Gwneud pethau gwell - Medium: Beth ddysgais am Systemau Dysgu Dynol

Sgrifennais gwpl o flogbostau ar elfennau o Systemau Dysgu Dynol yn 2019 — un ar beryglon Rheolaeth Gyhoeddus Newydd, ac un arall ar atebolrwydd sy’n addas i’w bwrpas. Roedd e’n grêt i gael y cyfle i ddysgu mwy am Systemau Dysgu Dynol yn Newcastle. Roe… Parhau i ddarllen

shitclic: Hel straeon

Ydych chi wedi sticio efo’r adduned flwyddyn newydd? Mae gen i un dwi’n bendant am lynu ati eleni. Gwylio llai o deledu. Ie, fi, Mr Llygaid Sgwâr a rantiwr-adolygydd teledu achlysurol. Wel, nid yn hollol. Gwylio llai o deledu gwael, dramâu netfflicsaid… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : parfait

Wedi cael profiad rhyfeddol yn theatr Kabuki, aeth fy merch hynaf i Morinoen, siop de lle mae ei chwaer yn gweithio ynddi. Dyma parfait a baratôdd ei chwaer. Mae o’n cynnwys te wedi’i rostio a chynhwysion unigryw eraill.  Parhau i ddarllen

fel y moroedd : kabuki

Gwireddwyd breuddwyd fy merch hynaf o’r diwedd – aeth i theatr Kabuki i weld sioe Ebizo. Roedd yn werth chweil talu cymaint am ei sedd gan ei bod hi’n medru gweld o’n agos iawn ar y llwybr hwnnw. Safodd o wrthi hi am eiliadau hyd yn oed! Cafo… Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Ysgol Gatholig Crist y Gair

Mae disgyblion a staff wedi mwynhau tymor cyntaf llwyddiannus yn eu hysgol newydd, Ysgol Gatholig Crist y Gair yn y Rhyl.  Bu i’r ysgol, a agorodd ym mis Medi, gymryd lle Ysgol Gynradd Mair ac Ysgol Gatholig Bendigaid Edward Jones ac yn rhan o ddarpariaeth Esgobaeth Wrecsam ac yn cymhwyso 420 disgybl llawn amser 3-11 […] Parhau i ddarllen

meddwl.org: Ymchwilwyr Caerdydd yn canfod cysylltiad genetig newydd â sgitsoffrenia : Prifysgol Caerdydd

Mae ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd wedi canfod mwtaniadau newydd mewn genyn sy’n cynnig mewnwelediad newydd i achosion biolegol sgitsoffrenia. Bu Dr Elliott Rees yn dadansoddi data geneteg gan 3,444 o deuluoedd wedi’u heffeithio gan sgitsoffrenia, yn yr astudiaeth fwyaf o’i math. Mae’r canfyddiadau, a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature Neuroscience, yn cynnig mewnwelediad pellach i’r achosion […]

The post Ymchwilwyr Caerdydd yn canfod cysylltiad genetig newydd â sgitsoffrenia : Prifysgol Caerdydd appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : distaw eto

Wedi i fy mab ifancaf fynd yn ôl at y coleg (ynghyd a’i chwaer sydd yn gyrru) ddoe, mae’r tŷ yn ddistaw iawn unwaith eto heblaw am sŵn y peiriant golchi. Roedd yn wych croesawu’r plant i gyd am fis, ond dw i ddim yn meindio dychwelyd at y bywyd distaw … Parhau i ddarllen

meddwl.org: Dibyniaeth: “Nid pam y dibyniaeth, ond pam y boen”

Dyma erthygl gan Dr Gwyn Roberts, Meddyg Arbenigol mewn Dibyniaeth. Beth yw Dibyniaeth? Unrhyw ymddygiad y mae person yn chwennych ac yn canfod rhyddhad neu bleser dros dro ynddo, ond yn dioddef canlyniadau negyddol o’i ganlyniad, ac eto’n cael anhawster rhoi’r gorau iddi. Pa fathau o ddibyniaeth sy’n bodoli? Yn gyffredinol mae dibyniaeth wedi’i rhannu i […]

The post Dibyniaeth: “Nid pam y dibyniaeth, ond pam y boen” appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol: 125 y mis hwn

Mae un o sefydliadau mwyaf adnabyddus gwledydd Prydain, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn dathlu pen-blwydd arbennig ym mis Ionawr 2020. Ar 12 Ionawr, bydd hi’n 125 o flynyddoedd ers sefydlu’r Ymddiriedolaeth ym 1895 gan Octavia Hill, Syr Robert Hunter a Hardwicke Rawnsley. Gallwch ymweld â’r eiddo cyntaf un a ddaeth yn eiddo i’r Ymddiriedolaeth ym 1886, […] Parhau i ddarllen

