Blog Glyn Adda: A oes yma ugain a saif yn y bwlch ?

Rwy’n gobeithio y bydd y llythyr hwn yn Y CYMRO fory. Yng nghanol holl gynnwrf gwleidyddol y dydd, dyma’r cwestiwn pwysicaf oll i ni Gymry Gwynedd. Annwyl Olygydd, Sobreiddiol oedd darllen eich adroddiad (14 Ebrill) y bydd cynghorau sir Gwynedd a Môn “yn gorfod caniatáu datblygiadau niweidiol i’r Gymraeg” yn unol ag argymhelliad y swyddogion […] Parhau i ddarllen

Golwg360: BLOG: Leanne – be’ yn y byd mae hi’n wneud?

Dylan Iorwerth sy’n codi cwestiynau am dactegau etholiad arweinydd Plaid Cymru Parhau i ddarllen

atgof.co: Llandeilo Looming

fel y moroedd: gellesg glas

Ar ôl dyddiau o gawodydd Ebrill, ymddangosodd blodau gellesg glas cyntaf. Dw i’n falch iawn eu gweld nhw, wedi gweithio’n galed i gael gwared ar y chwyn anghyfreithlon fis diwethaf. Mae yna gannoedd ar y gwely blodau, dipyn yn ormod siŵr iawn, ond dim ots. Byddan nhw’n fy llawenhau am ddyddiau i ddod. Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y seddi Llafur sydd mewn perygl

Dyna i ni sioc – yn arbennig i rhywun sydd wedi bod yn ymladd etholiad leol am rhai wythnosau a sydd yn Gyfarwyddwr Ymgyrchu ar Bwyllgor Gwaith Plaid Cymru.  Mae’r wythnosau nesaf am fod yn rhai hir.Mi geisiwn ni ddod o hyd i’r amser i fynd i’r af… Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: Leanne Wood and Rhondda, Mk II

Plaid Cymru leader Leanne Wood is apparently ‘seriously considering’ a run at Rhondda in the upcoming General Election.

Whether she decides to do so or not, this is particularly noteworthy as a Westminster-bound Leanne Wood could no longer continue as leader of the party. If nothing else, it’s an admission that she may not be planning to hold on to the leadership for very long, come what may.

Thinking tactically, I’m not particularly keen on this idea, for several reasons. Firstly, because it sends the public a message that being an MP is a step up from being an AM. This is no doubt the case for many Unionist politicians, who have gladly moved from the Welsh Assembly to the ‘big league’ at Westminster when the opportunity has arisen. But Plaid Cymru have always emphasised that Wales’ own Senedd is the place to be.

I’m willing to be convinced otherwise. But from where I stand, Leanne Wood running for office in the Rhondda has a few positives, but many potential negatives. If she does lose, her political reputation will be damaged. It would also be difficult to see her continuing as Plaid Cymru leader after failed attempt to extract herself from that position.

If she wins, Plaid Cymru face a very difficult by-election is a Labour heartland. Leanne Wood, with her recognisability and star quality, may have won the Assembly seat relatively comfortably, but that is no guarantee that a generic Plaid candidate would do so, especially post-EU referendum. And the people of the Rhondda may not appreciate having to trudge out and vote for the fifth time since 2015. If Leannne Wood wins the Rhondda at Westminster but Plaid lose it as the Assembly, it would be one step forward, two steps back.

If Plaid Cymru are going to imitate the SNP and become the dominant force in Wales, it’s always going to happen at the Assembly before it happens in Westminster. They always do much better in Assembly elections, because the media focus is on issues related to Wales, and Plaid Cymru’s turnout remains relatively consistent while the unionist parties’ turnouts fall. When they do win power at the Assembly, they will receive the kind of media attention that will make them a more viable prospect at Westminster elections.

Now, however, Plaid Cymru need their best politicians fighting in the Assembly elections. Having a politician of Leanne Wood’s calibre and likeability in Westminster would not help meet that goal, in my opinion.

Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

During the next months, presenter Nia Parry will be choosing her favourite art works from the National Collection. There isn’t anyone in Wales who isn’t […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Tiwn BOP (Blast o’r Past) – Diffinaid – Ffydd #TIIIWWWWNNNNNNNNNN

Cyfnewidfa Arfer Da: Y pwysigrwydd o gydnabod y berthynas rhwng ymchwil ac iaith

Read this blog post in English Beth sy’n gwneud ymchwil yn llwyddiannus a pha rôl mae iaith yn chwarae yn hyn? Isod mae Ena Lloyd yn rhannu blogbost gan Jeff Brattan-Wilson o Anabledd Cymru, sy’n sefydliad annibynnol, dielw a sefydlwyd yn 1972. Maen nhw’n gorff aelodaeth o grwpiau anabledd a chynghreiriaid ledled Cymru. Ar Ddydd […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: mam

Dw i newydd glywed gan fy merch a ymwelodd â’i nain yn y cartref henoed. Mae fy mam a oedd yn gorfod gorwedd drwy’r amser am wythnosau, yn medru eistedd bellach! Dyma hi’n bwyta ei ginio! Dwedodd fy merch fod yn anhygoel gweld ei nain mor sionc yn ei hysbryd. Bydd hi’n cael ei phen-blwydd yn 95 oed yr wythnos nesaf. Gobeithio y ceith ddiwrnod hapus. Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Wel wir … !

Wel wir, etholiad cyffredinol ! Pwy fasa’n meddwl … ac eto gellir gweld rhesymeg y Santes. Yn Lloegr-a-Chymru gall hi fod yn hyderus o gynyddu ei mwyafrif, fel ag i fod yn ddiogel erbyn diwrnod dod yn ôl yn waglaw o’r trafodaethau ag Ewrop a gorfod cyhoeddi “ddaw hi ddim, hogia”. Rhydd yr etholiad hwn […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Casgliadau Retro (neu: Ffyrdd Gwych o Anwybyddu’r Etholiad)

gan Elidir Jones Heddiw ydi dyddiad rhyddhau The Disney Afternoon Collection ar y PC, PS4, a’r Xbox One. Mae’n gasgliad o hen gemau Disney, fel mae’r enw’n awgrymu – Duck Tales 1 & 2, Chip ‘n’ Dale Rescue Rangers 1 & 2, TaleSpin, a Darkwing Duck – wedi eu rhyddhau’n wreiddiol ar yr NES. Sy’n gwneud i chi feddwl pam…

Parhau i ddarllen

Ifan Morgan Jones: Nation.Cymru and the General Election

The original plan was to launch our volunteer-run English-language national website for Wales, Nation.Cymru, towards the end of the summer as the new political term began.

Theresa May’s announcement of a General Election on 8 June has changed that.
Whatever the different political parties may say, this election will be a referendum on a Hard Brexit. And hopefully, it will be a nuanced debate, with detailed manifestos, which will not give politicians the opportunity to decipher a Yes or No outcome in whatever way they would like.

Last year’s Brexit referendum made the need for an English-language national website for Wales crystal clear. Whatever the benefits of Brexit for the UK as a whole, there was almost no discussion about the effects on Wales as a country, as there was in Scotland.

Welsh voters went to the polls, through little fault of their own, without the basic facts about how Brexit would impact us. With the media continuing to decline in Wales, this democratic deficit looks like it will get worse before it gets better, just at the time when Wales needs to hold a reasoned debate about its own future. Scotland, Northern Ireland and England are having this internal discussion about their own places within the UK – Wales must have one too.

It’s very important that Wales does not walk blindly into another historic vote on its own future. If nothing else Nation.Cymru can be another platform on which an informed discussion about what options would be best for Wales can take place.

My hope now is that we can launch something in the next few weeks. It may not be the Nation.Cymru we had envisaged, but we can continue to build towards that goal. To stick to our original timeline and ignore one of the biggest political events for the next four years is not a reasonable option.

Nation.Cymru will be staffed by volunteers and financed by donations and subscriptions. If you would like to contribute towards the site, please do so here

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Mae’r gwaith yn parhau i ailwampio’r adeiladau cyfredol sydd yn cael eu cadw yn Ysgol Glan Clwyd

Mae’r gwaith yn parhau i ailwampio’r adeiladau cyfredol sydd yn cael eu cadw yn Ysgol Glan Clwyd. Mae’r gwaith hwn yn rhan o’r prosiect sydd yn cael ei gyllido ar y cyd gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru drwy eu Rhaglen Gyfalaf Ysgolion ac Addysg 21ain ganrif.  Mae’r contractwr Willmott Dixon ar hyn o […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cynefinoedd anghysbell ein bro

Un o ddarlithoedd diweddar Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog oedd “Cynefinoedd anghysbell ein bro- Uwchafon a phen uchaf Cwm Cynfal” gan Vivian Parry Williams. Dyma flas o’r noson gan Robin Davies.

