Y busnes rhedeg 'ma: Cadarnhau dyddiad ymdrech 1:59

Mae Ineos wedi cadarnhau y bydd Eliud Kipchoge yn cynnal ei ymdrech i dorri dwy awr ar gyfer pellter y marathon ddydd Sadwrn yma, 12 Hydref. Rydym yn gwybod ers peth amser mai’r penwythnos yma oedd y bwriad, ond gyda ffenestr o ryw wythnos i ganiatáu am dywydd ffafriol. Ac mae’n ymddangos bod y rhagolygon […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Adroddiad ras: ½ Marathon Caerdydd

Dwi am rannu cyfrinach gyda chi…tydi rasys ddim wastad yn mynd cystal â’r gobaith! Fawr o gyfrinach mewn gwirionedd os ydach chi’n rasio’n rheolaidd! Ond os ydach chi’n fwy newydd i’r gamp, ac yn awyddus i wneud mwy, a gwella ar y PBs mae’n ffaith sy’n werth ei nodi a chofio. Mae Hanner Marathon Caerdydd […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Sain yn 50.

Heddiw yw penblwydd swyddogol cwmni Sain yn 50. Ie, ‘nôl ar adeg hyn yn 1969 fe gychwynodd Sain ar daith hir a llewyrchus ym myd cerddoriaeth Cymru, gan gyhoeddi cannoedd o recordiau, casetiau a chryno ddisgiau a bellach yn y byd digidol wrth gwrs. Bu dipyn o ddathlu cyn heddiw wrth gwrs – yn yr […] Parhau i ddarllen

meddwl.org: Adolygiad o ‘Madi’ (Dewi Wyn Williams, Atebol) – Manon Elin

Adolygiad oddi ar gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.  Dyma nofel bwerus a dirdynnol am ferch yn ei harddegau sy’n datblygu anorecsia a bwlimia, a’i brwydr hi â’r anhwylderau hynny. Yn ogystal ag addysgu eraill am realiti byw neu ddioddef o anhwylderau bwyta, mae stori Madi yn un y gall nifer o bobl ifanc uniaethu […]

The post Adolygiad o ‘Madi’ (Dewi Wyn Williams, Atebol) – Manon Elin appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Beth mae llyfrgelloedd yn ei wneud mewn byd digidol?

Mae ateb bron i bob cwestiwn nawr o fewn ychydig o gyffyrddiadau i’ch sgrin, neu gallwch siarad yn uniongyrchol â’ch dyfais. Gofynnwch i Google ‘beth […]

The post Beth mae llyfrgelloedd yn ei wneud mewn byd digidol? appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yr wyth olaf

Hwrê, dîm Cymru! Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gwaed Morgannwg: Cofnodion Iechyd a Llesiant yng Nghasgliadau’r Diwydiant Glo – Cofrestrau Niwmoconiosis

Mae Grant Adnoddau Ymchwil Ymddiriedaeth Wellcome wedi caniatáu i ni gatalogio a chadw cofnodion cwmni pwll glo cyn-freinio a’r Bwrdd Glo Cenedlaethol. Mae’r Ymddiriedaeth Wellcome yn sefydliad elusennol rhyngwladol sydd wedi ymrwymo i wella iechyd ac, yn hyn o beth, un o brif nodau’r project yw gwella mynediad at gofnodion ynghylch materion meddygol a llesiant. […] Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Cofio Keith Morris

Fore Sadwrn diwetha’ (Hydref 5), roedd yna lafn o haul yn taro pentre’r Borth ar lannau Bae Ceredigion. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yom kippur

Yom Kippur – y diwrnod mwyaf sanctaidd i’r Iddewon. Byddan nhw’n ymprydio a gweddïo am gael eu maddeuant, unwaith y flwyddyn. Mae angen gwaed, fodd bynnag, er mwyn cael maddeuant gan Dduw. Na chân cynnig gwaed anifeiliaid bellach oherwydd nad oes teml … Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Enw, Umm, Diddorol…

Enw diddorol ar y record EP 12″ ddiweddaraf i’r casgliad, a ‘dwi ddim yn cyfeirio at y “Trawsfynydd Lo-Fi Liberation Front”…

Record o Gaernarfon, efallai?