Gronyn: Cau’r siop

Roedd hi’n siop ardderchog yn ei dydd. Mi brynon ni sawl peth yno pan oedd y plant yn fach; a synnwn i ddim pe bawn i’n mynd i’r atig heno y deuwn o hyd i fwy nag un peth ag enw’r cwmni hwn arno. Yn sicr mae yno fwy nag un dilledyn. Fwy na thebyg […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Corhedydd y waun

Blynyddoedd yn ol, yr unig lle gwelais corhedydd y waun (am wn i) oedd ar rhosdiroedd neu mynyddoedd, pan roeddwn yn cerdded.  Mewn llawer ffordd, mae o’n aderyn bach di-nod: efallai un o’r rhai mae’r Saeson yn galw’n ’little brown jobs’.  On… Parhau i ddarllen

shitclic: Yr Alban a ni

Ah, Alban ddewr! Pob parch, ond dwi di laru efo chdi. Wedi cael llond bol ar fwrw golwg eiddigeddus arnat o’r parthau hyn. Ie, Alban pleidiol i Ewrop, gyda phrif weinidog arlywyddol sydd ben ag ysgwydd uwchlaw unrhyw wleidydd arall yn y tipyn ynysoedd … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Llys Dorfil -cerrig a saethau a roc-a-rôl

Ail ran crynodeb Bill a Mary Jones o’r chwilio a chloddio yng Nghwmbowydd.

Roedd y tŷ crwn a ddarganfuwyd yn rhagflaenu Llys Dorfil. Nid yw’r gwir oedran wedi’i sefydlu hyd yma, ond mae casgliad o samplau wedi’u cadw at y diben hwn.

Wrth i’r gwaith a… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Ffion Dafis eisiau sbarduno sgwrs agored am alcohol : Golwg360

Mae Ffion Dafis wedi ffilmio rhaglen ddogfen DRYCH: Ffion Dafis – Un Bach Arall? er mwyn ceisio sbarduno sgwrs agored am alcohol, gan ofyn a ydy perthynas y Cymry gydag alcohol yn un iach? Hefyd ar y rhaglen bydd y cyfarwyddwr theatr Iola Ynyr yn trafod ei phrofiad o fod yn alcoholig. “Y munud wnes i […]

The post Ffion Dafis eisiau sbarduno sgwrs agored am alcohol : Golwg360 appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

meddwl.org: Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl er mwyn codi ymwybyddiaeth dros iechyd meddwl

Rydyn ni’n falch iawn i gyhoeddi bod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru wedi penderfynu recordio sengl elusennol ar gyfer Dydd Miwsig Cymru gyda chyfraniad o’r elw yn mynd i meddwl.org! Dyma ran o erthygl am y stori o wefan lleol.net: Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl a fydd yn fersiwn o’r gân ‘Bydd Wych’ […]

The post Ffermwyr Ifanc Cymru yn rhyddhau sengl er mwyn codi ymwybyddiaeth dros iechyd meddwl appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwledd

Cyrhaeddodd fy drydedd ferch ei fflat yn Tokyo yn ddiogel, a chael croeso cynnes gan ei chwaer hynaf a’i gŵr sydd wedi paratoi pryd o fwyd blasus iddi. Roedd yn wledd wedi iddi oroesi’r siwrnai hir gyda cheirch wedi’i rostio a sauerkraut. Mae’n rhyfedd… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Defnyddiwch eich llyfrgell!

Dwi’n caru llyfrgelloedd: nid yn unig fel darllenydd, ond fel awdur hefyd. Dach chi’n gweld, bob tro dach chi’n benthyg llyfr, mae’r awdur (a’r arlunydd) yn derbyn rhai ceiniogau. Wel, os ydyn nhw wedi cofrestru efo PLR o leia, sef Public Lending Right. Awduron – os nad ydach chi wedi cofrestru, gwnewch! A heddiw, dan […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : golygfa

Mae fy merch hynaf wrth ei bodd yn Japan. Hyd yma, mae hi’n mynd nid nepell o’i llety, sef fflat ei chwiorydd yn Tokyo, yn ymweld yr ysgol ryngwladol mae fy ail ferch yn gweithio ynddi, gweld y temlau a chysegrfeydd lleol, ac yn y blaen. Cafodd hi a’i … Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Cân Y Blog Recordiau

