Pop Cymru: Edrych ymlaen ar EP newydd Panda Fight – Neo Via

— Panda Fight (@pandafightmusic) June 17, 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: esgidiau cowboi

Clywodd hi sŵn esgidiau cowboi ar lawr caled yr ysbyty yn Jerwsalem. Aeth y dieithryn yn syth at Jane; gafaelodd o yn ei llaw a dweud, “Jerwsalem Jane, gadwch i mi ddiolch i chi am beth dach chi’n ei wneud dros fy mhobl a fy ngwlad. Dach chi’n anhygoel, a pheidiwch â meddwl nad oes neb yn sylwi beth dach chi’n ei wneud.” Cawson nhw sgwrs wych tra oedd o’n diolch iddi drwy’r amser. Efallai bod Duw Israel wedi gyrru angel ati hi er mwyn codi ei chalon. Pwy a ŵyr? Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Disgyblaeth plaid

Darllen y bore ’ma (Newyddion BBC Cymru) fod pwyllgor gwaith Plaid Cymru yn gwahardd i gynghorwyr y Blaid yng Nghonwy fynd i glymblaid â’r Ceidwadwyr.  Darllen y bore ’ma (Newyddion BBC Cymru) fod pwyllgor gwaith Plaid Cymru yn gwahardd i gynghorwyr y Blaid yng Nghonwy fynd i glymblaid â’r Ceidwadwyr. Nid wyf am ddadlau dim […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Cyhoeddi Cadi II yn y Sesiwn Fawr

Ydach chi wedi gweld poster y Sesiwn Fawr eleni? Dyma fo: Hyfryd tydi? Ac mi fydd yn Sesiwn hyfryd, yn bendant. Digon o gerddoriaeth, ond hefyd – llenyddiaeth! A dwi’n falch o ddeud y bydd Cadi dan y Dŵr yn cael ei chyhoeddi erbyn y Sesiwn. Mi fydda i, a Gwyn Siop Awen Meirion a’r […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Hywel James – Prif Lyfrgellydd Gwynedd

Dwi wedi cael sawl ‘bos’ yn fy nydd; rhai yn dda, rhai ddim cystal, ond y gorau o bell ffordd oedd Hywel James, Prif Lyfrgellydd Gwynedd. Fo ydi’r boi efo’r sbectol: Doedd o ddim yn fos go iawn arna i, mwy o… wel, reolwr llinell am wn i. Gweithio yn Llyfrgell Caernarfon fel Hyrwyddwr Llenyddiaeth […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Fideo: Haul – Adwaith #ochr1

Haul – AdwaithFideo: Ochr1 Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Blâs Drwg – Cpt Smith: Sesiwn gorwelion Lisa Gwilym

Blâs Drwg ond sain anhygoel! @cptsmith6 mewn sesiwn ar gyfer @HorizonsCymru @bbcradiocymru @LisaGwilym 🎸🎤
Uchafbwynt https://t.co/Awq4rZON32 pic.twitter.com/2xiQwDKSPd

— Horizons / Gorwelion (@HorizonsCymru) June 15, 2017

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Llais – Mr Phormula : Rhag archebwch yr albwm yn ddigidol neu CD nifer cyfyngedig.

<a href=”http://mrphormula.bandcamp.com/album/llais-voice”>Llais / Voice by Mr Phormula</a>Llais – Mr PhormulaAlbwm allan 22/06/2017https://mrphormula.bandcamp.com/album/llais-voice Parhau i ddarllen

fel y moroedd: shakshuka eto

Fe wnes Shakshuka unwaith eto, yn ôl rysáit Dr. Shakshuka yn Tel Aviv, Israel y tro yma. Defnyddiais domatos a sardîn mewn tuniau, a phigoglys. Roedd yn flasus iawn! Rhaid coginio’r saws yn hirach i’w dewhau cyn ychwanegu wyau y tro nesaf. Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Y DUP

Gan fod y DUP ar hyn o bryd mewn trafodaethau ffurfiol i gefnogi llywodraeth Prydain, mae safbwyntiau crefyddol gwirion a hyll y blaid yn cael cryn dipyn o sylw. Dyma erthygl gennyf ar y wefan newydd (ac ardderchog) Nation.Cymru ar y pwnc hwnnw. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Mehefin 2017

Darlleniad y Dydd: Datguddiad 21:1-6 (BCND:tud.285/ tud.261)

‘O Arglwydd, ein Iôr, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddaear!’ Dyna’r geiriau sydd i’w clywed ar ddechrau Salm 8, ac wrth i ni ymuno â’n gilydd i roi clod i Dduw, gofynnwn am gymorth yr Ysbryd i sylweddoli hynny drosom ein hunain.

