Canlyniadau Chwilio: garddio

S4C Caban: Mwynhau rhyfeddodau gwyllt gerddi a chefn gwlad Cymru

P’un ai moron neu fadfallod sy’n mynd â’ch bryd, bydd y gyfres newydd Garddio a Mwy ar S4C yn siŵr o apelio. Bob wythnos, yn dechrau nos Fercher, 27 Ebrill, bydd y rhaglen yn dod o ardd Pont-y-Tŵr ger Dinbych, …Darllen mwy Parhau i ddarllen

fel y moroedd: asalea

Mae’n hasalea ni at ei anterth rŵan. Mae’n disgleirio yn yr heulwen. Dw i ddim yn hoffi garddio ond roeddwn i’n trio gofalu amdano fo gan dorri canghennau diangen yma ac acw, a rhoi dŵr a choffi o bryd i’w gilydd. Mae’r llwyn yn fwy na’r llynedd, dw i’n meddwl. Braf gweld canlyniad fy ngofal. Roeddwn i ar fyn rhoi rhagor o goffi iddo, ond darllenais ar ddamwain ddylech chi beidio â gwneud hynny tra bod yna flodau. Trwch blewyn! Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Arbrawf rhif 400…

Mae Dydd Gwener y Groglith yn teimlo fel dydd calan i mi. Diwrnod cynta’r flwyddyn o ran garddio go iawn. Y diwrnod cyntaf o wyliau hefyd yn aml iawn. Mae’r dydd yn hirach, y pridd yn g’nesach, a’r brwdfrydedd yn berwi.

Dwi ddim yn llwyddo bob tro, ond dwi’n trio plannu’r tatws cynnar ar Ddydd Gwener Groglith bob blwyddyn. Mi gawson ni ddiwrnod sych eleni, a’r haul yn sbecian bob-yn-ail rhwng y Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Hostel Sant Dunstan i Filwyr a Morwyr a Ddallwyd

Wrth i’r Rhyfel Mawr fynd rhagddo, cafodd De Cymru nifer gynyddol o filwyr wedi’u hanafu, yn bennaf o Ffrainc a Gwlad Belg ond, weithiau, o gyn belled â’r Dardanelles. Deliwyd â’r achosion mwyaf brys a difrifol mewn ysbytai milwrol mawr a sefydlwyd mewn canolfannau fel Caerdydd. Hefyd, sefydlodd y Groes Goch dros 40 o ysbytai […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Mae’r hydref yma

Mae’r cynhaeaf yn parhau.  Mae’r afalau yn cael eu fwyta neu yn mynd i fewn i crymbl; mae’r basil wedi cael ei ddefnyddio i wneud pesto, a’r llysiau eraill yn mynd i fewn i’r cinio dydd Sul, neu cyri. Dyma ychydig o luniau: yr aubergine wedi cael ei frathu – malwod efallai – ond digon yna i wneud cyri, a digonedd o ciwcymber ar gyfer y raita i fynd hefo fo a’r basil a’r pesto yn barod i’r rhewgell.

Yn ddiweddar dan ni wedi bod yn casglu’r cnau ’Cob“, ac yn falch bod y wiwerod dim wedi eu ddarganfod.  
Ond gyda’r gwledd o fwyd, mae’r tymor yn symud ymlaen yn gyflym. Mae’r dydd yn byrhau, ac yn fuan bydd o’n amser i eistedd o flaen y tân ac i ddarllen yn hytrach na garddio.  Felly dwi wedi bod yn ymarfer dipyn ac yn ddiweddar wedi gorffen darllen Y Ddraig Goch – ac wedi mwynhau’r nofel yn fawr iawn.  Mae’n stori glyfar sydd yn symyd yn gyflym.
Ar y funud dwi’n mwynhau ‘This Boy’ gan Alan Johnson ond does dim llyfr Cymraeg arall ar y gweill.  Mi faswn yn gwerthfawrogi syniadau!

Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Y Lôn Goed

Na dim byd am Asturias, na garddio, na fiestas. Yn ystod taith i weld fy chwegr yng ngogledd Cymru, penderfynonasom ni’n tri fynd i gerdded rhan o’r Lôn Goed. Dim i gyd, mae Mair yn hen ac er ei bod yn cerdded yn iawn, well ganddi palmentydd na mwd. Chwilio ar y we i weld […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Y Lôn Goed

Na dim byd am Asturias, na garddio, na fiestas. Yn ystod taith i weld fy chwegr yng ngogledd Cymru, penderfynonasom ni’n tri fynd i gerdded rhan o’r Lôn Goed. Dim i gyd, mae Mair yn hen ac er ei bod yn cerdded yn iawn, well ganddi palmentydd na mwd. Chwilio ar y we i weld […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Datganiad o annibyniaeth

Rydym wedi cynnal seminarau dysgu a rennir gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn ddiweddar ar annibyniaeth barhaus pobl hŷn. Isod mae Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, yn amlinellu beth mae hi’n meddwl ynglŷn ag annibyniaeth. Roedd yn bleser cael mynychu’r Seminarau Dysgu ar y Cyd yng Nghaerdydd ac yn Llanrwst ym mis Gorffennaf 2015. […] Parhau i ddarllen

Good Practice Exchange at The Wales Audit Office » Cymraeg: Datganiad o annibyniaeth

Rydym wedi cynnal seminarau dysgu a rennir gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn ddiweddar ar annibyniaeth barhaus pobl hŷn. Isod mae Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, yn amlinellu beth mae hi’n meddwl ynglŷn ag annibyniaeth. Roedd yn bleser cael mynychu’r Seminarau Dysgu ar y Cyd yng Nghaerdydd ac yn Llanrwst ym mis Gorffennaf 2015. […] Parhau i ddarllen

Cael y System Allan o'm System: Manylion Gwersyll Rhyngwladol Ail Feddianu’r Caeau yn Wrecsam!

