Hacio'r Iaith: Digital Language Survivl Kit

Mae’r  Digital Language Diversity Project (DLDP) wedi ryddhau eu hadroddiad, Digital Language Survival Kit ac mae ar gael yn: http://wp.dldp.eu/wp-content/uploads/2018/09/Digital-Language-Survival-Kit.pdf Gwefan: DLDP.eu Darllen defnyddiol.

The post Digital Language Survivl Kit appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sefyll yn erbyn y llif

Tra bod nifer o gwmnïau mawr yn cymryd yr ochr chwith er mwyn dilyn y llif gwleidyddol gywir, mae yna brifysgol fach yn Missouri yn mynd yn ei erbyn a sefyll yn ddewr. Cyhoeddodd College of the Ozarks, lle mae fy nau blentyn yn astudio, fyddai’n cael g… Parhau i ddarllen

Carl Morris: Hedyn.net – thema MediaWiki newydd sbon

Mae croen newydd cyffrous ar Hedyn.net. Dw i wedi gosod Pivot fel arbrawf (efallai bod angen stopio dweud[…]

The post Hedyn.net – thema MediaWiki newydd sbon appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Haf prysur yn Ysgol Bro Cinmeirch i wella’r amgylchedd dysgu

Mae’r gwaith wedi dechrau dros wyliau’r haf i wella’r amgylchedd dysgu a’r cyfleusterau yn Ysgol Bro Cinmeirch. Bydd y cynllun yn darparu dosbarth newydd a fydd yn cymryd lle yr ystafell gymunedol sydd yn cael ei defnyddio ar hyn o bryd, toiledau newydd i blant Cyfnod Sylfaen a gwelliannau i’r dosbarthiadau cyfredol. Cwmni Adever Construction […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Coginio gyda Ffisegwr- Artisaniaeth: Edrych dd-ŵy-waith ar wyau / An Eggsamination…of eggs

Mae Gethin Sherrington yw’r pedwerydd mwyaf poblogaidd chef bobydd â hyfforddiant ffiseg yn y Gogledd Ddwyrain, ac yn uno gwyddoniaeth a choginio ar ei flog artisaniaeth.com ac ar YouTube. Mae ei ysgrifennu a’i archwiliadau yn unigryw, felly mae parallel.cymru wrth ei bodd yn cyflwyno ei waith yma. Gethin Sherrington is the fourth-best physics trained baker-chef in all… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Cais bach i aelodau’r Blaid

Yn hanesyddol dydi etholiadau arweinyddol heb fod yn brofiadau cadarnhaol iawn i bleidiau gwleidyddol yn y DU – na thu hwnt o ran hynny.  Yn wir mae rhai ohonynt wedi agor holltau sydd wedi diferu gwenwyn i mewn i gylchrediad pleidiau am flynyddoe… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: O’r diwedd …

O’r diwedd dyma rywbeth cadarnhaol. Mae Cynghrair Gwrth-niwclear Cymru yn dod ag achos cyfreithiol yn erbyn Cyfoeth Naturiol Cymru. Dyma’n cyfle ni i gyd-gyllido.  Amdani felly.  https://www.crowdfunder.co.uk/legal-action-against-nuclear-mud-dump Advertisements Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewis Dall: Tove Jansson – A Winter Book

Llyfr hudolus tu hwnt.  Wedi ei ysgrifennu’n hyfryd, llawn swyn a doethineb.
Archebwch yma> Llyfr
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tad efo coesau hirion

Gwelais y nofel hon a adawyd gan fy merch ar ei silff, a dechrau ei darllen – Daddy Long-Legs gan Jean Webster, gor-nith Mark Twain. Roeddwn i heb ei darllen er mai nofel enwog ydy hi. Ac felly doeddwn i ddim yn gwybod yn ffodus pwy ydy Tad efo Coesau … Parhau i ddarllen

Gwyn Eiddior: Serol Serol – Arwres (Fideo) ~ Music: Serol Serol ~ Label: I Ka Ching ~ D.O.P.: Ryan Eddleston Editor: Ger Wynne ~ Gaffer: Twm Trw Nos

Serol Serol – Arwres (Fideo) ~ Music: Serol Serol ~ Label: I Ka Ching ~ D.O.P.: Ryan Eddleston Editor: Ger Wynne ~ Gaffer: Twm Trw Nos Parhau i ddarllen

