BlogMenai.com: Pawb yn hapus ac yn llawen

Mae’n dda nodi bod ymgyrch arweinyddiaeth Llafur yn mynd rhagddi mewn ffordd mor aeddfed a brawdgarol. Pawb yn un teulu dedwydd. 

Wele rhai o’r datgamiadau mwyaf cofiadwy hyd yn hyn.


Talks like a ponce, lost votes over Iraq and when he told party members who voted for Jeremy Corbyn to have a heart transplant: It’s just abuse… it’s totally unacceptable. – Prescott am Blair

The moronic MPs who nominated Jeremy Corbyn to ‘have a debate’ need their heads felt. They should be ashamed of themselves. They’re morons. – John McTernan am yr aelodau seneddol Llafur a enwebodd Corbyn.

I am one of them (hy moron) I have to say at no point did I intend to vote for Jeremy myself nor advise anyone else to do so – Beckett.

The self-anointed “moron” shouldn’t have called herself a moron and shouldn’t have backed down over her decision to nominate Corbyn – Moron – Prescott am Beckett.

Who the heck is John McTernan? He advised in Scotland, we lost, he advised Australia and we lost. He wasn’t in the Blair camp in any substance whatsoever… he has no authority – Prescott am McTernan.

Bloody useless job as interim leader. Made a “mess” over Welfare Bill vote which she had no authority to make – Prescott am Harman.

Who?  Prescott am Liz Kendall. 

The party is becoming the political equivalent of Millwall Football Club. Their chant? ‘No one likes us, we don’t care.  Mary Creagh am ei phlaid.

It would not take the country forwards, it would take it backwards.  This is why when people say ‘My heart says I should really be with that politics’ – get a transplant. – Blair am bobl dy ‘n ystyried cefnogi Corbyn.

The so called ‘trendy left’ politics of the early 1980s was a contributory factor in covering up child abuse. I myself saw that repeatedly at first hand in Lambeth. Meanwhile children were murdered and disappeared, were raped and beaten, forced into prostitution, trafficked around and a significant number of lives destroyed and blighted.

Your inaction in the 1980s and 1990s says a lot, not about your personal character, which I admire, but about your politics which I do not. Your carefully worded excusing of Islington Council in the House of Commons equally demonstrates why it is inappropriate for you to attempt to lead the Labour Party at the critical time of the Goddard Enquiry, as child abuse is the issue that will haunt this Parliament – John Mann AS wrth Jeremy Corbyn AS.


Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Y diweddaraf [o rifyn Gorffennaf Llafar Bro] o Bwyllgor Amddiffyn Ysbyty Coffa Bro Ffestiniog.
Mae’n hysbys i bawb, bellach, bod yr Athro Trevor Purt, Prif Weithredwr y Bwrdd Iechyd (BIPBC), wedi gorfod gadael ei swydd a bod y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford, wedi rhoi’r Betsi o dan fesurau arbennig.

       ‘Nid cyn pryd!’ meddai pawb.

Sut bynnag, y sawl sydd bellach yn gyfrifol am roi trefn Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Cwt coed a draenogod

Mae o leiaf un rhan o’r ardd gefn yma mewn llanast ac anhrefn ar ryw adeg trwy’r flwyddyn.

Wrth inni ddod i ben efo creu’r ardd fesul darn, rydan ni’n arbenigwyr mewn symud pethau o un lle i’r llall; dybl-handling a hanner. Mae’n teimlo weithia fel bo’ angen gwneud tri neu bedwar peth cyn allwn ni wneud y joban sydd dan sylw. Mynd rownd mewn cylchoedd…

Ta waeth, gwaelod yr ardd sydd wedi cael Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Cylchgrawn Barn: Steddfod ar Blât

Efallai fod yr Eisteddfod yn cynnig bwyd i’r meddwl ond mae bwyd go iawn yn bwysig hefyd, i’ch cynnal drwy’r fath farathon o ddiwylliant a chymdeithasu. Ble ddylech chi fynd eleni i hel yn eich bol y tu hwn i’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: teithiwr

Mae fy ail ferch ar ei gwyliau yng Ngwlad Thai ar hyn o bryd wedi cwblhau’r tymor cyntaf yn yr ysgol Saesneg yn Tokyo. Mae hi’n teithio o le i le ar y bws a beic heb flinder boed glaw neu heulwen. Llwyddodd i ffeindio lle i olchi ei dillad ddoe hyd yn … Parhau i ddarllen

Golwg360: Grwpiau Cwpan y Byd 2018 – pwy allai Cymru wynebu?