Soniodd Vivian am rai o dyddynod y Migneint, a hane… Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Sws olaf – Messrs | fideo dad bacio

Messrs – Sws Olaf allan rwan! #cymru #neudniddeud #popA post shared by Pop Cymru (@popcymru) on Apr 18, 2017 at 2:23am PDTProsiect Cerddorol David R. Edwards, Mark “Cyrff” Roberts a John “LL-LL” GriffithsSws Olaf – Messrs ar gael rwan o www.l… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Llangennech arall – yng Nghaerdydd y tro hwn

Bydd darllenwyr Blogmenai yn ymwybodol o ymdrechion Llafur ochrau Llanelli i chwarae’r cerdyn iaith i  bwrpas creu casineb er mwyn ennill pleidleisiau.Ymddengys bod Llafur Caerdydd wrthi hefyd.  Cyfeirio’n ol mae’r neges at ffrae yn y gorffen… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: rholio wyau

Mae nifer o blant wrthi’n rholio wyau ac ymuno â gweithgareddau amrywiol ar lawnt Tŷ Gwyn ar hyn o bryd. Mae pob Arlywydd America wedi cynnal y digwyddiad ers 1878. Mae o’n llai eleni na’r blynyddoedd diwethaf oherwydd bod Mrs. Trump eisiau iddo fod ar gyfer y plant a’r teuluoedd yn hytrach na ar gyfer yr enwogion. Mae Sion Spicer, llefarydd Tŷ Gwyn yn darllen llyfrau i’r plant yn lle bod mewn gwisg cwningen eleni! Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: Dysgwch mwy am staff y Llyfrgell

Ar 18 Ebrill yn yr Unol Daleithiau, maen nhw’n dathlu Diwrnod Cenedlaethol Gweithwyr Llyfrgell (National Library Workers’ Day).  I gydfynd a hynny hoffen i gyflwyno […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cylch Darllen y Dysgwyr – Llyfrgell Rhuthun, 24ain Ebrill, 3.00yh

Pijin gan Alys Conran (cyfieithiad Sian Northey) Mae Pijin yn stori drasig, ddoniol o bryd i’w gilydd a dwys yn y pen draw o gyfeillgarwch plentyndod a sut mae’n cael ei rwygo ar wahân, stori o euogrwydd, tawelwch a cholli … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Dyfodol hollol goediog sydd mewn stor

Rhywbeth bach arall o flog Glyn ‘Pluen Eira’ Davies.  Chwi gofiwch i’r ffermwr a’r Aelod Seneddol o Galdwyn ymgyrchu i adael yr Undeb Ewropiaidd.  Yn ei flogiad diweddaraf mae’n myfyrio ar ddyfodol ffermio yng Nghymru.  Dyfynaf yn helaet… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Yr olygfa orau

  Yr olygfa dros Lyn Llydaw o gopa’r Wyddfa yw’r orau yng ngwledydd Prydain yn ôl a gyhoeddwyd y dydd o’r blaen.  Ymhlith y deg golygfa a ddaeth i’r brig yn yr arolwg a gyhoeddwyd gan gwmni rhyngwladol sydd ymhlith pethau eraill yn cynhyrchu camerƒâu, mae pump yn Lloegr, tair yn Yr Alban ac un […] Parhau i ddarllen

Pop Cymru: LHL: Licio hwn Lot: Cob – 3 Hwr Doeth – RHYBYDD IAITH GREF

Pop Cymru: Gig: Ani Glass (Lawnsiad EP Ffrwydrad Tawel) + Twinfield | Clwb Ifor Bach | 22:04:2017

Recordiau Neb yn cyflwynoNoson Lawnsio EPFfrwydrad Tawel – Ani Glass+ TwinfieldClwb Ifor Bach, Caerdydd22:04:2017 | 1900  Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Blas o sengl newydd HMS Morris – Arth #tiwn

Allan ar y 28ain o Ebrill 2017 bydd sengl/au newydd y Band HMS Morris.Bydd Arth yn cael ei rhyddhau gyda’i sengl arall Morbid Mind sydd yn wych.Allan ar label Waco Gwenci. Parhau i ddarllen

fel y moroedd: bedd gwag

Ar y dydd cyntaf o’r wythnos, ar doriad gwawr, daeth y gwragedd at y bedd. Gwelon nhw fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd oddi wrth y bedd, ond pan aethon nhw i mewn, na welon nhw gorff yr Arglwydd Iesu. Dyma ddau ddyn yn ymddangos mewn gwisgoedd llach… Parhau i ddarllen

