fel y moroedd : y murlun

Mae fy merch a’i gŵr wrthi’n paentio’r murlun mwyaf. Wrth oresgyn y lifft anghydweithredol, llwyddon nhw i baentio cymaint fel gweler yn y llun. Heddiw mae’n bwrw glaw. Maen nhw’n medru cael hoe fach. I ffwrdd â nhw i’r Tŷ Gwladwriaeth a’r Amgueddfa Ge… Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Medi 2019 September Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 11eg Medi 2019, 19:30, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd.  Gyda’r sefyllfa weleidyddol sydd ohoni, bydd llawer i’w drafod. Our next meeting will be held on Wednesday 11th September 2019, 19:30, London Welsh Centre Gray’s Inn Road.  With politics … Continue reading Parhau i ddarllen

Gronyn: Yn ddeunaw oed

Ers blynyddoedd un arwydd sicr i mi o ddiwedd yr haf a dyfodiad tymor yr hydref yw’r rheidrwydd i ail afael yn y gwaith o baratoi Gronyn.  Mae’n rhaid cyfaddef nad yw hynny bob amser yn rhwydd i’w wneud gan fy mod i, fel y rhelyw o bobl, yn medru cynefino’n sydyn iawn â pheidio […] Parhau i ddarllen

meddwl.org: Gwyliau’r Haf

Dwi newydd ddod nôl heddi o wythnos o wyliau gyda’r teulu tu allan i Barcelona.     Lyfli… ….wel, mor lyfli gall gwyliau bod i rywun sy’n dioddef o iselder a gorbryder, er wedi ei reoli’n dda rhan fwyaf o’r amser erbyn hyn! Mae hedfan yn anodd, a heddi, ar y ffordd nôl wnes i ffaelu’n llwyr […]

The post Gwyliau’r Haf appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

shitclic: Gwynt yr hydref ruai neithiwr…

Diwrnod cyntaf o Fedi. Diwrnod cynta’r hydref meterolegol, medd Derek Tywydd. Fy hoff dymor o’r flwyddyn, sy’n addo dyddiau braf ag awgrym o ias, y coed yn raddol gochi a melynu, mwg coelcerth yn yr aer, estyn siwmper Sarah Lund o gefn y wardrob a mynd… Parhau i ddarllen

亚搏国际网址|亚搏体育官方网站平台登录-: 辐射76机甲流近战配点及变异选择心得分享

辐射76机甲流近战配点及变异选择心得分享《辐射76》中近战流派的玩法在当前版本中非常热门,许多玩家都比较喜欢刀刀见肉的打法,下面就为大家带来机甲流近战配点及变异选择心得分享首先分析一下属性点,为什么这么选择。首先力量15没有争议,9点重击不用多说,门牙和武术家也是必点的,没什么好说的。几乎所有单双手近战武器的玩家都是这样点点。再说感知:3点对于近战来说,感知里面我觉得只有两个技能不值得 Parhau i ddarllen

亚搏国际网址|亚搏体育官方网站平台登录-: 《三国群英传6》三十六计战术分析

《三国群英传6》三十六计战术分析一、请君入瓮(呵呵,这一招并不属于36计)SG6的逃跑能力比起5来可以说有了很大的提高。距离很远就能砍到敌人。所以打个战的时候如果兵种不对或者是对方死活不出城,你可以派主将出去引诱对方的 Parhau i ddarllen

亚搏国际网址|亚搏体育官方网站平台登录-: 金秋喜讯!ChinaJoy荣膺“第二届上海文化十大品牌活动”

2018年10月16日上午,在中共上海市委宣传部、上海市文广影视局、上海市新闻出版局指导下,由上海第一财经传媒有限公司主办的第二届“上海文化企业十强十佳十人十大品牌活动”座谈会暨颁奖活动在沪举行。“上海文 Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y murlun mwyaf