Y gwledydd yn cael eu dewis mewn seremoni prynhawn fory yn Rwsia Parhau i ddarllen

: Cwrdd â busnesau lleol & Llai o sbwriel a mwy o ailgylchu

  Cwrdd â busnesau lleol Un o flaenoriaethu’r Cyngor yw creu mwy o swyddi, a swyddi sy’n talu cyflog uwch. Dim ond drwy gydweithio â busnesau newydd a busnesau sy’n bodoli eisoes, eu cynorthwyo a chreu amgylchiadau sy’n galluogi busnesau … Continue reading Parhau i ddarllen

S4C Caban: Le Tour de France yn agosáu at y Champs-Élysées

Mae sylwebaeth S4C o’r Le Tour de France yn parhau wrth i ras seiclo fwya’r byd ddirwyn i ben dros y penwythnos. Deuddydd yn unig sy’n weddill o’r ras eleni, ac wedi’r holl waith caled gan dîm Sky hyd yn …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Actores yn dychwelyd i Batagonia

Mae Elizabeth Fernandez Navarta yn hapus ei byd; mae hi newydd orffen ffilmio ei ffilm gyntaf ar gyfer S4C, Galesa: Patagonia 150, ac mae hi ar fin dychwelyd i weithio ar yr opera sebon Pobol y Cwm. Mae Galesa: Patagonia …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Actores yn dychwelyd i Batagonia

Mae Elizabeth Fernandez Navarta yn hapus ei byd; mae hi newydd orffen ffilmio ei ffilm gyntaf ar gyfer S4C, Galesa: Patagonia 150, ac mae hi ar fin dychwelyd i weithio ar yr opera sebon Pobol y Cwm. Mae Galesa: Patagonia …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sut i ddefnyddio Pinterest

Tiwtorialau Fideo Ar-lein a Chyrsiau am Ddim gan eich Llyfrgell! Pinfwrdd rhithwir yw Pinterest sy’n eich galluogi i drefnu a rhannu’r pethau yr ydych yn dod o hyd iddynt ar y we.  Gallwch hefyd lwytho eich lluniau eich hun er … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Argraffiadau: Oddi ar y silff lyfrau III

Signal to Noise  Silvia Moreno-Garcia

Ges i fy nennu at y llyfr hwn oherwydd bod cerddoriaeth yn ganolog iddo. Nes i ddim sylwi ar y pryd mai nofel ffantasi ydy hi. Yn lwcus iawn, dw i’n eitha ffan o genres fel hyn ac felly nes i hedfan drwy’r nofel. Mae’n dilyn stori Meche sy’n dod o Mexico City ond sydd bellach yn byw yn Norwy. Daw hi adra yn ôl i Mexico City yn dilyn marwolaeth ei thad. Cawn wybod llawer o’i hanes drwy ‘ôl-fflachiadau i flynyddoedd ei harddegau. Er bod hud a melltith yn ganolog i’r nofel, yn y bôn stori am gariad a cholled ydy hi. Nid yw’n cael ei gwerthu o dan gategori Oedolion Ifanc ond gallai fod yn ddigon hawdd – ac eithrio’r rhegfeydd.

The Girl With All the Gifts  M.J. Carey

Mae The Girl With All the Gifts yn adrodd stori Melanie i ni, sef merch ifanc sydd wedi cael ei chadw mewn sefydliad sy’n ei chadw mewn cell ac yn ei harwain hi i wersi dyddiol. Does ganddi hi ddim syniad am y byd y tu hwn i waliau’r sefydliad hwn. Un o’r athrawon yw Miss Justineau ac mae gan Melanie meddwl mawr ohoni fel sydd gan Miss Justineau o Melanie. Ond nid yw’r sefydliad hwn yn normal o bell ffordd. Caiff Melanie ei harwain i’r dosbarth gyda gwn yn pwyntio arni ac mae ffrindiau iddi yn cael eu tywys i labordy Dr Caldwell a byth yn dychwelyd. Stori am ddiwedd y byd yw hon ac am brofi’r natur ddynol yn wyneb perygl a marwolaeth.