Gwyn Eiddior: Yr Eira – Suddo (Fideo)

Yr Eira – Suddo (Fideo): Yr Eira – ‘SUDDO’ Cyfarwyddo a Dylunio fideo / Direct and Design Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Gatholig Crist y Gair

Mae disgyblion Ysgol Mair ac Ysgol y Benedigaigd Edward Jones y Rhyl wedi sylwi tra’n cyrraedd yn ol o’u gwyliau y cynnydd sydd wedi ei gyflawni dros yr haf ar adeilad newydd Ysgol Gatholig Crist y Gair a fydd yn agor yn nhymor yr Hydref 2019. Bydd lle i 420 o ddisgyblion llawn amser rhwng […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Knuts Llandaf: Yr ysbyty cyntaf yn Rookwood, 1918

Roedd deunydd blaenorol ar hanes Rookwood yn ymwneud â’r paratoadau ar gyfer gwerthu’r tŷ ym mis Gorffennaf 1917 gan ddefnyddio prosbectws a baratowyd gan Stephenson and Alexander, Arwerthwyr a Thirfesurwyr Siartredig, y Stryd Fawr, Caerdydd. Yn yr erthygl hon fe ailgydiwn yn yr hanes canlynol a dathlu sefydlu’r ysbyty cyntaf yn Rockwood ym 1918, gan […] Parhau i ddarllen

Gwyn Eiddior: ‘MAGIC BUTTERFLY’ for WELSH NATIONAL OPERA ~ Design and concept…

‘MAGIC BUTTERFLY’ for WELSH NATIONAL OPERA ~ Design and concept for a virtual reality experience inside a converted shipping container. Working with Rewind, ABP and WNO Workshops.‘MAGIC BUTTERFLY’ i Opera Cenedlaethol Cymru ~ Dylunio a cysyniad … Parhau i ddarllen

Gwyn Eiddior: Gwyn Eiddior on Instagram: “‘Steddfod wedi ei pacio am flwyddyn arall! 🚚🚛🚚 Diolch i bawb am eich geiria caredig ond y dŵds yma i gyd bia’r diolch. 👏🏻🎨😊 #Arwyr…”

Gwyn Eiddior on Instagram: “‘Steddfod wedi ei pacio am flwyddyn arall! 🚚🚛🚚 Diolch i bawb am eich geiria caredig ond y dŵds yma i gyd bia’r diolch. 👏🏻🎨😊 #Arwyr…” Parhau i ddarllen

Gwyn Eiddior: Gwyn Eiddior on Instagram: “Croeso i ‘Steddfod Caerdydd! #steddfodynyddinas #eisteddfod @eisteddfod @thecentre_yganolfan #bwa #Steddfod18 #caerdydd #eisteddfod2018…”

Gwyn Eiddior on Instagram: “Croeso i ‘Steddfod Caerdydd! #steddfodynyddinas #eisteddfod @eisteddfod @thecentre_yganolfan #bwa #Steddfod18 #caerdydd #eisteddfod2018…” Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Yr achos dros torwyr iâ

Mae pawb yn casáu torwyr iâ, reit? Maen nhw’n gwneud pobl i deimlo’n lletchwith ac maen nhw’n bwyta i mewn i’r amser sydd wedi’i chael ei neilltuo ar gyfer y dysgu go iawn.Fe wnaethon ni cynnal ein Diwrnod Cymdeithason yn ddiweddar ble edrychon ar y de… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Siop Anrhegion Cymreig Ar-lein Becca Hemmings: Sut Dyn Ni’n Cefnogi’r Iaith / The Welsh Gift Shop Online’s Becca Hemmings: How We Support The Language

Mae Becca o Siop Anrhegion Cymreig yn cefnogi’r iaith, ond dydy hi ddim yn rhugl. Sut ydy hi ddarparu gwasanaethau i bobl sy’n dewis i ddefnyddio’r iaith? Gadewch i ni ddarganfod… The Welsh Gift Shop‘s Becca supports the language, but isn’t fluent. How does she provide services to those who choose to use Welsh? Let’s… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewis Dall: David Walliams – Plant Gwaetha’r Byd