Am manylion llawn ewch i: http://www.reclaimthefields.org.uk Am y gwersyll Ganwyd Ail Feddianu’r Caeau yn y Deyrnas Unedig yn 2011, yn seren mewn cyster ehangach o frwydrau bwyd a thir ar draws y byd. Ers 2011, mae gwersylloedd Ail Feddianu’r Caeau eraill wedi helpu cefnogi cymunedau lleol mewn brwydrau, rhannu sgiliau, a ddatblygu rhwydweithiau, ac yn […] Parhau i ddarllen

Cael y System Allan o'm System: Manylion Gwersyll Rhyngwladol Ail Feddianu’r Caeau yn Wrecsam!

Am manylion llawn ewch i: http://www.reclaimthefields.org.uk Am y gwersyll Ganwyd Ail Feddianu’r Caeau yn y Deyrnas Unedig yn 2011, yn seren mewn cyster ehangach o frwydrau bwyd a thir ar draws y byd. Ers 2011, mae gwersylloedd Ail Feddianu’r Caeau eraill wedi helpu cefnogi cymunedau lleol mewn brwydrau, rhannu sgiliau, a ddatblygu rhwydweithiau, ac yn […] Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Sul y Tadau yn Eryri: syniadau gwych ar gyfer pob math o dad!

Beth bynnag yw diddordebau a hobiau eich tad, mae yna atyniad neu weithgaredd yn Eryri ar ei gyfer o yn unig! Dyma rai syniadau ar gyfer diwrnodau hwyl allan i dadau yn Eryi ar Sul y Tadau hwn. Os ydych yn chwilio am wledd wych ar gyfer Dad Sul y Tadau hwn, beth am daith … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Sul y Tadau yn Eryri: syniadau gwych ar gyfer pob math o dad!

Beth bynnag yw diddordebau a hobiau eich tad, mae yna atyniad neu weithgaredd yn Eryri ar ei gyfer o yn unig! Dyma rai syniadau ar gyfer diwrnodau hwyl allan i dadau yn Eryi ar Sul y Tadau hwn. Os ydych yn chwilio am wledd wych ar gyfer Dad Sul y Tadau hwn, beth am daith … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

S4C Caban: Hwyl Gŵyl y Gwanwyn 2015 ar S4C

Mae Gŵyl Wanwyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru wedi ennill ei thir fel un o ddigwyddiadau pwysica’r tymor i dyddynwyr, garddwyr ac amaethwyr fel ei gilydd. Bydd S4C yn darlledu rhaglen arbennig, Gŵyl y Gwanwyn 2015 nos Sadwrn, 23 Mai, yn …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Yn yr ardd

Dwi wedi bod yn gweithio’n galed yn yr ardd yn ddiweddar – ond serch hynny, mae gymaint o waith ar  ôl i’w gwneud.  Heno, roedd yr arolygion tywydd yn bygwth barrug – felly, rhag ofn, dwi wedi trio gorchuddio un rhes o’r tatws – y tatws newydd, gyda fflîs.  Does dim digon i orchuddio nhw i gyd! 


Mae’r borderi blodau yn edrych yn dda ar y funud, ond y llysiau sydd yn cael y rhan fwyaf o’r sylw: mae planhigion bach spigoglys a betys wedi cael eu trawsplannu; mae ffa wedi mynd i mewn a hadau moron a pannas a popeth wedi cael ei dyfrio: mae’r gwynt yn sychu’r ardd yn gyflym iawn.  Dyma ychydig o luniau o’r blodau:Mae ‘na aelod newydd yn y perllan gerila: morwydden ifanc. 
 Anrheg oedd hon (penblwydd arbennig llynedd).  Ond dwi ddim yn meddwl bod fy ffrind wedi sylwi pa fawr ydy’r coeden yma yn tyfu – ond mi ddylai fod yn bosib cadw hi mewn dipyn o drefn gan ei bod wedi ei phlannu wrth y wal.  Beth bynnag, bydd dipyn o amser cyn i ffrwythau dod!

A ddoe, arbrawf newydd.  Daeth ffrind drosodd i arddio gyda fi – a wythnos nesa, dwi am fynd i wneud yr un peth yn ei gardd hi.  Y syniad ydy gwneud y garddio yn rywbeth mwy gymdasol – a cael llygaid newydd i weld be ydy be.  Clirio gwely’r perlysiau oedd y gorchwyl ddoe: roedd y mintus wedi dianc a cymryd drosodd, a roedd y gwely hefyd yn llawn o glas y gors (? forget me not). Mae hadau y phlanhigion yma yn gwasgaru a mae nhw ym mhob man – ond mae nhw’n hardd ac yn hawdd i dynnu allan.  Dyma’r gwely ar ol i ni orffen – digon o le i gael ychydig o berlysiau newydd.


Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Blaenau mewn Blodau

Mae popeth yn barod ar gyfer y gystadleuaeth garddio flynyddol, ‘Blaenau mewn Blodau’.

(llun PW)

Eleni fydd yr unfed flwyddyn ar ddeg i’r gystadleuaeth gael ei chynnal.

Bydd modd cystadlu yn yr adrannau canlynol;

     Gardd fechan;
   Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Bechgyn Ysgol Llanbedr-y-fro yn cyfrannu at yr ymdrech ryfel

Er nad oedd trefniadau dogni ffurfiol wedi’u cyflwyno tan 1918, roedd diffyg bwyd yn rhan o fywyd bob dydd mewn sawl rhan o Ynys Prydain erbyn 1916. Oherwydd y môr-warchae gan lynges yr Almaen a’r galw cynyddol am ddynion a cheffylau yn Ffrainc, gwelwyd lleihad o ran cynhyrchiant amaethyddol a llai o fewnforio ŷd o […] Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Gwneud dipyn bach yn yr ardd

O’r diwedd dwi wedi dechrau gweithio ar yr ardd (ond dipyn bach…)  Er ein bod ni ddim wedi dioddef o dywydd drwg yn ystod y dydd (dim eira, a mae hi wedi bod yn sych, hyd yn oed heulog) mae hi wedi bod yn oer iawn ac yn wlyb ofnadwy dan draed (ar ôl yr holl glaw sy’n dod yn y nos).  Felly dwi ddim wedi teimlo fel gwneud llawer yn yr ardd, i ddweud y gwir – well mynd am dro a cadw’n gynnes.

