Pop Cymru: Fideo: Walia Gwalia – Brython Shag #ochr1

BlogMenai.com: Pam nad oes yna Aelodau Cynulliad annibynnol

Wel, mae yna Aelodau Cynulliad Annibynnol – Nathan Gill a Dafydd Ellis Thomas – ond chafodd nhw ddim eu hethol fel ymgeiswyr annibynnol, cael eu hethol fel ymgeiswyr pleidiol wnaethon nhw a throi cefn wedyn.  Ar hyn o bryd dim ond un Aelod Seneddo… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Tiwn bore dydd Sul – Dreamland (demo) X4C #tiwn

Cardiff to the See: Lines . Llinellau

Copyright © 2016 Ani Saunders Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Catalog Y Bandana ar gael i’w prynu #tatabandana

Dal dy Drwyn
Sengl
2010 Copa


Y Bandana
Albwm
2011 CopaHeno yn yr Anglesey
Sengl
2012 Rasal


Bywyd Gwyn
Albwm
2013 Rasal

Mari Sal / Tafod y Tonnau
Sengl
2014 Sbrigyn Ymborth


Fel Tôn Gron
Albwm
2016 Rasal

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Y diweddaraf o’r sin i’w prynu a lawrlwytho – Hyll, Cadno, The Gentle Good, Plyci a demo newydd gan X4C

Ysgol – Hyll  Camau Gwag – Cadno 2016 Recordiau JigcalRuins / Adfeilion – The Gentle Good 2016 Bubble Wrap RecordsGolau Isel – PlyciGolau Isel by Plyci Dreamland – X4C Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016 – Rhyddiaith Bl10 ac 11

Cadi Roberts Bl11 oedd yn fuddugol gyda’r blog hwn!  Llongyfarchiadu MAWR iddi! DAMWAIN Lara Swyn Preis @lara_swyn Blogiwr ifanc Cymraeg DILYN 481                                         398 O DDILYNWYR 31/01/16 Haiiaaa, sori ydw dw i’n gwybod nad wyf wedi bod yn diweddaru fy nhudalen ers tridiau ond dw i yma rwan!  Wel dw i’n un ar bymtheg fory a … Parhau i ddarllen Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016 – Rhyddiaith Bl10 ac 11 Parhau i ddarllen

anturypaleone: Y byd celfyddydol #1

Tro ma on ni am son ‘chydig am be sy’n digwydd dydd i ddydd ond hefyd am y rhwystrau sy’n rhan o’r byd dawns neu’r byd celfyddydol yn gyffredinol, o’n perspectif i wrth gwrs, a neb aral so mae croeso i chi anghytuno. Felly o rhan y dydd i ddydd mae’r amserlen yn eitha normal … More Y byd celfyddydol #1 Parhau i ddarllen

fel y moroedd: eidalwyr yng nghymru

Des i ar draws gyfres o fideos a wnaed gan gwpl o’r Eidal sydd yn byw yn Lloegr. Maen nhw’n postio ar bynciau amrywiol gan gynnwys teithio. Un o’r llefydd aethon nhw oedd yr Eryri! Cerddon nhw i fyny i gopa’r Wyddfa a chael golygfa odidog. Mae’n rhyfed… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Breuddwyd Bordeaux -cyn y gêm

Erthygl gan Dewi Prysor am ddyddiau cyntaf antur fawr Ewro 2016, ac
effaith amlygrwydd y Gymraeg ar sut mae’r byd, a ninnau, yn gweld Cymru a
Chymreictod. 
Yr ail mewn cyfres o erthyglau gan awduron gwadd ar thema Ewropeaidd.

