Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-05-26 11:32:00

via Instagram http://ift.tt/20FOase Parhau i ddarllen

gwyddonias: Y DYDD OLAF: O’r diwedd ar gael i’w lawrlwytho.

Hanner can mlynedd ers iddi gael ei hysgrifennu, a deugain wedi i Owain Owain – gyda chefnogaeth Pennar Davies – gyhoeddi’r nofel, mae Y DYDD OLAF bellach ar gael i’w lawrlwytho, YN RHAD AC AM DDIM. Mawr ddiolch i Robin Owain a’r teulu am ganiatau iddo gael ei gyhoeddi ar-lein, ac hefyd i Gwenno Saunders […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llwyddiant Brethyn Blaenau!

Hanes crefftwyr a busnes lleol
Chwe mlynedd yn ôl, yng nghyfnod cyntaf Y Dref Werdd, cychwynnodd grŵp o’r newydd i ddysgu a rhannu sgiliau go draddodiadol ym Mro Ffestiniog. Roedd Rhiannon Jones, cogyddes yn Ysbyty Blaenau ar y pryd, yn darllen drw… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Y Dydd Olaf – Am Ddim!

gan Elidir Jones Ella eich bod chi wedi gweld hyn ar wefan Y Twll yn barod. Ond mae’n bwysig. Waeth i chi ei ddarllen o ddwywaith ddim. Os ydych chi’n dilyn ein cyfres Clwb Llyfrau f8, yn daith drwy bob un nofel ffantasi a ffuglen wyddonol erioed yn y Gymraeg… … fydda i wrthi am…

Parhau i ddarllen

Golwg360: T20 yn gyfle i Forgannwg newid ffocws

Alun Rhys Chivers sy’n edrych ymlaen at gêm agoriadol tîm criced Morgannwg yn erbyn Swydd Surrey ar gae’r Oval nos Iau Parhau i ddarllen

S4C Caban: Band Pres Llareggub yn canu anthem digwyddiadau S4C eleni

Bydd ffilm hyrwyddo newydd S4C yn dathlu bod y sianel yn darlledu o holl brif wyliau’r haf yng Nghymru eleni – gyda chyfeiliant cerddorol hwyliog fersiwn Band Pres Llareggub o’r gân ‘Mae’n Wlad i Mi’. Daeth y gân yn enwog …Darllen mwy Parhau i ddarllen

fel y moroedd: jane o jerwsalem

Mae hi’n caru Israel. Mae hi’n siarad drosti hi. Jane ydy ei henw hi, dynes o Ddenmarc. Bob dydd mae hi’n postio ar Facebook (Israel, One Nation) beth mae hi’n ei weld yn Jerwsalem lle mae hi’n byw, mewn erthygl neu fideo er mwyn i’r byd wybod beth syd… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Dau gomin wahanol iawn


Dyma ein comin lleol ni: mae’r gwair yn tyfu’n hir ar hyn o bryd, a’r blodau gwyllt un ffynnu.  A gyda’r blodau a’r pryfed, digon o adar: yr ehedydd, y cudyll coch, y dylluan wen, corhedydd y waun, cnocell werdd a llawer mwy.

Ond ar draws y wlad mae comins eraill yn wahanol iawn.  Dyma ’Bircher Common’: dim rhy bell o Ludlow, lle r’on i dros y benwythnos.  (Ond, with edrych, efalle nad ydy’r coedwig yn rhan o’r comin, er ei bod yn agos?)

Mae hon yn dra wahannol, gyd coed a  blodau’r coedwig fel clychau’r gog.
Ond mae llefydd fel yma yn bwysig yn hanesyddol: llefydd lle mae pobol wedi cael yr hawl i bori ei annifeiliaid am flynyddoedd.

Parhau i ddarllen

Maria Luisa: Do you really like most of these young ladies? Check: Chat De…

Do you really like most of these young ladies? Check: Chat De
Sexo

Like us on social media:

Youtube Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Darnau sain ar gyfer prosiect Bedwyr Williams ‘Pelt’…

Darnau sain ar gyfer prosiect Bedwyr Williams ‘Pelt’ llynedd. 