Ond mae rhaid meddwl am archeb hadau ar gyfer y tymor garddio newydd (ar ol  gweld pa hadau sydd ar ôl yn y bocs), ac i gael mafon yn hwyrach yn y blwyddyn, rhaid tocio’r mafon sydd yn ffrwytho yn y hydref.  Felly dyna tasg bach dwi bron wedi gorffen.

A hyd y oed ym mis Ionwar mae rhai pethau yn blodeuo yn yr ardd  fel y “Japanese quince” gwyn yn y llun sydd yn blodeuo ym mis Ionwar ac yr erlysiau wedi bod allan am ryw wythnos rwan hefyd.

Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Yr ysgol galan rhan 2: tywydd garw a hwyl fawr

Parhaodd fy ymweliad i Gaernarfon a Fangor i fod yn wych.  Dwi ddim yn aros ym Mangor pan dwi’n mynd: dwi’n adnabod Caernarfon llawer gwell, a mae o’n hawdd iawn os dwi’n aros yn stryd yr Eglwys i bicio I fewn I’r Black Boy am bryd o fwyd neu wydriad o win…neu i un o’r tai bwyta eraill.  Ond cyn gwneud hynny roeddwn i isio ymweld a Palas Print.  ‘Roedd tocyn llyfrau yn llosgi twll yn fy mhoded.  A dyna be wnes i.  Mi faswn wedi medru prynu GYMAINT o lyfrau – mae sawl llyfr ar fy rhestr  – felly sut i ddewis?  Yn y diwedd, prynais nofel newydd Manon Steffan Ros, Llanw, a llyfr diwethaf Alun Cobb, “Sais”:  
doedd llyfr Russell Jones a Jen “O’r egin i’r Gegin” ddim ar fy rhestr o gwbl – a mae gen i lwyth o lyfrau garddio a choginio, ond rywsut mi wnaeth o fy hudo….. Dwi AM brynu hunangofiant John Davies, “Fy Hanes i”, ond unwaith r’oeddwn wedi prynu Dan ddylanwad gan John Alun Griffiths doedd dim digon lle yn fy mag, y tro yma (ar ôl prynu un neu ddau (neu fwy….)  lyfr ail-law hefyd yn siop elusen yr ambiwlans awyr).

Ond be am y cwrs? Ar yr ail fore, cawsom Ifor ap Glyn yn trafod ei farddoniaeth gyda ni.  Fel mae hi’n digwydd, yn ystod yr Ysgol Galan pedair mlynedd yn ôl mi ges i fy gyflwyno i farddoniaeth Ifor ap Glyn.  Clywais oddiwrth un o’r myfyrwyr eraill bod Oxfam yn Bangor yn lle da am lyfrau Cymraeg ac yn 2011, prynais lwyth o lyfrau yn cynnwys copi o “Golchi Llestri Mewn Bar Mitzvah”.  Wyddwn i ddim am yr awdur.  (Er fy mod wedi gweld Ifor yn clyflwyno rhaglenni ar y teledu, wyddwn i ddim pryd hynny ei fod hefyd yn sgwennu barddoniaeth).  Ond mwynhais rhai o’r cerddi yn fawr iawn a dwi wedi mynd ymlaen i brynu lyfr arall (heb fod yn ail-law!).  Beth bynnag, bore Mercher diwethaf gnwaethon ni drafod y cerdd “Hwiangerdd”, sydd yn drist, a wedyn cerdd mwy ysgafn a chafodd ei gyfansoddi ar gyfer cystadleuaeth, gan sôn am y rheolau o gynghaneddu yn yr ail gerdd.  Diddorol dros ben.


A wedi prynu Dan ddylanwad, dwi wedi ei orffen.  Llyfr ardderchog.  Dwi ddim yn meddwl fy mod i wedi darllen llyfrau John Alun Griffiths o’r blaen, felly mae ‘na ddau arall yn y gyfrol yn aros amdanaf.  Gwych!


A mi roedd yn dda cael llyfr da gyda fi, oherwydd erbyn gyda’r nos mi roedd y tywydd yn ofnadwy.  Dyma be oedd i’w gweld o’r ffenest yn y Gwely a Brecwast – dydy’r llun ddim yn dda – ond dach chi’n cael y syniad!


A felly be’ arall oedd i’w gwneud on swatio yn y Black Boy i gael rywbeth i fwyta ac yfed o flaen y tan gyda’r llyfr?


Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Gwyliau Haf yng Nghymru rhan 1

Yr ydw i wedi bod yn ddigon lwcus i gael  sawl wythnos  yn yr hen Wlad yr haf yma. Yn gyntaf mi wnes i dreulio wythnos yn aros yn ardal Pwllheli efo fy annwyl wraig Marilyn. Am y drydedd flwyddyn yn ddilynol dyn ni wedi aros yn Nhŷ Paul ger Rhyd-y-Clafdy. Mi wnaethon ni gyrraedd ar bnawn Sul yr 8fed o Fehefin. Ar ôl dadbacio aethon ni am dro ar hyd y lonydd cul yn yr heulwen at eglwys wledig leol Llanfihangel. Tro diweddaf yr oedden ni yno doedd neb o amgylch y lle. Y tro’ma wrth i ni grwydro yn y fynwent daeth dyn o’r eglwys i ofyn i ni beth yr oedden ni’n gwneud. Roedd o’n defnyddio’r eglwys fel stiwdio celf. Doedd o ddim yn siarad yr hen iaith ond roedd ganddo fo ddiddordeb yn y cerrig beddi a’r eiriau sy wedi cerfio arnynt.