Fe wnes fwynhau y llyfr hwn oherwydd ei fod yn ddoniol. Ac oherwydd fy mod yn hoffi darllen dwi wedi joio’r llyfr. Y llyfr hwn yw uno’r llyfrau gorau dwi ‘di darllen oherwydd ei fod mor ddoniol.
Archebwch yma> Llyfr
Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts: Ardal Arbennig: Bannau Brycheiniog

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres o erthyglau pythefnosol, pob un gyda thema wahanol, fydd yn addas i ddysgwyr sy’n neud cyrsiau lefel Canolradd. Maen nhw wedi eu sgrifennu yn Gymraeg yn unig, ac maen nhw’n cynnwys geiriau wedi’u tanlinellu, fel y byddwch chi’n gallu hofran drostyn nhw, neu wasgu botwm y llygoden i… Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Faint o amser mae’n cymryd i ti sgwennu pregeth?

Bydd pobl yn gofyn i fi’n aml ‘faint o amser mae’n cymryd i ti sgwennu pregeth?’. Nid oes ateb syml. Fel arfer dwi’n cymryd un diwrnod gwaith i baratoi ar gyfer y Sul. Weithiau nid yw hynny’n bosib ac mae rhaid paratoi neges mewn awr neu ddwy bnawn dydd Sadwrn. Ond weithiau os nad oes […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diogelu’r to

Mae gynnon ni fwy o law’r haf yma nag arfer. Mae’r coed a’r glaswellt yn tyfu’n nerthol. Torrodd a thrimiodd y criw ein coed ni fisoedd yn ôl, ond roedd rhai canghennau’n cyffwrdd y to’n ddiweddar. O’r diwedd roedd gan y gŵr amser i wneud y gwaith. Aet… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Sioned Vaughan Hughes: Creu’r gyfres Gwledydd y Byd / Creating the series Countries of the World

Cyfres Gwledydd y Byd Cyfres ddiddorol o lyfrau ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n dysgu Cymraeg An interesting series of books for children, young people and adults who are learning Welsh Mae Sioned V Hughes yn athrawes, darlithwraig yn yr adran addysg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac yn awdur nifer… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Arloesedd Economi Gylchol yng Nghymru

Mae’r Gyfnewidfa Arfer Da bob amser yn awyddus i rannau arloesedd a ffyrdd diddorol o weithio, felly pan wnaethom glywed am waith y Grŵp Ymchwil Economi Gylchol, roeddem yn awyddus i rannu. Mae Dr Gavin Bunting yn Athro Cyswllt ac yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Arloesedd ac Ymgysylltu yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe. Rydym yn gweithio mewn […] Parhau i ddarllen

Y Twll: Ffred Ffransis: “obsesiwn Brecsit yn hybu meddylfryd Prydeinig ymhlith ein pobl”

Dwi ddim yn meddwl fod fawr neb yng Nghymru wedi sylwi ar wir arwyddocad Brexit a’i effaith andwyol ar Gymru. Mae llawer yn gwrthwynebu nad yw Plaid Cymru’n gwrthwynebu Brexit ddigon yn y gêm gyfansoddiadol bresennol. Does gen i ddim llawer o gydymdeimlad â’r dadleuon hyn. 1. Anodd codi brwdfrydedd dros Undeb Ewropeaidd y mae … Parhau i ddarllen “Ffred Ffransis: “obsesiwn Brecsit yn hybu meddylfryd Prydeinig ymhlith ein pobl””

The post Ffred Ffransis: “obsesiwn Brecsit yn hybu meddylfryd Prydeinig ymhlith ein pobl” appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Straeon Hanner Nos -Ysbryd yr Ysgubor

Un arall o straeon codi gwallt eich pen gan Dr Bruce Griffiths

Yn 1965 darlithydd oeddwn yn adran Ffrangeg Prifysgol y Frenhines, Belffast.  Y flwyddyn honno penodwyd pennaeth newydd i’r adran, sef yr Athro Harry Barnwell, a ddaeth o adran Ffrangeg… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewis Dall: Harlen Coben – Don’t Let Go

Cytundeb hunanladdiad, a phymtheng mlynedd yn ddiweddarach, dwy lofruddiaeth. Beth yw’r cysylltiad? A oes yna bobl allan yna fyddai’n gwneud unrhyw beth i rwystro eu cyfrinach rhag cael ei datgelu? Caiff popeth ei ddatgelu yn y diwedd, a fel unrhyw … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Newid dim? Newid popeth?