Yn Oedfa’r Fro . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Mehefin 2017

Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Gweddi ac Ympryd (Mathew 6:1-21) – Rhodri Glyn (11.06.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/11062017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dyrchafiad

Mae fy mab hynaf newydd gyhoeddi bod ei wraig yn disgwyl babi arall. Merch mae hi’n ei disgwyl. A dweud y gwir, roedd mam y wraig yn credu’n siŵr mai merch ydy’r babi cyn i’r meddyg ddweud wrthyn nhw. Roedd hi eisoes yn ei galw’r babi yn Ruth. Cafodd fy ŵyr ei ddyrchafu’n “frawd mawr.” Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Dechrau’r cofnod ymgynghori cyn-cynllunio ar gyfer ysgol newydd arfaethedig Llanfair DC

  Mae’r cyfnod ymgynghori cyn-cynllunio wedi dechrau heddiw ar gyfer y cynllun arfaethedig i adeiladu adeilad ysgol newydd, ar safle newydd, ym mhentref Llanfair Dyffryn Clwyd i ddisodli adeilad ysgol presennol Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd. Byddai’r ysgol newydd arfaethedig yn ysgol Categori 2 (dwyieithog) Gwirfoddol a Reolir ar gyfer 126 o ddisgyblion llawn amser 3-11 […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: E3 2017: Ymateb Elidir

gan Elidir Jones Mae sioe E3 – digwyddiad mwyaf y flwyddyn pan mae’n dod at gemau – yn dirwyn i ben draw yn Los Angeles. Er bod ‘na ddiwrnod arall o hwyl a sbri a synau uchel a goleuadau’n fflachio i ddod eto, mae’r rhan fwyaf o’r gemau newydd wedi eu datgelu. Oni bai bod…

Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: PENBLWYDD HAPUS MELLTEN!

Wrth i gomic Mellten ddathlu pen-blwydd yn un oed dyma edrych yn ol ar y flwyddyn ddiwethaf! Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stiniog a’r Rhyfel Mawr -Brwydr Gaza

Parhau â chyfres Vivian Parry Williams, yn nodi canrif ers y rhyfel byd cyntaf.
Daeth y newyddion drwg drwy’r wasg o golledion mawr ymysg milwyr o ‘Stiniog, yn ystod brwydr Gaza, yn y Dwyrain Canol ar yr 20fed o Ebrill 1916. Enwir y saith milwr a ladd… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Caniatâd ar gyfer ysgol newydd yng Nghlocaenog

Cymeradwywyd cynlluniau yn unfrydol ar gyfer adeilad ysgol newydd ar safle Ysgol Carreg Emlyn gan aelodau o Bwyllgor Cynllunio Sir Ddinbych heddiw (dydd Mercher).   Agorwyd drysau’r ysgol fro ym mis Medi 2014 ar ôl cau Ysgol Cyffylliog ac Ysgol Clocaenog. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Risgiau a reolir yn dda: Cyd-destun yw popeth

Read this blog post in English Cynhaliodd y Gyfnewidfa Arfer Da seminar beilot ar sut i reoli risg mewn perthynas â newid sefydliadol, trawsnewid gwasanaethau ac arloesedd. Yn y blog hwn, mae Chris Bolton yn edrych ar y ffordd mae gwasanaethau cyhoeddus yn mynegi methu yn ôl y data. Dyma’r cyntaf o gyfres o flogiau […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pen-blwydd arlywydd trump