The First Bad Man  Miranda July

I unrhyw un sydd wedi darllen gwaith Miranda July yn y gorffennol mi wyddoch chi bod ei gwaith y tu hwn i fympwyol. Dydy The First Bad Man ddim yn eithriad. Mae’n stori am Cheryl dynes canol oed, sengl sy’n derbyn – yn gyndyn – merch ifanc i aros gyda hi. Yn fuan iawn mae eu perthynas yn troi’n un dreisgar, ond yn un gytûn.  Ar yr un pryd mae hi mewn rhyw fath o berthynas ddychmygol/ar neges destun gyda Phil, ei chydweithiwr, sy’n anfon negeseuon anweddus iddi am yr hyn mae o’n dychmygu ei wneud i’r ferch mae o’n ei charu. Mae’r ddwy stori yn clymu gyda’i gilydd i ddeffro ymwybod rhywiol Cheryl. Gall Miranda July beintio darluniau rhywiol sy’n arteithiol o danbaid ac nid yw hyn yn brin yn y nofel. Gall gormodiaeth y rhyw a’r trais a byd hunan-ganolog Cheryl ei greu wneud hi’n anodd darllen ar adegau, felly mae dyfalbarhad yn allweddol os ydych chi am droi ati.

Go Set A Watchman – Harper Lee

Bu’r nofel hon yn hirddisgwyliedig ers datgelu ei bodolaeth rai misoedd yn ôl. I’r rhai sydd wedi darllen To Kill a Mockingbird  – unig nofel arall Harper Lee – byddwch yn gyfarwydd â’r cymeriadau Jean Louise “Scout” Finch, Atticus Finch, Calpurnia ac Aunt Alexandra. Rhain yw cymeriadau’r stori hon hefyd ond y tro hwn, maen nhw’n ugain mlynedd yn hŷn. Mae Scout bellach yn byw yn Efrog Newydd ac mae’r stori’n dechrau pan mae’n dylchwelyd i Maycomb ar ei thrip blynyddol. Stori am ddod i oed a’r dadrithiad a ddaw gyda hynny yw hi. Yn ogystal archwilir y themau sy’n codi yn ei rhagflaenydd – hiliaeth, anhegwch, ystrydebau a disgwyliadau o’r ferch. Os ydych chi’n ffan To Kill A Mockingbird mae’n werth darllen hon. Ar brydiau mae’n amlwg mai drafft yw hi (fe wrthododd Harper Lee wneud mwy o waith arni) ond does dim dwywaith fod Harper Lee yn adnabod y cymeriadau hyn tu ‘nôl ymlaen.

Elizabeth is Missing – Emma Healy

‘How do you solve a myster when you can’t remember the clues?’ dyna tagline y nofel ac mae’n ei chrynhoi i’r dim. Mae Maud yn araf ddiflanu i grafangau’r afiechyd Alzheimer. Mae’n ddryslyd, yn anghofio yfed ei the, bod wŷ yn berwi ac weithiau nid yw’n adnabod cartref ei hun ond ynghanol hyn oll, mae wedi’i hargyhoeddi o un peth – bod ei ffrind Elizabeth ar goll. Mae’r stori yn gwibio yn ôl ac ymlaen o ieuenctid Maud i heddiw ac felly cawn ddarlun gweddol lawn o’r hyn sydd wedi ei haflonyddu drwy gydol ei hoes. Rhaid canolbwyntio’n galed wrth ddarllen oherwydd mae’n neidio’n ôl ac ymlaen mor aml, mae’n drysu’r darllenydd. Mae hyn o bosibl yn rhoi gwell syniad i ni o’r hyn sy’n digwydd ym mhen Maud ei hun. Er ei bod yn araf yn dechrau, mae stori Maud yn siŵr o ddal eich dychymyg.

Glow – Ned Beauman

Cyffur newydd yw ‘Glow’ sy’n rhan o sîn gyffuriau Llundain ac mae’r nofel yn dechrau gyda Raf mewn rêf mewn launderette yn cael cynnig peth. Yn fuan mae Raf yn sylweddoli bod ei ffrind ar goll. Mae’n credu mai cwmni mwyngloddio o’r enw Lacebark sy’n gyfrifol am hynny. Roeddent wedi gwneud drygau yn Myanmar ac mae’n debyg eu bod nhw wrthi yn Llundain rwan. Mae gan Ned Beauman ddawn ysgrifennu dda iawn ac yn wreiddiol dros ben, ond roedd darllen y nofel hon yn ymdrech i mi am nad oedd y plot yn cydio. Doedd dim wir yn gafael ynof. Ar brydiau roedd yn f’atgoffa i o nofelau cynnar Llwyd Owen – yn llawn cyffuriau, cynlluniau, troseddau gydag ychydig o ryw i boethi pethau. Nes i fwynhau straeon Llwyd Owen yn fwy. Eto fyth, os ydy’r genre yma yn apelio mae’n siŵr y gwnewch chi fwynhau ei darllen. Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn cyhoeddi Wythnos Patagonia y Sianel