Pêl-droed, Cymru … Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Albwm newydd Plyci allan rwan – Golau Isel

Golau Isel by PlyciMae albwm newydd Plyci wedi ei rhyddhau ac ar gael ar wefan Bandcamp Plycihttps://plyci.bandcamp.com/Prynwch a gwrandewch os ydych yn ffans o “ambient electronic” Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pwt arall am Dafydd Elis-Thomas

‘Doedd y newyddion ynddo ei hun ddim yn sioc – ond roedd yr amseriad.  Pan ddaeth Dafydd Elis-Thomas i gytundeb efo’i blaid yn etholaethol yn ystod haf 2015 i beidio a gwneud datganiadau cyhoeddus oedd yn feirniadol o’r Blaid yn ganolog sicrhaodd … Parhau i ddarllen

Hen Rech Flin: Diolch Dafydd

Fel un sydd wedi pleidleisio i Blaid Cymru ym mhob etholiad, lle fu ymgeisydd Plaid Cymru, ers imi ddyfod yn ddigon hen i bleidleisio, rwyf mor siomedig ag aelodau eraill o’r Blaid bod Dafydd Êl wedi ymadael a grŵp y Blaid yn y Cynulliad. Wedi dweud … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ymadawiad Dafydd Elis-Thomas a’r Blaid

Mae’n debyg y byddaf yn dod yn ol at hon tros y dyddiau nesaf – ond cyn hynny pwt bach ynglyn a Phlaid Cymru Meirion Dwyfor.  Mae’r Blaid yn yr etholaeth (ac yn etholaethau blaenorol Meirionnydd a Meirionnydd Nant Conwy) wedi bod yn hynod o gefnog… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Senglau Newydd ARGRPH a Hotel Del Salto

Allan heddiw (14/10/16) ar label Decidedly Records senglau newydd ARGRPH a Hotel Del Salto.Lawrlwythwch nhw rwan o wefan Soundcloud. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Sengl newydd Yws Gwynedd

Mi fydd Sgrin ar gael i’w lawrlwytho yn fuan. 
Tan hynu, dyma’r fideo.


Fydd hon ar gael fel snegl i’w lawrlwytho mewn tua wythnos. iChoons, Spotify ayb
x Sgrîn x https://t.co/287wtjEJ23

— Ywain Gwynedd (@ywsgwynedd) October 14, 2016

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Hwyl Fawr Y Bandana

Hwyl fawr Y BandanaTIWN Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 52: Oi! Chdi! Teclyn!

Tro yma ar yr Haclediad – mae’r Iest test nôl! Siarad am bylbs brilliant Phillips Hue. ‘Da ni hefyd nôl gyda’r home helpers digidol, Alexa o Amazon tro yma, plygwn ni’n clustiau at BBC Radio Cymru Mwy ac o bosib anfon y Cymro cyntaf i’r blaned goch gyda SpaceX. Hefyd, rhestri hirfaith o stwff gwych […]

The post Haclediad 52: Oi! Chdi! Teclyn! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: y ras olaf

Rhedodd fy mab ifancaf ei ras cross country olaf. Y ras olaf go iawn oedd hi gan fod y tymor wedi drosodd, ac nad oes ganddo fwriad i ymuno clwb rhedeg yn y brifysgol. Dwedodd fod o wedi cael digon o brofiadau gwych (a chaled) yn rhedeg efo’r tîm. Mae o eisiau rhedeg yn hamddenol o hyn ymlaen. Cafodd ei anafu’n aml yn ei yrfa redeg. Mae’n bryd iddo orffwys ei draed a chymalau truan, nes i’r tymor pêl-droed ddechrau! Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Sali Mali a Jac y Jwc

Hwre! Mwy o lyfrau hyfryd, gwreiddiol Cymraeg i blant bach! Dwy stori newydd sbon ar gyfer plant dan 5 gan Ifana Savill, y ddynes sydd pia Pentre Bach, cartref Sali Mali a’i ffrindiau yng Ngheredigion. Dyma Ifana fan hyn efo’i chath:   A dyma un o dai Pentre Bach, ty pwy sgwn i? Mi ges […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Briff Brexit

Os ydych eisiau archebu briff achlysurol trwy ebost gan Blaid Cymru ynglyn a phroses a goblygiadau gadael yr Undeb Ewropiaidd cliciwch yma. Parhau i ddarllen

