Canlyniadau Chwilio: rygbi

: Gig: Y REU, JACOB ELWY a’r TRWBZ a SEROL SEROL | 31:03:18 | Clwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst

Pwyllgor Maes B yn cyflwynoY REUJACOB ELWY a’r TRWBZSEROL SEROL31:03:18 7.30yhClwb Rygbi Nant Conwy£10  16+ Parhau i ddarllen

: Idriswyn: arloeswr ysgrifennu rygbi yn y Gymraeg

Heddiw (12 Tachwedd 2016) mae timau rhyngwladol Cymru yn y rygbi a’r bêl-droed ill dau yn chwarae gartref yng Nghaerdydd. Dyma gyfle unwaith eto i gnoi cil ar arwyddocâd y ddwy gamp yn ein bywyd cenedlaethol, rhywbeth a wnaed sawl … Parhau … Parhau i ddarllen

: Dathlu Rygbi Llawr Gwlad

Mae’r Lolfa newydd ryddhau cyfrol o luniau sy’n portreadu ac yn dathlu rygbi ar lefel gymunedol. Mae Rygbi: Calon y Gymuned yn gyfrol unigryw fydd pawb sydd naill ai wedi chwarae neu gefnogi rygbi yn gallu ei fwynhau a’i werthfawrogi. Mae hefyd yn gofn… Parhau i ddarllen

: Dim cytadleuaeth o gwbl

Ddoe, yr oedd yr Ŵyl Cerdd Dant ym Mlaenau Ffestiniog.  Unwaith eto,  cystal oedd y safon fel nad oedd fawr neb yn eiddigeddus o’r beirniaid oedd yn gorfod dewis enillwyr.  Mor aml y dywedir mai chwaeth y beirniad sy’n gyfrifol am ddyfarnu’r gwobrau mewn gŵyl ac eisteddfod.  Cawn ein hatgoffa o hyn pan fo ‘beirniaid […] Parhau i ddarllen

: Dim cytadleuaeth o gwbl

Ddoe, yr oedd yr Ŵyl Cerdd Dant ym Mlaenau Ffestiniog.  Unwaith eto,  cystal oedd y safon fel nad oedd fawr neb yn eiddigeddus o’r beirniaid oedd yn gorfod dewis enillwyr.  Mor aml y dywedir mai chwaeth y beirniad sy’n gyfrifol am ddyfarnu’r gwobrau mewn gŵyl ac eisteddfod.  Cawn ein hatgoffa o hyn pan fo ‘beirniaid […] Parhau i ddarllen

: Tŷ Tomi Treorci. Cyfres Halibalŵ

Dyma un arall o’r 6 llyfr newydd sbon danlli ar gyfer plant 7-11 oed yng nghyfres Halibalw. Dafydd Llewelyn sydd wedi sgwennu hon, a dyma ddisgrifiad ohono ar y clawr cefn: Ia, Dafydd ei hun sgwennodd y disgrifiad, a dwi’n amau’n fawr os ydi o’n byw mewn hofel go iawn! Ond mae’r hunan-bortread yna’n rhoi […] Parhau i ddarllen

: Tŷ Tomi Treorci. Cyfres Halibalŵ

Dyma un arall o’r 6 llyfr newydd sbon danlli ar gyfer plant 7-11 oed yng nghyfres Halibalw. Dafydd Llewelyn sydd wedi sgwennu hon, a dyma ddisgrifiad ohono ar y clawr cefn: Ia, Dafydd ei hun sgwennodd y disgrifiad, a dwi’n amau’n fawr os ydi o’n byw mewn hofel go iawn! Ond mae’r hunan-bortread yna’n rhoi […] Parhau i ddarllen

: Tŷ Tomi Treorci. Cyfres Halibalŵ

Dyma un arall o’r 6 llyfr newydd sbon danlli ar gyfer plant 7-11 oed yng nghyfres Halibalw. Dafydd Llewelyn sydd wedi sgwennu hon, a dyma ddisgrifiad ohono ar y clawr cefn: Ia, Dafydd ei hun sgwennodd y disgrifiad, a dwi’n amau’n fawr os ydi o’n byw mewn hofel go iawn! Ond mae’r hunan-bortread yna’n rhoi […] Parhau i ddarllen

: S’long Sheryl Ann!