Diddorol nad oes sgrifen ar label y record, dim ond un… Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Smartify yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

    Yn gynnar yn 2018, i gyd-fynd gyda lansiad arddangosfa Kyffin Williams: Tu ôl i’r Ffrâm, dechreuodd y Llyfrgell gyd-weithio gyda Smartify, cwmni a […]

The post Smartify yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Mae’r Cynulliad wedi llofnodi’r siarter hil yn y gwaith

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach yn un o lofnodwyr Siarter Hil yn y Gwaith Busnes yn y Gymuned. O edrych ar wefan Ffeithiau a Ffigurau Ethnigrwydd Archwiliad Gwahaniaeth Hil ac Arolwg Hil yn y Gwaith Busnes yn y Gymuned, gwyddom fod lleiafrifoedd ethnig yn dal i wynebu gwahaniaethau sylweddol ym maes cyflogaeth … Continue reading Mae’r Cynulliad wedi llofnodi’r siarter hil yn y gwaith Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Record Hir Gyntaf Sain

Wedi i mi sôn am record saith modfedd gyntaf cwmni Sain ddoe, dwi am gyflwyno record hir gyntaf Sain heddiw. Fe’i rhyddhawyd yn 1972, gyda’r teitl “Canu’r Werin”, a’r rhif catalog Sain H 1001 (mae’r lythyren yn dynodi graddfa pris y record, gallwch weld rhain yn y post am Catalog Cynnar Sain) Baledau a chaneuon […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mynd i siopa dorri gwallt

Ces i dorri fy ngwallt yn broffesiynol o’r diwedd, am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Mae’n gas gen i fynd i’r siop; dw i’n torri fy ngallt fy hun fel arfer, ond dechreuais flino ar “fy nghamgymeriadau.”  Fe wnaeth y ferch yn y siop jobyn braidd yn … Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Pam mae coeden ar ben Rhodri Morgan?

Mae nifer ohonom yn gyfarwydd gyda chyrraedd y pwynt yn fy mywyd pan mae’r rhywbeth cyffredin o’n plentyndod yn cael eu harddangos mewn amgueddfa. Mae’r […]

The post Pam mae coeden ar ben Rhodri Morgan? appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Swn Sain

Rhaglen ddiddorol gychwynnodd ar Radio Cymru bnawn Sul y 6ed o Hydref. Griff Lynch a Dyl Mei yn trafod hanes label SAIN trwy gyfrwng technoleg a thechnegau recordiau yr 50 mlynedd ddiwetha’. Yn y rhaglen gyntaf, mae Dafydd Iwan a Huw Jones (dau o sylfaenwyr cwmni Sain), a Heather Jones yn trafod sut y bu […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Meic Stevens, Disques Festival.

Ychydig ar ôl rhyddhau ei record hir Gwymon ar label Dryw (WRL 536) yn 1972, fe aeth Meic Stevens i fyw yn Llydaw am nifer o flynyddoedd. Yn 1975, fe ryddhaodd record sengl ar y label Ffrengig, Festival, a ryddhaodd gryn dipyn o recordiau Ffrangeg a Saesneg yn Ffrainc a Gwlad Belg. Dwy gân oedd […] Parhau i ddarllen

Gronyn: Tode am Kreuze

Er war gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze. Yn amgueddfa’r People’s Palace yn Glasgow y gwelais y geiriau hyn ddechrau’r haf, yn rhan o stori James Riley, un o filwyr y Rhyfel Mawr. Fe’i saethwyd, ond arbedwyd ei fywyd  gan i’r bwled fynd trwy lyfr bychan a tholcio cefn drych siafio […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: David Rowlands: On tour in Japan for Rugby World Cup 2019

Parallel.cymru is very fortunate to have an experienced traveller and great Welsh sports fan, Dai Rowlands, provide a travelogue of his journey to Japan for the Rugby World Cup- a perfect way to help those of us stuck behind our TVs and desks in Wales to get a feel for the experience of being there! This item will be updated daily. The following is a daily diary of a journey to Japan, the land of the rising sun, to watch the Welsh Rugby team play Fiji and Uruguay in the… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Nia Owens – Byw gyda Anorecsia : Hansh

