National Library of Wales Blog: Framing the Future Campaign – Kyffin Williams

The need to conserve, preserve, catalogue and interpret our collections is a vital element of the work of the National Library of Wales, thereby making […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 10 Rhagfyr 2017

Darlleniad y Dydd: Luc 2:27-33 (BCND:tud.63 / tud.58)

Bore da a chroeso cynnes i chi ar benwythnos mor oer! Dewch i ni ymuno gyda’n gilydd i addoli’r Duw Byw a chanu clod i’w enw O.

Ydach chi erioed wedi cael eich synnu gan rywbeth? Falle eich bod chi’n disgwyl un peth amser Nadolig, ond rhywbeth . . . → Read More: Dydd Sul, 10 Rhagfyr 2017

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Beth sydd wedi digwydd i’r newyddion dywedwch?

Fi sy’n mynd yn hen, ‘ta ydi’r newyddion yn mynd yn boncyrs?  Wele’r wythnos ddiwethaf yn unig. Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Argrph, Papur Wal, Names – Parti Nadolig Libertino | Clwb Ifor Bach| 08:12:17 |1900 | £7

clwb.net Parhau i ddarllen

Pop Cymru: Chwarae mewn band neu yn artist unigol. Ffansi £1000 #maesb #caerdydd

Chwarae mewn band? Artist unigol?Ffansi £1000?👇👇👇https://t.co/rj2ZFgeC2W #brwydrybandiau #maesb #caerdydd #cymraeg #steddfod2018 pic.twitter.com/nH7T8IOkHG— maesb (@maes_b) December 6, 2017 Parhau i ddarllen

Pop Cymru: LLAREGGUB – Band Pres Llareggub

LLAREGGUB by Band Pres Llareggub Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sefyll yn gadarn

Mae Palestiniaid yn terfysgu ar y strydoedd yn Israel yn barod dros gyhoeddiad yr Arlywydd Trump. Mae’r byd yn prysur ei feio am wneud y peth iawn yn lle condemnio’r rhai sydd yn achosi terfysgaeth. “Os byddwn ni’n gwneud polisi wrth ofyn fyddai f… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Holi’r awdur – Gareth Thomas

Busnesu ym myd yr awdur, Gareth Thomas. Parhau i ddarllen

fideo wyth: Gemau Platfform 3D: Heddiw, Ddoe ac Yfory

gan Elidir Jones Wnes i orffen Super Mario Odyssey yn ddiweddar. Wel. Dwi’n deud ‘gorffen’… dwi wedi gweld y diweddglo, do. Ond rhywle o gwmpas 250 o leuadau – y prif ffordd o barhau drwy’r gêm – sydd gen i, ac mae ‘na 999 ohonyn nhw i gyd. Rhag eich cywilydd chi, Nintendo. Ta waeth. I syndod…

Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: O´r Ardd: Gaeafu

Paratoi ar gyfer y gaeaf oedd gwaith mawr yr wythnos hon. Wedi dweud hynny, y darn mwyaf annisgwyl oedd casglu’r tomatos diwethaf! Dydyn nhw ddim yn goch, ond i gyd yn felyn-oren a byddant yn aeddfedu yn y gegin, efallai gyda chymorth banana. Gaeafgysgu mae’r planhigion parhaol. Mae’r merllys (asparagws) wedi marw ers sbel o […] Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Yeshua

Rwyf newydd fwynhau darllen Iddew gan Dyfed Edwards yn arw. Mae’n adrodd stori Yeshua (Iesu), a sut y bu i hwnnw ganfod ei hun ar y groes.Anffyddiwr yw Dyfed, ond nid polemig gwrth-Gristnogol yw’r nofel o bell ffordd. Os rywbeth, roeddwn yn cydymdeimlo… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hanes