Mwy o wybodaeth yma: https://www.facebook.com/events/521927814654245 Parhau i ddarllen

Golwg360: Fideo refferendwm na fydd yn denu’r ifanc

Dim syndod nad yw llawer o bobol ifanc yn pleidleisio, yn ôl Mared Ifan Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sesiwn Gwybodaeth am yr UE – Llyfrgell y Rhyl dydd Gwener 27 Mai 3.30pm – 4.30pm

Gydag ASE Cymreig Derek Vaughan. Dewch draw os oes gennych gwestiynau am yr UE a beth mae aelodaeth o’r UE yn ei olygu i Gymru. Parhau i ddarllen

Maria Luisa: Do you really really like these females? Look at: Chat Sin…

Do you really really like these females? Look at: Chat Sin Registro

Like us on social media:

Facebook Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Sawl teitl llyfr allwch chi eu cwblhau?

Rydym i gyd yn falch ein bod yn ddarllenwyr, iawn? Wel, dyma ychydig o hwyl gan Wasg Prifysgol Rhydychen i weld pa mor dda rydym yn gwybod ein teitlau. Cliciwch ar y ddolen i wneud y prawf a gweld pa … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

gwennanelin: BAAL-CUP_COST_Seminar_Programme

BAAL-CUP_COST_Seminar_Programme Parhau i ddarllen

Celfyddydau Sir Ddinbych: Celfyddydau Sir Ddinbych 2016-05-25 10:09:19

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Penwythnos parti mam yn 59! Cefn Coed / Llyn Cynwch / Cricieth

Penwythnos parti mam yn 59! 

Cefn Coed / Llyn Cynwch / Cricieth

Parhau i ddarllen

Bach o bopeth BR: Cacen Calabrisella, Caerdydd

Cacen Calabrisella, Caerdydd Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Hysbysebu

Gyda chyhoeddi Camu’n Ôl a Storïau Eraill (2012) yr oedd yr hen Glyn Adda’n credu mai hwn fyddai ei destament, a’i fod wedi dweud yr hyn oedd ganddo i’w ddweud am gwrs hanes yr ugeinfed ganrif, am gyflwr Cymru heddiw, am wiriondeb diwaelod y ddynol ryw, ynghyd ag – o ran diddanwch pur – ambell […] Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: ‘Profiad pen y mynydd’ gydag ynni glân ar Fynydd y Gwrhyd?

Fe gethon ni brofiad pen y mynydd neithiwr, Charlotte a minnau’n rhan o griw hoff, gytun. Ond nid ‘profiad pen y mynydd’ fel byddai’r traddodiad capel yn edrych arno. Nid ymweliad yr ‘Ysbryd Glân’ gawson ni – am wn i … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd: tipyn o hebraeg

Dw i’n dysgu Hebraeg ers wythnosau ar ben fy hun wedi hoe hir. Ar ddarllen dw i’n canolbwyntio ar hyn o bryd. Ar wahân i’r ffaith bod yr Hen Destament wedi cael ei ysgrifennu’n Hebraeg yn wreiddiol, mae’r iaith honno’n hynod o ryfeddol. Mae yna gynifer o’r geiriau sydd yn debyg i Japaneg. A dweud y gwir, mae rhai’n dweud bod gan bobl Japan wreiddiau Hebreig –  pwnc arall efallai. Am y tro, dw i’n fodlon medru ysgrifennu’r rhan gyntaf o Shema Israel.

ON: Roedd y gacen yn flasus! Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ysgol Feddygol i’r Gogledd gam yn nes

Ychydig iawn o flogiadau Blogmenai sydd wedi eu ‘sgwennu gan neb ag eithrio fi – mae yna un neu ddau yn y gorffennol pell.  Ond dwi’n falch o ddweud i Sian Gwenllian gytuno i gynhyrchu un heddiw yn dilyn ei chwestiwn i Carwyn Jones ynglyn a sefydl… Parhau i ddarllen

Maria Luisa: Don’t you like most of these young girls? Look at: Chat…

Don’t you like most of these young girls? Look at: Chat Sexo

Like us on social media:

