gwennanelin: *Y PhD*

*Y PhD* Parhau i ddarllen

gwennanelin: COMBI Project members

COMBI Project members Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gweinidogaeth Gristnogol: beth ydym ni’n ei ddisgwyl? (Colosiaid 1:24-29) – Rhodri Glyn (08.01.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/08012017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau 2017

gan Daf Prys, Elidir Jones a Joe Hill Mae criw (gemau) f8 yn rhestru wyth gêm yr un maent wedi cyffroi amdanynt yn fwy na dim arall yn 2017. Hyd yn oed yn fwy na symud i America. Ia, ond dim ond chdi sy’n gwneud hynny, Daf. Shh, Elidir. Gad iddo fe gael yr un yma. Gynta,…

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: A beth sy’n mynd ymlaen yng Ngogledd Iwerddon

Er bod ymddiswyddiad diweddar Martin McGuinness yn ymddangos fel ymateb i’r sgandal hynod Wyddelig ei naws – Ash for Cash – nid dyna sy’n digwydd mewn gwirionedd.  Mewn amgylchiadau arferol byddai Sinn Fein yng Ngogledd Iwerddon wedi lled anwybydd… Parhau i ddarllen

Hargandroid: 3 Aplikasi Untuk Meredupkan Layar Android TerbaikYang Harus Dimiliki

Tingkat kecerahan smartphone mempengaruhi kenyamanan
penggunanya. Oleh sebab itu Anda bisa mengaturnya sendiri sesuai dengan yang
diinginkan. Terlalu terang bisa membuat layar jadi silau, jadi ada baiknya
untuk menggunakan posel dengan tingkat kecerah… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Biliau Aelod: Sut fyddech chi’n newid y gyfraith?

Rydw i’n edrych ymlaen at ddau gyhoeddiad ar hyn o bryd: cyhoeddi enillydd balot Bil Aelod cyntaf y Pumed Cynulliad, a chyhoeddi’r enwau a dynnir allan o’r het ar gyfer Cwpan Rygbi’r Byd 2019. Cyn ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru, bûm yn gweithio yn Japan am ddwy flynedd, felly ddweud yn saff y bydd Cwpan … Continue reading Biliau Aelod: Sut fyddech chi’n newid y gyfraith? Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Y Parch. Henry Bowen ac Annie Bowen o Gaerdydd

Yng nghasgliad Archifau Morgannwg y mae dogfennau teulu’r Parchedig Henry Bowen, offeiriad plwyf Eglwys Santes Catrin, Treganna, Caerdydd. Mae’r archif eang yn cynnwys hanes oes Henry Bowen a’i wraig Annie. Yn ystod y cyfnod hwn yn yr 20fed ganrif bu dau ryfel byd, y dirwasgiad rhwng y ddau ryfel a’r newidiadau cymdeithasol mawr a ddaeth […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Trac heddiw: Sian – Dau Cefn #tywydd #tiwn #lawrlwytho

Sian – Dau CefnLawrlwythwch rwan Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cadi ar ei ffordd – a ffrindiau ar eu ffordd i China!

Dwi wedi cynhyrfu! Mae’r arlunydd Janet Samuel wedi gyrru ei darluniau cychwynnol ar gyfer Cadi dan y Dŵr! Dan ni’n meddwl mai hwn fydd y clawr. Methu aros i weld y cyfan mewn lliw llawn! A dyma i chi ragflas o ganol y llyfr: Dw i newydd feddwl – mi fyddai llyfr lliwio Cadi yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dewis doeth

Cawson ni gardiau anrheg Amazon yn anrheg Nadolig gan frawd y gŵr. Dw i a’r teulu bob amser wrth ein bodd i siopa drwy Amazon. Dyma ni’n archebu ar unwaith, a chyrhaeddodd flwch mawr yn ddiweddar:

fi: het goch tywyll, te o Israel
y gŵr: cydran haearn ar gyfer ei AR-15
y ferch ifancaf: cês lledr ar gyfer ei Mac Book
y mab ifancaf: cymysgedd bach Magic Bullet

