456棋牌游戏大厅: 屏蔽特朗普的推特关注中国股东的知情权

美国总统特朗普周日发推特威胁对2000亿美元的中国进口商品提高关税。中国股市大幅… Parhau i ddarllen

456棋牌游戏大厅: #贸易战和通胀迫使中国投资者出售海外房产

受中美贸易战和通胀压力的影响,中国消费经济发生了显著变化。近日,天水体育彩票也因… Parhau i ddarllen

456棋牌游戏大厅: 内地经济内外受压

中国经济目前正受到来自内外的攻击,增长下滑,稳定经济的努力引人注目,但专家表示这… Parhau i ddarllen

456棋牌游戏大厅: 谢长廷:金花在联合国的象棋和纸牌游戏向国际社会表明台湾想成为一个国家。

民进党总统候选人谢长廷今天说,以台湾名义申请加入联合国是为了让国际社会知道台湾想… Parhau i ddarllen

456棋牌游戏大厅: 吕秀莲:中国台湾在1996年当选总统时实际上已经独立了

中央通讯社基隆市第六副主席吕秀莲今天应海达大学邀请,作了“卓越大师讲座”专题讲座… Parhau i ddarllen

456棋牌游戏大厅: 岳飞生日那天,中华民国学童玩岳家军,跳四美舞

依兰县各行各业的人们昨天在毕夏宫用斧头和盾牌来纪念学生岳家军国王岳武穆。 记者罗… Parhau i ddarllen

456棋牌游戏大厅: 台湾导弹升至1410

国家安全局局长蔡德胜今天上午证实,部署在台湾东南沿海的导弹数量已经从陈政府时期的… Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gwaed Morgannwg: Cofnodion Iechyd a Llesiant yng Nghasgliadau’r Diwydiant Glo – Ffotograffau

Mae Grant Adnoddau Ymchwil Ymddiriedaeth Wellcome wedi caniatáu i ni gatalogio a chadw cofnodion cwmni pwll glo cyn-freinio a’r Bwrdd Glo Cenedlaethol. Mae’r Ymddiriedaeth Wellcome yn sefydliad elusennol rhyngwladol sydd wedi ymrwymo i wella iechyd ac, yn hyn o beth, un o brif nodau’r project yw gwella mynediad at gofnodion ynghylch materion meddygol a llesiant. […] Parhau i ddarllen

Sara Louise Wheeler: Limrigio, paentio ac Instagrammio!

Rwyf wedi mynychu’r Eisteddfod Genedlaethol sawl gwaith dros y 23 mlynedd diwethaf – ers i mi ddechrau ymddiddori mewn barddoni; ond haf yma oedd y tro cyntaf i mi deimlo fy mod yn wir yn rhan o’r ŵyl. Er fy mod wedi bod yn ymwybodol o’r cystadlaethau, y babell len a’r pafiliwn, doeddwn i heb […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : byw gydag alergedd

Wedi torri allan popeth ar y rhestr waharddedig FODMAP oddi ar fy niet, dechreuais ail gyflwyno un ar y tro er mwyn probi pa fwyd fedra i ei fwyta. Dw i’n gwybod bellach fy mod i’n iawn gyda garlleg, llefrith heb lactos a chaws, . Ar y llaw arall, bydd… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Sut i roi meddylfryd twf ar waith

https://medium.com/media/39cc8ee98ee01abad86b9d37c063082d/hrefMae cysyniad Carole Dweck o Feddylfryd Twf wedi cael ei drafod ym maes addysg ers sbel, ond mae’r cysyniad wedi cael ei drafod llai mewn meysydd eraill.Meddylfryd twf yw ble mae pobl yn medd… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 5.3

Mae’r fersiwn diweddaraf o WordPress, fersiwn 5.3 wedi ei ryddhau ac yn ymddangos ar fyrddau gwaith gweinyddwyr WordPress ar draws y byd. Dyma’r cyflwyniad: Mae 5.3 yn ehangu ac yn mireinio’r golygydd bloc a gyflwynwyd yn WordPress 5.0 gyda blociau newydd, rhyngweithio mwy greddfol, a gwell hygyrchedd. Mae nodweddion newydd yn y golygydd yn cynyddu […]

The post WordPress 5.3 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cnau pecan