Mi glywais bobl yn cydnabod iddynt, wrth sefyll arholiad, drafod nofel er nad oeddent wedi ei darllen. Mi wn hefyd am rai sydd wedi adolygu llyfr,  a hwythau heb hanner ei ddarllen.  Ac er na fyddwn yn argymell i neb ddilyn eu hesiampl, mentraf sôn heddiw am lyfr nad wyf ond newydd ddechrau ei ddarllen.  […] Parhau i ddarllen

blog bwyd: Llenwi ar lysiau

un peth dwi di dysgu dros y misoedd diwethaf yw’r pwysigrwydd o baratoi eich bwyd eich hunain. Mae’n un o’r rhesymau i mi fethu yn ddiweddar, colli’r arfer a thrwy hynny colli’r cysylltiad rhwng be sy’n mynd i fy ngheg … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bwrdd ping-pong hardd

Dyma fwrdd ping-pong hardd a weloch chi erioed. Mae o ym Mharc Kerr yng nghanol Okolahoma City. Gwaith diweddaraf fy merch ydy o. Roedd yn waith ofnadwy o galed oherwydd bod hi’n gorfod eistedd ar ben y bwrdd am oriau i beintio. Gorffennodd h… Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Medi 2018 September Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 12fed Medi 2018, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Dyma fydd ein cyfarfod cyntaf ers yr Cyfarfod Blynyddol ym Mis Mehefin. A Brexit yn brysur agosáu heb sôn fod yr ornest i arwain i … Continue reading Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewis Dall: Dawn French – According to Yes

Mae Mary Poppins wedi cael ei hyrddio i’r 21ain ganrif fodern ac ychydig yn anfoesol, ydi hi. Mae teulu Wilder-Bingham mewn angen enbyd am gymorth. Mae matriarch y teulu hwn, Glenn, yn galed ac yn oer. Os wnewch chi godi’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Penblwydd hapus!!!

Union blwyddyn yn ôl i heddiw nes i gychwyn sgwennu am y cynllun bwyta 5:2. Ges i lwyddiant sylweddol wrth golli pwysau yn dilyn patrwm o ymprydio ysbeidiol, sef cyfyngu fy hun i 600 o galorïau’r dydd deuddydd yr wythnos … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Duw’n dal i drio

Fel y mae’r hen flog hwn wedi dweud droeon, mae Duw drwy’r blynyddoedd wedi ceisio anfon pethau i ysgwyd y Cymry a’u cael i wneud rhywbeth ohoni. Y Llyfrau Gleision, y Welsh Not, Llanwddyn, Claerwen, Elan, Tryweryn, Clywedog, Yr Ysgol Fomio, George Thomas … &c &c. Dychmygaf Ef yn crafu ei ben. ‘Be ga’ i’r […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Cwis: Cestyll Cymru / Castles of Wales

Fortify your knowledge of Welsh castles with this week’s quiz! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gorffen emma

Gorffennais wrando ar Emma. Gan nad oes Karen Savage, fy ffefryn ar gael, dewisais Moira Fogarty o Ganada. Mae hi’n wych hefyd. Roeddwn i’n medru gwerthfawrogi’r nofel honno mwy ar ôl gweld y fideo eto’n ddiweddar. Mr. Knightley ydy fy hoff gymeri… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Be ydi o am Gwmorthin?

Erthygl wadd gan Aled Hughes, cyflwynydd rhaglen foreol Radio Cymru. Mae’n garedig ei eiriau am Fro ‘Stiniog bob tro; diolch iddo am ei barodrwydd i roi pin ar bapur.

