dilyn fy nhrwyn: Photo

fel y moroedd : murlun yn florida

Mae fy merch newydd ddechrau murlun arall ar gyfer tŷ bwyta yn Orlando, Florida. Paentiodd gymaint yn barod ar y diwrnod cyntaf. Bydd hi a’r cynorthwyydd, sef ei gŵr yn aros yno am ddyddiau nes gorffen y gwaith. Maen nhw’n cael ymlacio yn y tywydd braf… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: CYFRES Y LLEWOD

Diolch o galon i Angharad Elen Blythe am hyn. Mi wnaeth hi sôn ar Facebook bod ei phlant wedi gwirioni efo Cyfres Y Llewod, llyfrau Cymraeg i blant a gafodd eu hysgrifennu gan y diweddar Dafydd Parri (1926–2001)(tad yr ap Dafydd-iaid – Myrddin, Deiniol ayyb. Cyhoeddwyd 23 stori gan wasg Y Lolfa yn ystod ail […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Y Prif Weinidog yn agoriad swyddogol Ysgol Glan Clwyd

Mae carreg filltir arbennig wedi’i chyrraedd yn hanes Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy wrth i adeilad newydd sbon yr ysgol gael ei agor yn swyddogol gan y Prif Weinidog Carwyn Jones. Ymwelodd y Prif Weinidog â’r safle heddiw (dydd Iau) i weld canlyniadau’r prosiect gwerth £16.7 miliwn a ariannwyd ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: “Silvograph” – Digwyddiad Llofnodi Llyfr, Llyfrgell Y Rhyl, 22, Mawrth

Bydd yr hanesydd lleol a’r awdur Philip Lloyd yn dod i lyfrgell y Rhyl i lofnodi copïau o’i lyfr newydd “Silvograph” am y gwneuthurwr ffilmiau arloesol, Arthur Cheetham. Bydd cyfle prin hefyd i wylio rhai o ffilmiau Arthur Cheetham rhwng … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 18 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd: Seffaneia 3:14-20 (BCND:tud.856 / tud.780)

Croeso cynnes i’n gwasanaethau wrth i ni brysuro tuag at ddigwyddiadau’r Pasg. Gweddïwn y bydd yr Arglwydd Iesu’n dod yn fwy byw i ni dros yr wythnosau nesaf, wrth i ni geisio arweiniad ac eneiniad yr Ysbryd Glân ar ein hoedfaon a’n cyfarfodydd.

Beth sy’n gwneud cân . . . → Read More: Dydd Sul, 18 Mawrth 2018

Parhau i ddarllen

Hannah Sams: CV Academaidd

Cymwysterau Academaidd 2012 –  2016 – PhD ‘Ffarwel i’r Absẃrd? [:] Agweddau ar y Ddrama Gymraeg Gyfoes – Prifysgol Abertawe 2011 – 2012 – M.A. trwy Ymchwil  – Perthynas gwaith dramataidd Gwenlyn Parry â Theatr yr Absẃrd – Prifysgol Abertawe 2008 – 2011    B.A. -Dosbarth 1af (Anrh) yn y Gymraeg – Prifysgol Abertawe   Cyhoeddiadau […] Parhau i ddarllen

Hannah Sams: Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis: Theatr yr Abswrd yng Nghymru a Chatalwnia : Aled Jones Williams a Sergi Belbel

Roeddwn i’n ddigon ffodus i ennill Ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis yn ddiweddar, dyma amlinelliad bras o’r prosiect ymchwil isod. Fel rhan o’r prosiect, mi fyddaf i’n mynd ati i ddysgu Catalaneg, felly rwy’n siwr y byddaf i’n blogio am hynny cyn bo hir. Cymherir Cymru â Chatalwnia mewn cyd-destunau gwleidyddol a chynllunio ieithyddol yn aml. […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas

Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 peth mae rhaid gwybod am Philip Jones Griffiths

Pwy oedd Philip Jones Griffiths? Dyma ddeg peth mae rhaid gwybod am y cawr o Gymro a’r ffotograffydd byd enwog, Philip Jones Griffiths. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yn st. lois

Aeth yr Arlywydd Trump i St. Lois ddoe. Tra oedd yn ymweld â ffatri Boeing, diolchodd rhyw ddwsin o bobl yn Nhalaith Missouri iddo am y toriad treth diweddaraf. Tri ohonyn nhw oedd prifathro a staff College of Ozarks lle mae fy nau blentyn yn astudio y… Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Sgwrs Gwrth-Ffasgaidd ym Methesda!