FB

Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: …

Parhau i ddarllen

cymraeg – gwallter: Dolgun Uchaf

Digwydd bod yn adal Dolgellau y dydd o’r blaen, ac angen lle dros nos mewn gwely a brecwast.  Yfory roedd Ras Cadair Idris am ddechrau, felly ychydig o weliau oedd ar gael yn yr ardal.  Roedd y dewis cyntaf a awgrymwyd gan gyfaill yn llawn, a’r ail ddewis hefyd.  Yn ddigon ffodus des i o […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Yr etholiad yn Arfon – ychydig o nodiadau

Mi fydda i’n ceisio peidio bod yn rhy blwyfol ar Flogmenai – ond cyn fy mod wedi treulio tipyn o amser yn ymgyrchu yn Arfon ar gyfer etholiad eleni, dwi’n siwr y bydd darllenwyr y blog sy’n byw y tu allan i’r etholaeth yn maddau i mi am gynhyrchu ychyd… Parhau i ddarllen

Y Twll: Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain – ar gael i’w lawrlwytho am ddim

Dyma i chi’r nofel ffuglen wyddonol Y Dydd Olaf gan Owain Owain, ar gael i’w lawrlwytho – am ddim: Y Dydd Olaf (testun) Y Dydd Olaf (PDF) Cyhoeddwyd y nofel yn wreiddiol ym mis Rhagfyr 1976 gan gwmni Christopher Davies, Abertawe gyda rhagair gan Pennar Davies. Yn ôl Miriam Elin Jones ar flog Gwyddonias sydd yn ystyried … Parhau i ddarllen “Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain – ar gael i’w lawrlwytho am ddim”

The post Y Dydd Olaf (1976) gan Owain Owain – ar gael i’w lawrlwytho am ddim appeared first on Y Twll.

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ddymchwel yr hen ysgol

Mae’r cam nesaf o brosiect Ysgol Newydd Y Rhyl wedi dechrau gyda’r gwaith o ddymchwel yr hen ysgol yn mynd yn dda.               Bydd y gweddill o’r hen adeiladau ysgol yn cael eu dymchwel yn yr wythnosau nesaf ac wedyn bydd y ffocws yn symud tuag at waith tirlunio or ardaloedd chwaraeon sydd yn cael eu […] Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-05-24 13:08:00

via Instagram http://ift.tt/1OTO2o8 Parhau i ddarllen

Maria Luisa: Do you love these kind of young ladies? Look at: Chat De…

Do you love these kind of young ladies? Look at: Chat De
Sexo

Follow us on social media:

Twitter Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: • Eseia 2 – Mynydd Tŷ yr Arglwydd (Eseia 2:1-11) – Aneurin Owen (22.05.2016)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/22052016_pm_aneurinowen.mp3
Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -campwaith dewin

Pigion o golofn fisol Steffan ab Owain.

Cadair Eisteddfod yr Annibynwyr
Yn ddiweddar, derbyniais lun o gadair eisteddfod trwy law Tecwyn Vaughan Jones, un o olygyddion Llafar wrth gwrs, ac yntau wedi ei dderbyn oddi wrth Alun Roberts Jones (Stryd Dorf… Parhau i ddarllen

shitclic: Capten Birdseye


Bob  hyn a hyn, mae ‘na gymeriad ym Myd Sebon sy’n gwneud i rywun ochneidio mewn diflastod a diffodd y set deledu. Yn peri i rywun amau pa mor rhad oedden nhw i ddechrau yng nghyfeirlyfr Actors R Us cyn cael contract 6 mis gan y cynhyrchwyr. Yn achos Pobol y Cwm, dw i’n dal i ryfeddu bod Megan yno o hyd. Achubwraig fawr Bethania, entrepreneur siop elusen, pigyn parhaus yng nghlust Siôn White, Piwritan mewn pentre llawn llofruddion, nyrsus sy’n ffugio salwch angheuol i godi arian at sbri Americanaidd, godinebwrs, hogyn arddegol sy’n chwara efo gynnau, a Dol. Bechod na roith Anita lwyaid o strycni yn y te sinsir ma’ Megan mor hoff ohono.