Ro’n i wedi amau byth ers neges a llun ar gyfrif trydar un o gyfresi arfaethedig y Sianel, @35AWR1. Ynddi, roedd cast o ddeuddeg aelod o’r rheithgor mewn drama waedlyd wedi’i ’sgwennu gan Fflur Dafydd, yn eu plith, Lisa Victoria sy’n fwy enwog inni fel… Parhau i ddarllen

: Data – mae’n fwy na dim ond tablau diflas

Mae Louisa Nolan o’r Campws Gwyddorau Data @DataSciCampus wedi ysgrifennu blog i ni cyn ein gweminar ddata ag enghreifftiau o’r posibiliadau cyffrous sydd ar gael o fathau newydd o ddata ac adnoddau dadansoddi newydd. Ymunwch â ni ar yr 16eg er mwyn dysgu mwy am Pam bod defnyddio data’n effeithiol yn ein galluogi i wneud […] Parhau i ddarllen

: Data – mae’n fwy na dim ond tablau diflas

Mae Louisa Nolan o’r Campws Gwyddorau Data @DataSciCampus wedi ysgrifennu blog i ni cyn ein gweminar ddata ag enghreifftiau o’r posibiliadau cyffrous sydd ar gael o fathau newydd o ddata ac adnoddau dadansoddi newydd. Ymunwch â ni ar yr 16eg er mwyn dysgu mwy am Pam bod defnyddio data’n effeithiol yn ein galluogi i wneud […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Cymru Owen Smith

Rai wythnosau yn ôl roedd Geraint Davies, cyn Aelod Cynulliad y Blaid dros y Rhondda, yn siarad yn Undeb y Bedyddwyr am waith yr Eglwys lle mae’n ysgrifennydd yn Blaenycwm. Roedd Geraint yn dwyn atgofion am ei blentyndod ac yn cofio’r ddau ddylanwad mawr yn y gymuned – y capel a chlwb y gweithwyr. Un […] Parhau i ddarllen

: Eleri & Adam

Llongyfarchiadau mawr i Eleri ac Adam a briododd Ddydd Sadwrn diwethaf yn Eglwys Santes Fair Caernarfon, gan ddilyn yng ngwesty Seiont Manor.  Diwrnod braf, ac er i gymru golli yn y rygbi – roedd digonnedd o hwyl i’w gael.  Joiwch y casgliad … Parhau i ddarllen

: Radio Crymi

Mae Betsan Powys yn mynd dros ben llestri ac yn rhoi’r sac i bob cyflwynydd ar Radio Cymru heblaw Ifan Evans, sy’n cael y job o gyflwyno bob dim. Mae’n cael trafferth braidd. Mae’n apelio ar Betsan i gyflogi rhywun newydd i’w helpu, gan nad ydio wedi b… Parhau i ddarllen

: Dydd Gwener – Diolch byth!

Dw i’n hapus iawn – dydd Gwener yw heddiw. Yn olaf!!  Mae hi wedi bod wythnos hir a phrysur.  Dim ots, ond un dydd mwy ac wedyn rhydd dw i am dri dydd.  Mae Dydd o Arlywyddion yn ei digwydd dydd Llun felly nid gwaith.  Does dim rygbi’r penwythnos ‘ma chwaith – o wel, dyn’ […] Parhau i ddarllen

: Caru Tŷ Stowe

Tŷ Stowe oedd y lleoliad y cafwyd ei ddewis er mwyn ein diwrnod allan gyda’r gwaith y flwyddyn hon. Mae Purcell yn cynnal diwrnod allan i’r cwmni gyfan unwaith neu ddwywaith y flwyddyn… Continue reading Parhau i ddarllen

: Y Siwpyrbowl

Tybed a fydd S4C yn darlledu’n fyw o’r “digwyddiad” * hwn y penwythnos yma? 😉 Mi wnâi newid o rygbi! Ond pwy tybed fyddai’n deall rheolau’r gem anghyfarwydd hon? Y “pêl-droed” lle nad oes prin yr un droed yn cyffwrdd y bêl ac yn debycach i rygbi mewn sawl ffordd. Y pêl-droed sy’n terfynnu gyda’r sbloet […] Parhau i ddarllen

: Cymru yn Iwerddon

Rwyf wedi bod yn byw yma yn Ddulyn ers 3 mlynedd. Yr diwrnod wnes i dal yr llong o Gaergybi doeddwn i ddim ‘di ystyred fydda’i dal yma yn 2010. Roeddwn i wedi meddwl dod i’r ddinas i astudio tra roeddwn i’n byw yn Llundain – dwi’n caru Llundain, ag roe… Parhau i ddarllen