Pen-blwydd hapus i’r Arlywydd Trump! Roeddwn i’n edrych ymlaen at ysgrifennu post am ei ben-blwydd, ond newidiodd popeth yn sydyn pan saethwyd gwleidydd ynghyd â thri arall ar gae pêl-fas yn Nhalaith Virginia. Gofynnodd y troseddwr a oedd Gweriniaethwyr ar y cae cyn iddo saethu. Pwy a ŵyr nad oedd o’n cynllunio’r erchyllter hwnnw er mwyn dinistrio dathliadau’r diwrnod. Clywais fod y pedwar a gafodd ei anafu mewn cyflwr sefydlog.

y diweddaraf ar gyflwr y cyngreswr a saethwyd: cafodd ei gludo i uned gofal dwys. Mae o angen mwy o lawdriniaethau. Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

This month, Presenter and Broadcaster Elinor Jones chooses her favourite works from the National Art Collection and has chosen ‘Era Machine in Landscape’, 1969 by […] Parhau i ddarllen

Blog yr Hogyn o Rachub: Mae’n bryd i Leanne Wood fynd


Fydd o fawr o syndod i unrhyw un o ddarllenwyr cyson y blog anghyson hwn yr hyn dwi’n ei ddweud yma. Serch hynny dwi am ei ddweud yn gwbl blaen: os oes gan Blaid Cymru ronyn o synnwyr, mae’n hen bryd i Leanne Wood fynd. Does gen i ddim ffydd y bydd hyn yn digwydd, ac y bydd Plaid Cymru’n dal i fynd ar ei thaith araf i amherthnasedd llwyr. Gwnaf fy mhwyntiau yn fras, yn sôn am yr etholiad hwn yn bennaf ond hefyd yn ystyried ei pherfformiad hanesyddol fel arweinydd. Mae hi’n arwain y Blaid ers pum mlynedd bellach ac mae hynny’n ddigon o amser i arweinydd naill ai wneud cynnydd a gwneud argraff, neu gamu i’r neilltu. Dywedaf isod pam fy mod i o’r farn fod yn rhaid iddi fynd.
Yr etholiad hwn
Erbyn diwedd yr ymgyrch, daeth hi’n amlwg fod Plaid Cymru, fel nifer o bleidiau eraill yn wynebu anawsterau’n sgîl yr ymchwydd Llafur a gafwyd, er iddynt lwyddo ag ennill Ceredigion, er mae dadl deg i’w gwneud ynghylch y ffaith fod yr ymchwydd Llafur hwnnw wedi gwneud mwy o ennill Ceredigion na Leanne Wood. Roedd nifer o ganlyniadau eraill yn drybeilig o wael, a diwedd y gân ydi fod yn rhaid iddi gymryd rhywfaint o’r cyfrifoldeb am hyn.
Y broblem efo’r etholiad hwn oedd, yn syml (fel y dywed Mike Parker yma), mae’r un sedd a gipiwyd yn galluogi Plaid Cymru unwaith eto i anwybyddu ei dirywiad drwy hawlio llwyddiant.
A byddwn yn onest hefyd; bob tro mae Plaid Cymru’n cael etholiad gwael, sef bron pob tro, maen nhw’n defnyddio’r esgus “roedd hwn yn etholiad anodd i ni”. Dydi o ddim yn gwbl anwir y tro hwn, ond mae’n esgus cynyddol flinedig i’w glywed.
Etholiadau a fu
Dim ond aelodau mwyaf cibddall Plaid Cymru allai wadu hyn: yn etholiadol, mae cyfnod Leanne Wood wedi bod yn aflwyddiant. Segura llwyr. Heblaw am ennill y Rhondda yn 2016, dydi ei harweinyddiaeth heb gyflawni unrhyw gynnydd etholiadol.
Byddai sôn am etholiadau cyngor eleni’n gam gwag: cael a chael oedd hi a hynny cyn ymchwydd Llafur yr etholiad. A chafwyd yr etholiad hwnnw, a 2016, ar gyfnod pan oedd Llafur ar drai trybeilig. Ni fanteisiwyd ar hynny o gwbl. O gwbl. Un sedd a enillwyd yn ychwanegol yn 2016, sef y Rhondda ei hun – does yna ddim ffordd o sbinio hynny fel llwyddiant, er y ceisiwyd gwneud hynny sawl gwaith. Roedd y Blaid yn ffodus ennill ASE yn 2014.