Dyma Nia yn sôn am ei phrofiad o anorecsia a sut cafodd e effaith ar ei bywyd. “Ambell waith fi’n anghofio pa mor gryf ma rhaid ti fod i ddod trwyddo rwbeth fel’na” BLOG: Mae ‘na haul ar ddiwedd yr ogof – Nia Owens BLOG: Adeiladu bywyd ar ôl anorecsia – Nia Owens GWYBODAETH: Anhwylderau […]

The post Nia Owens – Byw gyda Anorecsia : Hansh appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : siwgr a sbeis

Aeth y gŵr i Dalaith Indiana er mwyn mynd i aduniad Ysgol Optometreg. Tra oedd yno, cerddodd o gwmpas yn gweld rhai llefydd cyfarwydd lle treuliodd nifer o flynyddoedd fel myfyriwr. Ardal gyfarwydd i mi hefyd oherwydd buon ni yno am bum mlynedd gyda’r … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Pwy fydd yma ymhen can mlynedd..?

Erbyn hyn mae Eisteddfod Genedlaethol Conwy ymhlith y pethau a fu. Faint tybed o bobl, ac yn arbennig felly bobl ‘Stiniog, sy’n gwybod ym mhle y cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn y flwyddyn 1898?
Ie, yma yn y Blaenau, yn hen dref y chwareli, y b… Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Hen Wlad Fy Nhadau.

Caset lle’r ail recordiwyd caneuon Geraint Jarman o’i albwm Hen Wlad Fy Nhadau yw hwn. Mae amryfal artistiaid y cyfnod wedi ail recordio caneuon yr albwm gwreiddiol. Label Ankst gyhoeddodd y caset ‘nôl yn 1990. Mae’r nodiadau ar glawr y caset yn disgrifio’r record “Hen Wlad Fy Nhadau” fel “un o’r recordiau hir pwysicaf yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hannah

Dyma hi – Hannah Szenes. Mae fy merch newydd orffen y murlun, gyda chymorth dau wirfoddolwr. Paentiodd hi lygaid Hannah’n las er mwyn iddyn nhw gynrychioli lliw Israel. Bydded y murlun fendithio ac ysbrydoli pawb sydd yn ei weld. Cafodd hi ei… Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Bekele v Kipchoge a thorri dwy awr

Y ddau redwr marathon gorau yn y byd, a’r ffilm ddogfen sy’n dangos pam fod un yn well na’r llall! Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Labeli Recordiau Cymraeg

‘Dwi wedi bod wrthi’n hel rhestr o labeli recordiau Cymraeg, ac wedi synnu braidd faint ohonynt sydd yna. Mae’n siwr y bod yna dipyn mwy na hyn wrth gwrs. Dyma ond y rhai dwi’n wybod amadanynt! Mae nifer o gwmniau Eingl-Americanaidd yn y rhestr yma, gan eu bod wedi rhyddhau nifer o recordiau, casetiau a […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pedwar cwestiwn

Mae’n debyg y dylid dweud rhywbeth am ferw San Steffan, cynllun diweddaraf Boris, y ‘garreg sa’ draw’ (sef y Northern Ireland Backstop) a phethau felly. Ond heddiw, peth sy’n nes atom ac yn arswydus o bwysig. Dyfynnaf grynodeb GOLWG: ‘Mae Cyngor Gwynedd yn chwilio am unigolyn neu sefydliad i gynnal asesiad o beth fyddai effeithiau […] Parhau i ddarllen

meddwl.org: Fideos o’r digwyddiad ‘Gyrru Drwy Storom: Pwysigrwydd trafod iechyd meddwl’

Clipiau fideo o’r digwyddiad a gynhaliwyd gan y Lolfa yn Eisteddfod 2019 gydag Alaw Griffiths, Sophie Ann Hughes, Dr Mair Edwards, Llŷr Huws Gruffydd a Hywel Griffiths.