Fe wnaeth. Mae’r Arlywydd Trump newydd gyhoeddi’n swyddogol mai Jerwsalem ydy prif ddinas Israel. Er bod hyn yn amlwg yn hanesyddol ac ymarferol, doedd gan neb fel pennaeth gwladwriaeth ddewrder i ddweud hyn yn gyhoeddus hyd yma. “Peth iawn i’w wneud a… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Egluro geiriau Cymraeg tebyg / Clarifying similar Welsh words

Mae nifer o eiriau Cymraeg sydd wedi’u sillafu a/neu eu hynganu yn yr un ffordd, ac mae’n gallu bod lletchwith i wybod pa un yw pa un. Dyma ddechrau rhestr sy’n amlinellu’r geiriau hyn a chynnig mnemonig i ddangos y gwahaniaeth. There are a number of Welsh words that are spelt and/or prounounced similarly, and… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveArt – David Meredith

David Meredith, Chairman of the Sir Kyffin Williams Trust takes part in our #LoveArt Campaign. Thomas Jones, Pencerrig 1743 – 1803 Thomas Jones was born […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Dysgwr Michelle Fecio: Adnoddau am ddysgwyr rhyngwladol / Resources for International Learners

Mae Michelle wedi bod yn dysgu Cymraeg am flwyddyn yn unig, yr holl ffordd o’r Unol Daleithiau! Yma, mae hi’n mynegi ei phrofiad o ddysgu ac mae hi’n rhannu adnoddau mae’n eu defnyddio. Michelle has been learning Welsh for only a year, and all the way from the United States! Here, she conveys her experience… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: ‘Olla podrida with Nescio quidquid Sauce’: Trafodion Cymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd

Mae’r Adroddiad a’r Trafodion a lunnir bob blwyddyn gan Gymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd yn cynnig trysor cudd o ddeunydd ar bob agwedd ar y gwyddorau naturiol. Erbyn 1900, roedd y Gymdeithas yn ffynnu, gyda mwy na 500 o aelodau ac adrannau ar wahân ar gyfer archaeoleg, bioleg, daeareg, ffiseg a chemeg. Coladwyd yr adroddiad a’r papurau […] Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Agor gwasanaethau cyhoeddus i fyny

Rwy’n caru fy mod i’n gallu wirfoddoli a helpu i gynnal cyrsiau hyfforddi gofal cymdeithasol fel rhan o’m swydd.Roedd ein cwrs ni ar weithio gyda rhieni sydd ag anableddau dysgu yn hynod o ddiddorol. Roedd yna gymaint o bethau diddorol ynddi y gallai g… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dod i rym

Methais i gysgu’n dda neithiwr gan feddwl am y dyddiad cau. Codais am bump i weld newyddion Breitbart. Hwrê! Wnaeth o ddim! Na arwyddodd yr Arlywydd Trump Waiver! Mae Deddf ynglŷn â Llysgenhadaeth America yn Jerwsalem o 1995 yn dod i rym ers 12 o’r glo… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gawn ni stori?

Mae hwn yn berl o gasgliad. Dyma gyfrol clawr caled o 24 o chwedlau a straeon am arwyr Cymru gan y diweddar John Owen Huws. Dim ond 49 oed oedd John pan fu farw yn 2001, ond nefi, mi wnaeth o gyflawni cymaint yn ei fywyd. Mi wnes i ddod i’w nabod pan gawson ni’n […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Yr Ynys – Lleucu Roberts

Blas o nofel YR YNYS gan Lleucu Roberts – y gyntaf yn y drioleg YMA. 2140. Ynys yn yr Arctig. Cyn i fomiau niwclear ddod yn agos at ddinistrio bywyd ar y ddaear yn 2030, aeth 49 o bobl i guddio mewn ogof ar ynys oer, anghysbell. Ganrif yn ddiweddarach mae cymdeithas wedi datblygu yno. […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Sgotwrs Stiniog -Llwybrau

Erthygl arall o gyfres reolaidd y diweddar Emrys Evans.

