rhys Chivers sy’n bwrw golwg ar ddeddfau newydd y gêm Parhau i ddarllen

: Gwersi’r Holocost

Y broblem gydag anferthedd dychrynllyd yr Holocost yw bod tuedd i’w osod, fel petai, mewn categori ar wahan, y tu allan i hanes arferol, ac i bortreadu’r Natsïaid fel cartwnau. Perygl hynny yw i ni ddod yn ddirmygus o’r syniad bod modd i rywbeth tebyg … Parhau i ddarllen

: Ynghylch rhagfarn wrth-Gymraeg

Mae Rod Liddle yn ddyn diflas a dwl a diog, gyda record hir o sarhau siaradwyr Cymraeg a sawl grŵp arall. Bu wrthi eto’n ddiweddar, a bu’r ymateb, yn naturiol, yn ffyrnig.Pob tro mae rhywbeth fel hyn yn digwydd, mae dadl ynghylch y ffordd orau i ni yma… Parhau i ddarllen

: Popeth yn Gymraeg, yn llythrennol

Beth sydd ei angen er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050?  Llawer o bethau, heb os, ond un ohonynt yw cynnydd mawr iawn yn y maint o’r deunydd yn Gymraeg sydd ar gael i bobl – pethau i’w darllen, i’w gweld, i’w glywed. Ystyr ‘ar gael’, y dyddiau hyn wrth gwrs, […] Parhau i ddarllen

: Dyfal Donc (1)

Yn ddiweddar, mae hi wedi dod i sylw Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Penarth nad ydy pob arwydd heol yng Nghymru yn ddwyieithog. Pam hynny – wedi’r cwbl, fe ddylen nhw wedi bod ers Deddf Iaith Gymraeg 1993? Mae ambell i awdurdod cyhoeddus yn amlwg wedi ‘anghofio’ gosod arwyddion dwyieithog. Pwy gwell na Chymdeithas yr Iaith […] Parhau i ddarllen

: Cyhoeddiad Annisgwyl

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi, ar ran Cyngor Tref Penarth, fe fydd holl agendâu a chofnodion cyfarfodydd y cyngor ar gael yn Gymraeg o 1 Ionawr 2016 ymlaen. Nid hynny yn unig, ond fe fydd croeso i unrhyw aelod o’r cyhoedd mynychu’r cyfarfodydd hynny a derbyn gwasanaeth hollol Gymraeg, yn raslon, gan y Cyngor. […] Parhau i ddarllen

: Llundain, Lloegr (25.6.2015-28.6.2015)

Cyflwyniad Rhwng y 25ain a’r 28ain o Fehefin 2015 treuliais benwythnos hir yn Llundain. Nid hwn oedd y tro cyntaf i mi fod yn y brifddinas ymerodrol Brydeinig, prifddinas Lloegr. Yn wir, rydw i wedi colli cownt faint o weithiau i mi fod yno ar hyd y blynyddoedd, boed hynny gyda gwaith, gyda chôr neu […] Parhau i ddarllen

: Oslo, Norwy (24.4.2015-27.4.2015)

Cyflwyniad Ers plentyndod, teithio’r byd fu un o’m prif ddiddordebau. Fodd bynnag, ni ddaeth y modd imi wireddu’r diddordeb hwn o ddifrif ac yn annibynnol tan ddechreuais weithio’n llawn amser ac ennill cyflog. Ychydig fisoedd ar ôl cychwyn fy swydd fel cyfreithiwr dan hyfforddiant yn Nyffryn Clwyd, ym mis Tachwedd 2006 mi es i am […] Parhau i ddarllen

: Barselona, Catalwnia (22.9.2014-25.9.2014)

Cyflwyniad Rhwng y 22ain a’r 25ain o Fedi 2014 ymwelais â Barselona. Dyma un o’r dinasoedd mwyaf poblogaidd y byd i ymweld â nhw, dinas ryngwladol llawn bwrlwm hanes, diwylliant a chymdeithas. Dyma hefyd brifddinas Catalwnia, sydd fel yr Alban a Chymru yn un o genehedloedd diwladwriaeth Gorllewin Ewrop. Fel Gwlad y Basg a Galisia, […] Parhau i ddarllen

: Barselona, Catalwnia (22.9.2014-25.9.2014)