Mae S4C wedi datgelu ei phecyn cynhwysfawr o raglenni i nodi glaniad y Cymry ym Mhatagonia 150 mlynedd yn ôl – a bydd saith o’r rhaglenni ar gael yn rhyngwladol ar-lein. Bydd Wythnos Patagonia S4C yn cael ei chynnal rhwng …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Dŵr

(Munud i Feddwl 24/7/15)

Mae’r gwyddonwyr sy’n chwilio’r gofod am blandedau neu leuadau a allai fod yn gartref addas ar gyfer bywyd i gyd yn gytun ar un peth.  Er mwyn cael bywyd datblygedig, cymhleth mae presenoldeb dŵr yn ei stâd hylifol yn amod angenrheidiol.

Bron i ugain mlynedd yn ôl darllenes i lyfr cymharol fychan a ddylanwadodd yn fawr iawn ar gwrs fy mywyd byth ers hynny.  Enw’r llyfr oed Tao, the Watercourse Way, llyfr olaf yr athronydd Alan Watts a oedd, fel mae’r teitl yn ei awgrymu, yn trafod Taoistiaeth, y gredo a’r ddisgyblaeth unigryw honno a ddatblygodd yn Tseina dros ddwy fil a hanner o flynyddoedd yn ôl.

Prif nod Taoistiaid yw byw bywyd naturiol dda, yn rhydd o bob ystyrw dynol.  O wneud hynny, meddir, bydd pobl yn mynd gyda graen bywyd, yn dilyn y Tao, yr egwyddor llywodraethol sy’n hydreiddio ac yn llifo trwy’r holl greadigaeth.  A’r delfryd i’w efelychu ym mhob dim yw dŵr. 

“Mae’r daioni pennaf yn ymdebygu i ddŵr” medd Lao Tzu, awdur y Tao Te Ching.  Mae dŵr yn disychedu’r holl greadigaeth yn ddiwahan ac yn ddiragfarn.  Y da a’r drygionus, y cyfoethog a’r tlawd.  A heb ddisgwyl unrhyw glod am wneud hynny.  Nid yw’n anelu am yr uchelfannau.  Yn ostyngedig, mae’n well ganddo’r iselfannau.   Mae dŵr yn feddal a’i natur yw ildio.  Ond mae dŵr hefyd yn rymus eithriadol; gall dorri’i gwys  trwy greigiau a mynyddoedd.  Mae dŵr yn ystwyth, gall lifo i’r naill gyfeiriad neu’r llall yn ôl y galw a darganfod y trywydd gorau.  Dyw dŵr byth yn cystadlu’n fwriadol.  Oherwydd hynny ni ellir byth ei drechu.

Os ydym, felly, am fod yn “true to nature” chwedl Will Bryan  (ein gwir natur, hynny yw, nid yr haen arwynebol sy’n weladwy i’r byd) cyngor y Taoisitiaid yw i ni efelychu’r nentydd a’r afonydd sy’n llifo ar i waered ar eu ffordd i’r môr.

Nant Y Mynydd, groyw loyw
Yn ymdroelli tua’r pant
Rhwng y brwyn yn sisial ganu
O na bawn i fel y nant.

Parhau i ddarllen

Blog Cronfa Cyfieithiadau'r Gymraeg: Pam chwarae gemau? Monopoly a Mancala

Trioleg Cyfieithu Gemau Bwrdd: 3 Pam ydyn ni mor hoff o chwarae, fel dynoliaeth? O’n gemau fideo i’n gemau siawns, o’n gemau maes i’n gemau meddwl, ac o’n gemau barddol i gemau bwrdd, mae chwarae yn rhan annatod o fywydau cymaint ohonom. Mae’r dystiolaeth archeolegol hefyd yn awgrymu bod ein tuedd i chwarae gemau yn […] Parhau i ddarllen

Cylch Meithrin Ty'r Cymry: Graffeg Newydd Ty’r Cymry

Ymweld ag Eryri: Digwyddiadau gwyliau ysgol yn Eryri, yr haf 2015

Mae gan  Eryri atyniadau a gweithgareddau llawn dop. Ac yn yr haf,mae llwyth o ddigwyddiadau gwych i’r teulu i gyd hefyd! Felly os ydych chi’n ymweld ag Eryri yn ystod gwyliau’r ysgol gyda’r teulu yn ystod yr haf, mae digon i edrych ymlaen at … Mae cymaint i’w weld a’i wneud yn Eryri trwy gydol … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

petroc: Dwi newydd ymuno â Clecs – Y llwyfan cyfryngau cymdeithasol i siaradwyr Cymraeg