Cynghorydd Ann Davies: Digwyddiadau wedi eu mynychu gan y Cadeirydd yn Hydref 2016

01.10.16  – Gŵyl Gerdd Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Y Gerddorfa Sinfonia Newydd gyda’r feiolinydd Tasmin Waley- Cohen.  Cyngerdd arbennig. 02.10.16  –  Cyngerdd Superkids Theatre Clwyd, Yr Wyddgrug Fe gymerodd nifer o blant a phobl ifanc talentog ran yn y cyngerdd elusennol hwn i godi arian ar gyfer plant difreintiedig a’u teuluoedd. Cafwyd noson hwyliog iawn. 04.10.16  – Sioe […] Parhau i ddarllen

S4C Caban: Wel shwmai’r hen ffrind! Cyfle i ail-fyw hwyl yr haf

Mae Huw Chiswell yn cyfaddef iddo deimlo gwefr ysgytwol wrth ganu ar lwyfan Maes yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Fenni ym mis Awst eleni. A bydd modd i wylwyr S4C dderbyn yr un wefr wrth wylio Gig Chiz o’r Steddfod …Darllen mwy Parhau i ddarllen

S4C Caban: Tri threlar poblogaidd i’w hennill ar raglen Ffermio S4C

Mae cystadleuaeth trelar rhaglen Ffermio ar S4C wedi cael ei lansio, gyda thri o drelars mwyaf poblogaidd Ifor Williams Trelars yn cael eu cynnig fel gwobrau. Bob wythnos o 10 Hydref 2016 ar raglen Ffermio bydd cwestiwn gwahanol yn cael …Darllen mwy Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llongyfarchiadau i UKIP _ _ _

_ _ _ am wneud mor dda o’r Cynulliad Cenedlaethol.O Private Eye. Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Y cyffyrddiadau olaf

Mae’r gwaith i ddymchwel yr hen ysgol Uwchradd yn y Rhyl bellach wedi’i gwblhau ac mae’r cyffyrddiadau olaf yn cael eu cwblhau ar y gwaith allanol o amgylch y ganolfan hamdden. Mae’r maes parcio wedi cael ei ailwynebu a’r ganolfan hamdden wedi ei ail-orchuddio. Gweler y lluniau o’r gwaith isod: Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Hydref 2016

Darlleniad y Dydd: Habacuc 3: 17-19 (BCND:tud.853/BCN: tud.777)

‘Nid i ni, O Arglwydd, nid i ni ond i’th enw dy hun, rho ogoniant, er mwyn dy gariad a’th ffyddlondeb.’ Dyma sut y mae Salm 115 yn dechrau, hefo’r dymuniad ar i Dduw gael y ganmoliaeth a’r gogoniant y mae’n ei haeddu oherwydd pwy ydyw. Wrth . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Hydref 2016

Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Dinner Time . Amser Swper

Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Magic Light . Golau Hud

Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: Chimney . Simne

Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: High Art Street Art . Celf Cyfoes Caerdydd

Copyright © 2016 Ani Saunders Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Bydd Hacio Iaith 2017 ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr yng Nghanolfan Pontio, Bangor

Dyma neges fach sydyn i ddatgan ein bod ni wedi cadarnhau dyddiad a lleoliad Hacio’r Iaith 2017! Bydd croeso cynnes i bawb fynychu a chymryd rhan mewn cyfres o sesiynau, gweithdai, trafodaethau a chyflwyniadau am ddefnydd o’r Gymraeg yn y cyfryngau digidol. Bydd rhagor o fanylion gan gynnwys cofrestru cyn hir. Yn y cyfamser cadwch […]

The post Bydd Hacio Iaith 2017 ar ddydd Sadwrn 21 Ionawr yng Nghanolfan Pontio, Bangor appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Anthem y Bobl