Cyflwyniad Rhwng y 22ain a’r 25ain o Fedi 2014 ymwelais â Barselona. Dyma un o’r dinasoedd mwyaf poblogaidd y byd i ymweld â nhw, dinas ryngwladol llawn bwrlwm hanes, diwylliant a chymdeithas. Dyma hefyd brifddinas Catalwnia, sydd fel yr Alban a Chymru yn un o genehedloedd diwladwriaeth Gorllewin Ewrop. Fel Gwlad y Basg a Galisia, […] Parhau i ddarllen

: Prâg, Gweriniaeth Tsiec (15.1.2014-22.1.2014)

Cyflwyniad Rhwng y 15fed a’r 22ain o Ionawr 2014 ymwelais â Phrâg, prifddinas y Weriniaeth Tsiec. Erbyn y daith hon roeddwn wedi ymweld â thipyn o lefydd yng nghanolbarth a dwyrain Ewrop. Ac eto hwn oedd y tro cyntaf i mi fod yn y ddinas sydd o bosib y mwyaf poblogaidd ar gyfer bacpacio neu […] Parhau i ddarllen

: Cyfansoddiadau Newydd

Mae gwladwriaethau yn amddiffyn buddiannau eu hunain waeth beth yr ideoleg. O ryfel gartref Sbaen i Lywodraeth Prydain a’r UDA yn cefnogi gwrth-ryfelwyr Al-Qaeda yn Syria, mae enghreifftiau lu. Gwelir yr un patrymau wrth i Lywodraeth San Steffan dderbyn Burma yn ôl i’r ‘teulu’ rhyngwladol er mwyn dygymod â bygythiad Tsiena. Gan fod yr Alban […] Parhau i ddarllen

: Port eirin ysgaw

Wel, mae’r haf wedi dod a mynd. Mae dal ychydig o gordial blodysgaw ar ôl sydd yn gallu f’atgoffa am yr haf gwych a fu ond Medi’r cyntaf yw’r diwrnod lle dyn ni’n ffarwelio â’r hâf ac yn croesawi’r hydref. Mae gan greadigaeth digon i’w gynnig i’r chwilotwr llygaid barcud. Treuliais yr haf yn chwilota, … Continue reading Port eirin ysgaw Parhau i ddarllen

: Llydawyr wedi eu siomi gan y Cymry

Yn ddiweddar, cysylltodd y gymdeithas Bretagne Reunie (Llydaw wedi ei Hailuno) â Phrif Weinidog Cymru er mwyn gofyn iddo helpu i ddatrys anghydfod a gododd llynedd rhwng Cymru a Llydaw yng Ngŵyl an Oriant (Lorient). Dyma’r fersiwn Cymraeg o’r lly… Parhau i ddarllen

: Arolwg Llenyddiaeth

Fel rhywun sy’n ymddiddori mewn llenyddiaeth, byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn llenwi arolwg byr a syml er budd ymchwil cynulleidfa Llenyddiaeth Cymru. Mae cwmni Ceridwen yn gweithio gyda Llenyddiaeth Cymru i ddatblygu cynllun ar gyfer Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy, gyda’r nod o ddarganfod maint diddordeb pobl mewn cyrsiau ysgrifennu creadigol, digwyddiadau sy’n gysylltiedig â llenyddiaeth […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Teitl (Bach) y Tywysog

Academi Brenhinol Sbaen sy’n rheoli’r iaith Sbaeneg; yn cyhoeddi geiriaduron a llyfrau gramadeg, yn derbyn neu’n gwrthod geiriau estron, ac yn deddfu ynglŷn a sillafu. Ddoe bu aelod o’r teulu brenhinol, don Felipe de Bourbon, principe de Asturias, yn cyflwyno’r llyfr sillafu diweddaraf. Ac roedd y ffordd yr oedd ei deitl yn ymddangos wedi newid. […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Ysgrifau dydd Mercher: Cyfrifoldeb

9. Ni chydnabyddir bod na hawl na meddiant diamod heb fod dyletswydd a chyfrifoldeb cymdeithasol yn perthyn iddynt. Fedrir ddim gweithio’r pwynt yma’n rhan o unrhyw gyfraith gwlad – heblaw drwy’r system dreth, wrth reswm. Dwi’n bwriadu astudio a rhoi barn ar dreth gwerth tir maes o law felly mi gaiff hynny aros. Os ydan […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Saith geiniog y cwdyn plastig