Hmm, dwi’n meddwl fod Y Blog Recordiau yn “sefydliad” bellach… wedi’r cwbl mae Y Pregethwr Aur wedi canu amdano! Os ydych yn fodlon anwybyddu y llun hyll ar y dudalen, gwrandewch ar y gân drwy ddilyn y ddolen hon i wefan Recordiau R-Bennig: https://r-bennig.bandcamp.com/track/y-blog-recordiau Mae’r trac yn ran o LP newydd gan R-Bennig, sef “DarlithParhau i ddarllen “Cân Y Blog Recordiau” Parhau i ddarllen

Y Blog Recordiau Cymraeg: Cân Y Blog Recordiau

Hmm, dwi’n meddwl fod Y Blog Recordiau yn “sefydliad” bellach… wedi’r cwbl mae Y Pregethwr Aur wedi canu amdano! Os ydych yn fodlon anwybyddu y llun hyll ar y dudalen, gwrandewch ar y gân drwy ddilyn y ddolen hon i wefan Recordiau R-Bennig: https://r-bennig.bandcamp.com/track/y-blog-recordiau Mae’r trac yn ran o LP newydd gan R-Bennig, sef “DarlithParhau i ddarllen “Cân Y Blog Recordiau” Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Bywydau mewn trosedd: Hanes cymdeithasol a diwylliannol Cymru yn Llys y Sesiwn Fawr

Mae brawddegau fel ‘Hanes Cymru’ yn aml yn cynhyrchu delweddau o dywysogion a thywysogesau Cymreig o’r oesoedd canol, fel Llywelyn Fawr, Owain Glyndŵr a Gwenllian […]

The post Bywydau mewn trosedd: Hanes cymdeithasol a diwylliannol Cymru yn Llys y Sesiwn Fawr appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ffarwelio

Aeth fy merch arall yn ôl i Japan. (Adawodd adref am 3 o’r gloch yn y bore.) Cafodd hi wyliau braf yn treulio amser hapus gyda’i theulu a ffrindiau. Mae ganddi alergedd bwyd difrifol, ac felly roedd rhaid paratoi pecyn bwyd ar gyfer y siwrnai. Dim ond … Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Awydd sgwennu stori fer, fer?

Cystadleuaeth agored i ferched o bob oed, yn awduron newydd neu brofiadol! Mae’r manylion i gyd yn rhifyn gaeaf Cara ac ar wefan http://www.cara.cymru. Cylchgrawn i ferched ydi Cara, os nad oeddech chi’n gwybod: Y thema yw Adre/Adra/Cartref, gan mai’r wobr yw £100 o nwyddau gwefan Adra. Gwobr gwerth ei hennill! A straeon byr go […] Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Rhoi gwerthoedd ar waith

Treuliais ychydig o amser gyda fy Mam dros ‘dolig. Siaradom ychydig am fy ngwaith i. Mae wastad gen hi ddiddordeb yn y pethau rwy’n dysgu.Roedd fy rhieni i’n nyrsys iechyd meddwl. Mae fy Nhad i’n glyfar iawn ac rwy’n caru siarad ag ef. Mae’n arwr. Fe w… Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Pencampwyr Cymru 2019

Os ydach chi wedi darllen fy narn blog diweddaraf yn trafod cynllunio’r flwyddyn, byddwch yn gwybod fod rhedeg Marathon Llundain yn ganolog i’r hyn dwi’n targedu yn ystod 2020. Nod arall ydy rhedeg mewn mwy o rasus sy’n bencampwriaethau Cymru dros wahanol bellteroedd a disgyblaethau. Fel person cystadleuol, dwi’n credu ei bod yn bwysig profiParhau i ddarllen “Pencampwyr Cymru 2019” Parhau i ddarllen

Y busnes rhedeg 'ma: Pencampwyr Cymru 2019

Os ydach chi wedi darllen fy narn blog diweddaraf yn trafod cynllunio’r flwyddyn, byddwch yn gwybod fod rhedeg Marathon Llundain yn ganolog i’r hyn dwi’n targedu yn ystod 2020. Nod arall ydy rhedeg mewn mwy o rasus sy’n bencampwriaethau Cymru dros wahanol bellteroedd a disgyblaethau. Fel person cystadleuol, dwi’n credu ei bod yn bwysig profiParhau i ddarllen “Pencampwyr Cymru 2019” Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nain

Un o’r pethau cyntaf a wnaeth fy merch hynaf sydd newydd gyrraedd Japan oedd ymweld â’i nain (97 oed.) Gan fod ei gŵr wedi dal annwyd ofnadwy, aeth ar ei ben ei hun, a threulio oriau gyda hi yn ei fflat. Roedd fy mam wrth ei bodd wrth gwrs i weld ei wy… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Linux Mint 19.3

Pob chwech mis mae’r dosbarthiadau mawr Linux yn diweddaru eu hunain, gan gynnig gwelliannau a’r meddalwedd diweddaraf. Yn yr achos yma ryddhaodd Linux Mint eu fersiwn newydd 19.3 “Tricia” ym mis Rhagfyr. Mae manylion am y diweddariad i’w gael ar wefan Linux Mint a chyfarwyddiadau ar sut i’w ddiweddaru o 19.2. Fersiwn Cinnamon sy’n cynnwys […]

The post Linux Mint 19.3 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Deunydd darllen yn y flwyddyn newydd

RHAMANT BRO  -Rhifyn 38.