Trafodaeth gyda Rhwydwaith Gwrth-Ffasgaidd Glannau Merswy a gwrth-ffasgiaid Cymreig 7pm, 2/4/2018, Caffi Cyfrannu i Rannu, 57 Stryd Fawr Bethesda Mae Fforwm yr Eliffant Binc yn trefnu i ymgyrchwyr ddod o Lannau Merswy i siarad am pam bod hi’n bwysig i ni wrthsefyll hiliaeth a ffasgiaeth yn yr oes sydd ohoni. Gydag agenda llymder yn gwneud […] Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Professor Mark Whitehead

Professor Mark Whitehead, Aberystwyth University takes part in our #LoveMaps Campaign. Why I don’t always love maps! It is customary when writing a blog of […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Camddeall geneteg

Mae A Brief History Of Everyone Who Ever Lived gan Adam Rutherford yn lyfr ardderchog. Mae’n esbonio sut yr ydym yn gwybod y pethau yr ydym yn eu gwybod am eneteg, a’n trafod, wrth fynd heibio, y pethau sy’n cael eu camddeall.Ymysg pethau eraill, mae’n… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : superman yn israel

Mae Superman yn ymweld ag Israel ar hyn o bryd. Ymwelodd â’r Prif Weinidog Netanyahu’n rhoi cymaint o barch i’r olaf. Dwedodd mai breuddwyd oedd dod i Israel. Er nad ydy o’n Iddewig (hanner Japaneaidd a rhan Gymreig ydy o!) mae Dean Cain yn gefnogwr br… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Rebecca Thomas: Sut ddaeth pobl Cymru’n Gymry / How the people of Wales became Welsh

Heddiw mae llawer o drigolion Prydain yn ystyried eu hunain yn Albanwyr, Saeson neu Gymry. Ond nid yw hynny wastad wedi bod yn wir. Yng Nghymru, er enghraifft, does dim un adeg ddiffiniol pan allwn ni ddweud y daeth y bobl yn ‘Gymry’. Mae Rebecca Thomas, ymchwilydd PhD ym Mhrifysgol Caergrawnt ac arbenigwraig ar Gymru’r… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llyfr Log Maenofferen. 1943-45

Rhan Olaf cofnodion llyfrau log Ysgol Maenofferen (Genethod) yn ystod yr Ail Ryfel Byd, gan Agnes Edwards

24/01/43  Presenoldeb isel. Tywydd gwlyb a stormus bob dydd a llawer o’r genethod yn dioddef o annwyd trwm, 2 yn dioddef o’r crafu – gyrrwyd hwy … Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Chryfhau ansawdd ein democratiaeth Gymreig

Post gwestai gan Dr Elin Royles, Prifysgol Aberystwyth. Mae’r ymgynghoriad ar Greu Senedd i Gymru yn gosod y trywydd ar gyfer cam nesaf llwybr datganoli i Gymru. Dyma wrthbwynt pwysig i’r bygythiad cryf bod Llywodraeth San Steffan am ganoli pwerau yn hytrach na throsglwyddo pwerau datganoledig nôl i’r Cynulliad Cenedlaethol yn y Bil Ymadael â’r … Continue reading Chryfhau ansawdd ein democratiaeth Gymreig Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: The David Hawkes Collection

Amongst the National Library of Wales’s most important Black, Asian and Minority Ethnic collections is the David Hawkes collection, a rich collection of mainly Chinese […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Mae’r Syrcas ar ei Ffordd! Y Syrcas a Phalas Crand Amryfath, Heol Eglwys Fair, Caerdydd, 1870