Yma mae’r creigiau’n cyfarfod,Yma mae’r creigiau fel cyfrinachYn closio at ei gilyd… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bod yn iach

Roeddwn i’n teimlo’n rhy sâl ysgrifennu’r blog ddoe. Dw i’n llawer gwell heddiw er nad oedd gen i gyfle i ddefnyddio’r cymysgedd garlleg a mêl; doedd o ddim yn barod mewn amser. Mae o yn yr oergell bellach i fod yn barod am y tro nesaf fodd bynnag. Yn … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Prestatyn, 7fed Medi, 4.00 – 5.00 ac yn Y Rhyl ar 8fed Medi am 10.00 – 11.00.
I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813.
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 2 Medi 2018

Croeso cynnes i bawb ohonoch ar gychwyn tymor newydd o weithgareddau ac oedfaon ym Mro Aled! Gobeithio eich bod wedi mwynhau’r haf ac yn barod ar gyfer yr hyn a ddaw wrth i’r hydref agosáu a chymaint ohonom yn cychwyn ar gyfnod newydd mewn ysgol, coleg neu swydd. Heddiw dechreuwn gyda gwasanaeth newydd Bore Bro . . . → Read More: Dydd Sul, 2 Medi 2018

Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Hanner canrif ers chwech chwech Gary Sobers yn Abertawe

Alun Rhys Chivers yn edrych yn ôl ar un o’r digwyddiadau enwocaf yn hanes criced Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rhyl Library Reading Group

Bydd cyfarfodydd misol Rhyl Library Reading Group yn parhau ar 6 Medi rhwng 11.00 – 12.00. Y llyfr y mis hwn yw “The French Lieutenant’s Woman” gan John Fowles. Mae The French Lieutenant’s Woman’, nofel wedi’i lleoli Lyme Regis ym … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Heb rannu llun o hon ers sbel – mae hi wedi bod yn cynnal nyth…

Heb rannu llun o hon ers sbel – mae hi wedi bod yn cynnal nyth (brân?) ac ofn i rywun ymyrryd! Parhau i ddarllen

fel y moroedd : annwyd

Daliodd y gŵr yr annwyd a oedd gan ei ŵyr, a dod â’r firws adref. Rŵan dechreuais beswch. Dyma baratoi cymysgedd cryf a fy helpu yn y gorffennol – garlleg a mêl amrwd. Rhaid aros am ryw ddeuddydd iddo aeddfedu. Yn y cyfamser, dw i’n bwriadu gwneud pob … Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol dwyieithog: Adroddiadau Diweddaru Parallel.cymru Update Reports

Bydd y diweddariadau yn dilyn bob mis / Updates will follow each month
Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Dychmygu achos[ion] Mastodon newydd

Mae potential Mastodon yn eithaf cyffrous ac dw i am asesu’r alw ymhlith bobl sy’n darllen hyn. Pe tasai achos[ion] Mastodon newydd yn cael ei sefydlu pa nodweddion a chymuned hoffech chi weld? Pe tasen ni – pwy bynnag ydyn ni… – yn breuddwydio am fath newydd o wasanaeth ffrwd eitemau (fel Twitter neu Tumblr […]

The post Dychmygu achos[ion] Mastodon newydd appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Apelio am leisiau ar gyfer technoleg Cymraeg

Erthygl ar Golwg360: https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/527475-apelio-leisiau-gyfer-technoleg-gymraeg

The post Apelio am leisiau ar gyfer technoleg Cymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Saith Cam Adam a Phum Pwynt Adda

‘Adam Price yn addo “saith cam at annibyniaeth”,’ meddai pennawd GOLWG 360. Codaf y ‘cynllun 7 cam’ rhag ichi orfod edrych ôl a blaen: 1. Ethol llywodraeth Plaid Cymru yn 2021. 2. Refferendwm ar annibyniaeth yn 2030. 3. Sefydlu Comisiwn Cenedlaethol i baratoi at y refferendwm, comisiwn a fydd yn ‘rhoi llais i ddinasyddion Cymru […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Rookwood: Cwrdd â’r Teulu – ‘Priodas Ffasiynol yn Llandaf’, Hydref 1897

O’r cofnodion yn Archifau Morgannwg gwyddom i berchnogion Rookwood yn Llandaf roi’r tŷ a’r ystâd ar werth ym 1917. Ond pwy oedd y perchnogion a pham y penderfynon nhw adael Caerdydd? Mae cofnodion a gedwir yn Archifau Morgannwg, gan gynnwys cyfres o lyfrau lloffion teuluol a luniwyd gan deulu’r Hill dros gyfnod o bron i […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Beth yw aelod? (Hebreaid 10:19-39) – John Derek Rees (15.07.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15072018_pm_johnderekrees.mp3
Parhau i ddarllen