Roedd clywed Hen Wlad fy Nhadau yn atseinio o gwmpas stadiwm ar ôl stadiwm yn ystod Pencampwriaeth Pêl-Droed Ewrop yr haf yma yn wefreiddiol. Cyn hynny, efallai bod yr hen gân wedi mynd dipyn bach yn ystrydebol, yn swyddogol. Ond yn awr mae wedi ei ailfeddiannu gan y bobl. Yn Asturias, o fewn y 5 […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bwrdd arbennig

Prynodd fy merch hynaf fwrdd newydd. Mae o’n hardd ac yn werth miloedd o ddoleri. Ac eto talodd hi ond am gost y pren. Gan garcharorion cafodd ei wneud yn y dosbarth crefft yng ngharchar Lexington sydd ddim yn rhy bell o’i chartref. Cynigir dosbarthiadau i ddysgu amrywiaeth o grefftau i’r carcharorion yno fel byddan nhw’n medru gweithio gyda sgiliau defnyddiol ar ôl iddyn nhw adael y carchar. Clywais eu bod nhw’n awyddus i ddysgu. Cynllun ardderchog sydd yn elwa pawb. Parhau i ddarllen

S4C Caban: Gemau rhyngwladol Rygbi’r Gynghrair yn fyw ar S4C

Yn dilyn eu buddugoliaeth ym mhencampwriaeth Ewrop y llynedd, mae tîm Rygbi’r Gynghrair Cymru nawr yn gobeithio gadael eu marc yn erbyn timau gorau’r byd yng Nghwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair 2017. Ond yn gyntaf, er mwyn sicrhau ei lle …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Drama Ryngwladol

Erthygl arall yn y gyfres Ewropeaidd.

Llongyfarchiadau mawr i Arwel Gruffydd, Tanygrisiau gynt, ar ei benodiad yn Gyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru am y pum mlynedd nesaf. Mae Arwel eisoes wedi dal y swydd am bum mlynedd, gan arwain y cwm… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tudalen flaen y diwrnod

Bendithion Brexit yn parhau i bentyrru. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Plesio Duw: adnabod a gwneud ei ewyllys (Colosiaid 1:9-10) – Rhodri Glyn (09.10.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/09102016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dim ond hysbysebu heddiw

Dyma ‘Lyfr y Tri Thic’.  (Ac nid ‘Llyfr y Tri Thick’, sylwer..)   Mae’r awdur yn amau y prynir ef gan bobl heb fod â’i angen, a’i anwybyddu gan bobl sydd â’i angen. Ond beth bynnag am hynny, gobeithio y bydd o gymorth i rywrai yn rhywle. Daw’r llyfr i ben ag ymarfer o 120 llinell […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mae’r tŷ yn llosgi i lawr

Postiodd fy ngŵr ei farn ar Facebook ynglŷn y sgandal diweddar o gwmpas Trump. Penderfynais ei gyfieithu ar gyfer fy mlog.

“Mae geiriau ffôl Mr. Trump a lefarwyd 11 mlynedd yn ôl yn ddibwys o’i gymharu â’r problemau enfawr mae America’n wynebu: erthyliad, dyled wladol, y Goruchaf Lys, y Cyfansoddiad, troseddau cynyddol, trais, casineb mewn dinasoedd America, terfysgaeth, polisi tramor wan. Mae gan Mr. Trump ddyfalbarhad, dewrder a nerth i wrthwynebu Mrs. Clinton ar y pynciau hyn. Ddylen ni ddim glanhau’n hystafelloedd ni pan fod y tŷ yn llosgi i lawr!”

