Archifau Categori: Y Blog Gwleidyddiaeth

Blog – Golwg360: 🗣 Trwy bleidleisio tactegol yn unig mae llwyddo

Mae’n debyg ei bod yn addas nad oedd Boris Johnson ymhlith arweinwyr eraill Ewrop yn yr Almaen heddiw i ddathlu 30 mlynedd cwymp mur Berlin. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Cytundeb dim newid, yn newid dim

Dylan Iorwerth yn ystyried oblygiadau’r cytundeb newdd ar Brexit Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Croesi trothwy hynod beryglus

Yn y senedd nos Fercher, mi welson ni gefnogwyr Brexit yn dangos eu gwir liwiau wrth addel eu cenedlaetholdeb Seisnig mwyaf amrwd. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Tair rheol anhrefn … tri argyfwng Boris

Dylan Iorwerth sy’n ystyried oblygiadau trafferthion y tri diwrnod a’r tair blynedd ddiwetha’… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Tactegau Boris Johnson yn mynd yn bellach na Brexit

Dylan Iorwerth sy’n ystyried oblygiadau dyfnach y showdown yn San Steffan Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Prorogio: y Goron ydi rhan o’r broblem

Dylan Iorwerth sy’n pwyso a mesur gambl fawr Boris Johnson Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Tanau’r Amazon yn profi ynfydrwydd y syniad o sofraniaeth

All neb ohonom sydd ag unrhyw barch at y ddaear ond teimlo torcalon a dicter wrth weld y tanau sy’n dinistrio cyfoeth amhrisiadwy rhanbarth yr Amazon ar hyn o byd. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 O Lanidloes 1839 at Boris Johnson 2019

Dylan Iorwerth yn tynnu sylw at 180 o flynyddoedd yn y frwydr am ddemocratiaeth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Gwrthsefyll y dilyw glas

Mi fydd Plaid Cymru wedi cael o leiaf rywfaint o le i ddathlu ac ymfalchïo ynddo ar ôl etholiad Ewrop yr wythnos ddiwethaf. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Cyfle i ddathlu methiant y sefydliad

Geiriau un o ganeuon mwyaf poblogaidd Bryn Fôn sy’n dod i’r meddwl wrth wylio Nigel Farage ac ymgeiswyr ei fand un-dyn yn yr etholiad sydd ar ddigwydd: “… i gyd yn bennau bach Yn meddwl bod nhw’n rebals Pan mai nhw ’di’r blydi crach.” Hawdd dychmygu Ni… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Brexit am byth!

Mae pethau’n mynd yn dda, meddai Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Bargen yn nes, ateb yr un mor bell

Dylan Iorwerth yn ystyried ble’r ydyn ni bellach efo Brexit Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Y Bleidlais Fawr

Dylan Iorwerth yn ceisio edrych y tu hwnt i ddigwyddiadau Tŷ’r Cyffredin heno Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Cymod ar Brexit? Ddim ar unrhyw gyfrif!

Mae angen osgoi rhagor o raniadau ar Brexit, yn ôl prif weinidog newydd Cymru, Mark Drakeford. Does dim amheuaeth ei fod yn haeddu parch fel dyn galluog, cydwybodol a digon goleuedig ar y rhan fwyaf o bynciau. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Dewis o ddau ddrwg yn dda i ddim

Ar ôl wythnos mor gythryblus, mi allwn ni ddisgwyl wythnosau o bropaganda didrugaredd gan y Sefydliad i hyrwyddo cytundeb Brexit Theresa May. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Dechrau’r frwydr go-iawn i Adam Price

Huw Prys Jones yn trafod yr her sy’n wynebu arweinydd newydd Plaid Cymru … Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Guto Bebb, Brexit a Phlaid Cymru

Huw Prys Jones yn trafod arwyddocâd galwadau Guto Bebb ac eraill ar refferendwm arall ar Brexit … Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Os am herio twyll, rhaid herio Brexit hefyd

Mae pwyllgor blaenllaw o Aelodau Seneddol yn galw am weithredu llym yn erbyn ‘gau newyddion’ ac am reolaeth dynnach ar wario mewn etholiadau. Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Sut y mae gwella ‘Dyn Sâl’ y Deyrnas Gyfunol?