Yn y gorffennol rwyf wedi cerdded y ‘llwybr sgotwrs’ i’r ddau Lyn y Gamallt laweroedd o weithiau, a hynny ar bob awr o’r dydd a’r nos. Tybed a oes unrhyw sgotwr yn ei gerdded erbyn hyn? Dau ddarn… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Prolog – ‘Efa’ gan Bethan Gwanas

Prolog o ‘Efa’ gan Bethan Gwanas – y gyntaf yn nhrioleg Y Melanai. Ar ei phen-blwydd yn 16 oed, rhaid i Efa, tywysoges y Melanai, ladd ei mam, y frenhines. Dyna’r drefn yng ngwlad Melania ers milenia; trefn sy’n sicrhau mai brenhines ifanc, iach a chryf sy’n rheoli.Ond fu Efa erioed yn un am ddilyn […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Is etholiad Alyn a Glannau Dyfrdwy

Bydd is etholiad Alyn a Glannau Dyfrdwy yn cael ei chynnal ar Chwefror 6 y flwyddyn nesaf.  Wele hanes etholiadol yr etholaeth hyd yn hyn. Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Un Bore Mercher

Dwi wrth fy modd gyda Un Bore Mercher, sydd ar S4C ar y funud.  Rhaid dweud, o’n i’n hoff iawn o Gwen yn Torchwood, blynyddoedd yn ôl a dyma Eve Miles, a oedd yn chwarae Gwen, yn y brif ran.  Gwych gweld bod Eve Miles yn chwarae rhan Gymraeg … Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gofalaeth Fro'r Llechen Las 2017-12-03 22:20:41

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Campbell a Welby

Mi wrandewais y dydd o’r blaen ar gyfweliad diddorol a wnaeth Alastair Campbell â Justin Welby, Archesgob Caergaint ar gyfer cylchgrawn o’r enw GQ. Gellir darllen a gweld y cyfweliad ar wefan GQ.  Yno, yn hytrach nag ar dudalennau’r cylchgrawn, y gwelais ac y darllenais i sgwrs y ddau. Ac ie, sgwrsio fu’r ddau, er […] Parhau i ddarllen

anturypaleone: Dechre’r Diwedd

Heb sgwennu ers ‘chydig ac er bod dim llawer i ddeud o’n ni’n meddwl bydde ni’n trio cadw’r blog yn rhannol fyw. A dyw’r teitl ddim yn portreadu beth sy’n cael i ddeud yn blog ryw lawer. Felly mae hi’n dod i derfyn ar fy nhymor cynta’ o’r flwyddyn ola’ ac i fod yn hollol … More Dechre’r Diwedd Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: “Y dde eithafol a chenedlaetholdeb Cymreig”

https://anffyddiaeth.blogspot.nl/2017/11/y-dde-eithafol-chenedlaetholdeb-cymreig.html Blogiad hollbwysig am ddefnydd rhai cenedlaetholwyr Cymreig o ddelwedd dde-eithafol, Pepe y broga / llyffant. Mae’r blogiwr Anffyddiaeth yn “rhybuddio am lond dwrn o gyfrifon Twitter a thudalennau Facebook sy’n lledaenu delweddau yn enw cenedlaetholdeb Cymreig ond sy’n deillio o fudiad yr alt-right eithafol. Efallai mai naïfrwydd sydd i gyfrif mewn ambell achos yn […] Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl – 3 Rhagfyr

Cynhelir Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl (IDDP) bob blwyddyn i hyrwyddo cydraddoldeb i bobl anabl, i helpu i dorri rhwystrau ac i gefnogi urddas, hawliau a lles pobl anabl. Yn y Cynulliad, rydym yn falch o fod yn gyflogwr hygyrch ac yn ddarparwr gwasanaethau hygyrch. Rydym yn gwerthfawrogi cyfraniad ein staff anabl ac yn cydnabod manteision … Continue reading Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl – 3 Rhagfyr Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Arthroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy: Iaith- Callineb, Chwant a Chelwyddau / Language- Logic, Lies and Lechery