Mae’r gŵr newydd ddarganfod bod yna ddwy goeden pecan ar dir ein heglwys ni. Rhaid eu bod nhw yno am amser hir oherwydd eu bod nhw’n dal iawn, ond chlywais erioed amdanyn nhw. Dyma fo’n casglu’r cnau gwerthfawr. Doedd dim llawer ar ôl. (Mae’n amlwg bod… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Ffestiniog 1898

Erthygl o gyfres Stolpia gan Steffan ab Owain.Dyma oedd yr unig dro i’r Eisteddfod Genedlaethol gael ei chynnal yn yr ardal hon yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg … Felly, nid oes dim i’w wneud ond byw ar yr hen … a theithio’n ol i’r flwyddyn 1898 am… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Y Menopos ac Iechyd Meddwl

Sut all y menopos effeithio ar iechyd meddwl? Mae’r menopos yn rhan o heneiddio i lawer o bobl. Mae’n rhan naturiol o fywyd – ond dyw hynny ddim yn golygu ei fod yn syml bob amser. Gall y menopos effeithio ar ein hiechyd corfforol a meddyliol. Rydym ni’n fwy tebygol o’i weld yn effeithio ar […]

The post Y Menopos ac Iechyd Meddwl appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Diogelwyd: Pwysigrwydd ffrindiau

Nid oes cyfran gan fod hwn yn gofnod wedi ei ddiogelu.

The post Diogelwyd: Pwysigrwydd ffrindiau appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: 2 lyfr bach Nadolig

Mae Gwasg Carreg Gwalch wedi cyhoeddi dau lyfr bach i blant sy’n addas ar gyfer y Nadolig: Mae ‘Nadolig yn y Cartref’ gan Luned Aaron ar gyfer plant iau, ond yn iawn ar gyfer rhai tua 7 oed hefyd. Math o lyfr adfent ydi o, gyda 24 llun o bethau Nadoligaidd a chwpled i fynd […] Parhau i ddarllen

shitclic: Mwrdro’r Moelwyn

“Awydd mynd i Bounce Below wedyn?”*Addasiad o golofn deledu fisol ‘Y Cymro’Mae’n ddu-bitsh ac yn pistyllio. Tu mewn a’r tu allan. Ac mewn tŷ cyngor ym mro’r llechi, mae dau heddwas yn ymateb i alwad dienw. Gyda dŵr yn diferu o’r llawr cyntaf, mae’r bli… Parhau i ddarllen

shitclic: The Aftermath

On a cold dark October eve, armed with a cuppa and feet up, I was ready for a rare creature on the box. A Wales-set drama shown across the UK. No, not the one with Eve Myles and the irritating soundtrack. Rather, an emotionally charged four-parter abou… Parhau i ddarllen

shitclic: Hap a damwain

Bore Llun braf, ac mae’r ddinas yn drybowndio. Ac mewn cilfach gefn o westy pum seren yn Soho, ger bariau nwdls a mwy o baristas nag sydd raid, mae darn bach o Gymru. Y tu mewn, coffi a choflaid o hacs ac actorion yn ymgynnull mewn sinema glyd. Pawb ym… Parhau i ddarllen

Gronyn: Dosbarth o 63

Does a wnelo’r peth â ni yng Nghymru, ond mentraf gyfeirio ato beth bynnag. Pennawd yr erthygl a ddenodd fy sylw: ‘63 o ddisgyblion mewn dosbarth ysgol gynradd’. Tybiais mai stori oedd hi am ysgol mewn trafferthion ariannol yn gorfodi athrawon a disgyblion i weithio dan amodau amhosibl. Dim o’r fath beth! Ysgol academi lewyrchus […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yn ôl at jane austen

Roeddwn i’n ceisio ymddiddori mewn nofel arall, sef Vanity Fair am sbel. Gwrandawais ar 11 pennod, ond penderfynu rhoi’r gorau iddi. Er ei bod hi un o’r llenyddiaeth fwyaf enwog, ac mai Helen Taylor sydd yn darllen, mae hi braidd yn ddiflas yn fy nhyb … Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Etholiadol

Dyna’r ymgeiswyr oll yn eu lle, a siawns na ellir mentro sylw neu ddau am yr etholiad – ond gan geisio o hyd osgoi darogan. 1. CLYMBLEIDIAU Rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg, fyddai bod Plaid Brexit wedi ymladd ym mhob sedd drwy Brydain, drwy hynny hollti mwy ar y bleidlais unoliaethol yn […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Derec Brown