Dwi wedi mwynhau* diwrnod yn Steddfod yr Urdd, wedi ymladd ac yn mynd i Gaerdydd fory. Felly wna i ddim dweud lot. Mae penderfyniad y Cynulliad i godi 7c am bob bag plastig mae rhywun yn ddefnyddio yn un anffodus. Falle byddwn ni’n edrych yn ôl ac yn gweld hwn yn symudiad dewr a radical. […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Galw’r Etholiad Cyffredinol

Am fy mod i’n ddiog ac newydd ddychwelyd oddi ar wyliau, mi gysgais i drwy gyffro’r bore ma. Dydw i ddim wedi bod yn sownd i BBC News a Sky News – sy’n bechod a dweud y gwir, oherwydd mae’r peth yn eithriadol gyffrous. Helicoptars aballu, a Huw Edwards ni wedi cael mynd o’r stiwdio […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Ysgrifau dydd Mercher: y teulu (rhan A)

6. Dylai teuluoedd mewn cenedl fod yn rhydd, yn ddiogel, ac mor annibynnol ag y galler. Er mwyn peri hynny rhaid deddfu a chynllunio i rannu meddiant yn helaeth iawn, oblegid dyn a chanddo feddiant yn unig a eill fod yn ddyn rhydd. Dylai meddiant fod wedi ei wasgaru mor helaeth rhwng teuluoedd y genedl […] Parhau i ddarllen

pyst-cymraeg « WordPress.com Tag Feed: Beth nesaf i’r Cynulliad?

Nid oedd canlyniad polyn piniwn Dydd Gwyl Dewi y BBC ar agweddau tuag at ddatganoli yn syndod. Mae Parhau i ddarllen

pyst-cymraeg « WordPress.com Tag Feed: Beth nesaf i’r Cynulliad?

Nid oedd canlyniad polyn piniwn Dydd Gwyl Dewi y BBC ar agweddau tuag at ddatganoli yn syndod. Mae Parhau i ddarllen

pyst-cymraeg « WordPress.com Tag Feed: Y Ceidwadwyr a Datganoli

O’r diwedd, atebodd David Cameron y cwestiwn ar ddatgnoli – i ryw raddau. Na fyddai llywodraet Parhau i ddarllen

pyst-cymraeg « WordPress.com Tag Feed: Y Ceidwadwyr a Datganoli

O’r diwedd, atebodd David Cameron y cwestiwn ar ddatgnoli – i ryw raddau. Na fyddai llywodraet Parhau i ddarllen

pyst-cymraeg « WordPress.com Tag Feed: Agenda Cyfarfod Mis Hydref – October Meeting Agenda

7pm Presentation by Sue Hurds – Citizen’s Advice Bureau Manager Aberystwyth 7pm Cyflwyniad Parhau i ddarllen

Wierdo: Diflannu

Dwi am ddiflannu oddi ar gwyneb y ddaear am bethbynnag pythefnos.Dwi’n mynd i gampio ochra dolgella/machynlleth am ddau noson efo rhieni f’annwylyd, wedyn dwin mynd syth i’r eisteddfod am wythnos, ac ar y dydd Sul, ma rhieni’ng nghariad yn fy mhigo i f… Parhau i ddarllen

: Cropian a Cherdded

Heb sgwennu ers achau – mae’n rhyfedd fel mae’r amser yn diflannu pan fo ‘lleidr amser’ gyda chi ar ffurf mab bach…! Mae’r crwtyn yn cropian (ers 4 wythnos) ac yn tynnu ei hunan lan ar y celfi, y staer, y drysau, ein coesau…  Rhaid wrth lygaid barcud i’w wylio.  Ry’n ni wedi rhoi’r platiau […] Parhau i ddarllen

: Cropian a Cherdded

Heb sgwennu ers achau – mae’n rhyfedd fel mae’r amser yn diflannu pan fo ‘lleidr amser’ gyda chi ar ffurf mab bach…! Mae’r crwtyn yn cropian (ers 4 wythnos) ac yn tynnu ei hunan lan ar y celfi, y staer, y drysau, ein coesau…  Rhaid wrth lygaid barcud i’w wylio.  Ry’n ni wedi rhoi’r platiau […] Parhau i ddarllen

: Rowan Williams, y gyfraith a Chaer-grawnt

Cefais supervision am briodi ac ysgaru’r wythnos hon, yn trafod ‘when did the transformation from “authoritarian” to “companionate” marriage take place?’ fel rhan o’r papur Politics of Gender 1790-1990. Un o’r cerrig milltir mwyaf pwysig wrth drafod yr… Parhau i ddarllen