Rywbryd, awgrymir ein pynciau gan ddarnau ar y newyddion neu gan bethau y mae’n haelodau ni wedi darllen amdanynt. Cafodd y darn hwn ei ysgrifennu ar ôl i bobl yn y grŵp ofyn am faterion cysylltiedig â iaith a chywirdeb gwleidyddol, cyfathrebu trwy gyfryngau cymdeithasol, deallusrwydd artiffisial, a’r berthynas rhwng meddwl a siarad. Daethpwyd o… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Arthroniaeth Abertawe: Cyflwyniad / Swansea Philosophy: Introduction

Helo ‘na, a chroeso i’n grŵp, Athroniaeth Abertawe! Rydym yn cwrdd ar hyn o bryd yn ystafell gyfarfod y dafarn o’r enw Vivian Arms yn Sgeti Abertawe, ail nos Fercher pob mis am 7 o’r gloch. Dyma fan gyfarfod wych, lle rydych chi’n gallu prynu amrywiaeth eang o ddiodydd meddwol ac ysgafn, neu gael pryd… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy: Synfyfyrio / Pondering

  Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Athroniaeth Abertawe / Swansea Philosophy: Ffeithiau Bywyd / Facts of Life

Ysgrifennwyd y darn hwn fel ymateb i drafodaeth o faterion cyfoes a ddigwyddai’n achlysurol yn y grŵp o fis i fis, sef Brexit ac Etholiad yr Arweinydd yn yr UD. Roedd pobl yn canolbwyntio’n enwedig ar y berthynas rhwng y cyfryngau, democratiaeth, a gwirionedd. Gofynnwyd imi greu rhywbeth er mwyn symbylu trafod. Penderfynais beidio â… Parhau i ddarllen

atgof.co: Myned yn iau

fel y moroedd : rhydded

Pasiodd Senedd y ddeddfwriaeth arfaethedig ddoe a fyddai’n diddymu mandad Obamacare. Bydd gan bobl America ddewis prynu neu beidio ei brynu, neu beidio prynu yswiriant iechyd o gwbl. Hyd yma dylech chi dalu dirwy os nad oes gynnoch chi yswiriant. (Mae’… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Yr iâr a’r atom

Diddorol oedd darllen (GOLWG 360) am gwmni niwclear Horizon yn prynu cwt ieir i ysgol ym Môn. Da iawn yntê. F’atgoffa am stori mewn hen, hen gomic ers talwm, ‘Sexton Blake and the Atom Eggs’. (‘Seston Blêc’, chwedl un o gymeriadau Wil Sam.) Fel arall y clywais i. Bydd rhai o’r darllenwyr, rwy’n siŵr, yn […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Calendr Adfent Y Lolfa Advent Calendar

Ymunwch a ni gyda calendr adfent 2017 Y Lolfa! Join us for our 2017 advent calendar! Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Cyfle i Fynd i Batagonia!

Ers tair blynedd bellach mae Cyngor Tref Ffestiniog yn cynnig ysgoloriaeth gwerth £1,500 i anfon person ifanc i Batagonia fel rhan o’r gefeillio sydd wedi digwydd rhwng tref Rawson a Blaenau Ffestiniog. 

Mae hwn yn gynnig anrhydeddus iawn, ac wn i ddi… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Online bilingual magazine / Cylchgrawn ar-lein dwyieithog: Wikimedian Jason Evans: Sut mae’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cydweithio gyda Wicipedia / How the National Library of Wales partners with Wikipedia

Nid yn unig y mae Jason Evans yn meddu ar y teitl swyddi gorau yng Nghymru (Wikimedian), mae’n dod i ofalu am gangen yr iaith Gymraeg o’r encyclopedia Wicipedia. Yma, mae’n dweud wrthon ni am y prosiect a sut y gallu unrhyw un cyfrannu. Not only does Jason Evans have the coolest job title in… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Ann Jones AC