Dwi newydd ymuno â Clecs – Y llwyfan cyfryngau cymdeithasol newydd ac arbennig i siaradwyr Cymraeg Credwn fod y Gymraeg yn iaith brydferth sy’n haeddu cael ei chadw’n fyw. Trwy helpu mwy o bobl i gadw mewn cysylltiad yn eu mamiaith, gallwn wneud hyn. Rydym wedi datblygu Clecs i gynorthwyo siaradwyr Cymraeg i gyfathrebu yn … Parhau i ddarllen

petroc: Sicrhau darpariaeth ddigonol ar gyfer y 21 o blant na chafodd le yn y dosbarth Derbyn ar gyfer Medi 2015

Rhieni yn cyflwyno deiseb i Gyngor Caerdydd (23-07-2015) Bydd grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau yn cyflwyno deiseb i Gyngor Caerdydd heddiw. Mae 185 o gefnogwyr wedi llofnodi’r ddeiseb, sy’n galw am well buddsoddiad mewn Addysg Gymraeg a chynnydd yn nifer y lleoedd cyfrwng Cymraeg sydd ar gael yn ardaloedd Trelai a Chaerau … Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bwrw pob math o bethau

Yn ogystal â chŵn a chathod, hen wragedd a ffyn, mae’n bwrw barfau llyffantod, brogaod, hyd yn oed gwayw-fwyeill. Yn ôl Gweiddi, mae pob math o bethau’n bwrw o’r nefoedd yn y tywydd garw. Dwedir yn Japan, “mae’n bwrw pridd a thywod.” Roeddwn i’n meddwl hyd yma bod hyn yn golygu bod hi’n bwrw cymaint fel gallai achosi tirlithriad. Ces i fy synnu’n gwybod o newydd mai ond am sŵn mae’r geiriau yn cael eu defnyddio. Mae’n rhy gymhleth esbonio sut mae Kanji yn gweithio, felly dyma fo. Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Geiriadur Prifysgol Cymru yn #steddfod2015

Dyma ddatganiad gan dîm Geiriadur Prifysgol Cymru. Cyswlltwch yn uniongyrchol am ragor o fanylion. “Colofnydd, Coniac, a Fflachlif” Sgwrs am flwyddyn gyntaf GPC Ar Lein a chyfle i glywed am `aps’ newydd y Geiriadur. Siaradwyr: Arwel Ellis Owen, Dafydd Johnston, ac Andrew Hawke. 11.00 Fore Mercher, 5 Awst, Stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. […] Parhau i ddarllen

agssc: Amphicar, Aberystwyth

Is it a car?, is it a boat?, no its Amphicar. Built in Germany the Amphicar was the only domestic amphibious automobile ever to be mass produced.  In this clip the car’s owner takes reporter James Thomas out for a drive through Aberystwyth and into the waters of Cardigan Bay.   The ITV Cymru/Wales Archive […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Uned Technolegau Iaith yn #steddfod2015 – Ap Geiriaduron, labeli meddyginiaethau, CyfieithuCymru a mwy

Mae Uned Technolegau Iaith, Prifysgol Bangor wedi rhyddhau gwybodaeth am ddigwyddiad ar faes yr Eisteddfod ym Meifod eleni: Arloesi ar gyfer Technolegau Iaith a’r Cyfryngau Digidol Mae’n bleser gennym eich gwahodd i sesiwn Uned Technolegau Iaith, Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor, yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Cynhelir y sesiwn am 4 o’r gloch brynhawn Llun, y […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Trem yn ôl- Atgofion Hanner Canrif

Erthygl gan Pegi Lloyd Williams a ymddangosodd yn wreiddiol yn rhifyn Hydref 1990 Llafar Bro.

Atgofion Hanner Canrif. Profiadau geneth fach yn tyfu i fyny’n y Blaenau yn nhridegau’r ganrif ddiwetha’.