Mae fy merch hynaf newydd gychwyn ar furlun arall. Mae hi a’i gŵr yn Harrisburg, Pensylvania ar hyn o bryd. Neithiwr roedden nhw wrthi’n taflu y dyluniad ar wal – y wal fwyaf mae hi erioed paentio murlun arno fo. Anghofiodd dynnu unrhyw lun yn anffodus… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y murlun mwyaf

Mae fy merch hynaf newydd gychwyn ar furlun arall. Mae hi a’i gŵr yn Harrisburg, Pensylvania ar hyn o bryd. Neithiwr roedden nhw wrthi’n taflu y dyluniad ar wal – y wal fwyaf mae hi erioed paentio murlun arno fo. Anghofiodd dynnu unrhyw lun yn anffodus… Parhau i ddarllen

shitclic: Dan glo

Gydag ailddarllediadau’n bla ar S4C ddiwedd Awst, rhaid troi at gyfryngau eraill am adloniant. Os ‘adloniant’ hefyd, achos dw i newydd orffen sglaffio (be ’di binge yn Gymraeg ’dwch?) cyfres frawychus pedair pennod ar Netflix, yn seiliedig ar ddigwyddi… Parhau i ddarllen

shitclic: Gŵyl goll

Crafu mwd y Maes o’m ’sgidia oeddwn i wrth sinc y gegin ryw noson, pan ddigwyddodd yr anffawd. Roeddwn i eisoes wedi pwdu braidd ar ôl methu â sicrhau tocyn euraidd i gig Mark Cyrff yn yr Eagles, a chael tolc nid ansylweddol i ’nghar ddyddiau ynghynt. … Parhau i ddarllen

shitclic: Cof cenedl

Bu’n haf o ben-blwyddi arbennig. Cawsom ein boddi gan raglenni ac erthyglau i gofio dwy garreg filltir nodedig yn hanes Cymru a’r bydysawd – hanner canrif ers coroni tywysog o Sais drosom, a hanner canrif ers i ddyn droedio’r lleuad.Doedd gen i fawr o … Parhau i ddarllen

Tŷ'r Cymry: Tymor Newydd / New Term 2019-20

Helo! Gobeithio eich bod wedi mwynhau gwyliau’r Haf ac yn barod i ddychwelyd nol i ddysgu a datblygu. Rydyn ni  wedi newid y pethau isod i symleiddio’r ffioedd ac i sicrhau dyfodol ariannol y busnes. Sesiwn Bore nawr yn dechrau am 08:30 Ses… Parhau i ddarllen

Morfablog: DeSmog UK

Lansiwyd DeSmog UK ym mis Medi 2014 fel porth cyfryngol ymchwiliol sy’n ymroddedig i dorri trwy’r troelli sy’n tywyllu’r ddadl ar ynni a’r amgylchedd ym Mhrydain. Ers hynny, mae eu tîm o newyddiadurwyr ac ymchwilwyr wedi dod yn ffynhonnell ddiofyn ar gyfer gwybodaeth gywir, wedi’i seilio ar ffeithiau ynghylch ymgyrchoedd gwybodaeth anghywir ar wyddoniaeth hinsawdd …

Parhau i ddarllen “DeSmog UK”

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Archif Traffyrdd Cymru

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Archif y Traffyrdd o dan Ddatganiad o Ymddiriedolaeth ym 1999 a’i chofrestru fel elusen ym mis Ionawr 2000. Datblygwyd yr ymddiriedolaeth o ganlyniad I awgrym Syr Peter Baldwin, Ysgrifennydd Parhaol yr Adran Drafnidiaeth y dylai archif yn ymwneud â chyflawniad traffyrdd yn y DU gael ei chreu gan y rhai sy’n ymwneud â’r […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : tŷ bwyta newydd