Yn fras, mae record etholiadol Leanne Wood ar yr un lefel ag un Ieuan Wyn Jones.
Etholaethau a fu a’r Cymoedd
Dyma ddod at, efallai, aflwyddiant mwyaf arweinyddiaeth Leanne Wood. Fe’i hetholwyd gan yr aelodaeth yn benodol i wneud cynnydd yn y Cymoedd.
Dydi hynny heb ddigwydd y tu allan i’r Rhondda. Ddim hyd yn oed ar lefel y Cyngor, ac eithrio i raddau yng Nghastell-nedd. Byddai pwyntio at Flaenau Gwent yn gam gwag achos, heb Nigel Copner, prin y byddai Plaid Cymru wedi gwneud cystal yno, ac ni all unrhyw un ddod i unrhyw gasgliad am hynny ond am y ffaith nad oes â wnelo’r cynnydd yno ddim â Leanne Wood. Yn wir, mewn sawl rhan o’r Cymoedd mae Plaid Cymru’n wannach yn etholiadol heddiw na phan enillodd yr arweinyddiaeth.
Does fawr ddim yn dangos hynny mwy na’r canlyniad yn y Rhondda eleni. Roedd y gostyngiad yno’n un o ganlyniadau gwaethaf Plaid Cymru drwy Gymru gyfan.
Yn ategu hynny, ddegawd yn ôl roedd seddi lle’r oedd Plaid Cymru’n gystadleuol neu’n eu dal (yn y Cynulliad): Aberconwy, Llanelli, Gorllewin Clwyd, Gorllewin Caerfyrddin a De Penfro. Ers i Leanne ddod yn arweinydd mae Llanelli dal heb gael ei hadennill, gyda’r perfformiadau’n amrywio rhwng siomedig a gwael ofnadwy, a dydi’r tair sedd arall ddim ar y radar mwyach.
Felly gellir dadlau, dwi’n credu, yn etholiadol, fod Plaid Cymru wedi mynd yn ôl dan arweinyddiaeth Leanne Wood, ac nid Ymlaen!
Perfformiad yn y cyfryngau
Fydd hwn yn bwynt amhoblogaidd. Ond gwir. Roedd perfformiad Leanne Wood yn y dadleuon eleni’n wael iawn (a ddim cystal yn 2015 ag y byddai rhai’n licio meddwl). Dwi’n gwybod, roedd pawb ar Twitter wrth eu bodd â hi, ond mae hynny’n dweud mwy ei chefnogwyr nag unrhyw un arall. Roedd sylwedd yr hyn oedd hi’n ei ddweud wastad yn arwynebol, ei hatebion yn chwithig. Ni suddodd yn llwyr diolch i’w gallu sicr i wneud one-liners cofiadwy iawn, ond roedd hi’n eu cadw nhw at UKIP, ac o ystyried y chwalfa nid yn unig a gawsant ond a ragwelwyd iddynt, roedd mynd ar eu hôl nhw’n gwbl ddiangen.
Mae’n ffaith eithaf hysbys hefyd fod nifer yn y Blaid wedi’u syfrdanu a’u gwylltio gan ei chyhoeddiad od ei bod yn ystyried sefyll yn y Rhondda rai wythnosau ynghynt. Mi ddygodd y sylw rhag yr etholiad ei hun, ac roedd hi’n edrych yn wirion ar ôl penderfynu peidio. Roedd o’n PR disaster.
Dydi hi ddim ychwaith yn arbennig o dda yn y cyfryngau cymdeithasol.
Roedd y twît uchod yn un o’r pethau twpaf glywais i erioed. Nid yn unig ei fod yn anesmwytho unrhyw genedlaetholwr sydd ddim yn Corbynista, ond perai’r cwestiwn syml: os am weithredu polisïau Corbyn pam ddiawl ddim pleidleisio dros Lafur? Roedd hi’n gofyn i bobl bleidleisio dros Blaid Cymru er mwyn gweithredu polisïau arweinydd plaid arall.
Yn y diwedd, penderfynodd pobl Cymru taw’r ffordd hawsaf o weithredu polisïau Corbyn oedd pleidleisio Llafur. Ac i fod yn onest, dyna oedd yr unig gasgliad call. Y mae Leanne Wood yn llwyr wedi disgyn i’r fagl Y Chwith Brydeinig (fel yr arferai Simon Brooks ddadlau amdani – yn anffodus, mae Simon fel petai wedi disgyn i’r un fagl y dadleuai’n ei herbyn).