Erbyn bore dydd Llun roedd y tywydd wedi tro ac yr oedd hi’n bwrw glaw. Felly es i i bori yn siopau Pwllheli. Ro’n i’n chwilota am lyfrau Cymraeg ail-law. Pan oeddwn i’n cerdded strydoedd Pwllheli  mi wnaeth Marilyn aros yn nhŷ Paul a darllen. Yn y prynhawn aethon ni i Blas Glyn-y-Weddw i weld y lluniau yno ac i gerdded rhan o lwybrau’r arfordir. Roedd golygfeydd o’r  clogwynau  gerllaw yn drawiadol. Cawson ni baned wedyn yng nghaffi’r Plas cyn mynd  ‘adref’ i’r bwthyn am swper. Ar fore dydd Mawrth aethon ni i siopau ym Mhorthmadog, roedd Marilyn yn hapus iawn i siopa yn ‘Kerfoots’  tra yr oeddwn i’n ymweld â’r siop Cymraeg a nifer o siopau elusennol yn chwilota eto am lyfrau Cymraeg. Ar ôl swper mi es i i sesiwn ‘plygu’  papur bro leol sef ‘Llanw Llyn’, roedd tua ugain o bobl yno ac yr oedden ni’n rhoi 2600 o

gopïau at ei gilydd. Roedd Martyn Croydon yno, sef enillydd  cystadleuaeth dysgwr y flwyddyn  Eisteddfod Genedlaethol 2013. Wnaeth o dynnu llun o ohoni i wrthi yn plygu’r papur.
Roedd hi’n ddiwrnod braf dydd Mercher  felly penderfynon ni fynd i weld canolfan Y Felyn Uchaf ger Aberdaron, mae nifer o dai crwn wedi cael ei adeiladu efo mwd, cerrig lleol a tho gwyllt yn null yr hen Geltiaid. Mae’na un digon mawr i 35 o bobl cael eistedd. Mae’na sesiynau dweud stori yn cael ei gynnal yno. Yn y prynhawn aethon ni ymlaen i Aberdaron. Cawson ni ginio yn y Gegin Fawr, ac wedyn ymweliad i ganolfan o enw Porth y Swnt, sy’n olrhain hanes  yr ardal. Wedyn aethon ni am banad i westy uwchben y traeth a hefyd i weld eglwys  lle oedd R S Thomas yn ficer. Yn y noswaith aethon ni am bryd o fwyd yn nhŷ hen fos Marilyn sy wedi ymddeol o Buxton i fyw yng Nghricieth, roedd hi’n noson hwyr erbyn i ni gyrraedd yn ôl yn Nhŷ Paul.

Roedd hi dal yn  gynnes braf ar y dydd Iau felly aethon ni i gerdded i fyny Tre’r Ceiri’r uwch ben Llithfaen. Roedd hi’n fendigedig ar ben y  fryngaer ac mi wnaethon ni gwrdd â Chymraes leol a’i gwr o  Seland Newydd. Cafodd Marilyn llosg haul ar ei thalcen! Gyda’r nos mi es i am beint  efo Aran Jones SSIW  a’i ffrindia yn nhafarn Y Twnti.
Ar fore  dydd Gwener aethon ni unwaith eto i Borthmadog i siopau unwaith eto, ond hefyd aethon ni i weld oriel celf yno cyn mynd ymlaen i Bwllheli  i weld hen ffrind i mi sy’n byw mewn tŷ  ger y traeth.
Ar ddydd Sadwrn roedd hi’n amser i fynd yn ôl i Loegr ond ar y ffordd adref mi aethon ni i Oriel  Môn yn Llangefni am ginio efo ein ffrindiau Marianne a Gerry a hefyd i  edrych ar y lluniau yn yr oriel. Mae lluniau Cyffin Williams yno’n wych. Wnaethon ni gyrraedd yn ôl yn Belper yn hwyr, blinedig ac yn hiraethu am Gymru!

Doedd dim rhaid i mi aros yn rhy hir cyn dod yn ôl i Gymru. Dydd Sul 29 o Fehefin a dyma fi yn gyrru

unwaith eto tuag at y gorllewin, y tro’ma i Ddolgellau i aros ar  fferm ger Llanfachreth. Roeddwn i aros yno efo ffrind (Martin) o Glay Cross a hefyd  efo’r perchenogion Karen a’i gwr Crispin. Mae’r ddau ohonynt yn dysgu’r Gymraeg. Roedd Martin a Karen yn yr un dosbarth a fi o dan diwtor Rhian Bebb.  Ar y noson  gyntaf aethon ni am dro o amgylch y fferm 100 erw. Mae Karen a Crispin yn magu Alpacod  ar y fferm ac yn marchnata’r gwlân  yn lleol. Mae tua 50 o’r Alpacod ar y fferm.

Wnaethon ni gerdded i ben ucha’r fferm ac yr oedd y golygfeydd yn hyfryd o’r Gadair Idris yn yr heulwen. Roedd yr awyr  tu hwnt i’r mynydd yn las las. Wnaeth Karen gogio i ni bob nos, bwyd blasus cartrefol – diolch o galon iddi!
Roedd 50 o bobl ar y cwrs ac yr oedd y gwersi yn ddiddorol ac yn dysgu pethau newydd i mi.
Nos Lun a dyma Martin, ‘Lyn’, sef mam yng nghyfraith Karen, a finnau’n ymweld ag Eglwys Llanfachreth. Roedden ni wedi cael yr allwedd oddi wrth Gymraes leol sy’n cadw golwg dros yr eglwys. Mae hi’n eglwys

sy’n mynd yn ôl i amser y Normaniaid, roedd hi’n hen ac yn bert ar holl gerrig beddi yn Gymraeg wrth gwrs.
Dydd Mawrth ar ôl y gwersi aeth Martin a fi i weld Maggie, sy’n ffrind i mi yn yr ardal. Roedd hi’n arfer dod ar y cwrs ond yn bellach yn gweithio mewn ysgol Cymraeg lleol. Roedd hi’n noson hwylus yn y ‘Last Inn’ yn Abermo yn sgwrsio ac yn gwrando ar  gerddoriaeth byw yn y dafarn.
Ar y nos Fercher aethon ni am dro i fyny’r bryn y tu ôl i’r  fferm.  Sdim enw ar gyfer y bryn ar fap, ond mae’na gaer hynafol yno a thyllau