Rhagor o fideos i ddod…

FIDEOS: Digwyddiad ‘Perfformio: ydi o’n dd… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gwaed Morgannwg: Cofnodion Iechyd a Llesiant yng Nghasgliadau’r Diwydiant Glo – Cofrestrau Damweiniau ac Iawndal

Mae Grant Adnoddau Ymchwil Ymddiriedaeth Wellcome wedi caniatáu i ni gatalogio a chadw cofnodion cwmni pwll glo cyn-freinio a’r Bwrdd Glo Cenedlaethol. Mae’r Ymddiriedaeth Wellcome yn sefydliad elusennol rhyngwladol sydd wedi ymrwymo i wella iechyd ac, yn hyn o beth, un o brif nodau’r project yw gwella mynediad at gofnodion ynghylch materion meddygol a llesiant. […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : jane eyre

Des i ar hyd i fersiwn gorau’r ffilm yn seiliedig ar Jane Eyre ar ddamwain. Cyfres deledu ydy hi a dweud a gwir, ac mae hi braidd yn hen heb dechnoleg fodern. Ac eto, doeddwn i erioed wedi gweld yr actorion sydd mwy addas i’r cymeriadau; mae’r actio’n … Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Hanner Marathon Caerdydd – tips i’r tro cyntaf

Hanner Marathon Caerdydd ydy ras fwyaf Cymru, a bydd llwyth o bobl yn ei rhedeg am y tro cyntaf ddydd Sul. Dyma ambel ddarn o gyngor i’r rhai sydd wrthi. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : samurai affricanaidd

Dw i newydd orffen African Samurai, llyfr gan Thomas Lockley sydd yn arbenigwr yn y pwnc – yr hanes am ddyn o Affrica a aeth i Japan fel gwas offeiriad Jeswit yn yr 16eg ganrif; gwasanaethu i Oda Nobugana wedyn, un o’r arglwyddi ffiwdal mwyaf nerthol y… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: A yw gwasanaethau’n wael i bobl?

https://medium.com/media/fccff9584d033408e0eb6c9e4bfbe063/href

Rydw i wedi bod yn cadw llygaid mas am wybodaeth ar Drefnu Cymunedol ers sbel gan ei fod yn cyd-fynd â gweithio gyda chryfderau pobl ac adeiladu ar allu cymunedau.

Rhannodd Benjamin P. Taylor bapur diddorol o’r enw ‘Mae gwasanaethau’n wael i bobl: Rydych chi’n naill ai’n ddinesydd neu’n gleient’ gan John McKnight. Mae’r teitl yn ddatganiad clir, ac mae’n gyfleu naws y darn.

Pŵer a hierarchaeth

Mae yna bwyntiau gwych o fewn yr erthygl ar sut y gall strwythur presennol gwasanaethau gymryd pŵer i ffwrdd o gymunedau:

“Mae angen cleientiaid ar systemau gwasanaeth a dinasyddion ar gyfer sefydliadau cymunedol. Dyna pam yn aml y mae systemau gwasanaeth yn wrthgyferbyniol i gymunedau pwerus. Mae systemau’n hierarchaidd, nid yn ddemocrataidd. Maen nhw’n harneisio pŵer pobl i weithredu cynllun awdurdod canolog.”

Rwy’n hoffi sut mae trefnu cymunedol yn lleoli gwybodaeth gymunedol wrth wraidd wybodaeth yn ei chyfanrwydd. Dyma beth rydyn ni’n ceisio gwneud yn Research in Practice gyda’n model ar arfer sydd wedi’i lywio gan dystiolaeth.

Mae yna debygrwydd rhwng trefnu cymunedol ac Arweinyddiaeth Gwas. Mae’r ddau yn gofyn sut y gallwn ni wneud pethau i weithio’n well i chi, yn lle cynnig opsiynau sy’n seiliedig ar strwythur sefydliad. Mae Trefnu Cymunedol yn gwrthdroi’r hierarchaeth clasurol fel y bod y rhai sy’n fwyaf agos at y sefyllfa yn gallu gweithredu.

“Mae’r model proffesiynol yn berthynas israddol, neu berthynas dominyddol. Mae systemau gwasanaeth yn gweithredu ar y rhagdybiaeth bod gan y gweithiwr proffesiynol arbenigedd a bod gan y cleient broblem. Mae pŵer pobl i ddatrys problemau o fewn cymdogaeth yn ddibwys. Mae’r syniad proffesiynol yma i’r gwrthwyneb â’r hyn y mae Trefnu Cymunedol yn ceisio’i wneud.”