‘Dwi wedi bod yn gwrando ar gryno ddisg “Derec Brown – Goreuon” heddiw (Fflach CD290H, 2005). Yn y nodiadau sydd ar y llyfryn clawr y CD, mae yna restr o recordiau Derec Brown dros y blynyddoedd, a mae hyd y rhestr yn gwneud i mi sylweddoli maint cyfraniad Derec Brown i’r byd pop a rocParhau i ddarllen “Derec Brown” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : chwant cornetto

Dw i newydd gael cornetto gyda choffi (a baratowyd yn moka.) Rhaid swnio’n hollol gyffredin i’r rhan fwyaf o’r bobl, ond ddim i mi. Ers darganfod bod gen i alergedd FODMAP, roeddwn i’n osgoi glwten, ond ces i fy nhrechu gan chwant cornetto’n ddiweddar … Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Syniadau gwych ar gyfer Bl 1 a 2

Mi ges i ddiwrnod prysur ond hynod ddifyr a phleserus ddoe. I ddechrau, ro’n i wedi cael gwahoddiad i Barti Hud Ysgol Bro Cinmeirch, fy ysgol ‘Cyfaill Darllen.’ Roedd plant Blwyddyn 1 a 2 wedi bod yn hynod brysur yn gwneud pob math o weithgareddau yn seiliedig ar Coeden Cadi ac yn mynd i wisgo […] Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Blas o Byw yn fy Nghroen: Profiadau pobl ifanc yn ymdopi â chyflyrau hir dymor

“Beth am gyflyrau corfforol? Ble’r oedd y rheiny oll yn cuddio?” dyna mae golygydd Byw yn fy Nghroen, Sioned Erin Hughes, golygydd y gyfrol, yn holi yn ei rhagair i’r gyfrol yma, sy’n cynnwys ymateb 12 o bobl ifainc, rhwng 10 a 26 oed, sydd wedi bod trwy fwy na’u siâr o frwydro a dioddef, a’r ffordd y maent yn ymdopi mewn ffordd bositif ac urddasol. Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Ffocws ar Ffotograffiaeth – Eich Casgliad Cenedlaethol o Ffotograffau Cymreig

Efallai na fyddech chi’n disgwyl dod ar draws Richard Burton yn chwarae criced wedi’i wisgo fel Alexander The Great yn y Casgliad Cenedlaethol o Ffotograffau […]

The post Ffocws ar Ffotograffiaeth – Eich Casgliad Cenedlaethol o Ffotograffau Cymreig appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Dyfal Donc a Dyrr y Garreg

Yn ogystal â chyflogi tîm yn lleol, mae’r DREF WERDD  hefyd yn cynnig nifer o gyfleoedd i wirfoddoli ac i ddysgu sgiliau newydd; cyfleon gwerthfawr iawn i unigolion, ac er budd  y gymuned a’r economi leol. Llwyddwyd i ddenu cyllid eto er mwyn parhau â’… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Diogelwyd: Y GÊM FAWR – Rhodri Jones

Nid oes cyfran gan fod hwn yn gofnod wedi ei ddiogelu.

The post Diogelwyd: Y GÊM FAWR – Rhodri Jones appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Gwên y Joker – Trystan Davies

Pam dwi efo iselder? Llawer o betha. Ddywedai ddim pam, achos i fi o’n i yn cymharu fy hun i bawb ac un o’r petha gwaethaf i’w neud yw hynny – mae pawb yn wahanol. Dim ots pam. Ond mae’n bwysig i ddeud pam, mae’n bwysig siarad. Dwi efo iselder ers tua 12 mlynedd ac […]

The post Gwên y Joker – Trystan Davies appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Y Cwilt

Mi fyddwch chi wedi gweld darluniau Valériane Leblond o’r blaen, mewn llyfrau (rhai Caryl Lewis, Elin Meek a Haf Llewelyn er enghraifft), ar gardiau a chalendrau ac ati. Mae hi wedi ennill gwobrau am ei gwaith. Ond y tro yma, a hynny am y tro cyntaf erioed, hi sy’n gyfrifol am y geiriau hefyd. Stori […] Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Fflach

Cwmni recordiau Richard a Wyn Jones o’r grwp Ail Symudiad, yn Aberteifi. Ffurfiwyd y cwmni yn 1981 a’r record gyntaf oedd Ail Symudiad a “Twristiaid Yn Y Dre”, a ddilynwyd gan ddwy record arall gan Ail Symudiad (“Geiriau” a “Garej Paradwys”), ac yna yn 1982 y record gyntaf i gynnwys caneuon gan grwpiau eraill, sefParhau i ddarllen “Fflach” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : beaver moon