O Bell: Siom a methiant

Cyn belled ag y mae pel-droed yn cwestiwn mae Awstralia’n dalcen caled. Mae’na dair fersiwn arall o “football” yn cael eu chwarae fan hyn – rygby XII, rygbi XV ac AFL – felly mae’na gystadleuaeth gref am chwaraewyr, llygaid ac – yn bwysica oll – arian. I wneud hi’n annoddach i bel-droed (soccer), mae’r gamp yn cael […] Parhau i ddarllen

: Dathlu yn Dulyn…

Mae’r tymor ‘tag rygbi’ ar ben.Wedi digon o llwyddiant, croesawu aelodau newydd, dathlu ein lwyddianau ag trafod ein methiannau daeth yr tîm Cymru Ddulyn yn drydydd. Hwre!Dyma’r cwpan enillodd yr tîm wedi ni enill ein gêm olaf. Parhau i ddarllen

shitclic: O’r stafell fyw i Sweden

Rydyn ni i gyd yn hoffi dianc drwy’n teledu. Yn bachu ar y cyfle i eistedd a gadael i’r bocs bach yng nghornel yr ystafell ein tywys i fyd arall am ryw awran. I fyd y ddrama yr af i’n bersonol, ac yn ddiweddar i fyd Wallander ar BBC Four dros y 1… Parhau i ddarllen

shitclic: Sioe Shân

A hithau’n wythnos Eisteddfod yr Urdd yng Ngheredigion, mae’n addas iawn fod ail gyfres un o divas mwya’r sir yn rhan o arlwy nos Sul yma. Ydy, mae’r ferch ffarm hynod boblogaidd a dawnus o bentref Ffarmers ddychwelyd i godi’r to yn Shân Cot… Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Gwleidydd gonest

Roedd Glyn Davies yn golled aruthrol i’r Cynulliad ac mi fydd yn biti mawr os na chaiff ei ethol fory. Mae distawrwydd Glyn ar y we dros y cyfnod diwethaf yn hawdd ei faddau; o ddrws i ddrws y mae etholiadau’n cael eu hennill. Ond mae o wedi torri ar ei ddistawrwydd a sgrifennu post […] Parhau i ddarllen

O Bell: Storom Ebrill

Dyma’r sgandal fwyaf yn hanes chwaraeon Awstralia. Mae’r Melbourne Storm wedi colli pob pwynt a ennillwyd ganddynt y tymor hwn, eu dwy bencapwriaeth NRL (National Rugby League) ddiwethaf ac wedi’u dirwyio $1.7m.  Ar ben hynny, nid oes ganddynt y gallu i ennill yr un pwynt am weddill y tymor. Y rheswm yw eu bod nhw […] Parhau i ddarllen

O Bell: Sgandal – storom yn y byd chwaraeon

Rwyf wedi cyfeirio nifer o weithiau at bwysigrwydd chwaraeon yn y psyche Awstraliaidd. Nawr mae pencampwyr rygbi tri-ar-ddeg, y Melbourne Storm, yng nghanol sgandal sy’n ymneud a thaliadau i’w chwaraewyr. Y sgandal fwyaf erioed yn hanes chwaraeon y wlad hon. Mwy am hyn oddi wrthyf yn y man! Am nawr, darllenwch am yr hyn sy […] Parhau i ddarllen

shitclic: Clwy’r Encyclopaedia Britannica

Yn gynharach eleni, mi soniais am gynlluniau uchelgeisiol BBC Cymru i agor stiwdios newydd sbon danlli grai ar gyfer Pobol y Cwm, Doctor Who a Casualty ym Mae Caerdydd, fel rhan o’r bwriad i ddyblu nifer y rhaglenni o Gymru ar rwydwaith Prydain erbyn… Parhau i ddarllen

O Bell: Pel-droed o bob math

Anafiadau erchyll, cambihafio twp a chyffro di-bendraw. Dyna’r penawdau  AFL  y penwythnos hon, a dechreuodd y tymor newydd dim ond 3 wythnos yn ol! Rhaid i mi gyfaddef fy mod i’n dwli ar Aussie Rules. Mae’r gamp wedi cymryd lle pel droed a rygbi (y ddwy fath) yn fy nghalon.  Nid yw teledu’n gwneud cyfiawnder i’r […] Parhau i ddarllen