Lle braf i blentyn mewn tref oedd byw yn Str… Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Ymweliad â Llysgenhadaeth Iwerddon

Aeth Dr Ian Hughes, Dr William Mahon a Dr Simon Rodway o Adran y Gymraeg i Lundain ddydd Llun 2 Mawrth i fynychu digwyddiad yn Llysgenhadaeth Iwerddon ar gyfer y sawl sy’n dysgu Gwyddeleg ym Mhrydain. Dyma oedd y digwyddiad … Continue reading Parhau i ddarllen

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd / Welsh and Celtic Studies: Graddio 2015 Graduation

[This post celebrates the achievements of final year students who graduated this summer, and includes a list of undergraduates, postgraduates and new graduates who won departmental prizes at the end of the academic session. It also acknowledges the contribution of … Continue reading Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Gwleidyddiaeth Cymru a’r Alban – cymhariaeth

Cwestiwn ar dudalen sylwadau blogiad diweddar ynglyn a pham bod yr SNP wedi apelio yn ddiweddar at bobl sydd wedi rhoi ‘r gorau i bleidleisio i Lafur, tra nad ydi hynny wedi digwydd i Blaid Cymru ydi’r rheswm am y blogiad hwn.  Fel rheol mae Blogm… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: llewes ffyrnig

O’r diwedd dwedwyd yr hyn dylai gael ei ddweud, gan hogan ddel 23 oed o South Dakota. Tomi Lahren ydy ei henw hi. Er gwaethaf ei hoedran, cafodd hi gyfrifoldeb i gynnal rhaglen teledu wleidyddol flwyddyn yn ôl i gyfweld ei gwesteion a mynegi ei barn. Mae’n anhygoel o adfywiol clywed hi’n dweud yn glir ac yn ddewr meddyliau’r nifer o bobl sydd wedi cael eu hanwybyddu gan y prif gyfryngau. Dw i a’r teulu’n ei chefnogi cant y cant! Parhau i ddarllen

fymhethaubychain: Pam bod taflu geiriau Saesneg i mewn i’r Gymraeg mor niweidiol? – Y ddadl yn erbyn bratiaith, Rhan 3

Creda ambell un bod angen i ni dderbyn bod bratiaith yn rhan annatod o’r Gymru fodern, a nad oes unrhyw beth o’i le yn ei ddefnydd. Ond pa argraff y mae hyn yn ei roi i bobl sydd ddim yn ei siarad? Mae’n rhoi’r argraff nad ydym ni’n parchu’r iaith ddigon i’w siarad yn iawn, […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn dangos uchafbwyntiau gêm Y Drenewydd v FC Copenhagen ar-lein

Bydd uchafbwyntiau ail gymal y gêm ragbrofol Cynghrair Europa rhwng Y Drenewydd a FC Copenhagen ar gael i’w gweld ar-lein ar wefan Sgorio ddydd Gwener, 24 Gorffennaf – s4c.cymru/sgorio Bydd y gêm yn cael ei chwarae ddydd Iau, 23 Gorffennaf …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Castell Sain Ffagan yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Blog gwâdd gan Elen Phillips, Prif Guradur: Hanes Cyfoes a Chymunedol, Amgueddfa Werin Cymru. Gyda’i chydweithiwr, Sioned Williams, mae hi wrthi ar hyn o bryd yn ymchwilio hanes Castell Sain Ffagan yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ar gyfer llyfr i’w gyhoeddi cyn diwedd y flwyddyn. Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, agorwyd dros 3,000 […] Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 43 — Cwcio ar Gas

Yn yr Haclediad diweddaraf byddwn yn gadael i Google weld ein heneidiau wrth ddefnyddio Google Photos newydd, yn cynhyrfu dros gynhadledd datblygwyr byd-eang Apple (trïwch ddeud hynna efo llond ceg o uwd); yna’n yn myned i fyd y rants llyfrau digidol (eto) wrth ddarganfod nad yw llyfr Cymraeg y flwyddyn ar gael mewn fersiwn digidol. […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: eidaleg/ffrangeg

Dysgu Eidaleg drwy gyfrwng y Ffrangeg, neu vice versa. Hyn ydy’r modd delfrydol i mi gan fy mod i’n medru eu dysgu nhw ar yr un pryd. Alberto (un arall) sydd yn gwneud fideo felly o bryd i’w gilydd. Hwn ydy’r diweddaraf. Mae’n anhygoel ei glywed o’n siarad y ddwy iaith hynny’n berffaith. Mae’r pwnc yn bwysig iawn – sut i brynu hufen iâ! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pwy fethodd sefyll tros yr anghenus?