Cytuno’n llwyr. Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Dyddiaduron Henry Fothergill: Cysylltiadau Llafur a Streic Aberdâr 1861

Mae’n anodd i ni heddiw werthfawrogi’n llawn rym perchnogion glo a haearn De Cymru yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Roedd llawer yn ymddwyn fel arglwyddi maenorol a phob gweithred o’u heiddo yn effeithio ar fywydau eu gweithwyr – cyflogaeth, tai, cynhaliaeth ac iechyd. Fodd bynnag, doedd bod yn berchennog ar, a rhedeg gwaith […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Darparu cyfleusterau newydd cyffrous i Lyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan

Mae pennod arbennig ar fin dechrau yn hanes Llyfrgell a Siop Un Alwad Rhuddlan gyda gwaith i fod i ddechrau ar ddatblygu cyfleusterau newydd cyffrous ar gyfer ei gwsmeriaid. Mewn arolwg diweddar, dywedodd cwsmeriaid Cyngor Sir Ddinbych nad ydynt eisiau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: GovCamp Cymru: A allwn ni newid ymddygiad ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus gwell?

Fe wnaeth Dyfrig Williams cynnig sesiwn yn GovCamp Cymru ar sut all damcaniaeth newid ymddygiad helpu i ymgorffori syniadau a gynhyrchwyd yn anghynadleddau mewn sefydliadau. Isod mae’n amlinellu beth ddysgodd o’r sesiwn. Roedd GovCamp Cymru eleni yn ddigwyddiad gwych. Cynigiais i sesiwn ar newid ymddygiad pobl tu fewn i mudiad er gwella gwasanaethau cyhoeddus. Fe […] Parhau i ddarllen

Cael y System Allan o'm System: Ta-ta!

Mae’r blog Cael y System Allan O’m System yn dod i ben! Bydd y cynnwys, o dros bum mlynedd o gofnodion – o graffiti i Prouhdon, yn parhau, ond ni fydd dim newydd. Rydym yn ymddeol i Afallon yr anarchyddion, ynys gudd rhwng Cantre’r Gwaelod ag Abermaw a sgwatiwyd yn ddiweddar. Cynt yn llawn tai […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: yom kippur

Sara Louise Wheeler: Geirda – gair da, ynde!

Roeddwn newydd orffen y ddarlith ac roedd y myfyrwyr wrthi’n pacio casys pensiliau i’w bagiau ac yn gadael yr ystafell – yn llawn ysbrydoliaeth ac yn edrych ymlaen at astudio ymhellach yn y llyfrgell…wel, roeddent yn gadael yr ystafell beth bynnag. Sylwais, fodd bynnag, fod un o’r myfyrwyr yn symud yn y cyfeiriad arall – […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Llyfr Cadi arall ar y ffordd

Mae ‘na lyfr arall am helyntion Cadi ar y ffordd! Coeden Cadi oedd yn cyntaf, sydd wedi gwerthu’n hynod, hynod o dda! Diolch yn bennaf i luniau hyfryd Janet Samuel: A’r help ges i gan y Cadi go iawn i sgwennu’r stori wrth gwrs. Mi ges i dipyn o help ganddi efo’r stori hon hefyd […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 18fed Hydref, 2.00yh

Bydd Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun yn cyfarfod ar 18fed Hydref am 2.00yh. Llyfr y mis yw Y Traeth gan Haf Llewelyn. Ers i Margaret Cave briodi’r uchelwr Siôn Wynne o Wydir, pan nad oedd fawr hyn na phlentyn, roedd hi wedi ceisio’i pherswadio … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Mil Harddach Wyt -ffarwel haf

Yn yr arddCyngor amserol gan Eurwyn Roberts, Meithrinfa Blodau’r Felin. 

Yr Ardd Lysiau Gellir hau letys, y math i sefyll allan yn y gaeaf, yn awr ond mae yn well rhoi rhyw gymaint o gysgod iddynt, fel cloche plastig.

Fel mae y llysiau yn cael eu cl… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Playstation VR: Argraff Cynta Daf

gan f8 Mae’r Playstation VR allan WYTHNOS YMA. Ar ddydd Iau, i fod yn benodol. Os na ‘da chi’n digwydd sylwebu ar gemau’n llawn amser (mi ddaw ein hamser… o, daw…) neu’n ddigon parod i giwio am oriau mewn sioeau gemau, debyg eich bod chi ddim wedi cael cyfle i’w brofi eto. Ond mae rhai…

Parhau i ddarllen