Mae’r llinyn yma ar Twitter (neu’r erthygl yma ar Medium) gan Danny Buerkli yn dda iawn ar ble y mae angen i ni fynd (HT Kelly Doonan), yn enwedig y trydar yma.

And instead of hierarchy we choose subsidiarity – instead of assuming that power needs to sit at the centre of government and at the top of organisations we assume the opposite.

 — @dannybuerkli

Ydyn ni’n gwneud bywydau pobl yn waeth?

Rydw i’n cytuno gyda lot o’r erthygl, yn enwedig y problemau sy’n dod o ganolbwyntio ar wasanaeth yn hytrach na phobl. Mae Paul Taylor wedi ysgrifennu darn gwych ar ddarfodiad a sut mae gwasanaethau cyhoeddus wedi’i chynllunio fel bod nhw ar gael am byth. Rwy’n caru’r cysyniad o ddarparu gwasanaethau i’r pwynt ble mae’n ddiangen.

“Yn hytrach na chynllunio fel bod gwasanaethau o gwmpas am byth, beth am ddylunio ar gyfer yr amodau ble y byddan nhw’n stopio bodoli? Os pe bawn yn cynllunio ar gyfer darfodiad, efallai y gwelwn sector cymdeithasol gwahanol iawn. Sector ble nad ydym yn clodfori arloesedd yn ddiddiwedd, ond yn hytrach yn ymarfer arloesedd yn ddiddiwedd.

Wedi dweud hyn, mae gen i broblemau gyda darn McKnight hefyd. Trwy drafod gwasanaethau yn y modd yma y mae’n anwybyddu materion systemig, sy’n eironig gan mai dyma’r sefyllfa ble mae llywodraeth yn gryfaf. Mae McKnight yn anwybyddu cryfder gwasanaethau yn yr un modd ag y gall gwasanaethau fethu cryfderau pobl a chymunedau.

Mae gwasanaethau yn aml ar eu gorau pan maen nhw’n delio ag anghydraddoldeb. Os petawn ni’n digomisiynu pob gwasanaeth, y byddai’n cael effaith wahanol iawn yn yr ardaloedd cyfoethocaf a thlotaf. Mae llymder wedi gyrru hyn i’r pwynt ble mae gwasanaethau wedi torri nôl bron yn gyfan gwbl, ond dyw hyn ddim wedi gwella bywydau pobl.

Roeddwn i’n gweithio o fewn maes ymgysylltu pan gyhoeddwyd y Gymdeithas Fawr. Cafodd unrhyw optimistiaeth gychwynnol ei ddiffodd oherwydd y diffyg adnoddau. Fe wnes i ddod ar draws lot o sinigiaeth o fewn gymunedau a oedd yn teimlo bod nhw’n cael eu gofyn i wneud pethau doedd ganddyn nhw ddim yr amser i’w gwneud, a doedd pobl o fewn cymunedau cyfoethocach ddim yn cael ei gofyn i wneud y gwaith yma.

Felly beth ddylen ni gwneud?

Mae’n ymddangos i mi fod datganiadau sy’n gwrthod dull penodol ym mhob amgylchiad yn anwybyddu cymhlethdod. Nid oes un dull a all weithio i bawb ym mhob cymuned. Mae’n allweddol felly i weithio i ddeall beth sy’n gweithio o fewn cyd-destun y system.

Roeddwn i’n ddigon ffodus i rannu siwrne car gyda Simon Pickthall sbel yn ôl. Fe wnes i fanteisio ar y cyfle i fynd i’r afael gyda Dull Vanguard. Rhannodd Simon fodel gwirio ddefnyddiol gyda mi sy’n dechrau o safbwynt unigolyn.

Y model gwirio: 1. Pwrpas. 2. Galw. 3. Gallu. 4. Llif. 5. Amodau system. 6. Meddwl.