O Bell: Pasg a phel droed

Mae dydd Gwener y Groglith wedi bod yn gyfuniad o grefydd a chwaraeon i mi ers lawer dydd.  Y Ba-Bas ym Mhenarth, dechreu cyfnod prysur o bel droed ac yn y blaen. Ond nid felly y mae yma ym Melbourne. Nid oes yr un gem o AFL (Aussie Rules) yn cael ei chwarae ar ddydd […] Parhau i ddarllen

shitclic: Cawl a Chân i Gymru

Mae sbloets gerddorol ein diwrnod cenedlaethol drosodd am flwyddyn arall, ac wedi hollti’r gwylwyr Cymraeg (wel, rhyw ddwsin ohonom ni) fel arfer. Ie, diwrnod cawl a chân i Gymru. Mae’r fformat mor gyfarwydd ag erioed. Wyth ymgeisydd, panel X- Ffa… Parhau i ddarllen

Blog Guto Dafydd: Gwladgarwch mewn gwleidyddiaeth

‘Patriotic duty’ David Cameron
Mi oedd neges David Cameron wrth fforwm wanwyn ei blaid yn Brighton yn cael ei chyfri’n reit od. Mi ddywedodd o’i fod yn cyfri cael gwared ar Lafur, ac ennill yr etholiad cyffredinol i’r Toriaid, yn ‘patriotic duty’. Mae hyn yn iaith reit od i wleidydd ei defnyddio y dyddiau hyn – […] Parhau i ddarllen

Clecs Cilgwri: am ddiweddglo…

Shane Williams yn rhoi halen ym mriw yr Alban….Welais i erioed diweddglo mor gyffrous i gêm rygbi! Dyna Gymru yn dri pwynt ar ei ôl gyga dim ond eiliadau i fynd pan gafodd Lee Byrne ei faglu gan un o’r Albanwyr. Gafodd y Sgotyn ei anfon yn syth at… Parhau i ddarllen

O Bell: Llais anfarwol – Bill McLaren

Mae un arall o’r mawrion darlledu wedi mynd.  Bill McLaren y tro hwn.

Fel un sy wedi gwneud ychydig o sylwebu, roedd gennyf y parch mwya tuag at y dyn tal o Hawick pan roeddwn yn mynychu gemau rhyngwladol yn yr wythdegau cynnar.
Roedd Bill McLaren yn gwneud y gwaith o “ddweud” yn ymddangos yn hawdd.  Llai = […] Parhau i ddarllen

Melysion: Y dreigiau werdd

Yn yr obaith o fod yn ffit i gwyliau dwi wedi trefnu yn mis Hydref dwi wedi ymmuno gyda tim ‘tag rugby’ Cymru Dulyn – sef y Draig Werdd.Mae’r tim yn cynnwys pobol Cymraeg o’r De ag y fi, yr unig un o’r Gogledd. Mae yna Gwyddelod hefyd ar y tim ac dwy o… Parhau i ddarllen

Wierdo: Bad day

Dwi’n cael diwrnod drwg. A does dim facebook ar gael yn gwaith felly allai ddim “ventio” ar y statws yno. Felly dyma fi. Yn gwastraffu amser ble ddylwn fod yn gweithio yn cael y sdres allan o’m system.   Technoleg yw’r bai bron yn gyfan gwbl. Mi o… Parhau i ddarllen

CRISTNOGBLOG: Cyfweliad gyda Aron Treharne

Yn ddiweddar bues i’n cyfweld ag Aron Treharne sy’n wreiddiol o Benygroes ond bellach yn byw yn Llansannan ar ran Cristion. Dyma’r cyfweliad cyntaf mewn cyfres newydd lle bydd Cristion yn cyfweld Cristnogion ifanc neu ifanc eu hysbryd ar draws Cymru a … Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Tegeingl 2008

Tegeingl 2008Uchel bwnt yr wythnos, heb amheuaeth, oedd ein hymweliad i Ŵyl Cerddoriaeth Gwerin Tegeingl 2008. Yr wyddgrug. Cawson ni (Marilyn a finnau) wledd o berfformwyr, artistiaid, grwpiau, sesiynau a chanu.Aethon ni draw ar y dydd Gwener yn ein… Parhau i ddarllen

: Fy Nawn

Dwi wedi clywed gan sawl person fod gan bawb ei dalent fach ei hun. Boed hi yn ddawn am goginio fel Dudley, sgorio goliau fel Ian Rush neu falu awyr am ddwy awr bob dydd fel Dylan a Meinir, mae i bawb sgil y mae’n ddyrchafedig ynddi. Ac, wedi wythnos… Parhau i ddarllen