Pin Dwr Trefor: Ysgol Sul Hwyl a Sbri

9fed Ebrill 2017Stori Arch Noa heddiw, ar drothwy’r Pasg dyma oedd dymuniad y plant bach ers wythnos diwethaf, ac redden nhw’n cofio bod nhw wedi gofyn!  Addewid eto gan Dduw ei fod am ein cadw’n saff.  Lle arall gewch chi stori Arch Noa ond … Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Nid y Toriaid Cymreig yn unig sydd ag eithafwyr Asgell Dde

fel y moroedd: yr aberth

Dywedodd yr Arglwydd, “cymerwch oen, ei ladd, taenu’r gwaed ar ddau bost a chapan drws. Bydd y gwaed yn arwydd; pan welaf y gwaed byddaf yn mynd heibio i chi, ac ni fydd y pla yn eich difetha.”Mae’r oen wedi ei lladd yn aberth er mwyn ein glanhau rhag … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Y Brythoniaid a’r Bro Bach

Mae wedi bod yn gyfnod prysur iawn  i’n timau ieuenctid gyda nifer o gemau’n cael eu chwarae er gwaethaf y tywydd ac ymdrechion Storm Doris i ddifetha’r caeau.

Cafwyd nifer o uchafbwyntiau hefyd gyda’r hyfforddwyr yn hapus iawn efo datblygiad y tim… Parhau i ddarllen

atgof.co: Cantre’r Gwaelod (eto)

Diferion o'r Pwll Coch: : Rygbi a newyddiadura Cymraeg: y cyfle a gollwyd

Yn fy mlogiad diwethaf, trafodais adroddiad papur newydd ar fuddugoliaeth Cymru yn erbyn Lloegr mewn gêm rygbi a chwaraewyd ar 7 Ionawr 1899. Hyd y gwn i, dyna’r adroddiad cyntaf erioed i’w gyhoeddi am gêm o rygbi yn y Gymraeg. … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Dawel yw y Dydd – Panda Fight

Dawel yw y Dydd – Panda Fight Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Gig: Brython Shag, Y Ffug, CaStLeS, Yr Oria, Calfari, Pyroclastigs, Ffracas | Cell B, Blaenau Ffestiniog | 29:04:17

Rwbal Wicendar
Brython Shag, Y Ffug, CaStLeS,
Yr Oria, Calfari
Pyroclastigs, Ffracas
Cell B, Blaenau Ffestiniog
29:04:17 | £5

Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Cacan Ffenast – Pasta Hull – tiwn

Blog Glyn Adda: Os mai (b) fydd y dewis, dyna’i diwedd hi

Dyma lythyr yr oeddwn wedi gobeithio’i weld yn Y CYMRO heddiw. Dyna ni. Trio eto, Annwyl Olygydd, Diddorol oedd darllen (Y CYMRO, 7 Ebrill) am “gam ymlaen” tuag at adeiladu Wylfa B (neu “Wylfa Newydd”) trwy i’r Swyddfa Rheoleiddio Niwclear gymeradwyo cais cwmni Horizon am Drwydded Safle. Cam arall tuag at yr un nod fyddai […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Pasg y Podlediadau

gan Elidir Jones ‘Da chi gyd, dwi’n siŵr, yn disgwyl yn eiddgar am bennod nesa ein podlediad, Pod Wyth. Mae’n dod. Dwi’n gaddo. Dwi erioed wedi sôn yn benodol am bodlediadau ar f8, sy’n beth digon od a chysidro ‘mod i’n gwrando arnyn nhw drwy’r amser. Dwi’n sicr yn bwriadu dal i fyny ar bodlediadau…

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Sut i gael gweinyddiaeth Lafur heb bleidleisio i Lafur

Efallai bod y stori yma a ymddangosodd yn Golwg ddoe yn syndod i rai o etholwyr Gwynedd.Rwan ‘does yna ddim byd o gwbl o’i le mewn clymbleidio rhwng grwpiau neu bleidiau gwleidyddol ar gynghorau lleol.  Yn wir oni bai bod hynny’n digwydd byddai’n … Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cymhorthfa Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Llanelwy ar 21 Ebrill,  4.00 – 5.00 ac yn Llyfrgell Y Rhyl ar 22 Ebrill am 10.00 – 11.00. I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Brenhiniaeth Iesu (Salm 24) – Rhodri Glyn (02.04.2017)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/02042017_pm_rhodriglyn.mp3
Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 16 Ebrill 2017