Daw’r term ‘syrcas’ o’r Rhufain gynt. Yn wreiddiol, roedd yn cyfeirio at yr arenâu hirsgwar a godwyd mewn trefi a dinasoedd at ddibenion adloniant ac, yn benodol, ar gyfer rasys cerbydau rhyfel, ail-greu brwydrau enwog a gornestau rhwng gladiatoriaid. Mae’r syrcas fodern, sy’n cael ei chynnal ar gylch canolog mewn adeilad neu babell gron yn […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ruthin Library Reading Group – 21ain Mawrth, 7.30

Cartes Postales from Greece – Victoria Hislop Wythnos ar ôl wythnos, mae’r cardiau post yn cyrraedd, wedi’u cyfeirio at enw sy’n ddieithr i Ellie, heb gyfeiriad dychwelyd a phob un wedi’i lofnodi â llythyren: A. Gyda’u hawyr lachar, y môr … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Beth sydd ar waith yng Ngwynedd ?

Nid yw’r hen G.A. yn ffermwr nac yn ifanc. Er hynny bydd yn mwynhau Eisteddfod y Ffermwyr Ifainc, un o’r ychydig nosweithiau cyfain o deledu ar ei galendr. Go chwith felly oedd darllen ar GOLWG 360 heddiw am Gyngor Gwynedd yn terfynu ei nawdd i Ffederasiynau Ffermwyr Ifainc Meirion (£20,000) ac Eryri (£16,000). Rhan yw […] Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Dychryn plant

Mi fydda i’n trafod llyfrau brawychus, arswydus i blant efo Al Hughes, Radio Cymru fore Iau yma, Mawrth y 15fed. Ddylen ni osgoi dychryn plant efo’n llyfrau? Neu ydi o’n gwneud lles iddyn nhw? Doedd awduron a storiwyr y gorffennol yn poeni dim am y peth nag oedden? Oes ‘na stori fwy brawychus na Hansel […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Isafbris am Alcohol – Ai Dyma’r Ateb Cywir?

Fel rhan o’n hymchwiliad pwyllgor i’r isafbris am alcohol, gofynnwyd i bobl ifanc a phobl ddigartref am eu barn. Ymhlith y nifer o syniadau a gynigwyd oedd bod posibilrwydd y gallai canlyniadau anfwriadol ddeillio o godi isafbris am alcohol. Y cefndir i Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) Ym mis Hydref 2017, gofynnwyd … Continue reading Isafbris am Alcohol – Ai Dyma’r Ateb Cywir? Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

Tasg y Grawys (3) Parhau i ddarllen

fel y moroedd : prager university

Prager University ydy un o’r rhaglennu dw i a’r gŵr yn mwynhau ei weld ar You Tube. Y diweddaraf oedd “pam adawodd Prydain y Cenhedloedd Unedig?” a esboniwyd gan y dyn addas ar gyfer y pwnc hwnnw, sef Nigel Farage (un o fy ffefrynnau arall.) Mae’n ymdd… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Adolygiad o Blodau Cymru

Gwenllïan Dafydd aeth ati i adolygu’r gyfrol swmpus, gynhwysfawr, Blodau Cymru gan Goronwy Wynne. Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Nid yw data yn fwled arian

Rydw i wedi bod yn recordio podlediadau ar risgiau, hawliau a rôl y wladwriaeth, sef pwnc ein Fforwm Arweinwyr. Rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i allu gwrando ar academyddion sy’n arweinwyr yn eu maes ac rydw i wedi bod yn dysgu am faterion allweddol … Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Gwrthwynebwch Ffair Arfau Caerdydd!

Eleni unwaith eto bydd cachwrs mawrion o gwmniau milwrol a gwladwriaethau rhyngwladol yn cwrdd yn y Motorpoint Arena, Caerdydd. Yno byddant yn marchnata mewn angau: yn gwerthu ac yn prynnu yr arfau, bomiau a thechnoleg hunllefus a ddefnyddia llywodraethau imperialaidd i ladd cynifer. Gwarth peth eu bod yn taro’u bargeiniau ffiaidd yng Nghymru. Eleni unwaith […] Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Adolygiad Theatr: Y Tad (Theatr Genedlaethol Cymru)