Roedd fy mab eisiau set arall o Lego hefyd, ond dewisodd y gymysgedd yn y diwedd i baratoi smwddi iachus; gall fo ddefnyddio hwnnw ar ôl gadael adref am brifysgol hefyd. Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Nadolig 2016

Eistedd yn fan gwersylla Erfyl am y tro cyntaf!Pencefn dydd San Steffan.Penblwydd yn 24 – bwyty Salt Marsh Kitchen.MOMA Machynlleth – gwaith Juan Gorriti o Wlad y Basg.AberystwythPoppet!Cei NewyddCwmtyduCyri KarinaRusty – ci SimonJoey – cath Ffion Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Y Jonesys ym marchnad Jacob, Caerdydd

Y Jonesys ym marchnad Jacob, Caerdydd Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Mwynhau’r Pixies

Mwynhau’r Pixies

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Neidio gwyllt yn SFA Aberystwyth

Neidio gwyllt yn SFA Aberystwyth Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Pam rydyn ni’n ffocysu ar wella gwasanaethau i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau’n rheolaidd

Pam fod Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal seminarau sy’n canolbwyntio ar aml-ddefnyddwyr? Isod mae Dyfrig Williams yn amlinellu ein meddylfryd a pham mae gwasanaethau cyhoeddus effeithlon yn canolbwyntio ar ddinasyddion. Mae rhaglen gwaith Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru yn seiliedig ar y meini prawf canlynol: Deddfwriaeth newydd a datblygiadau arwyddocaol sy’n […] Parhau i ddarllen

Hargandroid: Jajaran Aplikasi Android Ramadhan Paling Digemari

Kala musim Ramadhan telah di depan mata, orang-orang sibuk
mencari berbagai persiapannya. Baik persiapan secara fisik ataupun rohani.
Bulan Ramadhan yang datangnya satu tahun hanya sekali ini membuat umat Islam
yang menjalankannya penuh dengan suka ci… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sgwrs a Sangria – Llew Gwyn, Dinbych, 17 Ionawr, 7.30

Ymbelydredd – Guto Dafydd Beth sy’n digwydd pan fo’n rhaid i wr ifanc o dref fach yng Ngwynedd dreulio chwe wythnos ym Manceinion ar gyfer cwrs o radiotherapi? Cawn yn y nofel hon ddarlun o fywyd trwy lygaid claf rhif … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Tonnau – Panda Fight #tiwn #prynwch #electronig #pop

Sengl allan heddiw, 10fed o Ionawr 2017 ar Recordiau Brathu.Tonnau – Panda Fight Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwawr

Fel arfer bydda i’n cerdded yn y goedwig gerllaw ar ôl gweld y gŵr a’r mab gadael am ddiwrnod. Heddiw, fodd bynnag, roedd rhaid i mi fynd â’r mab i’r ysgol. Penderfynais gerdded ar drac y brifysgol sydd ar fy ffordd adref. Roedd yn dal i dywyll pan gychwynnais (7 o’r gloch.) Doedd neb yn cerdded er bod nifer o geir yn mynd heibio o gwmpas y trac. Bob tro roeddwn i’n wyneb y dwyrain, roedd gan yr awyr liw gwahanol – o binc tywyll a llwyd i oren, melyn, aur a glas ysgafn. Es i adref wedi cerdded pump chylch. Y bore Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Caru Llawer”

Anaml y clywn, yn ein hiaith Barchus, cân-werin yn clodfori “caru llawer”. Anaml iawn y cawn glywed cân-werin sy’n clodfori menyw a “gâr llawer” yn agored.[1] Mae digon (neu ormod) o Hen Benillion lle cawn Gymro yn brolio fod ef ei hun yn caru sawl fenyw a hynny heb iddynt wybod.[2] Ond gwahanol yw “Caru […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Y doethion mewn byd ôl-wirionedd – Rhodri Glyn (11.12.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11122016_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Hargandroid: Download Gratis Aplikasi MP3 Al Quran, Ini Dia Macamnya

Di zaman yang serba canggih seperti ini, semuanya bisa
dipermudah. Salah satu hal yang bisa semakin dimudahkan adalah membaca Al
Quran. Jika dahulu membaca ayat suci umat Islma tersebut perlu membuka mushaf
yang besar sekarang ini sudah bisa dipermuda… Parhau i ddarllen

shitclic: Byw Cecru

Peth peryg ydi gwylio’r teledu a twitter yr un pryd. Yn bennaf achos bod rhywun yn colli rhediad y rhaglen wrth ei hashnodio hi. Hefyd, mae darllen sylwadau canmoliaethus am raglen go symol yn gwneud i chi amau eich hun. Oeddwn i’n gwylio’r un peth â mwyafrif y twitteratis tsampion? Ai difynadd a blinedig oeddwn i? Ddylwn i fod wedi sbïo ar Sherlock yn lle? Profiad felly oedd dilyn Byw Celwydd heno, sy’n ôl gyda mwy o bitsio a rhwydweithio o’r Bae fythol heulog.

Dychwelodd Angharad Wynne o’i gwyliau Americanaidd i hawlio’i sedd yn swyddfa Newyddion Cymru; chwarae mig efo Stephen Kinnock y Cenedlaetholwrs (hefo offer swyddfa gwyrdd rhag ofn nad ydych chi’n DAL i wbod pwy di pwy); bod yn fwy o dân ar groen ei thad-yng-nghyfraith o Brif Weinidog; a thrio’n ofer i gymodi efo’i chymar sy’n fwy sur na’r carton sudd oren o Lidl sy’n dal yn fy ffrij ers cyn Dolig. Mae cynghorydd arbennig y Democratiaid lawn mor gibddall i’r ffaith y byddai’n well gan ei gwr gael “awran” efo PR ddyn yr Unoliaethwyr; a‘r unig aelod Sosialaidd druan yn gorfod bodloni ar ymddangos yn ffreutur Ty Crucywel bob hyn a hyn. Bwriad cwmni o’r Almaen i godi atomfa niwclear newydd ym Mhenfro oedd Testun Gwleidyddol yr wythnos, a Bethan Dwyfor yn serenu fel Thatcher y Swyddfa Gymreig yn ceisio creu pwysau ar Meirion Llywelyn i sicrhau bod llywodraeth Cymru yn cowtowio i lywodraeth San Steffan. Yr elfennau hynny oedd yn gafael fwyaf yno i, ond yn anffodus, elfennau eilaidd i’r straeon mwy sebonllyd yn seiliedig ar Angharad a’i theulu. A dyna’r drwg. Does gen i ddim taten o fynadd nac ots am Angharad a’i theulu na’r nani na Harri na phwy sy’ fod i ddarllen stori Rapsgaliwn i’r hogyn bach ‘cw.

Dywedodd Sioned Williams, adolygydd rheolaidd Dewi Llwyd ar Fore Sul, fod hon yn un o gyfresi gorau S4C. Tagais ar fy mhaned. Buaswn i’n bersonol yn rhoi Alys, cyfres 1af 35 Diwrnod, Con Passionate a Tair Chwaer ymhell bell o flaen Borgen-lite y Bae. O leia’ mae’r twitteratis dal ‘di mopio.

Efallai mai’r golygfeydd braf o’r Senedd-dy yn llygad yr haul, y caffi bars swanc, y cymeriadau trwsiadus a’r Audis sgleiniog ydi rhan o’r apêl. Teulu CF99 os leiciwch chi. Mae dawn dweud yr awdur yn llifo o enau’r cast. Ac ydw, dw i’n eiddigeddus iawn IAWN o fyngalo Bauhaus y Prif Weinidog. Ai lle felly ‘sgin Carwyn tua ochra’ Pen-y-bont?

Ond fel ddwedais i, dw i di blino. Y ciando amdani. Ar ôl dileu’r cyswllt-cyfres o’r bocs Sky… Parhau i ddarllen

Dyma dwi'n feddwl am hyn…: Awyr Fawr Dinas Dinlle

Ychydig o luniau o bnawn gwyntog, braf yn Ninas Dinlle yn y flwyddyn newydd.

Cafodd y post yma Awyr Fawr Dinas Dinlle ei weld yn gyntaf ar Dyma dwi’n feddwl am hyn….

Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: O’r fath newid

Do, cafwyd eto gyfarchion ffrindiau a dieithriaid, rhaglenni radio a theledu’n bwrw golwg nôl dros yr hen flwyddyn, fflachiadau tân gwyllt, sŵn cloch yr eglwys, seiniau cyfarwydd Auld Lang Syne a defodau teuluol i groesawu’r flwyddyn newydd.  (Pethau cwbl ddieithr i mi erioed fu’r Calennig a’r Fari Lwyd y bydd llawer o Gymry’n sôn amdanynt […] Parhau i ddarllen

BaeColwyn.com: Heol Abergele, Bae Colwyn c1904

MANYLION HAWLFRAINT © Llyfrgell Genedlaethol Cymru MANYLION TRWYDDEDU Creative Archive License Crëwyd gan: Unknown Perchennog: Llyfrgell Genedlaethol Cymru Parhau i ddarllen

: Neges Epiffani / Epiphany’s message

Drama’r Geni yw un o ryfeddodau’r Nadolig. Bydd plant ac oedolion yn dotio ar y stori, a daw Mam a Dad a’r holl deulu i weld y plant bach yn actio eu fersiwn arbennig hwy. Wedi siarad â pherchennog y llety a chael lle yn y stabl, bydd Mair a Joseff yn gosod yr Iesu … Continue reading Neges Epiffani / Epiphany’s message Parhau i ddarllen

shitclic: Deugain a mwy


Anghofiwch am y penawdau negyddol. Ffigurau gwrando gyda’r isaf y ganrif hon (lawr o 171,000 yr wythnos yn 2009 i 103,000 yr wythnos yn 2016). Ffigurau gwrando annelwig RAJAR sydd ddim yn ystyried faint ohonom ni sy’n gynyddol ddal i fyny ar wefan BBC Iplayer. Ond ffigurau, serch hynny, sy’n hawlio’r penawdau (yn enwedig gan elynion yr iaith o fewn Wales Online a BBC Wales) ac yn poeni Betsan Powys byth ers iddi dderbyn yr arswydus barchus bali swydd Golygydd Rhaglenni Radio Cymru yn haf 2014.

Anghofiwch am rwan, achos mae’n achos dathlu! Mae’r hen orsaf yn ddeugain oed ‘leni, fel y clywsom wythnos diwethaf wrth i Gwyn Llywelyn – y darllenydd newyddion cyntaf – gamu i slot y Post Cyntaf a jingls Helo Bobl yn croesawu Al Huws. Ac yn eironig, daeth ail orsaf dros dro Radio Cymru Mwy i ben fel rhan o arbrawf trimis a aeth rhagddo’n “dda” yn ôl Ms Powys. Fel un o’r ychydig breintiedig oedd yn gallu gwrando ar gloc radio digidol yn y De-ddwyrain (roedd gofyn i weddill Cymru wrando’n fyw trwy ap Facebook, iplayer, ac ar deledu lloeren), cefais flas ar gerddoriaeth a gwamalu ben bore Carl ac Alun yn arbennig, ac roedd slot Caryl yn dwyn i gof rhaglenni hynod boblogaidd Caryl a Daf Du a gafodd y fwyell wrth i’r orsaf fachu Dylan Jones amser brecwast. Wrth gwrs, roedd llu o gyflwynwyr eraill na chlywais mohonynt – o’r comedïwr Steffan Alun i’r DJ Elan Evans – ond rhyw wrando brysiog oedd hi acw rhwng cawod, cornfflêcs a bws nymbar 24 i’r swyddfa. Mae rhywun yn diflasu ar undonedd y Post Cyntaf weithiau a’i benawdau/mymryn o ddyfnder wedyn/adolygiad o bapurau Lloegr/straeon chwaraeon a nôl i benawdau eto wedyn. Dw i’n aml yn piciad at Today Radio 4  am fwy o holi a stilio treiddgar ambell waith, Classic FM dro arall. Dibynnu ar yr hwyliau. Felly, roedd Radio Cymru Mwy yn newid yn chênj braf ambell fore.

Wrth i rywun (fi) aeddfedu/heneiddio, rhyw fersiwn Radio 4 o Radio Cymru sy’n apelio fwyfwy. Iawn, dw i’n mwynhau rwdlian Tudur Owen a slot hamddennol Ifan Jones Evans ar ddydd Sadwrn ac wrth fy modd efo Dewi Llwyd, Beti, Dei Tom a Stiwdio Nia Roberts yn ddeddfol ar y Sul. Dw i ddim balchach efo rhaglenni Richard Rees, Gari Wyn na Swn Mawr y Prynhawn. Does gen i fawr o ots o golli’r Talwrn clîcadd chwaith. Mi wrandawa i ar Georgia Ruth ambell waith r’ôl swper, Lisa Gwilym weithiau, ond y teli bocs neu’r e-lyfr bia hi fin nos. Ac yn niffyg drama, dal i fyny ar rai’r iaith fain fydd hi – y diweddaraf oedd Curious Under the Stars gan Meic Povey, am foi lleol yn dychwelyd gyda’i wraig o Lundain i fro ei febyd ar arfordir y gorllewin, i redeg tafarn bron â mynd â’i phen iddi – gyda brodorion smala a naws Cantre’r Gwaelod-blaenslais-Dylan Thomas i’r cyfan. Gyda chast o Gymry Cymraeg yn bennaf (Ifan Huw Dafydd, Elis James, Eiry Hughes, Matthew Gravelle, Siw Hughes), cefais flas mawr ar hon wrth ymlwybro lawr yr A470 syrffedus wedi’r gwyliau. Mae’r holl benodau 45 munud yr un yn dal ar y we i’r rhai chwilfrydig (dalld?!) o’ch plith, ac mae ‘na fwy i ddod yn ddiweddarach eleni. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth sy’n mynd ymlaen yn yr Alban?

Mae datganiadau Nicola Sturgeon tros y dyddiau diwethaf yn ddiddorol – ac yn awgrymu bod gan yr SNP fap pendant o’r ffordd ymlaen.  Mae hyn yn cyferbynu’n eithaf amlwg efo llywodraeth y DU – sy’n ymddangos i fod yn rhanedig ac aneglur ynglyn a’r h… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Dan y radar, ond falch mod i wedi ei darganfod: Siren – Lewys Meredydd #tiwn

Diolch i Odlgymix am rannu hon ar Soundcloud, mae hi wedi bod allan ers diwedd  flwyddyn ddiwethaf.Dyma chi diwn bendigedig “Siren” – Lewys Meredydd Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Yn Newydd: Dwi Ddim Moen -Eädyth #tiwn

Tiwn newydd EDM newydd gan Eädyth
Dwi Ddim Moen

Parhau i ddarllen

S4C Caban: A fydd pŵer yn trechu synnwyr cyffredin yn y Senedd?

Mae’r frwydr am bŵer ym Mae Caerdydd yn troi’n sur wrth i obsesiwn, cyfrinach a dialedd fygwth taro ambell un oddi ar ei echel. Yn gymysg â phynciau llosg sy’n rhwygo barn yn y Siambr, mae troedio’r llinell rhwng da …Darllen mwy Parhau i ddarllen

shitclic: 2017

 
Blwyddyn newydd dda! All ‘leni ddim bod ddim gwaeth na llynedd. Ac eto, dyma flwyddyn urddo Trymp yn Arlywydd un o wledydd mwyaf pwerus y byd, a’r flwyddyn y bydd Mrs T (naci nid honna) May yn sbarduno Brecsit caled coch gwyn a glas er mwyn rhyddhau Britania o hualau Joni Fforunar ddiawl. Ydi hynny’n golygu na fydd Royaumi Uni yn cymryd rhan yr Iwrofishyn yn Kiyv fis Mai?
 
Ta waeth, mae yna ddigon i’n cadw’n ddiddig dros y gaeaf ar ôl Dolig go bethma ar y bocs bach a ffigurau gwylio’r gyda’r isaf ers cadw cofnodion ym 1981 – yn yr iaith fain o leiaf. Call the Midwive oedd rhaglen fwya poblogaidd Dolig ’16, gyda 9.2 miliwn o lygaid sgwâr.

Cymharwch hynny â Dolig ’86 pan drodd 21.8 miliwn i wylio premier y DU o Crocodile Dundee. Yn bersonol, drama unigol Sarah Wainwright (athrylith Happy Valley, cyfres ddrama orau 2016 heb os) To Walk Invisible am ymgais y chwiorydd Bronte i lenydda i lwyddiant oedd fy fferfryn i’n bersonol. Cafwyd mwy o flas ar gynhyrchion S4C dros wyl y gormodedd. Gwylio perffaith i’r teulu cyfan yn ffilm Albi a Noa yn achub yr Iwnifyrs serch fy sinigiaeth gychwynnol am blant bach ciwt a chaneuon siwgwrllyd gan y Parry-Jonesiaid; siwrnai emosiynol Iestyn Garlick: Stori Mabwysiadu yn hel achau Gwyddelig a dwy raglen arbennig yn bwrw dychanol yn ôl ar O’r Diwedd: 2016 Am Flwyddyn! Mae sgetshis deifiol Tudur Owen a Sian Harries am bartis Dolig trist yr Aelodau Cynulliad (oedd Dafydd El a Kirsty Wilias yn gwylio?) a’r gyfres dditectif ddwyieithog “The Void / Y Canolbarth” gyda’i sgript gwgl transate a’r actio syllu-i-nunlla, yn dal i diclo. Mwy yn 2017 plis S4C!

 
Llai o edrych nol.Ymlaen piau hi. Dyma flas ar uchafbwyntia dramatig yr wythnosau noethlwm i ddod.
 
Byw Celwydd (S4C) Well i mi gychwyn gyda chyfres Gymraeg. Criw cecrus, dauwynebog, godinebus CF99 yn dychwelyd am ail gyfres dan law Meic Povey a Branwen Cennard. Disgwyliwch fwy o gymeriadau glam ond digon annifyr ar y cyfan, efo lot o decstio a chyfarfodydd mewn bariau a meysydd parcio danddaer. O, a golygfeydd yn siambr y Senedd am y tro cyntaf erioed. Sgwn i oes na aelodau o’r Blaid Biws i ychwanegu mwy o realaeth i’r cyfan? Gyda Catherine Ayres, Mathew Gravelle a Richard Elfyn yn ei elfen fel prif weinidog mor sleimllyd â’i wallt.
 
Fortitude (Sky Atlantic) 2il gyfres ddrama ddirgelwch wedi’i gosod mewn tref ddychmygol ar gyrion Cylch yr Arctig gyda smörgåsbord o actorion Llychlynaidd, Prydeinig ac Americanaidd. Er nad yn yr un cae â Trapped o bell bell ffordd, mae’r eira mawr, brwydr dyn yn erbyn natur a dynion eraill ac elfennau swreal yn dal i ddenu. Rhybudd – bydd angen stumog fel haearn Sbaen ar brydiau. Gyda Sofie Gråbøl, Richard Dormer, Denis Quaid a Ken Stott dibynadwy o dda.
 
The Unforgotten (ITV) Un arall sy’n dychwelyd am yr eildro. Cyfres dditectif arall, ond hôld on Now John, cyfres sy’n ailagor hen achosion angof. Y tro hwn, mae’r ddeuawd effeithlon DCI Cassie a DI Sunny Khan (Nicola Walker a Sanjeev Baskhar) yn ymchwilio i gorff dyn a ganfuwyd mewn siwtcês mewn camlas ar gyrion Llundain. Pos ychwanegol iddyn nhw, a ni’r gwylwyr, yw’r holl gymeriadau gwasgaredig eraill – y cwpl hoyw o Brighton sy’n ysu i fabwysiadu, athrawes uchelgeisiol o Gaersallog, nyrs ganser o Lundain a ditectif arall o’r Cotswolds ar fin ymddeol – beth yw’r cysylltiad rhyngddyn nhw a phwy sydd â gwaed 20 mlwydd oed ar ei ddwylo. Roedd y bennod gyntaf yn gafael – sut ddiawl fethais i’r gyfres gyntaf?
 
SS:GB (BBC) Drama newydd sbon gan sgwenwyr Skyfall, yn seiliedig ar nofel o 1978 o’r un enw gan Len Deighton, am Brydain (oce, Llundain) dan goncwerwyr Natsïaid wedi iddyn nhw ennill y Battle of Britain. Mae’r ditectif Douglas Archer yn chwarae â thân – a’r SS – wrth i ymchwiliad syml yr olwg i farwolaeth gwerthwr y farchnad ddu arwain at gyfrinachau atomig y mae’r Abwehr yn ysu i gael eu bachau arnynt. Gyda’r actor o fro Ogwr, Aneurin Barnard.
 
 

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: doron

Mae gan fy merch hynaf ffefryn newydd ar Netflix, sef Fauda, rhaglen debyg i 24 a gynhyrchwyd a ffilmiwyd yn Israel. Dyma ei gwaith diweddaraf – Doron (y prif gymeriad) mewn moment dwys; mae’r rhuban glas yn cynrychioli Israel; mae’r Hebraeg yn dw… Parhau i ddarllen

Cardiff to the See: A N i • G L A S S

Parhau i ddarllen

atgof.co: Ymlaen 2017 Onwards!

Llafar Bro: Stolpia -Bwyd Chwarel 2

Pennod arall o gyfres reolaidd Steffan ab Owain; ail ran ei drafodaeth am ginio gwaith.

Bwyd y Chwarelwr

Os cofiwch, soniais* am rai o’r pethau a ddefnyddid gynt gan ein chwarelwyr i gludo eu bwyd i’r gwaith.  Y mae’n amlwg o ddarllen ambell b… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y Dib Lems ers Brexit

Dwi wedi dwyn y graff isod o’r wefan politicalbetting.com – ac mae’n cyfleu rhywbeth diddorol.Yr hyn rydym yn ei weld ydi llwyddiant i’r Lib Dems – o gymharu a’r etholiad flaenorol.  Mae’r Lib Dems yn ddi amwys gefnogol i ‘r UE wrth gwrs.  Ma… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Tipyn o gamp: cynhadledd ar ddata agored yng Nghaerdydd, Chwefror 2017

Dyma fanylion am ddigwyddiad i unrhyw un sydd eisiau dysgu rhagor am y camp od o ddefnyddio data agored/rhydd.

The post Tipyn o gamp: cynhadledd ar ddata agored yng Nghaerdydd, Chwefror 2017 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Adenydd Celtaidd: diwygiad

Dw i’n gweithio ar yr isadeiledd blog.  Bydd popeth yn newydd yn fuan. Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Llwyth o Lemwns mewn Byd Anghyfartal

Mae’n fis Ionawr, amser tocio coed. Gwaith sy’n gadael llawer o amser i’r meddwl. Iawn, o bryd i’w gilydd rhaid sefyll yn ôl ac edrych ar y goeden yn ei chrynswth, ond mater o gadw mlaen i dorri brigau unionsyth, neu frigau sy’n anelu am ganol y goeden, yw hi rhan fwyaf. Rwyf i wedi […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: eira

Cawson ni eira cyntaf y gaeaf dros nos. Ces i fy synnu’n gweld y blanced wen ar y dreif pan agorais y llenni. Roedd y gŵr yn y car yn y garej yn barod gan ddisgwyl y mab a oedd yn dal i frws ei ddannedd. Ffoniais fo ar yr unwaith i weld a oedd yr ysgol wedi ei chanslo. Oedd. Dim ond modfedd o eira disgynnodd, ond mae’r ysgolion yma’n barod i ganslo’r dosbarthiadau cyn gynted ag y ffyrdd yn cael eu lliwio’n wyn. Mae’r disgyblion yn hapus beth bynnag. Fe wnes i baratoi pecyn cinio i’r mab yn barod. O wel. Parhau i ddarllen

S4C Caban: 10 allan o 10 i gyngerdd mawreddog wrth i’r difas greu noson i’w chofio

Dyma’r nifer fwyaf o difas proffesiynol Cymreig i ddod at ei gilydd ar lwyfan ers peth amser – a’r canlyniad oedd digwyddiad cerddorol a darodd y nodyn uchaf un. Ac os nad oeddech chi yn Venue Cymru, Llandudno ar gyfer …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Ani Glass yn rhyddhau ei cherddoriaeth ar label Recordiau Neb yn 2017

Mewn datganiad diweddar ar wefan Recordiau Neb cyhoeddwyd y bydd Ani Glass yn rhyddhau ei cherddoriaeth ar ei label nhw yn 2017.06 . 01 . 17 Rydym yn falch o gyhoeddi mi fydd Neb yn rhyddhau cerddoriaeth gan Ani Glass yn 2017. Mi fydd mwy o w… Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: Nofel newydd ar y ffordd – Dadeni

Rwy’n falch o gyhoeddi y bydd nofel newydd gen i yn cael ei chyhoeddi yn y gwanwyn. Dadeni fydd fy nhrydedd nofel, ar ôl Igam Ogam yn 2008 a’r Argraff Gyntaf yn 2010. Rydw i wedi bod yn gweithio ar y nofel am flynyddoedd lawer, ond roedd tri o blant bach, PhD a dechrau swydd newydd mwnn maes cwbl wahanol wedi fy atal rhag ysgrifennu’n greadigol am y tro. Diolch i fwrsariaeth gan Lenyddiaeth Cymru cefais gyfle i gwblhau’r gwaith y llynedd, a diolch i’r Lolfa fe fydd yn cael ei chyhoeddi.

Dyma rai manylion pellach:


Pan aiff lladrad yn nhŵr Llundain o’i le, caiff yr archeolegydd Bleddyn Cadwaladr a’i fab Joni Teifi eu galw i ddatrys yr achos. Ond mae’r hyn y maent yn ei ddarganfod ar safle’r drosedd yn eu gwthio i ganol rhyfel am einioes Cymru sy’n ymestyn yn ôl miloedd o flynyddoedd.

 

Wrth i rymoedd tywyll fygwth y Senedd Cymru, mae’r ddau yn wynebu ras yn erbyn amser i ddod o hyd i grair dinistriol a all newid cyfeiriad hanes y genedl.

Nid dyma’r clawr swyddogol ond poster a greais i’n photoshop er mwyn hyrwyddo’r nofel – nes bod dylunydd profiadol yn creu clawr go iawn:Fel ydych chi’n gallu ei ddyfalu wrth edrych ar y darlun, mae yna bwyslais ar wleidyddiaeth a chwedloniaeth Cymru yn y nofel gyffrous hon – fy hoff bynciau!

Fe wna i flogio ychydig yn rhagor am Dadeni dros y misoedd nesaf, wrth i’r dyddiad cyhoeddi agosáu. Yn y cyfamser, croeso i chi ddilyn y ffrwd Twitter.

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Blwyddyn newydd, cyfnod newydd i fyfyrwyr Glan Clwyd

Mae myfyrwyr yn Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy yn croesawu dechrau’r flwyddyn newydd drwy symud i mewn i’r estyniad newydd sbon a adeiladwyd ar dir yr ysgol, gan nodi dechrau pennod newydd sbon yn hanes yr ysgol. Yr estyniad newydd sbon yw rhan gyntaf prosiect gwerth £15.9 miliwn wedi ei ariannu’n gyfartal gan Gyngor Sir Ddinbych […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Allan rwan: O’r Tu Allan – Pulco #albwm

Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Pwy sy’n mynd i lle yn Uwch Gynghrair Cymru

Tommie Collins sy’n cadw llygad ar yr holl fynd a dod yn ystod y ffenest drosglwyddo Parhau i ddarllen