‘Mae pawb yn hoffi Leanne’
Dwi’n hoffi chwïaid. Yn fawr iawn, iawn. Ond baswn i byth yn pleidleisio dros un, heb sôn am fod isio un i arwain gwlad.
Casgliad
Dwi wedi ceisio bod yn fras uchod, er bod y mater dan sylw’n haeddu traethawd llawn. Ond o unrhyw safbwynt gwrthrychol ni ellir dadlau nad ydi arweinyddiaeth Leanne Wood wedi bod yn fethiant. Dydi’r Leanne Effect heb gydio y tu allan i’r Rhondda yn y Cymoedd, ac mae Plaid Cymru mewn sefyllfa ddifrifol o wan mewn rhannau eraill o Gymru erbyn hyn.
Doedd pob aflwyddiant neu siom yn etholiad eleni ddim yn fai uniongyrchol ar Leanne Wood, mwy nag yr oedd hynny o lwyddiannau a gafwyd yn uniongyrchol o’i herwydd hi. Ond mae’n rhaid iddi gymryd cyfrifoldeb am ganlyniadau’r etholiad, sy’n rhywbeth dydi hi erioed wedi gwneud dros y blynyddoedd diwethaf ‘ma.
Y cyfan mae hi wedi’i wneud ydi llusgo’r blaid i’r chwith, a denu aelodau newydd sydd â’u bryd ar faterion lleiafrifol, amgylcheddol, ffeministaidd, asgell chwith go bell. Yn y cyd-destun gwleidyddol hwn, does yna ddim lle i blaid o’r fath eithr y blaid Lafur.
Hyd yn oed ar fater annibyniaeth, nod mawr y Blaid, dwi’n teimlo bod Leanne Wood wedi bod yn niweidiol. Yn lle dadlau’r achos, fel yr addawodd ei wneud, mae hi wedi sefydlu naratif cryf o “We’re not strong enough to be independent yet” sydd jyst yn ategu amheuon pobl ynghylch annibyniaeth. Dydi pobl ddim am bleidleisio dros blaid sy’n credu mewn annibyniaeth ond sy’n dweud allan ni ddim bod yn annibynnol.
Felly be nesa?
Ia wir. Be nesa?
Anodd gen i weld Leanne Wood yn camu i’r neilltu, er gwaethaf arweinyddiaeth gwbl aflwyddiannus. A dydw i ddim yn meddwl bod gan unrhyw un y bôls i’w disodli. Does ots y gallai fod etholiad arall ar y gweill, achos mae’n bosib iawn na fydd un. Dydi o ddim ots pwy ydi’r arweinydd yn yr etholiad hwnnw achos, yn syml, y cyfan wnaiff y Blaid ydi lluchio popeth at Arfon a Cheredigion ac anwybyddu pobman arall, sef y dacteg gywir. Does gen i ddim amheuaeth fod y Leanne Effect, sydd heb ei gweld yn y Cymoedd, ddim i’w gweld yn y seddi hynny ychwaith.
I mi, mae pedwar allai arwain y Blaid: Jonathan Edwards, Liz Savile-Roberts, Adam Price a Rhun ap Iorwerth. Yn anffodus ni all y ddau gyntaf achos eu bod nhw’n San Steffan ond maen nhw ill dau’n ymgeiswyr mor gryf byddwn i hyd yn oed yn awgrymu ail-edrych ar y cyfansoddiad i’w galluogi i sefyll.
Sy’n gadael Rhun ac Adam. Wyddoch chi be swni’n awgrymu? Arweinydd a chreu Dirprwy Arweinydd. Mor syml â hynny, a dwi ddim yn meddwl ei fod fawr o ots pa ffordd rownd y byddan nhw, ond nhw ydi ACau gorau’r Blaid, a byddai’r ddau efo’i gilydd yn dîm arbennig o dda, pe gallen nhw gytuno i hynny.
Ac os ydi’r aelodau hynny sy’n caru Leanne Wood yn mynd yn pissed off a gadael? Dwi’m yn meddwl fod ots. Achos tasg y Blaid yn awr ydi ei thrawsnewid ei hun. Mae dirfawr angen ar y Blaid drïo gweithredu mewn ffordd wahanol. Y peth gwaethaf allai ddigwydd ydi parhau ar hyn y trywydd hwn – dirywio a segura bob yn ail – sydd wedi digwydd ers ymadawiad Wigley.
Mae pobl well na Leanne Wood i arwain y Blaid. Go for it.