Dwi di drysu’n lân ers gweld Y Tad – drama newydd y Theatr Genedlaethol. Dementia yw’r thema;  gosodir y gwyliwr yn sgidie’r claf, gan arwain at  brofiad ymdrochol  dros ben. Ceir colli tymer, amynedd, adnabod a chartref , hunaniaeth ac … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dim ond yn oklahoma

Mae’r gŵr wrthi’n datblygu ei hobi sydd wedi troi’n fusnes newydd, sef dysgu gwers conceiled carry. Wedi i’r myfyrwyr ddysgu’r rheolau, diogelwch, ayyb dan do, maen nhw’n mynd i’r cae cyhoeddus penodol fel arfer ar gyfer yr hyfforddiant ymarferol. Ddoe… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Gatholig newydd i blant 3-16 oed yn cael golau gwyrdd

Mae’r Ysgol Gatholig 3-16 newydd yn y Rhyl wedi symud gam yn nes wrth i ganiatâd cynllunio gael ei roi i adeiladu’r ysgol newydd a gwneud gwaith cysylltiedig ar y safle.  Daeth disgyblion o Ysgol Mair ac Ysgol Y Bendigaid Edward Jones (yn y llun) at ei gilydd i ddathlu’r newyddion hwn a fydd yn […] Parhau i ddarllen

: Swydd Newydd Trobwynt

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Byddwch yn Greadigol yn Llyfrgell y Rhyl

Ydych chi’n chwilio am ddiddordeb neu sgil newydd ac eisiau rhoi cynnig ar rywbeth creadigol? 19 Mawrth fydd dechrau Wythnos Bod yn Greadigol ac yn Llyfrgell y Rhyl bydd yna arddangosiadau o wahanol grefftau i danio eich diddordeb. Mae’r arddangosiadau … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gwerth £10biliwn

Brynhawn Sul diwethaf roeddem yn dechrau dod dros yr anhwylustod a achoswyd gan eira’r wythnos flaenorol.  Ychydig a feddyliem y byddai’r eira’n dychwelyd am ychydig oriau fore Iau.  Bynhawn Sul diwethaf hefyd roedd Sergei Skripal a’i ferch Yulia yn mwynhau cinio a thro o amgylch un o ganolfannau siopa Caersallog.  Ond yn fuan wedyn canfuwyd […] Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Cyfle i siarad am ddau o Gymry fu’n ceisio gwarchod y Ddaear – yn lleol ac yn fyd-eang

Nid yn aml dros y blynyddoedd y cawsom wahoddiadau i annerch grwpiau o bobl ar bwnc peryglon cynhesu byd-eang. (Dim digon o jôcs, efallai?) Rhag imi greu camargraff, bu Charlotte a minnau yn fwy na hapus i ledaenu’r neges trwy … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018Ydych chi’n adnabod y teuluoedd yma! Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018Tasg y Grawys yr wythnos diwethaf ac yn arwain at Sul y Mamau heddiw oedd gwneud llun eich teulu. Dyma luniau ardderchog.  Roedd prysurdeb mawr heddiw i baratoi anrheg i mam, a dyma farc llyfrau’r dosbarth ieuenctid a bocs siocled y … Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Maesyneuadd

11 Mawrth 2018Un o dasgau’r Grawys ar gyfer yr Ysgol Sul eleni oedd casglu dillad ar gyfer Ffoaduriaid (drwy law Mantell Gwynedd).  Dyma gasgliad ardderchog o ddillad plant, ieuenctid ac oedolion wedi dod i law. Bydd y casgliad hwn ar agor hyd y P… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sain y distawrwydd

Mae pobl yn sgwrsio heb siarad;mae pobl yn clywed heb wrando.Pa mor wir ydy’r llinell yma heddiw. Mae Maccabeats wedi rhoi golwg arall i’r gân enwog Sound of Silence a gafodd ei greu dros hanner can mlynedd yn ôl.  Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Yr Hen Go-op

Erthygl o’r archif, gan Rhiannon Jones, Tanygrisiau.