Simon Thomas sy’n dadlau achos tros basio Bil Awyr Lân Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Sut y mae gwella ‘Dyn Sâl’ y Deyrnas Gyfunol?

Simon Thomas sy’n dadlau achos tros basio Bil Awyr Lân Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Rhaid manteisio ar rwygiadau’r Sefydliad

Mae trafferthion y llywodraeth yn golygu nad oes gan wrthwynebwyr Brexit unrhyw esgus dros beidio manteisio i’r eithaf ar eu rhwygiadau, yn ôl Huw Prys Jones Daw her Dafydd Wigley heddiw i Aelodau Seneddol ddangos rhywfaint o asgwrn cefn ar Ewrop ar ad… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Rhaid manteisio ar rwygiadau’r Sefydliad

Mae trafferthion y llywodraeth yn golygu nad oes gan wrthwynebwyr Brexit unrhyw esgus dros beidio manteisio i’r eithaf ar eu rhwygiadau, yn ôl Huw Prys Jones Daw her Dafydd Wigley heddiw i Aelodau Seneddol ddangos rhywfaint o asgwrn cefn ar Ewrop ar ad… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Pont Hafren – beth sydd mewn enw?

Cadeirydd Yes Cymru Colorado, Huw Webber sy’n ymateb i’r ffrae tros Bont Tywysog Cymru Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Plaid Cymru: mae angen mwy o drafod agored

Rhai o argraffiadau Huw Prys Jones o’r gynhadledd wanwyn yn Llangollen Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Canlyniad refferendwm yw unig ddadl cefnogwyr Brexit bellach

Gydag un adroddiad ar ôl y llall yn dangos ffolineb Brexit, mae’n hen bryd i’r gwrthwynebwyr ddechrau ymwroli a tharo’n ôl o ddifrif, yn ôl Huw Prys Jones Prin fod diwrnod yn mynd heibio na ddaw’r anawsterau sy’n codi yn sgil Brexit a’i ddrwg-effeithia… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Ydi Ffeministiaeth yn prysur droi’n Ffeministiaith?

Mae Ffeministiaeth wedi symud i gyfeiriad newydd a phur ofidus, yn ol Aled Gwyn Job Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Angen trafodaeth lawn ac agored ar Wylfa Newydd

Dadleuon gwrthwynebwyr atomfa newydd yn cael eu mygu
Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Trasiedi ac adwaith – plaid a gwlad ar brawf ?

Aled Gwyn Job sy’n edrych nôl ar farwolaeth yr Aelod Cynulliad Carl Sargeant… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Y Brexit Cyntaf a William Salesbury – Ffydd Mewn Iaith

Aled Gwyn Job sy’n bwrw golwg ar weledigaeth a phenderfyniad William Salesbury o Lansannan… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? Cyflwr Cymru – dylanwad datganoli?

Iwan England sydd wedi bod ar daith gyda’r cyflwynydd Huw Edwards i gasglu barn a thrafod profiadau pobol Cymru Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: Gall ‘ARFOR’ roi bywyd newydd i’r Gorllewin

Aled G Job sy’n gweld posibiliadau mewn un awdurdod ar gyfer y pedair sir Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: ‘Gwynedd Gydymffurfiol’ yn dweud cyfrolau amdanom ni

Aled Gwyn Job sy’n gofyn, ai gweinyddwyr ac nid gwleidyddion sy’n rhedeg cynghorau bellach? Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: “Dydi Gwynedd ddim yn bwriadu codi 8,000 o dai”

Dafydd Meurig, sy’n dal portffolio Cynllunio ar Gyngor Gwynedd, sy’n amddiffyn y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd â Môn… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: Dewis tyngedfennol i gynghorwyr Gwynedd

Anghydfod y gellid bod wedi ei osgoi
Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: Cecru Conwy yn codi cwestiynau

Mae stori Gareth Jones yn dweud cyfrolau am wleidyddiaeth Cymru, meddai Aled G Job Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: ? BLOG: Trafod Brexit – cyngor gan Winston Roddick

Cyn-Gwnsler Cyffredinol Cymru sy’n ystyried y materion pwysicaf i David Davis a’i griw Parhau i ddarllen