Des i o hyd i dŷ bwyta newydd yn y dref (drwy hysbysfwrdd enfawr wrth y draffordd.) Roeddwn i’n falch oherwydd bod gan y dref diffyg tai bwyta da. Es i ynghyd â’r gŵr yno i swper neithiwr. Newk’s ydy’r enw. Mae o yn ar ardal agored newydd lle datblygir… Parhau i ddarllen

Morfablog: Pwysigrwydd normaleiddio dwyieithrwydd yn XR Cymru

Ddim yn wneud hyn yn aml (unwaith o’r blaen, os dw i’n cofio’n iawn), ond dw i newydd bostio hyn ar Basecamp XR Cymru, ac yn meddwl falle byddai’n werth cael copi ohono fe fan hyn. The importance of bilingualism (in XR Cymru) Second attempt at making this shorter, and now into my third hour, …

Parhau i ddarllen “Pwysigrwydd normaleiddio dwyieithrwydd yn XR Cymru”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Colli’r Hen Flog

Dw i wedi sôn am hyn o’r blaen, ond y rheswm nad oes archif i’r blog ‘ma yw iddo fe gael ei hacio, sawl gwaith dros y “cyfnod segur”, sef rhywle rhwng diwedd fy amser gyda maes-e, a diwedd y flwyddyn diwetha, pan o’n i’n blogio yma yn achlusurol iawn. O beth dw i’n gallu …

Parhau i ddarllen “Colli’r Hen Flog”

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sut i helpu eich partner â gorbryder – yn ogystal â’ch hun

Gall byw â gorbryder fod yn anodd – mae’n bosibl bod eich meddyliau ar garlam, eich bod yn ofni tasgau y mae eraill yn eu gwneud yn hawdd ac efallai ei bod hi’n teimlo fel petai nad oes modd dianc o’ch pryderon. Ond mae caru rhywun â gorbryder yn gallu bod yn anodd hefyd. Efallai […]

The post Sut i helpu eich partner â gorbryder – yn ogystal â’ch hun appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cyfres fideos

Dw i newydd ffeindio cyfres newydd o fideos am Japan. Mae yna gynifer o eraill wrth gwrs, ond dw i erioed wedi gweld fideos rhagorol ym mhob agwedd fel y rhain. Rhaid canmol y gohebwyr sydd yn gyfarwydd iawn â diwylliant Japan hefyd. Dysgais bethau new… Parhau i ddarllen

Morfablog: Llosgi

Cerdd Osian Owen fel Bardd y Mis Radio Cymru

Llun: tân y tu hwnt i reolaeth yn ymledu i fferm ar hyd priffordd ym mwrdeistref Nova Santa Helena yn nhalaith Brasil Mato Grosso.

Ffotograffiaeth gan Joao Laet/AFP/Getty Images, ffeindiwyd a… Parhau i ddarllen

Morfablog: Gŵyl Gwrthryfel, Y Borth, 13-15 Medi 2019

(Wedi’i gopio o wefan swyddogol XR.) Gŵyl hyfforddi XR i uno Cymru! P’un a ydych chi’n wrthryfelwr profiadol neu’n darganfod XR am y tro cyntaf, ymunwch â ni i ddod at ein gilydd, i gael eich hyfforddi, i drefnu… a chael hwyl! • Hyfforddiant yn y Dull Di-Drais o Weithredu’n Uniongyrchol a Chyfathrebu• Sgyrsiau gan …

Parhau i ddarllen “Gŵyl Gwrthryfel, Y Borth, 13-15 Medi 2019”

Parhau i ddarllen

Morfablog: “Blogiwr ar newid hinsawdd”

Ces i’r fraint o gael erthygl yn rhifyn cyfredol Y Cymro, ar fy mhrofiadau fel aelod Gwrthryfel Difodiant, y protestiadau yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf, a pham dw i’n meddwl bod rhaid i “bobl normal fel fi” cael ein harestio yn y pen draw. Dyw’r erthygl ddim ar-lein (Y Cymro, natch), ond os chi’n fodlon …