Wrth glirio tŷ fy niweddar gyfnither, Eileen, sef merch Jôs y Coop, daethom ar draws llawer o ddogfenau yn perthyn i’r hen siop, gan i’w thad, Robert Jones, fod yn rheolwr yno am flynyddoedd. Roedd … Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 66: Iâ Iâ Baby

Y tro yma ar yr Haclediad rhewllyd, bydd Bryn, Iest a Sions yn gwirioni dros Waze Cymraeg, smart sbecs sy’n edrych yn union fel rhai Bryn ac Elon Musk yn fflingio mwy o bethau i’r gofod. Plis sdiciwch adolygiad yn iTunes os gewch chi 5 munud fyd, ffankiw! Dolenni 3 Ways Elon Musk’s Starlink Is […]

The post Haclediad 66: Iâ Iâ Baby appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Rhyfeddodau Brexit

Dwi’n gwybod nad oes gan y rhan fwyaf o ddarllenwyr Blogmenai fawr o ddim byd i’w wneud efo’u hamser, felly dyma ychydig o waith darllen tros y penwythnos.  Mwynhewch.Ffonau symudol:https://news.sky.com/story/roaming-charges-may-be-back-after-brex… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : canu danny boy

Dw i heb glywed Danny Boy ers blynyddoedd, ond dw i’n hoffi’r gân wedi’r cwbl er bod y geiriau’n eithaf trist. (Mae’n hawdd ei chwarae ar y bysellfwrdd hefyd.) Mae cynifer o gantorion wedi canu’r gân honno – dynion a merched. Dw i’n credu’n siŵr, fodd … Parhau i ddarllen

shitclic: Fydd Gobaith Cariad

Ymwadiad – dw i ddim yn gapelwr.  Mi oeddwn i ers talwm, ac yn cael blas mawr ar yr ysgol Sul adra’ yng Ngharmel a’r cymdeithasu hyfryd adeg Diolchgarwch a’r Dolig pan fyddai bron pob teulu’r ardal yn cnesu’r hen feinciau treuliedig. Dw i’m yn si… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Cryfhau ein democratiaeth: eich cyfle i ddweud eich dweud

Post gwestai gan Helen Mary Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Academi Morgan Fe ddylwn i ddatgan buddiant ar lefel bersonol. Roeddwn i’n aelod o’r Cynulliad Cenedlaethol am 12 mlynedd rhwng 1999 a 2011, felly mae gen i farn gref am sut y mae ein Cynulliad yn gweithio, a sut y gallai fod yn fwy effeithiol. Ond nid … Continue reading Cryfhau ein democratiaeth: eich cyfle i ddweud eich dweud Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 11 Mawrth 2018

Darlleniad y Dydd: Marc 12:28-34 (BCND:tud.53 / tud.49)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw…a chymryd y byddwn yn gallu cyfarfod, nid fel y Sul diwethaf! Diolch i bawb fu wrthi’n llafurio yng nghanol yr eira, a gobeithio bod y cyfnod lle daeth cymaint o weithgareddau arferol i stop wedi bod yn gyfle i . . . → Read More: Dydd Sul, 11 Mawrth 2018

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bysellfwrdd electronig

Dw i newydd brynu bysellfwrdd electronig bach (tegan i blant ydy o, a dweud y gwir, ond mae’n ddigon i mi.) Rhoddais ein piano ni i ffwrdd yn barod wedi i fy merch adael adref, ond roedd chwant chwarae alawon syml arna i’n sydyn. Dyma fo! – un ysgafn s… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Huw Thomas

Huw Thomas, Map Curator at The National Library of Wales takes part in our #LoveMaps Campaign. Why cataloguing matters – Portolan Chart by Domenico Vigliarolo, […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Streic y Fenyw

Heddiw, yr 8fed o Fawrth, yw Diwrnod Rhyngwladol y Fenyw, dathliad ffeministaidd â’u gwreiddiau yn y mudiad llafur a’r chwith. Dyma ddiwrnod i gofio’r mudiadau a fu ac hefyd diwrnod i frwydro ‘mlan, canys er gwaetha’r buddugoliaethau erys bwystfil patriarchiaeth yn gadarn ac yn gryf. Rhaid gofalu rhag i’r digwyddiad yng Nghymru cael ei gymathu […] Parhau i ddarllen