“Mae ailgynllunio gwasanaeth yn brawf o ragdybiaeth, yn hytrach na chamu i mewn i’r anhysbys. Mae’n naid o ffaith yn lle naid o ffydd. Pan mae arweinwyr yn ymgymryd â’r cam astudio yma, maen nhw’n gweld y materion allweddol sydd angen mynd i’r afael gyda, ac mae’n cynnu awydd i newid y system. Yn gyflym iawn byddwch yn deall y system, a byddwch yn adeiladu cynllun radical ar gyfer newid meddylfryd, ac felly ailgynllunio gwasanaethau.”

Rwy’n caru’r cysyniad o ddysgu normadol, ac rydw i eisiau edrych arno hwn eto yn y dyfodol.

Rydw i hefyd wrth fy modd â’r ffocws ar ddysgu a deall. Mae’n teimlo fel bod yna ddiffyg dealltwriaeth yn y byd ehangach, ond eto a ydym yn treulio digon o amser ar ddeall sut mae gwasanaethau’n edrych ac yn teimlo? Mae’n ymddangos bod y cam o ddeall yn llawer rhy fyr. Byddai’r ffiniau o welliant yn llawer ehangach petawn ni’n gallu agor ein meddyliau i gael gwir ddealltwriaeth o beth sy’n bosibl. Beth pe bai dysgu’n ganolog i’r ddarpariaeth o wasanaethau yn lle ymarfer sy’n cymryd lle pob nawr ac yn y man? Byddai hyn yn meddwl y byddai ni mewn sefyllfa llawer gwell i ddarparu gwasanaethau rhagorol ac effeithiol.


A yw gwasanaethau’n wael i bobl? was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Camgymeriadau

Un o’r pethau sydd wastad yn ddeniadol i gasglwyr ydi dod o hyd i fersiynnau gwahanol neu fersiynnau gwallus o recordiau. ‘Does yna ddim gymaint a hynny o enghreifftiau parod o hyn ar recordiau Cymraeg, ond dyma rhyw un neu ddau. I’r rhan fwyaf o bobl, mi fydd y rhain yn ddibwys a dim mwy […] Parhau i ddarllen

Aberteifi drwy'r canrifoedd: Pwy oedd Telynog?

Thomas Evans (TELYNOG; 1839–65) Cornel Lôn Eben, Aberteifi Amser maith yn ôl,  er i fi gerdded heibio’r gofeb yma sawl gwaith y dydd – doedd fawr o syniad gyda fi pwy oedd Telynog na Ossian Dyfed. Dyw’r plac ddim yn datgelu rhyw lawer. Dim hyd yn oed enw llawn y bobl. Yn ddiweddarach y sylweddolais […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : menywod sydd yn paentio

Mae fy merch newydd ddechrau paentio murlun, ei 18fed, yn San Dieo ymysg Ladies Who Paint. Gan mai ar gyfer menywod ydy’r achlysur, dydy ei gŵr ddim yn medru ei helpu’r tro ‘ma. Darparwyd gwirfoddolwyr i’r artistiaid i gyd. Un o Falaysia sydd yn helpu … Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Hydref 2019 October Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Iau 10ed Hydref 2019, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Gyda’r sefyllfa weleidyddol sydd ohoni, bydd llawer i’w drafod. Our next meeting will be held on Thursday 10th October 2019, 19:30 in the bar, London Welsh Centre Gray’s … Continue reading Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Amser newid?

Erthygl gan Fferyllfa Moelwyn
Mae’r byd yn newid, ac nid oes dim fel bu unwaith.  Ni chaiff ein gwastraff ei ail-gylchu’n ddigonol.  Credir fod 18 biliwn pwys o blastig yn llifo i’r cefnforoedd yn flynyddol.  Mae hyn yn cyfateb i 5 bag siopa o wastraff… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Diwedd mis Medi