Rhestr yw’r isod o sut y pleidleisiodd aelodau seneddol Cymru yn y bleidlais neithiwr ar doriadau mewn budd daliadau ynghyd a lefelau tlodi plant yn eu hetholaethau.  Un o sgil effeithiadau penderfyniad Ty’r Cyffredin i weithredu’r toriadau fydd c… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Clwb Llyfrau f8: Rhys Llwyd y Lleuad

Y bwriad gwreiddiol heddiw oedd gwneud fideo bach ar Rocket League, y gêm efo ceir roced yn chwarae pêl-droed sydd wedi bod yn boblogaidd iawn ar wefan Twitch yn ddiweddar. Ond mae fy holl offer sain, mewn cahŵts efo fy nghyfrifiadur, wedi penderfynu peidio gweithio. Dwi yn gobeithio gwneud lot mwy o fideos byrfyfyr, ffwrdd â hi, heb […] Parhau i ddarllen

Tao Sôn: Disgynyddion

image

(Munud i Feddwl 17-7-15)

Hysbys y dengys y dyn
o ba radd y bo’i wreiddyn

Pan ôn i’n 11 wnes i ddisgyn o ben coeden a dal fy ngwyneb mewn gwifren bigog ar y ffordd i lawr.  Mae dal gen i ryw gysgod craith o hyd o dan fy llygad chwith i gofio’r achlysur. 

Mewn ffordd o siarad, wrth gwrs, dyn ni i gyd wedi disgyn o ben coed gan ein bod ni’n perthyn i linach  o epaod oedd yn byw fry ymysg y canghennau ryw 7 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Oherwydd dylanwad Cristnogaeth, Iddewiaeth ac Islam, fodd bynnag,  mae tueddiad yma’n y gorllewin i gredu ein bod ni, fodau dynol, er gwaethaf ein tras, yn wahanol, rywsut, i weddill ein cefndryd anifeilaidd – a hynny nid o ran gradd ond o ran ein hanfod.  Yn wahanol iddyn nhw, meddir, mae gynnon ni eneidiau.  
Dyw’r gred hon ddim yn bodoli ymysg dilynwyr crefyddau dwyreiniol megis Hindwiaeth a Bwdistiaeth gan eu bod nhw’n credu mewn ailymgnawdoliad.  Yn gynyddol hefyd, ers cyfnod Darwin, dyw hi ddim chwaith yn rhan o’r meddylfryd gwyddonol modern.

Gan ein bod yn gwybod bellach mai esblygiad graddol dros gyfnod hir o amser fu’n gyfrifol am ymddangosiad homo habilis, homo erectus, homo ergaster, homo habilis nes cyrraedd homo sapiens sapiens mae’n deg holi pryd, os digwyddodd hynny o gwbl, y trodd ein cyndeidiau anifeilaidd yn fodau dynol oedd yn berchen ar eneidiau.  Ble oedd y ffin?  A beth am y rhywogaethau eraill o homo a gydoesodd (ac a gydepiliodd) gyda ni yma yn Ewrop ryw ddeugain mil o flynyddoedd yn ôl.  A oedd ganddyn nhw eneidiau?  A oedden nhw’n wahanol i ni o ran eu hanfod neu mater o radd oedd hi?

Mae myrdd o astudiaethau gwyddonol yn dangos bellach fod llawer o’r nodweddion dyn ni’n eu hystyried yn rhai dynol i’w cael ymysg anifeiliad – caredigrwydd, galar, swildod, cenfigen, Maciafeliaeth, altrwistiaeth a hyd yn oed synnwyr digrifwch.   Allwn ni fod yn gwbl sicr, felly, ein bod ni fel rhywogaeth yn wahanol i weddill ein cefndryd anifeilaidd – nid o ran gradd ond o ran ein hanfod?  

Parhau i ddarllen

gwennanelin: Globalization, mobility and citizenship: researching ‘new speakers’ of Welsh

http://www.nspk.org.uk/events/past-events/ Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Taith Nem- "i’r alltud, dyma baradwys"

Dyma erthygl a ymddangosodd fel rhan o’r golofn ‘Ar Wasgar’ gan alltudion Bro Ffestiniog, yn rhifyn Rhagfyr 1997. Datblygodd yn gyfres ei hun, a cawn eu mwynhau eto dros y misoedd nesaf. Dyma’r cyntaf, efo’r cyflwyniad gwreiddiol. 

