Canlyniadau Chwilio: obama

fel y moroedd: neges i obama

Gyrrodd pobl UDA neges glir i Arlywydd Obama bod nhw’n anhapus gydag ef a’r llywodraeth ffederal. Gobeithio byddan nhw’n gwrando arni. Roedd y bobl a etholodd e ddwy flynedd yn ôl eisiau newid, ond newid da. Parhau i ddarllen

: Gall ?

Darllen fod Adam Price AC yn mynd ar daith genedlaethol gyda sgwrs ar y testun ‘Gall Cymru / Wales Can’. A fyddwn yn iawn fod teitl dwy-sillaf y sgwrs wedi ei ysbrydoli gan y slogan dair-sillaf a enillodd agoriad y Tŷ Gwyn i Barack Obama yn 2008? Ie. ‘Yes We Can’. ‘Can beth?’ Roedd y […] Parhau i ddarllen

: Gall ?

Darllen fod Adam Price AC yn mynd ar daith genedlaethol gyda sgwrs ar y testun ‘Gall Cymru / Wales Can’. A fyddwn yn iawn fod teitl dwy-sillaf y sgwrs wedi ei ysbrydoli gan y slogan dair-sillaf a enillodd agoriad y Tŷ Gwyn i Barack Obama yn 2008? Ie. ‘Yes We Can’. ‘Can beth?’ Roedd y […] Parhau i ddarllen

: Ta-ta Billy Graham

Mae’r efengylwr Billy Graham wedi marw o’r diwedd. Nid oes unrhyw beth fel marwolaeth i ddenu gor-ganmoliaeth. Dyma, er enghraifft, oedd gan Barack Obama i’w ddweud:Billy Graham was a humble servant who prayed for so many – and who, with wisdom and gra… Parhau i ddarllen

: Holl-bwysigrwydd Bonn – er absenoldeb y Gwadwr Newid Hinsawdd Trump

DIOLCH  i’r Cenhedloedd Unedig am y Gynhadledd Newid Hinsawdd sy’n cychwyn yn ninas Bonn yn yr Almaen heddiw – er yn gynhadledd gyda gwacter maint eliffant yn yr ystafell oherwydd absenoldeb yr Arlywydd Donald J Trump sy’n gwadu newid hinsawdd. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Adam, Rhodri, John

Mae’n ymddangos y bydd ymadawiad Adam yn un reit hir felly! Yn gyntaf, dwi’n meddwl mai dyma’r peth iawn. Mae’r Cynulliad yn llawn gwleidyddion diddrwg didda, heb fodd dweud gwahaniaeth rhyngddynt. Dychmygwch Adam Price yn dychwelyd â 3/4 mlynedd o brofiad allanol – ar fwrdd cwmni mawr, yn achub cwmniau bach neu yn gwneud gwaith […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Steddfod Glyn Ebwy

Mi es i ffrensi am Steddfod y Bala, ac mi oedd hi’n Steddfod dda. Ond roedd rhywbeth – dwn i ddim be – ar goll. Dydw i ddim mor egstatig am Steddfod Glyn Ebwy, ond dwi’n hyderus y bydd hi’n Steddfod ardderchog. Fy hun, dwi’n mwynhau’r Steddfodau y tu allan i’r Fro yn well. Dwn […] Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Araith fawr Gordon Brown

Dydw i ddim yn cofio araith wleidyddol mor angerddol â’r un wnaeth Gordon Brown ddoe: Mae’r angerdd sydd i’w weld yn fanna yn rymus iawn. Dydi Brown ddim hyd yn oed yn stopio siarad pan mae’r gynulleidfa’n ceisio cymeradwyo. Mae rhywun yn cael y teimlad ei fod o’n synhwyro’i ddiwedd gwleidyddol yn dod ac wedi […] Parhau i ddarllen

pyst-cymraeg « WordPress.com Tag Feed: Dyma sut mae eironi yn edrych

Dim yn aml dwi’n blogio am bethau tramor, ond weithiau mae pethau sy’n amhosib i’w Parhau i ddarllen

pyst-cymraeg « WordPress.com Tag Feed: Dyma sut mae eironi yn edrych

Dim yn aml dwi’n blogio am bethau tramor, ond weithiau mae pethau sy’n amhosib i’w Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Gwladgarwch mewn gwleidyddiaeth

‘Patriotic duty’ David Cameron
Mi oedd neges David Cameron wrth fforwm wanwyn ei blaid yn Brighton yn cael ei chyfri’n reit od. Mi ddywedodd o’i fod yn cyfri cael gwared ar Lafur, ac ennill yr etholiad cyffredinol i’r Toriaid, yn ‘patriotic duty’. Mae hyn yn iaith reit od i wleidydd ei defnyddio y dyddiau hyn – […] Parhau i ddarllen

pyst-cymraeg « WordPress.com Tag Feed: Dadl Deg

Mae’n edrych yn debygol bydd dadl rhwng Gordon Brown a David Cameron ar y teledu cyn yr etholi Parhau i ddarllen