rhyfedd wedi cerfio yn y graig yno.
Ar y nos  Iau aethon ni i sesiwn sgwrs mewn  tafarn lleol o’r enw  ‘Ty’n y groes’. Daeth Rhian Bebb  a’i thelyn i ganu ac i arwain  sesiwn canu’n Gymraeg – roedd hi’n wych  a thua 12 ohonon ni’n ganu yno!
Diwrnod olaf y cwrs, sy wastad yn drist, ond cawson ni hwyl  cyn i ni ymgynnull ar gyfer  llun ffoto y cwrs. Mi wnes i aros tan fore Dydd Sadwrn cyn teithio yn ôl i Loegr. Roedd digon o amser i bicio i mewn i siop llyfrau Awen Meirion i brynu copi o ‘Raglen y Dydd’ ar gyfer Eisteddfod Llanelli ac i gael sgwrs a phanad efo Gwynne, sef rheolwr y siop. Yno ymlaen i ardal Wrecsam i sesiwn sgwrs Cymraeg yng nghanolfan Garddio Bellis yn Holt  efo Ro Ralph a dysgwyr Wrecsam ac wedyn unwaith eto  dyma fi’n gadael Cymru y tu ôl i mi wrth groesi’r ffin am fis arall yn Lloegr.  Mis Awst  yw’r ymweliad nesa i  Eisteddfod  Llanelli. Methu aros.

Parhau i ddarllen

S4C Caban: Yr ardd wedi blodeuo mewn blwyddyn

Yn y gyfres Gardd Pont y Tŵr rydym wedi bod yn dilyn y cynllunydd blodau Sioned Edwards a’i theulu wrth iddyn nhw wireddu breuddwyd o ail-greu gardd ar hen fferm ei nain a’i thaid wrth droed Moel Famau, Dyffryn Clwyd. Wrth …Darllen mwy Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Sioe Malvern

Diwrnod allan heddiw – yn sioe Gwanwyn Malvern.  Es i yna gyda bedair ffrind sy’n aelodau o’r clwb llyfrau (Saesneg, Milton Keynes).  Aethom i Chelsea llynedd, a mwynheis y profiad – ond mae o’n ddrud, a mae ’na gymaint o bobl yna, felly roedden isio trio sioe arall eleni, a felly….. ffwrdd a ni gyda’r clwb garddio o’r gwaith, ar y bws.

Roedden ni’n disgwyl glaw trwm trwy’r dydd – yn ol yr arolygion.  Ond, cawsom diwrnod gyda ambell sbel fach o haul, ambell gawod a gwynt cryf iawn.  Doeddwn i ddim cweit wedi deallt nad sioe blodau neu garddio yn unig ydy’r sioe yma, ond sioe gwanwyn.  Felly doedd dim llawer o erddi i’w gweld.  Ond mi roedd ‘marqui’ mawr iawn fel yn Chelsea gyda bob math o stondina, a digon o stondinau bwyd a cynnyrch hefyd.  Dyma rhai o’r gerddi.  

A dyma planhigyn roedden ni i gyd am brynu – ryw fath o ‘scilla’ ond na, roeddent wedi gwerthu bob un.  
Felly yn y diwedd, prynais planhigion agapanthus, i gael ddipyn fwy o liw yn yr haf.  Mae gennyn ni un flanhigyn yn barod mewn pot yn yr ardd ffrynt.  Ond, wnaeth o ddim flodeuo llynedd, felly dwi am ei fwydo eleni ac edrych ar ei ol o, a dwi am drio rhoi ddau o’r blanhigion yn y ddaear, a dau mewn potiau, i weld beth sydd yn gnweud yn dda.
A fory yn ol i fy ngardd i, i chwynnu a symud rhai o’r blanhigion tomatos a phupurau i botiau mwy, ac y.y.b.  A dyma ychydig o luniau o’r ardd (fel y gwelwch, mae o wedi bod yn wlyb ofnadwy ar brydau).

Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Bore Sadwrn: Galwad Cynnar

Mae o wedi dod yn arfar bore Sadwrn erbyn hyn.  Mae’r hen gi yn fy neffro fi ryw hanner awr wedi chwech (braidd yn gynnar, yn fy marn i…) a dwi’n dod i lawr y grisiau, gwneud paned a gwrando ar Galwad Cynnar ar radio Cymru- a pan mae’r rhaglen wedi gorffen, mae o’n amser mynd am dro.
Bore ’ma mae cofnododd o’r gog yn canu mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru.  Yn Nghymru glywais i’r gog y tro gyntaf eleni – tra cerdded ar hyd arfordir Sir Benfro.  Ond hefyd mi glwyais y gog wythnos diwethaf hefyd – dim rhy bell o’n dre ni, mi ro’n yn medru ei glywed dros y caeau pan o’n i allan gyda’r ci.  Dwi’n cofio gweld saith gog (ia, saith!) blynyddoedd a blynyddoedd yn ôl, mewn dyffryn yng Ngogledd Cymru (dwi ddim yn cofio yn union lle roedden ni – r’oedden ni wedi mynd am bythefnos o gerdded).  Dwi’n meddwl fase hynny’n beth brin iawn, heddiw, gyda’r niferau yn gostwng.  Beth bynnag, yn fama, os dan ni’n lwcus, dan ni’n ei glywed o unwiath neu ddwywaith y flwyddyn, a dyna fo.  Ac wrth sôn am adar fudol, dan ni ddim wedi gweld gwenoliaid yma o gwbl eto eleni: eto, mi welais nhw yng Nghymru ond rywsut, dydyn nhw ddim wedi gwneud y siwrna i fama eto.
Mae Galwad Cynnar yn ffefryn erbyn rŵan: gymaint o wybodaeth a phethau ddidorol am bywyd gwyllt, natur a garddio hefyd, weithiau, a dechrau ardderchog i’r benwythnos.  Dydy’r adologyion am y tywydd ddim yn addawol, y penwythnos yma.  Dyma un o’n flodeuon yr afal goginio Bramley yn y glaw.  
Felly dwi’n disgwyl penwythnos o goginio (ffrindiau yn dod draw am bryd o fwyd heno) a darllen (gyda dipyn o waith yn y tŷ gwydr)…..

Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Y penwythnos

Ddoe mi roedd digwyddiad yn y gweithle – “Photolearn“ – y cliw yn yr enw, fel mae nhw’n dweud.  Doeddwn i ddim yn medru mynd yn y bore ond mi es yn y p’nawn, gyda fy nghamera.  Prynais y camera llynedd, yn gobeithio tynnu mwy o luniau o adar a.y.y.b: mae’r lens teleffoto yn dda iawn. Ond wrth gwrs, ar ôl dipyn o arbrofi, fel arfer dwi ond wedi defnyddio’r camera ar ’automatic’ .  Felly amser i ddechrau dysgu mwy am y camera a dechrau trio pethau allan.  A do, mi wnaeth mynd i Photolearn roi dipyn o hwb i fi a dwi wedi bod yn trio pethau newydd – tynnu lluniau agos o flodau a phlanigion, a dymau rhai o’r canlyniadau:

Rhan o gastanwydden ydi hon.  Dwi’m yn siwr am y llun yma i ddweud y gwir.  
Dwi’n hoffi’r un yma – un o’r pys yn dechrau blaguro
Ac yn ola – y coeden Amelanchier, yn dechrau blodeuo.
Hefyd dwi wedi bod yn trio gnweud dipyn bach yn yr ardd.  Dwi’n meddwl efalla na ddylwn i trio tyfu pŷs melys.  Mi wnes i ddechrau ryw dwy fis yn ôl gyda’r hadau – a wnaethon nhw ddechrau flaguro – ond y diwrnod wedyn, roedd y llygod wedi bwyta’r lot.  (Digwyddodd hyn yn y tŷ gwydr).  Mi es ati eto – yn trio cadw’r llygod i ffwrdd, ond yn amlwg mae nhw’n glyfar.  Wedyn trio eto – a’r tro yma, mi ddechreuais y pŷs yn y lloft spar – a llwyddo.  Ond pan ddois yn ôl pnawn ddoe, roedden nhwn i gyd ar draws y lle  – y tro yma, fy ngŵr wedi cael damwain bach.  Felly, heddiw prynais planhigion o’r canolfan garddio.
Mae’r pŷs ar gyfer bwyta yn dod i fynny yn yr ardd (gobeithio bod y llygod yn cadw draw: ond y tŷ gwydr ydy’r problem yn y bôn) a mae tri res o banas wedi mynd i fewn.  Gawn i weld be ddigwyddith gyda rhain – llynedd, wnaethon nhwn ddim byd o gwbl.

Parhau i ddarllen

Ymweld ag Eryri: Deg o Bethau Anghyffredin i’w Gwneud yn Eryri

Os ydych chi wedi ymweld ag Eryri o’r blaen ac yn teimlo eich bod chi wedi gweld digon o’r atyniadau ‘amlwg’, ar eich ymweliad nesaf, beth am roi cynnig ar rywbeth sydd fymryn yn anarferol? Dyma ddeg o awgrymiadau am bethau anarferol y gellir eu gwneud yn Eryri. Y tro nesaf y byddwch yn dod … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Teithiau a cholledion

Penwythnos diwethaf mi aeth Marilyn a finnau i fyny i Breston i nôl fy chwaer anabl ar gyfer ymweliad i Tarporley i weld ei rhieni. Roedd hynny yn rhoi’r cyfle i mi i bicio draw i Wrecsam bore dydd Sadwrn i brynu cylchgronau a llyfrau o Siop y Siswrn ym Marchnad y Bobl ac wedyn i dreulio dwy awr yn sgwrsio efo’r dysgwyr a Chymry sy’n mynychu’r Sesiwn Siarad yng nghanolfan Garddio Bellis yn Holt.

Roedd tua 15 o bobl yno a chawson ni amser diddorol yn trafod hyn a’r llall. Ond toc wedi hanner dydd roedd rhaid i mi fynd yn ôl dros y ffin. Yn ddiweddar dw i ddim wedi cael digon o amser sbâr i wneud popeth dw i eisiau gwneud ar ran y Gymraeg, pethau megis ymuno a cherddwyr Cymdeithas Edward Llwyd neu dreulio amser yn mynychu digwyddiadau diwylliannol, ond daw haul ar y bryn cyn bo hir. Dw i wedi cynllunio mynd i Gymru sawl tro dros yr haf i gael y ‘dos’ blynyddol o’r Gymraeg a Chymreictod.

Bu farw fy modryb Margeurite Mills yn Jersey ym mis Chwefror ac wedyn pan oedd yn aros yn Tarporley dros y Sul cyrhaeddodd rhagor o newyddion trist, hynny oedd un arall o’m modrybedd wedi marw yn sydyn, modryb Clare Whittaker a oedd yn byw yn Hwlffordd. Dyma’r ail farwolaeth yn y teulu ers Nadolig. Roeddwn hoff iawn ohoni hi, ond y golled fwyaf yw’r golled i’r teulu agos sef ei gwr a’i phlant. Heddwch i lwch y ddwy ohonyn nhw. Parhau i ddarllen

gwanas: Y blog cyntaf!

Fi ydi honna, ond nid llyfr ar gyfer plant ydi hwnna. Ond dwi’n hoffi’r llun. Felly nyyy. Blog newydd ydi hwn, dim byd i wneud efo garddio, ond efo llyfrau, a llyfrau plant yn fwy na dim. Ond mae’n bosib y bydd ambell lyfr ar gyfer oedolion yn stwffio i mewn weithiau – ar gyfer […] Parhau i ddarllen

: Diwedd y gyfres

A dyna ni, digwyddodd, darfu, megis seren wib. 6 rhaglen wedi eu darlledu, ac mae’n debyg ein bod wedi cael ffigyrau gwylio uchel, oedd yn mynd yn uwch wrth i’r gyfres fynd yn ei blaen. Da de! Does gen i ddim syniad be fydd y bosys yn S4C yn ei benderfynu, os fydd na Dyfu […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Diwedd y gyfres

A dyna ni, digwyddodd, darfu, megis seren wib. 6 rhaglen wedi eu darlledu, ac mae’n debyg ein bod wedi cael ffigyrau gwylio uchel, oedd yn mynd yn uwch wrth i’r gyfres fynd yn ei blaen. Da de! Does gen i ddim syniad be fydd y bosys yn S4C yn ei benderfynu, os fydd na Dyfu […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Tydi’r hydref yn hyfryd