Parhau i ddarllen ““Blogiwr ar newid hinsawdd””

Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Prorogio: y Goron ydi rhan o’r broblem

Dylan Iorwerth sy’n pwyso a mesur gambl fawr Boris Johnson Parhau i ddarllen

fel y moroedd : harddwch

Er nad oes golygfeydd gogoneddus fel rhai llefydd yn y byd, mae yna ddigon yn yr ardal yma i mi gael fy nghyfareddu o dro i dro. Wrth i’r haf adael ac mae’r hydref ar y trothwy, roedd y goedwig yn y gymdogaeth yn hardd dros ben y bore ‘ma. Fedr fy ffôn… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Pedwar can mlwyddiant

Dyma hi eleni’n bedwar can mlwyddiant geni Morgan Llwyd y llenor o Gynfal yn Ardudwy. Fel awdur rhyddiaith grymus ac arloesol  y cofiwn Morgan Llwyd yn bennaf, y cyntaf yn wir i ysgrifennu llyfrau syniadol gwreiddiol Cymraeg.  Ond yr oedd hefyd yn dipyn o brydydd, a’i gerddi’n adlewyrchu cynnwrf mawr ei oes a’i genhadaeth bersonol […] Parhau i ddarllen

Gronyn: Ail ddechrau

Mae’n bryd ail afael yn Gronyn wedi seibiant yr haf. Caiff ei gyhoeddi y Sul nesaf, Medi 1 felly. Advertisements Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Brexit – canlyniad hen ragfarnau Prydeinig

Un o’r pethau mwyaf trawiadol – a diddorol mewn rhai ffyrdd – am yr holl fusnes Brexit yma – ydi’r ffaith bod cymysgedd o hen ragfarnau a mytholeg Prydeinig yn elfen greiddiol o’r ffordd mae cefnogwyr Brexit yn rhesymu ac yn rhesymoli eu agweddau. .Yr … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffefryn newydd

Fideos Derek o Ganada ydy rhai o fy ffefrynnau yn ddiweddar. Maethegydd feganiaid ac adeiladwr cyhyrau ydy o. Mae yna gynifer o fideos tebyg gan bobl eraill, ond ei gryfder sydd yn apelio at bawb ydy ei bersonoliaeth hoffus, yn fy nhyb i. Dw i ddim yn … Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Linden Peach: Pacifism, Peace and Modern Welsh Writing

Dywedir yn aml fod traddodiad heddychol yng Nghymru. Dechreuodd y traddodiad hwn gyda sylfaenu’r ‘Society for the Promotion of Permanent and Universal Peace’ a gwaith ‘Apostol Heddwch’ Henry Richard. Mae’r aelodaeth o sefydliadau heddychlon wedi cynnwys deallusion, diwinyddion, athrawon ac ysgrifenwyr sydd wedi cael dylanwad sylweddol ar ddiwylliant yng Nghymru. Yn aml daethon nhw o gymunedau agos, Cymraeg eu hiaith, oedd ffynhonnell syniadau allweddol yn heddychiaeth Gymraeg. Ymhellach, roedd y naill heddychwyr yn arfer nabod, ysbrydoli, a helpu’r llall. Dros amser, datblygodd heddychiaeth Gymraeg o fod yn fudiad oedd yn… Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Tanau’r Amazon yn profi ynfydrwydd y syniad o sofraniaeth

All neb ohonom sydd ag unrhyw barch at y ddaear ond teimlo torcalon a dicter wrth weld y tanau sy’n dinistrio cyfoeth amhrisiadwy rhanbarth yr Amazon ar hyn o byd. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : het goch

Mae blwyddyn newydd brifysgolion newydd gychwyn; mae fy mab ifancaf, myfyriwr y drydedd flwyddyn, wedi setlo i lawr mewn neuadd breswyl wahanol. Roedd ganddo ychydig o ansicrwydd cyn cyfarfod ei gydletywr newydd wrth reswm, ond roedd o’n gwybod y bydda… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Mae’r cynhaeaf yn parhau