Bydd Ann Jones AC yn cynnal ei chymhorthfa nesaf yn Llyfrgell Y Rhyl ar 9fed Rhagfyr am 10.00 – 11.00.
I drefnu apwyntiad, ffoniwch 01745 332813. Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 Rhagfyr 2017

Darlleniad y Dydd: Deuteronomium 18:14-19 (BCND:tud.179/ tud.164)

Croeso cynnes atom ar Sul cyntaf Rhagfyr, a ninnau ond ychydig dros dair wythnos i ffwrdd o’r Nadolig! Hyd yn oed os ydi hynny’n gwneud i chi ochneidio’n ddwfn wrth feddwl am yr holl bethau sydd angen eu gwneud, cofiwch am y cyfle arbennig sydd gennym dros yr . . . → Read More: Dydd Sul, 3 Rhagfyr 2017

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yfory

Rhoddodd yr Arlywydd Trump siawns i’r Palestiniaid i wneud heddwch ag Israel sawl tro; na symudodd o Lysgenhadaeth America i Jerwsalem mis Mehefin eleni, ond gwrthod maen nhw. Dw i’n gobeithio’n daer ei fod o wedi sylweddoli erbyn hyn nad ydyn nhw’n bw… Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: #LoveMaps – Hywel Griffiths

New Horizons– blog post by Dr Hywel Griffiths, Senior Lecturer at Aberystwyth University as part of our #LoveMaps Campaign I like maps that give me […] Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Ddylai ‘neb’ ddefnyddio ‘hwb’

Blog bach amser cinio gan Dylan Iorwerth Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Llecyn Glas ?

Cof am ambell Eisteddfod wleb, oer. Aml un a dweud y gwir. Dŵr yn diferu am ein pennau yn yr hen Babell Lên neu hen Babell y Cymdeithasau. Rhynnu ar y Maes mewn pac-a-mac denau, mwd dros y fferau, tremio heibio i ymyl ambarél ar yr awyr lwyd, mewn hanner gobaith gweld rhyw lecyn glas […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Gwybodaeth i gwsmeriaid Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl.

Dydd Gwener1af Rhagfyr bydd Llyfrgell a’r Siop Un Alwad y Rhyl yn cau yn gynnar am 12.30 ar gyfer hyfforddiant staff. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra. Bydd Caffi Porters yn cau am 1.00 pm. Parhau i ddarllen

National Library of Wales Blog: International Digital Preservation Day #IDPD17

Today is the first International Digital Preservation Day . The aim of the day (30 November 2017) is to create greater awareness of digital preservation […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Rhyl Library Reading Group – 7fed Rhagfyr 11.00 – 12.00

Disclaimer – Renee Knight Ffuglen yw hon. Mae enwau a chymeriadau’n gynnyrch dychymyg yr awdur ac mae unrhyw debygrwydd i unigolion gwir, yn fyw neu’n farw, yn gyd-ddigwyddiad llwyr.* *Mae popeth rydych newydd ei ddarllen yn gelwydd. Beth os gwnaethoch … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Y dde eithafol a chenedlaetholdeb Cymreig

Mae gennyf erthygl yn Nation Cymru’n rhybuddio am lond dwrn o gyfrifon Twitter a thudalennau Facebook sy’n lledaenu delweddau yn enw cenedlaetholdeb Cymreig ond sy’n deillio o fudiad yr alt-right eithafol. Efallai mai naïfrwydd sydd i gyfrif mewn ambel… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : penblwydd reuben

Penblwydd Reuben oedd hi ddoe. Mae o’n ddeg oed. Ci fy merch hynaf ydy Reuben, a gan nad oes ganddi blant, mae o fel plentyn iddi a’i gŵr. Mae o’n byw bywyd hynod o braf fel mae’n debyg bod y cŵn eraill yn genfigennus ohono fo. Ar gyfer yr achlysur arb… Parhau i ddarllen