Am fod lliwiau’r ardd mor fendigedig heddiw, rois i’r gorau i weithio ar y nofel a mynd allan efo’r ipad. Cymaint haws na chwilio am y camera mawr. A dyma i chi agweddau gwahanol o ngardd i – ac ydw, i loves my acer, i do. Dwi wedi gwirioni bod cymaint o flodau’n dal yn […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Y ffilmio

Meddwl y byswn i’n rhannu chydig mwy o luniau o’r ffilmio efo chi, ond yn gynta, dyma un o fy ngardd i – llun o blanhigyn sydd wedi cymryd ei amser i flodeuo a deud y lleia. Mae begonias i fod allan cyn rwan, siawns! Ond mae o’n ddel, ac yn werth aros amdano fo, […] Parhau i ddarllen

: Y ffilmio

Meddwl y byswn i’n rhannu chydig mwy o luniau o’r ffilmio efo chi, ond yn gynta, dyma un o fy ngardd i – llun o blanhigyn sydd wedi cymryd ei amser i flodeuo a deud y lleia. Mae begonias i fod allan cyn rwan, siawns! Ond mae o’n ddel, ac yn werth aros amdano fo, […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Mae na ffasiwn beth a gormod o afalau…

Wedi meddwl cymryd llun y goeden hon ers tro. Mi wnai ei chodi pan gai afael ar ddyn mawr cry sy’n fodlon helpu. Mae hi’n drom! Coeden afal Enlli ydi hi gyda llaw. O, a gobeithio i chi fwynhau rhaglen gynta Tyfu pobl neithiwr. Falch iawn o unrhyw sylwadau, canmol neu beidio. Wastad angen gwybod […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: A dyma’r canlyniad

Dim ond 3 jar fechan – y llwy de yn rhoi cliw pa mor fach ydyn nhw. Ond wedi dechre setio’n barod, ac ew, mae’n neis! Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Jeli mafon duon a chili

Meddwl sa chi’n hoffi syniad newydd, gwahanol am be i’w neud efo’r holl fafon /mwyar duon. Ydyn, maen nhw’n dal o gwmpas. Ac ro’n i’n rhedeg allan o le yn y rhewgell. Gweld hwn yn y papur wnes i – jeli efo chili. Y cwbl sy angen ei neud ydi rhoi 450g o fafon, 2-4 […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Y gyfres newydd – Tyfu Pobl

Pa un o’r rhain ydech chi’n meddwl y dylai S4C ei ddefnyddio i hyrwyddo’r gyfres? Dwi’n gwbod pa un dwi’n ei hoffi… Edrych mlaen i weld pa un fydd o! Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Newid enw

Rhag ofn eich bod chi’n poeni ble mae Byw yn yr Ardd wedi mynd, mae’r enw wedi newid. Tyfu pobl fydd enw’r gyfres yma, ac mi fydd gwybodaeth amdani yn eich papurau lleol yn fuan, gobeithio. Roedd na rywbeth ar Radio Cymru hefyd, ond glywes i mono fo. Mi fedrai wastad ‘wrando eto’ mae’n siwr. […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Colli cwch gwenyn

Newyddion trist mae arna i ofn. Cofio’r cwch o wenyn blin oedd gen i? Yr haid hedfanodd dros yr ardd gan fy nychryn yn rhacs oedd hi. Gwenyn prysur tu hwnt, yn hel paill a neithdar fel pethe gwirion, ond ymosodol a deud y lleia! Felly mi nath Carys a fi hollti’r cwch fis Mehefin […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Gwahanol erddi Dyffryn Nantlle

Iawn, gan fod y WordPress poenus ma’n dal i wneud bywyd yn anodd i mi, dwi newydd fod am dro ar y beic tra’n aros i’r lluniau canlynol lwytho i fyny ( neu i lawr, pa bynnag un ydi o). Amrywiol luniau o’r gerddi rydan ni wedi bod yn gweithio/chwysu/busnesa a ffilmio ynddyn nhw ydyn […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Nain ac amrywiol flodau eraill

Fy nain ydi hon, Annie Meirion Evans, fu farw fore Sul. Ei gor- or wyres, Cadi Fflur sy’n ei breichiau, ond mae honno’n 5 neu 6 rwan, a chanddi frawd bach, Caio. Ac mae na un arall yn cyrraedd wythnos nesa. Ond chaiff Nain mo’i weld o neu hi rwan, bechod. Mae na ddywediad mae’n […] Parhau i ddarllen

Ar Asgwrn y Graig: Wysg fy nhrwyn

meryswydden- medlar

Dwi’n falch o ddeud ‘mod i wedi bod allan yn garddio, yn hytrach na sgwennu am arddio.
Mae’r ardd gefn acw wedi bod yn llawn o flodau efo ogla’ da.

Mae’r rhoswydden wedi bod yn llawn o flodau eleni, a’r canghennau’n sigo dros y llwybr, gan ei gwneud yn amhosib mynd heibio heb fwynhau’r persawr arbennig. Mae’r blodau bach melyn di-sylw’n gwywo erbyn hyn, a dwi’n gobeithio Parhau i ddarllen

Llais Y Dderwent: Wythnos braf yn yr Ysgol Haf

Yr ydw i newydd ddychwelyd o Gymru ar ôl treulio wythnos mewn wersyllfa ar gyrion Dolgellau.
Yr oeddwn i’n aros yn Nolgellau er mwyn mynd i’r Ysgol Haf yno, sy’n cael ei chynnal yng Ngholeg Meirion Dwyfor.
Roedd tua 50 o bobl ar y cwrs gan gynnwys nifer o wynebau cyfarwydd. Yr oedd dim ond 4 ohonon ni yn y dosbarth Meistroli, ond cawson ni digon i’w wneud efo sgyrsiau, ymarferion a chymorth dawnus oddi wrth y tiwtor Sandra.

Yr oeddwn i’n aros mewn pabell ar wersyllfa Dolgun Uchaf ger y little Chef. Roedd fy nghyfaill Martin wedi cyrraedd ychydig o fy mlaen i, felly ces i help llaw wrth godi fy mhabell pnawn dydd Sul (30 Mehefin) yn y glaw.
Wedyn aethon ni i ymweld â dysgwraig lleol (Karen) yn ei ffermdy Ystumgadnaeth ger Llanfachreth. Cawson ni bryd o fwyd blasus (Chilli a bara cartref), roedd hi’n noson hwylus iawn. Mae gŵr a phlant Karen wedi dysgu’r Gymraeg hefyd ac mae mam-yng-nghyfraith Karen hefyd wrthi yn dysgu’r iaith felly roedd y cwrs yn gyfan gwbl trwy’r Gymraeg.
 Y bore wedyn aethon ni i’r Coleg am ddiwrnod cyntaf y cwrs, ac yn y prynhawn aethon ni am dro o amgylch ‘Precipace Walk’ efo Karen. Crispin a Sarah Hottle, y ferch o Portsmouth a enillodd ar raglen Cariad at Iaith eleni.
Roedd dydd Mawrth yn wlyb iawn, felly gyda’r nos aeth Martin a fi i dafarn y Cross Foxes ar y ffordd i Fachynlleth er mwyn fanteisio ar gyfleuster y dafarn, sef cadeiriau cyfforddus, gwres a thipyn bach o gwrw.
Dydd Mercher ar ôl diwrnod arall ar y cwrs aeth tri ohonon, Ray, Martin a finnau, draw i glwb Golff y Bala ar gyfer noson Gwylwyr S4C. Roedd tua 100 o bobl yn bresennol a chawson ni noson ddifyr yn trafod rhaglenni S4C, yn gwrando ar berfformiad gwych gan Gôr Merched Bala a chawson ambell banad, brechdan a theisen. Roedd y noson yn brofiad gwych i ‘r 3 ohonon ni fel dysgwyr! Diolch yn fawr i S4C am y cyfle!
Ar ddydd Iau aeth Martin a fi draw i’r Abermo i weld y môr ac i siopau. Mi wnes i brynu copi ail-law o’r nofel Tan ar y Comin gan T Llew Jones. Bob dydd yn ystod yr wythnos yr oedd stondin llyfrau yn y Coleg efo Gwynne, Siop llyfrau Awel Meirion. Mi wnes i brynu nofel a llyfr am yr ieithoedd Celtaidd.
Roedd digon o amser sbâr i wneud cryn dipyn o ddarllen gan gynnwys Golwg, y nofel Blasu, ac ambell peth lleol megis papur bro Y Cyfnod.
Yn ystod nos Wener aethon ni draw i Faentwrog i ymweld â’r Oakley Arms ac i gwrdd â Karen a dysgwyr eraill. Cawson ni sgwrs ddifyr efo 4 o bobl o Ben Llyn hefyd.

Bore dydd Sadwrn, ar ôl codi yn gynnar mi wes i adael am 8 o’r gloch. Mi wnes i bicio i mewn i siop Awen Meirion yn y Bala i brynu anrheg i’n wraig annwyl, wedyn mi wnes i ymweld â dysgwyr yn y sesiwn Sadwrn Siarad yng nghanolfan garddio Bellis yn Holt.
Roedd hi’n boeth iawn ar y daith yn ôl i Belper a bellach dwi wedi blino yn llwyr, ond ces i goblyn o wythnos draw yng Nghymru fach! Diolch i Sandra’r tiwtor, ac i’r trefnydd a thiwtoriaid eraill.

Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Gorffennaf yn barod!

Dwi newydd fod yn torri’r lawnt gan fod y criw ffilmio’n dod draw pnawn fory. Dim clem os fyddan nhw isio ffilmio’r ardd, ond gwell gneud rhag ofn. os dwi’n cofio’n iawn, dim ond isio ngweld i’n gadael y ty a gyrru i ffwrdd am Ddyffryn Nantlle maen nhw.  Ond mi fysa’n bechod peidio dangos […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Gwobr a gwaith

Meddwl y byswn i’n rhannu llun o griw o bobol neis iawn efo chi: Cymysgedd ydyn nhw o aelodau o bwyllgor Cronfa Goffa T llew Jones, trefnydd cystadleuaeth i gael mwy o lyfrau i blant 8-12, ac un o’r beirniaid. Pobol annwyl, clen a hynod glyfar, achos fi enillodd! Sgwennu pennod gyntaf nofel ac amlinelliad o […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Yr ardd heddiw

Wedi gweithio’n galed i gael y lle’n smart ar gyferr ymweliad Merched y Wawr Maesywaen… A dyma nhw, wedi eu plesio a Del wrth ei bodd yn cael sylw! Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: isio gras

Mi wnes i gyhoeddi hwnna cyn cinio, wedyn mi ddiflannodd. Wedi trio eto. A rwan dwi’n mynd i roi mhen yn y rhewgell. Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Gardd Bryngwern ar agor Gorff 7fed

Ydach chi’n cofio ni’n mynd i ardd Bryngwern, jest y tu ôl i mi ( led cae neu ddau) dair blynedd yn ôl? Fel hyn oedd o’n edrych bryd hynny: Mae’n ran o gynllun yr NGS, ond pan oedd o ar agor yn swyddogol yn gynharach eleni, mi fu’n tresio bwrw, bechod. Ond na phoener! […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Mentro eto ym Mai

Mentro i flogio dwi’n ei feddwl. Mae angen amynedd Job i wneud hynny efo WordPress y dyddie yma. Dwi’n meddwl mai isio pres gen i i gael fersiwn gwell maen nhw. Ond gawn nhw fynd i ganu! Onibai fod Byw yn yr Ardd yn fodlon talu, wrth gwrs … mae’r ceinioge’n brin yn Ffrwd y […] Parhau i ddarllen

Asturias yn Gymraeg: Coedwig yr Iwerydd

Coedwig yr Iwerydd yw’r enw a roir ar y coed sy’n tyfu ar hyd arfordir gogledd Sbaen, gan gynnwys yma yn Asturias. Mae’r elltydd serth (imi llethr coediog yw ystyr allt) yn wynebu’r gogledd a gwyntoedd cryfion y môr.  Mae’r mynyddoedd yn rhedeg o’r dwyrain i’r gorllewin mewn rhesi, yn mynd yn uwch wrth ymbellhau […] Parhau i ddarllen

BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS: Y LLUNIAU

Parhau i ddarllen