Dwi ddim yn siŵr sut dan ni wedi cyrraedd fama mor gyflym.  Ond bythefnos yn ol roedd yn teimlo fel ei fod am fod yn haf am byth – poeth, sych….beth bynnag, ar ol haf eitha da ond rhy sych o lawer i arddwyr, mae o’n teimlo’n wir hydrefol rŵan.Yn… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Cyhoeddi pencampwr cyntaf Diwrnod Shwmae Sumae 2019! / Announcing the first champion for Shwmae Sumae Day 2019- Neil Rowlands o Parallel.cymru

fel y moroedd : gŵyl y trymped

Gŵyl y Trymped i’r Iddewon ydy hi heddiw yn ôl y Torah, ond rhywsut neu’i gilydd, mae hi wedi newid i Rosh Hashanah (dechrau’r flwyddyn) dros y blynyddoedd. Beth ddwedodd Paul wrth i’r Corinthiaid?”….bydd yr utgorn yn seinio, y meirw yn cael eu … Parhau i ddarllen

meddwl.org: Canolfan £10m i ddelio ag iechyd meddwl pobl ifanc : BBC Cymru Fyw

Drwy gydweithio ag ymchwilwyr yn Abertawe, yn ogystal ag ysgolion a’r gwasanaeth iechyd – y gobaith yw y gall Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobol Ifanc daflu goleuni ar y problemau cynyddol sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc. Bydd y ganolfan yn canolbwyntio ar bum maes ymchwil: Dilyn plant dros gyfnod hir i […]

The post Canolfan £10m i ddelio ag iechyd meddwl pobl ifanc : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Y Mis Yma yn Hanes Cymru- Y Daith i Batagonia 3: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres o erthyglau misol, pob un gyda thema wahanol, fydd yn addas i ddysgwyr sy’n neud cyrsiau lefel Uwch. Maen nhw wedi eu sgrifennu yn Gymraeg yn unig, ac maen nhw’n cynnwys geiriau wedi’u tanlinellu, fel y byddwch chi’n gallu hofran drostyn nhw, neu wasgu botwm y llygoden i ddatgelu ystyr y geiriau hyn yn Saesneg. This article is a part of a monthly series of themed articles for learners at the Uwch (Higher) level. They are in Welsh only, with underlined vocabulary that… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : da iawn cymru!

meddwl.org: Diogelwyd:

Nid oes cyfran gan fod hwn yn gofnod wedi ei ddiogelu.

The post Diogelwyd: appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Bwyta cyn ras

Mae’r cofnod yma’n ymateb i gais penodol ar Twitter gan Deian Creunant (@Creunant), ond yn gwestiwn mae cwpl o bobl wedi holi i mi yn ddiweddar – beth i’w fwyta cyn ras. Dwi’n gwybod bod Deian yn paratoi ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd ar hyn o bryd, ac yn rhedeg yn dda o’r hyn dwi […] Parhau i ddarllen

Gronyn: Parchu’r Gyfraith

Maddeuwch i mi am ddychwelyd at yr hyn y soniais amdano bythefnos yn ôl. Yr oedd gweithred Mr Boris Johnson i gau’r Senedd yn anghyfreithlon. Dyna oedd dyfarniad digamsyniol Goruchaf Lys y Deyrnas Unedig ddydd Mawrth diwethaf.  Roedd yr un barnwr ar ddeg yn unfrydol eu penderfyniad.  Dilëwyd y cau gan y Llys, a drannoeth […] Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Croesi trothwy hynod beryglus

Yn y senedd nos Fercher, mi welson ni gefnogwyr Brexit yn dangos eu gwir liwiau wrth addel eu cenedlaetholdeb Seisnig mwyaf amrwd. Parhau i ddarllen

shitclic: Où est Spiral?

Mae’r BBC wedi mynd yn rhy bell rŵan. Yn ein cadw ar binnau, a’n herian efo hysbysebion o’r gyfres ddrama am dditectifs honco Paris – Spiral, neu Engrenages i chwi Francophiliaid. Mae’r Ffrancwyr lwcus wedi gweld y seithfed gyfres ers mis Chwefror – ie… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ebrill swyngyfareddol

Doeddwn i erioed wedi clywed Elizabeth von Arnim o’r blaen, a dweud y gwir. Des o hyd i’r llyfr clywedol ar ddamwain, a dechrau gwrando arno fo. Ces i fy nghyfareddu gan ddull unigryw hyfryd yr awdures – dadansoddiad meddyliau’r cymeriadau, a… Parhau i ddarllen