Darlleniad y Dydd: Eseia 53:4-6 (BCND:tud.670/ BCN: tud611)

Croeso cynnes i bawb ohonoch i wasanaethau Pasg 2017 Bro Aled. Dros y Sul arbennig hwn pan fyddwn yn myfyrio ar groeshoeliad ac atgyfodiad Iesu Grist, gweddïwn am gymorth Duw i fwrw ein baich ar yr Arglwydd sy’n cynnal (Salm 55:22), i ni roi ein hunain i . . . → Read More: Dydd Sul, 16 Ebrill 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: dylai hyd yn oed gohebydd fod yn gwrtais

“Lle cawsoch chi eich magu?” “Lle mae’ch cwrteisi chi?” Gofynnodd Gweinidog Tramor Rwsia i ohebydd NBC a daflodd gwestiynau ato Ysgrifennydd Gwladol America cyn i bawb gael ei eistedd ar gyfer sesiwn i’r wasg yn Moscow. Cafodd y gohebydd, Andrea Mitche… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Deg Chwedl o Gymru

Meinir Wyn Edwards ydi’r flonden yn y llun efo rhai o’r plant lwcus gafodd fynd efo hi ar daith ar hyd Lein y Cambrian wythnos dwetha. Yn ogystal â bod yn olygydd i wasg y Lolfa, mae hi hefyd yn awdures: a dyma’r llyfr diweddaraf: – sydd ar restr fer Gwobr Tir na-Nog, fel mae’n […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 5 LLYFR I GADW’R PLANT YN BRYSUR DROS Y PASG!

Mae digon o ddewis i ddifyrru’r plant dros y pasg! Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt

Graham Sutherland is my favourite artist. Graham Sutherland is my favourite artist. I met him while I was at University when he received an Honorary […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Denbigh Library Reading Group – 20ain Ebrill, 10.30

‘Hanesyddol’ Ymunwch a ni am De a Sgwrs Croeso cynnes i bawb! (Bydd y cyfarfod hwn yn uniaith Saesneg). Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Y gwahaniaeth rhwng Toriaid yr Alban a rhai Cymru

Ond ‘tydi o’n ddiddorol bod Ceidwadwyr sy’n dweud pethau anymunol ar y We yn yr Alban yn cael eu diarddel o’r blaid, tra mai’r unig beth sy’n digwydd i Dori o Gymro sy’n mynegi dymuniad i drafod y posibilrwydd o ail redeg y Spanish Inquisition efo eith… Parhau i ddarllen

fel y moroedd: gwyddau gwyllt 2

Mae blodau derwen yn eu hanterth yn taflu’r paill ym mhob man, ac eto dw i’n dal i fedru cerdded tu allan heb disian. Anhygoel o braf! Roedd llawer o wyddau gwyllt yng nghanol y trac y bore ‘ma eto. Ces i gyfle i’w gweld nhw’n gadael y tir am y tr… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Penodiadau Gweinidogol: Gwrandawiadau cyn penodi

Gwnaeth Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, ddatganiad yn y Cyfarfod Llawn ar 5 Ebrill 2017 ar ran y Pwyllgor, yn amlinellu profiad y Pwyllgor hwn o’i wrandawiad cyn penodi ar gyfer Cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru. Bydd Awdurdod Cyllid Cymru yn cael ei sefydlu i gasglu a rheoli trethi datganoledig Cymru a bydd yn weithredol … Continue reading Penodiadau Gweinidogol: Gwrandawiadau cyn penodi Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Fel’na ma’ hi; a fel’na bydd hi

Blogiwr achlysurol iawn fues i’n ddiweddar mae gen i ofn.

Mi farwodd hard drive ein cyfrifiadur yn ddirybudd, gan fynd a lluniau a dogfennau a dolenni a chyfrineiriau efo fo. Dwi wedi llyncu mul braidd efo pethau digidol wedyn!

Ond dyma fi, efo gliniadur newydd ar fy nglin, yn mwydro eto. Druan ohonoch…

Cen map

Er ein bod wedi cael nifer o ddyddiau braf yn ddiweddar, mae trefn naturiol y Parhau i ddarllen