Os nad ydych wedi cael eich copi diweddaraf o gylchgrawn Cymdeithas Hanes Bro Ffestiniog y mae rhai ar werth rŵan yn ein siopau lleol, a chan aelodau’r gymdeithas.

Ceir 48 tudalen ynddo gyda hanesion ar bynciau amrywiol, meg… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ces i ateb!

Gyrrais lun o dair Shaloum-chan i Lysgenhadaeth Israel yn Japan, a dw i newydd gael ateb! Dywedon nhw (yn Japaneg) :”Diolch i chi am y llun o Shalou-chan annwyl. Maen nhw’n hyfryd dros ben!” Parhau i ddarllen

meddwl.org: Sut i ofyn am gymorth

Dyma ganllawiau ar gyfer cymryd y camau cyntaf, gwneud penderfyniadau a dod o hyd i’r gefnogaeth sy’n iawn i chi. Pryd y dylwn i ofyn am gymorth? Mae gofyn am gymorth yn aml yn gam cyntaf i deimlo’n well, ac i aros fel hynny, ond gall fod yn anodd gwybod sut i ddechrau ac ymhle […]

The post Sut i ofyn am gymorth appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Ionawr 2020 January Meeting

Happy New Year All/Blwyddyn Newydd Dda i Bawb!
Cynhelir ein cyfarfod cangen nesaf ar Nos Fercher 15fed Ionawr am 19:00, Canolfan Cymry Llundain, yn y bar.
Our next branch meeting will be held on Wednesday 15th January at 19:00 in the bar of the London … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : amser teuluol 8

Mae fy nwy ferch newydd gyrraedd Japan yn ddiogel. Yn y cyfamser, penderfynodd y ddwy arall yma gael brecwast ar y dec yn yr haul. Mae ei brawd yn cadw eu cwmni wedi iddo hen orffen ei frecwast. (Aeth i redeg am chwech o’r gloch y bore ‘ma gyda’i dad.) Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Beth ddigwyddodd i Ddydd Mabon?

Ymhlith y casgliad yn Archifau Morgannwg mae detholiad o bosteri theatr gwreiddiol a gynhyrchwyd ar gyfer y Theatre Royal, Caerdydd, ar ddiwedd y G19. Wedi ei leoli ar gornel Stryd Wood a Heol Eglwys Fair, safle a feddiannwyd yn ddiweddarach gan Theatr Tywysog Cymru, adeiladwyd y Theatre Royal ym 1878.  Ar ei hanterth fe ddaliai […] Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Datblygiad adeiladu ym Mae Colwyn

Ydych chi’n hanesydd tai ym Mae Colwyn? Wel, heddiw yw eich diwrnod lwcus! Yr wyf wedi darganfod bwndel o ddogfennau yng nghasgliad y cyfreithwyr Longueville […]

The post Datblygiad adeiladu ym Mae Colwyn appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Gronyn: Dwy lechen

Ar ddechrau blwyddyn newydd, daw dwy lechen i’m meddwl; y naill yn las a’r llall yn lân. Blwyddyn Newydd Fendithiol i bawb sy’n gysylltiedig â Gofalaeth Fro’r Llechen Las, y cylch o eglwysi y caf i’r fraint o’u gwasanaethu fel gweinidog i Iesu Grist yng nghysgod Chwarel y Penrhyn a hen Chwarel Dinorwig. Gweddïwn am […] Parhau i ddarllen

shitclic: Gwylio dros y gwyliau

Sdim byd fel gwylia’ traddodiadol adra’ i wneud i rywun werthfawrogi’r pethau bychain. Yr ‘adra’ gwreiddiol hynny yw, bro eich mebyd, y mae rhywun yn dal i ddychwelyd ato o’u hail gartref. Yr adeg o’r flwyddyn lle mae amser a’r diwrnodau’n ymdoddi’n ni… Parhau i ddarllen

meddwl.org: Dyfyniadau

The post Dyfyniadau appeared first on meddwl.org.
Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Derek Acorah