Dyma’r bennod cy… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Catalog y llyfrgell

Rydym yn cael problemau technegol gyda chatalog y llyfrgell.  Rydym yn ymwybodol o’r broblem, ac rydym yn gweithio i ddatrys y broblem cyn gynted â phosib.  Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleuster a achosir. Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Random Readers

Bydd grŵp Random Readers Llyfrgell y Rhyl yn cyfarfod ar 28 Gorffennaf o 6pm tan 7pm. Llyfr y mis yw Already Dead gan Stephen Booth Mae haf o law diddiwedd yn y Peak District yn gadael swyddogion CID Swydd Derby … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dewrder Llafur

radiorhydd: Big Society!!

(Intro x4) (Verse 1) Do you want to work at the BBC? Do you want to make money for HSBC? Profit from death, they’ll privatise you’re last breath, No More NHS, It’s pissing down in this dirty old town, The wind strikes at your undersides, The aged, decrepit, the frail and addicted, young and affected, […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hen gyneuon

Daeth y gŵr yn ôl o Japan ddoe. Daeth ag anrhegion i’r teulu gan fy nghefnder. CD a roddodd i mi. Mae yna dri dwsin o ganeuon o’r 70au. Roedden nhw i gyd yn hynod o boblogaidd yn Japan. Dw i’n nabod pob un ohonyn nhw’n dda iawn fel na fedra i beidio â chwerthin. Roeddwn i ynghyd y teulu’n gwylio rhaglenni caneuon yn aml pan oeddwn i’n tyfu i fynnu. Byddwn i’n dweud bod pawb yn Japan yn eu gwylio nhw’n awyddus yr adeg honno. Dw i’n sgrifennu’r post hwn wrth wrando arnyn nhw. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Leighton yn mwynhau ei wyliau haf

Hmm, felly mae Leighton Andrews yn treulio rhan o’i wyliau haf yn canfasio’r Rhondda – 10 mis cyn etholiadau’r Cynulliad.  Mae’n rhaid bod ei fwyafrif yn fach – mwyafrif o 33.6% yn unig.  Tybed beth sydd yn ei boeni? Parhau i ddarllen

S4C Caban: Apiau a gwefan newydd i wylio S4C unrhyw le, unrhyw bryd

Mae  newidiadau mawr i wasanaethau gwylio ar alw S4C. Ar 20 Gorffennaf, fe wnaeth S4C lansio ei ap ar alw cyntaf ar gyfer dyfeisiadau Android, ynghyd â datblygiadau i’r ap iPhone, a gwefan ar alw ar ei newydd wedd: Ap gwylio …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Y Neuadd: Coch

‘Son las 7 de la mañana, hora de despertarse!’ Deffrowyd Wes o’i drwmgwsg gan gyhoeddiad y cyflwynydd radio. Roedd asbri chwydlyd y cyflwynydd yn peri i Wes wingo. Pa berson normal oedd mor nwyfus a bywiog yr amser yma o’r bore? Oedd hi’n fore? Ystyriodd. Oedd y cyflwynydd plagus yn gywir? Oedd, roedd hi’n 7 […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Cyfle i fynd i fyd dychmygol Cyw a’i ffrindiau

O fis Gorffennaf, fe fydd y llyfr cyntaf mewn cyfres o straeon am Cyw a’i ffrindiau ar gael i’w brynu mewn siopau llyfrau ar draws y wlad. Mae Cyw ar y Fferm wedi’i ysgrifennu gan gyflwynydd S4C a Bardd Plant …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal cymhorthfa yn Llyfrgell Prestatyn ar 24ain Gorffennaf rhwng 4.00pm a 5.00pm. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r llyfrgell ar 01745 854841 neu anfonwch e-bost at Prestatyn.library@denbighshire.gov.uk Llyfrgell+ Prestatyn Parhau i ddarllen

fel y moroedd: diwedd siwrnai arall

Mae’r mab hynaf a’i ffrindiau’n dychwelyd i Texas heddiw wedi treulio pythefnos yn Uganda  yn gwirfoddoli mewn ysbyty. Doedd dim rhyngrwyd ar gael tra oedden nhw yno, ac felly chlywais i ddim oddi wrtho fo nes iddo gyrraedd maes awyr Uganda ddoe i hedfan yn ôl. Roedden nhw’n bwriadu gweld Llundain yn sydyn ar eu ffordd oherwydd bod ganddyn nhw wyth awr ym maes awyr Heathrow. Dw i heb glywed y newyddion diweddaraf ond yn siŵr y bydd o’n postio lluniau a sylwadau ar Face Book cyn hir. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Ffydd ar Waith – Ffydd Hanna, Geni Samuel (1 Samuel 1:9-28 ) – Rhodri Glyn (19.07.2015)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/19072015_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen