gwennanelin: 💪🏻 (hier: Cardiff University)

💪🏻 (hier: Cardiff University)

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Caffis Cymru

Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Diwrnod o Haf

Mae’n 6 o’r gloch y bore, a’r brain yn dechrau anesmwytho yn y coed gerllaw. Clywaf geiliog drws nesaf yn clochdar i gyfarch ei ddiwrnod newydd. Ac yma yn y tŷ mae’n dal yn boeth, a minnau’n ffaelu cysgu. Dim ond haenen denau o wlith sydd wedi bod y ddeuddydd diwethaf, a rhaid dwrhau’r planhigion […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Os ydych chi’n byw yn y Waunfawr _ _

_ _ cofiwch fotio. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Tudalen flaen y diwrnod

fel y moroedd: amrywiaeth mewn pwysau

“Pan geir amrywiaeth mewn pwysau neu fesurau, y mae’r naill a’r llall yn ffiaidd gan yr Arglwydd.”Mae’r byd yn llawn ohono fo. Dim ond enghraifft fach ydy hon. Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: ‘Nôl i Lanarthne

Fel hen ystrydeb, dwi’n teimlo ‘chydig bach fel gyrrwr tacsi y dyddia’ yma. Ond mae ‘na fanteision weithia’.

Wrth i’r Arlunydd orffen ei blwyddyn gynta yng Nghaerdydd, roedd rhaid i rywun fynd i lawr i’w nôl hi, a chario llond car o sgidia’, clustoga’, a brwshys paent adra. Felly, er nad ydi Llanarthne nunlla agos i’r A470, mi es i i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol ‘ar y ffordd’ i lawr.

Dwi wedi Parhau i ddarllen

gwennanelin: New Pathways for Integration: Immigration and Language learning…

New Pathways for Integration: Immigration and Language learning in the 21st Century


On 27 May 2016, The Intercultural Research Centre welcomed 25 delegates from the UK and beyond to a seminar on New Pathways for Integration: Immigration and Language learning in the 21st Century
sponsored by BAAL-CUP, COST and the IRC. The seminar was organised
jointly by Nicola Bermingham, PhD student at Heriot-Watt and Gwennan
Higham, PhD student in the School of Welsh, Cardiff University.

After Nicola and Gwennan opened the event by welcoming participants and
speakers, there were short addresses by Professor Bernie O’Rourke
linking the New Speaker project to the seminar themes, followed by the
BAAL representative, Fiona Coupland, mentioning how the seminar funding
is structured and inviting others to join the organisation. After this,
Professor Alison Phipps from the University of Glasgow, gave an
insightful and thought-provoking keynote address on the challenges of
the refugee crisis (which, as she pointed out, is rather a political
crisis) and the demands of hosts on their guests, especially in relation
to the function of language. There were two panels of 5 papers in both
morning and afternoon on the themes of language learning and migration
from various contexts such as migrants in Northern Ireland, Polish
migrant learners of Welsh, new migrant speakers of Faroese. Discussions
followed each of the panels, linking some of the themes covered by the
presenters such as language socialisation spaces e.g. theatre
productions by hosts and migrants in Italy by Dr Naomi Wells, museums as
integration spaces for migration by Katherine Lloyd; migrants as agents
in language learning processes via translanguaging practices by Spanish
speakers in USA (Professor Daniela Wawra) as well as migrants’
responsibilisation of language learning, turning the monolingual British
Citizenship test into a multilingual solution by Dr Kamran Khan. The
second keynote was conducted by Professor Máiréad Nic Craith who focused
on the opportunities and challenges of language learning and
integration in Germany who have welcomed the highest numbers of refugees
latterly. The seminar ended with a Roundtable discussion with five
invited speakers, including Mandy Watts, ESOL Development Officer for
the Scottish Government. Feeding on much of the discussion and debate
over the course of the day, the roundtable focused on how to initiate
cross-sector partnerships and projects throughout the UK and beyond,
such as with policy makers and how policies, through such
collaborations, can and need to be reconceptualised to reflect new
plurilingual and intercultural realities.

The seminar closed with co-organisers thanking all attendees and
mentioning a follow-on event to be organised in Wales,
involving further stakeholders from academia, government and community
practitioners.

More information about the event can be viewed on storify:

https://storify.com/gwennanelin/new-plurilingual-pathways-for-integration-immigrat

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Perlau Felix – rhan 2

Ac mae hon yn berl hefyd.Ymddengys bod Nicola Sturgeon yn geg fawr.Bydd gwylwyr cyson Pawb a’i Farn S4C yn gyfarwydd a Felix wrth gwrs.  Pan gaiff ei hun ar y panel bydd yn bloeddio ei atebion mewn llediaith – ond llediaith digon dealladwy.  … Parhau i ddarllen

Cynulliad Cenedlaethol Cymru: “Mae clywed y cyfieithwyr ar y pryd wrth eu gwaith yn anhygoel. Am sgìl!”

  Cafodd Ffion Pritchard ymuno â Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi’r Cynulliad am ddiwrnod yr wythnos diwethaf ar ôl ennill cystadleuaeth cyfieithu’r Urdd. Yma, mae’n sôn am ei phrofiad y tu ôl i’r llenni ac am y ffordd y mae’r Cynulliad … Continue reading Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ein Hamgylchedd

Erthygl o rifyn Mehefin 2016, gan Mari Williams, blwyddyn 5, Ysgol Maenofferen.

Yr amgylchedd ym Mlaenau Ffestiniog Ein thema eleni oedd ‘Pa mor wyrdd yw Blaenau?’.  Buom  am dro rownd y stryd i ofyn wrth bobl am eu barn nhw am Flaenau Ffestinio… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Good Practice Exchange at The Wales Audit Office: Sut mae meddylfryd digidol yn ymwneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn galw am newid sylweddol yn y ffordd rydyn ni’n cynllunio a darparu gwasanaethau, ac mae technoleg wedi newid yr amgylchedd cymdeithasol sylfaenol rydyn ni’n gweithio ynddo. Yn y blogbost yma, mae Dyfrig Williams yn edrych ar sut all y ddeddf cefnogi meddylfryd digidol strategol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus. Mae […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewch â’ch Plant i’r Llyfrgell ar gyfer Darllen Mawr Direidus yr Haf yma!

Mae llyfrgelloedd ar hyd a lled y Deyrnas Unedig yn dathlu 100 mlynedd ers geni hoff storïwr y byd, Roald Dahl yn Darllen Mawr Direidus, ac fe fydd llond trol o ddigwyddiadau mewn llyfrgelloedd yng Nghymru. Wedi’i threfnu gan elusen … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ynglyn a Thrident

Dod ar draws cydnabod wnes i neithiwr mewn tafarn neithiwr.  Roedd yn darllen rhyw bapur newydd neu’i gilydd, ac roedd yn awyddus i rannu yr hyn roedd wedi ei ddysgu am fanylion technegol y system Trident newydd mae cymaint o’n haelodau seneddol e… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Perlau Felix – rhan 1

Rydan ni wedi rhedeg ambell i stori ar ddatganiadau, doethinebu a thrydar ein cyfaill Felix Aubel.  Ond efallai y byddai’n syniad cael cyfres fach fel sydd gennym ar Gwilym Owen.  Mae’r gyntaf yn berl fach.  Yma mae Felix yn dangos nifer… Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Hwyl fawr heulwen. #dibodynboethheddiw

via Instagram http://ift.tt/2arvWIu Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Daeth dydd Llun

Fe ddaeth y dydd Llun, ac fe aeth.  Cafwyd y ddadl a’r bleidlais. Gofynnwyd y cwestiwn i’r Santes Theresa: ‘wnei di bwyso’r botwm i ladd can mil ag un ergyd?’  Ateb:  ‘gwnaf’.  Bonllef o gymeradwyaeth, y Prydeinwyr yn arogli gwaed unwaith eto. Ac ar y diwedd, mwyafrif mawr i’r Toris Gleision a’r Toris Cochion gyda’i […] Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Un o eiliadau gorau’r flwyddyn

Codi’r tatws cynnar cyntaf…

Angen dim byd ond berwi a bwyta efo menyn Cymreig hallt.
Nefoedd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwarchodwr

Mae fy ŵyr warchodwr newydd! Du a gwyn ac yn fawr a meddal ydy o. Gobeithio na fydd o’n rhoi ofn ar fy ŵyr sydd wedi troi’n fis oed ddoe. Dathlodd fy mab a’i wraig y diwrnod efo’u teulu yn Texas. Eu babi oedd yr unig un na chafodd bwyta’r gacen siocled. Parhau i ddarllen

: Hybiau Cymunedol yn weithredol ledled Caerdydd

Croeso i’m VLOG diweddaraf. Cafodd ei recordio’n ddiweddar yn ystod agoriad swyddogol Hyb Cymunedol y Tyllgoed. Roedd y cyfleuster newydd hwn yng nghanol y gymuned yn llyfrgell yn y gorffennol. Mae’n llawer mwy na hynny bellach! Mae ystod o wasanaethau’r … Continue reading Parhau i ddarllen

fideo wyth: Adolygiad: Ghostbusters (2016)

gan Miriam Elin Jones Cyfarwyddwr: Paul Feig Actorion: Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Chris Hemsworth, Leslie Jones, Kate McKinnon. Mae’r Ghostbusters gwreiddiol yn glasur. End of. Roedd nifer yn teimlo taw taw risg braidd – ac i ryw raddau’n amharchus – oedd ail-ymweld (neud ‘remake’) a hi gwta dri deg mlynedd ar ôl y gwreiddiol. Codwyd sawl gwrychyn,…

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: Brains bridge Grangetown Caerdydd / Cardiff 

Brains bridge 

Grangetown 

Caerdydd / Cardiff 

Parhau i ddarllen

Rhys Aneurin: #MIlltirSgwaryByd 

#MIlltirSgwaryByd 

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dechrau da i ymgyrch Owen Smith

Hmm, 15% o aelodau’r Blaid Lafur yn ei nodi fel dewis cyntaf yn ol YouGov.  Addawol iawn. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Cysur Pobl Dduw – Eseia 40 – Aneurin Owen (17.07.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/17072016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

: Adroddiad Cwpan CIC

Cynhaliwyd Cwpan CIC eto eleni ar Nos Fercher Gorffenaf 13 yng Nghanolfan Tyn-y-Nant ger Abererch.  Hwn oedd yr wythfed dro i’r twrnamaint gael ei gynnal.  Daeth 6 tîm i gystadlu, mwynhau a chael cyfle i glywed yr efengyl y tu … Continue reading Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Straeon Roald Dahl mewn Celf

Parhau i ddarllen

Blog Carl Morris: Dadansoddi 283 iaith Wicipedia (yn ara deg)

Mae cymunedau ieithyddol yn cynnal sawl Wicipedia ac mae pob un yn wahanol. Mae rhywfaint o gyfieithu ac addasu ac mae rhywfaint o erthyglau sy’n unigryw i’r fersiwn Cymraeg, y fersiwn Catalaneg, y fersiwn Arabeg, ac ati. Dechreuais i’r cyfrif Twitter awtomatig UnigrywUnigryw i rannu’r erthyglau sydd ond ar y Wicipedia Cymraeg. Pa ganran o erthyglau unigryw … Parhau i ddarllen Dadansoddi 283 iaith Wicipedia (yn ara deg) Parhau i ddarllen

fel y moroedd: hyd yn oed solomon

“Nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl ogoniant wisg i’w chymharu ag un o’r rhain.” Mae’r geiriau’n dod i mi pan fydda i’n cerdded yn y goedwig bob bore. Mae’n anhygoel bod y blodau hardd felly’n tyfu mewn meysydd. Gwelais ewig a dwy gwningen hedd… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: O diar

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod cangen nesaf/next meeting Medi/September 2016

Nos Fercher gyntaf neu ail y mis.  Manylion i ddilyn. First or second Wednesday evening of the month.  Details to follow. Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Ymgolli Mewn Celf – Rhuthun

Parhau i ddarllen

fideo wyth: Adolygiad: Pokémon Go

gan Miriam Elin Jones (Pokemon Trainer) Fy niwrnod cyntaf fel Pokémon trainer GO IAWN. O’r diwedd. Dyma’r freuddwyd fawr. Dwi’n mynd i’w gwneud hi… Cyrhaeddodd Pokémon Go Brydain yr wythnos hon – er nad yw hynny wedi stopio nifer ohonom i esgus ein bod yn Americanwyr a’i lawrlwytho ta beth – a chyda cymeriadau cyfarwydd yn…

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Gweithgareddau i blant yn Llyfrgell Corwen

Bore Iau 10.30-12.30 Dewch i ymuno yn yr hwyl! Gorffennaf 21           Awst 11 Gorffennaf 28           Awst 18 Am ddim  (Gofynnir i oedolyn aros gyda phlant dan 8) Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C yn dathlu seremoni Llyfr y Flwyddyn ym Merthyr

Bydd hufen y byd llenyddol yng Nghymru yn ymgasglu yng nghanolfan The Redhouse, Merthyr Tudful nos Iau, 21 Gorffennaf ar gyfer Seremoni Wobrwyo Llyfr y Flwyddyn 2016 Llenyddiaeth Cymru; a bydd yr uchafbwyntiau i’w gweld ar S4C yr un noson. …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Duw yn dewis mynydd – llwyddiant ei fwriadau – Eseia 14:24-27 a Rhuf. 8:28-39 – Aneurin Owen (10.07.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/10072016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Colofn y Merched -rysetiau hafaidd

Pennod flasus arall o gyfres Annwen Jones

Hufen ia iogwrt a ffrwythau

8 owns o eirin Mair neu gwsberins
8 owns o fafon neu gyrains coch
12 owns o iogwrt naturiol
4 llwy fwrdd o siwgr brown

Coginiwch yr eirin Mair mewn ychydig ddŵr am tua 15-20 m… Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Mae sesiynau Ymgolli mewn Celf newydd yn dechrau yn Rhuthun a’r Rhyl ym mis Medi 2016. Cyfleoedd am sesiynau mewn lleoliadau eraill hefyd, gyda phrosiectau yn digwydd yng Nghonwy, Sir y Fflint a Wrecsam yn yr hydref.

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: YMGOLLI MEWN CELF Y RHYL – Prosiect celf a chrefft ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Gweithgaredd celf a chrefft yr haf yn Hwb Dinbych

Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Sesiynau celf a chrefft ffantastig ar thema Roald Dahl yn cael eu cynnal yn llyfrgelloedd Sir Ddinbych er mwyn hyrwyddo y Sialens Ddarllen.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Delfrydol ar gyfer y job

Un o brif rinweddau gweinidog llywodraethol llwyddiannus ydi ei fox yn gwneud y joban yn effeithiol, yn mynd ymlaen efo pethau’n ddistaw, yn canolbwyntio ar ei ddyletswyddau ac yn osgoi hunan hyrwyddo.  Mae hynny’n arbennig o wir os yw’n un o’r gw… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y gwledydd mae’r Ysgrifennydd Tramor wedi eu pechu

BlogMenai.com: A diolch i Chris Bryant _ _

_ _ am egluro i ni beth oedd y rheswm am y coup yn Nhwrci.  Ar ymgyrchwyr Brexit mae’r bai!Roedd Mr Bryant yn Arweinydd Cysgodol Ty’r Cyffredin hyd ei ymddiswyddiad diweddar.Ym myd rhyfedd Chris mae swyddogion byddin Twrci yn dilyn ymgyrch reffere… Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Dyffryn Conwy

via Instagram http://ift.tt/29HE0mM Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Llanast mawr arall

Mae braidd yn gynnar i wneud ffilm am Lywodraeth Theresa May. Ond os byth y gwneir un, mae’n bosibl mai rhywbeth fel ‘Laurel and Hardy a’r Three Musketeers’ fydd y teitl. Un o benderfyniadau cyntaf y Prif Weinidog newydd oedd penodi’r tri musketeer i swyddi allweddol: Boris Johnson yn Ysgrifennydd Tramor; David Davis i arwain […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Diolch i Paul Flynn _ _

_ _ _ am egluro pam nad oedd Aelodau Seneddol y Blaid Lafur wedi trafferthu mynychu’r ddadl ar Fesur Cymru y diwrnod o’r blaen.  Roeddynt yn bwyta neu’n mynychu cyfarfodydd pwysicach.  Rwan, dwi ‘n deall y bydd mwyafrif llethol darllenwyr Blo… Parhau i ddarllen

EGLWYS GELLIMANWYDD: Drws Agored

Cynhaliwyd Cinio Blynyddol Drws Agored eleni yng ngwesty Y Red Lion, Llandybie. Yn ol ein harfer cawsom amser arbennig yng ngwhwmni ein gilydd yn cymdeithasu.Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu a chefnogi yn ystod y tymor.  Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Gwyliwch ddydd Llun

Ie, dyddiau diddorol.  Dyma’r blaid Dorïaidd unwaith eto wedi ei hel ei hun at ei gilydd yn ei ffordd ryfeddol, arferol. Ymlaen â’r pantomeim, a Boris wedi cael torri ei wallt. Llafur, stori go wahanol. Fel rwyf wedi awgrymu o’r blaen, dyma gyfyng-gyngor clasurol, sef anallu traddodiadol Llafur i ddygymod ag egwyddor.  Yn aml mewn […] Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Lleuad

via Instagram http://ift.tt/29Lc1bM Parhau i ddarllen