Parhau i ddarllen

newydd sbon: Cymru × Monocle

Yn rhifyn pump o The Forecast gan gylchgrawn Monocle, mae Arolwg Cenedl am Gymru, sydd wedi derbyn nawdd gan Fwrdd Twristiaeth Cymru. Fel nad yw rhywbeth fel hyn yn cael ei fethu, dyma cipolwg o’i gynnwys. Mae’n werth ei weld, gan ei fod yn derbyn triniaeth ‘glan’ Monocle. Caiff Cymru ei ddisgrifio fel gwlad o […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y dychanwyr yn cael hwyl

fel y moroedd : well iddyn nhw ddarllen eu torah

Trist ydy’r gair. Sgrifennodd 1,800 o rabiniaid yn America lythyr at Brif Weinidog Israel – maen nhw’n gofyn i Israel am stopio “meddiannu” y tir a enillodd Israel yn ôl wedi’r Rhyfel Chwe Diwrnod, a chreu gwladwriaeth Palestina fel byddai’r ddwy wlad yn medru byw’n ochr yn ochr yn heddychlon. Duw a roddodd y tir i’r Iddewon yn dweud byddai’r tir yn perthyn iddyn nhw am byth. Iorddonen roedd yn meddiannu tir Israel cyn y rhyfel, nid y Palestiniaid. Doedden nhw ddim yn bodoli fel “pobl” hyd at y 60au. Arabiaid o amryw wledydd oedden nhw. Mae’n well i’r rabiniaid ddarllen eu Torah ynghyd â’r hanes modern. Yna, sut maen nhw’n disgwyl i Israel fyw’n ochr yn ochr yn heddychlon gyda’r rhai sydd eisiau i’r Iddewon i gyd farw? Parhau i ddarllen

Carl Morris: Jekyll: ffordd o gynhyrchu gwefannau statig

Dw i wedi bod yn chwarae gyda Jekyll yn ddiweddar, system sy’n cynhyrchu gwefan statig. Fel system rheoli cynnwys mae WordPress dal yn ffefryn i mi ond mae hi’n bwysig ceisio a phrofi ffyrdd eraill o weithio. Dwy fantais o greu gwefan statig trwy Jekyll ydy’r cyflymder ac y ffordd mae’n symleiddio gwarchodaeth achos does … Parhau i ddarllen Jekyll: ffordd o gynhyrchu gwefannau statig

The post Jekyll: ffordd o gynhyrchu gwefannau statig appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps

Over the next couple of months writer, broadcaster and map addict, Mike Parker chooses his favourite maps from the Library’s collection as part of the […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Cwblhau Prosiect Llwyddiannus Cynefin

Mae prosiect Cynefin ar fin dod i ben, gyda dros fil o fapiau degwm y Llyfrgell Genedlaethol wedi eu geogyfeirio, a 28,000 o ddogfennau wedi […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Dylanwad Cerddoriaeth Disgo – Caryl Parry Jones, Ian Cottrell a Rhys Mwyn yn trafod

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ydych chi yn gofalu am rhywun? Dewch draw i llyfrgell Corwen, 15/6/17, 2.30 – 4.30

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Dŵr Llyn Manod

Rhan o ysgrif reolaidd Steffan ab Owain
Difyr oedd darllen adroddiad am gael Bwrdd Iechyd Lleol i’r ardal ym mhapur newydd Y Dydd (Mehefin 16, 1876) a’r gohebydd o’r un farn â llawer un arall mai dŵr Llyn Manod oedd y gorau yng nghymdogaeth Ffe… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen Llyfrgell Rhuthun – 20fed Mehefin, 2.00yh