Un arall, mwy diweddar ydi Sam, tad Colin. Yn nhraddodiad gorau’r operâu sebon, daeth hwn ddi-sôn-amdano o nunlle i’r Cwm mwya’r sydyn, yn ôl i fywyd perthynas sydd yno eisoes. Gweler hefyd Tyler a Dani. Sam yr hen longwr, oedd unwaith yn atgas i Colin druan, ond bellach yn mynd am beint a thripia’ sgota efo’i fab hoffus. Sam sy’n byw efo cyn-wraig ei fab (peidiwch â holi) ac sy’n dipyn o stalwyn aeddfed i rai o ledis Cwmderi. Anita ydi’r diweddara. Druan â Nia Caron. Un o actoresau gorau’r gyfres, yn gorfod mopio efo boi mor brennaidd â ’nesg gwaith i.

Mae pob sioe sebon gwerth i halen angen ei chymeriadau hŷn difyr wrth i’r cyfartaledd oedran ostwng i genhedlaeth blew llygaid ffals, lliw haul potel ac ‘apps’ bachu hoywon. Ond mae cyfres a arferai fod yn ffrwythlon o ran chwip o actorion a chymeriadau Brynawelon ers talwm – Tush, Parch TL, Bella, Maggie Post – bellach yn llwm uffernol o safbwynt y saithdegol.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cacen benblwydd priodas

Wrth baratoi cacen benblwydd priodas, fe wnes i gamgymeriad ofnadwy. Dechreuais gymysgu siwgr ac wyau, ac ychwanegu sydd lemon. Yna gwelais y menyn ar y cownter! Dylwn i fod wedi cymysgu siwgr a menyn gyntaf wrth gwrs. Roedd yn rhy hwyr. Roedd gen i gymysgedd wedi’i wahanu’n llwyr. Mae’r gacen newydd orffen ac yn oeri ar y bwrdd. Gobeithio y bydd hi’n blasu’n iawn. Rysáit newydd gan hogyn o Ffrainc ydy hon. O leiaf roeddwn i’n llwyddo i ddeall faint o fenyn, siwgr a blawd byddai angen. Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: Ji-binc (Zoom H2)…yn y gobaith bod recordio yn helpu’r cof.

Ji-binc (Zoom H2)
…yn y gobaith bod recordio yn helpu’r cof.

Parhau i ddarllen

Maria Luisa: Do you want to see girls on line? check this: Chat De…

Do you want to see girls on line? check this: Chat De
Sexo

Like us on social media:

Youtube Parhau i ddarllen

S4C Caban: S4C am berfformio ar bob llwyfan yn ystod Eisteddfod yr Urdd!

Wrth i filoedd o blant a phobl ifanc gystadlu ar lwyfannau Eisteddfod yr Urdd eleni, bydd S4C hefyd yn brysur yn ‘perfformio’ ar y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat a Periscope, bydd y sianel yn rhoi llwyfan i …Darllen mwy Parhau i ddarllen

shitclic: Wallander oddi cartra


Mi oeddwn i’n reit ffond o’r hen Wallander ers stalwm. Y fersiynau gwreiddiol gyda Rolf Lassgård (1994-2006) ar gyfer sinemâu a ffefryn y ffans Krister Henriksson (2005-2013) ar deledu TV4 Sweden a BBC Four, hynny yw. Roedd ei bortread arbennig yntau o’r Kurt meudwyaidd, hoff o’i botel a’i ddeiet a menywod anaddas, a’r berthynas danllyd rhyngddo a’i dîm Stefan Lindman (Ola Rapace) a’i ferch Linda Wallander (isod) yn y gyfres gyntaf yn arbennig. Dw i’n dal yn tristau o gofio i’r actores Johanna Sällström wneud amdani’i hun wedi pwl o iselder a goroesi trychineb tswnami Gwlad Thai 2004. Cafodd y cast a’r criw eu hysgwyd i’r byw. Cymaint oedd galar ac euogrwydd yr awdur Henning Mankell, nes iddo roi’r gorau i’r syniad o sgrifennu dilyniant i drioleg arfaethedig Linda Wallander. 

Yn y canol, daeth Syr Kenneth Branagh i ddrysu pethau’n rhacs trwy serennu a chyfarwyddo’i gyfresi ei hun ar gyfer BBC1 bob yn dipyn, rhwng 2008 ac eleni. Wedi darllen rhywfaint o’r nofelau gwreiddiol gan y diweddar Mankell, a gwylio’r cyfresi ditectif o Sweden, mae rhywun yn dueddol o gymharu (gormod), pwyso a mesur, a ffafrio un yn fwy na’r llall.
Ar un llaw mae fersiwn Scandi-lite y BBC yn rhagori ar y rhai Swedaidd, diolch i’r gwaith camera hynod drylwyr a gofalus. Mae pob siot yn cyfri, a’r camera yn fframio gwastadeddau eang, ffyrdd pantiog, caeau ŷd ac arfordir gwyllt Skåne, de Sweden, yn gelfydd ac yn wledd i’r llygaid. Mae rhyw arlliw arbennig i’r cyfan sy’n ychwanegu at ias y stori lofruddiaeth. Mae’n amlwg iawn o le cafodd cynhyrchwyr Y Gwyll eu hysbrydoliaeth. 
Ond prif wendid fersiwn Syr Ken ydi’r iaith. Yn hon, rydyn ni’n gorfod credu a derbyn cymeriadau Swedaidd efo acenion Oxbridge. Nid mod i’n awgrymu am eiliad y dylen nhw geisio efelychu cogydd enwog y Muppets chwaith. Ond mae disgwyl i ni fuddsoddi cymaint o’n hamser a’n hymdrech ar ddrama dditectif lle mae’r cymeriadau lleol i gyd, o’r Poliskommisarie i’r mördare, yn siarad Saesneg â’i gilydd – yn chwerthinllyd erbyn heddiw. Wedi’r cwbl, yn tydan ni gyd wedi hen arfer â darllen isdeitlau erbyn hyn, diolch i lwyddiannau byd-eang Forbrydelsen a Borgen i enwi dim ond rhai? Efallai mai apelio at y mwyafrif unieithog UKIPaidd ym Mhrydain ac America Trumpaidd ydi’r nod. Wn i ddim. Nid bod hynny wedi rhwystro Branagh a’i griw rhag ennill gwobrau lu, gan BAFTA a’r Gymdeithas Deledu Frenhinol yn 2009, yn bennaf yn y categori crefft a dylunio.
Anfantais sylweddol arall pennod gyntaf nos Sul diwethaf (1 o 3 yn unig) oedd y lleoliad, Cape Town. A olygai bod Wallander yn chwys doman dan haul tanbaid De Affrica, neu ag awgrym o wên (dim ond awgrym, cofiwch) wrth syllu ar y môr sgleiniog o’i falconi 5 seren. A Huyndai Tucson, nid Volvo oedd ei foto. O’r fath siom.
Nid fanno mae ei le o, ychan, ond adre’n Ystad. Adre‘n pechu ei fosus â gwep mor llwyd â’r wybren ac wedi lapio rhag gwynt main y Baltig wrth fynd â’i gi du ffyddlon Jussi am dro ar hyd y twyni diderfyn cyn cael galwad ffôn am gorff arall mewn rhyw warws bol buwch tua’r dociau ‘cw.
Wnâi barhau i wylio? Siŵr braidd. Wedi’r cwbl, ‘sdim byd arall ’mlaen nos Sul ond syrcas Cowell ac amdanaffycinholden ar ITV a drama ugain oed ar S4C. Am fy mod i’n dal isio fy ffics o bopeth Nordic, aillaw neu beidio. Ac am mai hon fydd y Wallander olaf un gan y Bîb, wedi diwedd y cyfresi a’r nofelau Swedeg. Diwedd cyfnod yn wir.
Farvål, Kurt a’r criw. Bu’n bleser ymdrybaeddu yn dy gwmni. 
 

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Ffansi gwylio sioeau sy’n llawn hwyl a sbri? Tyrd draw i stondin S4C yn Eisteddfod Sir y Fflint

Bydd amrywiaeth o ddigwyddiadau cyffrous i dy ddiddanu di yn Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint eleni, o ddydd Sul, 29 Mai hyd at ddydd Sadwrn, 4 Mehefin. Gweler yr amserlen yma: Amserlen Bydd sioe boblogaidd Cyw yn perfformio bob …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Pethe: Rhestr Fer Llyfr Y Flwyddyn 2016

Rydym yn falch o gael cefnogi cystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn eto eleni, gan gychwyn trwy gyhoeddi’r Rhestr Fer. Mae’r llyfrau wedi cael eu rhannu’r dri categori – Gwobr Farddoniaeth Prifysgol […] Parhau i ddarllen

Maria Luisa: Will you much like these ladies? Look at: Sexo Chat Follow us…

Will you much like these ladies? Look at: Sexo Chat

Follow us on social media:

Youtube Parhau i ddarllen

fideo wyth: … y Vive a Fi (Rhan 2)

gan Elidir Jones Os wnaethoch chi ddim darllen rhan cynta fy mhrofiad i efo’r HTC Vive, wnaethoch chi golli dyn yn dod yn agos at gael nervous breakdown, oherwydd bod y dechnoleg newydd ‘ma jyst mor anghredadwy. Wel, os ‘da chi’n hoff o’r math yna o beth, daliwch yn dynn, achos dwi ddim ‘di gorffen eto. Roedd…

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Seremoni ‘Arwyddo’r trawst’ yn Ysgol Glan Clwyd

Mi roedd y cwblhad o’r gwaith dur ar gyfer estyniad newydd Ysgol Glan Clwyd wedi cael ei dathlu ar Ddydd Gwener 13eg o Mai. Cafodd y trawstiau olaf ei arwyddo gan ddisgyblion ac aelodau staff o Ysgol Glan Clwyd ynghyd â Chynghorwyr Sir Ddinbych, a chafodd ei ymuno gan Ann Jones AM, James Davies MP […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Cwrdd â Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn Llyfrgell y Rhyl

Mae Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn ymweld â Llyfrgell y Rhyl bob dydd Mawrth i drafod unrhyw bryderon sydd gennych yn eich cymuned. Felly os oes gennych unrhyw broblemau, nid oes angen apwyntiad, galwch heibio rhwng 9.30am a 12.30pm … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Hysbysebion

Brynoch chi erioed un o’r llyfrau plant hynny sy’n cael eu hargraffu gydag enw plentyn arbennig yng nghanol y stori? Mae dulliau argraffu modern yn galluogi argraffu fersiynau unigol o lyfrau. Yr un yw’r stori ym mhob llyfr, ond mae enw’r cymeriad yn cael ei newid er mwyn i enw’r plentyn sy’n derbyn y llyfr […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd: cynhaeaf

Mae gan yr ysgol feithrin yn Tokyo mae fy merch yn dysgu Saesneg ynddi nifer o weithgareddau hwyl i’r plant. Garddio ydy un ohonyn nhw. Mae’r plant yn plannu llysiau, gofalu amdanyn nhw, a’u cynaeafu. Cawson nhw gynhaeaf llwyddiannus o bigoglys yn ddiw… Parhau i ddarllen

Maria Luisa: Do you desire to look at young ladies on the web? have a look…

Do you desire to look at young ladies on the web? have a look at this: Chat Sexo

Like us on social media:

Twitter Parhau i ddarllen

Llion Gerallt: Llion Gerallt 2016-05-22 18:01:00

via Instagram http://ift.tt/259VcZs Parhau i ddarllen

dilyn fy nhrwyn: From the Margins: Reviews: Fiona & Gorwel Owen: Releasing Birds

From the Margins: Reviews: Fiona & Gorwel Owen: Releasing Birds:

Dwi’m yn siŵr beth ydi’r blog yma eto, dim ond dilyn fy nhrwyn, trio postio pob dydd, symud – a ffeindio cysylltiadau falla – rhwng lle dwi’n byw a chelf/cerddoriaeth.
Newydd derbyn adolygiad heddiw o albwm wnes i a Fiona wneud yn 2014.

Parhau i ddarllen

shitclic: Straeon y Ffin
“Ffinie… yn gofyn cael eu gwthio…”

Mae ffiniau ieithyddol bob amser wedi bod yn rhan o fywyd Gareth Potter, DJ, actor a chyn-aelod o’r grŵp Tŷ Gwydr sydd bellach wedi camu i rôl Hel Straeonbron. Sôn am ddatganiad brawychus o barchusrwydd os buodd un erioed. Mewn cyfres hamddenol braf bob nos Wener i rai o ardaloedd mwyaf anhysbys Cymru i’r mwyafrif ohonom – ardaloedd ma rhai Cymry Cymraeg pybyr hyd yn oed yn troi trwynau am lefydd “Seisnig” nad ydynt yn rhan o Gymru go iawn – cawn flas ar hanes a threftadaeth y ffin, pensaernïaeth odidog brics coch a ffermdai gwyn a thrawstiau du Lleifior-aidd, olion hen ddiwydiant, a barn trigolion y Clawdd, y Mers, y Gororau, am fyw a bod ar y ffin (annelwig yn aml) rhwng dwy wlad.

Ar ôl cychwyn yn ninas Caer, tref yr is-ddeddf anenwog o’r bymthegfed ganrif a ganiatâi i unrhyw un saethu Cymro neu Gymraes a ganfuwyd o fewn muriau’r ddinas wedi iddi nosi, aeth ymlaen i Saltney, Treffynnon a thorri syched yn nhafarn y Dderwen ym mhentre Hendre. Aeth yr ail gyfres â ni o gastell y Waun ac ar gamlas odidog dros Bontcysyllte cyn gorffen yn nhre’ farchnad fawr “Soswallt” – tref Eryr Pengwern, tref sefydlu papur newydd Y Cymro ym 1932, siop Gymraeg Cwlwm, tref y Seintiau Newydd a thref sy’n fwy Cymreig ar ddiwrnod rygbi rhyngwladol Cymru-Lloegr yn ôl Bethan Ellis, athrawes Gymraeg ifanc o Whittington neu’r Dref Wen i eraill. Sgwn i a fydd yr un peth mor wir yr haf hwn, yn enwedig bnawn Iau 16 Mehefin…?

Rhaglenni fel hyn sy’n gwneud i rywun deimlo pa mor uffernol o ffodus ydi o o gymharu ag eraill – prin 10 munud oedd y siwrnai foreol i’r ysgol gynradd ac uwchradd Gymraeg yn Llanrwst – tra soniodd Bethan am daith o awr a mwy i ysgol uwchradd Llanfyllin a nosweithiau Aelwyd yr Urdd. Diolch i aberth, ymroddiad ac amynedd Job miloedd o rieni tebyg felly am gyfle i genhedlaeth newydd o siaradwyr ddysgu a chymdeithasu trwy gyfrwng y famiaith fregus.
Mae’r iaith ar drai ond “dan yr wyneb” o hyd medd Ieuan ap Sion o Dreffynnon, ac i’w gweld yn enwau ffermydd, caeau a strydoedd yr ochr ddu/draw i’r ffin. Mae’r ysgolion newydd yn hwb i gadw’r ddraig Seisnig draw, a Chymraeg hyfryd Maeldwyn yn gyffredin ar ddiwrnodau marchnad Croesoswallt. Elfen ddifyrra’r rhaglen oedd clip o’r archif ddechrau’r 70au, pan wyntyllwyd y syniad o gynnal refferendwmlleol i setlo’r mater unwaith ac am byth – ai yng Nghymru neu Lloegr y dylai Oswestry fod.
 
Cyfres ddifyr am ran ddieithr iawn iawn o’r wlad i mi’n bersonol. Mwya’r cywilydd i mi. A chyda’r ddwy Steddfod fawr eleni yn ymweld â’r Fflint a’r Fenni, mae’n esgus perffaith i osgoi’r A470 syrffedus o gyfarwydd am unwaith, troi trwyn y car tua’r dwyrain a phacio’r sgidia cerdded am lwybrau Owain Glyndŵr a Chlawdd Offa.
 
 

 

Parhau i ddarllen