Am ddeg munud i saith y bore ‘ma, ces i neges testun gan y gŵr a aeth i redeg gyda’i ffrindiau. “Gwelir y lleuad fawr yn yr awyr gorllewinol.” Es i allan ar y dec cefn wedi’i rewi (20F/-7C.) Er bod y golau’n wan erbyn hynny, roedd hi mor fawreddog. Fed… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Mewnblygrwydd a Fi – Aled Gwyn Jôb

Dwi’n fewnblygyn. Dwi angen treulio cyfnod da o bob diwrnod ar fy mhen fy hun. Ydi’r ffasiwn syniad yn eich dychryn chi tybed?! A finnau’n sgwennu e-lyfr ar fewnblygrwydd (introversion) ar hyn o bryd, mae’n ddiddorol ystyried y cysylltiad a wneir yn aml rhwng y tueddfryd hwn ag iechyd meddwl heddiw. Delwedd bur negyddol sydd […]

The post Mewnblygrwydd a Fi – Aled Gwyn Jôb appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Newid enw’r Cynulliad a phleidlais i bobl 16 oed: Mae’r Bil Senedd ac Etholiadau wedi cyrraedd Cyfnod 3

View this post in English | Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg 13 Tachwedd 2019 Heddiw mae ein Haelodau yn cynnal dadl ar Fil  Senedd ac Etholiadau (Cymru), a allai gyflwyno pleidleisiau yn 16 oed yng Nghymru a newid enw’r Cynulliad, wrth iddo gyrraedd Cyfnod 3 ei hynt i ddod yn gyfraith. Ond beth yw ystyr … Continue reading Newid enw’r Cynulliad a phleidlais i bobl 16 oed: Mae’r Bil Senedd ac Etholiadau wedi cyrraedd Cyfnod 3 Parhau i ddarllen

meddwl.org: Caethineb Iselder – Glesni Williams

Dwy flynedd yn ôl, roeddwn i mewn lle hollol wahanol i lle ydw i heddiw. Dwy flynedd yn ôl roeddwn i newydd ddychwelyd o wylia’ bythgofiadwy i Efrog Newydd ac yn meddwl mai hwnnw oedd y gwyliau olaf y byddwn yn ei gael. Dwy flynedd yn ôl roeddwn i’n cychwyn ar lwybr hunllefus i ddyfnder, […]

The post Caethineb Iselder – Glesni Williams appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Gwaed Morgannwg: Cofnodion Iechyd a Llesiant yng Nghasgliadau’r Diwydiant Glo – Cynlluniau Baddonau Pen Pwll

Mae Grant Adnoddau Ymchwil Ymddiriedaeth Wellcome wedi caniatáu i ni gatalogio a chadw cofnodion cwmni pwll glo cyn-freinio a’r Bwrdd Glo Cenedlaethol. Mae’r Ymddiriedaeth Wellcome yn sefydliad elusennol rhyngwladol sydd wedi ymrwymo i wella iechyd ac, yn hyn o beth, un o brif nodau’r project yw gwella mynediad at gofnodion ynghylch materion meddygol a llesiant. […] Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Pump podlediad rhedeg

Dwi prin yn gwylio teledu na gwrando ar radio ‘byw’ ers peth amser bellach. Ar wahân i ambell raglen chwaraeon fel uchafbwyntiau marathon Eryri neu Ironman Cymru, a chwpan rygbi’r byd yn ddiweddar wrth gwrs, Peaky Blinders ydy’r unig beth dwi wedi gwylio ar y teledu ers misoedd maith!   Rhan o’r rheswm am hynParhau i ddarllen “Pump podlediad rhedeg” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : swper i gyn-filwyr

Diolch i haelioni nifer o dai bwyta, cafodd cyn-filwyr swper yn rhad ac am ddim dros America ddoe. Cafodd y gŵr fantais ar y cynnig clên, a mynd yn ôl i Chili’s. Ymunais â fo. (Talais finnau am fy mwyd.) Ces i hamburger heb glwtyn, sef hamburger heb fy… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Common Voice Cymraeg – brawddegau newydd!