Rebel rebel Jon Gower Casgliad o 21 stori fer ddychmygus a dyfeisgar – dyma Jon Gower ar ei orau. Mae’n mynd â ni i bedwar ban byd ac yn ein cyflwyno i gymeriadau ffuglennol a gwir mewn sefyllfaoedd credadwy a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

newydd sbon: Cymry ar blât

Ddoe, es i am goffi i Scandi Kitchen yn ardal Fitzrovia o Lundain. Yr ydywf wedi bod yno o’r blaen, mwy nag unwaith, a hynny ynghylch y sylw a dena’r Smörgåsbordiau (dwi’n meddwl na’r didolnod a’r Angstrom sydd yn haeddu’r sylw). Y tro hyn sylwais ar nodwedd bach ar eu bwydlenni. Gweler y llun isod […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tra fod o’n aros

Mae fy mab ifancaf yn gobeithio cael ei dderbyn gan College of Ozarks yn dilyn olion traed ei chwaer. Tra fod o’n aros, mae o’n gweithio’n rhan amser i ennill pres ar gyfer y dyfodol. Ar wahân i weithio mewn siop hufen iâ, mae o’n cael ei gyflogi gan gymdogion o bryd i’w gilydd. Roedd o wrthi’n torri’r lawnt a chwythu’r dail oddi wrth do cymydog ddeuddydd yn ôl. (Gwelais fo oddi ar ffenestr fy nhŷ!) Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Tiwn bore dydd Llun – Galw Arno Ti – Ffa Coffi Pawb #tiwn

Diolch Ffar Out Parhau i ddarllen

Llafar Bro: O’r Pwyllgor Amddiffyn

Bydd y Ganolfan newydd yn agor gyda hyn, meddan nhw, a hynny flwyddyn a mwy ers i Ysbyty Tywyn weld agor ward 16-gwely ac adran pelydr-X newydd sbon.

Ond peidiwch â phoeni! 

Yn ôl  swyddogion y Betsi, ac ambell un arall yn lleol, mae pethau gwych… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Meddyliau am yr Alban

Dylai’r hen G.A. – fel eraill mae’n siŵr – ei binsio’i hun yn amlach a’i atgoffa’i hun: (a) mai anaml iawn mewn gwleidyddiaeth y digwydd yr hyn a ddylai ddigwydd, a (b) nad yw’r hyn sydd i fod i weithio byth, bron, yn gweithio. Pethau fel hyn: (a) Byddid wedi disgwyl – ac roeddwn yn […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Cylchoedd yn y Pridd – Gwyllt #tiwn

Cylchoedd Yn Y Pridd by Gwyllt Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Tiwns iTunes Mehefin 2017

Pop Cymru: Trafodaeth Blog Son am Sin am 5 mis cyntaf 2017

Y ddau farfog o flog Son am Sin yn trafod 5 mis cyntaf 2017 Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ffrindiau bach y Toriaid

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gofalaeth Fro'r Llechen Las 2017-06-10 23:25:02

Pop Cymru: Fideo Newydd: Chroma – Claddu 2016

Pop Cymru: Tiwn: CAETH – Sarah Wynn

fel y moroedd : bore da

Gadawais y tŷ am 5:55 y bore ‘ma i fynd am dro; roedd hi eisoes yn hanner olau; neb o gwmpas ond adar sydd wrthi’n canu. Cyrhaeddais ben y llethr tuag at y dwyrain; dacw Fenws yn yr awyr. Troais. Dyma’r lleuad lawn yn fy nghyfarch. Bore da. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Newydd: Cadwyni – Serol Serol #tiwn

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Trydariad y diwrnod

BlogMenai.com: Pam bod ail etholiad buan yn debygol iawn

Ei phroblem ydi ei bod yn ddibynol ar blaid Asgell Dde eithafol, ond hynod ecsentrig y DUP.  Ystyriwch y canlynol:1). Mae’r DUP o blaid Brexit – ond maent yn erbyn ffin galed – nid oherwydd rhyw gariad mawr at Ewrop na’r Weriniaeth, ond oherwydd y… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Trydariad y diwrnod

BlogMenai.com: Llafur Arfon – pawb yn hapus ac yn llawen