Mae o mor boeth yma. Roedden yn meddwl bod yr haf drosodd a dyma’r tywydd poeth yn dod yn ol. Beth bynnag – does dim modd mynd allan yn ystod y dydd (yn fy marn i) – felly allan ar y comin yn gynnar gyda Teo, ac yn ol yn erbyn ryw 9.15 mewn pryd i… Parhau i ddarllen

Beibl Datblygu: Croes, oh… yn ôl

Ymddiheuriadau bod y wefan hon wedi bod i lawr am gymaint o amser. Gobeithio bod popeth yn gweithio o hyd.
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : copi enfwar

Mae gan fy merch hynaf gelf newydd i werthu, sef copi enfawr (60 x 34 modfedd) o’i murlun cyntaf a greodd yn Oklahoma City. “Mae Ffortiwn yn Ffafrio’r Dewrion” ydy’r teitl. Mae o’n drawiadol a dweud y lleiaf.  Parhau i ddarllen

Blog Colin: Annibyniaeth ddienaid neu annibyniaeth go iawn?

“Mae’n rhaid i[’r mudiad cenedlaethol] ddangos i bobl Iwerddon nad yw ein cenedlaetholdeb yn ddim byd mwy na delfrydu melancolaidd o‘r gorffennol, ond hefyd bod ganddo’r gallu i greu atebion pendant a chlir i broblemau’r presennol… Gellid pledio y byddai delfryd o Weriniaeth Sosialaidd yn awgrymu, fel y mae, chwyldro gwleidyddol ac economaidd cyflawn, a […] Parhau i ddarllen

meddwl.org: Un diwrnod, blynyddoedd o frwydro

Mae’r blog hwn yn cyfeirio at hunanladdiad a cham-drin rhywiol.    Oni’n arfer bod mor hapus, yn mwynhau bywyd, gyda dipyn o ffrindiau, ac yn ‘joio fy hun. Mae bywyd yn greulon weithiau, ond mae’r rhwystrau yma yna i’ch profi medda’ nhw, ac mae pob cam ti’n gymryd i ddod dros y rhwystrau sy’ o […]

The post Un diwrnod, blynyddoedd o frwydro appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dim ond yn japan

Gosodwyd dau ddwsin o gamerâu diogelwch tu mewn. Bydd y siop heb staff rhwng 12 a 5 o’r gloch yn y bore; bydd y cwsmeriaid yn siopa (wedi cael tynnu eu llun at y drws,) talu drwy gerdyn credid a mynd gyda’r nwyddau. Er mwyn datrys problem prinder llafu… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cymdeithas byd chwarel

Erthygl arall o’r archif; y tro hwn o rifyn Gorffennaf 1979. (Lluniwyd o ysgrif Ifor Jones, ‘Hunangofiant Creigiwr’, Y Caban, 1958)
Nodwedd arbennig bywyd chwarel flynyddoedd yn ôl oedd agosatrwydd y gymdeithas; brawdgarwch a orlifodd i fywyd y dref ga… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : pris am geinder

Cynigir shaved ice gan un o dai bwyta Gajoen yn Tokyo ers mis Gorffennaf hefyd. Mae yna ddau fath – melon a phîn-afal. O’i gymharu â rhai Morinoen (gweler isod,) maen nhw’n llawer llai. Rhaid dweud bod nhw’n edrych yn gain dros ben. Mae’r prisiau’n adl… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hanner maint

Aeth fy nghefnder yn Japan i siop de lle mae fy merch yn gweithio ynddi. Postiodd lun ohonyn nhw’n ddau o flaen shaved ice enfawr gyda syryp o flas te wedi’i rostio drosodd. Gofynnodd o am hanner maint, ac eto enfawr ydy’r bowlen honno! Mae’n braf cael… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: 10 rheswm i ymweld â’r Senedd yr haf hwn