Mae bron i 3500 o frawddegau newydd difyr wedi eu hychwanegu i Common Voice Cymraeg yn ddiweddar ac yn chwilio am unigolion i’w recordio! Diolch am eich cefnogaeth i Common Voice yn y gorffennol. Byddwn yn ddiolchgar petai modd i chi sôn wrth eich ffrindiau, teulu, cydweithwyr am y datblygiad newydd yma a’r cyfle i […]

The post Common Voice Cymraeg – brawddegau newydd! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Diweddaru’r Ddisgyddiaeth

Dwi wedi bod wrthi’n diweddaru y Ddisgyddiaeth yn ddiweddar. Mae cryn dipyn o ychwanegiadau ers y fersiwn diweddaraf ym mis Gorffennaf. Dwi’n ddiolchgar iawn i Rhian Eleri o gwmni Sain, ac i Johnny R o R-Bennig am wybodaeth ychwanegol ar gyfer cynnyrch y ddau gwmni. Hefyd, diolch yn fawr i’r rhai yrrodd manion gwybodaeth ychwanegolParhau i ddarllen “Diweddaru’r Ddisgyddiaeth” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwrnod cyn-filwyr

Diolch yn fawr i’r holl gyn-filwyr a frwydrodd er mwyn amddiffyn eu gwlad a’u hanwyliaid. Parhau i ddarllen

Gronyn: Y gwirionedd

Heb os, yr oedd Prif Weinidog y Deyrnas Unedig yn bwriadu ‘gwneud Brexit’ erbyn diwedd Hydref. Dyna oedd ei fwriad.  Roedd o’n annoeth yn dweud hynny mor bendant.  Roedd o’n hynod o ffôl ac anghyfrifol wrth ddweud y byddai’n well ganddo fod yn ‘farw mewn ffos’ na pheidio â gwneud hynny. Ond doedd o ddim […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Gadael Bro

Testun gofid –ers degawdau- ydi tuedd pobol ifanc disglair, i adael eu cymunedau i chwilio am waith a bywyd cyffrous yn y dinasoedd. Yn ddiweddar, mae Lowri Cunnington Wynn -darlithydd yn adran Cyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth- wedi ennill g… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Matt Johnson ac iselder: “Cadwes i e tu mewn” : BBC Cymru Fyw

Rhybudd cynnwys: hunanladdiad, teimladau hunanladdol. Mae’r cyflwynydd, Matt Johnson, wedi bod ag iselder ers blynyddoedd, ac mae’n siarad yn agored am ei drafferthion â’i iechyd meddwl. Ond nid yw hyn wastad wedi bod yn wir. Ddeng mlynedd yn ôl, yn Rhagfyr 2009, roedd Matt Johnson ar falconi yn Sbaen, yn ystyried lladd ei hun. “Erbyn […]

The post Matt Johnson ac iselder: “Cadwes i e tu mewn” : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sut mae delio gydag iselder y gaeaf? : BBC Cymru Fyw

Yr adeg yma o’r flwyddyn, wedi i’r clociau gael eu troi yn ôl, mae yna lawer o bobl yn mynd i deimlo’n isel, a hynny oherwydd tywyllwch y gaeaf. Mae Anhwylder Affeithiol Tymhorol yn fath o iselder sy’n effeithio ar bobl yn ystod misoedd tywyllaf y flwyddyn. Dyma gyngor Dr Liza Thomas, meddyg teulu o […]

The post Sut mae delio gydag iselder y gaeaf? : BBC Cymru Fyw appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Pan dylse pethau fod yn berffaith… – Angharad Hughes

Roeddwn wastad yn berson nerfus o’r adeg fedrai gofio. Yn 2015 mi wnes i briodi fy ngwr sydd yn gefn imi bob tro. Wedyn yn 2016 ddoth Cian y mab….roedd pob dim yn berffaith. Ty bach clud i deulu bach newydd. Perffaith! Jyst perffaith!  Meddwl yn ol… doedd labour Cian ddim yn hynod o garedig […]

The post Pan dylse pethau fod yn berffaith… – Angharad Hughes appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Trwy bleidleisio tactegol yn unig mae llwyddo

Mae’n debyg ei bod yn addas nad oedd Boris Johnson ymhlith arweinwyr eraill Ewrop yn yr Almaen heddiw i ddathlu 30 mlynedd cwymp mur Berlin. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : swper i ddathlu

Es i Chili’s gyda’r gŵr neithiwr. Oherwydd yr alergedd FODMAP, mae’n anodd i mi fwyta allan. Maen nhw’n cynnig plât eog, a dyna’r peth a ges i. Roedd yr eog gyda saws coriander yn hynod o flasus. Yfais wyn gwyn ardderchog hefyd. Noson braf i ddathlu fy… Parhau i ddarllen