Mae Derek Acorah, y seicig a gafodd yrfa lewyrchus trwy honni ei fod yn gallu siarad â’r meirw, wedi marw. Dyma gael y jôc hawdd o’r ffordd: pam ddylai rhywbeth bach di-nod fel diwedd ei fodolaeth yn ein byd ni olygu diwedd ar ei yrfa? Oni ddylai hyn w… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hoe fach

Mae cymaint o fynd a dod o gwmpas y tŷ yn ddiweddar. Mae’r pedwar plentyn yn ôl o Texas. Mae fy merch hynaf a’i gŵr newydd adael am Japan heddiw ar eu gwyliau o dair wythnos. Bydd fy ail ferch yn dychwelyd i Japan yfory. Bydd y gweddill (tri) yn gadael… Parhau i ddarllen

Gronyn: Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn Newydd Ddedwydd i chi.
Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia- hel calennig

Pennod arall o gyfres Hynt a Helynt Hogia’r Rhiw yn y 50au, gan Steffan ab Owain.
Erbyn hyn mae diwrnod cyntaf y flwyddyn wedi bod, a hynny am byth bythol. Wrth gwrs, y mae sawl Dydd Calan wedi mynd heibio ers yr 1950au, ac mae’r byd wedi gweld newidia… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : amser tuluol 7

Wedi treulio deuddydd gyda’u brawd a’i deulu yn Texas, daeth fy mhedwar plentyn adref neithiwr. Mae’r tŷ (a’r fasged olchi dillad) yn llawn unwaith eto. Peth arall fy ail ferch sydd yn gweithio yn Japan yn edrych ymlaen ato oedd bwyta grawnfwyd brecwas… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 6 nofel byr Cymraeg ar gyfer bywyd prysur

Os darllen mwy yw un o’ch adduniadau ar gyfer eleni, dyma restr o 6 nofel Cymraeg i’ch ysbrydoli ac i’ch rhoi ar ben ffordd: Parhau i ddarllen

meddwl.org: Pan na ddaw’r awen: ‘burnout’ ac ysgrifennu’n greadigol – Sara Louise Wheeler

Mae’r ffenomenon o ‘burnout’ yn weddol gyfarwydd i ni gyd erbyn hyn, fel rhan o drafodaethau cyffredinol am iechyd meddwl a llesiant. Yn ei ystyr ehangaf, mae’n golygu effaith negyddol straen, pryder, ac iselder ar ein gallu i weithredu neu berfformio i’n safon arferol, boed hyn yn y gweithle, ein hobïau, ac/ neu ein rôl […]

The post Pan na ddaw’r awen: ‘burnout’ ac ysgrifennu’n greadigol – Sara Louise Wheeler appeared first on meddwl.org.

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Gwobrau Ffilm y Cookies 2019

Am flwyddyn yn hanes y sinema… dyna fy ymateb wrth lunio fy rhestr 10 uchaf o 2019. Ydy, mae’n Ionawr yr 2il 2020, ond wedi brêc llwyr oddi wrth popeth ond darllen llyfrau, a gwylio teledu Nadolig (Uchafbwynt? Dwy ffilm … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrheg fawr

Dyma’r anrheg arall a gafodd y gŵr gan ein merch hynaf ni – copi ar gynfas o’i murlun cyntaf a phaentiodd yn Oklahoma City yn 2014. Fortune Favors the Brave ydy’r teitl. Roedd hi’n gwybod bod ei thad yn hoff iawn o’r murlun hwnnw, a phenderfynodd roi c… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : post blog cyntaf 2020

Blwyddyn Newydd Dda. Tywalltodd y Tad caredig fendith arna i drwy’r flwyddyn y llynedd. Dw i’n gwybod y bydd o’n ei wneud eleni eto. Da yw Duw.Cyn gadael Norman, roedd y plant eisiau brofi traddodiad Japan ar gyfer croesawu blwyddyn newydd, gan fwyta n… Parhau i ddarllen

Analog: Life in 2020

Wasn’t everyone, at some point in upper primary or lower secondary school, tasked with writing an essay about Life In The Future? Today’s one day when some of those predictions come true (and most don’t), so here’s my contribution to … Continue reading Parhau i ddarllen

Analog: Bywyd yn 2020

Siŵr iawn bod pawb, rywbryd yn yr ysgol gynradd neu’n gynnar yn yr ysgol uwchradd, wedi cael gwaith cartref ar Fywyd yn y Dyfodol. Y testun wnaeth Mr John osod i ni ym mlwyddyn 5 yn y Dderwen oedd Bywyd … Continue reading Parhau i ddarllen