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg Chwilio am rywbeth i’w wneud y penwythnos hwn? Beth am fynd i Fae Caerdydd i ymweld â’r Senedd? O wleidyddiaeth i bensaernïaeth, o gelf i gynhyrchion Cymreig, mae gan y Senedd rywbeth at ddant pawb. 1. Y bensaernïaeth a’r dyluniad sydd wedi ennill … Continue reading 10 rheswm i ymweld â’r Senedd yr haf hwn Parhau i ddarllen

meddwl.org: Fideos o’r digwyddiad ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’

 
The post Fideos o’r digwyddiad ‘Perfformio: ydi o’n dda i ni?’ appeared first on meddwl.org.
Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Llyfrau Lloffion Jiwbilî Sefydliad y Mercher, 1965

Cafodd Sefydliad y Merched ei sefydlu gyntaf ym 1897 yn Ontario, Canada, yn gangen o Sefydliad y Ffermwyr. Pan agorwyd cangen gyntaf y DU, yn Llanfairpwll, Ynys Môn, ym Medi 1915, ei hamcanion craidd oedd helpu i wella bywydau’r sawl oedd yn byw mewn cymunedau gwledig, ac annog menywod i chware rhan amlycach yn yr ymdrech […] Parhau i ddarllen

daflog: Gwefannau archif BBC Cymru

Rwy newydd ddanfon yr ymholiad canlynol i’r BBC. Pam fod holl hen wefannau BBC Cymru wedi diflannu? Dyma’r rhai oedd wedi nodi gyda “Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach” e.e. https://www.bbc.co.uk/cymru/cerddoriaeth neu … Continue reading Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mac newydd

Prynais liniadur MAC newydd, wel ddim yn newydd sbon, ond un wedi’i atgyweirio. Mae’n gyflym ac yn wych beth bynnag. Y peth gorau i mi ydy fy mod i’n medru ei gludo i le bynnag dw i eisiau yn y tŷ. Roedd yr hen MAC mawr ar ddesg mewn cornel tywyll, a d… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: NINNAU: The North American Welsh Newspaper

NINNAU is the North American Welsh newspaper, published bi-monthly, with 28 comprehensive pages of news, articles, reviews and what’s on calendars. Its contributors include many Welsh-heritage North Americans, Welsh ex-pats and some notable names still living in Wales. Print and digital subscription rates are very reasonable, and this article gives you a small taste of the items published. It works in partnership with the Welsh North American Association and the annual North American Festival of Wales. Ontario Welsh Festival, London, Ontario, April 26–28 by Hefina Phillips Even non-Welsh people are… Parhau i ddarllen

petroc: Crwydro’r maes 2019

Wythnos arall mewn dinas hollol gymraeg, mewn cae wrth ochr afon Conwy. Theatr bob dydd a nos, ond nid un drama ond  dewis ohonynt. Gormod o ddewis, methu mynd i’r babell len oherwydd darlith diddorol, neu hoff fand yn chwarae. Gorfod ffoi o hen ffrindiau i hegla hi dros y maes i ddigwyddiad arall. Cyfleoedd … Parhau i ddarllen

meddwl.org: Profiad gorfeddyliwr ar ddiwrnod ‘Steddfod – Carwyn Tywyn

Cefais fy nghyffwrdd i’r byw gan eiriau fy nghyd-delynor Dylan Cernyw mewn blog i wefan Meddwl yn ddiweddar, ac mae blog Dylan wedi bod yn ysgogiad i minnau rhoi pen ar bapur hefyd. Yn ei flog, dywedodd Dylan ei bod e’n gallu ‘cuddio tu ôl i’r delyn’, a dyma osodiad y gallwn innau uniaethu ag e’n […]

The post Profiad gorfeddyliwr ar ddiwrnod ‘Steddfod – Carwyn Tywyn appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen